Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [4 MB]

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Тільки для використання в приміщеннях
Image alternative Подвійна ізоляція

Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Зарядний пристрій
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уважно прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Найменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил, гострих кромок або рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж приєднувати його до джерела живлення, піднімати або переносити. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте у стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Виймайте штепсельну вилку з розетки, перш ніж налаштовувати інструмент, замінювати приладдя або робити перерву в роботі. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкції . У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Належне використання зарядних пристроїв та дбайливий догляд за ними

 • Щоб запобігти травмуванню, заряджайте за допомогою цього зарядного пристрою лише допущені до експлуатації літій-іонні акумуляторні батареї Hilti .
 • Місце застосування зарядного пристрою має бути чистим, сухим і прохолодним, але температура не повинна опускатися нижче нуля.
 • Під час заряджання тепло має відводитися від зарядного пристрою, а тому потрібно, щоб його вентиляційні прорізи залишалися вільними. Не заряджайте акумуляторні батареї в зачиненому контейнері.
 • Дбайливо доглядайте за інструментом. Переконайтеся у відсутності зламаних частин або таких пошкоджень, через які інструмент не може працювати належним чином. Якщо будь-які частини інструмента пошкоджені або зламані, то для подальшої експлуатації інструмента його необхідно відремонтувати.
 • Використовуйте зарядні пристрої та відповідні акумуляторні батареї згідно з цими вказівками і лише так, як це передбачено для конкретного типу інструмента. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Акумуляторну батарею або зарядний пристрій, що не використовуються, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть спричинити коротке замикання контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї або зарядного пристрою може призвести до опіків або до пожежі.
 • Не зберігайте акумуляторну батарею на зарядному пристрої. Після закінчення процесу заряджання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за нею можна спостерігати. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Якщо через годину акумуляторна батарея все ще залишається гарячою на дотик, це свідчить про її несправність. Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Деблокувальна кнопка із додатковою функцією активації індикатора стану заряду акумуляторної батареї
 2. Акумуляторна батарея
 3. Світлодіодний індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 4. Індикаторна лампа
 5. Гніздо для акумуляторної батареї

Використання за призначенням

Image alternative

Описаний у цьому документі інструмент являє собою зарядний пристрій для літій-іонних акумуляторних батарей Hilti з номінальною напругою від 7,2 В до 36 В. Залежно від версії інструмента для тієї чи іншої країни він призначений для підключення до розеток електричної мережі з напругою від 100 В до 127 В або від 220 В до 240 В змінного струму.

Зарядний пристрій C4-36-DC можна підключати до автомобільної розетки з напругою 12 В або 24 В постійного струму.
Перелік акумуляторних батарей, для заряджання яких дозволяється використовувати цей інструмент, наведений наприкінці цього документа.
У певних країнах деякі акумуляторні батареї можуть бути недоступними.

Елементи індикації

Засоби індикації на зарядному пристрої та акумуляторній батареї

Image alternative
Дисплей
Значення індикації на акумуляторній батареї
Значення індикації на зарядному пристрої
Світиться постійно
Індикація стану заряду
Зарядний пристрій підключений та готовий до використання.
Мигає
Виконується заряджання
Акумуляторна батарея занадто гаряча або холодна.
Не світиться
Зелена лампа на зарядному пристрої горить постійно, усі лампи на акумуляторній батареї вимкнені: несправність акумуляторної батареї.
Збій зарядного пристрою.

Індикатор стану заряду літій-іонної акумуляторної батареї

Image alternative
Стан
Значення
4 світлодіоди горять.
Стан заряду: 100 %
3 світлодіоди горять, 1 світлодіод мигає.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
2 світлодіоди горять, 1 світлодіод мигає.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
1 світлодіод горить, 1 світлодіод мигає.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
1 світлодіод мигає.
Стан заряду: < 25 %

Комплект постачання

Зарядний пристрій, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Технічні дані


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Маса
0,6 кг
1,1 кг
0,6 кг
Вихідна напруга
7,2 В … 36 В
7,2 В … 36 В
7,2 В … 36 В
Вихідна потужність
110 В
90 Вт
350 Вт
·/·
230 В
90 Вт
365 Вт
·/·
12 В
·/·
·/·
60 Вт
24 В
·/·
·/·
60 Вт

Експлуатація

Увімкнення зарядного пристрою C 4/36-90 та C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
  • На зарядному пристрої горить зелена лампа.

Увімкнення зарядного пристрою C 4/36-DC

C 4/36-DC
Якщо Ви заряджаєте акумуляторну батарею Hilti за допомогою зарядного пристрою C 4/36-DC, стартерний акумулятор автомобіля може настільки розрядитися, що втратить свою функціональність.
Залежно від моделі автомобіля напруга подається на зарядний пристрій одразу після його підключення до бортової мережі або після увімкнення запалювання автомобіля.
 • Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в гніздо прикурювача.
  • Коли вхідна напруга знаходиться на належному рівні, на зарядному пристрої горить зелена лампа.

Установлення і заряджання акумуляторної батареї

Навіть якщо акумуляторна батарея залишається у зарядному пристрої протягом тривалого часу, це жодним чином не шкодить їй. У цьому випадку зарядний пристрій повинен бути увімкненим (про це сигналізуватиме зелений світлодіод, що світитиметься). Через деякий час індикатор стану заряду акумуляторної батареї згасає, незважаючи на те що акумуляторна батарея повністю заряджена; індикатор не можна активувати ще раз, щоб знову відобразити стан заряду. Однак відповідно до правил техніки безпеки рекомендується виймати акумуляторну батарею із зарядного пристрою після закінчення процесу заряджання.
Літій-іонні акумуляторні батареї завжди готові до експлуатації, навіть у частково зарядженому стані. Перебіг процесу заряджання показують світлодіодні індикатори.
Image alternative
 1. Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтеся, що контакти чисті і не забруднені мастилом.
 2. Уставте акумуляторну батарею у передбачене для неї гніздо.
 3. Прослідкуйте за тим, щоб геометрична форма/кодування акумуляторної батареї та передбаченого для неї гнізда в зарядному пристрої співпадали.
  • Після фіксування акумуляторної батареї в зарядному пристрої процес заряджання починається автоматично.

Виймання акумуляторної батареї

Image alternative
 1. Скористайтеся деблокувальним механізмом акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею із зарядного пристрою.

Допомога у разі виникнення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Світло акумуляторної батареї не горить, акумуляторна батарея знаходиться у зарядному пристрої.
Можливо, акумуляторна батарея несправна.
 • Дістаньте акумуляторну батарею із зарядного пристрою. Якщо лампи не вмикаються після активації індикатора стану заряду акумуляторної батареї, акумуляторна батарея несправна. Передайте акумуляторну батарею до сервісної служби компанії Hilti для перевірки.
Лампочки зарядного пристрою мигають.
Акумуляторна батарея занадто гаряча або занадто холодна; її не вдається зарядити.
 • Як тільки акумуляторна батарея набуде потрібної температури, зарядний пристрій автоматично розпочне процес заряджання.
Світло зарядного пристрою на горить.
Збій зарядного пристрою.
 • Від'єднайте інструмент від мережі живлення, а потім приєднайте його знову. Якщо незважаючи на це індикатор залишається вимкненим, будь ласка, передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti .

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок неналежної утилізації! Небезпека для здоров'я внаслідок контакту з газами або рідинами, що виходять з акумуляторної батареї.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Згідно з Директивою Європейського союзу щодо утилізації старого електричного та електронного устаткування та відповідно до національного законодавства електричні та електронні інструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електричні та електронні інструменти у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за такими посиланнями:
 • Для C 4/36-90, 230 В, Китай: qr.hilti.com/2034530
 • Для C 4/36-90, 110 В, Тайвань: qr.hilti.com/2026281
 • Для C 4/36-350, 230 В, Китай: qr.hilti.com/2028875
 • Для C 4/36-350, 110 В, Тайвань: qr.hilti.com/2028992
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .