Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [2 MB]

TE DRS‑Y

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття
Image alternative Hilti Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Hilti Зарядний пристрій

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті.
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Використовувати пилозахисну маску
Image alternative Використовуйте захисні рукавиці
Image alternative Використовуйте захисне взуття

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Модуль пиловидалення
  TE DRS‑Y
  Версія
  01
  Серійний номер

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з рисунками та технічними даними цього виробу. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
 • Перш ніж розпочинати роботу з виробом, будь ласка, прочитайте інструкції з експлуатації системних компонентів, ознайомтеся з інформацією про техніку безпеки та дотримуйтеся відповідних указівок.
 • Щоб уникнути ризику травмування, застосовуйте модуль пиловидалення лише у комбінації з електроінструментами, зазначеними у розділі «Використання за призначенням».
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте дістати штепсельну вилку з розетки та/або від'єднати від електроінструмента знімну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом та приладдям.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента або приладдя заборонено.
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з інструментом ставтеся відповідально. Не користуйтеся виробом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Під час обробки матеріал може відколюватися з розлітанням осколків. Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі. Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, захисний шолом та захисні навушники.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Небезпека травмування в результаті падіння інструментів та/або приладдя. Перш ніж розпочинати роботу, перевірте, чи надійно закріплене приладдя.
 • Забороняється використовувати виріб з метою усмоктування води.
 • Модуль забороняється використовувати для усмоктування вибухонебезпечних речовин, речовин, що тліють або горять, а також займистих речовин, агресивного пилу (наприклад, магнієвого або алюмінієвого пилу) та рідин (наприклад, бензину, розчинників, кислот, охолоджувальної рідини та мастильних матеріалів).
 • Пил, який утворюється під час шліфування, обробки наждачним папером, різання та свердління певних матеріалів, може містити небезпечні хімічні речовини. Деякі приклади таких матеріалів: свинець або фарби на основі свинцю; цегла, бетон та інші матеріали, що використовуються для споруджування стін, зокрема природний камінь та інші речовини, які містять силікати; певні види деревини, зокрема дуб або бук, а також деревина, яка пройшла хімічну обробку; азбест або матеріали, що містять азбест. Визначайте рівень впливу пилу на оператора та осіб, які знаходяться поблизу, приймаючи до уваги клас небезпеки оброблюваних матеріалів. Вживайте потрібних заходів, щоб утримувати вплив пилу на мінімально можливому рівні, зокрема використовуйте систему видалення пилу або відповідний респіратор. До загальних заходів, спрямованих на зменшення впливу пилу, належать такі:
 • виконання робіт на добре провітрюваній ділянці;
 • уникнення тривалого контакту з пилом;
 • недопущення контакту пилу з обличчям та тілом;
 • використання захисного одягу, а також миття засмічених ділянок водою з милом.
 • За можливості використовуйте рекомендований компанією Hilti належний пилозбірник, який відповідає поточному способу застосування виробу.
 • Перш ніж розпочинати використання інструмента, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що утворюватиметься під час роботи. Використовуйте пилозбірник затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу.
 • Щоб уникнути електростатичних ефектів, використовуйте антистатичний усмоктувальний шланг.
 • Слідкуйте за тим, щоб адаптер і зовнішні поверхні затискного патрона не були забруднені мастилом. Якщо встановити модуль пиловидалення, частини якого забруднені мастилом, то модуль пиловидалення може відпасти. Адаптер та зовнішні поверхні затискного патрона слід очищати від мастила тканиною.
 • Не допускайте перегрівання модуля пиловидалення. За температури вище 80 °C починає плавитися матеріал, з якого він виконаний.
 • Не використовуйте модуль для перенесення або переміщення системи. Натомість застосовуйте передбачені для цього рукоятки електроінструмента.
 • Під час роботи не утримуйте електроінструмент за усмоктувальну головку або усмоктувальну трубу.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Адаптер
 2. Усмоктувальна основа з додатковою рукояткою
 3. З'єднувальний елемент
 4. Сильфон 12-52
 5. Обмежувальний упор
 6. Гвинт із зіркоподібною ручкою
 7. Гайка
 8. Довга усмоктувальна головка
 9. Середня усмоктувальна головка
 10. Коротка усмоктувальна головка
 11. Сильфон 68-90/290 мм
 12. Усмоктувальна труба
 13. Сильфон 68-90/550 мм
 14. Сильфон 100-150/550 мм

Використання за призначенням

Image alternative
Описаний у цьому документі виріб являє собою модуль пиловидалення, який використовується як приладдя у комбінації з перфораторами SDS‑Max та пилозбірниками виробництва компанії Hilti .

Комплект постачання

Усмоктувальна основа, сильфон 68‑90/290 мм, коротка усмоктувальна головка, середня усмоктувальна головка, довга усмоктувальна головка, адаптер, з'єднувальний елемент, сильфон 12-52, обмежувальний упор, гвинт із зіркоподібною ручкою, гайка, інструкція з експлуатації
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим виробом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Технічні дані

Сильфон


Сильфон 68‑90/290
Сильфон 68‑90/550
Сильфон 100‑150/550
Сильфон 12‑52
Маса
660 г
(23,3 унція)
880 г
(31,0 унція)
920 г
(32,5 унція)
1 000 г
(35,3 унція)
Тип робочого інструмента
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y свердла для перфоратора
Діаметр змінного робочого інструмента
68 мм … 90 мм
(2,7 дюйм … 3,5 дюйм)
68 мм … 90 мм
(2,7 дюйм … 3,5 дюйм)
100 мм … 150 мм
(3,9 дюйм … 5,9 дюйм)
12 мм … 52 мм
(0,5 дюйм … 2,0 дюйм)
Довжина робочого інструмента
290 мм
(11,4 дюйм)
550 мм
(21,7 дюйм)
550 мм
(21,7 дюйм)
520 мм … 570 мм
(20,5 дюйм … 22,4 дюйм)
Застосування
Свердління отворів зі свердлильною коронкою для перфоратора
Свердління отворів зі свердлильною коронкою для перфоратора
Свердління отворів зі свердлильною коронкою для перфоратора
Ударне свердління отворів

Усмоктувальна головка


Коротка усмоктувальна головка
Середня усмоктувальна головка
Довга усмоктувальна головка
Маса
660 г
(23,3 унція)
710 г
(25,0 унція)
760 г
(26,8 унція)
Тип робочого інструмента
Шпилясте зубило, пласке зубило, інструмент для нанесення насічок
Шпилясте зубило, пласке зубило, інструмент для нанесення насічок
Шпилясте зубило, пласке зубило, інструмент для нанесення насічок
Довжина робочого інструмента
250 мм … 400 мм
(9,8 дюйм … 15,7 дюйм)
300 мм … 400 мм
(11,8 дюйм … 15,7 дюйм)
400 мм … 500 мм
(15,7 дюйм … 19,7 дюйм)
Застосування
Довбання отворів
Довбання отворів
Довбання отворів

Температурні параметри

Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Температура зберігання
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Експлуатація

Установлення модуля пиловидалення

Переконайтеся, що перемикач функцій установлений у положення, яке відповідає виконуваній роботі.
Довжина вільного відрізку робочого інструмента, який виступає з усмоктувальної головки, має бути не більше 145 мм та не менше 30 мм. У цьому випадку забезпечуватиметься оптимальне видалення пилу.
Дозволяється використовувати тільки ті шпилясті зубила, пласкі зубила, інструменти для нанесення насічок, свердлильні коронки для перфоратора та свердла для перфоратора, які зазначені в огляді щодо використання за призначенням.
Слідкуйте за тим, щоб під час монтажу всередину електроінструмента не потрапили жодні робочі інструменти.
Image alternative
 1. Відкрийте установлену на електроінструмент додаткову рукоятку.
 2. Від'єднайте додаткову рукоятку.
 3. Виберіть правильну компоновку системи пиловидалення відповідно до рисунку «Використання за призначенням» і встановіть деталі та додаткову рукоятку на усмоктувальну основу.
 4. Насуньте зібрану систему разом з додатковою рукояткою на затискний патрон по шийку редуктора / до місця розташування додаткової рукоятки.
 5. Поверніть усмоктувальну основу та додаткову рукоятку у потрібне положення.
 6. Щоб зафіксувати додаткову рукоятку та запобігти її прокручуванню, надійно затягніть ручку.
 7. Уставте змінний робочий інструмент у затискний патрон.
  Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації електроінструмента.
 8. З'єднайте пилозбірник із модулем пиловидалення.
  Для ударного свердління отворів додатково виконайте описані нижче робочі кроки.
 1. Відрегулюйте довжину сильфона таким чином, щоб вершина свердла виступала приблизно на 15 мм.
 2. Уставте обмежувальний упор.
 3. Установіть обмежувальний упор на бажану глибину свердління.
 4. Щоб обмежувальний упор не зсунувся, зафіксуйте його за допомогою гвинта із зіркоподібною ручкою.

Зняття модуля пиловидалення

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок контакту зі змінним робочим інструментом! Змінний робочий інструмент може бути гарячим, а його кромки – гострими.
 • Під час заміни робочого інструмента використовуйте захисні рукавиці.
Image alternative
 1. Від'єднайте пилозбірник від модуля пиловидалення.
 2. Дістаньте змінний робочий інструмент із затискного патрона.
 3. Прокрутіть ручку-фіксатор, щоб відкрити тримач бокової рукоятки.
 4. Потягніть модуль пиловидалення вперед, щоб зняти його з електроінструмента.
 5. Від'єднайте додаткову рукоятку від модуля пиловидалення.
 6. Установіть додаткову рукоятку на електроінструмент.
 7. Прокрутіть ручку-фіксатор, щоб закріпити додаткову рукоятку.

Робота з інструментом

Переконайтеся, що перемикач функцій установлений у положення, яке відповідає виконуваній роботі.
Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації пилозбірника. Регулярно спорожнюйте пилозбірник.
 1. Приєднайте пилозбірник та увімкніть його.
 2. Увімкніть електроінструмент.

Догляд і технічне обслуговування

Догляд за модулем пиловидалення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Не використовуйте мастило або засоби для чищення.
Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 1. Видаляйте накопичення бруду та перевіряйте, чи видалені всі залишки пилу з усмоктувального отвору в усмоктувальній основі.
 2. Регулярно мийте модуль холодною водою.
  Перед наступним використанням модуль необхідно повністю просушити, щоб уникнути налипання пилу.
 3. Регулярно чистьте внутрішні поверхні адаптера, щоб видаляти з них залишки мастила та пилу.

Технічне обслуговування

 • Регулярно перевіряйте на наявність пошкоджень всі зовнішні деталі інструмента та приладдя, а всі органи керування – на предмет справної роботи. Ніколи не працюйте з виробом, якщо Ви помітили на ньому пошкодження або якщо його органи керування функціонують неналежним чином.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Надмірне утворення пилу.
Пилозбірник заповнений.
 • Спорожніть пилозбірник.
Усмоктувальна головка та/або сильфон зносилися або пошкоджені.
 • Замініть усмоктувальну головку та/або сильфон.
Усмоктувальний канал засмічений.
 • Прочистьте усмоктувальний канал.
Довжина вільного відрізку робочого інструмента перевищує 145 мм.
 • Скористайтеся коротшим змінним робочим інструментом або довшою усмоктувальною головкою.
Неправильно встановлений усмоктувальний шланг пилозбірника.
 • Уставте усмоктувальний шланг пилозбірника до упору в основну частину.
Отвори для пиловидалення засмічені через накопичення залишків бурового керна.
 • Видаліть буровий керн разом із буровим шламом.
Завелика відстань між свердлильною коронкою для перфоратора та усмоктувальною трубою.
 • Використовуйте тільки свердлильні коронки для перфоратора виробництва компанії Hilti .
Модуль пиловидалення відпадає.
Модуль пиловидалення установлений неналежним чином.
 • Установіть модуль пиловидалення відповідно до вказівок, наведених в інструкції з експлуатації. Основну частину необхідно встановити у передбачене для неї положення.
Основна частина та/або шийка інструмента забруднені мастилом.
 • Очистьте від мастила основну частину та зовнішні поверхні шийки інструмента, протерши їх ганчіркою.
Додаткова рукоятка закріплена неналежним чином.
 • Затягніть додаткову рукоятку, щоб закріпити її.
Додаткова рукоятка зламалася.
 • Замініть додаткову рукоятку.
Адаптер не встановлений.
 • Установіть адаптер.
Не вдається від'єднати модуль пиловидалення.
Стяжна стрічка додаткової рукоятки натягнута недостатньо.
 • Послабте додаткову рукоятку, щоб більше відкрити стяжну стрічку.
Пилозбірник видає постійний звуковий сигнал.
Зношені потовщення на сильфоні.
 • Замініть сильфон.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .

Додаткова інформація

Image alternative
Щоб ознайомитися із додатковою інформацією про застосування й технічне обслуговування виробу, його вплив на навколишнє середовище, а також про його утилізацію, будь ласка, скористайтеся цим посиланням: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Це посилання також наведене наприкінці інструкції з експлуатації у вигляді QR-коду.