Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [6 MB]

TE 800
TE 800-AVR

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Сервісний індикатор
Image alternative Перемикач потужності

Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Відбійний молоток
  TE 800-AVR
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уважно прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил, гострих кромок або рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струмів витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтесь електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установити систему пиловидалення та пилозбірники, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перевантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкці ї. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтесь наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Вказівки з техніки безпеки стосовно роботи з перфоратором

 • Використовуйте захисні навушники. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Використовуйте додаткові рукоятки, що входять до комплекту постачання інструмента. Адже втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку або кабель живлення, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки під час роботи з відбійним молотком

Безпека персоналу
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом та приладдям.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента або приладдя заборонено.
 • Перед довбанням отворів у стелі, стінах і підлозі забезпечте собі надійну та міцну опору. Внаслідок раптового ривка інструмента Ви можете втратити рівновагу!
 • Під час наскрізної обробки укріпіть відповідну ділянку поверхні з протилежного боку деталі. Осколки можуть розлітатися у різні боки та/або вниз і травмувати інших людей.
 • Оператор та інші особи, які знаходяться поблизу місця проведення робіт, повинні під час застосування інструмента використовувати відповідні захисні окуляри, каску, захисні навушники та легкий респіратор.
 • Під час заміни робочого інструмента користуйтеся захисними рукавицями. Контакт зі змінним робочим інструментом може призвести до отримання порізів або опіків.
 • Використовуйте захисні окуляри. Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі.
 • Пил, який утворюється під час шліфування, обробки наждачним папером, різання та свердління певних матеріалів, може містити небезпечні хімічні речовини. Деякі приклади таких матеріалів: свинець або фарби на основі свинцю; цегла, бетон та інші матеріали, що використовуються для споруджування стін, зокрема природний камінь та інші речовини, які містять силікати; певні види деревини, зокрема дуб або бук, а також деревина, яка пройшла хімічну обробку; азбест або матеріали, що містять азбест. Визначайте рівень впливу пилу на оператора та осіб, які знаходяться поблизу, приймаючи до уваги клас небезпеки оброблюваних матеріалів. Вживайте потрібних заходів, щоб утримувати вплив пилу на мінімально можливому рівні, зокрема використовуйте систему видалення пилу або відповідний респіратор. До загальних заходів, спрямованих на зменшення впливу пилу, належать такі:
 • виконання робіт на добре провітрюваній ділянці;
 • уникнення тривалого контакту з пилом;
 • недопущення контакту пилу з обличчям та тілом;
 • використання захисного одягу, а також миття засмічених ділянок водою з милом.
 • Часто робіть перерви у роботі та виконуйте вправи на розминання пальців, щоб покращити кровообіг у них. Під час довготривалих робіт високочастотна вібрація може пошкодити судини або нерви у пальцях, руках або зап'ясткових суглобах.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо під час роботи будуть випадково пошкоджені електричні кабелі, газовий або водяний трубопровід, то їхній контакт із відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом або вибух.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Зачекайте, доки змінний робочий інструмент повністю зупиниться, перш ніж знімати його з оброблюваного об'єкта.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Затискний патрон та механізм фіксації зубила
 2. Прорізи для охолодження
 3. Стяжна стрічка
 4. Вентиляційні прорізи
 5. Бокова рукоятка
 6. Вимикач
 7. Рукоятка
 8. Дисплей
 9. Сервісний індикатор
 10. Індикатор перемикача потужності
 11. Кабель живлення
 12. Заводська табличка
 13. Ручка-фіксатор

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою електричний відбійний молоток із пневматичним ударним механізмом. Він призначений для важких довбальних робіт на цегляній кладці та бетоні.

 • Експлуатація інструмента можлива лише за умови, що напруга і частота мережі живлення відповідають вказаним на заводській табличці значенням.

Active Vibration Reduction (AVR)

TE 800-AVR
Відбійний молоток оснащений системою Active Vibration Reduction (AVR), яка значно зменшує рівень вібрації.

Сервісний індикатор

Відбійний молоток оснащений сервісним індикатором зі світловим сигналом.
Стан
Значення
Сервісний індикатор горить.
Інструмент потребує планового технічного обслуговування. Своєчасно передавайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti . У цьому випадку він завжди буде готовий до роботи.

Індикатор перемикача потужності

Відбійний молоток оснащений індикатором перемикача потужності зі світловим сигналом.
Стан
Значення
Індикатор перемикача потужності горить.
Потужність довбання зменшена до 70 %. Для переходу до повної потужності довбання ще раз натисніть на перемикач потужності. Ви можете регулювати потужність довбання тільки у тому випадку, коли інструмент приєднаний до джерела живлення.

Комплект постачання

Відбійний молоток, бокова рукоятка, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Технічні дані

Відбійний молоток

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та/або номінальна споживана потужність вказані на заводській табличці інструмента, передбаченій для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

TE 800
TE 800‑AVR
Номінальна споживана потужність
1 850 Вт
1 850 Вт
Енергія поодинокого удару згідно з процедурою EPTA 05
21 Дж
21 Дж
Маса згідно з процедурою EPTA 01
10,5 кг
10,6 кг

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 60745

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Інформація про шум
Рівень шумової потужності (LWA)
98 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
87 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
Інформація про вібрацію

TE 800
TE 800‑AVR
Довбання отворів (ah, Cheq)
16 м/с²
8 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Експлуатація

Підготовка до роботи

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Випадкове увімкнення інструмента.
 • Виймайте штепсельну вилку кабелю живлення з розетки, перш ніж задавати налаштування інструмента або замінювати приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Установлення бокової рукоятки

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм Втрата контролю над відбійним молотком.
 • Переконайтеся в тому, що бокова рукоятка правильно змонтована і належним чином закріплена.
Image alternative
 • Установіть бокову рукоятку.

Заміна змінного робочого інструмента

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм У процесі використання робочий інструмент нагрівається.
 • Під час заміни робочого інструмента користуйтеся захисними рукавицями.
Image alternative
 1. Нанесіть мастило тонким шаром на хвостовик змінного робочого інструмента.
 2. Установіть змінний робочий інструмент до упору у затискний патрон, щоб зафіксувати його.
  • Інструмент готовий до роботи.
 3. Відведіть фіксатор змінного робочого інструмента назад до упору та вийміть змінний робочий інструмент.
  Використовуйте лише оригінальне мастило виробництва компанії Hilti . Використання невідповідного консистентного мастила може спричинити несправність виробу.

Виймання змінного робочого інструмента

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека пожежі Контакт гарячого робочого інструмента з легкозаймистими матеріалами становить небезпеку.
 • Не кладіть на легкозаймисті матеріали змінний робочий інструмент, що сильно нагрівся під час використання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм У процесі використання робочий інструмент нагрівається.
 • Під час заміни робочого інструмента користуйтеся захисними рукавицями.
Image alternative
 • Вийміть змінний робочий інструмент.

Позиціонування зубила

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм Втрата контролю над напрямом зубила.
 • Забороняється працювати, коли перемикач функцій знаходиться в положенні «Позиціонування зубила». Установіть перемикач функцій у положення «Довбання отворів», поки він не зафіксується.
Зубило може бути виставлене в 6 різних позиціях (через кожні 60°). Це надає можливість працювати пласкими та фасонними зубилами в оптимальному для кожного їх різновиду робочому положенні.

Регулювання потужності довбання

 1. Натисніть на перемикач потужності.
  • Індикатор перемикача потужності горить жовтим кольором.
  • Потужність зменшена до 70 %.
  Якщо Вам необхідно виконати довбання з високою точністю, зменште потужність до 70 %.
  Регулювати потужність можна тільки у тому випадку, коли інструмент приєднаний до джерела живлення.
 2. Щоб перейти до повної потужності довбання, ще раз натисніть на перемикач потужності.

Під час роботи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Якщо не використовувати дріт заземлення та автомат захисту від струму витоку, це може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Дріт заземлення та автомат захисту від струму витоку завжди повинні бути приєднані до електричного контуру будівельного майданчика – незалежно від того, чи здійснюється живлення від мережі або генератора.
 • Не використовуйте інструмент без цих засобів безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через пошкодження кабелю! Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, торкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента. Якщо Ви виявили його пошкодження зверніться до фахівця-електрика, щоб замінити кабель.
На виконання всіх робіт обов'язково отримайте дозвіл будівельного управління!

Довбання отворів

Image alternative
 1. Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
  Робота за низьких температур: Для функціонування ударного механізму інструмента потрібна певна мінімальна робоча температура. Щоб прогріти інструмент до такої температури, покладіть його на робочу поверхню і дайте йому попрацювати на холостому ходу протягом деякого часу. У разі необхідності повторюйте вищезазначене, аж поки ударний механізм не почне працювати.
 2. Розташовуйте зубило на відстані приблизно 80–100 мм (3¹⁄₈"–4") від кромки оброблюваної поверхні.
 3. Щоб увімкнути інструмент, переведіть вимикач вправо.
  • Вимикач буде зафіксований у правому положенні.
 4. Щоб вимкнути інструмент, переведіть вимикач вліво.
  • Вимикач буде зафіксований у лівому положенні.
  Якщо сила притискання недостатня, зубило відскакуватиме від оброблюваної поверхні. У разі надмірної сили притискання зменшуватиметься потужність довбання.
  Якщо Ви обробляєте залізобетон, будь ласка, завжди направляйте зубило в бік кромки плити, а не в бік арматурних стрижнів.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Транспортування та зберігання

Транспортування
 • Забороняється транспортувати інструмент із установленим змінним робочим інструментом.
 • Надійно закріплюйте інструмент під час транспортування.
 • Після транспортування інструмента завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
Зберігання
 • На час зберігання інструмента завжди виймайте його штепсельну вилку з розетки.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Якщо інструмент знаходився на зберіганні протягом тривалого часу, завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Пошук і усунення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не вмикається.
Триває ініціалізація електронного блоку (продовжується протягом приблизно 1 секунди після приєднання штекера), або активована електронна система блокування повторного вмикання інструмента після збою в електромережі живлення.
 • Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Збій в мережі електроживлення.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Пошкоджений кабель живлення або штепсельна вилка.
 • Для перевірки зверніться до фахівця-електрика, за необхідності виконайте заміну.
Вийшов з ладу струморозподільник.
 • Зверніться до фахівця-електрика, щоб перевірити інструмент; за необхідності замініть вугільні щітки.
Генератор знаходиться у режимі сну
 • Збільште навантаження на генератор, підключивши до нього ще один пристрій (наприклад, освітлювальну лампу для будівельного майданчика).
Інструмент не вмикається, а сервісний індикатор світиться червоним кольором.
Зносилися вугільні щітки.
 • Для перевірки зверніться до фахівця-електрика; за необхідності виконайте заміну.
Інструмент вийшов з ладу.
 • Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
Відсутній удар.
Інструмент занадто холодний.
 • Покладіть інструмент на робочу поверхню і дайте йому попрацювати на холостому ходу протягом деякого часу, щоб він прогрівся до робочої температури.
Інструмент вийшов з ладу.
 • Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
Інструмент не вмикається.
Триває ініціалізація електронного блоку (продовжується протягом приблизно 1 секунди після приєднання штекера), або активована електронна система блокування повторного вмикання інструмента після збою в електромережі живлення.
 • Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Збій в мережі електроживлення.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Пошкоджений кабель живлення або штепсельна вилка.
 • Для перевірки зверніться до фахівця-електрика, за необхідності виконайте заміну.
Вийшов з ладу струморозподільник.
 • Зверніться до фахівця-електрика, щоб перевірити інструмент; за необхідності замініть вугільні щітки.
Генератор знаходиться у режимі сну
 • Збільште навантаження на генератор, підключивши до нього ще один пристрій (наприклад, освітлювальну лампу для будівельного майданчика).
Інструмент працює, але сервісний індикатор світиться червоним кольором.
Сервісний індикатор горить.
 • Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення технічного обслуговування або ремонту.
Інструмент працює не на повну потужність.
Зниження потужності активовано.
 • Скористайтеся перемикачем потужності (див. індикатор перемикача потужності). Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Подовжувальний кабель занадто довгий та/або має занадто малий поперечний переріз.
 • Використовуйте подовжувальний кабель із достатнім поперечним перерізом (довжиною до 40 м при площі поперечного перерізу 1,5 мм²; довжиною до 65 м при площі поперечного перерізу 2,5 мм²).
Занадто низька напруга джерела електроживлення.
 • Підключіть інструмент до іншого джерела живлення.
Зубило неможливо дістати з фіксатора.
Затискний патрон не повністю відведений назад.
 • Відведіть фіксатор змінного робочого інструмента назад до упору та вийміть змінний робочий інструмент.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Image alternative
Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r3140904.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .