Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

PD-I

Українська

Інформація про документацію

Умовні позначення

Попереджувальні знаки

Використовуються такі попереджувальні знаки:
Image alternative НЕБЕЗПЕКА! Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
Image alternative УВАГА! Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи

Використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
Image alternative Кнопка вимірювання
Image alternative Кнопка меню
Image alternative Кнопка видалення (Clear)
Image alternative Кнопка «вправо»
Image alternative Кнопка «вліво»

Типографські зауваження

Важливі частини тексту виділяються у цій технічній документації за допомогою таких друкарських знаків:
1
Цифрами позначені ілюстрації.

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
 • Крім того, дотримуйтеся вказівок, зазначених у детальній інструкції на інструменті , а також додаткових та оновлених рекомендацій, наведених на веб-сайті www.hilti.com .
 • Завжди зберігайте цю інструкцію з експлуатації разом з інструментом.
 • У разі зміни власника передавайте інструмент лише разом з інструкцією з експлуатації.

Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
Інформація про інструмент
Лазерний дальномір
PD-I
Версія
01
Серійний номер

Інформація про лазерний промінь на корпусі інструмента

Інформація про лазерний промінь
Інформація про лазерний промінь
Image alternative Клас лазера 2 згідно зі стандартом IEC60825-1/EN60825-1:2007 та CFR 21 § 1040 (зауваження щодо використання лазерів № 50).
Image alternative Клас лазера 2. Не дивіться на джерело лазерного променя. Не направляйте лазерний промінь на інших осіб, а також у місця, де можуть знаходитися люди, які не задіяні у використанні лазерного дальноміра.
Image alternative Відпрацьовані матеріали відправляйте на переробку.

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Основні вимоги щодо безпеки

Окрім загальних вимог з техніки безпеки, що наведені в окремих розділах цієї інструкції з експлуатації, необхідно також суворо дотримуватись наведених нижче вказівок. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
 • Збережіть усі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з інструментом ставтеся відповідально. Не користуйтеся інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з інструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.
 • У разі неналежного розгвинчування інструмента назовні може вивільнитися випромінювання, яке перевищує клас 2. Ремонт інструмента повинен здійснюватися тільки у сервісній службі компанії Hilti .
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Кожен раз перед використанням перевіряйте справність інструмента.
 • Вимірювання, виконані крізь віконні шибки тощо, можуть виявитися неточними.
 • Швидка зміна умов вимірювання може призвести до похибок, наприклад у разі перетинання траєкторії лазерного променя сторонніми особами.
 • Не спрямовуйте інструмент на сонце або на інші потужні джерела світла.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
 • Дотримуйтеся вказівок з експлуатації, догляду і технічного обслуговування, наведених в інструкції з експлуатації.

Загальні вимоги щодо техніки безпеки

 • Перед застосуванням перевірте інструмент на наявність пошкоджень. Якщо Ви виявите пошкодження, передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Якщо інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень, необхідно перевірити точність його роботи.
 • Хоча інструмент і розрахований на жорсткі умови експлуатації на будівельному майданчику, він, як й інші вимірювальні прилади, потребує дбайливого догляду і акуратного поводження.
 • Якщо Ви не використовуєте інструменти, зберігайте їх у сухому місці, яке розташоване високо над підлогою або зачиняється на замок і тому є недоступним для дітей.
 • Інструмент не призначений для використання дітьми.
 • Дотримуйтеся національних вимог з охорони праці.

Належне облаштування робочого місця

 • Під час виконання робіт на драбині подбайте про зручну позу. Намагайтесь працювати у стійкій позі та повсякчас утримувати рівновагу.
 • Подбайте про безпеку в місці виконання вимірювань. Під час застосування інструмента слідкуйте за тим, щоб лазерний промінь не був спрямований на Вас або інших людей.
 • Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не «акліматизується».
 • Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.
 • Щоб уникнути похибок під час вимірювання, утримуйте у чистоті вихідне віконце лазерного променя.
 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.

Безпечна робота з лазерними інструментами

 • До використання інструментів, оснащених лазером класу 2 (class II), слід залучати тільки тих операторів, які пройшли відповідний інструктаж.
 • Забороняється розміщувати лазерні промені на рівні очей.
 • Обов'язково вживіть попереджувальних заходів, щоб лазерний промінь навіть випадково не міг потрапити на дзеркальні поверхні.
 • Подбайте про те, щоб лазерний промінь не міг бути направлений в очі людям.
 • Лазерний промінь не повинен потрапляти за межі контрольованої зони.
 • Вимикайте лазер, якщо він не використовується.
 • Лазерні інструменти, які не використовуються, слід зберігати у місцях, недоступних для сторонніх осіб.

Електромагнітна сумісність

Хоча інструмент відповідає суворим вимогам належних директив, компанія Hilti не виключає, що під час вимірювання можуть виникати похибки, обумовлені негативним впливом сильного випромінювання на роботу інструмента. У цьому та в інших випадках повинні виконуватися контрольні вимірювання. Крім того, компанія Hilti не виключає наявності перешкод для роботи інших приладів (зокрема, навігаційного обладнання літаків). Інструмент відповідає класу A; перешкоди в житловій зоні не виключаються.
Тільки для Кореї: Цей лазерний дальномір розрахований на електромагнітні хвилі, які генеруються у виробничому середовищі (клас A). Користувач повинен дотримуватися цієї умови та не застосовувати лазерний дальномір у побутовому середовищі.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Задні упорні поверхні
 2. Світлодіодний контрольний індикатор заднього упора
 3. Кнопка «вліво»
 4. Кнопка меню
 5. Кнопка вимірювання
 6. Графічний дисплей
 7. Світлодіодний контрольний індикатор переднього упора
 8. Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
 9. Кнопка «вправо»
 10. Кріплення для ручного ремінця
 11. Кнопка видалення (Clear)
 12. Різьба ¹/₄ дюйма
 13. Вимірювальний наконечник
 14. Вихідна лінза лазера і прийомна лінза
 15. Різьба ¹/₄ дюйма

Використання за призначенням

Описаний у цій інструкції інструмент являє собою лазерний дальномір. Він призначений як для поодинокого, так і для безперервного вимірювання відстаней.

Інструмент може вимірювати відстані до будь-яких непорушних об'єктів, зокрема з бетону, каменю, деревини, пластмаси, паперу тощо. Застосовувати призми або інші цілі з високою відбивною здатністю неприпустимо, оскільки це може призвести до похибок у вимірюванні.
Із інструментом можуть використовуватися елементи живлення типу AAA.

Пояснення індикації на дисплеї

Головне меню
Image alternative Вимірювання об'єму
Image alternative Вимірювання прямокутної площі
Image alternative Вибір функції розмітки
Image alternative Вимірювання площ і об'ємів
Image alternative Вибір спеціальних функцій
Image alternative Вибір функції трапеції
Image alternative Вибір функції Піфагора
Image alternative Вибір налаштувань
Для вимірювання відстаней по горизонталі та діагоналі потрібен принаймні один прямий кут.
Image alternative Вибір непрямого вимірювання
Для вимірювання відстаней до нерухомих об'єктів, наприклад стін, конкретні значення кутів не потрібні.
Загальні символи
Image alternative Стан заряду елементів живлення
Image alternative Вимірювальний стрижень не відкритий
Image alternative Вимірювальний стрижень відкритий
Image alternative Вимірювання
Image alternative Додавання відстаней
Image alternative Віднімання відстаней
Image alternative Вибір
Image alternative Відміна вибору
Image alternative Вибір часу вимірювання
Image alternative Вибір калькулятора
Субменю вимірювання площ і об'ємів
Image alternative Вимірювання прямокутної площі
Image alternative Вимірювання трикутної площі
Image alternative Вимірювання об'єму
Image alternative Вимірювання об'єму циліндра
Субменю спеціальних функцій
Image alternative Вибір автоматичного датчика освітленості
Image alternative Вибір мінімальної/максимальної дельта-функції
Image alternative Вибір функції розмітки
Image alternative Обчислення малярної поверхні
Image alternative Вибір таймера
Image alternative Вибір функції зміщення
Image alternative Вибір збереження даних і результатів вимірювань
Субменю функції трапеції
Image alternative Вимірювання 3 відстаней
Image alternative Вимірювання 2 відстаней та 1 кута
Субменю функції Піфагора
Image alternative Проста функція Піфагора
Image alternative Подвійна функція Піфагора
Image alternative Складена функція Піфагора
Субменю налаштувань
Image alternative Одиниця вимірювання. Вибір одиниць вимірювання:Image alternativeметр Image alternativeсантиметр Image alternativeміліметр
Image alternative Точки відліку. Вибір точок відліку: Image alternative передній край, Image alternative різьба з тильного боку, Image alternative різьба з нижнього боку
Image alternative Одиниця вимірювання кутів. Вибір одиниць вимірювання кутів: Image alternative нахил у відсотках, Image alternative метричні одиниці вимірювання, Image alternative імперські одиниці вимірювання, Image alternative нахил у градусах
Image alternative Вибір експертного режиму
Image alternative Змініть список обраних елементів
Image alternative Активування масштабу
Image alternative Увімкнення/вимкнення звуку
Image alternative Вибір постійного лазера
Image alternative Вибір відображення нахилу
Image alternative Здійснення калібрування датчика нахилу
Image alternative Відображення інформації про інструмент
Image alternative Відновлення заводських налаштувань
Субменю непрямих вимірювань
Image alternative Непряме вимірювання відстані по горизонталі
Image alternative Непряме вимірювання відстані по вертикалі
Image alternative Здійснення вимірювання на стелі

Комплект постачання

Лазерний дальномір, 2 елементи живлення, інструкція з експлуатації, сертифікат виробника.
Із іншим приладдям, допущеним до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або у мережі Інтернет на веб-сайті www.hilti.com .

Технічні дані

Термін служби
Кімнатна температура: До 5000 вимірювань
Робоча температура
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Точність вимірювання відстані (2σ, стандартне відхилення)
±1,0 мм
Точність вимірювання нахилу (2σ, стандартне відхилення)
±0,2°
Маса (разом з елементами живлення)
165 г
(5,8 унція)
Температура зберігання
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Клас лазера згідно зі стандартом EN 60825-1:2007
Клас лазера 2
Клас захисту згідно зі стандартом IEC 60529
IP 65
Енергозабезпечення
1,5 В

Експлуатація

Основні функції

Користуйтеся кнопками «вліво» або «вправо», щоб перейти до потрібної функції.
 • Вибір функції завжди здійснюється шляхом натискання кнопки вимірювання.

Установлення елементів живлення

Вірно визначайте полярність елементів живлення. Заміняйте обидва елементи живлення. Не використовуйте пошкоджені елементи живлення.
Image alternative
 • Відкрийте відсік елементів живлення та вставте елементи живлення.

Увімкнення та вимкнення лазерного дальноміра

 1. Щоб увімкнути інструмент, натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.» або кнопку вимірювання, коли він знаходиться у вимкнутому стані.
 2. Щоб вимкнути інструмент, натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.», коли він знаходиться в увімкнутому стані.

Вимірювання з вимірювальним наконечником

Image alternative
 1. Відкиньте вимірювальний наконечник на 90°. Вимірювальний наконечник тепер можна використовувати в якості упора.
  Вимірювальний наконечник допомагає вирівняти інструмент під час вимірювання відносно нерухомої точки. Це може знадобитися під час непрямого вимірювання відстані, а також під час використання функцій трапеції та Піфагора, оскільки результати таких вимірювань ґрунтуються на оцінних значеннях.
  Якщо доступ до деяких ділянок ускладнений, скористайтеся подовжувачем вимірювального наконечника PDA 72. Інструмент автоматично розпізнає подовжувач вимірювального наконечника. На дисплеї може з'явитися вікно підтвердження.
 1. Відкиньте вимірювальний наконечник на 180°. Точка відліку переналаштовується автоматично.

Вимірювання за допомогою мішені

Image alternative
 1. Скористайтеся мішенню, щоб виміряти відстань за наступних несприятливих умов:
  • Поверхня стіни не відбиває світло належним чином.
  • Точка вимірювання знаходиться не на поверхні стіни.
  • Вимірювана відстань дуже велика.
  • Ви працюєте в умовах неналежного освітлення (при яскравому сонячному світлі).
 2. Якщо Ви вимірюєте відстань за допомогою мішені, додавайте до отриманого значення 1,2 мм.

Поодиноке вимірювання

 1. Щоб активувати лазерний промінь, короткочасно натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте лазерний промінь на ціль.
 3. Щоб виконати вимірювання, короткочасно натисніть кнопку вимірювання.
  • Виміряна відстань буде відображена на дисплеї у нижньому рядку.
  • Значення, отримане під час попереднього вимірювання, відображатиметься у верхньому рядку.
 4. Щоб здійснити нове вимірювання, спрямуйте лазерний промінь на ціль та знову запустіть вимірювання за допомогою кнопки вимірювання.

Вимірювання у безперервному режимі

Під час роботи у безперервному режимі інструмент виконує 6–10 вимірювань на секунду та виводить відповідні значення на дисплей. Лазерний дальномір можна без обмежень пересувати відносно цілі, доки не буде визначена потрібна відстань.
 1. Натисніть кнопку вимірювання та утримуйте її протягом 2 секунд.
  • Інструмент видає звуковий сигнал, якщо ця настройка активована.
 2. Наближайте лазерний дальномір до цілі або віддаляйте його від неї, доки не буде визначена потрібна відстань.
 3. Короткочасно натисніть кнопку вимірювання.
  • Виміряна відстань буде відображена на дисплеї у нижньому рядку.
  • Значення, отримане під час попереднього вимірювання, відображатиметься у верхньому рядку.

Вимірювання об'єму

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Вимірювання прямокутної площі

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення для вимірювання ширини приміщення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення для вимірювання довжини приміщення та натисніть кнопку вимірювання.

Функція розмітки

 1. Вручну введіть відстань. За допомогою кнопок «вліво» та «вправо» виберіть символ клавіатури та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 2. Уведіть відповідні цифри та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 3. Щоб підтвердити значення, виберіть символ галочки в правому нижньому куті.
 4. Виберіть символ із прапорцем.
  • Обрана Вами відстань тепер відображається всередині двох прапорців.
 5. Щоб розпочати вимірювання, натисніть кнопку вимірювання.
  • Стрілки на екрані показують, в якому напрямку необхідно переміщувати інструмент. Коли відстань до цілі досягнута, над і під відстанню з'являються чорні стрілки.
 6. Щоб збільшити відстань, пересувайтеся разом із інструментом. Із правого боку відображатиметься індикація, скільки разів Ви вже подолали необхідну відстань.
 7. Щоб завершити вимірювання, натисніть кнопку вимірювання.
  Коли відстань розмітки досягнута, на екрані відображається поточна точка відліку.
  Потрібну відстань можна не тільки ввести вручну, але й виміряти. Для цього оберіть символ для одиночного вимірювання і підтвердьте команду натисканням кнопки вимірювання.

Спеціальні функції

Автоматичний датчик освітленості

 • У меню «Спеціальні функції» виберіть символ автоматичного датчика освітленості.
  Автоматичний датчик освітленості зменшує інтенсивність підсвічування дисплея, коли Ви працюєте у затемненому середовищі. Це дозволяє економити заряд елементів живлення.

Мінімальна/максимальна дельта-функція

 1. У меню «Спеціальні функції» виберіть символ мінімальної/максимальної дельта-функції.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Щоб завершити вимірювання, натисніть кнопку вимірювання.
  • Останні виміряні відстані відображаються у рядку для результатів.

Обчислення малярної поверхні

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення для вимірювання першої довжини приміщення, після чого натисніть кнопку вимірювання.
  • Результат вимірювання зберігається як проміжний результат.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну довжину приміщення і запустіть вимірювання за допомогою кнопки вимірювання.
  • Другий результат відображається у таблиці проміжних результатів. Проміжний результат, наведений жирним шрифтом, являє собою суму виміряних відстаней у приміщенні.
 3. Повторюйте цю операцію, поки не будуть виміряні всі відстані у приміщенні.
 4. Натисніть кнопку «вправо», щоб перейти до вимірювання висоти приміщення, після чого підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 5. Належним чином розташуйте інструмент для вимірювання висоти приміщення та здійсніть вимірювання.
  • Вимірюється висота приміщення, яка відображається у рядку для проміжних результатів. Одразу розраховується малярна площа, яка відображається у рядку для результатів.

Таймер

 1. У меню «Спеціальні функції» виберіть символ таймера.
 2. Установіть таймер на 2, 5 або 10 секунд та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 3. Виберіть символ вимірювання, щоб запустити вимірювання із затримкою.

Збереження даних і результатів вимірювань

 1. У меню «Спеціальні функції» виберіть символ збереження даних і результатів вимірювань.
  Інструмент може зберігати до 30 результатів вимірювань разом із графічними символами. Якщо у пам'яті інструмента вже знаходяться дані про 30 результатів вимірювань, то під час запису інформації про нове вимірювання будуть автоматично видалені дані про вимірювання, яке було здійснене першим.
 2. Щоб видалити збережені дані і результати вимірювань, натисніть та утримуйте кнопку «C» протягом 2 секунд, коли на дисплеї відображена індикація збереження даних і результатів вимірювань.

Функція трапеції

Функція трапеції (3 відстані)

 1. У меню функцій трапеції виберіть символ функції трапеції для вимірювання 3 відстаней.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Після вимірювання першої відстані на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 4. Спрямуйте інструмент на третю точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Функція трапеції з нахилом (2 відстані, 1 кут)

 1. У меню функцій трапеції виберіть символ функції трапеції для вимірювання відстаней з нахилом.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Функція Піфагора

Проста функція Піфагора

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  Щоб одержати точні результати вимірювання, другий вимірюваний відрізок повинен знаходитися під прямим кутом до відрізку, спрямованого до цілі.

Подвійна функція Піфагора

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  Щоб одержати точні результати вимірювання, другий вимірюваний відрізок повинен знаходитися під прямим кутом до відрізку, спрямованого до цілі.
 3. Спрямуйте інструмент на третю точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Складена функція Піфагора

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Налаштування

Зміна списку обраних елементів

 1. Перейдіть до функції, яку Ви бажаєте змінити, та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 2. Перейдіть до потрібної функції та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.

Активування масштабу

 1. Задайте відповідне число та підтвердьте це значення, натиснувши кнопку вимірювання.
 2. Щоб підтвердити значення, оберіть символ галочки.

Калібрування датчика нахилу

 1. Покладіть інструмент на горизонтальну поверхню та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Поверніть інструмент на 180º та натисніть кнопку вимірювання.
  • Датчик нахилу відкалібрований.

Непряме вимірювання

Непряме вимірювання відстані по горизонталі

 • Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється відстань і кут нахилу, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Непряме вимірювання відстані по вертикалі (2 кути, 2 відстані)

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється перша відстань і кут, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Після цього на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Вимірювання відстаней на стелі

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється перша відстань і кут, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Після цього на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Непряме вимірювання відстані II по вертикалі (2 кути, 1 відстань)

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється перша відстань і кут, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Після цього на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Догляд, транспортування та зберігання

Чищення

 • Не торкайтеся лінзи пальцями.
 • Пил слід здувати з лінзи або, якщо це необхідно, стирати його чистою м'якою тканиною.
 • Не використовуйте будь-яку іншу рідину, окрім чистого спирту або води.

Транспортування

Якщо необхідно відправити інструмент поштою, то елементи живлення/акумуляторні батареї слід ізолювати або дістати з інструмента.
 • Для транспортування та пересилання обладнання використовуйте упаковку компанії Hilti або рівнозначну їй упаковку.

Зберігання та висушування

 • Забороняється зберігати інструмент у вологому стані. Перш ніж класти інструмент у транспортний контейнер для зберігання, зачекайте, доки інструмент не просохне.
 • Під час зберігання або транспортування обладнання температура повинна знаходитися у межах діапазону, зазначеного у технічних характеристиках.
 • Після довготривалого зберігання або дальніх перевезень обов'язково виконайте контрольне вимірювання перед використанням інструмента.

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека через неналежну утилізацію.
 • У разі неналежної утилізації обладнання можуть мати місце такі негативні наслідки: Під час спалювання пластмас утворюються токсичні гази, які можуть призвести до захворювання людей. У разі пошкодження або сильного нагрівання акумуляторні батареї можуть вибухнути, що призведе до отруєння, отримання термічних і хімічних опіків або забруднення довкілля. У разі недбалої утилізації обладнання може потрапити до рук сторонніх осіб, які можуть його використовувати неналежним чином. Це може призвести до тяжкого травмування як цих осіб, так і сторонніх людей, а також до забруднення довкілля.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Згідно з Директивою Європейського союзу щодо утилізації старого електричного та електронного устаткування та з національним законодавством електроінструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .

Сертифікат відповідності ЄС

Виробник
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Ліхтенштейн
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що цей виріб відповідає наведеним нижче директивам і стандартам.
Позначення
Лазерний дальномір
Тип
PD-I
Версія
01
Рік випуску
2010
Директиви, що застосовуються:
 • 2004/108/EG
 • 2014/30/ЄС
 • 2011/65/ЄС
Норми, що застосовуються:
 • EN ISO 12100
Технічна документація:
 • Дозвіл – електроінструменти
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Німеччина
Schaan, 06.2015
Image alternativeПаоло Люццині
(Голова відділу управління якістю та процесами / підрозділ з електричних інструментів та приладдя)
Image alternativeЕдвард Пжибилович
(Голова підрозділу з вимірювальних систем)