Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [4 MB]

SR 30-A36

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Постійний струм
Image alternative Кількість робочих ходів у холостому режимі
Image alternative Бездротова передача даних
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Шабельна пилка
  SR 30-A36
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Використання акумуляторного інструмента та належний догляд за ним
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Для живлення електроінструментів застосовуйте лише спеціально призначені для цього акумуляторні батареї. Застосування інших акумуляторних батарей може призвести до отримання травм і виникнення пожежі.
 • Акумуляторну батарею, яка не використовується, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які могли б спричинити коротке замикання її контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї може призвести до отримання опіків або до виникнення пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з акумуляторної батареї рідина може призвести до подразнення шкіри або отримання опіків.
 • Не використовуйте акумуляторну батарею, якщо вона пошкоджена або якщо її конструкція була змінена. Пошкоджені або модифіковані акумуляторні батареї вкрай ненадійні та становлять небезпеку пожежі, вибуху або травмування.
 • Не піддавайте акумуляторну батарею впливу вогню або високих температур. Вогонь або температури понад 130 °C (265 °F) можуть спричинити вибух.
 • Дотримуйтеся вказівок щодо заряджання. Ніколи не заряджайте акумуляторну батарею або акумуляторний інструмент в умовах, що виходять за межі температурного діапазону, зазначеного в інструкції з експлуатації. Неналежне заряджання або заряджання за межами зазначеного температурного діапазону може призвести до руйнування акумуляторної батареї та підвищує ризик займання.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність інструмента.
 • Забороняється здійснювати технічне обслуговування пошкоджених акумуляторних батарей. У будь-яких випадках технічне обслуговування акумуляторних батарей повинен здійснювати виробник або уповноважена служба технічного обслуговування.

Додаткові вказівки з техніки безпеки під час використання пилок із маятниковим ходом пиляльного полотна

 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
 • Закріпіть оброблюваний об'єкт на стійкій поверхні за допомогою лещат або іншим надійним способом. Якщо утримувати оброблюваний об'єкт рукою або притискати його до тіла, це не гарантує надійного закріплення та може призвести до втрати контролю.

Додаткові вказівки з техніки безпеки під час пиляння

Безпека персоналу
 • Не наближайте руки до робочої зони та до пиляльного полотна. Утримуйте інструмент другою рукою за додаткову рукоятку або за корпус двигуна. Якщо тримати інструмент обома руками, виключається ризик їх травмування пиляльним полотном.
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Під час заміни змінного робочого інструмента також користуйтеся захисними рукавицями. Контакт зі змінним робочим інструментом може призвести до отримання порізів або опіків.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу. Пил, що містить такі матеріали, як фарби із вмістом свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця та користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. Контакт із таким пилом або його вдихання може викликати алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів у користувача інструмента та у людей, які знаходяться поруч. До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
 • Не беріться за нижню частину оброблюваної деталі.
 • Не утримуйте розпилювану деталь у руці та не підпирайте її ногою. Закріпіть оброблювану деталь на стійкій основі.
 • Завжди надійно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки, вибравши таке положення тіла і рук, у якому Ви зможете амортизувати можливу віддачу.
 • Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими та чистими.
 • Завжди перебувайте збоку від пиляльного полотна – ніколи не розміщуйте його безпосередньо перед собою. У разі виникнення віддачі пилку може з силою відкинути назад!
 • Якщо пиляльне полотно защемлене або якщо Ви перериваєте роботу, вимкніть пилку та надійно утримуйте її, доки пиляльне полотно не зупиниться повністю. Поки пиляльне полотно продовжує рухатись, не тягніть пилку до себе та не намагайтеся дістати її з оброблюваної деталі – інакше це може призвести до віддачі.
 • Перед повторним вмиканням пилки, яка залишилася в оброблюваній деталі, відцентруйте пиляльне полотно у пропилі та перевірте, чи не застрягли зубці пиляльного полотна в деталі.
 • Будьте надзвичайно обережні під час пиляння стін або інших об'єктів, протилежну сторону яких Ви не можете бачити. Під час урізного пиляння може виникнути віддача через блокування пиляльного полотна прихованими у матеріалі об'єктами.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Не використовуйте затуплене або пошкоджене пиляльне полотно. Це призводить до сильного тертя, защемлення пиляльного полотна або до віддачі.
 • Дотримуйтеся вказівок виробника щодо застосування та зберігання пиляльного полотна.
 • Інструмент слід притискати до оброблюваної деталі за допомогою притискного башмака. Завдяки цьому умови роботи будуть оптимальними та безпечними.
 • Носіть відповідний захисний одяг, щоб захистити себе від гарячої стружки.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Не використовуйте затуплене або пошкоджене пиляльне полотно. Це призводить до сильного тертя, защемлення пиляльного полотна або до віддачі.
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
 • Закріпіть оброблювану деталь на стійкій основі. Не утримуйте розпилювану деталь у руці та не підпирайте її ногою.
 • Умикайте інструмент лише після того, як Ви встановили його у робоче положення.
 • Під час роботи завжди працюйте інструментом «від себе».
 • Виконуйте роботу із помірним натисканням та відповідною швидкістю різання; особливо це стосується труб великого діаметра. Це допоможе уникнути перегрівання інструмента.
 • Під час наскрізного пиляння трубопроводів переконайтеся, що у трубопроводі відсутня рідина. У разі наявності рідини її слід видалити.
 • Під час наскрізного пиляння трубопроводів тримайте інструмент над трубопроводом, який Ви пиляєте.
 • Інструмент не захищений від потрапляння вологи всередину. Рідина, що витікає, може спричинити коротке замикання в електричній системі інструмента.
 • Ніколи не здійснюйте різання незнайомих матеріалів; крім того, на траєкторії пиляння під інструментом та над ним не повинно бути жодних перешкод.
 • Якщо пиляльне полотно натрапить на сторонній предмет, може виникнути віддача.
 • Під час заміни змінного робочого інструмента також користуйтеся захисними рукавицями. Контакт зі змінним робочим інструментом може призвести до отримання порізів або опіків.
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею під час перерв у роботі, перед початком технічного обслуговування, під час заміни робочих інструментів або під час перевезення.
 • На час транспортування або зберігання інструмента слід активувати транспортний фіксатор.
 • Дотримуйтеся вказівок виробника щодо застосування та зберігання пиляльного полотна.
 • Під час роботи з інструментом сам користувач, а також особи, що перебувають безпосередньо в місці проведення робіт, повинні використовувати відповідні захисні окуляри, шолом, навушники, робочі рукавиці та легкий респіратор.
 • Завжди використовуйте пиляльне полотно належної довжини. Пиляльне полотно повинне виступати з протилежного боку оброблюваної деталі протягом усього робочого ходу.
 • Щоб під час роботи у Вас не затерпали руки, робіть перерви та виконуйте вправи на розслаблення і розминання пальців з метою покращення в них кровообігу.
 • Не дивіться безпосередньо на світлодіодне підсвічування та не направляйте його в обличчя іншим особам. Існує небезпека засліплення.
 • Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі. Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри та захисні рукавиці.
 • Під час наскрізної обробки укріпіть відповідну ділянку поверхні з протилежного боку деталі.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Затискний патрон
 2. Кріплення для адаптера різання
 3. Відкидний гачок для кріплення
 4. Попереднє налаштування частоти обертання
 5. Транспортний фіксатор
 6. Вимикач
 7. Задня рукоятка
 8. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 9. Деблокувальна кнопка акумуляторної батареї
 10. Акумуляторна батарея
 11. Вушко для захисного кріплення
 12. Область передньої ручки
 13. Важіль для деблокування пиляльного полотна
 14. З'єднувальна муфта (США: приладдя)
 15. Притискний башмак
 16. Кнопка розблокування притискного башмака
 17. Пиляльне полотно
 18. Адаптер різання (приладдя)

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою акумуляторну шабельну пилку. Інструмент призначений для розпилювання деревини та подібних до неї матеріалів, а також металу та пластику.

Під час використання інструмент слід утримувати обома руками.
 • Застосовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 36.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої Hilti типу C4/36.

Можливі варіанти неналежного використання

 • Забороняється здійснювати різання цегли, бетону, газобетону, природного каменю або кахлі.
 • Не використовуйте інструмент для пиляння трубопроводів, які містять рідину.
 • Не пиляйте незнайомі матеріали.

Індикатор літій-іонної акумуляторної батареї

Стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї та несправності інструмента позначаються за допомогою індикатора літій-іонної акумуляторної батареї. Щоб відобразити стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї, слід злегка натиснути на одну з деблокувальних кнопок акумуляторної батареї.
Стан
Значення
Горять 4 світлодіоди.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
Горять 3 світлодіоди.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
Горять 2 світлодіоди.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
Горить 1 світлодіод.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
Мигає 1 світлодіод.
Стан заряду: < 10 %
1 світлодіод мигає, інструмент не готовий до роботи.
Акумуляторна батарея перегрілася або повністю розряджена.
4 світлодіоди мигають, інструмент не готовий до роботи.
Інструмент перенавантажений або перегрітий.
При натиснутому вимикачі та протягом 5 секунд після його відпускання перевірка стану заряду неможлива.
Якщо світлодіодні індикатори акумуляторної батареї мигають, будь ласка, виконайте вказівки, наведені в розділі «Допомога у разі виникнення несправностей».

Комплект постачання

Шабельна пилка, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Технічні дані


SR 30-A36
Номінальна напруга
36 В
Маса згідно з процедурою EPTA 01
5,2 кг
Кількість робочих ходів (Ступінь 1)
2 500 об/хв
Кількість робочих ходів (Ступінь 2)
2 800 об/хв
Довжина робочого ходу
32 мм
Затискний патрон
0,5 дюйм
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 70 ℃

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження.
Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу.
Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Дані про шум

SR 30-A36
Рівень шумової потужності (LWA)
96 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
5 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
85 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
5 дБ(А)
Сумарне значення вібрації

SR 30-A36
Рівень вібрації, що створюється під час пиляння ДСП (ah, B)
22,5 м/с²
Похибка у разі пиляння ДСП (K)
3,7 м/с²
Рівень вібрації, що створюється під час пиляння дерев'яних балок (ah, WB)
20,5 м/с²
Похибка у разі пиляння дерев'яних балок (K)
3,3 м/с²

Акумуляторна батарея

Робоча напруга акумуляторної батареї
36 В
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃
Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ … 45 ℃

Підготовка до роботи

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок непередбаченого увімкнення інструмента!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що відповідний інструмент вимкнений.
 • Від'єднайте акумуляторну батарею, перш ніж задавати налаштування інструмента або заміняти приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею у тримач на інструменті таким чином, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальні кнопки акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею із тримача на інструменті.

Установлення гачка для кріплення (приладдя)

Image alternative
 1. Активуйте транспортний фіксатор.
 2. Установіть гачок для кріплення.

Установлення пиляльного полотна

Використовуйте тільки ті пиляльні полотна, які оснащені хвостовиком довжиною 1/2".
Image alternative
 1. Активуйте транспортний фіксатор або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 2. Перевірте, щоб хвостовик змінного робочого інструмента був чистий та злегка змащений мастилом. У разі необхідності очистіть його та нанесіть на нього тонким шаром мастило.
 3. Переведіть блокувальний важіль до упору вгору та утримуйте його у такому положенні.
 4. Проштовхніть пиляльне полотно уперед та вставте його у затискний патрон.
 5. Відпустіть блокувальний важіль та дайте йому повернутися у вихідне положення.
 6. Перевірте, чи зафіксоване пиляльне полотно, потягнувши за нього.

Установлення з'єднувальної муфти (США: приладдя)

Image alternative
 1. Вийміть притискний башмак.
 2. Установіть з'єднувальну муфту у затискний патрон, розташований на притискному башмаку.
 3. Повністю вставте злегка змащений притискний башмак у напрямну.

Експлуатація

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Переміщування пилки

Image alternative
 1. Утримуйте пилку за передбачені для цього рукоятки.
 2. Підведіть пилку до оброблюваної заготовки.
 3. Переміщуйте пилку вперед і назад.
  • Якщо притиснути пилку до оброблюваної заготовки, це може призвести до руйнування пиляльного полотна та, як наслідок, до отримання травм.

Пиляння

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок використання пошкодженого гачка для кріплення на риштуванні! Падіння інструмента може становити небезпеку для Вас та інших осіб.
 • Перш ніж розпочинати роботу, перевірте, щоб гачок для кріплення на риштуванні був надійно закріплений і не був пошкоджений.
Image alternative
 1. Деактивуйте транспортний фіксатор та натисніть на вимикач інструмента.
  • На рисунку наведені декілька способів ефективно переміщувати пилку.
 2. Після закінчення пиляння відпустіть вимикач інструмента.
 3. Активуйте транспортний фіксатор.

Знімання пиляльного полотна

Image alternative
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Змінний робочий інструмент може бути гарячим та/або його кромки – гострими.
 • Під час заміни робочого інструмента використовуйте захисні рукавиці.
 • Ніколи не кладіть гарячий змінний робочий інструмент на легкозаймисті матеріали.
 1. Активуйте транспортний фіксатор або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 2. Переведіть блокувальний важіль до упору вгору та утримуйте його у такому положенні.
 3. Потягніть пиляльне полотно уперед та дістаньте його із затискного патрона.
 4. Відпустіть блокувальний важіль та дайте йому повернутися у вихідне положення.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Регулярно чистьте і змащуйте затискний патрон. Для цього використовуйте аерозольне мастило Hilti 314648.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Заміна притискного башмака

За необхідності притискний башмак можна замінити.
Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Зніміть пиляльне полотно.
 3. Натисніть червону кнопку розблокування притискного башмака у нижній частини шабельної пилки.
 4. Вийміть притискний башмак.
 5. Натисніть червону кнопку розблокування притискного башмака у нижній частини шабельної пилки.
 6. Повністю вставте злегка змащений притискний башмак у напрямну.
 7. Переконайтеся, що притискний башмак зафіксувався.

Транспортування і зберігання акумуляторних інструментів

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Вийміть акумуляторні батареї.
 • Не слід перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після дальніх перевезень, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці.
 • Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після довгого зберігання, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Шабельна пилка не готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не вмикається.
Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.
 • Зафіксуйте акумуляторну батарею з відчутним клацанням.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Зарядіть акумуляторну батарею.
Транспортний фіксатор не активований.
 • Активуйте транспортний фіксатор.
Не вдається зняти пиляльне полотно із затискного патрона.
Блокувальний важіль натиснуто не до упору.
 • Натисніть на блокувальний важіль до упору та дістаньте пиляльне полотно.
Затискний патрон засмічений залишками оброблюваного матеріалу.

Шабельна пилка готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент працює не на повну потужність.
Вимикач неповністю натиснуто.
 • Натисніть на вимикач інструмента до упору.
Акумуляторна батарея розрядилась.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Не вдається зняти пиляльне полотно із затискного патрона.
Блокувальний важіль натиснуто не до упору.
 • Натисніть на блокувальний важіль до упору та дістаньте пиляльне полотно.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Утилізація акумуляторних батарейУ разі неналежної утилізації акумуляторних батарей з них можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r5962277.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative