Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [1 MB]

C 7

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Тільки для використання в приміщеннях
Image alternative Подвійна ізоляція

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Зарядний пристрій
  C 7
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уважно прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил, гострих кромок або рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте інструмент тільки в сухому приміщенні. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.

Належне використання зарядних пристроїв та дбайливий догляд за ними

 • Щоб запобігти травмуванню, заряджайте за допомогою цього зарядного пристрою лише допущені до експлуатації літій-іонні акумуляторні батареї Hilti .
 • Місце застосування зарядного пристрою має бути чистим і прохолодним, але температура не повинна опускатися нижче нуля.
 • Під час заряджання тепло має відводитися від зарядного пристрою, а тому потрібно, щоб його вентиляційні прорізи залишалися вільними. Задля цього перед вмиканням вийміть зарядний пристрій з валізи. Не заряджайте акумуляторні батареї в зачиненому контейнері.
 • Дбайливо доглядайте за інструментом. Контролюйте, чи не зламані або не пошкоджені його деталі настільки, що це негативно позначається на його справній роботі. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати.
 • Використовуйте зарядні пристрої та відповідні акумуляторні батареї згідно з цими вказівками і лише так, як це передбачено для конкретного типу інструмента. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Акумуляторну батарею або зарядний пристрій, що не використовуються, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть спричинити коротке замикання контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї або зарядного пристрою може призвести до опіків або до пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з елементів живлення рідина може призвести до подразнення шкіри або опіків.
 • Уникайте механічного пошкодження акумуляторних батарей.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї (зокрема з тріщинами, відламаними деталями, погнутими, вдавленими або витягнутими контактами) не можна ані заряджати, ані продовжувати їх використовувати.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Персональна безпека
 • Переконайтеся, що зарядний пристрій знаходиться на стійкій поверхні. Внаслідок падіння акумуляторної батареї або зарядного пристрою Ви або інші особи можете отримати травми.
 • Не торкайтеся контактів.
 • Акумуляторні батареї, термін служби яких закінчився, повинні бути утилізовані з дотриманням чинних вимог щодо захисту довкілля та безпеки.
 • Цей інструмент може використовуватися дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, а також особами без відповідного досвіду або професійної підготовки, якщо вони працюють під наглядом або отримали інструкції щодо належного використання інструмента та розуміють пов'язані з цим ризики. Дітям забороняється грати з інструментом. Чищення та відповідне технічне обслуговування інструмента можна доручати дітям тільки за умови належного нагляду.
 • Перед початком роботи знімайте прикраси, зокрема персні або ланцюжки. Прикраси можуть спричинити коротке замикання, що призведе до опіків.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкції .
 • Якщо під час роботи було пошкоджено з'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, та/або подовжувальний кабель, доторкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки. Якщо пошкоджено з'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, та подовжувальний кабель, це становить небезпеку ураження електричним струмом.
 • Не користуйтеся інструментом, якщо він знаходиться у забрудненому або мокрому стані. Якщо на поверхні інструмента накопичується волога та пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов призвести до ураження електричним струмом.
 • У разі частої обробки електропровідних матеріалів регулярно здавайте забруднені електроінструменти на перевірку до сервісної служби компанії Hilti .
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт інструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це гарантуватиме безпечне використання інструмента.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Зарядний пристрій
 2. Кабель
 3. Відсік для акумуляторної батареї
 4. Індикація робочого стану
 5. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 6. Тип акумуляторної батареї – B 7

Світлодіодні елементи індикації на зарядному пристрої

Індикація робочого стану (1)
Image alternative
Світлодіод горить зеленим кольором
Зарядний пристрій знаходиться у робочому стані.
Світлодіод мигає червоним кольором
Акумуляторна батарея занадто холодна (< 0 °C) або занадто гаряча (> 50 °C) і не заряджається.
Зарядний пристрій автоматично перейде до режиму заряджання, як тільки температура акумуляторної батареї досягне потрібного значення.
Світлодіод горить червоним кольором
Світлодіод не горить
Відсутнє живлення або несправний зарядний пристрій.
Вийміть із розетки штепсельну вилку кабелю живлення, а потім знову вставте її в розетку.
Якщо й у цьому випадку світлодіод не загоряється, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Індикатор стану заряду (2)
Image alternative
Світлодіод мигає зеленим кольором
Акумуляторна батарея заряджається.
Світлодіод горить зеленим кольором
Акумуляторна батарея повністю заряджена.
Світлодіод не горить
Акумуляторна батарея вставлена неналежним чином або несправна.
Дістаньте акумуляторну батарею та знову вставте її у передбачений для неї відсік.
Якщо й у цьому випадку світлодіод не загоряється, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою зарядний пристрій для літій-іонних акумуляторних батарей Hilti типу B 7. Він призначений для підключення до розеток електричної мережі з напругою від 220 В до 240 В змінного струму.

Перелік акумуляторних батарей, для заряджання яких дозволяється використовувати цей інструмент, наведений у технічних характеристиках.

Комплект постачання

Зарядний пристрій, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Технічні дані

Характеристики інструмента

Охолодження
Конвективне охолодження
Напруга електромережі
220 В … 240 В
Частота електромережі
50 Гц … 60 Гц
Акумуляторна батарея
Літій-іонна
Вихідна напруга
7,2 В
Вихідна потужність
12,6 Вт
Довжина кабелю живлення
≈ 2 м
Маса
0,775 кг
Габаритні розміри (Д x Ш x В)
152 мм x 102 мм x 58 мм
Керування
Електронний контроль заряджання, керування за допомогою мікроконтролера
Клас захисту
Клас захисту II (подвійна захисна ізоляція)

Температурні параметри

Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ … 45 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃

Тривалість заряджання акумуляторної батареї

Напруга
Тип акумуляторної батареї
Тривалість заряджання
7,2 В
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 хв
7,2 В
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 хв

Експлуатація

Увімкнення зарядного пристрою

 • Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
  • Світлодіод 1 на зарядному пристрої горить зеленим.

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні завжди бути чистими та сухими.
  • Перелік акумуляторних батарей, для заряджання яких дозволяється використовувати цей інструмент, наведений наприкінці цього документа.
 2. Уставте акумуляторну батарею у передбачене для неї гніздо на зарядному пристрої. Прослідкуйте за тим, щоб кодування акумуляторної батареї співпадало з кодуванням передбаченого для неї гнізда.
  • Після уставлення акумуляторної батареї у зарядний пристрій процес заряджання починається автоматично. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї залишається деактивованим під час заряджання.
  Якщо акумуляторна батарея залишається у зарядному пристрої протягом тривалого часу, це жодним чином не шкодить їй.
  Разом з тим, з міркувань безпеки рекомендується виймати акумуляторну батарею із зарядного пристрою після закінчення процесу заряджання.

Установлення акумуляторної батареї

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею у тримач на інструменті таким чином, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальні кнопки акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею із тримача на інструменті.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека через неналежну утилізацію.
 • У разі неналежної утилізації обладнання можуть мати місце такі негативні наслідки: Під час спалювання пластмас утворюються токсичні гази, які можуть призвести до захворювання людей. У разі пошкодження або сильного нагрівання акумуляторні батареї можуть вибухнути, що призведе до отруєння, отримання термічних і хімічних опіків або забруднення довкілля. У разі недбалої утилізації обладнання може потрапити до рук сторонніх осіб, які можуть його використовувати неналежним чином. Це може призвести до тяжкого травмування як цих осіб, так і сторонніх людей, а також до забруднення довкілля.
 • Несправні акумуляторні батареї слід негайно утилізувати. Тримайте їх подалі від дітей. Не розбирайте акумуляторні батареї та не кидайте їх у вогонь.
 • Утилізуйте відпрацьовані акумуляторні батареї згідно з нормами чинного національного законодавства або повертайте їх до найближчого представництва компанії Hilti .
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Згідно з Директивою Європейського союзу щодо утилізації старого електричного та електронного устаткування та відповідно до національного законодавства електричні та електронні інструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електричні та електронні інструменти у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за такими посиланнями: qr.hilti.com/2076993.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative