КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Hilti corporate governance

ОБРАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

Члени ради директорів Hilti Corporation обираються на Загальних щорічних зборах терміном на три роки. Як правило, директори знаходяться на своїй посаді до чотирьох термінів, але не більше, ніж до завершення звітного періоду, протягом якого вони досягають віку 70 років.  

СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБОВ'ЯЗКИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

Окрім своїх обов'язків, встановлених законодавством, Рада директорів приймає рішення стосовно стратегічного розвитку Групи, довгострокового та щорічного стратегічного планування, планування наступництва в самій Раді директорів та у Виконавчій раді.

КОМІТЕТ З АУДИТУ

Комитет з аудиту сприяє Раді директорів у виконанні його обов'язків з нагляду стосовно практики бухгалтерської та фінансової звітності Hilti Corporation та її дочірніх компаніях у виконанні відповідності вимогах законодавства та нормативних документів, у реалізації процесів зовнішнього та внутрішнього аудиту, а також у нагляді за управлінням ризиками. Загальна відповідальність за задачами, делегованими Комітету з аудиту, залишається за Радою директорів.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Департамент внутрішнього аудиту, Корпоративний аудит, сприяє Раді директорів в моніторингу статусу внутрішнього контролю в компаніях Групи. Для досягнення мети Корпоративний аудит проводить аудити у відношенні контролю основних циклів операцій, а також стосовно процесів управління деякими корпоративними ризиками. Задача Корпоративного аудиту — забезпечити прозорість контрольного середовища серед усієї групи, а також забезпечити безпеку всіх ресурсів Групи.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Група підтримує загальнокорпоративні процеси управління ризиками, які означають облік усіх ризиків у всіх власників ризиків, до чиїх обов'язків входить управління всіма відомими стратегічними, фінансовими та випадковими ризиками Групи. Власники ризиків відповідальні за дії зі зниження ризику. Стосовно фінансових та впадкових ризиків менеджер з корпоративних ризиків є відповідальним за процес повідомлення про ризик та за забезпечення переконливості змісту повідомлення та ймовірних дій стосовно виявлених ризиків. Корпоративний аудит виконує оцінку деяких ризиків в якості частини оцінок контродя в компаніяї Групи, які вони виконують та в корпоративних підрозділах, якими управляють відповідні власники ризику. Стосовно стратегічних ризиків Відділ корпоративного розвитку проводить щорічні Наради з перегляду стратегії разом із Виконавчим комітетом. Звіти з управління ризиками регулярно оцінюються Комітетом з аудиту за дорученням Ради директорів.

КОМПЕНСАЦІЯ ЧЛЕНАМ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТА КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Членам ради директорів виплачується щорічна фіксована компенсація, а також единочасна компенсація витрат. Голова ради отримує додатковий змінний компонент компенсації. Директор не отримує додаткову компенсацію за роботу Комітету з аудиту. Колишні члени Ради директорів не отримують винагороду. Члени корпоративного менеджменту (Команда управлінців та Виконавчий комітет) отримують щорічну базову винагороду та змінну компенсацію на основі робочих показників.  Члени виконавчого комітету отримують премію додатково до встановлених законодавством виплат з пенсійного фонду.  

Колишні члени Команди управлінців отримують тільки встановлені законом виплати з пенсійного фонду. Усі види компенсації вказані в фінансовій звітності Групи.

ПРАВА УЧАСТІ АКЦІОНЕРІВ

Точний розмір частки капіталу та доходу від участі в інших організаціях вказаний в консолідованій фінансовій звітності Групи. Рішення на зборах акціонерів зазвичай приймається абсолютною більшістю представлених голосів. Більшість, як мінімум у дві третини, представлених голосів необхідна для зміни статуту, для прийняття рішень стосовно зміни статутного капіталу та розміру участі в інших організаціях, права підписки на акції, розширення чи звуження сфери бізнесу, а також стосовно злиття, зміни чи ліквідації компанії. 

АУДИТ

Розгляд консолідованої фінансової звітності Групи та фінансової звітності Hilti Corporation проводить PricewaterhouseCoopers Ltd., Сент-Галлен.

Менеджмент компанії

Рада директорів

Дізнатись більше

Виконавчий комітет

Дізнатись більше

Поділитись