Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (EN) [2 MB]

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Безударне свердління отворів
Image alternative Ударне свердління отворів
Image alternative Оберти на хвилину
Image alternative Номінальна частота обертання під час холостого ходу
Image alternative Постійний струм
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею у якості ударного інструмента.
Image alternative Не допускайте падіння акумуляторної батареї. Не використовуйте акумуляторну батарею, яка зазнала ударного навантаження або була пошкоджена іншим чином.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Акумуляторний шурупокрут
  Акумуляторний ударний шурупокрут
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Версія:
  01
  Серійний номер:

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Використання акумуляторного інструмента та належний догляд за ним
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Для живлення електроінструментів застосовуйте лише спеціально призначені для цього акумуляторні батареї. Застосування інших акумуляторних батарей може призвести до отримання травм і виникнення пожежі.
 • Акумуляторну батарею, яка не використовується, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які могли б спричинити коротке замикання її контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї може призвести до отримання опіків або до виникнення пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з акумуляторної батареї рідина може призвести до подразнення шкіри або отримання опіків.
 • Не використовуйте акумуляторну батарею, якщо вона пошкоджена або якщо її конструкція була змінена. Пошкоджені або модифіковані акумуляторні батареї вкрай ненадійні та становлять небезпеку пожежі, вибуху або травмування.
 • Не піддавайте акумуляторну батарею впливу вогню або високих температур. Вогонь або температури понад 130 °C (265 °F) можуть спричинити вибух.
 • Дотримуйтеся вказівок щодо заряджання. Ніколи не заряджайте акумуляторну батарею або акумуляторний інструмент в умовах, що виходять за межі температурного діапазону, зазначеного в інструкції з експлуатації. Неналежне заряджання або заряджання за межами зазначеного температурного діапазону може призвести до руйнування акумуляторної батареї та підвищує ризик займання.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність інструмента.
 • Забороняється здійснювати технічне обслуговування пошкоджених акумуляторних батарей. У будь-яких випадках технічне обслуговування акумуляторних батарей повинен здійснювати виробник або уповноважена служба технічного обслуговування.

Указівки з техніки безпеки під час роботи зі звичайним шурупокрутом та ударним шурупокрутом

 • Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток, оскільки під час роботи гвинт може натрапити на приховані електричні кабелі. У разі контакту гвинта з електричним дротом, який перебуває під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження користувача електричним струмом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки, що мають застосовуватися під час використання шурупокрута

Безпека персоналу
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Використовуйте додаткові рукоятки, що входять до комплекту постачання інструмента. Втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
 • Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки. Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими та чистими.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Існує ризик отримання травм!
 • Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, шолом, навушники, робочі рукавиці та легкий респіратор.
 • Під час заміни змінного робочого інструмента також користуйтеся захисними рукавицями. Контакт зі змінним робочим інструментом може призвести до отримання порізів або опіків.
 • Використовуйте захисні окуляри. Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу. Пил, що містить такі матеріали, як фарби із вмістом свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця та користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. У разі контакту з таким пилом або при його вдиханні у користувача електроінструмента та у людей, що знаходяться поруч, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
 • Працюйте з перервами та виконуйте вправи на розминання пальців, щоб покращити кровообіг у них. Під час довготривалих робіт вібрація може пошкодити судини або нерви у пальцях, руках або зап'ясткових суглобах.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Якщо сталося блокування змінного робочого інструмента, негайно вимкніть інструмент. Інструмент може відхилятися вбік.
 • Зачекайте, доки змінний робочий інструмент повністю зупиниться, перш ніж знімати його з оброблюваного об'єкту.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Внутрішній шестигранник (SID)
 2. Підсвічування
 3. Перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки з блокуванням увімкнення
 4. Вимикач (із електронним регулятором числа обертів)
 5. Зовнішній чотиригранник (SIW)
 6. Перемикач обертового моменту
 7. Поясний гачок (опція)
 8. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 9. Деблокувальні кнопки (акумуляторна батарея B22/…)
 10. Деблокувальна кнопка (акумуляторна батарея B14/…)

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою ручний акумуляторний ударний шурупокрут. Він призначений для загвинчування та розгвинчування гвинтових з'єднань, гайок та болтів з різьбою у деревині, металі, цегляній кладці та бетоні.

Ударний шурупокрут можна використовувати тільки в тому випадку, якщо робота не вимагає встановлення точного/особливого обертового моменту. Інакше існує небезпека зривання різьби, пошкодження гвинта або оброблюваного об'єкта.
 • Використовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B14 (SID/SIW 14‑A) або B22 (SID/SIW 22‑A).

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої Hilti типу C4/36.

Індикатор стану заряду

Для перевірки стану заряду літій-іонної акумуляторної батареї необхідно натиснути деблокувальну кнопку (лише до відчутного опору).
Стан
Значення
4 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
3 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
2 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
1 світлодіод горить.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
1 світлодіод мигає.
Стан заряду: < 10 %
При натиснутому вимикачі та протягом 5 секунд після його відпускання перевірка стану заряду неможлива.

Комплект постачання

Ударний шурупокрут, інструкція з експлуатації.
Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Ударний шурупокрут


SID 14‑A
SIW 14‑A
Номінальна напруга
14,4 В
14,4 В
Маса згідно з процедурою EPTA Procedure-01
1,6 кг
1,6 кг
Номінальна частота обертання на холостому ходу
Положення I
0 об/хв … 1 000 об/хв
0 об/хв … 1 000 об/хв
Положення II
0 об/хв … 1 500 об/хв
0 об/хв … 1 500 об/хв
Положення III
0 об/хв … 2 500 об/хв
0 об/хв … 2 300 об/хв
Частота ударів
≤ 3 100 удар/хв
≤ 3 400 удар/хв
Регулювання обертового моменту
3 рівні
3 рівні
Великі стандартні гвинти
M8–M16
M8–M16
Великі високоміцні гвинти
M6–M12
M6–M12
Затискний патрон
1/4″ внутрішній шестигранник із захисною манжетою
1/2″ зовнішній чотиригранник із півсферою або 3/8″ зовнішній чотиригранник із запобіжним кільцем
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Номінальна напруга
21,6 В
21,6 В
Маса згідно з процедурою EPTA Procedure-01
2,1 кг
2,1 кг
Номінальна частота обертання на холостому ходу
Положення I
0 об/хв … 1 000 об/хв
0 об/хв … 1 000 об/хв
Положення II
0 об/хв … 1 500 об/хв
0 об/хв … 1 500 об/хв
Положення III
0 об/хв … 2 500 об/хв
0 об/хв … 2 300 об/хв
Частота ударів
≤ 3 450 удар/хв
≤ 3 500 удар/хв
Регулювання обертового моменту
3 рівні
3 рівні
Великі стандартні гвинти
M8–M16
M8–M16
Великі високоміцні гвинти
M6–M12
M6–M12
Затискний патрон
1/4″ внутрішній шестигранник із захисною манжетою
1/2″ зовнішній чотиригранник із півсферою або 3/8″ зовнішній чотиригранник із запобіжним кільцем
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження.
Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу.
Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Дані про шум

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Рівень шумової потужності (LWA)
94 дБ(А)
94 дБ(А)
97 дБ(А)
97 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
83 дБ(А)
83 дБ(А)
86 дБ(А)
86 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Сумарне значення вібрації

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Рівень вібрації під час загвинчування гвинтів та гайок максимально припустимого розміру (ah)
7,5 м/с²
7,5 м/с²
11 м/с²
11 м/с²
Похибка для загвинчування гвинтів та гайок максимально припустимого розміру
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Налаштування обертового моменту

Щоб обрати потрібний обертовий момент, установіть перемикач обертового моменту у відповідне положення.
Модель SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Модель
SID 14‑A
SID 22‑A
Обертовий момент
Положення I
50 Н⋅м
60 Н⋅м
Положення II
100 Н⋅м
110 Н⋅м
Положення III
150 Н⋅м
165 Н⋅м
Модель SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2″ зовнішній чотиригранник із півсферою
3/8″ зовнішній чотиригранник із запобіжним кільцем
Обертовий момент
Положення I
80 Н⋅м
65 Н⋅м
Положення II
120 Н⋅м
115 Н⋅м
Положення III
185 Н⋅м
160 Н⋅м

SIW 22‑A
1/2″ зовнішній чотиригранник із півсферою
3/8″ зовнішній чотиригранник із запобіжним кільцем
Обертовий момент
Положення I
90 Н⋅м
75 Н⋅м
Положення II
135 Н⋅м
120 Н⋅м
Положення III
200 Н⋅м
175 Н⋅м

Акумуляторна батарея 14,4 В

Робоча напруга акумуляторної батареї
14,4 В
Температура навколишнього середовища
−10 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃

Акумуляторна батарея 21,6 В

Робоча напруга акумуляторної батареї
21,6 В
Температура навколишнього середовища
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃

Підготовка до роботи

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок непередбаченого увімкнення інструмента!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що відповідний інструмент вимкнений.
 • Від'єднайте акумуляторну батарею, перш ніж задавати налаштування інструмента або заміняти приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею у тримач на інструменті таким чином, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальні кнопки акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею з інструмента.

Установлення поясного гачка (опція)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання травм. Небезпека падіння інструмента.
 • Падіння інструмента може становити небезпеку для Вас та інших осіб. Перш ніж розпочинати роботу, перевірте, чи надійно закріплений поясний гачок.
За допомогою поясного гачка інструмент можна зручно носити на поясі. Поясний гачок підходить для встановлення як з правого, так і з лівого боку.
Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Уставте поясний гачок у передбачений для нього отвір в основі шурупокрута.
 3. Закріпіть поясний гачок за допомогою 2 гвинтів.

Установлення змінного робочого інструмента

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Переконайтеся, що хвостовик змінного робочого інструмента чистий.
  • За необхідності прочистіть хвостовик.
 2. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в середнє положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 3. Установіть змінний робочий інструмент до упору у затискний патрон, щоб він зафіксувався.
 4. Перш ніж починати експлуатацію інструмента, переконайтеся, що змінний робочий інструмент надійно закріплений.

Установлення змінного робочого інструмента

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Переконайтеся, що хвостовик змінного робочого інструмента чистий.
  • За необхідності прочистіть хвостовик.
 2. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в середнє положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 3. Узгодьте боковий отвір на змінному робочому інструменті з півсферою на затискному патроні.
 4. Натисніть на змінний робочий інструмент, щоб його зафіксувати.
 5. Перш ніж починати експлуатацію інструмента, переконайтеся, що змінний робочий інструмент надійно закріплений.

Установлення змінного робочого інструмента

SIW 22‑A
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм через використання неналежного змінного робочого інструмента!
 • Використовуйте тільки ті змінні робочі інструменти, що оснащені фіксаторами.
 • Не використовуйте зношені або пошкоджені змінні робочі інструменти.
Image alternative
 1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в середнє положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 2. Дістаньте ущільнювальне кільце з прорізу на затискній втулці.
 3. Витягніть запобіжний штифт.
 4. Установіть затискну втулку на приводний чотиригранник інструмента.
  Слідкуйте за тим, щоб отвори запобіжного штифта співпадали з отворами на приводному чотириграннику та на затискній втулці.
 5. Уставте запобіжний штифт у затискну втулку.
 6. Уставте ущільнювальне кільце у затискну втулку.
 7. Перш ніж починати експлуатацію інструмента, переконайтеся, що змінний робочий інструмент надійно закріплений.

Експлуатація

Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Установлення обертового моменту

Image alternative
 • Натискайте на перемикач обертового моменту, доки зліва від нього не буде відображений потрібний рівень обертового моменту.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Модель SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Модель SIW …

Налаштування обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки

Блокувальний пристрій не дозволяє перемикати напрям обертання під час роботи двигуна.
У середньому положенні перемикач заблокований (функція блокування увімкнення).
Image alternative
 • Установіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки у потрібне положення.

Увімкнення

 • Натисніть на вимикач інструмента.
  • Від сили натискання залежить частота обертання.

Загвинчування

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок пошкодження оброблюваного об'єкта! Застосування надвисокого обертового моменту може пошкодити гвинти або оброблюваний об'єкт. Це в свою чергу може спричинити травми.
 • Переконайтеся, що гвинти та оброблюваний об'єкт розраховані на обертовий момент, який розвиває цей інструмент.
 1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в середнє положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 2. Установіть потрібний рівень обертового моменту за допомогою перемикача обертового моменту.

Вимикання інструмента

 • Відпустіть вимикач.

Знімання змінного робочого інструмента

SID 14‑A
SID 22‑A
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок контакту зі змінним робочим інструментом! Змінний робочий інструмент може бути гарячим, а його кромки – гострими.
 • Під час експлуатації інструмента та під час заміни робочого інструмента користуйтеся захисними рукавицями.
Image alternative
 1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в середнє положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 2. Потягніть кільце затискного патрона вперед, міцно його утримуючи.
 3. Дістаньте змінний робочий інструмент із затискного патрона.
 4. Відпустіть кільце затискного патрона.

Знімання змінного робочого інструмента

SIW 14‑A
SIW 22‑A
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок контакту зі змінним робочим інструментом! Змінний робочий інструмент може бути гарячим, а його кромки – гострими.
 • Під час експлуатації інструмента та під час заміни робочого інструмента користуйтеся захисними рукавицями.
Image alternative
 1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в середнє положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 2. Дістаньте змінний робочий інструмент із затискного патрона.

Знімання змінного робочого інструмента

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в середнє положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента.
 2. Дістаньте ущільнювальне кільце з прорізу на затискній втулці.
 3. Витягніть запобіжний штифт.
 4. Зніміть затискну втулку з приводного чотиригранника інструмента.
 5. Установіть запобіжний штифт.
 6. Установіть ущільнювальне кільце для фіксації у затискній втулці.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Транспортування і зберігання акумуляторних інструментів

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Вийміть акумуляторні батареї.
 • Не слід перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після дальніх перевезень, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці.
 • Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після довгого зберігання, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Допомога у разі виникнення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не працює.
Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.
Акумуляторна батарея розряджена.
Вимикач неможливо натиснути, або він заблокований.
Перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки знаходиться у середньому положенні.
Частота обертання несподівано швидко зменшується.
Акумуляторна батарея розряджена.
Акумуляторна батарея розряджається швидше, ніж звичайно.
Занадто низька температура навколишнього середовища.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея повільно нагріється до кімнатної температури.
Акумуляторна батарея не зафіксовується із чітко відчутним подвійним клацанням.
Фіксатори акумуляторної батареї засмічені.
 • Прочистіть зачіпки фіксаторів та встановіть акумуляторну батарею. Якщо несправність не вдалося усунути, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Інструмент або його акумуляторна батарея сильно перегріваються.
Електрична несправність.
 • Негайно вимкніть інструмент, дістаньте акумуляторну батарею, поспостерігайте за нею, дайте їй охолонути, після чого зверніться до сервісного центру компанії Hilti .
Інструмент перенавантажений (перевищене максимально припустиме навантаження).
 • Оберіть інструмент, який підходить до виконуваної роботи.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Утилізація акумуляторних батарейУ разі неналежної утилізації акумуляторних батарей з них можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за наступними посиланнями: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 та qr.hilti.com/r4926.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative