Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [10 MB]

DD 30-W

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Попередження про небезпеку враження електричним струмом
Image alternative Попередження про гарячу поверхню
Image alternative Кількість обертів на хвилину
Image alternative Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисний шолом
Image alternative Використовуйте захисні навушники
Image alternative Використовуйте захисні рукавиці
Image alternative Використовуйте захисне взуття
Image alternative Символ замка
Image alternative Сервісний індикатор
Image alternative Індикатор потужності буріння
Image alternative Бездротова передача даних

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Тип:
  DD 30-W
  Версія:
  01
  Заводський №:

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Указівки з техніки безпеки під час роботи з установками алмазного буріння

 • Під час виконання робіт, що потребують застосування води, подбайте про належне відведення води з робочої ділянки або використовуйте спеціальний уловлювач рідини. Такі запобіжні заходи дозволять утримувати робочу ділянку сухою та зменшують ризик ураження електричним струмом.
 • Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток, оскільки під час роботи ріжучий інструмент може натрапити на приховані електричні кабелі або кабель живлення інструмента. У разі контакту ріжучого інструмента з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі електроінструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
 • Під час роботи з установкою алмазного буріння використовуйте захисні навушники . Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Якщо сталося блокування змінного робочого інструмента, не просувайте інструмент уперед та вимкніть його. Установіть причину блокування змінного робочого інструмента та усуньте її.
 • Якщо Ви хочете запустити установку алмазного буріння, що знаходиться в оброблюваній деталі, спочатку переконайтеся, що змінний робочий інструмент вільно обертається. Якщо змінний робочий інструмент заклинило, може статися так, що він не обертатиметься; це може призвести до перенавантаження або до від'єднання установки алмазного буріння від оброблюваної деталі.
 • Під час кріплення станини на оброблюваній деталі за допомогою анкерів та гвинтів переконайтеся, що кріпильні засоби, які Ви використовуєте, можуть утримати інструмент протягом його застосування. Якщо матеріал оброблюваної деталі є пористим або слабким, анкер може бути витягнутий з нього, внаслідок чого станина від'єднається від оброблюваної деталі.
 • Під час буріння наскрізних отворів у стіні або стелі подбайте про належний захист робочої ділянки та осіб з іншої сторони. Бурова коронка може виступати з бурового отвору, а буровий керн може падати з іншої сторони.
 • Не використовуйте електроінструмент для буріння отворів над головою із системою постачання води. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Коли керування здійснюється вручну, завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки.
 • Інструмент і алмазна бурова коронка важкі. Існує небезпека защемлення частин тіла. Користуйтеся захисним шоломом, захисними рукавицями й захисним взуттям.
 • Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом.
 • Щоб під час роботи у Вас не затерпали руки, робіть перерви та виконуйте вправи на розслаблення і розминання пальців з метою покращення кровообігу в них.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Умикати інструмент дозволяється лише у межах робочої зони. Контакт із деталями, що обертаються, зокрема з обертовими робочими інструментами, може призвести до отримання тяжких травм.
 • Під час роботи слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, подовжувальний кабель та усмоктувальний шланг завжди знаходилися позаду інструмента . Це допоможе зменшити ризик спотикання через них у процесі роботи.
 • Уникайте потрапляння бурового шламу на шкіру та в очі. Користуйтеся захисними рукавицями та захисними окулярами.
 • Обов'язково роз'ясніть дітям, що гратися з електроінструментом суворо заборонено.
 • Використання інструмента вимагає певної фізичної сили. Крім того, він не призначений для використання особами, які не пройшли належний інструктаж. Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.
 • Під час застосування або заточування змінний робочий інструмент може значно нагріватися. У разі контакту з ним можливі порізи та опіки. Тому надягайте захисні рукавиці під час виконання будь-яких робіт зі змінним робочим інструментом.
 • Якщо Ви використовуєте інструмент на станині, під час перерв у роботі кладіть його на підлогу.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
Захист від пилуПил, що містить в собі такі матеріали, як фарби із вмістом свинцю, тирсу деяких порід деревини, мінерали та метал, може бути шкідливим для здоров'я. При контакті з таким пилом або його вдиханні у користувача електроінструмента та в людей, що під час роботи знаходяться поблизу нього, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад, деревини дуба чи бука, вважаються канцерогенними, особливо в поєднанні з присадками для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
 • Використовуйте найефективнішу систему пиловідводу. Застосовуйте відповідний пересувний пилосос, рекомендований компанією Hilti для видалення пилу деревини та/або мінералу та спеціально розрахований на експлуатацію саме з цим конкретним електроінструментом. Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Рекомендується вдягати респіратор з фільтром класу Р2. Дотримуйтесь чинних у своїй країні норм та приписів щодо оброблюваних матеріалів.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Надійно зафіксуйте оброблюваний об'єкт. Для належної фіксації оброблюваного об'єкта використовуйте затискний пристрій або лещата. Це забезпечить кращу фіксацію оброблюваного об'єкта у порівнянні з утримуванням його рукою; крім того, це вивільнить обидві руки для роботи з інструментом.
 • Переконайтеся в тому, що змінний робочий інструмент оснащений відповідним затискним пристроєм, який підходить до інструмента, а також перевірте, чи належним чином змінний робочий інструмент зафіксований у затискному патроні.
 • У разі відключення електроживлення вимкніть інструмент і вийміть штепсельну вилку із розетки, щоб уникнути випадкового увімкнення інструмента після відновлення живлення в електромережі.
 • Працюйте з інструментом лише у тому випадку, якщо його вентиляційні прорізи прочищені.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад за допомогою металошукача. Відкриті металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму, якщо, зокрема, під час роботи будуть випадково пошкоджені електричні кабелі. Це становитиме серйозну небезпеку ураження електричним струмом.
 • Категорично забороняється використання інструмента без автомата захисту від струму витоку, що входить до комплекту постачання (якщо інструмент не оснащений автоматом захисту від струму витоку, його не можна використовувати без розділового трансформатора). Кожного разу перед початком роботи перевіряйте автомат захисту від струму витоку.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента і в разі його пошкодження забезпечте його заміну фахівцем-електриком. Якщо з'єднувальний кабель електроінструмента зазнав пошкоджень, його необхідно замінити на спеціально налагоджений і затверджений з'єднувальний кабель, який можна замовити у сервісній службі. Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження. Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, до них заборонено навіть торкатися. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення. Пошкоджені дроти живлення та подовжувальні кабелі становлять серйозну небезпеку враження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Забороняється використовувати перехідні штепсельні вилки.
Безпека на робочому місці
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Недостатньо провітрюване робоче місце може стати причиною погіршення стану здоров'я через високе пилове навантаження.
 • Забороняється застосовувати інструмент з метою буріння шкідливих для здоров'я матеріалів (наприклад, азбесту).
 • Обов'язково отримайте від будівельного управління дозвіл на виконання буріння. Під час буріння у будівлях та інших спорудах може бути порушена їх статика, зокрема, у разі порушення цілісності арматури або несучих елементів.
 • Під час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавиці та взуття з підошвою, що не ковзає.
 • Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, захисний шолом, захисні навушники, захисні рукавиці та захисне взуття. Інші особи, які знаходяться поруч, також повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Затискний патрон
 2. Бокова рукоятка DD-SH-30
 3. Фіксатор затискного патрона
 4. Індикатор витрати води
 5. Важіль регулювання напору води
 6. Фіксація увімкненого стану для використання інструмента на станині
 7. Сферичний рівень для вертикального буріння
 8. Вимикач
 9. Рукоятка
 10. Довгастий рівень для горизонтального буріння
 11. Кабель живлення, у т. ч. автомат захисту від струму витоку
 12. З'єднувальна муфта водяного шланга
 13. Захисна кришка вугільних щіток
 14. Тримач для усмоктувального шланга
 15. Обмежувальний упор для буріння при ручному керуванні
 16. Сервісний індикатор
 17. Індикатор потужності буріння

Автомат захисту від струму витоку

Image alternative
 1. Автомат захисту від струму витоку у кабелі живлення
 2. Індикатор на автоматі захисту від струму витоку
 3. Кнопка Reset на автоматі захисту від струму витоку
 4. Кнопка TEST на автоматі захисту від струму витоку

Водозбірна система

Image alternative
 1. Важіль для встановлення довжини водозбірного стрижня
 2. Деблокувальна кнопка водозбірного стрижня
 3. Водозбірний стрижень

Приладдя

Image alternative
 1. Кондукторна втулка
 2. Водозбірне кільце
 3. Водозбірний шланг
 4. Захист від бризок

Приладдя для станини DD-ST 30

Image alternative
 1. Упорний гвинт
 2. Колона
 3. Затискна колодка
 4. Фіксуючий гвинт
 5. Шплінт
 6. Поворотна ручка
 7. Каретка
 8. Пристрій фіксації каретки
 9. Ручка
 10. Затискний важіль
 11. З'єднувальна муфта вакуумного шланга
 12. Манометр
 13. Вакуумний ущільнювач
 14. Єднальна пластина
 15. Вакуумна опорна плита
 16. Нівелювальні гвинти
 17. Вакуумний вентиляційний клапан

Використання за призначенням

Інструмент, що описаний у цьому документі, являє собою електричну систему алмазного колонкового буріння. Він призначений для вологого буріння отворів у бетоні та у мінеральних матеріалах. Керування інструментом може здійснюватися вручну або за допомогою станини. Кріплення станини на оброблюваному об'єкті здійснюється за допомогою відповідного анкера (приладдя) або вакуумної опорної плити (приладдя).

 • Використовуйте інструмент лише у тому випадку, якщо напруга і частота мережі живлення відповідають значенням, указаним на заводській табличці.
 • Залежно від типу застосування та напрямку буріння (додаткова інформація наведена у таблиці), необхідно приєднати до рекомендованого компанією Hilti універсального усмоктувального пристрою водозбірну систему від алмазного колонкового бура, а також вибрати відповідну комплектацію інструмента.
Image alternative

Будь-яке буріння отворів дозволяється виконувати лише зі встановленою водозбірною системою, належною комбінацією кондукторної втулки та бурової коронки, а також із належним налаштуванням довжини.

Image alternative

Буріння отворів, спрямованих угору, дозволяється здійснювати лише за умови використання пристрою для відведення води та додаткового захисту від бризок.

Оскільки захист від бризок неможливо встановити під час застосування інструмента на станині, забороняється використовувати інструмент на станині з метою буріння отворів, спрямованих угору.

Заборонене неналежне використання

 • Цей інструмент не призначений для обробки матеріалів, що становлять небезпеку для здоров'я людини.
 • Забороняється буріння отворів у матеріалах (наприклад, у магнії), обробка яких призводить до утворення струмопровідного пилу.
 • Сухе буріння забороняється.

Спеціальні варіанти комплектації

Необхідна комплектація для виконання різних робіт/використання різних напрямків буріння
Застосування
Напрямок буріння
Комплектація
Ручне керування
горизонтально та вниз
із витяжним пристроєм/без витяжного пристрою, без захисту від бризок
Ручне керування
угору
із витяжним пристроєм та захистом від бризок
Застосування на станині, кріплення за допомогою вакуумної опорної плити
униз
із витяжним пристроєм/без витяжного пристрою, без захисту від бризок
Застосування на станині, кріплення за допомогою вакуумної опорної плити
горизонтально
із витяжним пристроєм/без витяжного пристрою, без захисту від бризок, а також із додатковою фіксацією станини
Застосування на станині, кріплення за допомогою анкера
униз та горизонтально
із витяжним пристроєм/без витяжного пристрою, без захисту від бризок

Сервісний індикатор

Світловий індикатор/робочий стан
Сервісний стан
Горить червоним кольором/інструмент працює
Вугільні щітки сильно зношені. Після того як індикатор починає горіти, Ви можете продовжувати роботу ще протягом кількох годин, після чого інструмент автоматично вимкнеться. Слід своєчасно заміняти вугільні щітки, щоб інструмент завжди був у робочому стані.
Горить червоним кольором/інструмент не працює
Замініть вугільні щітки.
Мигає червоним кольором
Тимчасова несправність, додаткова інформація наведена у розділі «Допомога у разі виникнення несправностей»

Індикатор потужності буріння

Світловий індикатор
Сила притискання
Оранжевий
недостатня
Зелений
оптимальна
Червоний
занадто велика

Режим роботи за швидкістю обертання

Конструкція інструмента передбачає два режими роботи за швидкістю обертання: режим початкового буріння із низькою швидкістю обертання та режим із максимальною швидкістю обертання.
Коли вимикач натиснутий наполовину, інструмент працює в режимі початкового буріння. За швидкості обертання, передбаченої у цьому режимі, подачу води слід відключити. Інструмент переходить до високої швидкості обертання у тому випадку, коли вимикач повністю натиснутий.

Комплект постачання

Інструмент із боковою рукояткою та затискним патроном, інструкція з експлуатації.
З іншим приладдям, допущеним до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або у мережі Інтернет на веб-сайті www.hilti.group .

Змінні робочі інструменти

Позначення
Умовне позначення
Алмазна бурова коронка
DD‑C
Робочий інструмент для видалення керна
DD‑CB

Приладдя

Позначення
Умовне позначення
Станина
DD‑ST 30
Бурові коронки
DD-C, діаметр 8‒35 мм
Комплект приладдя для кріплення станини за допомогою анкера
DD M12 S
Обмежувальний упор для станини
DD-ST 30-ES
Захист від бризок
DD-30-W-CV

Технічні дані

Установка алмазного буріння

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та номінальна споживана потужність вказані на заводській табличці інструмента, передбаченій для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.
Під час вмикання/вимикання інших пристроїв виникають стрибки напруги, від яких інструмент може вийти з ладу. Категорично заборонено застосовувати генератор/трансформатор для одночасного живлення інших інструментів.
Маса згідно з процедурою EPTA 01
7,6 кг
Габаритні розміри (Д x Ш x В)
441 мм x 191 мм x 120 мм
Діаметр бурової коронки
8 мм … 35 мм
Клас захисту
I
Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
9 200 об/хв

Номінальна напруга

Пропонується декілька варіантів інструмента, розрахованих на різну номінальну напругу. Номінальну напругу та номінальну споживану потужність інструмента вказано на його заводській табличці.
Номінальна напруга
Номінальна напруга
100 В
110 В
220 В
220–240 В
Частота мережі [Гц]
50/60
50/60
50/60
50/60
Номінальна споживана потужність [Вт]
1450
1400
1400
1450

Інформація про шум та вібрацію

Наведений у цій інструкції рівень шуму та вібрації вимірювався згідно зі стандартом EN 60745 та може використовуватися для порівняння електричних інструментів. Він придатний також для попереднього оцінювання вібраційного навантаження.
Указаний рівень шуму та вібрації обумовлює переважні сфери застосування електроінструмента. Однак у разі його використання не за призначенням, при застосуванні нестандартного змінного робочого інструмента та при неналежному догляді рівень шуму і вібрації може посилюватися. Це може призвести до помітного збільшення шумовібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумовібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент вимкнений або ж працює, хоч насправді й не знаходиться в експлуатації. Це допоможе помітно знизити шумовібраційне навантаження протягом загального робочого часу.
Вживайте також додаткових заходів безпеки з метою захисту працівника від впливу шуму та вібрації, зокрема, подбайте про такі заходи, як: проведення своєчасного технічного обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримування рук у теплі, належна організація робочого процесу.
Рівень шуму, визначений згідно зі стандартом EN 60745-2-1
Рівень звукового тиску, LpA
87 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску, KpA
3 дБ(А)
Рівень шумової потужності, LWA
98 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності, KWA
3 дБ(А)
Сумарне значення вібрації, визначене згідно зі стандартом EN 60745-2-1
Рівень вібрації, що створюється під час буріння отворів у бетоні при ручному керуванні (бурова коронка DD-C-18/150 T4), ah, DD
6,0 м/с²
Похибка для буріння отворів у бетоні при ручному керуванні, K
1,5 м/с²
Рівень вібрації, що створюється під час буріння отворів у бетоні при ручному керуванні (бурова коронка DD-C-24/300 T4), ah, DD
8,0 м/с²
Похибка для буріння отворів у бетоні при ручному керуванні, K
1,5 м/с²
Сумарне значення вібрації, визначене згідно зі стандартом EN 62841-3-6
Рівень вібрації, що створюється під час буріння отворів у бетоні із закріпленням інструмента на станині (бурова коронка DD-C-18/150 T4), ah, DD
5,0 м/с²
Похибка для буріння отворів у бетоні на станині, K
1,5 м/с²
Рівень вібрації, що створюється під час буріння отворів у бетоні із закріпленням інструмента на станині (бурова коронка DD-C-24/300 T4), ah, DD
6,5 м/с²
Похибка для буріння отворів у бетоні на станині, K
1,5 м/с²

Підготовка до роботи

Перед початком роботи

 • Під час підготовки до роботи не підключайте інструмент до електромережі.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Можливість пошкодження будівель внаслідок буріння! Під час буріння у будівлях та інших спорудах може бути порушена їх статика, зокрема, у разі порушення цілісності арматури або несучих елементів.
 • Обов'язково отримайте від будівельного управління дозвіл на виконання буріння.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Небезпека ураження електричним струмом! Небезпека нещасного випадку через непередбачене пошкодження електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо під час роботи будуть пошкоджені електричні кабелі, то відкриті металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму.
 • Перед початком буріння перевіряйте робочу ділянку на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад за допомогою металошукача.
 • Перш ніж порушувати цілісність арматури, отримайте на це дозвіл відповідального фахівця зі статики споруд.
 • Переконайтеся, що напруга мережі живлення відповідає значенням, указаним на заводській табличці.
 • Перш ніж пересувати інструмент до іншої робочої ділянки, зокрема до наступного місця буріння, завжди виймайте з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 • Завжди укладайте кабель живлення та шланги таким чином, щоб уникнути їхнього контакту з деталями, що обертаються.
 • Не підвішуйте установку алмазного буріння та/або станину до крана.
 • Якщо необхідно використовувати вакуумний насос, уважно прочитайте його інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся усіх наведених у ній указівок.
 • Перед початком роботи та протягом буріння контролюйте положення стрілки манометра: вона повинна знаходитися у зеленій області.
 • Переконайтеся, що врізне кільце виступає принаймні на 2 мм. У разі недотримання цієї вимоги замініть бурову коронку, оскільки інакше її може заклинити у буровому отворі.
 • Щоб уникнути травмування, використовуйте лише оригінальні бурові коронки DD-C та оригінальне приладдя для бурових коронок DD 30‑W виробництва компанії Hilti .

Підготовка до буріння отворів із ручним керуванням

Позиціювання бокової рукоятки

Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Для того щоб відкрити тримач бокової рукоятки, покрутіть головку-фіксатор.
 3. Закріпіть бокову рукоятку у потрібному положенні.
  Разом із боковою рукояткою можна установити обмежувальний упор ().
 4. Для надійної фіксації бокової рукоятки достатньо затягнути головку-фіксатор рукою.

Установлення обмежувального упору

Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Для того щоб відкрити тримач бокової рукоятки, покрутіть головку-фіксатор.
 3. Уставте обмежувальний упор спереду у передбачений для нього отвір у боковій рукоятці.
 4. Відрегулюйте обмежувач глибини під бажану глибину буріння.
 5. Зафіксуйте обмежувальний упор, затягнувши бокову рукоятку.

Установлення захисту від бризок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Якщо Ви здійснюватимете буріння спрямованих угору отворів при ручному керуванні, не використовуючи зазначених засобів безпеки, вода може проникнути усередину інструмента та спричинити ураження електричним струмом.
 • Під час буріння спрямованих угору отворів при ручному керуванні завжди використовуйте водозбірну систему з пилососом для вологого прибирання, а також захист від бризок.
Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Установіть захист від бризок спереду через затискний патрон на корпус редуктора бурового інструмента.

Установлення водозбірного стрижня

Здійснювати буріння дозволяється лише за таких умов:
Водозбірний стрижень, що входить до комплекту постачання, установлений на інструмент та налаштований на довжину використовуваної бурової коронки.
У водозбірне кільце вставлена кондукторна втулка, яка відповідає діаметру бурової коронки.
Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Уставте водозбірний стрижень в отвори, передбачені на передній стороні інструмента, щоб він зафіксувався із чітким характерним звуком.
 3. За допомогою важеля установіть діапазон довжини для використовуваної бурової коронки. Для бурових коронок довжиною до 150 мм установіть важіль у положення 150 , для бурових коронок довжиною 300 мм та 600 мм – у положення 300 .

Установлення або заміна кондукторної втулки

Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Якщо на інструмент установлена неналежна кондукторна втулка, то під час буріння отворів над головою вода може потрапити всередину установки алмазного буріння.
 • Завжди використовуйте кондукторну втулку, діаметр якої дорівнює діаметру бурової коронки.
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Уставте кондукторну втулку у паз водозбірного кільця та пересуньте її вниз, щоб вона зафіксувалася із характерним звуком.
 3. Щоб дістати кондукторну втулку з водозбірного кільця, поверніть її проти годинникової стрілки та потягніть вгору.

Установлення бурової коронки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через розлітання фрагментів матеріалу! Використання бурових коронок із відколами або тріщинами, а також використання зношених бурових коронок може призвести до того, що уламки оброблюваного об'єкту або зламаної бурової коронки розлітатимуться на значну відстань та ставатимуть причиною травмування навіть за межами безпосередньої робочої зони.
 • Перед кожним використанням перевіряйте бурову коронку на наявність відколів, тріщин, зношування або сильного стирання; за необхідності замініть бурову коронку.
Алмазні бурові коронки слід заміняти, коли ефективність різання або швидкість буріння помітно знижується. Як правило, це відбувається у тому випадку, якщо висота алмазних сегментів становить менше 2 мм.
Регулярне змащування затискного патрона аерозольним мастилом Hilti полегшує процес установлення бурової коронки.
Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Щоб відкрити затискний патрон, потягніть його фіксатор угору до упору.
  Переконайтеся, що хвостовик бурової коронки та затискний патрон чисті та непошкоджені.
 3. Перекиньте водозбірне кільце навколо його осі кріплення до упору.
 4. Уставте бурову коронку разом із врізним кільцем зверху у кондукторну втулку водозбірного кільця.
 5. Направте хвостовик бурової коронки у канавки, передбачені у затискному патроні.
 6. Злегка натиснувши, прокрутіть бурову коронку до упору.
 7. Закрийте фіксатор затискного патрона, щоб закріпити бурову коронку.

Приєднання витяжного пристрою

 1. Надійно з'єднайте водозбірний шланг бурового інструмента та усмоктувальний шланг універсального усмоктувального пристрою. Для цього скористайтеся відповідним адаптером.
 2. Приєднайте усмоктувальний шланг універсального усмоктувального пристрою до універсального усмоктувального пристрою.
 3. Під час буріння отворів над головою Ви можете зафіксувати водозбірний шланг за допомогою тримача, розташованого на боковій рукоятці.

Підготовка до буріння отворів із закріпленням інструмента на станині

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Якщо станина закріплена недостатньо міцно, вона може обертатися або перекинутися.
 • Перед використанням установки алмазного буріння закріпіть станину на поверхні оброблюваного матеріалу за допомогою анкерів або вакуумної опорної плити.
 • Використовуйте тільки ті анкери, що розраховані на відповідний оброблюваний матеріал, та дотримуйтесь указівок із монтажу, які надаються виробником анкерів.
 • Використовуйте вакуумну опорну плиту тільки в тому випадку, якщо оброблюваний матеріал дозволяє закріплювати на ньому станину за допомогою вакуумної опорної плити.
Станину та інструмент можна закріпити за допомогою вакуумної опорної плити або комплекту приладдя DD M12 S , до якого входить анкер HKD-D M12x50 , натяжний шпиндель DD-LR-CLS та гайка DD-LR-CLN .
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом через витік води! Якщо інструмент застосовується на станині, встановити захист від бризок неможливо. Тому інструмент не захищений від потрапляння води під час використання на станині з метою буріння отворів, спрямованих угору.
 • Ніколи не використовуйте інструмент на станині з метою буріння отворів, спрямованих угору!
Інструмент можна застосовувати на станині лише без бокової рукоятки та без захисту від бризок.

Установлення водозбірного стрижня

Здійснювати буріння дозволяється лише за таких умов:
Водозбірний стрижень, що входить до комплекту постачання, установлений на інструмент та налаштований на довжину використовуваної бурової коронки.
У водозбірне кільце вставлена кондукторна втулка, яка відповідає діаметру бурової коронки.
Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Уставте водозбірний стрижень в отвори, передбачені на передній стороні інструмента, щоб він зафіксувався із чітким характерним звуком.
 3. За допомогою важеля установіть діапазон довжини для використовуваної бурової коронки. Для бурових коронок довжиною до 150 мм установіть важіль у положення 150 , для бурових коронок довжиною 300 мм та 600 мм – у положення 300 .

Кріплення інструмента та станини за допомогою вакуумної опорної плити

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм Небезпека падіння установки алмазного буріння.
 • Під час горизонтального буріння станину слід додатково зафіксувати за допомогою ланцюга.

Позиціювання вакуумної опорної плити

Image alternative
 1. Відмітьте центр бурового отвору хрестиком, лінії якого довші за діаметр водозбірного кільця.
  На водозбірному кільці є чотири мітки, які виступають назовні та які Ви можете вирівняти відносно хрестика.
 2. Відрегулюйте 4 нівелювальні гвинти вакуумної опорної плити таким чином, щоб вони виступали з нижнього боку вакуумної опорної плити приблизно на 5 мм.
 3. Установіть вакуумну опорну плиту на відстані 21 см від центру бурового отвору.
 4. Приєднайте вакуумну муфту вакуумної опорної плити до вакуумного насоса.
 5. Увімкніть вакуумний насос.
 6. Утримуйте вакуумний вентиляційний клапан натиснутим, поки коригуєте положення вакуумної опорної плити.

Кріплення станини на вакуумній опорній плиті

 1. Увімкніть вакуумний насос.
 2. Закріпіть станину на вакуумній опорній плиті за допомогою затискного важеля.
 3. Використовуючи два нівелювальні гвинти, вирівняйте станину.

Фіксація інструмента на станині

Якщо Ви застосовуєте вакуумне кріплення, то перш ніж розпочинати фіксацію інструмента на станині, переконайтеся, що станина закріплена належним чином.
Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Закріпіть каретку станини на максимальній відстані від поверхні оброблюваного матеріалу.
  Каретка повинна бути зафіксована у найвищому положенні. Це дозволить встановити на інструмент водозбірний стрижень таким чином, щоб водозбірне кільце не торкалося поверхні оброблюваного матеріалу.
 3. Відкрийте затискну колодку за допомогою фіксуючого гвинта.
 4. Уставте буровий інструмент у каретку.
 5. Закрийте затискну колодку за допомогою фіксуючого гвинта.
 6. Переконайтеся, що буровий інструмент надійно закріплений на станині.

Кріплення інструмента та станини за допомогою анкера

Кріплення станини за допомогою анкера передбачає використання комплекту приладдя DD M12 S , до якого входить, зокрема, натяжний шпиндель DD-LR-CLS та гайка DD-LR-CLN .
 1. Відмітьте центр бурового отвору хрестиком, лінії якого довші за діаметр водозбірного кільця.
  На водозбірному кільці є чотири мітки, які виступають назовні та які Ви можете вирівняти відносно хрестика.
 2. На відстані 12 см від мітки, що позначає центр бурового отвору, забийте анкер HKD-D M12x50 виробництва компанії Hilti , щоб зафіксувати єднальну пластину станини.
  Під час забивання анкера дотримуйтеся інструкцій з його використання!
 3. Зафіксуйте інструмент на станині.
 4. Прокрутіть обидва нівелювальні гвинти у протилежному напрямку, щоб вони не виступали назовні.
 5. Установіть станину із закріпленим на ній інструментом на натяжний шпиндель та попередньо зафіксуйте станину гайкою (комплект приладдя DD M12 S ).
  Затягувати шпиндель слід лише у тому випадку, коли бурова коронка спрямована точно на центр бурового отвору ().
 6. Використовуючи два нівелювальні гвинти, вирівняйте станину.

Установлення поворотної ручки

Поворотну ручку можна встановити з будь-якого боку станини.
Image alternative
 1. Установіть поворотну ручку на вісь.
 2. Проведіть відкритий шплінт крізь отвір.
 3. Закрийте шплінт.

Установлення або заміна кондукторної втулки

Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Уставте кондукторну втулку у паз водозбірного кільця та пересуньте її вниз, щоб вона зафіксувалася із характерним звуком.
 3. Щоб дістати кондукторну втулку з водозбірного кільця, поверніть її проти годинникової стрілки та потягніть вгору.

Установлення бурової коронки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через розлітання фрагментів матеріалу! Використання бурових коронок із відколами або тріщинами, а також використання зношених бурових коронок може призвести до того, що уламки оброблюваного об'єкту або зламаної бурової коронки розлітатимуться на значну відстань та ставатимуть причиною травмування навіть за межами безпосередньої робочої зони.
 • Перед кожним використанням перевіряйте бурову коронку на наявність відколів, тріщин, зношування або сильного стирання; за необхідності замініть бурову коронку.
Алмазні бурові коронки слід заміняти, коли ефективність різання або швидкість буріння помітно знижується. Як правило, це відбувається у тому випадку, якщо висота алмазних сегментів становить менше 2 мм.
Регулярне змащування затискного патрона аерозольним мастилом Hilti полегшує процес установлення бурової коронки.
Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Щоб відкрити затискний патрон, потягніть його фіксатор угору до упору.
  Переконайтеся, що хвостовик бурової коронки та затискний патрон чисті та непошкоджені.
 3. Перекиньте водозбірне кільце навколо його осі кріплення до упору.
 4. Уставте бурову коронку разом із врізним кільцем зверху у кондукторну втулку водозбірного кільця.
 5. Направте хвостовик бурової коронки у канавки, передбачені у затискному патроні.
 6. Злегка натиснувши, прокрутіть бурову коронку до упору.
 7. Закрийте фіксатор затискного патрона, щоб закріпити бурову коронку.

Приєднання витяжного пристрою

 1. Надійно з'єднайте водозбірний шланг бурового інструмента та усмоктувальний шланг універсального усмоктувального пристрою. Для цього скористайтеся відповідним адаптером.
 2. Приєднайте усмоктувальний шланг універсального усмоктувального пристрою до універсального усмоктувального пристрою.
 3. Під час буріння отворів над головою Ви можете зафіксувати водозбірний шланг за допомогою тримача, розташованого на боковій рукоятці.

Вирівнювання бурової системи відносно центру бурового отвору

Позиціювання бурової системи, закріпленої за допомогою вакуумної опорної плити, для виконання буріння

Image alternative
 1. Переконайтеся, що бурова система надійно закріплена (стрілка манометра знаходиться у зеленій області).
 2. Щоб точно відрегулювати положення бурової системи відносно центру бурового отвору, натисніть на вакуумний вентиляційний клапан та скорегуйте положення станини.
 3. Коли бурова система встановлена правильно, відпустіть вакуумний вентиляційний клапан і притисніть бурову систему до поверхні оброблюваного матеріалу.
 4. Вирівняйте вакуумну опорну плиту за допомогою 4 нівелювальних гвинтів.

Позиціювання бурової системи, закріпленої за допомогою анкера, для виконання буріння

 1. Щоб точно відрегулювати положення бурової системи відносно центру бурового отвору, обережно послабте натяжний шпиндель, щоб отримати змогу переміщувати станину, після чого встановіть потрібне положення станини.
 2. Вирівняйте єднальну пластину станини за допомогою 2 нівелювальних гвинтів.
 3. Коли бурова система вирівняна належним чином, надійно закрутіть натяжний шпиндель.

Підключення подачі води та електроживлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом через витік води! Пошкоджене або неналежним чином закріплене ущільнювальне кільце, що знаходиться на з'єднувальній муфті водяного шланга інструмента, занадто високий тиск води, неналежне приєднання шланга, а також наявність негерметичних ділянок у системі подачі води можуть призвести до витоку води та до підвищення небезпеки ураження електричним струмом.
 • Регулярно перевіряйте на наявність пошкоджень інструмент, з'єднувальні муфти водяних шлангів, самі шланги та місця їх з'єднання, а також слідкуйте за тим, щоб максимально припустимий тиск подачі води в 6 бар не перевищувався.
Використовуйте тільки свіжу воду або воду без часток бруду, щоб запобігти пошкодженню компонентів.
Максимально припустима температура води становить 40 °C (104 °F).
У версії інструмента, призначеній для Великої Британії, замість автомата захисту від струму витоку використовується розділовий трансформатор.
 1. За допомогою відповідного єднального елемента підключіть лінію подачі води до з'єднувальної муфти водяного шланга інструмента.
 2. Перевірте надійність підключення лінії подачі води до з'єднувальної муфти водяного шланга інструмента.
 3. Відкрийте подачу води та перевірте герметичність з'єднувальної муфти водяного шланга інструмента.
 4. Уставте штепсельну вилку інструмента в розетку із заземленням.
 5. Натисніть кнопку «I » або «Reset » на автоматі захисту від струму витоку.
  • Індикатор на автоматі захисту від струму витоку повинен загорітися.
 6. Натисніть кнопку «0 » або «TEST » на автоматі захисту від струму витоку.
  Індикатор на автоматі захисту від струму витоку повинен згаснути.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм через ураження електричним струмом! Якщо індикація автомата захисту від струмів витоку не зникає під час натискання кнопки 0 або кнопки TEST , забороняється продовжувати використання установки алмазного буріння!
 • Передайте установку алмазного буріння до служби сервісного обслуговування компанії Hilti .
 1. Після закінчення тесту знову увімкніть автомат захисту від струму витоку, натиснувши кнопку «0 » або «TEST ».

Буріння

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека нещасного випадку! Контакт деталей, що обертаються, з електричними кабелями або водопровідними трубами може спричинити тяжкі травми.
 • Переконайтеся, що деталі, які обертаються, не торкатимуться електричних кабелів або водопровідних труб.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм у разі блокування робочого інструмента! Інструмент відповідно до особливостей виконуваних робіт розвиває високий крутильний момент. Якщо сталося непередбачене блокування змінного робочого інструмента, то інструмент може раптово зсунутися з великою силою.
 • Використовуйте бокову рукоятку, а під час роботи завжди міцно утримуйте інструмент обома руками. Пам'ятайте, що блокування змінного робочого інструмента може статися будь-коли.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека нещасного випадку! Під час здійснення наскрізних отворів у стелі та стінах уламки матеріалу або буровий керн можуть падати зі стелі або з протилежної сторони стіни.
 • Перш ніж здійснювати наскрізні отвори у стелі та стінах, слід закріпити відповідну область на стелі або з протилежної сторони стіни.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування осколками, що відлітають від матеріалу основи! Під час буріння можуть утворюватися осколки, які можуть становити небезпеку. Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі.
 • Використовуйте захисні окуляри, захисний одяг та захисний шолом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Під час буріння інструмент є джерелом шуму. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Використовуйте захисні навушники.

Буріння із ручним керуванням

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Якщо Ви здійснюватимете буріння спрямованих угору отворів при ручному керуванні, не використовуючи зазначених засобів безпеки, вода може проникнути усередину інструмента та спричинити ураження електричним струмом.
 • Під час буріння спрямованих угору отворів при ручному керуванні завжди використовуйте водозбірну систему з пилососом для вологого прибирання, а також захист від бризок.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Якщо на інструмент установлена неналежна кондукторна втулка, то під час буріння отворів над головою вода може потрапити всередину установки алмазного буріння.
 • Завжди використовуйте кондукторну втулку, діаметр якої дорівнює діаметру бурової коронки.
 1. Уставте штепсельну вилку бурового інструмента у розетку електромережі або, якщо Ви використовуєте витяжний пристрій, у розетку універсального усмоктувального пристрою (якщо вона передбачена його конструкцією).
 2. Якщо Ви використовуєте витяжний пристрій, уставте штепсельну вилку універсального усмоктувального пристрою у розетку та переведіть вимикач усмоктувального пристрою у положення «AUTO », «ON » або «I ».
 3. Увімкніть автомат захисту від струму витоку (додаткова інформація наведена у розділі ).
  Якщо універсальний усмоктувальний пристрій переведений у режим « AUTO », він автоматично увімкнеться із деякою затримкою після увімкнення бурового інструмента. Після вимкнення бурового інструмента універсальний усмоктувальний пристрій, переведений у режим « AUTO », автоматично вимкнеться із деякою затримкою. Якщо усмоктувальний пристрій знаходиться у режимі « ON » або « I », то Вам доведеться вмикати та вимикати його вручну.
 4. Відмітьте центр бурового отвору хрестиком, лінії якого довші за діаметр водозбірного кільця.
  На водозбірному кільці є чотири мітки, які виступають назовні та які Ви можете вирівняти відносно хрестика.
Image alternative
 1. Утримуючи вимикач бурового інструмента натиснутим, установіть важіль регулювання напору води на потрібне значення витрати води, після чого відпустіть вимикач.
  Подача води автоматично запускається та припиняється одночасно зі спрацьовуванням вимикача бурового інструмента. Потрібне значення витрати води можна встановлювати до початку або під час буріння шляхом обертання важеля регулювання напору води (найменша витрата води при закритому важелі регулювання напору води становить приблизно 0,3 л/хв).
 2. Обережно установіть водозбірне кільце у місце буріння, уникаючи контакту бурової коронки з поверхнею оброблюваного матеріалу.
 3. Закрийте лінії маркування бурового отвору чотирма мітками, розташованими на водозбірному кільці.
 4. Переконайтеся, що бурова коронка не торкається поверхні оброблюваного матеріалу, після чого натисніть на вимикач наполовину, щоб активувати режим початкового буріння.
 5. Якщо Ви здійснюєте буріння, спрямоване вгору, зачекайте, доки бурова коронка не наповниться водою.
  • Це охолоджує бурову коронку та захищає її від пошкодження, яке може статися у разі сухого буріння.
 6. Злегка притисніть бурову коронку до поверхні оброблюваного матеріалу.
  • Після увімкнення (коли вимикач натиснутий наполовину) буровий інструмент працюватиме у режимі початкового буріння на низькій швидкості, щоб уникнути відхилення бурової коронки на початку буріння.
 7. Як тільки Ви відчуєте, що бурова коронка рівномірно заглиблюється в оброблюваний матеріал, повністю натисніть на вимикач.
  • Як тільки Ви повністю натиснете на вимикач, бурова коронка почне обертатися із максимальною швидкістю.
  Оберіть силу притискання таким чином, щоб буровий інструмент міг працювати на максимальній швидкості. Коли індикатор потужності буріння світиться зеленим кольором, це вказує на найвищу потужність буріння. Подальше збільшення сили притискання не призведе до підвищення швидкості буріння – у цьому випадку індикатор потужності буріння світитиметься червоним кольором.
  Підтримуйте рівне положення бурової коронки, що просувається у буровому отворі. Потужність буріння може знизитися внаслідок перекошування бурової коронки у буровому отворі.
  Постійно контролюйте належну подачу води. Для цього звертайте увагу на індикатор витрати води.

Буріння отворів із закріпленням інструмента на станині

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом через витік води! Якщо інструмент застосовується на станині, встановити захист від бризок неможливо. Тому інструмент не захищений від потрапляння води під час використання на станині з метою буріння отворів, спрямованих угору.
 • Ніколи не використовуйте інструмент на станині з метою буріння отворів, спрямованих угору!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека нещасного випадку! Під час здійснення наскрізних отворів у стелі та стінах уламки матеріалу або буровий керн можуть падати зі стелі або з протилежної сторони стіни.
 • Перш ніж здійснювати наскрізні отвори у стелі та стінах, слід закріпити відповідну область на стелі або з протилежної сторони стіни.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм Небезпека падіння установки алмазного буріння.
 • Під час горизонтального буріння станину слід додатково зафіксувати за допомогою ланцюга.
 1. Якщо Ви використовуєте пилосос для вологого прибирання, приєднайте витяжний пристрій () та дотримуйтеся вказівок, наведених у кроках 1–3 у розділі щодо буріння отворів із ручним керуванням ().
 2. Уставте штепсельну вилку кабелю живлення у розетку та увімкніть автомат захисту від струму витоку (додаткова інформація щодо приєднання електричних кабелів та водопровідних труб наведена у розділі ).
 3. Відкрийте пристрій фіксації каретки.
 4. Пересуньте каретку вниз за допомогою поворотної ручки, щоб водозбірне кільце злегка торкалося поверхні оброблюваного матеріалу.
 5. Утримуючи вимикач інструмента натиснутим, установіть важіль регулювання напору води на потрібне значення витрати води, після чого відпустіть вимикач.
  Подача води автоматично запускається та припиняється одночасно зі спрацьовуванням вимикача інструмента. Потрібне значення витрати води можна встановлювати до початку або під час буріння шляхом обертання важеля регулювання напору води (найменша витрата води при закритому важелі регулювання напору води становить приблизно 0,3 л/хв).
 6. Переведіть інструмент у тривалий режим роботи, для чого до упору натисніть на головний вимикач, а потім натисніть на кнопку фіксації вимикача.
 7. Просувайте алмазну бурову коронку за допомогою поворотної ручки, доки вона не торкнеться оброблюваного матеріалу.
 8. Починаючи буріння, тисніть на інструмент лише злегка, доки бурова коронка не відцентрується, а тільки потім збільшуйте силу притискання.
 9. Як тільки Ви відчуєте, що бурова коронка відцентрована та обертається рівномірно, збільште силу притискання інструмента до матеріалу.
 10. Регулюйте силу притискання відповідно до показань індикатора потужності буріння.
  Оберіть силу притискання таким чином, щоб інструмент міг працювати на максимальній швидкості. Коли індикатор потужності буріння світиться зеленим кольором, це вказує на найвищу потужність буріння. Подальше збільшення сили притискання не призведе до підвищення потужності буріння – у цьому випадку індикатор потужності буріння світитиметься червоним кольором.
  Під час буріння контролюйте подачу води. Для цього звертайте увагу на індикатор витрати води.

Буріння отворів за допомогою бурової коронки діаметром 600 мм

 1. Спочатку пробуріть попередній отвір за допомогою бурової коронки діаметром 300 мм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Якщо Ви використовуєте інструмент із буровою коронкою діаметром 600 мм без виконання попереднього бурового отвору, це може призвести до втрати контролю над інструментом, пошкодження інструмента або травмування осіб.
 • Завжди виконуйте попередній буровий отвір. Зверніть увагу: перш ніж продовжувати буріння, необхідно опустити бурову коронку діаметром 600 мм на оброблювану поверхню таким чином, щоб коронка увійшла у попередній буровий отвір.
 1. Потім вимкніть інструмент, установіть на нього бурову коронку діаметром 600 мм та опустіть її на оброблювану поверхню таким чином, щоб вона увійшла у попередній буровий отвір.
 2. Продовжуйте буріння.

Вимикання інструмента

 1. Після досягнення потрібної глибини бурового отвору або після завершення наскрізного буріння вимикайте інструмент. Якщо Ви працюєте із фіксатором вимикача, натисніть на вимикач, щоб вивільнити фіксатор.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Якщо водозбірне кільце зняти з поверхні оброблюваного матеріалу, коли бурова коронка ще продовжує працювати, то від бурової коронки може відлітати буровий керн. Це в свою чергу може спричинити травми.
 • Знімайте водозбірне кільце з поверхні оброблюваного матеріалу тільки після того, як бурова коронка зупиниться.
 1. Дістаньте бурову коронку з бурового отвору, поки інструмент уповільнює обертання.
  • Подача води автоматично припиняється одночасно зі спрацьовуванням вимикача інструмента.

Зняття та спорожнення бурової коронки

Image alternative
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм під час заміни робочого інструмента! У процесі використання робочий інструмент нагрівається. Крім того, можна поранитися об його гострі кромки.
 • Під час заміни робочого інструмента завжди користуйтеся захисними рукавицями.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Буровий керн або його уламки можуть випадати з бурової коронки.
 • Уникайте неконтрольованого випадання бурового керна з бурової коронки. Видаляйте з бурової коронки усі уламки бурового керна.
 1. Відкрийте затискний патрон. Для цього потягніть за його фіксатор угору до упору.
  Трохи нахиліть інструмент буровою коронкою вниз, щоб злити з неї залишки води.
 2. Поверніть бурову коронку до упору.
 3. Дістаньте бурову коронку із затискного патрона.
 4. Поверніть бурову коронку та дістаньте її з подовжувальної осі затискного патрона.
 5. Дістаньте бурову коронку з водозбірного кільця.
 6. Міцно утримуючи бурову коронку, потрясіть її – буровий керн випаде з неї через хвостовик. Якщо частки бурового керна застрягли у буровій коронці, утримуйте коронку вертикально та постукайте нею по поверхні з м'якого матеріалу (деревини, пластмаси) або скористайтеся тонким довгастим предметом (наприклад, обмежувальним упором), щоб виштовхнути буровий керн назовні.
 7. Закрийте фіксатор затискного патрона.

Видалення бурового керна з бурового отвору

 1. Злегка прокручуючи робочий інструмент для видалення керна, уставте його в буровий отвір до упору.
  Переконайтеся, що діаметр робочого інструмента для видалення керна (додаткове приладдя) відповідає робочому діаметру використовуваної бурової коронки.
 2. Буровий керн слід розбивати шляхом легкого натискання на бокову поверхню робочого інструмента для видалення керна.
 3. Розбитий буровий керн видаляйте з бурового отвору за допомогою робочого інструмента для видалення керна.
 4. Виміряйте лінійкою досягнуту ефективну глибину бурового отвору.

Утилізація бурового шламу

 1. Зберіть буровий шлам (наприклад, промисловим пилососом для вологого прибирання).
 2. Дайте відходам відстоятися та викиньте тверді матеріали на смітник промислових відходів.
  Додавання флокулянтів прискорює процес відстоювання.
 3. Перш ніж зливати лужну воду (значення pH > 7) у каналізацію, її варто нейтралізувати додаванням кислих реагентів або розбавити великою кількістю води.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за змінними робочими інструментами і металевими деталями
 • Видаляйте накопичення бруду.
 • Щоб захистити від корозії поверхню змінних робочих інструментів та затискного патрона, час від часу протирайте їх ганчіркою, злегка змоченою у мастилі.
 • Тримайте хвостовик у чистоті, також наносіть на нього невелику кількість мастила.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності електроінструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Якщо Ваша модель інструмента передбачає можливість заміни кабелю живлення, то цю операцію слід доручати лише фахівцю-електрику.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Із рекомендованими запасними частинами, видатковими матеріалами та приладдям для Вашого інструмента Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.group

Заміна вугільних щіток

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм через ураження електричним струмом !
 • До обслуговування та ремонту інструмента може бути допущений лише професійно підготовлений авторизований персонал! Цей персонал повинен пройти спеціальний інструктаж відносно можливих ризиків.
Вугільні щітки потребують заміни, якщо сигнальна лампа із символом гайкового ключа починає світитися.
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Відкрийте захисні кришки вугільних щіток ліворуч та праворуч від двигуна.
 3. Зверніть увагу на те, як встановлені вугільні щітки та укладені багатожильні кабелі. Зніміть відпрацьовані вугільні щітки з установки алмазного буріння.
 4. Установіть нові вугільні щітки таким самим чином, як були встановлені старі вугільні щітки.
  Під час заміни слідкуйте за тим, щоб не пошкодити ізоляцію сигнального дроту.
 5. Пригвинтіть захисні кришки вугільних щіток ліворуч та праворуч від двигуна.
 6. Щоб досягти припрацювання вугільних щіток, використовуйте інструмент без перерви протягом 1 хвилини на холостому ходу.
  • Приблизно через 1 хвилину роботи інструмента із новими вугільними щітками сигнальна лампа згасне.

Чищення оглядового вікна для контролю подачі води

Якщо Вам необхідно прочистити оглядове вікно для контролю подачі води, подбайте про чистоту на робочому місці. Не допускайте потрапляння бруду на внутрішню поверхню індикатора витрати води під час чищення.
 1. Викрутіть обидва гвинти оглядового вікна за допомогою викрутки типу «Torx» TX 15.
 2. Підніміть оглядове вікно та зніміть його.
 3. Вийміть крильчатку для вимірювання витрати води разом із віссю.
 4. Змийте частки бруду під проточною водою.
 5. Перш ніж установлювати деталі на місце, перевірте ущільнення оглядового вікна на наявність пошкоджень та за необхідності замініть його.
 6. Переконайтеся, що ущільнення знаходиться точно у напрямній. Інакше під час установлення оглядового вікна воно може бути защемлене між пластмасовими деталями, внаслідок чого воно буде пошкоджене та стане негерметичним.
 7. Уставте на місце крильчатку разом із віссю.
 8. Установіть оглядове вікно у напрямну.
 9. Уставте гвинти типу «Torx», що закріплюють оглядове вікно, та затягніть їх.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Установка алмазного буріння готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Сервісний індикатор горить.
Майже досягнута межа зношення вугільних щіток. Установку алмазного буріння можна використовувати ще декілька годин, доки вона не вимкнеться автоматично.
 • Замініть вугільні щітки за першої можливості.
Були встановлені нові вугільні щітки, які потребують припрацювання.
 • Щоб досягти припрацювання вугільних щіток, використовуйте інструмент без перерви протягом 1 хвилини на холостому ходу.
Установка алмазного буріння не розвиває повну потужність.
Несправність мережі живлення – стався стрибок напруги.
 • Перевірте, чи не обумовлена несправність роботою інших приладів, підключених до мережі живлення або до генератора, якщо він використовується.
 • Перевірте довжину використовуваного подовжувального кабелю.
Алмазна бурова коронка не обертається.
Алмазну бурову коронку заклинило у матеріалі основи.
 • Ведіть установку алмазного буріння прямо.
 • Вивільніть алмазну бурову коронку за допомогою гайкового ключа: Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки. Візьміться гайковим ключем за алмазну бурову коронку ближче до хвостовика та вивільніть алмазну бурову коронку, обертаючи її.
Знижується швидкість буріння.
Досягнута максимальна глибина буріння.
 • Зніміть буровий керн та скористайтеся довшою буровою коронкою.
Буровий керн заклинює в алмазній буровій коронці.
 • Витягніть буровий керн.
Специфікація алмазної бурової коронки не відповідає матеріалу основи.
 • Скористайтеся алмазною буровою коронкою, специфікація якої відповідає матеріалу основи.
Матеріал містить значну кількість сталі (на це вказує чиста вода з металевою стружкою).
 • Скористайтеся алмазною буровою коронкою, специфікація якої відповідає матеріалу основи.
Алмазна бурова коронка несправна.
 • Перевірте алмазну бурову коронку на наявність пошкоджень та за необхідності замініть її.
Алмазна бурова коронка затупилася.
 • Загостріть алмазну бурову коронку за допомогою плити для заточення.
Занадто велика витрата води.
 • Зменште витрату води за допомогою відповідного регулятора.
Недостатня витрата води.
 • Перевірте лінію подачі води до алмазної бурової коронки або збільште витрату води за допомогою відповідного регулятора.
 • Перевірте фільтруючий елемент в місці підведення води.
Хвостовик забруднений або неправильно зафіксований.
 • Почистіть хвостовик і правильно відрегулюйте алмазну бурову коронку.
Не вдається вставити алмазну бурову коронку у затискний патрон.
Хвостовик/затискний патрон забруднений або пошкоджений.
 • Почистіть хвостовик/затискний патрон або замініть їх.
Неповністю відкритий важіль затискного патрона.
 • Відкрийте важіль до упора.
Занадто великий вільний хід алмазної бурової коронки.
Пошкоджено хвостовик.
 • Перевірте хвостовик і за необхідності замініть його.
Не закритий важіль затискного патрона.
 • Закрийте важіль затискного патрона.
Відсутня подача води.
Засмічений фільтр або індикатор витрати води.
 • Зніміть фільтр або індикатор витрати води і промийте їх.
Під час роботи вода витікає із затискного патрона.
Хвостовик/затискний патрон забруднений.
 • Почистіть хвостовик/затискний патрон.
Дефект ущільнення затискного патрона.
 • Перевірте ущільнювач та за необхідності замініть його.

Установка алмазного буріння не готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Сервісний індикатор не горить.
Система захисту від струму витоку (PRCD) не увімкнена.
 • Перевірте функціональність системи захисту від струму витоку (PRCD) та увімкніть її.
Порушене енергопостачання.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
 • Перевірте гнізда, кабель живлення, електричні дроти та запобіжник мережі.
У двигун потрапила вода.
 • Поставте установку алмазного буріння у тепле сухе місце та зачекайте, доки вона повністю не просохне.
Image alternative
Сервісний індикатор горить.
Зношені вугільні щітки.
Image alternative
Сервісний індикатор мигає.
Двигун перегрівся (наприклад, через занадто сильне тертя об стінки та/або через надмірну силу притискання).
 • Зачекайте декілька хвилин, поки двигун не охолоне, або дайте установці алмазного буріння попрацювати на холостому ходу, щоб прискорити процес охолодження.
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
 • Ведіть установку алмазного буріння прямо та/або зменште силу притискання.

China RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r51318.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Утилізація бурового шламу

Згідно з нормами охорони довкілля потрапляння бурових відходів у ріки, озера або інші природні водойми без відповідної попередньої обробки є неприпустимим.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative