Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Ударне свердління отворів
Image alternative Довбання отворів
Image alternative Позиціонування зубила
Image alternative Клас захисту II (подвійна ізоляція)
Image alternative Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
Image alternative Кількість обертів на хвилину
Image alternative Кількість обертів на хвилину
Image alternative Діаметр
Image alternative Змінний струм
Image alternative Інструмент підтримує бездротову передачу даних та є сумісним із платформами iOS та Android.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Комбінований перфоратор
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Версія
  03
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Указівки з техніки безпеки при роботі зі свердлильними інструментами

Указівки з техніки безпеки для виконання усіх типів робіт
 • Під час ударного свердління використовуйте захисні навушники. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Використовуйте додаткову рукоятку. Втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
 • Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток, оскільки під час використання робочий інструмент або гвинт може натрапити на приховані електричні кабелі або з'єднувальний кабель інструмента. У разі контакту з електричним кабелем, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Указівки з техніки безпеки під час застосування довгих свердел
 • Швидкість обертання у жодному разі не повинна перевищувати максимально припустиму швидкість обертання свердла. Якщо свердло обертатиметься із більшою швидкістю, то під час вільного обертання без контакту з оброблюваним об'єктом воно може деформуватися, що у свою чергу може спричинити травми.
 • Завжди розпочинайте свердління за низької швидкості обертання, попередньо встановивши свердло на оброблюваний об'єкт. Якщо свердло обертатиметься із більшою швидкістю, то під час вільного обертання без контакту з оброблюваним об'єктом воно може деформуватися, що у свою чергу може спричинити травми.
 • На свердло дозволяється натискати лише у поздовжньому напрямку, не докладаючи при цьому надмірних зусиль. Невиконання цієї вказівки може призвести до руйнування свердла внаслідок його деформування або спричинити травми внаслідок втрати контролю над інструментом.
Указівки з техніки безпеки під час використання насадок-мішалок та міксерів
 • Вмикати та вимикати електроінструмент дозволяється лише в тому випадку, коли насадка-мішалка знаходиться у розмішуваному матеріалі. Невиконання цієї вказівки може призвести до травмування внаслідок втрати контролю над інструментом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки під час роботи з перфоратором

Безпека персоналу
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Використовуйте додаткові рукоятки, що входять до комплекту постачання інструмента. Адже втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
 • Під час наскрізної обробки укріпіть відповідну ділянку поверхні з протилежного боку деталі. Осколки можуть розлітатися у різні боки та/або вниз і травмувати інших людей.
 • Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки. Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими та чистими.
 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Існує ризик отримання травм!
 • Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, шолом, навушники, робочі рукавиці та легкий респіратор.
 • Під час заміни робочого інструмента також користуйтеся захисними рукавицями. Контакт із робочим інструментом може призвести до отримання порізів або опіків.
 • Використовуйте захисні окуляри. Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу. Пил, що містить у собі такі матеріали, як фарби на основі свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця та користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. У разі контакту з таким пилом або при його вдиханні у користувача електроінструмента та у людей, що знаходяться поруч, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
 • Працюйте з перервами та виконуйте вправи на розминання пальців, щоб покращити кровообіг у них. Під час довготривалих робіт вібрація може пошкодити судини або нерви у пальцях, руках або зап'ясткових суглобах.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Якщо сталося блокування змінного робочого інструмента, негайно вимкніть інструмент. Інструмент може відхилятися вбік.
 • Зачекайте, доки змінний робочий інструмент повністю зупиниться, перш ніж знімати його з оброблюваного об'єкту.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Пилозахисний ковпак
 2. Затискний патрон
 3. Пристрій для знімання змінного робочого інструмента
 4. Перемикач функцій
 5. Фіксатор вимикача
 6. Вимикач
 7. Рукоятка
 8. Сервісний індикатор
 9. Індикатор половинної потужності (тільки для моделі з ATC)
 10. Перемикач половинної потужності (тільки для моделі з ATC)
 11. Кабель живлення
 12. Бокова рукоятка

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою комбінований перфоратор з електричним приводом та пневматичним ударним механізмом. Він призначений для свердління отворів у бетоні, цегляній кладці, деревині та металі. Інструмент також може використовуватися для довбальних робіт на цегляній кладці в умовах легкого та середнього навантаження, а також для чистової обробки поверхні бетону.

За певних умов інструмент також можна використовувати для змішування матеріалів.
 • Експлуатація інструмента можлива лише за умови, що напруга і частота мережі живлення відповідають вказаним на заводській табличці значенням.

Система AVR (опція)

Інструмент може бути додатково оснащений системою Active Vibration Reduction (AVR), яка значно знижує рівень вібрації.

Система ATC

Інструмент оснащений електронною системою аварійного вимкнення ATC (Active Torque Control).
Якщо станеться блокування або заклинювання робочого інструмента, шурупокрут може раптово та неконтрольовано зсунутися у напрямку, протилежному напрямку обертання робочого інструмента. Система ATC розпізнає цей раптовий обертальний рух та одразу вимикає інструмент.
Задля забезпечення належного функціонування не можна створювати перешкод для обертального руху інструмента.
У разі спрацьовування системи аварійного вимкнення Ви можете знову увімкнути інструмент, відпустивши вимикач на короткий час, а потім знову натиснувши на нього.

Сервісний індикатор

Інструмент оснащений сервісним індикатором зі світловим сигналом.

Стан сервісного індикатора

Стан
Значення
Сервісний індикатор горить червоним.
Інструмент потребує планового технічного обслуговування.
Сервісний індикатор мигає червоним.
Передайте комбінований перфоратор до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.

Комплект постачання

Комбінований перфоратор, бокова рукоятка, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Технічні дані

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та/або номінальна споживана потужність вказані на заводській табличці інструмента, передбаченій для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Маса згідно з процедурою EPTA 01
8,3 кг
9,5 кг
9,7 кг
Енергія поодинокого удару згідно з процедурою EPTA від 05
11,5 Дж
11,5 Дж
11,5 Дж
Ø свердла для перфоратора
12 мм … 55 мм
12 мм … 55 мм
12 мм … 55 мм
Ø свердла для деревини
10 мм … 32 мм
10 мм … 32 мм
10 мм … 32 мм
Ø свердла для металу
0 мм … 20 мм
0 мм … 20 мм
0 мм … 20 мм

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 60745

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Рівень шуму

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Рівень шумової потужності (LWA)
113 дБ(А)
113 дБ(А)
113 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
102 дБ(А)
102 дБ(А)
102 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Сумарне значення вібрації

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Ударне свердління отворів у бетоні (ah, HD)
10 м/с²
10 м/с²
7,5 м/с²
Довбання отворів (ah, Cheq)
9 м/с²
9 м/с²
7 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Експлуатація

Установлення бокової рукоятки

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм Втрата контролю над комбінованим перфоратором.
 • Упевніться в тому, що бокова рукоятка правильно змонтована і належним чином закріплена. Переконайтеся, що натяжна стрічка знаходиться у призначеному для неї пазу на інструменті.
Image alternative
 • Установіть бокову рукоятку.

Установлення/знімання змінного робочого інструмента

Використання невідповідного консистентного мастила може спричинити несправність інструмента. Використовуйте лише оригінальне мастило виробництва компанії Hilti .
Перш ніж розпочинати роботу, завжди перевіряйте робочий інструмент на наявність пошкоджень та нерівномірного зношення; за необхідності замініть робочий інструмент.
Image alternative
 • Установіть/зніміть змінний робочий інструмент.

Безударне свердління отворів

Безударне свердління отворів можна виконувати, застосовуючи змінні робочі інструменти зі спеціальним хвостовиком. Вони розповсюджуються у рамках програми постачання змінних робочих інструментів компанії Hilti .
За допомогою швидкозатискного патрона, наприклад, можна встановлювати на інструмент свердла для деревини або сталі й виконувати ними безударне свердління отворів.
Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Ударне свердління отворів» Image alternative.

Змішування

Використовуйте змінний робочий інструмент для змішування матеріалів тільки зі швидкозатискним патроном.
Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Ударне свердління отворів» Image alternative та вставте у швидкозатискний патрон змінний робочий інструмент для змішування матеріалів.

Установлення потрібної потужності

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Регулювання потужності можливе тільки у тому випадку, коли інструмент увімкнений.
Щоб застосувати половинну потужність, натисніть кнопку половинної потужності. Індикатор потужності загориться, що сигналізуватиме про зменшену потужність. Якщо натиснути кнопку половинної потужності ще раз, інструмент знову перемкнеться на повну потужність свердління, а індикатор потужності згасне.
Якщо вимкнути комбінований перфоратор, а потім увімкнути його знову, потужність буде встановлена на максимальне значення.
 • Відрегулюйте потужність свердління.

Ударне свердління

Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Ударне свердління отворів» Image alternative.

Позиціонування зубила

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Втрата контролю над напрямом зубила.
 • Забороняється працювати, коли перемикач функцій знаходиться в положенні «Позиціонування зубила». Установіть перемикач функцій у положення «Довбання отворів», поки він не зафіксується.
Зубило може бути виставлене в 24 різних позиціях (через кожні 15°). Це надає можливість працювати пласкими та фасонними зубилами в оптимальному для кожного їх різновиду робочому положенні.
Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Позиціонування зубила» Image alternative.

Довбання отворів

Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Довбання отворів» Image alternative.

Фіксатор вимикача

У режимі довбання отворів вимикач може бути зафіксований в увімкнутому положенні.
 • Скористайтеся фіксатором вимикача.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Транспортування та зберігання

 • Забороняється транспортувати цей електроінструмент з установленим змінним робочим інструментом.
 • На час зберігання електроінструмента слід завжди виймати штепсельну вилку із розетки.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент після довготривалого зберігання або дальніх перевезень, його слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Пошук і усунення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Комбінований перфоратор не вмикається.
Збій в мережі електроживлення.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Генератор в режимі очікування (Sleep Mode).
 • Збільште навантаження на генератор, підключивши до нього ще один пристрій (наприклад, освітлювальну лампу для будівельного майданчика). Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Електронна система блокування повторного вмикання інструмента після збою в електромережі живлення активована.
 • Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Зносилися вугільні щітки.
 • Для перевірки зверніться до фахівця-електрика і в разі необхідності виконайте заміну.
Відсутній удар.
Інструмент занадто холодний.
 • Установіть комбінований перфоратор на робочу поверхню та дайте йому попрацювати на холостому ходу. За необхідності повторіть операцію, доки ударний механізм не почне працювати.
Комбінований перфоратор працює не на повну потужність.
Подовжувальний кабель занадто довгий та/або має занадто малий поперечний переріз.
 • Використовуйте подовжувальний кабель належної довжини та/або з достатнім поперечним перерізом.
Вимикач неповністю натиснуто.
 • Натисніть вимикач до упору.
Занадто низька напруга джерела електроживлення.
 • Підключіть інструмент до іншого джерела живлення.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Натиснута кнопка вмикання половинної потужності.
 • Натисніть кнопку вмикання половинної потужності.
Свердло не обертається.
Перемикач функцій не зафіксувався або знаходиться в положенні «Довбання отворів» Image alternative або «Позиціонування зубила» Image alternative.
 • Коли інструмент зупинений, установіть перемикач функцій у положення «Ударне свердління отворів» Image alternative.
Свердло неможливо розблокувати з фіксатора.
Затискний патрон не повністю відведений назад.
 • Відведіть фіксатор змінного робочого інструмента назад до упору і вийміть робочий інструмент.
Бокова рукоятка неправильно змонтована.
 • Зніміть бокову рукоятку, а потім належним чином установіть її знову, щоб натяжна стрічка й бокова рукоятка зафіксувалися в заглибині.
Сервісний індикатор мигає червоним.
Інструмент вийшов з ладу.
 • Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
Сервісний індикатор горить червоним.
Зносилися вугільні щітки.
 • Для перевірки зверніться до фахівця-електрика і в разі необхідності виконайте заміну.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за такими посиланнями: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) та qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative