Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

PD-E

Українська

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Наведена на рисунках нумерація позначає порядок виконання важливих робочих кроків або показує важливі деталі, необхідні для виконання цих робочих кроків. У тексті ці робочі кроки або деталі виділяються відповідними цифрами, наприклад (3) .
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Загальні символи

Символи, що пов'язані з виробом.
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
Image alternative Кнопка вимірювання
Image alternative Кнопка меню
Image alternative Кнопка видалення (Clear)
Image alternative Кнопка «вправо»
Image alternative Кнопка «вліво»

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Лазерний дальномір
  PD-E
  Версія
  01
  Серійний номер

Інформація про лазер, наведена на інструменті

Інформація про лазерний промінь
Інформація про лазерний промінь
Image alternative Клас лазера 2 згідно зі стандартом IEC60825-1/EN60825-1:2007 та CFR 21 § 1040 (зауваження щодо використання лазерів № 50).
Image alternative Клас лазера 2. Не дивіться на джерело лазерного променя. Не направляйте лазерний промінь на інших осіб, а також у місця, де можуть знаходитися люди, які не задіяні у використанні лазерного дальноміра.
Image alternative Відпрацьовані матеріали відправляйте на переробку.

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Основні вимоги щодо безпеки

Окрім загальних вимог з техніки безпеки, що наведені в окремих розділах цієї інструкції з експлуатації, необхідно також суворо дотримуватись наведених нижче вказівок. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
 • Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з інструментом ставтеся відповідально. Не користуйтеся інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з інструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.
 • У разі неналежного розгвинчування інструмента назовні може вивільнитися випромінювання, яке перевищує клас 2. Ремонт інструмента повинен здійснюватися тільки у сервісній службі компанії Hilti .
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Кожен раз перед використанням перевіряйте справність інструмента.
 • Вимірювання, виконані крізь віконні шибки тощо, можуть виявитися неточними.
 • Швидка зміна умов вимірювання може призвести до похибок, наприклад у разі перетинання траєкторії лазерного променя сторонніми особами.
 • Не спрямовуйте інструмент на сонце або на інші потужні джерела світла.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
 • Дотримуйтеся вказівок з експлуатації, догляду і технічного обслуговування, наведених в інструкції з експлуатації.

Загальні вимоги щодо техніки безпеки

 • Перед застосуванням перевірте інструмент на наявність пошкоджень. Якщо Ви виявите пошкодження, передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Якщо інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень, необхідно перевірити точність його роботи.
 • Хоча інструмент і розрахований на жорсткі умови експлуатації на будівельному майданчику, він, як й інші вимірювальні прилади, потребує дбайливого догляду і акуратного поводження.
 • Якщо Ви не використовуєте інструменти, зберігайте їх у сухому місці, яке розташоване високо над підлогою або зачиняється на замок і тому є недоступним для дітей.
 • Інструмент не призначений для використання дітьми.
 • Дотримуйтеся національних вимог з охорони праці.

Належне облаштування робочого місця

 • Під час виконання робіт на драбині подбайте про зручну позу. Намагайтесь працювати у стійкій позі та повсякчас утримувати рівновагу.
 • Подбайте про безпеку в місці виконання вимірювань. Під час застосування інструмента слідкуйте за тим, щоб лазерний промінь не був спрямований на Вас або інших людей.
 • Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не «акліматизується».
 • Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.
 • Щоб уникнути похибок під час вимірювання, утримуйте у чистоті вихідне віконце лазерного променя.
 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.

Безпечна робота з лазерними інструментами

 • До використання інструментів, оснащених лазером класу 2 (class II), слід залучати тільки тих операторів, які пройшли відповідний інструктаж.
 • Забороняється розміщувати лазерні промені на рівні очей.
 • Обов'язково вживіть попереджувальних заходів, щоб лазерний промінь навіть випадково не міг потрапити на дзеркальні поверхні.
 • Подбайте про те, щоб лазерний промінь не міг бути направлений в очі людям.
 • Лазерний промінь не повинен потрапляти за межі контрольованої зони.
 • Вимикайте лазер, якщо він не використовується.
 • Лазерні інструменти, які не використовуються, слід зберігати у місцях, недоступних для сторонніх осіб.

Електромагнітна сумісність

Хоча інструмент відповідає суворим вимогам належних директив, компанія Hilti не виключає, що під час вимірювання можуть виникати похибки, обумовлені негативним впливом сильного випромінювання на роботу інструмента. У цьому та в інших випадках повинні виконуватися контрольні вимірювання. Крім того, компанія Hilti не виключає наявності перешкод для роботи інших приладів (зокрема, навігаційного обладнання літаків). Інструмент відповідає класу A; перешкоди в житловій зоні не виключаються.
Тільки для Кореї: Цей лазерний дальномір розрахований на електромагнітні хвилі, які генеруються у виробничому середовищі (клас A). Користувач повинен дотримуватися цієї умови та не застосовувати лазерний дальномір у побутовому середовищі.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Задні упорні поверхні
 2. Світлодіодний контрольний індикатор заднього упора
 3. Кнопка «вліво»
 4. Кнопка меню
 5. Кнопка вимірювання
 6. Графічний дисплей
 7. Світлодіодний контрольний індикатор переднього упора
 8. Бокова кнопка вимірювання
 9. Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
 10. Кнопка «вправо»
 11. Кріплення для ручного ремінця
 12. Кнопка видалення (Clear)
 13. Різьба ¹/₄ дюйма
 14. Вимірювальний наконечник
 15. Вихідна лінза лазера і прийомна лінза
 16. Оптичний візир
 17. Різьба ¹/₄ дюйма

Використання за призначенням

Описаний у цій інструкції інструмент являє собою лазерний дальномір. Він призначений як для поодинокого, так і для безперервного вимірювання відстаней.

Інструмент може вимірювати відстані до будь-яких непорушних об'єктів, зокрема з бетону, каменю, дерева, пластмаси, паперу тощо. Застосовувати призми або інші цілі з високою відбивною здатністю неприпустимо, оскільки це може призвести до похибок у вимірюванні.
Із інструментом можуть використовуватися елементи живлення типу AAA.

Пояснення індикації на дисплеї

Головне меню
Image alternative Вибір одиниць вимірювання кутів
Image alternative Обчислення малярної поверхні
Image alternative Проста функція Піфагора
Image alternative Вимірювання площ і об'ємів
Image alternative Вибір спеціальних функцій
Image alternative Вибір функції трапеції
Image alternative Вибір функції Піфагора
Для вимірювання відстаней по горизонталі та діагоналі потрібен принаймні один прямий кут.
Image alternative Вибір налаштувань
Image alternative Здійснення непрямих вимірювань
Для вимірювання відстаней до нерухомих об'єктів, наприклад стін, конкретні значення кутів не потрібні.
Загальні символи
Image alternative Стан заряду елементів живлення
Image alternative Вимірювальний стрижень не відкритий
Image alternative Вимірювальний стрижень відкритий
Image alternative Вимірювання
Image alternative Додавання відстаней
Image alternative Віднімання відстаней
Image alternative Вибір
Image alternative Відміна вибору
Image alternative Вибір часу вимірювання
Image alternative Вибір калькулятора
Субменю одиниць вимірювання кутів
Image alternative Нахил у відсотках
Image alternative Метричні одиниці вимірювання
Image alternative Імперські одиниці вимірювання
Image alternative Нахил у градусах
Субменю вимірювання площ і об'ємів
Image alternative Вимірювання прямокутної площі
Image alternative Вимірювання трикутної площі
Image alternative Вимірювання об'єму
Image alternative Вимірювання об'єму циліндра
Субменю спеціальних функцій
Image alternative Вибір режиму зовнішніх вимірювань
Image alternative Вибір автоматичного датчика освітленості
Image alternative Обчислення малярної поверхні
Image alternative Вибір функції розмітки
Image alternative Вибір мінімальної/максимальної дельта-функції
Image alternative Вибір таймера
Image alternative Вибір функції зміщення
Image alternative Вибір збереження даних і результатів вимірювань
Субменю функції трапеції
Image alternative Вимірювання 3 відстаней
Image alternative Вимірювання 2 відстаней та 1 кута
Субменю функції Піфагора
Image alternative Проста функція Піфагора
Image alternative Подвійна функція Піфагора
Image alternative Складена функція Піфагора
Субменю налаштувань
Image alternative Одиниця вимірювання. Вибір одиниць вимірювання: Image alternative метр, Image alternative сантиметр, Image alternative міліметр
Image alternative Точки відліку. Вибір точок відліку: Image alternative передній край, Image alternative різьба з тильного боку, Image alternative різьба з нижнього боку
Image alternative Одиниця вимірювання кутів. Вибір одиниць вимірювання кутів: Image alternative нахил у відсотках, Image alternative метричні одиниці вимірювання, Image alternative імперські одиниці вимірювання, Image alternative нахил у градусах
Image alternative Вибір експертного режиму
Image alternative Зміна списку обраних елементів
Image alternative Активування масштабу
Image alternative Увімкнення/вимкнення звуку
Image alternative Вибір постійного лазера
Image alternative Вибір автоматичного датчика освітленості
Image alternative Калібрування датчика нахилу
Image alternative Відображення інформації про інструмент
Image alternative Відновлення заводських налаштувань
Субменю непрямих вимірювань
Image alternative Непряме вимірювання відстані по горизонталі
Image alternative Непряме вимірювання відстані по вертикалі
Image alternative Здійснення вимірювань на стелі
Image alternative Непряме вимірювання відстані II по вертикалі

Комплект постачання

Лазерний дальномір, 2 елементи живлення, інструкція з експлуатації, сертифікат виробника.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Технічні дані

Номінальна напруга
3 В
Номінальний струм
400 мА
Максимальна робоча висота над рівнем моря
2 000 м
(6 561 фут — 10 дюйм)
Максимальна відносна вологість
80 %
Робоча температура
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Точність вимірювання відстані (2σ, стандартне відхилення)
±1,0 мм
Точність вимірювання нахилу (2σ, стандартне відхилення)
±0,2°
Вихідна потужність лазера
< 1 мВт
Довжина хвилі лазера
639 нм
(0,0000252 дюйм)
Тривалість імпульсу
< 3,6 нс
Період імпульсів
8,3 нс … 243 нс
Маса (разом з елементами живлення)
165 г
(5,8 унція)
Температура зберігання
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Клас лазера згідно зі стандартом EN 60825-1:2007
Клас лазера 2
Клас захисту згідно зі стандартом IEC 60529
IP 65

Експлуатація

Основні функції

Користуйтеся кнопками «вліво» або «вправо», щоб перейти до потрібної функції.
 • Вибір функції завжди здійснюється шляхом натискання кнопки вимірювання.

Установлення елементів живлення

Вірно визначайте полярність елементів живлення. Заміняйте обидва елементи живлення. Не використовуйте пошкоджені елементи живлення.
Image alternative
 • Відкрийте відсік елементів живлення та вставте елементи живлення.

Увімкнення та вимкнення лазерного дальноміра

 1. Щоб увімкнути інструмент, натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.» або кнопку вимірювання, коли він знаходиться у вимкнутому стані.
 2. Щоб вимкнути інструмент, натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.», коли він знаходиться в увімкнутому стані.

Вимірювання з вимірювальним наконечником

Image alternative
 1. Відкиньте вимірювальний наконечник на 90°. Вимірювальний наконечник тепер можна використовувати в якості упора.
  Вимірювальний наконечник допомагає вирівняти інструмент під час вимірювання відносно нерухомої точки. Це може знадобитися під час непрямого вимірювання відстані, а також під час використання функцій трапеції та Піфагора, оскільки результати таких вимірювань ґрунтуються на оцінних значеннях.
  Якщо доступ до деяких ділянок ускладнений, скористайтеся подовжувачем вимірювального наконечника PDA 72. Інструмент автоматично розпізнає подовжувач вимірювального наконечника. На дисплеї може з'явитися вікно підтвердження.
 1. Відкиньте вимірювальний наконечник на 180°. Точка відліку переналаштовується автоматично.

Вимірювання за допомогою мішені

Image alternative
 1. Скористайтеся мішенню, щоб виміряти відстань за наступних несприятливих умов:
  • Поверхня стіни не відбиває світло належним чином.
  • Точка вимірювання знаходиться не на поверхні стіни.
  • Вимірювана відстань дуже велика.
  • Ви працюєте в умовах неналежного освітлення (при яскравому сонячному світлі).
 2. Якщо Ви вимірюєте відстань за допомогою мішені, додавайте до отриманого значення 1,2 мм.

Режим вимірювання

Поодиноке вимірювання

 1. Щоб активувати лазерний промінь, короткочасно натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте лазерний промінь на ціль.
 3. Щоб виконати вимірювання, короткочасно натисніть кнопку вимірювання.
  • Виміряна відстань буде відображена на дисплеї у нижньому рядку.
  • Значення, отримане під час попереднього вимірювання, відображатиметься у верхньому рядку.
 4. Щоб здійснити нове вимірювання, спрямуйте лазерний промінь на ціль та знову запустіть вимірювання за допомогою кнопки вимірювання.

Вимірювання у безперервному режимі

Під час роботи у безперервному режимі інструмент виконує 6–10 вимірювань на секунду та виводить відповідні значення на дисплей. Лазерний дальномір можна без обмежень пересувати відносно цілі, доки не буде визначена потрібна відстань.
 1. Натисніть кнопку вимірювання та утримуйте її протягом 2 секунд.
  • Інструмент видає звуковий сигнал, якщо ця настройка активована.
 2. Наближайте лазерний дальномір до цілі або віддаляйте його від неї, доки не буде визначена потрібна відстань.
 3. Короткочасно натисніть кнопку вимірювання.
  • Виміряна відстань буде відображена на дисплеї у нижньому рядку.
  • Значення, отримане під час попереднього вимірювання, відображатиметься у верхньому рядку.

Вибір одиниць вимірювання кутів

 1. У меню виберіть символ відповідних одиниць вимірювання.
 2. Перейдіть до потрібних одиниць вимірювання за допомогою кнопок «вліво» або «вправо».
 3. Виберіть потрібні одиниці вимірювання, натиснувши кнопку вимірювання.

Вимірювання площ і об'ємів

Вимірювання прямокутної площі

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення для вимірювання ширини приміщення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення для вимірювання довжини приміщення та натисніть кнопку вимірювання.

Вимірювання трикутної площі

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Спрямуйте інструмент на третю точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Вимірювання об'єму

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Вимірювання об'єму циліндра

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення, щоб виміряти висоту циліндра, та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення, щоб виміряти діаметр циліндра, та натисніть кнопку вимірювання.

Спеціальні функції

Автоматичний датчик освітленості

 • У меню «Спеціальні функції» виберіть символ автоматичного датчика освітленості.
  Автоматичний датчик освітленості зменшує інтенсивність підсвічування дисплея, коли Ви працюєте у затемненому середовищі. Це дозволяє економити заряд елементів живлення.

Обчислення малярної поверхні

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення для вимірювання першої довжини приміщення, після чого натисніть кнопку вимірювання.
  • Результат вимірювання зберігається як проміжний результат.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну довжину приміщення і запустіть вимірювання за допомогою кнопки вимірювання.
  • Другий результат відображається у таблиці проміжних результатів. Проміжний результат, наведений жирним шрифтом, являє собою суму виміряних відстаней у приміщенні.
 3. Повторюйте цю операцію, поки не будуть виміряні всі відстані у приміщенні.
 4. Натисніть кнопку «вправо», щоб перейти до вимірювання висоти приміщення, після чого підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 5. Належним чином розташуйте інструмент для вимірювання висоти приміщення та здійсніть вимірювання.
  • Вимірюється висота приміщення, яка відображається у рядку для проміжних результатів. Одразу розраховується малярна площа, яка відображається у рядку для результатів.

Функція розмітки

 1. Вручну введіть відстань. За допомогою кнопок «вліво» та «вправо» виберіть символ клавіатури та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 2. Уведіть відповідні цифри та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 3. Щоб підтвердити значення, виберіть символ галочки в правому нижньому куті.
 4. Виберіть символ із прапорцем.
  • Обрана Вами відстань тепер відображається всередині двох прапорців.
 5. Щоб розпочати вимірювання, натисніть кнопку вимірювання.
  • Стрілки на екрані показують, в якому напрямку необхідно переміщувати інструмент. Коли відстань до цілі досягнута, над і під відстанню з'являються чорні стрілки.
 6. Щоб збільшити відстань, пересувайтеся разом із інструментом. Із правого боку відображатиметься індикація, скільки разів Ви вже подолали необхідну відстань.
 7. Щоб завершити вимірювання, натисніть кнопку вимірювання.
  Коли відстань розмітки досягнута, на екрані відображається поточна точка відліку.
  Потрібну відстань можна не тільки ввести вручну, але й виміряти. Для цього оберіть символ для одиночного вимірювання і підтвердьте команду натисканням кнопки вимірювання.

Мінімальна/максимальна дельта-функція

 1. У меню «Спеціальні функції» виберіть символ мінімальної/максимальної дельта-функції.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Щоб завершити вимірювання, натисніть кнопку вимірювання.
  • Останні виміряні відстані відображаються у рядку для результатів.

Збереження даних і результатів вимірювань

 1. У меню «Спеціальні функції» виберіть символ збереження даних і результатів вимірювань.
  Інструмент може зберігати до 30 результатів вимірювань разом із графічними символами. Якщо у пам'яті інструмента вже знаходяться дані про 30 результатів вимірювань, то під час запису інформації про нове вимірювання будуть автоматично видалені дані про вимірювання, яке було здійснене першим.
 2. Щоб видалити збережені дані і результати вимірювань, натисніть та утримуйте кнопку «C» протягом 2 секунд, коли на дисплеї відображена індикація збереження даних і результатів вимірювань.

Функція трапеції

Функція трапеції (3 відстані)

 1. У меню функцій трапеції виберіть символ функції трапеції для вимірювання 3 відстаней.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Після вимірювання першої відстані на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 4. Спрямуйте інструмент на третю точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Функція трапеції з нахилом (2 відстані, 1 кут)

 1. У меню функцій трапеції виберіть символ функції трапеції для вимірювання відстаней з нахилом.
 2. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Функція Піфагора

Проста функція Піфагора

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  Щоб одержати точні результати вимірювання, другий вимірюваний відрізок повинен знаходитися під прямим кутом до відрізку, спрямованого до цілі.

Подвійна функція Піфагора

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  Щоб одержати точні результати вимірювання, другий вимірюваний відрізок повинен знаходитися під прямим кутом до відрізку, спрямованого до цілі.
 3. Спрямуйте інструмент на третю точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Складена функція Піфагора

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
 3. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.

Налаштування

Зміна списку обраних елементів

 1. Перейдіть до функції, яку Ви бажаєте змінити, та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.
 2. Перейдіть до потрібної функції та підтвердьте вибір, натиснувши кнопку вимірювання.

Активування масштабу

 1. Задайте відповідне число та підтвердьте це значення, натиснувши кнопку вимірювання.
 2. Щоб підтвердити значення, оберіть символ галочки.

Калібрування датчика нахилу

 1. Покладіть інструмент на горизонтальну поверхню та натисніть кнопку вимірювання.
 2. Поверніть інструмент на 180º та натисніть кнопку вимірювання.
  • Датчик нахилу відкалібрований.

Непряме вимірювання

Непряме вимірювання відстані по горизонталі

 • Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється відстань і кут нахилу, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Непряме вимірювання відстані по вертикалі (2 кути, 2 відстані)

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється перша відстань і кут, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Після цього на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Вимірювання відстаней на стелі

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється перша відстань і кут, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Після цього на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Непряме вимірювання відстані II по вертикалі (2 кути, 1 відстань)

 1. Спрямуйте інструмент на точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Вимірюється перша відстань і кут, які відображаються у рядку для проміжних результатів.
  • Після цього на дисплеї автоматично з'явиться символ, що вказуватиме на необхідність вимірювання другої відстані.
 2. Спрямуйте інструмент на наступну точку наведення та натисніть кнопку вимірювання.
  • Одразу розраховується відстань до цілі, яка відображається у рядку для результатів.

Догляд, транспортування та зберігання

Чищення

 • Не торкайтеся лінзи пальцями.
 • Пил слід здувати з лінзи або, якщо це необхідно, стирати його чистою м'якою тканиною.
 • Не використовуйте будь-яку іншу рідину, окрім чистого спирту або води.

Транспортування

Якщо необхідно відправити інструмент поштою, то елементи живлення/акумуляторні батареї слід ізолювати або дістати з інструмента.
 • Для транспортування та пересилання обладнання використовуйте упаковку компанії Hilti або рівнозначну їй упаковку.

Зберігання та висушування

 • Забороняється зберігати інструмент у вологому стані. Перш ніж класти інструмент у транспортний контейнер для зберігання, зачекайте, доки інструмент не просохне.
 • Під час зберігання або транспортування обладнання температура повинна знаходитися у межах діапазону, зазначеного у технічних характеристиках.
 • Після довготривалого зберігання або дальніх перевезень обов'язково виконайте контрольне вимірювання перед використанням інструмента.

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека через неналежну утилізацію.
 • У разі неналежної утилізації обладнання можуть мати місце такі негативні наслідки: Під час спалювання пластмас утворюються токсичні гази, які можуть призвести до захворювання людей. У разі пошкодження або сильного нагрівання акумуляторні батареї можуть вибухнути, що призведе до отруєння, отримання термічних і хімічних опіків або забруднення довкілля. У разі недбалої утилізації обладнання може потрапити до рук сторонніх осіб, які можуть його використовувати неналежним чином. Це може призвести до тяжкого травмування як цих осіб, так і сторонніх людей, а також до забруднення довкілля.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Згідно з Директивою Європейського союзу щодо утилізації старого електричного та електронного устаткування та з національним законодавством електроінструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .