Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [2 MB]

DD AF-CA

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи на інструменті

Індикатор статусу

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Сервісний індикатор

Символи, що обумовлені типом інструмента

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Змінний струм
Image alternative Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
Image alternative Діаметр
Image alternative Кількість обертів на хвилину
Image alternative Бездротова передача даних

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Пристрій для подачі
  DD AF-CA
  Версія:
  01
  Серійний номер:

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.

Указівки з техніки безпеки під час роботи з установками алмазного буріння

 • Під час виконання робіт, що потребують застосування води, подбайте про належне відведення води з робочої ділянки або використовуйте спеціальний уловлювач рідини. Такі запобіжні заходи дозволять утримувати робочу ділянку сухою та зменшують ризик ураження електричним струмом.
 • Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток, оскільки під час роботи ріжучий інструмент може натрапити на приховані електричні кабелі або кабель живлення інструмента. У разі контакту ріжучого інструмента з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі електроінструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
 • Під час роботи з установкою алмазного буріння використовуйте захисні навушники . Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Якщо сталося блокування змінного робочого інструмента, не просувайте інструмент уперед та вимкніть його. Установіть причину блокування змінного робочого інструмента та усуньте її.
 • Якщо Ви хочете запустити установку алмазного буріння, що знаходиться в оброблюваній деталі, спочатку переконайтеся, що змінний робочий інструмент вільно обертається. Якщо змінний робочий інструмент заклинило, може статися так, що він не обертатиметься; це може призвести до перенавантаження або до від'єднання установки алмазного буріння від оброблюваної деталі.
 • Під час кріплення станини на оброблюваній деталі за допомогою анкерів та гвинтів переконайтеся, що кріпильні засоби, які Ви використовуєте, можуть утримати інструмент протягом його застосування. Якщо матеріал оброблюваної деталі є пористим або слабким, анкер може бути витягнутий з нього, внаслідок чого станина від'єднається від оброблюваної деталі.
 • Під час буріння наскрізних отворів у стіні або стелі подбайте про належний захист робочої ділянки та осіб з іншої сторони. Бурова коронка може виступати з бурового отвору, а буровий керн може падати з іншої сторони.
 • Не використовуйте електроінструмент для буріння отворів над головою із системою постачання води. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Використання інструмента вимагає певної фізичної сили; крім того, він не призначений для використання особами, які не пройшли належний інструктаж.
 • Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Умикати інструмент дозволяється лише в межах робочої зони. Контакт із деталями, що обертаються, зокрема з обертовими робочими інструментами, може призвести до отримання тяжких травм.
 • Уникайте контакту шкіри з буровим шламом.
 • Пил, що містить у собі такі матеріали, як фарба із вмістом свинцю, тирса деяких порід деревини, бетон, цегла, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я. У разі контакту з таким пилом або його вдихання у користувача електроінструмента та у людей, які під час роботи з ним перебувають поблизу, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою. Рекомендується працювати з якомога ефективнішою системою видалення пилу. Застосовуйте відповідний пересувний пилосос, рекомендований компанією Hilti для видалення деревного та/або мінерального пилу та спеціально призначений для експлуатації саме з цим електроінструментом. Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Рекомендується під час роботи використовувати респіратор, який підходить до матеріалу, що обробляється. Дотримуйтеся чинних у своїй країні норм і приписів щодо оброблюваних матеріалів.
 • Установка алмазного буріння і алмазна бурова коронка важкі. Існує небезпека защемлення частин тіла. Як сам працівник, так й інші люди поблизу місця проведення робіт повинні під час застосування інструмента користуватися відповідними захисними окулярами, касками і навушниками та носити захисні рукавиці і захисне взуття .
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Переконайтеся, що інструмент надійно закріплений на станині.
 • Слідкуйте за тим, щоб кінцевий упор був постійно закріплений на станині, інакше функція кінцевого упору, що гарантує безпеку під час роботи, не буде доступна.
 • Переконайтеся в тому, що змінний робочий інструмент оснащений відповідним затискним пристроєм, який підходить до інструмента, а також перевірте, чи належним чином змінний робочий інструмент зафіксований у затискному патроні.
Електрична безпека
 • Не рекомендується використовувати подовжувальний кабель із блоком розеток, до якого підключені та одночасно працюють декілька інструментів.
 • Інструмент дозволяється підключати тільки до оснащеної заземленням мережі живлення з відповідними характеристиками.
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад за допомогою металошукача. Відкриті металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму, якщо, зокрема, під час роботи будуть випадково пошкоджені електричні кабелі. Це становитиме серйозну небезпеку ураження електричним струмом.
 • Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити кабель живлення під час пересування каретки.
 • Категорично забороняється використання інструмента без автомата захисту від струму витоку, що входить до комплекту постачання (якщо інструмент не оснащений автоматом захисту від струму витоку, його не можна використовувати без розділового трансформатора). Кожного разу перед початком роботи перевіряйте автомат захисту від струму витоку.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента і в разі його пошкодження забезпечте його заміну фахівцем-електриком. Якщо з'єднувальний кабель електроінструмента зазнав пошкоджень, його необхідно замінити на спеціально налагоджений і затверджений з'єднувальний кабель, який можна замовити у службі сервісного обслуговування. Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження. Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, до них заборонено навіть торкатися. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення. Пошкоджені дроти живлення та подовжувальні кабелі становлять серйозну небезпеку враження електричним струмом.
 • Не користуйтеся інструментом, якщо він забруднений або мокрий. Якщо на поверхні інструмента накопичується волога та пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов призвести до ураження електричним струмом. Тому рекомендується регулярно здавати забруднені інструменти до служби сервісного обслуговування компанії Hilti для перевірки, особливо якщо Вам часто доводиться виконувати обробку струмопровідних матеріалів.
Безпека на робочому місці
 • Обов'язково отримайте від будівельного управління дозвіл на виконання буріння. Під час буріння у будівлях та інших спорудах може бути порушена їх статика, зокрема, у разі порушення цілісності арматури або несучих елементів.
 • Якщо станина закріплена неналежним чином, пересуньте встановлений на станині інструмент вниз до кінця, щоб він не перекинувся.
 • Кабель живлення та подовжувальний кабель, а також шланг для відводу пилу та вакуумний шланг тримайте подалі від деталей інструмента, що обертаються.
 • Під час вологого буріння отворів, спрямованих угору, обов'язково використовуйте систему відведення води та промисловий пилосос для вологого прибирання.
 • Під час буріння отворів, спрямованих угору, забороняється використовувати вакуумне кріплення без додаткових кріпильних засобів.
 • Горизонтальне буріння із вакуумним кріпленням (приладдя) дозволяється здійснювати тільки за умови використання додаткових пристроїв для фіксації станини.

Опис

Елементи конструкції та органи керування інструментом

Image alternative
 1. Регулятор витрати води на установці алмазного буріння
 2. Приєднання шланга до установки алмазного буріння
 3. Штуцер для лінії постачання води
 4. Пристрій для подачі
 5. Панель керування та індикації
 6. Станина
 7. Роз'єм для підключення живлення та системи обміну даними
 8. Установка алмазного буріння

Панель керування та індикації

Image alternative
 1. Кнопка аварійної зупинки
 2. Сервісний індикатор
 3. Кнопка та світлодіод: ручний режим
 4. Кнопка та світлодіод: Режим CUT ASSIST
 5. Кнопки позиціонування зі світлодіодами

Використання за призначенням

Пристрій для подачі DD AF-CA, а також установка алмазного буріння та станина, що рекомендуються компанією Hilti , утворюють автоматизовану систему алмазного колонкового буріння, призначену для мокрого колонкового буріння отворів у мінеральних матеріалах.

 • Пристрій DD AF-CA має використовуватися тільки у встановленому на станину положенні.

 • Станину завжди слід зафіксовувати за допомогою анкерного кріплення та відповідних анкерів.

 • Перш ніж починати роботу, слід підключити пристрій DD AF-CA до системи водяного охолодження, яка відповідає мінімальним вимогам, зазначеним у технічних даних.

Дотримуйтеся також вказівок з техніки безпеки і експлуатації приладдя, що використовується.
Інструмент, приладдя та змінні робочі інструменти можуть стати джерелом небезпеки у разі їх неналежного застосування некваліфікованим персоналом або під час використання не за призначенням.

Окрім цієї інструкції з експлуатації, слід також завжди дотримуватися інструкцій з експлуатації інших компонентів системи алмазного колонкового буріння.

Комплект постачання

Пристрій для подачі DD AF-CA, кріпильний гвинт, інструкція з експлуатації
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Панель керування та індикації

Кнопка аварійної зупинки
Image alternative
Активація аварійної зупинки
Натисніть кнопку аварійної зупинки , щоб негайно зупинити процес свердління.
Живлення системи алмазного колонкового буріння залишиться увімкненим, але Ви зможете продовжити роботу тільки після деактивації аварійної зупинки.
Деактивація аварійної зупинки
Для деактивації режиму аварійної зупинки поверніть і потягніть кнопку аварійної зупинки , після чого натисніть вимикач установки алмазного буріння.
Сервісний індикатор
Image alternative
Світлодіод сервісного індикатора мигає червоним
Проблема, яку можна усунути, наприклад підвищена температура. Додаткова інформація наведена у розділі з інформацією про усунення помилок .
Світлодіод сервісного індикатора горить червоним
Від’єднайте систему від мережі живлення і підключіть її знову. Додаткова інформація наведена у розділі з інформацією про усунення помилок .
Індикація режиму
Image alternative
Кнопка ручного режиму
Горить світлодіод ручного режиму
Активоване ручне керування за допомогою поворотної ручки.
Світлодіод ручного режиму не горить
Активований режим CUT ASSIST.
Якщо натиснути кнопку Image alternative, активується ручний режим.
У ручному режимі постачання води розблоковане. Вода, що подається, випускається через свердлильну коронку.
Якщо натиснути кнопку Image alternative, ручний режим деактивується.
Індикація потужності у режимі CUT ASSIST
Image alternative
Кнопка CUT ASSIST / регулювання потужності
У разі перемикання з ручного режиму роботи режим CUT ASSIST активується на повній потужності. У режимі CUT ASSIST подача води починається на початку буріння і припиняється наприкінці буріння.
Послідовне натискання кнопки Image alternative циклічно перемикає рівні потужності.
У разі натискання кнопки Image alternative відбувається деактивація режиму CUT ASSIST.
Горять 3 світлодіоди
Повна потужність (налаштування за замовчуванням після активації режиму).
Горять 2 світлодіоди
Середня потужність (приблизно 85%).
Горить 1 світлодіод
Низька потужність (приблизно 65%).
Індикатор позиціонування каретки
Image alternative
Кнопки позиціонування каретки
Обидві кнопки доступні лише у режимі CUT ASSIST і призначені виключно для позиціонування каретки, наприклад для встановлення свердлильної коронки. У режимі CUT ASSIST потрібно відвести поворотну ручку.
Світлодіод горить
Режим CUT ASSIST активований і каретку можна позиціонувати за допомогою кнопок зі стрілками.
Світлодіод не горить
Режим CUT ASSIST деактивований, каретку можна позиціонувати за допомогою поворотної ручки, або виконується автоматичне свердління.

Технічні дані

Характеристики інструмента

Експлуатаційна маса
4,5 кг
Габаритні розміри (Д × Ш × В)
361 мм x 193 мм x 133 мм
Вихідна напруга (постійний струм)
5 В
Вихідна сила струму
50 мА
Швидкість обертання
0 об/хв … 75 об/хв
Макс. припустимий тиск подачі води
≤ 6 бар
Мінімальна витрата води
≥ 0,5 л/хв.
Макс. температура води
≤ 30 ℃
Клас захисту
Клас захисту I (інструмент заземлений)
Клас захисту (від пилу, води)
IP 55

Номінальна напруга

Номінальна напруга
110 В
220 В … 240 В
380 В … 415 В
Номінальна частота
50 Гц … 60 Гц
50 Гц … 60 Гц
50 Гц … 60 Гц
Номінальна сила струму
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Уведення в експлуатацію та підготовка до роботи

Установлення пристрою для подачі

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм Небезпека випадкового вмикання установки алмазного буріння.
 • Під час встановлення будь-яких деталей установка алмазного буріння повинна бути відключеною від мережі живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Якщо станина закріплена недостатньо міцно, вона може обертатися або перекинутися.
 • Перед використанням установки алмазного буріння закріпіть станину на поверхні оброблюваного матеріалу за допомогою анкерів або вакуумної опорної плити.
 • Використовуйте тільки ті анкери, що розраховані на відповідний оброблюваний матеріал, та дотримуйтесь указівок із монтажу, які надаються виробником анкерів.
 • Використовуйте вакуумну опорну плиту тільки в тому випадку, якщо оброблюваний матеріал дозволяє закріплювати на ньому станину за допомогою вакуумної опорної плити.
Вхідна напруга має відповідати напрузі, зазначеній на заводській табличці установки алмазного буріння. При'єднуйте пристрій для подачі 110 V лише до установки алмазного буріння 110 V.
Пристрій для подачі можна при'єднувати лише до установок алмазного буріння, рекомендованих компанією Hilti .
Image alternative
 1. Перевірте, щоб каретка підходила для встановлення пристрою для подачі.
 2. Закріпіть каретку за допомогою пристрою фіксації каретки.
 3. Установіть пристрій для подачі на каретку.
  Переконайтеся, що пристрій для подачі рівномірно спирається на каретку. За необхідності відрегулюйте положення каретки, поки пристрій для подачі не буде встановлений правильно.
 4. Уставте кріпильний гвинт через каретку у пристрій для подачі.
 5. Вручну затягніть кріпильний гвинт.
 6. Зніміть поворотну ручку.
 7. Приєднайте шланг постачання води до установки алмазного буріння.
 8. З'єднайте лінію постачання води з пристроєм для подачі.
 9. Перевірте механічне сполучення між пристроєм для подачі і кареткою.

Установлення електричного з'єднання

 1. Зніміть захисні кожухи зі з'єднувального гнізда і єднального кабелю.
  Щоб забезпечити захист від бруду, уставте захисні кожухи один в одного.
 2. Приєднайте єднальний кабель до з'єднувального гнізда.

Забезпечення водяного охолодження

Пристрій для подачі і установка алмазного буріння є інструментами, що працюють із системою водяного охолодження.
Перш ніж розпочинати роботу, переконайтеся, що вхід води у контурі охолодження пристрою для подачі належним чином приєднаний до водяного шланга. Це слід також робити у разі сухого свердління.
Переконайтеся, що мінімальна витрата та температура води відповідають вимогам, зазначеним у технічних даних.

Експлуатація

Здійснення колонкового свердління

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека отримання травм у разі недотримання безпечної відстані! Після увімкнення системи пристрій для подачі завжди знаходиться у режимі Cut Assist, тому у разі натискання вимикача на установці алмазного буріння запускається автоматичний процес свердління. Свердлильна коронка автоматично пересувається до оброблюваного об'єкту.
 • Переконайтеся, що у небезпечній зоні немає сторонніх осіб!
 • Тримайтеся подалі від області між свердлильною коронкою та оброблюваним об'єктом!
ВАЖЛИВО! Якщо пристрій для подачі не з'єднаний з установкою алмазного буріння, аварійна зупинка не буде працювати!
ВАЖЛИВО! Під час вмикання/вимикання інших пристроїв виникають стрибки напруги, від яких інструмент може вийти з ладу. Заборонено використовувати генератор або трансформатор для одночасного живлення інших інструментів!

Принцип дії CUT ASSIST

У режимі CUT ASSIST свердління розпочинається з подачі свердлильної коронки до поверхні оброблюваного об'єкту. При цьому свердлильна коронка не обертається. Щойно свердлильна коронка торкається поверхні оброблюваного об'єкту, вона відводиться назад на невелику відстань.
Після цього свердлильна коронка починає повільно обертатися. Система активує постачання води та починає свердління на низьких обертах, доки не буде досягнута глибина центрувального отвору. Коли глибина центрувального отвору досягнута, система переходить до оптимальних показників потужності та швидкості обертання.
Якщо свердлильна коронка торкається арматури, активується функція Iron Boost , внаслідок чого потужність адаптується до просвердлювання арматури. Невелика арматура може бути не розпізнана пристроєм для подачі, у такому випадку функція Iron Boost не активується.
Якщо Ви здійснюєте свердління ненаскрізного отвору, пристрій для подачі зупиняється, як тільки каретка натрапляє на обмежувальний упор.
Якщо Ви здійснюєте свердління наскрізного отвору без застосування обмежувального упору, свердлильна коронка висуватиметься приблизно на 3 cm із отвору на протилежній стороні оброблюваного об'єкту.
Наприкінці процесу свердління свердлильну коронку відводять так, щоб вона ще залишалася на кінці просвердленого отвору, а потім вимикають струм води.

Свердління у режимі CUT ASSIST

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Поворотна ручка, що обертається, може завдати травм.
 • Відведіть поворотну ручку від каретки, перш ніж розпочинати свердління у режимі CUT ASSIST.
Якщо у режимі CUT ASSIST на установці алмазного буріння натиснути кнопку Iron Boost , буде вимкнена автоматична адаптація потужності у разі контакту з арматурою. Таким чином, до завершення свердління Ви повинні будете вручну налаштовувати потужність системи, якщо свердлильна коронка натрапить на арматурний стрижень.
 1. Активуйте постачання води, натиснувши кнопку ручного режиму .
  • Вода випускається через свердлильну коронку.
 2. Активуйте режим CUT ASSIST.
 3. За потреби адаптуйте потужність за допомогою кнопки CUT ASSIST .
 4. Почніть свердління відповідно до вказівок, наведених в інструкції з експлуатації установки алмазного буріння.

Свердління у ручному режимі

 1. Натисніть кнопку ручного режиму .
  • Активується постачання води, і охолоджувальна вода почне виходити зі свердлильної коронки.
 2. Виконайте свердління відповідно до вказівок, наведених в інструкції з експлуатації установки алмазного буріння.

Перерви у роботі та зберігання за низьких температур

У випадку перерви у роботі більше однієї години і за температури нижче 4 °C (39 °F) слід спорожнити водяний контур і продути його стисненим повітрям перед зберіганням.
Щоб видалити воду з водяного контуру, слід подати напругу на установку алмазного буріння та приєднати її до пристрою для подачі.
 1. Від'єднайте лінію постачання води від пристрою для подачі.
 2. Відкрийте регулятор витрати води, розташований на установці алмазного буріння.
 3. Установіть 3-ходовий клапан в положення мокрого буріння .
 4. Натисніть кнопку ручного режиму .
 5. За допомогою стисненого повітря (під тиском не більше 3 бар) видаліть воду з водяного контуру.

Знімання пристрою для подачі

Пристрій для подачі можна демонтувати незалежно від установки алмазного буріння.
Image alternative
 1. Від'єднайте єднальний кабель пристрою для подачі свердла від з'єднувального гнізда установки алмазного буріння.
 2. Установіть захисні кожухи на єднальний кабель та з'єднувальне гніздо.
 3. Від'єднайте шланг постачання води від установки алмазного буріння.
 4. Закріпіть каретку за допомогою пристрою фіксації каретки.
 5. Зафіксуйте пристрій для подачі, щоб захистити його від випадкового падіння, і ослабте кріпильний гвинт.
 6. Зніміть пристрій для подачі.

Догляд, транспортування та зберігання

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Транспортування та зберігання

Транспортування
 • Забороняється транспортувати інструмент із установленим змінним робочим інструментом.
 • Надійно закріплюйте інструмент під час транспортування.
 • Після транспортування інструмента завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
Зберігання
 • На час зберігання інструмента завжди виймайте його штепсельну вилку з розетки.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Якщо інструмент знаходився на зберіганні протягом тривалого часу, завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

DD-AF CA не готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Сервісний індикатор мигає.
Натиснута кнопка аварійної зупинки.
 • Розблокуйте кнопку аварійної зупинки і натисніть вимикач на установці алмазного буріння.
Перегрівання.
 • Попередньо дайте інструменту охолонути.
Помилка зв'язку.
 • Перевірте з'єднувальний кабель. Витягніть штепсельну вилку установки алмазного буріння з розетки і знову вставте її в розетку. Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
Image alternative
Сервісний індикатор горить.
Критична несправність.
 • Витягніть штепсельну вилку установки алмазного буріння з розетки і знову вставте її в розетку.
 • Якщо продовжує горіти сервісний індикатор, зверніться до служби сервісного обслуговування компанії Hilti .

DD-AF CA готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Світлодіоди пристрою для подачі свердла не горять, якщо на установці алмазного буріння натиснута кнопка захисту від струму витоку.
Несправний або забруднений роз'єм.
 • Вийміть з розетки штепсельну вилку установки алмазного буріння.
 • Перевірте роз'єм між пристроєм для подачі свердла і установкою алмазного буріння.
Не вдається приєднати кабель до установки алмазного буріння.
Роз'єм засмічений.
 • Вийміть з розетки штепсельну вилку установки алмазного буріння.
 • Почистіть роз'єм.
 • Спробуйте відновити функціональність роз'єму без прикладання надмірних зусиль.
Не вдається встановити пристрій для подачі свердла.
Заблокована різьбова втулка для кріпильного гвинта.
 • Почистіть різьбову втулку.
Поворотна ручка не обертається.
Пристрій фіксації каретки закритий.
 • Відкрийте пристрій фіксації каретки.
Каретка заблокована.
 • Усуньте причину, що заважає вільному пересуванню каретки.
Занадто слабкий тиск води.
Водяний клапан установки алмазного буріння несправний або заблокований.
 • Переконайтеся, що лінія постачання води підключена належним чином.
 • Перевірте клапан на наявність засмічення або несправності.
Двигун пристрою для подачі свердла працює, але каретка не рухається.
Неправильно встановлений пристрій для подачі свердла.
 • Перевірте механічне сполучення між пристроєм для подачі свердла і кареткою.
Не вдається активувати модуль «Cut Assist».
Несправний роз'єм установки алмазного буріння.
 • Перевірте роз'єм.
Натиснута кнопка аварійної зупинки.
 • Розблокуйте кнопку аварійної зупинки і натисніть вимикач на установці алмазного буріння.
Процес свердління уповільнюється або зупиняється.
Пошкоджена алмазна бурова коронка (затупилася, зруйновані сегменти).
 • Заточіть алмазну бурову коронку або замініть її.
Несправність роз'єму або кабелю.
 • Перевірте сполучення між пристроєм для подачі свердла і установкою алмазного буріння.
Алмазна бурова коронка застрягла.
 • Від'єднайте установку алмазного буріння від мережі живлення.
 • Звільніть алмазну бурову коронку.
Недостатнє охолодження.
 • Перевірте лінію постачання води та контур охолодження.
Інструмент зупиняється, не завершивши свердління, оскільки свердлильна коронка потрапляє у м'який матеріал, наприклад у пустотілу цеглу, ґрунт або природний камінь.
 • Запустіть процес свердління знову.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, скористайтеся такими посиланнями: qr.hilti.com/r5063.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative