Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

SC 70W‑A22

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
Image alternative Постійний струм
Image alternative Оберти на хвилину
Image alternative Діаметр
Image alternative Пиляльний диск
Image alternative Бездротова передача даних
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Циркулярна пилка
  SC 70W‑A22
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Використання акумуляторного інструмента та належний догляд за ним
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Для живлення електроінструментів застосовуйте лише спеціально призначені для цього акумуляторні батареї. Застосування інших акумуляторних батарей може призвести до отримання травм і виникнення пожежі.
 • Акумуляторну батарею, яка не використовується, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які могли б спричинити коротке замикання її контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї може призвести до отримання опіків або до виникнення пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з акумуляторної батареї рідина може призвести до подразнення шкіри або отримання опіків.
 • Не використовуйте акумуляторну батарею, якщо вона пошкоджена або якщо її конструкція була змінена. Пошкоджені або модифіковані акумуляторні батареї вкрай ненадійні та становлять небезпеку пожежі, вибуху або травмування.
 • Не піддавайте акумуляторну батарею впливу вогню або високих температур. Вогонь або температури понад 130 °C (265 °F) можуть спричинити вибух.
 • Дотримуйтеся вказівок щодо заряджання. Ніколи не заряджайте акумуляторну батарею або акумуляторний інструмент в умовах, що виходять за межі температурного діапазону, зазначеного в інструкції з експлуатації. Неналежне заряджання або заряджання за межами зазначеного температурного діапазону може призвести до руйнування акумуляторної батареї та підвищує ризик займання.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність інструмента.
 • Забороняється здійснювати технічне обслуговування пошкоджених акумуляторних батарей. У будь-яких випадках технічне обслуговування акумуляторних батарей повинен здійснювати виробник або уповноважена служба технічного обслуговування.

Указівки з техніки безпеки для всіх пилок

Процес пиляння
 • Image alternative НЕБЕЗПЕКА: Не наближайте руки до робочої зони та до пиляльного диска. Утримуйте інструмент другою рукою за додаткову рукоятку або за корпус двигуна. Якщо тримати інструмент обома руками, виключається ризик їх травмування пиляльним диском.
 • Не беріться за нижню частину оброблюваної деталі. Захисний кожух не може захистити Вас від пиляльного диска під оброблюваною деталлю.
 • Відрегулюйте глибину пропилу залежно від товщини оброблюваної деталі. Пиляльний диск повинен виступати з-під нижньої поверхні деталі менше ніж на висоту зубця диска.
 • Не утримуйте розпилювану деталь у руці та не підпирайте її ногою. Закріпіть оброблювану деталь на стійкій основі. Слід надійно закріпляти оброблювану деталь, щоб уникнути її контакту з тілом працівника, а також мінімізувати ймовірність заклинювання пиляльного диска та втрати контролю за інструментом.
 • Утримуйте електроінструмент тільки за ізольовані поверхні рукояток, тому що під час роботи він може випадково натрапити на приховану електропроводку. У разі контакту з електричним дротом незахищені металеві частини електроінструмента також потрапляють під напругу, що може призвести до враження електричним струмом.
 • Під час виконання подовжнього розпилу завжди використовуйте упор або напрямну. Це дозволить покращити точність розпилу та зменшити вірогідність защемлення пиляльного диска.
 • Завжди використовуйте пиляльні диски належного розміру з відповідним посадочним отвором (наприклад, зіркоподібним або круглим). Якщо пиляльний диск не відповідає кріпильному елементу пилки, він обертатиметься нерівномірно, що може призвести до втрати контролю над інструментом.
 • Ніколи не використовуйте пошкоджені або неправильно підібрані шайби або кріпильні гвинти для пиляльного диска. Шайби та кріпильні гвинти, які використовуються із пиляльними дисками, були спеціально розроблені для конкретної пилки, що дозволяє забезпечити оптимальну потужність та експлуатаційну надійність інструмента.
Віддача: причини і відповідні вказівки з техніки безпеки
 • Віддача являє собою несподівану для працівника реакцію, що виникає внаслідок заїдання, заклинювання або неправильного вирівнювання пиляльного диска та призводить до того, що інструмент неконтрольовано відскакує від оброблюваної деталі в напрямку користувача;
 • якщо пиляльний диск заїдає або заклинюється в пропилі та з цієї причини повністю зупиняється, то за рахунок зусиль двигуна пилку ривком викидає в напрямку користувача;
 • якщо пиляльний диск перекошений або неправильно вирівняний у пропилі, зубці задньої кромки пиляльного диска можуть зачепитися за поверхню оброблюваної деталі, внаслідок чого пиляльний диск із силою викидається з пропилу й ривком зміщується в напрямку користувача.
Віддача є наслідком неправильного або помилкового використання пилки. За умови дотримання відповідних заходів безпеки, що перераховані нижче, цього явища можна уникнути.
 • Надійно тримайте пилку обома руками, вибравши таке положення тіла і рук, у якому Ви зможете амортизувати віддачу інструмента. Завжди перебувайте збоку від пиляльного диска – ніколи не розміщуйте його безпосередньо перед собою. У разі виникнення віддачі циркулярну пилку може з силою відкинути назад, однак оператор може контролювати віддачу, вживши відповідних запобіжних заходів.
 • Якщо пиляльний диск защемлений або якщо Ви перериваєте роботу, вимкніть пилку та надійно утримуйте її в оброблюваному матеріалі, доки пиляльний диск не зупиниться повністю. Поки пиляльний диск продовжує обертатись, не тягніть пилку до себе та не намагайтеся дістати її з оброблюваної деталі – інакше це може призвести до віддачі. З'ясуйте й усуньте причину защемлення пиляльного диска.
 • Перед повторним вмиканням пилки, яка залишилася в оброблюваній деталі, відцентруйте пиляльний диск у пропилі та перевірте, чи не застрягли зубці пилки в деталі. Якщо пиляльний диск заклинило, то повторне вмикання інструмента може спричинити віддачу або із силою викинути диск із пропилу.
 • Під плити великого розміру встановлюйте підпірки, щоб зменшити ризик віддачі в разі защемлення пиляльного диска. Плити великого розміру можуть прогинатися під дією власної ваги. Такі плити необхідно підтримувати з обох боків, як поблизу місця пропилу, так і біля країв.
 • Не використовуйте затуплені або пошкоджені пиляльні диски. Пиляльні диски із затупленими або неправильно розведеними зубцями сприяють появі сильного тертя у занадто вузькому пропилі, що призводить до защемлення дисків та виникнення віддачі.
 • Перш ніж починати роботу, затягніть пристрої для встановлення кута та глибини різання. Якщо їх налаштування зміняться під час роботи, це може призвести до защемлення пиляльного диска та до віддачі.
 • Будьте надзвичайно обережні під час пиляння стін або інших об'єктів, протилежну сторону яких Ви не можете бачити. Під час урізного пиляння може статися віддача через блокування пиляльного диска прихованими у матеріалі об'єктами.
Функціонування нижнього захисного кожуха
 • Кожного разу перед початком використання інструмента необхідно переконатися, що нижній захисний кожух закривається належним чином. Пилкою заборонено користуватися, якщо нижній захисний кожух рухається недостатньо вільно або закривається не відразу. Ніколи не затискайте й не закріплюйте нижній захисний кожух у відкритому положенні. У разі випадкового падіння пилки на підлогу нижній захисний кожух може деформуватися. Відкрийте захисний кожух за допомогою зворотного важеля і переконайтеся в тому, що захисний кожух вільно рухається і не торкається пиляльного диска та інших частин інструмента при всіх можливих налаштуваннях кута та глибини різання.
 • Регулярно перевіряйте справну роботу пружини нижнього захисного кожуха. Перш ніж розпочинати роботу, виконайте технічне обслуговування інструмента, якщо його нижній захисний кожух і пружина працюють неналежним чином. Через пошкодження деталей, накопичення липкого бруду або тирси нижній захисний кожух буде спрацьовувати із затримкою.
 • Відкривати нижній захисний кожух вручну дозволяється лише у разі виконання спеціальних розрізів, наприклад під час урізного пиляння та різання під кутом. Відкрийте нижній захисний кожух за допомогою зворотного важеля і відпустіть його, коли пиляльний диск увійде в оброблювану деталь. Під час всіх інших пиляльних робіт нижній захисний кожух повинен працювати автоматично.
 • Не кладіть пилку на верстат або на підлогу, якщо пиляльний диск не прикритий нижнім захисним кожухом. Незахищений пиляльний диск, що продовжує обертатися за інерцією, рухається проти напрямку пиляння і пиляє все, на що натрапить. Враховуйте при цьому час роботи пилки за інерцією.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки. Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом.
 • Використовуйте захисні навушники. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Якщо Ви експлуатуєте інструмент без системи видалення пилу, то під час виконання робіт в умовах підвищеного пилоутворення необхідно користуватися легким респіратором.
 • Під час роботи з інструментом використовуйте захисні пристрої, що входять до комплекту постачання.
 • Щоб під час роботи у Вас не затерпали руки, робіть перерви та виконуйте вправи на розслаблення і розминання пальців з метою покращення кровообігу в них.
 • Використання інструмента вимагає певної фізичної сили. Крім того, він не призначений для використання особами, які не пройшли належний інструктаж.
 • Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.
 • Умикайте інструмент лише на робочому місці.
 • На час зберігання або перевезення інструмента від'єднайте від нього акумуляторну батарею.
 • Ніколи не працюйте інструментом над головою.
 • Не гальмуйте інструмент шляхом бокового притискання його пиляльного диска.
 • На траєкторії пиляння не повинно бути жодних сторонніх предметів, зокрема, гвинтів, цвяхів тощо.
 • Не торкайтеся затискного фланця та затискного гвинта на увімкненому інструменті.
 • Забороняється натискати кнопку блокування шпинделя до повної зупинки пиляльного диска.
 • Не направляйте інструмент на інших людей.
 • Вибирайте зусилля подавання залежно від пиляльного диска та оброблюваного матеріалу – це дозволить уникнути блокування диска та віддачі.
 • Уникайте перегрівання кінців зубців пилки.
 • Під час розпилювання пластмаси слід уникати її плавлення.
 • Пил, що містить такі матеріали, як фарби на основі свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я. Контакт з таким пилом або його вдихання може викликати алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів у користувача інструмента та у людей, які знаходяться поруч. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою. За можливості використовуйте систему видалення пилу. Для забезпечення належного видалення пилу використовуйте відповідний пересувний пилосос. Під час роботи користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Дотримуйтеся чинних у своїй країні норм і приписів щодо оброблюваних матеріалів.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу.
 • Дотримуйтеся національних вимог з охорони праці.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад за допомогою металошукача. Відкриті металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму, якщо, зокрема, під час роботи будуть випадково пошкоджені електричні кабелі. Це становитиме серйозну небезпеку ураження електричним струмом.
Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними
 • Дотримуйтеся особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур та тримайте їх подалі від відкритого вогню. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати. У разі недотримання цієї вимоги існує небезпека займання, вибуху та отримання хімічних опіків.
 • Якщо акумуляторна батарея пошкоджена (наприклад, на ній є тріщини, зламані частини, викривлені, втиснені всередину та/або вирвані контакти), то її забороняється використовувати або заряджати.
 • Не використовуйте акумуляторні батареї як джерело живлення для інших приладів, не зазначених у цьому документі.
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де можна спостерігати за акумуляторною батареєю, і дайте їй охолонути. Зверніться до сервісного центру компанії Hilti , після того як акумуляторна батарея охолоне.

Додаткові вказівки з техніки безпеки щодо циркулярних пилок

 • Підводьте ручну циркулярну пилку до оброблюваної деталі тільки в увімкненому стані.
 • На траєкторії пиляння (зверху та знизу) не повинно бути жодних сторонніх предметів. Пиляння гвинтів, цвяхів та інших подібних предметів забороняється.
 • Ніколи не працюйте циркулярною пилкою, тримаючи її над головою.
 • Не гальмуйте інструмент шляхом бокового притискання його пиляльного диска.
 • Уникайте перегрівання кінців зубців пилки.
 • Для різних основ завжди використовуйте відповідний пиляльний диск.
 • Використовуйте тільки ті пиляльні диски, які рекомендовані компанією Hіltі і відповідають стандарту EN 847-1.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Одноплечовий паралельний упор
 2. Попередня настройка кута різання (22,5°, 45°, 50°)
 3. Кнопка блокування шпинделя
 4. Додаткова рукоятка
 5. Вимикач
 6. Кнопка блокування увімкнення
 7. Рукоятка
 8. Індикатор стану заряду та несправності (літій-іонна акумуляторна батарея)
 9. Деблокувальні кнопки із додатковою функцією активації індикатора стану заряду батареї живлення
 10. Акумуляторна батарея
 11. Затискний важіль для регулювання глибини пропилу
 12. Торцевий шестигранний ключ
 13. Маленька опорна плита
 14. Світлодіодне підсвічування
 15. Передній затискний важіль для паралельного упора
 16. Затискний важіль для встановлення кута різання
 17. Шкала глибини пропилу
 18. З'єднувальний штуцер (канал для тирси)
 19. Захисний кожух
 20. Важіль керування маятниковим захисним кожухом
 21. Задній затискний важіль для паралельного упора (тільки для великої основи)
 22. Маятниковий захисний кожух
 23. Приводний шпиндель
 24. Стрілка, що позначає напрям обертання
 25. Двоплечовий паралельний упор
 26. Розмітка різання під кутом 0°
 27. Розмітка різання під кутом 45°
 28. Шкала кутів різання
 29. Велика основа
 30. Затискний гвинт
 31. Затискний фланець
 32. Кріпильний фланець
 33. Розмітка паза 0° на опорній плиті
 34. Розмітка паза 1–50° на основі

Адаптер напрямної шини

Image alternative
 1. Заднє ребро
 2. Переднє ребро
 3. Розмітка паза 0°
 4. Розмітка паза 1–50°

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою акумуляторну циркулярну пилку. Інструмент призначений для пиляння деревини та подібних до неї матеріалів, а також пластику, гіпсокартону, гіпсоволоконних плит та композитних матеріалів.

Ручна циркулярна пилка оснащена з'єднувальним штуцером, призначеним для підключення додаткового пилососа/пилозбірника за допомогою стандартних усмоктувальних шлангів. Для приєднання всмоктувального шланга пилососа Вам може знадобитися відповідний адаптер.
 • Забороняється застосовувати пиляльні диски, які не відповідають вказаним параметрам (зокрема, щодо діаметру, частоти обертання та товщини), відрізні та шліфувальні диски, а також пиляльні диски з високолегованої швидкоріжучої сталі (HSS). Забороняється виконувати пиляння металів.
 • Не застосовуйте інструмент для спилювання гілок та стовбурів дерев.
 • Використовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 22.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої Hilti типу C4/36.

Індикатор літій-іонної акумуляторної батареї

Стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї та несправності інструмента позначаються за допомогою індикатора літій-іонної акумуляторної батареї. Щоб відобразити стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї, слід злегка натиснути на одну з деблокувальних кнопок акумуляторної батареї.
Стан
Значення
4 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
3 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
2 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
1 світлодіод горить.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
1 світлодіод мигає, інструмент готовий до роботи.
Стан заряду: < 10 %
1 світлодіод мигає, інструмент не готовий до роботи.
Акумуляторна батарея перегрілася або повністю розряджена.
4 світлодіоди мигають, інструмент не готовий до роботи.
Інструмент перенавантажений або перегрітий.
При натиснутому вимикачі та протягом 5 секунд після його відпускання перевірка стану заряду неможлива.
Якщо світлодіодні індикатори акумуляторної батареї мигають, будь ласка, виконайте вказівки, наведені в розділі «Допомога у разі виникнення несправностей».

Паралельний упор

Завдяки використанню одноплечого паралельного упора стає можливим виконання точних пропилів вздовж однієї з кромок заготовки або нарізання планок однакової ширини.
Паралельний упор може бути змонтовано з обох боків опорної плити.

Комплект постачання

Циркулярна пилка, пиляльний диск, торцевий шестигранний ключ, паралельний упор, з'єднувальний штуцер для пилососа, інструкція з експлуатації (опція: адаптер напрямної шини)
Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Приладдя

Затискний фланець, кріпильний фланець, затискний гвинт.

Технічні дані

Циркулярна пилка


SC 70W‑A22
Номінальна напруга
21,6 В
Маса згідно з процедурою EPTA від 01
4,8 кг
Пропонований діаметр пиляльного диска
190 мм
Товщина опорного кільця
0,7 мм … 1,5 мм
Ширина пропилу
1,5 мм … 2 мм
Посадочний отвір пиляльного диска
30 мм
Номінальна частота обертання на холостому ходу
3 500 об/хв
Максимальна глибина пропилу, 0°
70 мм
Максимальна глибина пропилу, 45°
51 мм
Максимальна глибина пропилу, 50°
45 мм
Кут похилого різання
0° … 50°
Робоча температура
−10 ℃ … 50 ℃
Температура зберігання (без акумуляторної батареї)
−30 ℃ … 70 ℃

Акумуляторна батарея

Робоча напруга акумуляторної батареї
21,6 В
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃
Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ … 45 ℃

Дані про шум та вібрацію, виміряні згідно з EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Рівень шуму, визначений згідно з EN 62841

SC 70W‑A22
Рівень шумової потужності (LWA)
103 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
92 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
Сумарне значення вібрації (сума векторів за трьома напрямками), виміряне відповідно до EN 62841

SC 70W‑A22
Рівень вібрації, що створюється під час пиляння деревини (Ah, W)
0,93 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²

Експлуатація

Підготовка до роботи

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею у тримач на інструменті таким чином, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальні кнопки акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею із тримача на інструменті.

Зняття пильного диска

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання опіків Небезпека через гарячий змінний робочий інструмент, затискний фланець або затискний гвинт, а також через гостру кромку пильного диска.
 • Під час установлення та зняття змінного робочого інструмента завжди використовуйте захисні рукавиці.
Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Уставте торцевий шестигранний ключ у затискний гвинт пиляльного диска.
 3. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 4. Угвинчуйте затискний гвинт пильного диска за допомогою ключа із внутрішнім шестигранником, поки кнопка блокування шпинделя не буде повністю зафіксована.
 5. Послабте затискний гвинт за допомогою ключа із внутрішнім шестигранником, прокручуючи його у напрямку, позначеному стрілкою.
 6. Зніміть затискний гвинт і зовнішній затискний фланець.
 7. Відкрийте маятниковий захисний кожух і зніміть пильний диск.
  За необхідності кріпильний фланець можна зняти та прочистити.

Установлення пиляльного диска

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження обладнання! Неналежні або невірно встановлені пиляльні диски можуть пошкодити пилку.
 • Застосовуйте лише пиляльні диски, спеціально призначені для даної конкретної пилки. Враховуйте стрілку, якою позначено напрям обертання пиляльного диска.
 • Використовуйте тільки ті пиляльні диски, гранично припустима частота обертання яких принаймні дорівнює максимальній частоті обертання, зазначеній на інструменті.
Перш ніж встановлювати новий пиляльний диск, переконайтеся, що він відповідає технічним вимогам і належним чином заточений. Гострий пиляльний диск є передумовою бездоганного виконання розпилу.
Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Очистіть кріпильний та затискний фланці.
 3. Розташуйте кріпильний фланець належним чином та встановіть його на приводний шпиндель.
 4. Відкрийте маятниковий захисний кожух.
 5. Установіть на місце новий пиляльний диск.
 6. Установіть на місце зовнішній затискний фланець, розташувавши його належним чином.
 7. Установіть затискний гвинт.
 8. Уставте торцевий шестигранний ключ у затискний гвинт пиляльного диска.
 9. Натисніть кнопку блокування шпинделя.
 10. Закріпіть затискний фланець за допомогою затискного гвинта, прокручуючи торцевий шестигранний ключ у напрямку, протилежному стрілці.
  • При цьому кнопка блокування шпинделя зафіксовується.
 11. Перш ніж починати експлуатацію інструмента, переконайтеся, що пиляльний диск надійно закріплений.

Установлення глибини пропилу

Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Розблокуйте затискний важіль для регулювання глибини пропилу.
 3. Підніміть інструмент, прокручуючи його, і за допомогою затискного важеля встановіть потрібну глибину пропилу.
  Установлена глибина пропилу завжди має бути приблизно на 5–10 мм більша за товщину оброблюваної заготовки.
  Передбачені на тильному боці захисної кришки шкала та покажчик позначають встановлену глибину пропилу.

Установлення кута різання

Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Розблокуйте затискний важіль для установлення кута різання.
 3. Поверніть інструмент у бажане положення.
  Система попереднього налаштування кута різання дозволяє легко встановити його на максимальне значення 22,5°/45°/50°
 4. Міцно затисніть затискний важіль для встановлення кута різання.

Пиляння за розміткою

На передній частині опорної плити циркулярної пилки розташований покажчик розмітки (0° і 45°), який використовується для виконання прямих та похилих пропилів. Він дає змогу точно виконувати пропили залежно від вибраного кута різання. Кромка розмітки відповідає внутрішній стороні пиляльного диска. Покажчик розмітки знаходиться у передньому вирізі для пиляльного диска.
Надійно зафіксуйте оброблювану заготовку, щоб вона не могла зміститися.
Заготовку розмістіть таким чином, щоб пиляльний диск міг вільно під нею обертатися.
Переконайтеся, що головний вимикач інструмента вимкнено.
Установіть опорну плиту інструмента на оброблювану заготовку таким чином, щоб пиляльний диск не торкався заготовки.
Image alternative
 1. Установіть акумуляторну батарею.
 2. Натисніть кнопку блокування увімкнення та увімкніть інструмент, натиснувши для цього його головний вимикач.
 3. Ведіть інструмент з відповідною швидкістю вздовж розмітки на оброблюваній заготовці.

Монтаж/налаштування паралельного упора

Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Загвинтіть затискний гвинт в опорну плиту на таку відстань, щоб залишити достатньо місця для просовування паралельного упора.
 3. Просуньте напрямну паралельного упора під затискний гвинт.
 4. Установіть потрібну ширину пропилу.
 5. Міцно затягніть затискний гвинт.
  Паралельний упор (одноплечовий/двоплечовий) може бути змонтований з обох боків основи. Двоплечовий паралельний упор може застосовуватися лише з великою основою
  Завдяки використанню паралельного упора стає можливим виконання точних пропилів уздовж однієї з кромок заготовки або нарізання планок однакової ширини.

Установлення адаптера напрямної шини

Пилка може бути укомплектована адаптером напрямної шини, що постачається як приладдя.
Використовуйте інструмент із маленькою опорною плитою, застосовуючи відповідний адаптер напрямної шини.
Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Демонтуйте паралельний упор, якщо його вже встановлено.
 3. Уставте опорну плиту в бокові ребра адаптера напрямної шини.
 4. Повністю вставте опорну плиту в адаптер напрямної шини.
 5. Зафіксуйте адаптер напрямної шини, для чого потрібно натиснути на обидва шибери до упору.

Робота

Увімкнення

 • Натисніть кнопку блокування увімкнення та увімкніть інструмент, натиснувши для цього його головний вимикач.

Вимкнення

 • Зупиніть інструмент, відпустивши вимикач.

Поздовжні пропили під кутом 0°

Image alternative
 1. Установіть циркулярну пилку на ребро напрямної шини таким чином, щоб увійшов у зачеплення паз на основі інструмента, позначений як «0°».
 2. Натисніть кнопку блокування увімкнення та увімкніть інструмент, натиснувши для цього його головний вимикач.
 3. Ведіть інструмент з відповідною швидкістю через оброблювану заготовку вздовж напрямної.

Поздовжні пропили під кутом до 50°

Image alternative
 1. Установіть потрібне значення кута.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека зіткнення під час пиляння під кутом Зіткнення пиляльного диска з напрямною шиною
 • Проведіть пилку зовнішньою кромкою адаптера напрямної шини вздовж напрямного ребра шини. Інакше пиляльний диск зачіпатиме напрямну шину.
 1. Установіть пилку на ребро напрямної шини таким чином, щоб увійшов у зачеплення паз на основі інструмента, позначений як «1–50°».
 2. Натисніть кнопку блокування увімкнення та увімкніть інструмент, натиснувши для цього його головний вимикач.
 3. Ведіть інструмент з відповідною швидкістю через оброблювану заготовку вздовж напрямної.

Прокладання кутових пропилів у площині

Image alternative
 1. Прикладіть напрямну шину нульовою відміткою до кромки оброблюваної заготовки і поверніть шину таким чином, щоб бажаний кут було видно на кутовій шкалі напроти нульової відмітки. Показаний кут різання вказує величину кута, на яку пропил відхиляється від пиляння під прямим кутом.
 2. Зафіксуйте напрямну шину двома струбцинами.
 3. Установіть циркулярну пилку на ребро напрямної шини таким чином, щоб увійшов у зачеплення паз на основі інструмента, позначений як «0°».
 4. Натисніть кнопку блокування увімкнення та увімкніть інструмент, натиснувши для цього його головний вимикач.
 5. Ведіть інструмент з відповідною швидкістю через оброблювану заготовку вздовж напрямної.

Пиляння без видалення тирси

 1. Прослідкуйте за тим, щоб тирса вільно відводилася.
 2. За необхідності Ви можете зняти з'єднувальний штуцер із захисної кришки, після того як гвинт із внутрішнім шестигранником був викручений за допомогою торцевого шестигранного ключа, який знаходиться на інструменті.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Чищення захисного пристрою

 1. Перед чищенням захисного пристрою зніміть пиляльний диск.
 2. Обережно прочистіть захисні пристрої сухою щіткою.
 3. За допомогою відповідного робочого інструмента видаліть відкладення і стружку, що накопичилися всередині захисних пристроїв.
 4. Установіть пиляльний диск.

Послідовність операцій у разі забивання каналу для стружки

 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Прочистіть канал для відведення стружки.
 3. Ретельно перевірте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини інструмента, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить його справна робота.

Перевірка після проведення догляду і технічного обслуговування

Після проведення догляду і технічного обслуговування перевірте, чи встановлені всі захисні пристрої та чи функціонують вони належним чином.
 • Щоб перевірити маятниковий захисний кожух, відкрийте його повністю за допомогою важеля керування.
  • Після відпускання важеля керування маятниковий захисний кожух повинен швидко і повністю закритися.

Транспортування і зберігання акумуляторних інструментів

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Вийміть акумуляторні батареї.
 • Не слід перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після дальніх перевезень, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці.
 • Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після довгого зберігання, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

 • У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Циркулярна пилка не готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Індикація світлодіодів відсутня.
Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.
Акумуляторна батарея розряджена.
Акумуляторна батарея занадто гаряча або холодна.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея не нагріється або не охолоне до відповідної температури навколишнього середовища.
Мигає 1 світлодіод.
Акумуляторна батарея розряджена.
Акумуляторна батарея занадто гаряча або холодна.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея не нагріється або не охолоне до відповідної температури навколишнього середовища.
Мигають 4 світлодіоди.
Короткочасне перенавантаження циркулярної пилки.
 • Відпустіть вимикач та знову натисніть на нього.
Спрацював захист від перегрівання.
 • Зачекайте, доки циркулярна пилка не охолоне, та прочистіть її вентиляційні прорізи.

Циркулярна пилка готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Вимикач неможливо натиснути, або він заблокований.
Відсутність несправності (функція безпеки).
 • Натисніть кнопку блокування увімкнення.
Частота обертання несподівано швидко зменшується.
Акумуляторна батарея розряджена.
Занадто високе зусилля подачі.
 • Зменште зусилля подачі та знову увімкніть інструмент.
Стружка не переноситься до контейнера для стружки і падає на опорну плиту.
Контейнер для стружки заповнений.
 • Спорожніть контейнер для стружки.
Канал для відведення стружки.
Пильний диск не обертається.
Занадто високе зусилля подачі.
 • Зменште зусилля подачі та знову увімкніть інструмент.
Акумуляторна батарея розряджається швидше, ніж звичайно.
Стан заряду акумуляторної батареї не є оптимальним.
 • Замініть акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея не зафіксовується з чітко відчутним подвійним клацанням.
Фіксатори акумуляторної батареї засмічені.
 • Прочистіть фіксатори та встановіть акумуляторну батарею належним чином. Якщо несправність не вдалося усунути, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Циркулярна пилка або акумуляторна батарея сильно перегріваються.
Електрична несправність
 • Негайно вимкніть циркулярну пилку. Дістаньте акумуляторну батарею та поспостерігайте за нею. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Зверніться до сервісного центру компанії Hilti .
Інструмент перенавантажений (перевищене максимально припустиме навантаження).
 • Скористайтеся інструментом, який підходить для виконання поточної роботи.
Пилка сильно вібрує
Пиляльний диск установлений невірно

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Утилізація акумуляторних батарейУ разі неналежної утилізації акумуляторних батарей з них можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r2937785.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative