Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

SC 55W

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Бездротова передача даних
Image alternative Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
Image alternative Клас захисту II (подвійна ізоляція)
Image alternative Пиляльний диск

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Циркулярна пилка
  SC 55W
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Указівки з техніки безпеки для всіх пилок

Процес пиляння
 • Image alternative НЕБЕЗПЕКА: Не наближайте руки до робочої зони та до пиляльного диска. Утримуйте інструмент другою рукою за додаткову рукоятку або за корпус двигуна. Якщо тримати інструмент обома руками, виключається ризик їх травмування пиляльним диском.
 • Не беріться за нижню частину оброблюваної деталі. Захисний кожух не може захистити Вас від пиляльного диска під оброблюваною деталлю.
 • Відрегулюйте глибину пропилу залежно від товщини оброблюваної деталі. Пиляльний диск повинен виступати з-під нижньої поверхні деталі менше ніж на висоту зубця диска.
 • Не утримуйте розпилювану деталь у руці та не підпирайте її ногою. Закріпіть оброблювану деталь на стійкій основі. Слід надійно закріпляти оброблювану деталь, щоб уникнути її контакту з тілом працівника, а також мінімізувати ймовірність заклинювання пиляльного диска та втрати контролю за інструментом.
 • Утримуйте електроінструмент тільки за ізольовані поверхні рукояток, тому що під час роботи він може випадково натрапити на приховану електропроводку або на власний кабель живлення. У разі контакту з електричним дротом незахищені металеві частини електроінструмента також потрапляють під напругу, що може призвести до враження електричним струмом.
 • Під час виконання подовжнього розпилу завжди використовуйте упор або напрямну. Це дозволить покращити точність розпилу та зменшити вірогідність защемлення пиляльного диска.
 • Завжди використовуйте пиляльні диски належного розміру з відповідним посадочним отвором (наприклад, зіркоподібним або круглим). Якщо пиляльний диск не відповідає кріпильному елементу пилки, він обертатиметься нерівномірно, що може призвести до втрати контролю над інструментом.
 • Ніколи не використовуйте пошкоджені або неправильно підібрані шайби або кріпильні гвинти для пиляльного диска. Шайби та кріпильні гвинти, які використовуються із пиляльними дисками, були спеціально розроблені для конкретної пилки, що дозволяє забезпечити оптимальну потужність та експлуатаційну надійність інструмента.
Віддача: причини і відповідні вказівки з техніки безпеки
 • Віддача являє собою несподівану для працівника реакцію, що виникає внаслідок заїдання, заклинювання або неправильного вирівнювання пиляльного диска та призводить до того, що інструмент неконтрольовано відскакує від оброблюваної деталі в напрямку користувача;
 • якщо пиляльний диск заїдає або заклинюється в пропилі та з цієї причини повністю зупиняється, то за рахунок зусиль двигуна пилку ривком викидає в напрямку користувача;
 • якщо пиляльний диск перекошений або неправильно вирівняний у пропилі, зубці задньої кромки пиляльного диска можуть зачепитися за поверхню оброблюваної деталі, внаслідок чого пиляльний диск із силою викидається з пропилу й ривком зміщується в напрямку користувача.
Віддача є наслідком неправильного або помилкового використання пилки. За умови дотримання відповідних заходів безпеки, що перераховані нижче, цього явища можна уникнути.
 • Надійно тримайте пилку обома руками, вибравши таке положення тіла і рук, у якому Ви зможете амортизувати віддачу інструмента. Завжди перебувайте збоку від пиляльного диска – ніколи не розміщуйте його безпосередньо перед собою. У разі виникнення віддачі циркулярну пилку може з силою відкинути назад, однак оператор може контролювати віддачу, вживши відповідних запобіжних заходів.
 • Якщо пиляльний диск защемлений або якщо Ви перериваєте роботу, вимкніть пилку та надійно утримуйте її в оброблюваному матеріалі, доки пиляльний диск не зупиниться повністю. Поки пиляльний диск продовжує обертатись, не тягніть пилку до себе та не намагайтеся дістати її з оброблюваної деталі – інакше це може призвести до віддачі. З'ясуйте й усуньте причину защемлення пиляльного диска.
 • Перед повторним вмиканням пилки, яка залишилася в оброблюваній деталі, відцентруйте пиляльний диск у пропилі та перевірте, чи не застрягли зубці пилки в деталі. Якщо пиляльний диск заклинило, то повторне вмикання інструмента може спричинити віддачу або із силою викинути диск із пропилу.
 • Під плити великого розміру встановлюйте підпірки, щоб зменшити ризик віддачі в разі защемлення пиляльного диска. Плити великого розміру можуть прогинатися під дією власної ваги. Такі плити необхідно підтримувати з обох боків, як поблизу місця пропилу, так і біля країв.
 • Не використовуйте затуплені або пошкоджені пиляльні диски. Пиляльні диски із затупленими або неправильно розведеними зубцями сприяють появі сильного тертя у занадто вузькому пропилі, що призводить до защемлення дисків та виникнення віддачі.
 • Перш ніж починати роботу, затягніть пристрої для встановлення кута та глибини різання. Якщо їх налаштування зміняться під час роботи, це може призвести до защемлення пиляльного диска та до віддачі.
 • Будьте надзвичайно обережні під час пиляння стін або інших об'єктів, протилежну сторону яких Ви не можете бачити. Під час урізного пиляння може статися віддача через блокування пиляльного диска прихованими у матеріалі об'єктами.
Функціонування нижнього захисного кожуха
 • Кожного разу перед початком використання інструмента необхідно переконатися, що нижній захисний кожух закривається належним чином. Пилкою заборонено користуватися, якщо нижній захисний кожух рухається недостатньо вільно або закривається не відразу. Ніколи не затискайте й не закріплюйте нижній захисний кожух у відкритому положенні. У разі випадкового падіння пилки на підлогу нижній захисний кожух може деформуватися. Відкрийте захисний кожух за допомогою зворотного важеля і переконайтеся в тому, що захисний кожух вільно рухається і не торкається пиляльного диска та інших частин інструмента при всіх можливих налаштуваннях кута та глибини різання.
 • Регулярно перевіряйте справну роботу пружини нижнього захисного кожуха. Перш ніж розпочинати роботу, виконайте технічне обслуговування інструмента, якщо його нижній захисний кожух і пружина працюють неналежним чином. Через пошкодження деталей, накопичення липкого бруду або тирси нижній захисний кожух буде спрацьовувати із затримкою.
 • Відкривати нижній захисний кожух вручну дозволяється лише у разі виконання спеціальних розрізів, наприклад під час урізного пиляння та різання під кутом. Відкрийте нижній захисний кожух за допомогою зворотного важеля і відпустіть його, коли пиляльний диск увійде в оброблювану деталь. Під час всіх інших пиляльних робіт нижній захисний кожух повинен працювати автоматично.
 • Не кладіть пилку на верстат або на підлогу, якщо пиляльний диск не прикритий нижнім захисним кожухом. Незахищений пиляльний диск, що продовжує обертатися за інерцією, рухається проти напрямку пиляння і пиляє все, на що натрапить. Враховуйте при цьому час роботи пилки за інерцією.

Додаткові вказівки з техніки безпеки щодо циркулярних пилок

 • Підводьте ручну циркулярну пилку до оброблюваної деталі тільки в увімкненому стані.
 • На траєкторії пиляння (зверху та знизу) не повинно бути жодних сторонніх предметів. Пиляння гвинтів, цвяхів та інших подібних предметів забороняється.
 • Ніколи не працюйте циркулярною пилкою, тримаючи її над головою.
 • Не гальмуйте інструмент шляхом бокового притискання його пиляльного диска.
 • Уникайте перегрівання кінців зубців пилки.
 • Під час розпилювання пластмаси слід уникати її плавлення.
 • Для різних основ завжди використовуйте відповідний пиляльний диск.
 • Використовуйте тільки ті пиляльні диски, які рекомендовані компанією Hіltі і відповідають стандарту EN 847-1.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Одноплечовий паралельний упор
 2. Попередня настройка для кута різання
 3. Кнопка блокування шпинделя
 4. Додаткова рукоятка
 5. Вимикач
 6. Кнопка блокування увімкнення
 7. Рукоятка
 8. Кабель живлення
 9. Затискний важіль для регулювання глибини пропилу
 10. Торцевий шестигранний ключ
 11. Маленька опорна плита
 12. Світлодіодне підсвічування
 13. Передній затискний важіль для паралельного упора
 14. Затискний важіль для встановлення кута різання
 15. Шкала глибини пропилу
 16. Єднальний патрубок (пилосос)
 17. Захисний кожух
 18. Важіль керування маятниковим захисним кожухом
 19. Задній затискний важіль для паралельного упора (тільки для великої опорної плити)
 20. Маятниковий захисний кожух
 21. Приводний шпиндель
 22. Стрілка, що позначає напрям обертання
 23. Двоплечовий паралельний упор
 24. Розмітка різання під кутом 0°
 25. Розмітка різання під кутом 45°
 26. Шкала кутів різання
 27. Велика опорна плита
 28. Затискний гвинт
 29. Затискний фланець
 30. Кріпильний фланець
 31. Розмітка паза 0° на опорній плиті
 32. Розмітка паза 1–50° на опорній плиті

Огляд адаптера напрямної шини

Image alternative
 1. Заднє ребро
 2. Переднє ребро
 3. Розмітка паза 0°
 4. Розмітка паза 1–50°

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою циркулярну пилку. Він призначений для пиляння деревини та подібних до неї матеріалів, пластику, гіпсокартону, гіпсоволоконних плит та композитних матеріалів. Глибина пропилу може становити 55 мм, а кут пиляння може бути відрегульований до 50°.

Можливі варіанти неналежного використання

Забороняється застосовувати пиляльні диски, які не відповідають технічним характеристикам, відрізні та шліфувальні диски, а також пиляльні диски з високолегованої швидкоріжучої сталі (HSS). Забороняється виконувати пиляння металів.

Комплект постачання

Циркулярна пилка, пиляльний диск, торцевий шестигранний ключ, паралельний упор, інструкція з експлуатації.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Технічні дані

Технічні дані

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та номінальна споживана потужність вказані на заводській табличці інструмента, передбаченій для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.
Маса, маленька опорна плита
4,5 кг
Маса, велика опорна плита
4,7 кг
Діаметр пиляльного диска
160 мм … 165 мм
Базова товщина пиляльних дисків
1,1 мм … 1,5 мм
Посадочний отвір пиляльного диска
20 мм
Глибина пропилу за 0°
0 мм … 55 мм
Глибина пропилу за 45°
0 мм … 41 мм
Глибина пропилу за 50°
0 мм … 37 мм
Частота обертання на холостому ходу
5 500 об/хв

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження.
Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу.
Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Інформація про шум
Рівень шумової потужності (LWA)
101 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
90 дБ(А)
Похибка
3 дБ(А)
Інформація про вібрацію

230 В
110 В
Значення вібрації за трьома осями при пилянні деревини (ah)
1,77 м/с²
(5,81 фут/с²)
2,12 м/с²
(6,96 фут/с²)
Похибка (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Експлуатація

Знімання пиляльного диска

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання опіків Небезпека через гарячий змінний робочий інструмент, затискний фланець або затискний гвинт, а також через гостру кромку пильного диска.
 • Під час установлення та зняття змінного робочого інструмента завжди використовуйте захисні рукавиці.
Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Установіть торцевий шестигранний ключ на кріпильний гвинт пиляльного диска.
 3. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 4. Угвинчуйте затискний гвинт пиляльного диска за допомогою торцевого шестигранного ключа, доки кнопка блокування шпинделя не буде повністю зафіксована.
 5. Послабте затискний гвинт за допомогою торцевого шестигранного ключа, прокручуючи його у напрямку, позначеному стрілкою.
 6. Зніміть затискний гвинт і зовнішній затискний фланець.
 7. Відчиніть маятниковий захисний кожух і зніміть пиляльний диск.
  За необхідності кріпильний фланець можна зняти та прочистити.

Установлення пиляльного диска

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження обладнання Неналежні або невірно встановлені пиляльні диски можуть пошкодити пилку.
 • Застосовуйте лише пиляльні диски, спеціально призначені для даної конкретної пилки. Враховуйте стрілку, якою позначено напрям обертання пиляльного диска.
 • Використовуйте тільки ті пиляльні диски, гранично припустима частота обертання яких принаймні дорівнює максимальній частоті обертання, зазначеній на інструменті.
Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Очистіть кріпильний та затискний фланці.
 3. Установіть на місце кріпильний фланець, розташувавши його належним чином.
 4. Відкрийте маятниковий захисний кожух.
 5. Установіть на місце новий пиляльний диск.
 6. Установіть на місце зовнішній затискний фланець, розташувавши його належним чином.
 7. Установіть затискний гвинт.
 8. Уставте торцевий шестигранний ключ у затискний гвинт пиляльного диска.
 9. Закріпіть затискний фланець, обертаючи затискний гвинт за годинниковою стрілкою. При цьому тримайте натиснутою кнопку блокування шпинделя.
 10. Перш ніж починати експлуатацію інструмента, переконайтеся, що пиляльний диск надійно закріплений.

Установлення глибини пропилу

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Розблокуйте затискний важіль для регулювання глибини пропилу.
 3. Підніміть циркулярну пилку як ножиці і виставте глибину пропилу.
  • Глибина пропилу відображається на шкалі глибини пропилу.
  Щоб отримати чистий край пропилу, глибина пропилу повинна на 2 мм перевищувати товщину матеріалу.
 4. Зафіксуйте затискний важіль для встановлення кута різання.

Установлення кута різання

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Розблокуйте затискний важіль для установлення кута різання.
 3. Поверніть опорну плиту до потрібного кута різання.
  • Кут різання відображається на шкалі кутів різання.
 4. Міцно затисніть затискний важіль для встановлення кута різання.

Покажчик розмітки

На передній частині опорної плити циркулярної пилки розташований покажчик розмітки (0° і 45°), який використовується для виконання прямих та похилих пропилів. Він дає змогу точно виконувати пропили залежно від вибраного кута різання. Кромка розмітки відповідає внутрішній стороні пиляльного диска. Покажчик розмітки знаходиться у передньому вирізі для пиляльного диска.

Пиляння за розміткою

Надійно зафіксуйте оброблювану заготовку, щоб вона не могла зміститися.
Заготовку розмістіть таким чином, щоб пиляльний диск міг вільно під нею обертатися.
Переконайтеся, що головний вимикач інструмента вимкнено.
Установіть циркулярну пилку з опорною плитою на оброблювану заготовку таким чином, щоб пиляльний диск не торкався заготовки.
Image alternative
 1. Увімкніть циркулярну пилку.
 2. Ведіть циркулярну пилку з відповідною швидкістю вздовж розмітки на оброблюваній заготовці.

Пиляння із використанням паралельного упора

Image alternative
Завдяки використанню одноплечого паралельного упора стає можливим виконання точних пропилів вздовж однієї з кромок заготовки або нарізання планок однакової ширини. Паралельний упор може бути змонтовано з обох боків опорної плити.
Двоплечовий паралельний упор може використовуватися тільки з великою опорною плитою.
Під час встановлення паралельних упорів звертайте увагу на правильну орієнтацію.

Пиляння з напрямною шиною.

Пиляння за допомогою напрямної шини може знизити ризик виникнення віддачі.

Установлення/знімання циркулярної пилки з адаптера напрямної шини

Використовуйте інструмент із маленькою опорною плитою, застосовуючи відповідний адаптер напрямної шини.
Image alternative
 1. Демонтуйте паралельний упор, якщо його вже встановлено.
 2. Уставте опорну плиту у задні ребра адаптера напрямної шини.
 3. Повністю вставте опорну плиту із передньої сторони в адаптер напрямної шини. Опорна плита повинна бути надійно зафіксована на передньому ребрі.
 4. Щоб зняти її, злегка потягніть переднє ребро уперед та дістаньте циркулярну пилку з адаптера напрямної шини.

Поздовжні пропили під кутом 0°

Image alternative
 • Установіть циркулярну пилку на ребро напрямної шини таким чином, щоб увійшов у зачеплення паз на основі інструмента, позначений як «0°».

Поздовжні пропили під кутом до 50°

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження обладнання Якщо вставити пилку у неналежний паз, це призведе до зіткнення пиляльного диска і напрямної шини.
 • Уставте пилку у належний паз.
Image alternative
 • Установіть пилку на ребро напрямної шини таким чином, щоб увійшов у зачеплення паз на основі інструмента, позначений як «1–50°».

Пиляння з напрямною шиною

Image alternative
 1. Закріпіть напрямну шину знизу за допомогою двох струбцин.
 2. Установіть циркулярну пилку у призначеній для цього області напрямної шини. Під час поздовжніх пропилів під кутом 20–50° вручну відкрийте захисний кожух.
  Циркулярна пилка має бути розташована на напрямній шині за оброблюваною заготовкою.
  Слідкуйте за тим, щоб пиляльний диск не торкався оброблюваної заготовки.
 3. Увімкніть циркулярну пилку.
 4. Рівномірно просувайте циркулярну пилку по оброблюваній заготовці.
  • Маятниковий захисний кожух відкривається при куті різання менше 20° у разі контакту із боковою кромкою заготовки.
  • Він знову закривається при виході в кінці напрямної шини.

Пиляння з видаленням тирси і без видалення тирси

Циркулярна пилка обладнана єднальним патрубком, якій розрахований на найбільш поширені типи шлангів пилососів діаметром 27 мм. Для приєднання усмоктувального шланга пилососа до циркулярної пилки Вам може знадобитися відповідний адаптер.
Якщо це можливо, завжди використовуйте відповідний пилозбірник для деревини або деревини і мінеральних матеріалів.
Якщо Ви працюєте без додаткового обладнання для видалення тирси, оберіть потрібний напрямок відведення тирси, обертаючи патрубок таким чином, щоб тирса була спрямована від Вас.
Використовуйте респіратор з фільтром класу P2 і забезпечте належну вентиляцію, щоб підтримувати рівень запиленості на низькому рівні.

Догляд і технічне обслуговування

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Перевірка після проведення догляду і технічного обслуговування

Після проведення догляду і технічного обслуговування перевірте, чи встановлені всі захисні пристрої та чи функціонують вони належним чином.
 • Щоб перевірити маятниковий захисний кожух, відкрийте його повністю за допомогою важеля керування.
  • Після відпускання важеля керування маятниковий захисний кожух повинен швидко і повністю закритися.

Чищення каналу для видалення стружки

За необхідності перед чищенням зніміть пиляльний диск.
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Зніміть пиляльний диск.
 3. Прочистіть канал для відведення стружки.
 4. Установіть пиляльний диск.
 5. Ретельно контролюйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота інструмента.

Чищення захисного пристрою

 1. Зніміть пиляльний диск.
 2. Обережно прочистіть захисні пристрої сухою щіткою.
 3. За допомогою відповідного робочого інструмента видаліть відкладення і стружку, що накопичилися всередині захисних пристроїв.
 4. Установіть пиляльний диск.

Пошук і усунення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент працює не на повну потужність.
Подовжувальний кабель занадто довгий та/або має занадто малий поперечний переріз.
 • Використовуйте подовжувальний кабель належної довжини та/або достатнього поперечного перерізу.
Занадто низька напруга джерела електроживлення.
 • Підключіть інструмент до іншого джерела живлення.
Інструмент не працює.
Порушене енергопостачання.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Пошкоджений кабель живлення або штепсельна вилка.
 • Зверніться до фахівця-електрика або до сервісної служби компанії Hilti , щоб перевірити та за необхідності замінити кабель живлення або штепсельну вилку.
Несправний вимикач.
 • Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
Зносилися вугільні щітки.
 • Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
Відсутня або знижена потужність усмоктування
Канал для відведення стружки.
Маятниковий захисний кожух не закривається.
Захисний пристрій заблокований.
Інструмент вібрує сильніше, ніж звичайно.
Невірно встановлений пиляльний диск.
 • Зніміть пиляльний диск і встановіть його належним чином.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r2937786.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative