Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

C 4/36-MC4

Original-Bedienungsanleitung

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Тільки для використання в приміщеннях
Image alternative Подвійна ізоляція

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Багатофункціональний зарядний пристрій
  C4/36-MC4
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уважно прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Найменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил, гострих кромок або рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж приєднувати його до джерела живлення, піднімати або переносити. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте у стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Виймайте штепсельну вилку з розетки, перш ніж налаштовувати інструмент, замінювати приладдя або робити перерву в роботі. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкції . У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Належне використання зарядних пристроїв та дбайливий догляд за ними

 • Щоб запобігти травмуванню, заряджайте за допомогою цього зарядного пристрою лише допущені до експлуатації літій-іонні акумуляторні батареї Hilti .
 • Місце застосування зарядного пристрою має бути чистим і прохолодним, але температура не повинна опускатися нижче нуля.
 • Під час заряджання тепло має відводитися від зарядного пристрою, а тому потрібно, щоб його вентиляційні прорізи залишалися вільними. Задля цього перед вмиканням вийміть зарядний пристрій з валізи. Не заряджайте акумуляторні батареї в зачиненому контейнері.
 • Дбайливо доглядайте за інструментом. Контролюйте, чи не зламані або не пошкоджені його деталі настільки, що це негативно позначається на його справній роботі. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати.
 • Використовуйте зарядні пристрої та відповідні акумуляторні батареї згідно з цими вказівками і лише так, як це передбачено для конкретного типу інструмента. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Акумуляторну батарею або зарядний пристрій, що не використовуються, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть спричинити коротке замикання контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї або зарядного пристрою може призвести до опіків або до пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з елементів живлення рідина може призвести до подразнення шкіри або опіків.
 • Уникайте механічного пошкодження акумуляторних батарей.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї (зокрема з тріщинами, відламаними деталями, погнутими, вдавленими або витягнутими контактами) не можна ані заряджати, ані продовжувати їх використовувати.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Beschreibung

Огляд продукту

Image alternative
 1. Деблокувальна кнопка із додатковою функцією активації індикатора стану заряду акумуляторної батареї
 2. Акумуляторна батарея
 3. Світлодіодний індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 4. Світлодіодний індикатор напруги в мережі
 5. Світлодіодний індикатор завершення заряджання
 6. Світлодіодний індикатор температури акумуляторної батареї
 7. Гніздо для акумуляторної батареї 1

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою зарядний пристрій для літій-іонних акумуляторних батарей Hilti з номінальною напругою від 7,2 В до 36 В. Він призначений для підключення до розеток електричної мережі з напругою від 100 В до 240 В змінного струму (залежно від версії інструмента для тієї чи іншої країни).

Перелік акумуляторних батарей, для заряджання яких дозволяється використовувати цей інструмент, наведений наприкінці цього документа.

Anzeigeelemente

Засоби індикації на зарядному пристрої та акумуляторній батареї

Коли зарядний пристрій підключений та готовий до використання, горить світлодіодний індикатор напруги в мережі.
Світлодіодний індикатор стану заряду акумуляторної батареї
Світлодіодний індикатор завершення заряджання
Світлодіодний індикатор температури акумуляторної батареї
Опис

вимкнений
вимкнений
Акумуляторна батарея не вставлена.
вимкнений
вимкнений
вимкнений
Акумуляторна батарея вставлена та готова до заряджання.
Відповідно до стану заряду акумуляторної батареї світлодіоди 1–4 спочатку мигають, а потім горять рівним світлом
мигає
вимкнений
Акумуляторна батарея заряджається.
вимкнений
горить
вимкнений
Акумуляторна батарея повністю заряджена.
вимкнений
вимкнений
мигає
Температура акумуляторної батареї знаходиться поза межами дозволеного діапазону (батарея занадто гаряча або занадто холодна).
вимкнений
вимкнений
горить
Несправність акумуляторної батареї, несправність зарядного пристрою

Індикатор стану заряду літій-іонної акумуляторної батареї

Image alternative
Стан
Значення
3 світлодіоди горять, 1 світлодіод мигає.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
2 світлодіоди горять, 1 світлодіод мигає.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
1 світлодіод горить, 1 світлодіод мигає.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
1 світлодіод мигає.
Стан заряду: < 25 %

Комплект постачання

Зарядний пристрій, інструкція з експлуатації.

Технічні дані


C 4/36-MC4
Вихідна напруга
7,2 В … 36 В
Маса
1,7 кг
Вихідна потужність
100...127 В
90 Вт
220...240 В
90 Вт

Bedienung

Увімкнення зарядного пристрою

 • Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
  • На зарядному пристрої горить світлодіодний індикатор напруги в мережі.

Установлення і заряджання акумуляторних батарей

Акумуляторні батареї заряджаються у тому порядку, в якому вони були вставлені – за винятком тих випадків, коли трапляється збій мережі живлення. Після відновлення живлення спочатку заряджається акумуляторна батарея, яка встановлена зліва (гніздо 1), а потім послідовно заряджаються інші акумуляторні батареї, що знаходяться у гніздах 2–4.
Відповідно до правил техніки безпеки рекомендується виймати акумуляторну батарею із зарядного пристрою після закінчення процесу заряджання.
Коли акумуляторна батарея заряджена, її індикатор стану заряду згасає, після чого загорається світлодіодний індикатор завершення заряджання, розташований на зарядному пристрої.
Літій-іонні акумуляторні батареї завжди готові до експлуатації, навіть у частково зарядженому стані. Перебіг процесу заряджання показують відповідні світлодіодні індикатори на акумуляторній батареї.
Image alternative
 1. Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтеся, що контакти чисті і не забруднені мастилом.
 2. Уставте акумуляторну батарею у передбачене для неї гніздо.
 3. Прослідкуйте за тим, щоб геометрична форма/кодування акумуляторної батареї та передбаченого для неї гнізда в зарядному пристрої співпадали.
  • Після фіксування акумуляторної батареї зарядний пристрій розпізнає її. Оскільки послідовність заряджання обумовлена послідовністю встановлення акумуляторних батарей у зарядний пристрій, процес заряджання акумуляторної батареї починається у той час, коли підходить її черга.

Діставання акумуляторної батареї

Image alternative
 1. Скористайтеся деблокувальним механізмом акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею із зарядного пристрою.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Акумуляторна батарея знаходиться у зарядному пристрої: Світлодіодний індикатор стану заряду акумуляторної батареї вимкнений; світлодіодний індикатор завершення заряджання вимкнений.
Процес заряджання ще не розпочався, оскільки ще не підійшла черга відповідної акумуляторної батареї.
 • Дістаньте із зарядного пристрою інші акумуляторні батареї. Якщо незважаючи на це процес заряджання не розпочався, це означає, що акумуляторна батарея несправна. Передайте акумуляторну батарею до сервісної служби компанії Hilti для перевірки.
Можливо, акумуляторна батарея несправна.
 • Дістаньте акумуляторну батарею із зарядного пристрою. Якщо світлодіодні індикатори не вмикаються після активації індикатора стану заряду акумуляторної батареї, акумуляторна батарея несправна. Передайте акумуляторну батарею до сервісної служби компанії Hilti для перевірки.
Світлодіодний індикатор температури акумуляторної батареї, розташований на зарядному пристрої, мигає.
Акумуляторна батарея занадто гаряча або занадто холодна; її не вдається зарядити.
 • Як тільки акумуляторна батарея набуде потрібної температури, зарядний пристрій автоматично розпочне процес заряджання.
Світлодіодний індикатор напруги в мережі, розташований на зарядному пристрої, вимкнений.
Збій зарядного пристрою.
 • Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення, а потім приєднайте його знову. Якщо незважаючи на це індикатор залишається вимкненим, будь ласка, передайте зарядний пристрій до сервісної служби компанії Hilti .

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека через неналежну утилізацію.
 • У разі неналежної утилізації обладнання можуть мати місце такі негативні наслідки: Під час спалювання пластмас утворюються токсичні гази, які можуть призвести до захворювання людей. У разі пошкодження або сильного нагрівання акумуляторні батареї можуть вибухнути, що призведе до отруєння, отримання термічних і хімічних опіків або забруднення довкілля. У разі недбалої утилізації обладнання може потрапити до рук сторонніх осіб, які можуть його використовувати неналежним чином. Це може призвести до тяжкого травмування як цих осіб, так і сторонніх людей, а також до забруднення довкілля.
 • Несправні акумуляторні батареї слід негайно утилізувати. Тримайте їх подалі від дітей. Не розбирайте акумуляторні батареї та не кидайте їх у вогонь.
 • Утилізуйте відпрацьовані акумуляторні батареї згідно з нормами чинного національного законодавства або повертайте їх до найближчого представництва компанії Hilti .
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Згідно з Директивою Європейського союзу щодо утилізації старого електричного та електронного устаткування та відповідно до національного законодавства електричні та електронні інструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електричні та електронні інструменти у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative