Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [4 MB]

SI‑AT‑A22

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Постійний струм

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Тип
  SI‑AT‑A22
  Версія
  01
  Серійний номер

Безпека

Указівки з техніки безпеки

 • Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки, наведених в інструкції з експлуатації ударного шурупокрута.

Опис

Інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування

Image alternative
 1. Кнопки керування
 2. Рідкокристалічний дисплей
 3. Контрольні світлодіоди
 4. Сканер штрих-коду
 5. Кнопка розблокування
 6. Роз'єм USB
 7. Кришка роз'єму USB (на рисунку відкрита)

Кнопки керування

Image alternative
 1. Кнопка OK
 2. Кнопка зі стрілкою вліво
 3. Кнопка зі стрілкою вправо
 4. Кнопка блокування
 5. Кнопка сканування

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою електронний модуль, який може використовуватися з ударними шурупокрутами Hilti моделей SI… …AT‑A22 (де «…» = будь-який символ), щоб уможливити контрольоване затягування кріпильних елементів та підвищити якість з'єднання. Усі робочі операції зберігаються у пам'яті модуля; протокол виконаних операцій можна переглядати за допомогою комп'ютерної програми AT Documentation Software з метою документування робочого процесу.

На цьому модулі не можна налаштовувати обертовий момент!
 • Використовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 22.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої, рекомендовані компанією Hilti . Додаткову інформацію можна знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

 • Для затягування кріпильних елементів Hlti застосовуйте тільки ті насадки, що можуть використовуватися з ударним шурупокрутом та зазначені в інструкції з експлуатації цих кріпильних елементів.

Можливі варіанти неналежного використання

Цей інструмент не призначений для загвинчування кріпильних елементів Hilti під час робіт на атомних електростанціях!

Контрольні світлодіоди

Контрольні світлодіоди, розташовані з обох боків модуля, повідомляють користувачу таку інформацію про роботу та стан інструмента:
Стан
Значення
Контрольні світлодіоди світяться зеленим кольором.
 • Під час сканування: Штрих-код або QR-код розпізнаний.
 • Після загвинчування кріпильного елемента та автоматичного вимкнення ударного шурупокрута: Затягування завершене успішно.
Контрольні світлодіоди мигають червоним кольором.
 • Під час сканування: Штрих-код або QR-код не розпізнаний.
 • Після загвинчування кріпильного елемента та вимкнення ударного шурупокрута: Гвинтове з'єднання не вдалося затягнути відповідно до вибраних налаштувань. Це могло статися, наприклад, через те, що ударний шурупокрут був завчасно вимкнений вручну.
Контрольні світлодіоди мигають жовтим кольором.
Система встановила, що гвинтове з'єднання вже було затягнуте, а потім знову послаблене. Тому це гвинтове з'єднання було виконане із застосуванням спеціальних параметрів, призначених для повторного затягування гвинтів. Операція завершена успішно.

Зумер

Зумер, убудований в інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування, генерує описані нижче контрольні сигнали, які є засобом акустичної індикації.
 • Довгий сигнал: Підтвердження (OK / операція завершена успішно)
 • 2 короткі сигнали, світлодіоди мигають жовтим кольором: попередження 1 (підтвердження або відмова / багаторазове установлення кріпильного елемента)
 • 4 короткі сигнали, світлодіоди мигають червоним кольором: попередження 2 (відмова / операція перервана)

Роз'єм USB

Через роз'єм USB інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування можна підключити до комп'ютера. Після цього за допомогою програми AT Documentation Software Ви зможете скористатися такими функціями:
 • Додавання блоків даних про нові кріпильні елементи
 • Змінювання / актуалізація існуючих блоків даних
 • Деактивація / активація функції документування
 • Завантаження протоколу функції документування
 • Налаштування часу в модулі для керування процесом загвинчування
Щоб ознайомитися з додатковою інформацією, будь ласка, зверніться до інструкції користувача програми AT Documentation Software .
Для завантаження цієї програми, будь ласка, скористайтеся цим посиланням:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Комплект постачання

Інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування, інструкція з експлуатації, коротка інструкція, кабель USB.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Технічні дані

Маса згідно з процедурою EPTA від 01
0,26 кг
Сканер штрих-коду
Камера (сканер)

Експлуатація

Уставлення інтелектуального модуля для керування процесом загвинчування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека короткого замикання !
 • Перш ніж уставляти модуль для керування процесом загвинчування в ударний шурупокрут, переконайтеся, що на контактах модуля та шурупокрута немає сторонніх предметів.
Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через падіння модуля для керування процесом загвинчування !
 • Переконайтеся, що модуль для керування процесом загвинчування надійно зафіксований в ударному шурупокруті.
 • Уставте модуль для керування процесом загвинчування в ударний шурупокрут із тильної сторони до упору, щоб він зафіксувався із чітким характерним звуком.

Установлення акумуляторної батареї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека короткого замикання !
 • Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах акумуляторної батареї та модуля для керування процесом загвинчування немає сторонніх предметів.
Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через падіння акумуляторної батареї !
 • Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в модулі для керування процесом загвинчування.
 • Уставте акумуляторну батарею в модуль із тильної сторони до упору, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.

Увімкнення і вимкнення

Увімкнення модуля для керування процесом загвинчування

умови : Коли модуль для керування процесом загвинчування вимкнений, на дисплеї відсутня будь-яка індикація.
 1. Налаштуйте перемикач напряму обертання ударного шурупокрута за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки на обертання за годинниковою стрілкою.
 2. Короткочасно натисніть на вимикач ударного шурупокрута.
  • Після цього увімкнеться підсвічування дисплея, а на дисплеї на декілька секунд з'явиться початковий екран Image alternative.
  • Для перевірки функціональності контрольні світлодіоди загоряться на короткий час червоним, жовтим, а потім зеленим кольором. При цьому пролунає контрольний сигнал.
  • Робочий режим, що був вибраний останнім, буде позначений на дисплеї рамкою вибору.
  • Якщо на дисплеї відображається повідомлення про несправність:
   • У цьому випадку зверніться до розділу «Допомога у разі виникнення несправностей», щоб перевірити індикацію на дисплеї, встановити причини, що призвели до її появи, а також визначити подальші дії для усунення несправності.
 3. Натисніть кнопку блокування.
  • Модуль для керування процесом загвинчування заблокований, ударний шурупокрут готовий до роботи.

Вимкнення модуля для керування процесом загвинчування

Інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування вимикається автоматично:
 • коли ударний шурупокрут автоматично вимикається у разі тривалої перерви у роботі;
 • коли Ви дістаєте акумуляторну батарею;
 • коли переривається підключення модуля до комп'ютера шляхом від'єднання штекера USB.

Основні принципи експлуатації

У цьому розділі висвітлюються основні функції інструмента, які використовуються найчастіше та дозволяють зрозуміти головні алгоритми його застосування. Детальний опис використання інструмента для виконання тих чи інших робіт наведений у подальших відповідних розділах.
Розблокування модуляІнтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування слід розблокувати, перш ніж задавати потрібні налаштування.
 • Якщо Ви бажаєте розблокувати інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування, натисніть кнопку блокування Image alternative та утримуйте її натиснутою не менше 1 секунди.
 • На дисплеї з'явиться рамка вибору, яка позначатиме тип кріпильного елемента або робочий режим, що використовувалися останніми.
 • Після цього модуль для керування процесом загвинчування буде розблокований та перейде у режим налаштувань. Ударний шурупокрут деактивований.
НавігаціяКоли на дисплеї відображається декілька елементів (опцій, параметрів) із рамкою вибору, то рамку вибору можна пересувати за допомогою кнопок зі стрілками Image alternative та Image alternative.
Вибір опцій / зміна параметрівКоли модуль для керування процесом загвинчування розблокований, Ви можете змінювати опції та параметри наступним чином.
 • Перемістіть відображувану рамку вибору на елемент (опцію / параметр), який необхідно змінити.
 • Натисніть кнопку OK.
 • Вибраний елемент буде відображатися на чорному фоні.
 • За допомогою кнопок зі стрілками виберіть потрібне налаштування.
 • Натисніть кнопку OK, щоб застосувати відображуване налаштування.
 • Після цього відповідний елемент знову відображатиметься на дисплеї у рамці вибору.
Блокування модуляПісля того як Ви задали усі потрібні налаштування, слід знову заблокувати інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування.
 • Натисніть кнопку блокування Image alternative.
 • Рамка вибору зникне з дисплея. Тепер установлені параметри обробки збережені та вже не можуть бути випадково змінені.
 • Коли інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування заблокований, активується ударний шурупокрут.

Основні налаштування

Виклик меню основних налаштувань

 1. Якщо модуль для керування процесом загвинчування заблокований, розблокуйте його: для цього натисніть кнопку блокування та утримуйте її не менше 1 секунди.
 2. Після цього натисніть кнопку OK та утримуйте її не менше 1 секунди.
  • На дисплеї з'явиться меню основних налаштувань.

Вибір функції у меню основних налаштувань

 1. Натискаючи кнопки зі стрілками, перемістіть рамку вибору на символ потрібної функції.
  Функції, доступні в меню основних налаштувань
  Символ
  Функція
  Image alternative Відображення дати та часу на дисплеї модуля для керування процесом загвинчування
  Час можна налаштувати лише за допомогою програми AT Documentation Software .
  Image alternative Відображення часу експлуатації, який залишається до чергового технічного обслуговування ударного шурупокрута
  Image alternative Відображення об'єму зайнятої пам'яті модуля для керування процесом загвинчування
  Коли цей показник досягає 100 %, нові дані записуватимуться поверх найстаріших даних.
  За допомогою програми AT Documentation Software можна зчитувати записані дані та видаляти їх з пам'яті модуля.
  Image alternative Відображення версії програмного забезпечення модуля для керування процесом загвинчування
  Image alternative Вихід з меню основних налаштувань
 2. Натисніть кнопку OK.

Індикація на дисплеї: необхідність технічного обслуговування / час до завершення строку експлуатації

Після того як у меню основних налаштувань був активований символ  Image alternative, на дисплеї з'являється індикація, яка позначає час до завершення строку експлуатації ударного шурупокрута. Після завершення цього строку необхідно здійснити технічне обслуговування ударного шурупокрута.
Незалежно від індикації на дисплеї технічне обслуговування ударного шурупокрута слід проводити принаймні один раз на рік, щоб гарантувати належну якість виконуваних гвинтових з'єднань.
Індикація на дисплеї, що позначає необхідність технічного обслуговування ударного шурупокрута
Дисплей
Значення
Image alternative Ударний шурупокрут знаходиться у належному стані; найближчим часом технічне обслуговування не потрібне.
Image alternative Технічне обслуговування ударного шурупокрута слід здійснити найближчим часом.
Сегменти у прямокутнику, розташованому справа на дисплеї, позначають час до завершення строку експлуатації.
Image alternative Технічне обслуговування ударного шурупокрута слід здійснити невідкладно.
Це попереджувальне повідомлення автоматично з'являється після закінчення строку експлуатації інструмента. У цьому випадку вже не можна вибрати інтелектуальний режим та режим загвинчування.

Вихід з меню основних налаштувань

 1. Перемістіть рамку вибору на символ Image alternative.
 2. Натисніть кнопку OK.
  • На дисплеї з'явиться позначення робочого режиму, що був вибраний останнім.

Робочі режими

Наведений нижче опис окремих робочих режимів дійсний лише для обертання ударного шурупокрута за годинниковою стрілкою. Оператор не може визначати параметри обертання ударного шурупокрута проти годинникової стрілки.

Інтелектуальний режим

У режимі «Інтелектуальний режим» модуль регулює та контролює затягування кріпильних елементів вибраного типу. Для цього використовуються параметри затягування, отримані разом із останнім оновленням програмного забезпечення. Оскільки позначення виробів та параметри обробки можуть змінюватися, у модулі для керування процесом загвинчування повинна завжди бути встановлена актуальна версія програмного забезпечення.
 • Якщо вибраний інтелектуальний режим, на ударному шурупокруті горить індикатор обертового моменту «AT».
 • Перемикач рівня потужності не працює. Разом з тим, Ви можете вмикати та вимикати ударний шурупокрут за допомогою вимикача.
  Будь ласка, при цьому дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації ударного шурупокрута.
Параметри обробки у інтелектуальному режимі
Image alternative
 1. Тип кріпильного елемента (коротка назва кріпильного елемента)
 2. Матеріал / якість матеріалу / виконання продукту
 3. Діаметр (опція)
На цьому рисунку показано, як розташовані параметри обробки на дисплеї.
Тип кріпильного елементаУ модулі для керування процесом загвинчування збережені заводські параметри обробки, призначені для різних типів кріпильних елементів.
Тип кріпильного елемента, що відображається на дисплеї, повинен відповідати типу кріпильного елемента, що використовується.
Додаткова інформація наведена у короткій інструкції, яка додається до модуля SI-AT-A22, а також в інструкції з експлуатації відповідних кріпильних елементів.

Робочий режим «Загвинчування»

У цьому робочому режимі передбачено 30 рівнів потужності. Рівень потужності, який підходить до певного типу кріпильного елемента, обумовлюється його діаметром та передбаченим для нього обертовим моментом. Рівень потужності можна визначити за декілька кроків на основі наведених нижче даних.
У робочому режимі «Загвинчування» індикація на дисплеї має такий вигляд:
Image alternative
Число, що відображається праворуч біля символу гвинта, показує вибраний рівень потужності.

Визначення рівня потужності для робочого режиму «Загвинчування»

 1. Image alternative УВАГА! Перш ніж розпочинати загвинчування, переконайтеся, що контактні поверхні деталей, які планується з'єднати, повністю прилягають одна до одної, а гайка нагвинчена до упору та торкається відповідної деталі.
 2. Затягніть кріпильний елемент, використовуючи для цього низький рівень потужності.
  • Здійснюйте затягування за декілька кроків, розпочинаючи з якомога нижчого рівня потужності, щоб уникнути пошкодження кріпильного елемента внаслідок застосування занадто великого обертового моменту.
 3. За допомогою відкаліброваного динамометричного ключа перевірте обертовий момент, досягнутий під час загвинчування кріпильного елемента.
  Якщо Ви затягуєте декілька кріпильних елементів, слід перевіряти, що умови затягування усіх гвинтових з'єднань залишаються однаковими. У разі зміни умов затягування гвинтових з'єднань Вам може знадобитися застосувати інший рівень потужності.
  Результат 1 / 3Указаний обертовий момент затягування кріпильного елемента не був досягнутий.
  • Викрутіть кріпильний елемент та виберіть вищий рівень потужності на модулі для керування процесом загвинчування.
  • Затягніть кріпильний елемент із новим рівнем потужності та аналогічним чином перевірте його положення.
  Результат 2 / 3Указаний обертовий момент затягування кріпильного елемента був перевищений.
  • Викрутіть кріпильний елемент та виберіть нижчий рівень потужності на модулі для керування процесом загвинчування.
  • Затягніть кріпильний елемент із новим рівнем потужності та аналогічним чином перевірте його положення.
  Результат 3 / 3Кріпильний елемент був затягнутий із указаним обертовим моментом.
  Ви отримали вірний рівень потужності для затягування кріпильного елемента.

Робочий режим «Нерегульована робота»

У цьому режимі інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування деактивований. Ударний шурупокрут функціонуватиме таким чином, начебто інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування відсутній. Це дозволяє короткочасно використовувати ударний шурупокрут, не від'єднуючи інтелектуальний модуль для керування процесом загвинчування.
Режим «Нерегульована робота» позначається на дисплеї таким чином:
Image alternative
У режимі «Нерегульована робота» контрольний світлодіод «AT» індикатора обертового моменту ударного шурупокрута не горить, однак Ви можете використовувати кнопку, призначену для налаштування рівня потужності ударного шурупокрута.

Установлення робочого режиму

Робочий режим можна встановити 2 різними способами відповідно до типу потрібного кріпильного елемента:
 • шляхом сканування відповідного штрих-коду або QR-коду, наведеного на упаковці кріпильних елементів Hilti , які планується загвинтити;
 • шляхом ручного налаштування за допомогою кнопок керування, розташованих на модулі.
Сканування штрих-коду або QR-кодуЯкщо до кріпильного елемента компанії Hilti , який планується загвинтити, додається штрих-код або QR-код, то робочий режим можна швидко встановити, просканувавши цей код.
Ручне налаштуванняЯкщо штрих-код або QR-код не додається до кріпильного елемента, який планується загвинтити, то Ви можете скористатися кнопками керування, щоб встановити потрібний робочий режим модуля.
Режим «Нерегульована робота» можна вибрати тільки вручну.

Установлення робочого режиму за допомогою кнопок керування

 1. Розблокуйте модуль для керування процесом загвинчування.
 2. Натискаючи кнопки зі стрілками, перемістіть рамку вибору на опцію, яку Ви бажаєте змінити.
 3. Натисніть кнопку OK.
  • Вибрана опція з'явиться на чорному фоні.
 4. За допомогою кнопок зі стрілками виберіть потрібне налаштування.
 5. Натисніть кнопку OK.
  • Вибране налаштування знову відображатиметься на дисплеї у рамці вибору.
 6. За необхідності повторіть 3 останні кроки, щоб задати інші налаштування.
 7. Заблокуйте модуль для керування процесом загвинчування.

Установлення робочого режиму шляхом сканування штрих-коду або QR-коду

 1. Розблокуйте модуль для керування процесом загвинчування.
 2. Натисніть кнопку сканування.
  • Сканер буде активований; готовність до сканування позначатиметься на дисплеї символом Image alternative.
Image alternative
 1. Утримуйте модуль на відстані приблизно 15 см (6 дюймів) від штрих-коду або QR‑коду, щоб код знаходився в межах рамки, яку проеціює сканер модуля.
  • Контрольні світлодіоди світяться зеленим кольором.
  • Лунає сигнал підтвердження.
  • Після цього на дисплеї з'явиться позначення робочого режиму, що підходить для загвинчування вибраного кріпильного елемента.
  • Контрольні світлодіоди мигають червоним кольором.
  • Лунає сигнал попередження.
  • На дисплеї з'являється індикація Image alternative Image alternative (не вдалося виконати зчитування коду, або код невідомий).
   • Натисніть кнопку сканування та проскануйте код ще раз.
    Можливо, у пам'яті модуля для керування процесом загвинчування відсутні параметри загвинчування вибраного кріпильного елемента. Якщо кріпильний елемент може використовуватися з модулем SI-AT, проскануйте QR-код цього кріпильного елемента, наведений в інструкції з експлуатації модуля SI-AT-A22. Так Ви завантажите параметри обробки у пам'ять модуля SI-AT. Параметри обробки для потрібного кріпильного елемента можна додатково завантажувати у модуль через роз'єм USB за допомогою програми AT Documentation Software . Регулярно перевіряйте наявність оновлень програмного забезпечення модуля – так Ви зможете бути впевнені, що використовуєте актуальні параметри обробки.
 1. Заблокуйте модуль для керування процесом загвинчування.

Затягування кріпильного елемента в інтелектуальному режимі

Перед використанням модуля для керування процесом загвинчування переконайтеся, що кріпильний елемент, який планується загвинтити, встановлений належним чином. Дотримуйтеся положень інструкції з експлуатації кріпильних елементів, які планується загвинтити, а також звертайте увагу на вказівки щодо їхньої перевірки.
 1. Установіть модуль на інтелектуальний режим.
 2. Налаштуйте перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки на обертання за годинниковою стрілкою.
 3. Установіть ударний шурупокрут з відповідним змінним робочим інструментом на кріпильний елемент, який планується загвинтити.
 4. Натисніть на вимикач інструмента та утримуйте його, доки модуль для керування процесом загвинчування не видасть одне з наведених нижче повідомлень:
Image alternative
Результат 1 / 4
 • Відображається повідомлення «Загвинчування завершене успішно».
 • Контрольні світлодіоди світяться зеленим кольором.
 • Лунає сигнал підтвердження.
Кріпильний елемент затягнутий належним чином. Ви можете одразу продовжувати роботу та затягувати кріпильний елемент аналогічного типу.
Image alternative
Результат 2 / 4
 • Відображається повідомлення «Повторне затягування завершене успішно».
 • Контрольні світлодіоди мигають жовтим кольором.
 • Лунає сигнал попередження.
Ви знову затягнули гвинтове з'єднання, яке вже було затягнуте, а потім послаблене. ПРИМІТКА:  Якщо кріпильний елемент був затягнутий неналежним чином, його слід перевірити та за необхідності додатково затягнути відкаліброваним динамометричним ключем.
Image alternative
Результат 3 / 4
 • Відображається повідомлення «Занадто низька напруга акумуляторної батареї».
 • Контрольні світлодіоди мигають червоним кольором.
Заряд акумуляторної батареї, який залишився, є недостатнім для затягування кріпильного елемента.
 • Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити отримання повідомлення.
 • Уставте акумуляторну батарею, яка має вищий рівень заряду.
Image alternative
Результат 4 / 4
 • Відображається повідомлення «Загвинчування завершене із помилкою».
 • Контрольні світлодіоди мигають червоним кольором.
 • Лунає сигнал попередження.
 • Затягніть кріпильний елемент відкаліброваним динамометричним ключем.

Затягування кріпильного елемента у робочому режимі «Загвинчування»

 1. Установіть модуль на робочий режим «Загвинчування».
 2. Визначте рівень обертового моменту, який слід використовувати для загвинчування вибраного кріпильного елемента, та встановіть цей рівень у налаштуваннях модуля.
 3. Налаштуйте перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки на обертання за годинниковою стрілкою.
 4. Установіть ударний шурупокрут з відповідним змінним робочим інструментом на кріпильний елемент, який планується загвинтити.
 5. Натисніть на вимикач інструмента та утримуйте його, доки модуль для керування процесом загвинчування не видасть одне з наведених нижче повідомлень:
Image alternative
Результат 1 / 2
 • Відображається повідомлення «Загвинчування завершене успішно».
 • Контрольні світлодіоди світяться зеленим кольором.
 • Лунає сигнал підтвердження.
Кріпильний елемент затягнутий належним чином. Ви можете одразу продовжувати роботу та затягувати кріпильний елемент аналогічного типу.
Image alternative
Результат 2 / 2
 • Відображається повідомлення «Загвинчування завершене із помилкою».
 • Контрольні світлодіоди мигають червоним кольором.
 • Лунає сигнал попередження.
 • Затягніть кріпильний елемент відкаліброваним динамометричним ключем.

Перевірка кріпильного елемента

Програмне забезпечення усіх інструментів Hilti підлягає постійному оновленню, щоб також й інші інструменти, які не описані у цьому документі, зберігали сумісність із модулем SI-AT. Завжди підтримуйте програмне забезпечення та інструкцію з експлуатації в актуальному стані.
Інформацію про інше приладдя, допущене до використання з Вашим інструментом, а також актуальні інструкції з експлуатації та інструкції з проведення перевірок Ви можете знайти на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com .

Перевірка кріпильних елементів сегментних анкерів

Щоб переконатися, що під час затягування гвинтових з'єднань сегментних анкерів в інтелектуальному режимі був належним чином досягнутий обертовий момент, наведений у дозволі та/або інструкції з експлуатації, слід перевірити перший та останній сегментний анкер, скориставшись для цього відкаліброваним динамометричним ключем. Цю перевірку досягнутого обертового моменту слід здійснювати безпосередньо після затягування (монтажу) сегментного анкера.
Обертовий момент, досягнутий під час перевірки, повинен дорівнювати обертовому моменту, який використовується під час затягування відповідного сегментного анкера; значення цього обертового моменту наведене в інструкції з експлуатації анкера.
 • Додатково затягніть гайку сегментного анкера за допомогою відкаліброваного динамометричного ключа. При цьому прослідкуйте за тим, на який кут повернеться кріпильний елемент.
  Результат 1 / 2Кут повороту гайки сегментного анкера не перевищує зазначений максимальний кут повороту (< 360°).
  Кріпильний елемент затягнутий належним чином.
  Результат 2 / 2Кут повороту гайки сегментного анкера перевищує зазначений максимальний кут повороту (> 360°).
  Кріпильний елемент затягнутий неналежним чином. Усі гвинтові з'єднання, що були затягнуті після отримання такого результату, слід розглядати як ті, що були виконані неналежним чином та потребують додаткової перевірки. Ударний шурупокрут слід передати на перевірку до сервісного центру компанії Hilti .

Перевірка безпеки кріпильного елемента для систем монтажу

Щоб переконатися, що під час затягування з'єднувальних елементів в інтелектуальному режимі був належним чином досягнутий обертовий момент, наведений у дозволі та/або інструкції з експлуатації, слід перевірити перший та останній з'єднувальний елемент, скориставшись для цього відкаліброваним динамометричним ключем. Цю перевірку досягнутого обертового моменту слід здійснювати безпосередньо після затягування (монтажу) з'єднувального елемента.
Обертовий момент, досягнутий під час перевірки, повинен дорівнювати обертовому моменту, який використовується під час затягування відповідного з'єднувального елемента; значення цього обертового моменту наведене в інструкції з експлуатації з'єднувального елемента.
Переконайтеся, що для відповідних кріпильних елементів використовуються вірні параметри монтажу. Додаткова інформація наведена в інструкції з експлуатації модуля для регулювання обертового моменту, а також в інструкції з експлуатації відповідних кріпильних елементів. Image alternative
 • За необхідності додатково затягніть кріпильний елемент відкаліброваним динамометричним ключем. При цьому прослідкуйте за тим, на який кут повернеться кріпильний елемент.
  Результат 1 / 2Кут повороту кріпильного елемента не перевищує зазначений максимальний кут повороту (< 180°).
  Затягування кріпильного елемента виконане належним чином.
  Результат 2 / 2Кут повороту кріпильного елемента перевищує зазначений максимальний кут повороту (> 180°).
  Затягування виконане неналежним чином. Усі гвинтові з'єднання, що були затягнуті після отримання такого результату, слід розглядати як ті, що були виконані неналежним чином та потребують додаткової перевірки. Ударний шурупокрут слід передати на перевірку до сервісного центру компанії Hilti .

Перевірка гвинтових з'єднань, виконаних у робочому режимі «Загвинчування»

 • За допомогою відкаліброваного динамометричного ключа регулярно перевіряйте, чи був досягнутий потрібний обертовий момент, визначений згідно з рекомендаціями виробника або критеріями забезпечення якості.

Від'єднання модуля для керування процесом загвинчування

Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Натисніть та утримуйте кнопку розблокування модуля для керування процесом загвинчування.
 3. Потягніть модуль назад та від'єднайте його від ударного шурупокрута.

Підключення модуля для керування процесом загвинчування до комп'ютера

Image alternative
 1. Від'єднайте модуль для керування процесом загвинчування.
 2. Відкрийте кришку, що розташована на нижній поверхні модуля для керування процесом загвинчування.
  • Тепер Ви матимете доступ до роз'єму USB.
 3. Уставте штекер кабелю USB (тип B, USB 2.0) у роз'єм USB на модулі для керування процесом загвинчування.
 1. Приєднайте інший штекер кабелю USB (тип A) до комп'ютера.
  • Живлення модуля для керування процесом загвинчування здійснюватиметься від комп'ютера. На дисплеї модуля з'явиться логотип USB (Image alternative).
  Від'єднавши штекер кабелю USB від модуля для керування процесом загвинчування, не забудьте закрити кришку роз'єму USB, щоб захистити роз'єм від бруду.

Догляд і технічне обслуговування

Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Із рекомендованими запасними частинами, видатковими матеріалами та приладдям для Вашого інструмента Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.com
 • Слідкуйте за тим, щоб виріб був сухим і чистим – це особливо стосується його рукояток; не допускайте забруднення інструмента мастилом. Для догляду за інструментом не використовуйте засоби, що містять силікон.
 • Регулярно очищайте зовнішні поверхні інструмента вологою тканиною.

Транспортування та зберігання

 • Щоб уникнути пошкоджень, для транспортування та зберігання інтелектуального модуля для керування процесом загвинчування використовуйте валізу, що входить до його комплекту постачання, або валізу ударного шурупокрута.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісного центру компанії Hilti .
Дотримуйтесь вказівок щодо усунення несправностей, які зазначені у інструкції з експлуатації використовуваного ударного шурупокрута.
Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Відображається повідомлення «Блокування модуля».
Модуль для керування процесом загвинчування розблокований.
 • Натисніть кнопку блокування, щоб заблокувати модуль та активувати ударний шурупокрут.
Image alternative
Відображається повідомлення «Акумуляторна батарея занадто гаряча».
Акумуляторна батарея перегрілася.
 • Замініть акумуляторну батарею або дайте їй охолонути.
Image alternative
Відображається повідомлення «Акумуляторна батарея занадто холодна».
Температура акумуляторної батареї занадто низька.
 • Уставте акумуляторну батарею, температура якої знаходиться у діапазоні робочих температур акумуляторних батарей (додаткова інформація наведена у інструкції з експлуатації акумуляторної батареї).
Image alternative
Відображається повідомлення «Ударний шурупокрут занадто гарячий».
Ударний шурупокрут перегрівся.
 • Зачекайте, доки ударний шурупокрут не охолоне, та прочистьте його вентиляційні прорізи.
Image alternative
Відображається повідомлення «Недостатній заряд акумуляторної батареї».
Заряд акумуляторної батареї є недостатнім для належного затягування кріпильного елемента.
 • Уставте акумуляторну батарею, яка має вищий рівень заряду.
Image alternative
Відображається повідомлення «Занадто високе споживання електроенергії».
Занадто високе споживання електроенергії протягом короткого часу.
 • Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити отримання повідомлення.
 • Повторіть операцію загвинчування кріпильного елемента.
 • Якщо це повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру Hilti .
Image alternative
Відображається повідомлення «Мініатюрний елемент живлення розрядився».
У модулі розрядився мініатюрний елемент живлення годинника.
  Вірність інформації про дату та час у протоколі документування вже не може гарантуватися.
 • Зверніться до сервісного центру компанії Hilti , щоб замінити елемент живлення.
Image alternative
Відображається повідомлення «Помилка інструмента».
Виникла помилка інструмента.
 • Підключіть модуль для керування процесом загвинчування до комп'ютера.
 • За допомогою програми AT Documentation Software виконайте зчитування даних регістратора помилок та дотримуйтеся вказівок програми щодо їх усунення.
Image alternative
Відображається повідомлення «Функція документування деактивована».
Функція документування деактивована (тільки попереджувальне повідомлення).
 • Якщо Вам потрібна функція документування, приєднайте модуль до комп'ютера та активуйте її у програмі AT Documentation Software .
 • За необхідності натисніть кнопку OK, щоб закрити повідомлення та продовжити процес запуску модуля.
Image alternative
Відображається повідомлення «Заповнено … % пам'яті». (З'являється у тому випадку, якщо це значення перевищує 90 %.)
Індикація на дисплеї позначає відсоток заповнення пам'яті модуля для керування процесом загвинчування. Увага! Коли цей показник досягає 100 %, нові дані записуватимуться поверх найстаріших даних!
 • Підключіть модуль для керування процесом загвинчування до комп'ютера.
 • За допомогою програми AT Documentation Software виконайте зчитування даних, щоб задокументувати їх у звіті.
 • Після цього видаліть дані з пам'яті модуля для керування процесом загвинчування, щоб вивільнити місце для запису нової інформації.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r4838537.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що цей інструмент відповідає актуальним директивам і стандартам. Він пройшов випробовування з передбаченими для нього виробами та допущений до експлуатації з ними.
Image alternative