Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

GX 3

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Загальний наказовий знак
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисні навушники
Image alternative Використовуйте захисний шолом
Image alternative Відпрацьовані матеріали відправляйте на вторинну переробку

Текстові позначення

Виділення тексту

Позначення та написи виокремлюються таким чином:
‚ ‛
Позначення підписаних органів керування монтажного пістолета.
« »
Написи на монтажному пістолеті

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Монтажний пістолет, газовий
  GX 3
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Безпечна робота з монтажним пістолетом
 • Притискання монтажного пістолета до тіла може призвести до тяжких травм через непередбачене забивання кріпильного елемента. Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла.
 • Під час установлення спеціальних кріпильних елементів у напрямну для дюбелів (наприклад, ронделів, скоб, затискачів тощо) Ви можете зазнати тяжких травм через непередбачене спрацьовування монтажного пістолета. Тому під час установлення спеціальних кріпильних елементів ніколи не притискайте руку або інші частини тіла до напрямної для дюбелів.
 • Заборонено направляти монтажний пістолет на себе або інших людей.
 • Під час роботи з монтажним пістолетом руки повинні бути зігнуті (а не витягнуті вперед).
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з монтажним пістолетом ставтеся відповідально. Не користуйтеся монтажним пістолетом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з монтажним пістолетом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання важких травм.
 • Переміщуючи важіль подачі цвяха назад, завжди слідкуйте за тим, щоб він був зафіксований належним чином.
 • Відкриваючи запобіжник, не допускайте різкого відскакування важеля подачі цвяха вперед; натомість обережно пересуньте його вперед. Інакше Ви можете защемити пальці.
 • Не забивайте кріпильні елементи у занадто твердий матеріал , наприклад у зварювальну сталь та стальні відливки. Невиконання цієї вказівки може призвести до осічок та до руйнування кріпильного елемента.
 • Не забивайте кріпильні елементи у дуже м'який матеріал , наприклад у деревину або ґіпсокартон. Невиконання цієї вказівки може призвести до осічок та до наскрізного пробивання матеріалу.
 • Не забивайте кріпильні елементи у крихкий матеріал, наприклад у скло або кахельну плитку. Невиконання цієї вказівки може призвести до осічок та до розколювання матеріалу.
 • Перш ніж забивати кріпильний елемент, переконайтеся, що Ви не можете поранити осіб або пошкодити предмети, які знаходяться з іншого боку основи.
 • Натискайте на спусковий гачок лише в тому випадку, коли монтажний пістолет притиснутий до поверхні основи таким чином, щоб напрямна для дюбелів до упору зайшла у монтажний пістолет.
 • Обов'язково користуйтеся захисними рукавицями, коли Вам доводиться здійснювати технічне обслуговування гарячого монтажного пістолета.
 • За високої інтенсивності забивання кріпильних елементів протягом довгого часу поверхня інструмента за межами рукоятки може нагріватися. Щоб уникнути опіків, використовуйте захисні рукавиці.
 • Якщо монтажний пістолет перегрівся, зніміть газовий балон та зачекайте, доки монтажний пістолет не охолоне. Не перевищуйте гранично припустиму швидкість монтажу.
 • Під час забивання кріпильних елементів від матеріалу основи можуть відколюватися уламки або відлітати частини стрічки, яка знаходиться у магазині монтажного пістолета. Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі. Використовуйте відповідні захисні окуляри, захисні навушники та захисний шолом. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома, захисних окулярів або шумозахисних навушників – залежно від моделі монтажного пістолета та особливостей його застосування, – зменшує ризик травмування. Інші особи, які знаходяться поблизу, також повинні носити захисні окуляри та захисний шолом.
 • Використовуйте належні захисні навушники (інформація про шум зазначена у технічних характеристиках). Забивання кріпильних елементів відбувається шляхом запалювання газоповітряної суміші. При цьому виникає шумове навантаження, яке може зашкодити органам слуху. Інші особи, які знаходяться поблизу, також повинні використовувати належні захисні навушники.
 • Під час забивання кріпильного елемента утримуйте монтажний пістолет міцно і під прямим кутом до поверхні основи. Це допомагає уникнути відскакування кріпильного елемента від поверхні основи.
 • Ніколи не забивайте в одне місце два кріпильні елементи. Це може призвести до руйнування або заклинювання кріпильних елементів.
 • Ніколи не забивайте один дюбель або цвях двічі. У разі повторного використання кріпильні елементи можуть зламатися та спричинити травми.
 • Перш ніж замінювати магазин, розпочинати чищення або технічне обслуговування інструмента, транспортувати інструмент, ставити його на зберігання або залишати без нагляду, завжди знімайте газовий балон () та спорожнюйте магазин ().
 • Після використання кладіть інструмент на підлогу. Якщо залишити інструмент прикріпленим до стельового подовжувача або притуленим до стіни, це може призвести до травмування внаслідок непередбаченого падіння інструмента.
 • Нахиляючи монтажний пістолет вниз, не утримуйте стельовий подовжувач за задній край. У цьому випадку стельовий подовжувач діє у якості потужного важеля, тому Ви можете втратити контроль над монтажним пістолетом. Невиконання цієї рекомендації може привести до травм та матеріальних збитків.
 • Перевірте монтажний пістолет та приладдя на наявність можливих пошкоджень, щоб гарантувати їхню належну функціональність. Перевіряйте рухомі деталі на наявність пошкоджень; вони повинні справно працювати та не заклинювати. Усі деталі інструмента мають бути належним чином змонтовані та повинні відповідати всім вимогам щодо забезпечення його безперебійної роботи. Пошкоджені захисні пристрої та деталі повинні бути відремонтовані або замінені в спеціалізованому сервісному центрі компанії Hilti , якщо в цій інструкції з експлуатації не вказано інше.
 • Доручайте ремонт монтажного пістолета лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність монтажного пістолета.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції монтажного пістолета заборонено.
 • Не застосовуйте монтажний пістолет у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не піддавайте монтажний пістолет дії атмосферних опадів, не використовуйте його у вологих або сирих умовах.
 • Застосовуйте монтажний пістолет лише в робочих зонах із достатньою вентиляцією.
 • Обирайте належну комбінацію напрямної для дюбелів та кріпильних елементів. Якщо обрати невірну комбінацію, це може призвести до пошкодження монтажного пістолета або до зниження якості кріплення.
 • Завжди дотримуйтеся вимог, наведених в інструкції з експлуатації.
Небезпека ураження електричним струмом
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад, за допомогою металошукача.
 • Коли Ви виконуєте роботу, під час якої існує можливість пошкодити приховані електричні кабелі, утримуйте монтажний пістолет лише за ізольовану рукоятку. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Указівки щодо поводження з газовим балоном, який використовується
 • Дотримуйтеся вказівок, наведених на газовому балоні та в інструкції, що додається до нього.
 • Газ, що виділятиметься, є небезпечним для легенів, шкіри та очей. Тримайте обличчя та очі подалі від відсіку для газового балона принаймні протягом 10 секунд після виймання газового балона.
 • Не відкривайте клапан газового балона вручну.
 • Якщо газ потрапив у легені, відведіть постраждалу особу на свіже повітря або у добре провітрюване приміщення та уложіть її у зручне положення. За необхідності зверніться до лікаря.
 • Якщо постраждала особа втратила свідомість, зверніться до лікаря. Перенесіть постраждалу особу у добре провітрюване приміщення та уложіть її у стійке положення на боку. Якщо постраждала особа не дихає, зробіть їй штучне дихання, за необхідності скористайтеся кисневою маскою.
 • У разі контакту газу з очима промийте відкриті очі протягом декількох хвилин проточною водою.
 • Якщо газ потрапив на шкіру, ретельно промийте уражене місце теплою водою з милом. Після цього нанесіть на уражене місце крем для шкіри.
Загальні вказівки щодо особистої безпеки
 • Працюйте у зручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати монтажний пістолет у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Не підпускайте до робочої зони сторонніх осіб, особливо дітей.

Опис

Огляд інструмента

Image alternative
 1. Напрямна для дюбелів
 2. Важіль для налаштування глибини забивання та деблокування напрямної для дюбелів
 3. Кнопка RESET (скидання)
 4. Впускний/випускний клапан
 5. Вентиляційні прорізи
 6. Поясний гачок
 7. Спусковий гачок
 8. Рукоятка
 9. Важіль подачі цвяха
 10. Фіксатор магазина
 11. Опорна стійка
 12. Магазин
 13. Заводська табличка
 14. Індикатор газового балона
 15. Кнопка GAS (газ)
 16. Відсік для газового балона
 17. Кришка відсіку для газового балона

Використання за призначенням

Описаний у цій інструкції інструмент являє собою газовий монтажний пістолет (далі у тексті він позначається як «монтажний пістолет»). Він призначений для забивання спеціальних кріпильних елементів у бетон, сталь, силікатну цеглу, бетонну кладку, заштукатурену цегляну кладку та інші матеріали, що можуть використовуватися для виконання нероз'ємних з'єднань.

Монтажний пістолет призначений виключно для ручного застосування або для застосування із стельовим подовжувачем (приладдя).

Комплект постачання

Газовий монтажний пістолет з напрямною для дюбелів, валіза, інструкція з експлуатації.
Із іншим приладдям, допущеним до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.group

Напрямні для дюбелів

Напрямна для дюбелів утримує дюбель або цвях, а також спрямовує кріпильний елемент під час забивання у потрібне місце основи. Для монтажних пістолетів GX 3 та GX 3-ME (точне позначення наведене на заводській табличці) передбачені також спеціальні напрямні для дюбелів (IF або ME).

Кріпильні елементи

За допомогою цього монтажного пістолета можна забивати кріпильні елементи двох типів: цвяхи та дюбелі. Також передбачені додаткові кріпильні елементи, які можуть установлюватися на напрямну для дюбелів та які призначені для виконання спеціальних робіт.

Важіль для налаштування глибини забивання та деблокування напрямної для дюбелів

Важіль дозволяє зменшити глибину забивання. Якщо перевести його у положення EJECT (вивільнити), Ви зможете зняти напрямну для дюбелів.
Стан
Значення
+
Стандартна глибина забивання

Зменшена глибина забивання
EJECT (вивільнити)
Деблокування напрямної для дюбелів

Кнопка RESET (скидання)

У деяких випадках напрямна для дюбелів не повертається у вихідне положення після забивання кріпильного елемента. Це може статися через невірне положення поршня. За допомогою кнопки RESET (скидання) Ви можете установити поршень у належне положення та виправити цю помилку.
Стан
Значення
Кнопка RESET (скидання) виступає над поверхнею корпусу. При цьому Ви можете бачити її білий край.
Невірне положення поршня
Кнопка RESET (скидання) знаходиться на одному рівні з поверхнею корпусу.
Вірне положення поршня

Опорна стійка

Якщо поверхня основи рівна, то завдяки опорній стійці Вам буде зручніше встановити монтажний пістолет під прямим кутом до неї, оскільки Вам доведеться підтримувати його перпендикулярне положення тільки у боковому напрямку. Якщо поверхня основи нерівна або хвиляста, можливо, Вам знадобиться зняти опорну стійку, щоб розташувати напрямну для дюбелів під прямим кутом до поверхні основи.

Поясний гачок

Передбачено два ступені витягання поясного гачка.
Стан
Значення
Ступінь 1
Положення для носіння на поясі
Ступінь 2
Положення для навішування на драбину, риштування, платформи тощо.

Газовий балон

Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки, що додаються до газового балона!
Для використання газовий балон слід уставити у передбачений для нього відсік монтажного пістолета.
Стан газового балона можна перевірити на світлодіодному дисплеї, натиснувши кнопку GAS (газ).
Перед перервою в роботі, технічним обслуговуванням, транспортуванням та зберіганням монтажного пістолета слід обов'язково діставати з нього газовий балон.

Індикатор стану газового балона

Після натискання кнопки GAS (газ) на світлодіодному дисплеї відображається стан газового балона.
Перевірка рівня наповнення балона неможлива, коли напрямна для дюбелів засунута до упору у монтажний пістолет.
Стан
Значення
Усі чотири світлодіоди горять зеленим кольором.
Рівень наповнення становить майже 100 %.
Три світлодіоди горять зеленим кольором.
Рівень наповнення становить приблизно 75 %.
Два світлодіоди горять зеленим кольором.
Рівень наповнення становить приблизно 50 %.
Один світлодіод горить зеленим кольором.
Рівень наповнення становить приблизно 25 %.
Один світлодіод мигає зеленим кольором.
Рівень наповнення менше 10 %. Рекомендується замінити газовий балон.
Один світлодіод горить червоним кольором.
Газовий балон відсутній, порожній, або у монтажний пістолет уставлений невірний газовий балон.
Навіть у тому випадку, коли індикатор позначає, що балон порожній, у ньому все ще знаходиться газ, що обумовлюється технічними особливостями конструкції.

Технічні дані

Монтажний пістолет

Маса (у порожньому стані)
8,6 фунт
(3,9 кг)
Температура експлуатації, температура навколишнього середовища
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Максимальна довжина кріпильних елементів
1,5 дюйм
(39 мм)
Діаметр кріпильних елементів
 • 0,10 дюйм (2,6 мм)
 • 0,12 дюйм (3,0 мм)
Хід притискання
1,6 дюйм
(40 мм)
Місткість магазина
40 + 2 цвяхи
Максимальна інтенсивність забивання (Кріпильні елементи/год.)
1 200
Максимальна напруженість магнітного поля
−16,5 дБмкА/м
Частота
13 553 МГц … 13 567 МГц

Дані про шум та значення вібрації

Наведені у цих рекомендаціях значення шумового тиску та вібрації виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння монтажних пістолетів для забивання цвяхів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування монтажного пістолета для забивання цвяхів. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент працює на холостому ході. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: своєчасне технічне обслуговування монтажного пістолета для забивання цвяхів та приладдя до нього, утримування рук у теплі, належна організація робочого процесу.
Рівень шуму, визначений згідно з EN 15895
Рівень звукового тиску на робочому місці (LpA, 1s)
99 дБ(А)
Піковий рівень звукового тиску на робочому місці (LpC, peak)
133 дБ (C)
Рівень шумової потужності (LWA)
105 дБ(А)
Похибка значення рівня шумового тиску
2 дБ(A) / 2 дБ(C)
Віддача
Енергетичний еквівалент прискорення (ahw, RMS(3))
Результати отримані під час кріплення листа жерсті товщиною 1 мм до бетону B35: 3,64 м/с2
Похибка вимірювання
0,13 м/с²

Заряджання монтажного пістолета

Заряджання для забивання цвяхів

Готовність інструмента до забивання цвяхів

Цвяхи, що знаходяться у стандартній стрічці, подаються в інструмент через магазин.
Для забивання цвяхів не можна використовувати адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів.

Уставлення цвяхів у магазин

 1. Відведіть важіль подачі цвяха назад до фіксації.
 2. Уставте стрічку із цвяхами у магазин до упору.
  Якщо стрічка містить короткі цвяхи, її можна помилково вставити іншою стороною. Уставляючи стрічку із короткими цвяхами, переконайтеся, що гострі кінці цвяхів спрямовані уперед.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека защемлення пальців! Коли Ви відпускаєте важіль подачі цвяха, слідкуйте за тим, щоб не защемити пальці.
 • Не допускайте різкого відскакування важеля подачі цвяха вперед; натомість обережно пересуньте його вперед до упору.
 1. Вивільніть важіль подачі цвяха та переведіть його до упору вперед.

Установлення газового балона

 1. Відкрийте кришку відсіку для газового балона.
 2. Зніміть ковпачок з газового балона.
  Збережіть ковпачок, щоб Ви змогли належним чином закрити газовий балон, діставши його з інструмента, наприклад, коли Ви розряджатимете монтажний пістолет або готуватимете його до транспортування.
 3. Утримуючи газовий балон клапаном уперед, уставте його у відсік для газового балона таким чином, щоб кріпильна скоба газового балона увійшла у призначений для неї отвір та зафіксувалася у ньому.
 4. Закрийте кришку відсіку для газового балона.
 5. Не натискаючи на спусковий гачок монтажного пістолета, тричі притисніть напрямну для дюбелів до поверхні основи, щоб видалити повітря з газового контура.

Заряджання для забивання дюбелів

Готовність інструмента до забивання дюбелів

Поодинокі дюбелі слід вставляти спереду у напрямну для дюбелів. Вам знадобиться адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів. У кожній упаковці дюбелів міститься один адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів, а також відповідні вказівки з монтажу.
Перш ніж розпочинати забивання дюбелів, слід спорожнити магазин та установити адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів.

Уставлення адаптера для поодинокого забивання кріпильних елементів

 • Уставте адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів ().

Установлення газового балона

 • Установіть газовий балон ().

Забивання кріпильних елементів

Забивання цвяхів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Не притискайте монтажний пістолет до тіла, оскільки це може призвести до тяжких травм через непередбачене забивання кріпильного елемента.
 • Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла.
 1. Перевірте налаштування глибини забивання.
 2. Установіть на поверхню основи опорну стійку монтажного пістолета та напрямну для дюбелів.
 3. До упору притисніть до поверхні основи напрямну для дюбелів монтажного пістолета.
 4. Слідкуйте за тим, щоб напрямна для дюбелів була розташована під прямим кутом до поверхні основи.
 5. Щоб забити дюбель, натисніть на спусковий гачок.
  Забивання неможливе, якщо напрямна для дюбелів притиснута до поверхні основи неповністю.
 6. Після забивання кріпильного елемента повністю зніміть монтажний пістолет з поверхні основи.
 7. Після закінчення роботи, а також у тому випадку, коли Ви залишаєте монтажний пістолет без нагляду, виймайте з нього газовий балон ) та спорожнюйте магазин ().

Забивання дюбелів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Не притискайте монтажний пістолет до тіла, оскільки це може призвести до тяжких травм через непередбачене забивання кріпильного елемента.
 • Під час установлення кріпильних елементів ніколи не притискайте напрямну для дюбелів до руки або інших частин тіла.
 • Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через падіння предметів! Забивання ще одного кріпильного елемента у неналежним чином забитий цвях або дюбель може призвести до утворення слабкого з'єднання. Як наслідок, можливі травми або матеріальні збитки через падіння деталі, закріпленої таким чином.
 • Ніколи не намагайтеся покращити закріплення вже забитого цвяха або дюбеля, забиваючи у нього ще один кріпильний елемент.
 1. Перевірте налаштування глибини забивання.
 2. Уставте дюбель у напрямну для дюбелів.
 3. Установіть на поверхню основи опорну стійку монтажного пістолета та напрямну для дюбелів.
 4. До упору притисніть до поверхні основи напрямну для дюбелів монтажного пістолета.
 5. Слідкуйте за тим, щоб напрямна для дюбелів була розташована під прямим кутом до поверхні основи.
 6. Щоб забити дюбель, натисніть на спусковий гачок.
  Забивання неможливе, якщо напрямна для дюбелів притиснута до поверхні основи неповністю.
 7. Після закінчення роботи, а також у тому випадку, коли Ви залишаєте монтажний пістолет без нагляду, виймайте з нього газовий балон ).

Розряджання монтажного пістолета

Знімання газового балона

 1. Відкрийте кришку відсіку для газового балона.
 2. Натисніть на кріпильну скобу газового балона, щоб вивільнити газовий балон.
 3. Дістаньте газовий балон з відсіку для газового балона.
 4. Установіть ковпачок на газовий балон.
 5. Закрийте кришку відсіку для газового балона.

Спорожнення магазина

 1. Відведіть важіль подачі цвяха назад до фіксації.
 2. Вийміть із магазина усі стрічки із цвяхами.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека защемлення пальців! Коли Ви відпускаєте важіль подачі цвяха, слідкуйте за тим, щоб не защемити пальці.
 • Не допускайте різкого відскакування важеля подачі цвяха вперед; натомість обережно пересуньте його вперед до упору.
 1. Вивільніть важіль подачі цвяха та переведіть його до упору вперед.

Знімання адаптера для поодинокого забивання кріпильних елементів

 • Після забивання дюбеля зніміть адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів ().

Додаткові робочі кроки

Перевірка стану газового балона

 1. Не притискаючи монтажний пістолет до поверхні основи, натисніть кнопку GAS (газ) .
 2. Буде відображена індикація стану газового балона.

Знімання магазина

 1. Відведіть важіль подачі цвяха назад до фіксації.
 2. Вийміть із магазина стрічку із цвяхами.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека защемлення пальців! Коли Ви відпускаєте важіль подачі цвяха, слідкуйте за тим, щоб не защемити пальці.
 • Не допускайте різкого відскакування важеля подачі цвяха вперед; натомість обережно пересуньте його вперед до упору.
 1. Вивільніть важіль подачі цвяха та переведіть його до упору вперед.
 2. Відкрийте фіксатор магазина.
 3. Поверніть магазин вперед навколо точки обертання.
 4. Дістаньте магазин.

Уставлення магазина

 1. Відкрийте фіксатор магазина.
 2. Уставте передній край магазина.
 3. Поверніть магазин, уставивши його у монтажний пістолет до упору.
 4. Закрийте фіксатор магазина.

Знімання напрямної для дюбелів

 1. Зніміть газовий балон.
 2. Пересуньте важіль для деблокування напрямної для дюбелів у положення EJECT (вивільнити).
 3. Зніміть напрямну для дюбелів.

Установлення напрямної для дюбелів

 1. Зніміть газовий балон.
 2. Уставте напрямну для дюбелів у паз, розташований у передній частині монтажного пістолета.
 3. Надійно утримуйте напрямну для дюбелів, щоб вона не випала, та притисніть її до твердої основи, доки вона не зафіксується.
 4. Переконайтеся, що напрямна для дюбелів зафіксована.
  • Коли напрямна для дюбелів зафіксована, важіль для деблокування напрямної для дюбелів знову знаходитиметься у положенні + .

Зняття опорної стійки

 1. Злегка натисніть на блокувальний механізм опорної стійки, щоб вивільнити його.
 2. Поверніть опорну стійку на 90°.
 3. Зніміть опорну стійку.

Установлення опорної стійки

 1. Установіть опорну стійку під прямим кутом до магазина та уставте її у передбачений для неї паз.
 2. Поверніть опорну стійку на 90° відносно магазина та злегка натисніть на неї, щоб вона зафіксувалася.

Уставлення адаптера для поодинокого забивання кріпильних елементів

 1. Зніміть газовий балон.
 2. Зніміть магазин.
 3. Уставте адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів.
 4. Уставте магазин.

Знімання адаптера для поодинокого забивання кріпильних елементів

 1. Зніміть газовий балон.
 2. Зніміть магазин.
 3. Зніміть адаптер для поодинокого забивання кріпильних елементів.
 4. Уставте магазин.

Усунення несправностей

Усунення невірного положення поршня

 • Перевірте положення кнопки RESET (скидання) .
  Результат 
  • Кнопка RESET (скидання) виступає над поверхнею корпусу. При цьому Ви можете бачити її білий край.
  • Щоб усунути невірне положення поршня, натисніть кнопку RESET (скидання) .

Видалення сторонніх предметів та цвяхів з області напрямної для дюбелів

ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травми через частинки, що відлітають від матеріалу основи! Якщо в області напрямної для дюбелів знаходяться сторонні предмети або якщо кріпильні елементи заклинює у напрямній для дюбелів, існує небезпека отримання травм через уламки, що розлітаються.
 • Ніколи не намагайтеся усунути збій у роботі інструмента, продовжуючи забивати кріпильні елементи!
 1. Зніміть газовий балон.
 2. Спорожніть магазин.
 3. Зніміть магазин.
 4. Зніміть напрямну для дюбелів.
 5. Видаліть усі сторонні предмети та цвяхи з області напрямної для дюбелів.
 6. Установіть напрямну для дюбелів.
 7. Уставте магазин.

Догляд і технічне обслуговування

Належний догляд за монтажним пістолетом

 • Не працюйте з монтажним пістолетом, якщо в ньому забилися вентиляційні прорізи.
 • Не допускайте забруднення рукояток мастильними матеріалами.
 • Регулярно чистьте монтажний пістолет.
 • Не застосовуйте для чищення розпилювачі, парогенератори або проточну воду.
 • Для догляду за інструментом не використовуйте засоби, що містять силікон.
 • Не використовуйте спреї та аналогічні мастильні матеріали та засоби.

Чищення монтажного пістолета

 1. Зніміть газовий балон.
 2. Спорожніть магазин.
 3. Видаліть залишки пластмаси з напрямної для дюбелів.
 4. Прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою таким чином, щоб усередину інструмента не потрапляли сторонні предмети.
 5. Чистьте зовнішню поверхню інструмента вологою тканиною.

Транспортування та зберігання

Технічне обслуговування

 • Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Із рекомендованими запасними частинами, видатковими матеріалами та приладдям для Вашого інструмента Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.group .
 • Регулярно перевіряйте всі зовнішні деталі монтажного пістолета на наявність пошкоджень, а також контролюйте справну роботу його органів керування.
 • Ніколи не працюйте з монтажним пістолетом, якщо на ньому є видимі пошкодження або неналежним чином функціонують органи керування.
 • Несправний монтажний пістолет передайте до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.

Перевірка після проведення догляду і технічного обслуговування

 • Переведіть важіль для налаштування глибини забивання у положення + .

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби Hilti Service .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Кріпильні елементи часто забиваються на недостатню глибину.
Занадто низька потужність
  • Переведіть важіль для налаштування глибини забивання у положення + .
Кріпильний елемент занадто довгий
 • Скористайтеся коротшим кріпильним елементом.
Основа занадто тверда
 • Обміркуйте застосування інструментів DX.
Впускний/випускний клапан засмічений або закритий рукою.
 • Прочистьте монтажний пістолет та прослідкуйте за положенням рук.
Image alternative
Кріпильні елементи часто забиваються на надмірну глибину.
Занадто висока потужність.
  • Переведіть важіль для налаштування глибини забивання у положення .
Кріпильний елемент занадто короткий.
 • Скористайтеся довшим кріпильним елементом.
Image alternative
Кріпильні елементи ламаються.
Занадто низька потужність
  • Переведіть важіль для налаштування глибини забивання у положення + .
Кріпильний елемент занадто довгий
 • Скористайтеся коротшим кріпильним елементом.
Основа занадто тверда
 • Обміркуйте застосування інструментів DX.
Напрямна для дюбелів розташована не під прямим кутом до поверхні основи.
 • Щоб забити кріпильний елемент, утримуйте монтажний пістолет таким чином, щоб напрямна для дюбелів була розташована під прямим кутом до поверхні основи.
Image alternative
Кріпильні елементи гнуться.
Занадто низька потужність
  • Переведіть важіль для налаштування глибини забивання у положення + .
Кріпильний елемент занадто довгий
 • Скористайтеся коротшим кріпильним елементом.
Напрямна для дюбелів розташована не під прямим кутом до поверхні основи.
 • Щоб забити кріпильний елемент, утримуйте монтажний пістолет таким чином, щоб напрямна для дюбелів була розташована під прямим кутом до поверхні основи.
Image alternative
Кріпильні елементи не утримуються у стальній основі.
Основа занадто тонка.
 • Оберіть інший спосіб кріплення.
Газового балона не вистачає на забивання усіх кріпильних елементів, що містяться в упаковці.
Підвищене споживання газу через часте притискання інструмента до поверхні основи без забивання кріпильних елементів.
 • Уникайте притискання інструмента до поверхні основи без забивання кріпильних елементів.
Монтажний пістолет не вдається розкрити.
Невірне положення поршня
Функція розпізнавання цвяха заблокована, кнопка RESET (скидання) знаходиться не на одному рівні з поверхнею корпусу навіть після натискання.
Кріпильний елемент заклинило у магазині для дюбелів.
 • Дістаньте кріпильний елемент, який заклинило.
Цвях заклинило під важелем перед робочою частиною поршня.
 • Зніміть газовий балон, притисніть інструмент донизу і міцно натисніть на спусковий гачок.
Занадто велика кількість осічок.
Магазин для дюбелів розташований не під прямим кутом до поверхні основи.
 • Щоб забити кріпильний елемент, утримуйте монтажний пістолет таким чином, щоб напрямна для дюбелів була розташована під прямим кутом до поверхні основи.
Використовується неналежний кріпильний елемент.
 • Скористайтеся належним кріпильним елементом.
Основа занадто тверда
 • Обміркуйте застосування інструментів DX.
Монтажний пістолет не забиває кріпильні елементи.
Важіль подачі цвяха не переведений уперед.
 • Вивільніть важіль подачі цвяха та переведіть його до упору вперед.
Недостатньо цвяхів у магазині (2 або менше).
Несправність системи подачі цвяхів
 • Скористайтеся іншою стрічкою із цвяхами.
 • Прочистьте магазин.
Порожній газовий балон
Світлодіод 1 горить червоним кольором
Повітря у газовому контурі
 • Тричі притисніть монтажний пістолет до поверхні основи, не натискаючи на спусковий гачок.
Сторонні предмети в області напрямної для дюбелів
Монтажний пістолет значно нагрівся
 • Зачекайте, доки монтажний пістолет не охолоне.
Помилка електроніки
 • Дістаньте газовий балон, а потім уставте його знову. Якщо це не усуває проблему, вставте новий газовий балон.
Монтажний пістолет значно нагрівся та не забиває кріпильні елементи навіть після перерви у роботі.
Інтенсивність забивання кріпильних елементів значно перевищує 1200 забивань за годину.
 • Зачекайте, доки монтажний пістолет не охолоне.
Монтажний пістолет не забиває кріпильні елементи або забиває лише поодинокі кріпильні елементи.
Умови навколишнього середовища знаходяться за межами припустимого діапазону.
 • Слідкуйте за тим, щоб умови навколишнього середовища знаходилися у межах припустимого діапазону, зазначеного у технічних даних.
Температура газового балона знаходиться за межами припустимого діапазону.
 • Слідкуйте за тим, щоб умови навколишнього середовища знаходилися у межах припустимого діапазону, зазначеного у технічних даних.
У системі дозування газу утворилися порожнечі.
 • Дістаньте газовий балон та вставте його знову.
Після забивання кріпильного елемента монтажний пістолет не був повністю знятий з поверхні основи.
 • Після забивання кріпильного елемента повністю зніміть монтажний пістолет з поверхні основи.
Кріпильний елемент не вдається дістати з напрямної для дюбелів.
Кріпильний елемент заклинило у магазині для дюбелів.
 • Дістаньте кріпильний елемент, який заклинило.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative