Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [5 MB]

AG 125-13S

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Наведені нижче сигнальні слова використовуються у комбінації з відповідними символами:
Image alternative НЕБЕЗПЕКА! Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Указує на потенційну небезпеку, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
Image alternative УВАГА! Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти у баки для побутового сміття!

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.
Image alternative Бездротова передача даних

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Кількість обертів на хвилину
Image alternative Кількість обертів на хвилину
Image alternative Номінальна частота обертання
Image alternative Діаметр
Image alternative Клас захисту II (подвійна ізоляція)

Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Описаний у цьому документі інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. Якщо у Вас виникли питання відносно інструмента, завжди посилайтеся на ці дані, звертаючись до нашого представництва та до сервісної служби.
  Інформація про інструмент
Інформація про інструмент
Кутова шліфувальна машина
AG 125-13S
Версія
05
Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уважно прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Найменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил, гострих кромок або рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж приєднувати його до джерела живлення, піднімати або переносити. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте у стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Виймайте штепсельну вилку з розетки, перш ніж налаштовувати інструмент, замінювати приладдя або робити перерву в роботі. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкції . У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Загальні вказівки з техніки безпеки під час шліфування, шліфування з використанням наждачного паперу, роботи з дротовими щітками, полірування та відрізного шліфування:

 • Цей електроінструмент призначений для використання в якості шліфувальної машини, наждачної шліфувальної машини, шліфувальної машини з дротовою щіткою і шліфувально-відрізної машини. Дотримуйтеся всіх вказівок з техніки безпеки, інструкцій, схем і даних, отриманих Вами разом з інструментом. Невиконання наступних інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.
 • Цей електроінструмент не призначений для полірування. Використання електроінструмента не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій і стати причиною травмування.
 • Не використовуйте приладдя, яке не було розроблене або рекомендоване виробником спеціально для використання із цим електроінструментом. Навіть якщо Ви можете закріпити приладдя на електроінструменті, це не гарантує його безпечної експлуатації.
 • Гранично припустима частота обертання змінного робочого інструмента не повинна бути меншою за максимальну частоту обертання, зазначену на електроінструменті. Приладдя, що обертається з частотою більше припустимої, може зруйнуватися або відлетіти.
 • Зовнішній діаметр і товщина змінного робочого інструмента повинні відповідати розмірам електроінструмента. Ви не зможете належним чином контролювати змінні робочі інструменти, розміри яких не відповідають вимогам; крім того, захисний кожух не закриватиме їх повністю.
 • Змінні робочі інструменти з різьбовою вставкою слід установлювати точно на різьбу шліфувального шпинделя. Якщо Ви використовуєте змінні робочі інструменти, які встановлюються за допомогою фланця, переконайтеся, що діаметр отвору змінного робочого інструмента відповідає діаметру кріплення на фланці. Якщо змінні робочі інструменти встановлені на електричний інструмент неналежним чином, вони обертаються нерівномірно та сильно вібрують, що може призвести до втрати контролю.
 • Не використовуйте пошкоджені змінні робочі інструменти. Перед кожним використанням перевіряйте шліфувальні круги на наявність відколів і тріщин, шліфувальні тарілки на наявність тріщин, зношування або сильного стирання, а дротові щітки на наявність зламів або розривів. У разі падіння електроінструмента або робочого інструмента перевірте їх на наявність пошкоджень або замініть робочий інструмент. При першому використанні обертового змінного робочого інструмента оператор і особи, що стоять поруч, повинні перебувати на безпечній відстані від нього. Потрібно дати інструменту попрацювати протягом хвилини за максимальної частоти обертання. Несправні робочі інструменти виходять з ладу найчастіше під час цього контрольного проміжку часу.
 • Застосовуйте індивідуальні засоби захисту. Залежно від умов роботи використовуйте захисну маску або захисні окуляри. За необхідності використовуйте пилозахисну маску, захисні навушники, захисні рукавиці або спеціальний фартух, щоб захистити себе від дрібних часток оброблюваного матеріалу. Необхідно захищати очі від потрапляння частинок, що утворюються під час роботи. Пил, що утворюється під час роботи, повинен затримуватися пилозахисним фільтром респіратора. Тривалий вплив сильного шуму може призвести до втрати слуху.
 • Прослідкуйте за тим, щоб інші особи у місці виконання робіт перебували на безпечній відстані від Вас. Кожна особа, яка заходить у межі робочої зони, повинна використовувати засоби індивідуального захисту. Уламки оброблюваної деталі або частини пошкодженого робочого інструмента можуть розлітатися та ставати причиною травмування навіть за межами безпосередньої робочої зони.
 • Під час виконання робіт, при яких змінний робочий інструмент може натрапити на приховані електричні кабелі або власний кабель живлення, тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
 • Тримайте кабель живлення на безпечній відстані від обертових робочих інструментів. У випадку втрати контролю над інструментом кабель живлення може бути перерізаний, а Ваша рука затягнута в зону обертання робочого інструмента.
 • Не відкладайте електроінструмент до повної зупинки робочого інструмента. Обертовий робочий інструмент може натрапити на опорну поверхню, внаслідок чого Ви можете втратити контроль над електроінструментом.
 • Не допускайте увімкнення електроінструмента під час його перенесення. Обертовий робочий інструмент може випадково захопити край Вашого одягу та травмувати Вас.
 • Регулярно очищайте вентиляційні прорізи електроінструмента. Оскільки двигун засмоктує пил усередину корпуса, підвищена концентрація металевого пилу може створити небезпеку ураження електричним струмом.
 • Не використовуйте електроінструмент поблизу легкозаймистих матеріалів. Іскри можуть запалити ці матеріали.
 • Не використовуйте робочі інструменти, для експлуатації яких потрібне застосування рідких охолоджувальних засобів. Використання води або інших рідких охолоджувальних засобів може призвести до ураження електричним струмом.
Віддача і відповідні вказівки з техніки безпекиВіддача являє собою раптову реакцію, що виникає при зачепленні або блокуванні робочого інструмента, що обертається (шліфувального круга, шліфувальної тарілки, дротової щітки тощо). Зачеплення або блокування призводять до раптової зупинки робочого інструмента, що обертається. Це спричиняє неконтрольований рух електроінструмента у напрямку, протилежному напрямку обертання робочого інструмента в місці блокування.
При зачепленні або блокуванні шліфувального круга в оброблюваній деталі кромка шліфувального круга, що занурюється в деталь, може застрягати, що може призвести до руйнування круга або спричинити віддачу. При цьому шліфувальний круг рухається або в напрямку оператора, або від нього (залежно від напрямку обертання круга в місці блокування). Це може також спричинити руйнування шліфувального круга.
Віддача є наслідком неправильного або помилкового використання електроінструмента. За умови дотримання відповідних заходів безпеки, що наведені нижче, цього явища можна уникнути.
 • Надійно тримайте електроінструмент, прийнявши таке положення тіла і рук, при якому Ви зможете амортизувати віддачу інструмента. Завжди використовуйте додаткову рукоятку (за її наявності), щоб максимально контролювати віддачу або реактивний момент, що виникає під час набирання швидкості електродвигуна. Якщо вжити відповідних запобіжних заходів, оператор може контролювати віддачу і реактивний момент.
 • Не наближайте руки до обертових робочих інструментів. У разі виникнення віддачі робочий інструмент може зачепити Ваші руки.
 • Уникайте потрапляння в зону, в яку зміщується електроінструмент під час віддачі. Віддача зміщує електроінструмент від місця блокування в напрямку, протилежному напрямку обертання робочого інструмента.
 • Будьте вкрай уважними під час обробки кутів, гострих кромок тощо. Не допускайте відскакування змінних робочих інструментів або їхнього заїдання в оброблюваних деталях. Змінний робочий інструмент, що обертається, може заїдати під час обробки кутів, гострих кромок або у випадку його відскакування. Це стає причиною втрати контролю над інструментом або виникнення віддачі.
 • Не використовуйте полотно з ланцюговим або зубчастим зачепленням. Використання таких змінних робочих інструментів найчастіше викликає віддачу або призводить до втрати контролю над шліфувальною машиною.
Особливі вказівки з техніки безпеки при використанні шліфувальних та відрізних кругів:
 • Використовуйте тільки допущені до експлуатації абразивні змінні робочі інструменти та захисні кожухи, що відповідають їм. Абразивні змінні робочі інструменти, які не призначені для цього електроінструмента, працюють нестабільно; крім того, захисний кожух не закриває їх повністю.
 • Шліфувальні круги зі зміщеним центром слід установлювати таким чином, щоб їхня шліфувальна поверхня не виступала за край захисного кожуха. Неналежним чином установлений шліфувальний круг, що виступає за край захисного кожуха, не може бути достатньо захищеним.
 • Захисний кожух повинен бути надійно закріплений на електроінструменті та відрегульований таким чином, щоб підтримувати максимальну безпеку. Відкритою повинна залишатися якомога менша частина абразивного змінного робочого інструмента. Захисний кожух призначений для захисту оператора від осколків, випадкового зіткнення з абразивним змінним робочим інструментом та від іскор, які можуть запалити одежу.
 • Абразивні змінні робочі інструменти повинні використовуватися лише за призначенням. Зокрема: забороняється виконувати шліфування боковою поверхнею відрізного круга. Відрізні круги призначені для зняття матеріалу кромкою круга. Вплив бокової сили на ці абразивні змінні робочі інструменти може стати причиною їхнього руйнування.
 • Для встановлення вибраного Вами шліфувального круга завжди використовуйте непошкоджений затискний фланець потрібного розміру та форми. Фланці відповідної форми та розміру фіксують шліфувальний круг і зменшують ризик його руйнування. Затискні фланці відрізних кругів можуть відрізнятися від затискних фланців інших шліфувальних кругів.
 • Не використовуйте зношені шліфувальні круги від електроінструментів більшого розміру. Шліфувальні круги, виготовлені для електроінструментів більшого розміру, не розраховані на високу частоту обертання малогабаритних електроінструментів і тому можуть зруйнуватися.
Додаткові особливі вказівки з техніки безпеки під час відрізного шліфування:
 • Уникайте блокування або занадто сильного притискання відрізного круга. Не виконуйте занадто глибоких розрізів. Перенавантаження відрізного круга збільшує його зношування та схильність до перекосу або блокування, а разом з тим і можливість віддачі або руйнування круга.
 • Намагайтеся не знаходитися в зоні перед обертовим відрізним кругом і за ним. Якщо віддача виникне під час зміщення відрізного круга в оброблюваній деталі в поступальному напрямку, то електроінструмент може відскочити прямо на Вас.
 • У випадку заклинювання відрізного круга або переривання роботи вимкніть інструмент і дочекайтеся повної зупинки круга. Ніколи не намагайтеся витягнути із розпилу відрізний круг, що продовжує обертатися, інакше можлива віддача. З'ясуйте і усуньте причину защемлення.
 • Не вмикайте інструмент знову, якщо він все ще перебуває в оброблюваній деталі. Перед продовженням роботи дочекайтеся, поки інструмент не досягне робочої частоти обертання. Інакше можливе заїдання круга, його вискакування з оброблюваної деталі або поява віддачі.
 • Підпирайте плити або деталі великого розміру, щоб знизити ризик віддачі у випадку заїдання відрізного круга. Великі оброблювані деталі можуть прогинатися під дією власної ваги. Оброблювану деталь потрібно підпирати з обох боків круга як поблизу від місця виконання різання, так і вздовж кромки деталі.
 • Будьте особливо уважні, коли виконуєте «заглибне різання» в стіні або інших місцях з недостатнім обзором. Занурення відрізного круга в робочу поверхню під час різання газопроводів, водопроводів, електричних дротів або інших предметів може спричинити віддачу.
Особливі вказівки з техніки безпеки при шліфуванні з використанням наждачного паперу:
 • Не використовуйте шліфувальні полотна занадто великого розміру; дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо вибору розміру шліфувального полотна. Використання шліфувального полотна, що виступає за шліфувальну тарілку, може призвести до травмування, а також до блокування, розриву шліфувального полотна або спричинити віддачу.
Особливі вказівки з техніки безпеки при роботі з дротовими щітками:
 • Пам'ятайте, що дротові щітки втрачають шматочки дроту навіть при звичайному використанні. Не притискайте їх занадто сильно. Шматочки дроту, що відлітають, можуть легко проходити через тонку тканину одягу та/або проникати в шкіру.
 • При використанні захисного кожуха не допускайте його контакту із дротовою щіткою. Тарілчасті та чашкові щітки під дією притискання та відцентрових сил можуть збільшувати свій діаметр.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки. Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими та чистими.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Існує ризик отримання травм!
 • Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, шолом, навушники, робочі рукавиці та легкий респіратор.
 • Перш ніж розпочинати використання інструмента, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що утворюватиметься під час роботи. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу. Пил, що містить такі матеріали, як фарби із вмістом свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця та користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. У разі контакту з таким пилом або при його вдиханні у користувача електроінструмента та у людей, що знаходяться поблизу, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
 • Працюйте з перервами та виконуйте вправи на розминання пальців, щоб покращити кровообіг у них. Під час довготривалих робіт вібрація може пошкодити судини або нерви у пальцях, руках або зап'ясткових суглобах.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
 • Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, торкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки. Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента та у разі пошкодження замінюйте його у сервісному центрі компанії Hilti . Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Для грубого шліфування ніколи не використовуйте відрізні шліфувальні круги.
 • Зніміть затискний фланець зі шпинделя, перш ніж установлювати змінний робочий інструмент із інтегрованою різьбою.
 • Надійно затягуйте змінний робочий інструмент та фланець. Якщо змінний робочий інструмент та фланець затягнуті недостатньо надійно, то після вимкнення існує небезпека, що змінний робочий інструмент зіскочить зі шпинделя під час гальмування двигуном.
 • Дотримуйтеся вказівок виробника щодо застосування та зберігання шліфувальних кругів.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Кнопка фіксації шпинделя
 2. Вимикач
 3. Вентиляційні прорізи
 4. Вібропоглинаюча бокова рукоятка
 5. Затискний ключ
 6. Затискна гайка
 7. Швидкозатискна гайка Kwik‑Lock (опція)
 8. Відрізний шліфувальний круг/круг для грубого шліфування
 9. Затискний фланець з ущільнювальним кільцем
 10. Захисний кожух
 11. Шпиндель
 12. Швидкий затискач
 13. Кнопка розблокування кожуха
 14. Нарізна втулка для рукоятки

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою ручну електричну кутову шліфувальну машину. Вона призначена для відрізного шліфування, грубого шліфування металевих і мінеральних матеріалів, щіткового чищення, шліфування наждачним папером, а також для свердління отворів у кахлі без використання води. Інструмент дозволяється застосовувати лише для сухого шліфування і різання.

Експлуатація інструмента можлива лише за умови, що напруга і частота мережі живлення відповідають вказаним на заводській табличці значенням.
 • Відрізне шліфування, штробління та грубе шліфування мінеральних матеріалів допускається лише за умови використання відповідного захисного кожуха із передньою накладкою.

 • Під час обробки мінеральних основ, наприклад бетону або каменю, рекомендується використовувати витяжний кожух, призначений для експлуатації з відповідним пилососом Hilti .

Комплект постачання

Кутова шліфувальна машина, бокова рукоятка, стандартний захисний кожух, передня накладка, затискний фланець, затискна гайка, затискний ключ, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Обмежувач пускового струму

Електронний обмежувач пускового струму знижує силу пускового струму, щоб попередити спрацювання запобіжника у мережі живлення. Це дозволяє уникнути різкого вмикання інструмента.

Електронна система підтримання постійної частоти обертання/електронний тахорегулятор

Електрична система регулювання підтримує частоту обертання від холостого ходу до повного навантаження майже на постійному рівні. Використання цієї системи дає змогу обробляти матеріали в оптимальному режимі завдяки постійній робочій частоті обертання.

Active Torque Control (ATC)

Електроніка розпізнає загрозу заклинювання круга та вимикає інструмент для запобігання подальшого обертання шпинделя.
Після активації системи ATC знову запустіть інструмент у роботу. Для цього відпустіть вимикач, а потім знову увімкніть його.
У разі відмови системи ATC інструмент працює зі значно зниженою частотою обертання і крутним моментом. Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для перевірки.

Система блокування повторного увімкнення

Ця система запобігає непередбаченому увімкненню інструмента у разі відновлення живлення після можливого збою, якщо вимикач зафіксований. Щоб увімкнути інструмент, слід відпустити вимикач, а потім натиснути на нього знову.

Термозахист інструмента

Система термозахисту двигуна контролює споживання електроенергії, нагрівання двигуна і захищає інструмент від перегрівання.
У разі перенавантаження двигуна через занадто сильне притискання інструмента потужність інструмента помітно знижується та він може зупинитися. Слід уникати зупинки. Допустиме перенавантаження інструмента не має певної заданої величини, а залежить від температури двигуна.

Передня накладка для захисного кожуха

Image alternative
Під час обробки металевих матеріалів за допомогою прямих кругів для грубого шліфування або відрізних шліфувальних кругів використовуйте стандартний захисний кожух із передньою накладкою.

Пилозахисний кожух (шліфування) DG-EX 125/5" (приладдя)

Image alternative
Шліфувальна система не призначена для постійного шліфування мінеральних основ за допомогою алмазних чашкових кругів.
ОБЕРЕЖНО! Обробляти метал з використанням цього кожуха забороняється.

Пилозахисний кожух (штробління) DC-EX 125/5"M (приладдя)

Image alternative
Роботи з відрізного шліфування і штробління на мінеральних основах потрібно проводити лише з пилозахисним кожухом.
ОБЕРЕЖНО! Обробляти метал з використанням цього кожуха забороняється.

Пилозахисний кожух (різання) DC-EX 125/5"C (приладдя)

Image alternative
Під час відрізного шліфування цегли і бетону потрібно використовувати пилозахисний кожух (різання) DC-EX 125/5"C.
ОБЕРЕЖНО! Обробляти метал з використанням цього кожуха забороняється.

Видаткові матеріали

Дозволяється використовувати лише армовані волокнистим матеріалом шліфувальні круги (макс. Ø 125 мм) зі зв'язуючою речовиною на основі синтетичної смоли, які допущені до застосування при частоті обертання не менше 11500 об/хв. та периферійній швидкості 80 м/с.
Товщина круга для грубого шліфування має складати не більше 6,4 мм; товщина відрізного шліфувального круга – не більше 2,5 мм.
УВАГА! Під час різання та штробління за допомогою відрізних шліфувальних кругів завжди використовуйте стандартний захисний кожух із додатковою передньою накладкою.
Круги

Застосування
Умовне позначення
Матеріал
Абразивний відрізний шліфувальний круг
Відрізне шліфування, штробління
AC‑D
металевий
Алмазний відрізний шліфувальний круг
Відрізне шліфування, штробління
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
мінеральний
Абразивний круг для грубого шліфування
Грубе шліфування
AG‑D, AF‑D, AN‑D
металевий
Алмазний круг для грубого шліфування
Грубе шліфування
DG-CW (SPX, SP, P)
мінеральний
Дротова щітка
Дротові щітки
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
металевий
Алмазна бурова коронка
Свердління отворів у кахлі
DD-M14
мінеральний
Фібровий круг
Грубе шліфування
AP-D
металевий
Добір кругів до приладдя, що використовується
Поз.
Приладдя
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Захисна кришка
X
X
X
X
X
X
B
Передня накладка (у комбінації з A)
X


X


C
Пилозахисний кожух (шліфування) DG-EX 125/5"


XD
Пилозахисний кожух (різання) DC-EX 125/5"C (у комбінації з A)X


E
Пилозахисний кожух (штробління) DC-EX 125/5"MX


F
Адаптер DC-EX SL (у комбінації з E)X


G
Бокова рукоятка
X
X
X
X
X
X
H
Кругла рукоятка DCBG 125 (додається до G)
X
X
X
X
X
X
I
Затискна гайка
X
X
X
X


J
Затискний фланець
X
X
X
X


K
Гайка Kwik‑Lock (додається до I)
X


X


L
Затискна гайка для фібрового круга
X

M
Опорний диск
X

Технічні дані

Кутова шліфувальна машина

Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану у табличці з паспортними даними інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.
Наведені параметри виміряні за номінальної напруги у 230 В. Вони можуть відрізнятися у разі коливання напруги, а також у моделях інструмента, виконаних відповідно до певних національних норм. Номінальна напруга, частота та номінальна споживана потужність або номінальний струм вказані у табличці з паспортними даними інструмента.

AG 125-13S
Номінальна споживана потужність
1 300 Вт
Номінальна частота обертання
11 500 об/хв
Максимальний діаметр круга
125 мм
Діаметр різьби
M14
Довжина різьби
22 мм
Маса згідно з процедурою EPTA від 01
2,5 кг

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 60745

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Інформація про шум

AG 125-13S
Рівень шумової потужності (LWA)
102 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
91 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
Інформація про вібраціюЗначення вібрації може змінюватися під час застосування інструмента з іншою метою, приміром для різання.

AG 125-13S
Шліфування поверхні з використанням вібропоглинаючої рукоятки (ah,AG)
5,3 м/с²
Шліфування з використанням наждачного паперу (ah,DS)
4,0 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²

Уведення в експлуатацію

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм. Змінний робочий інструмент може бути гарячим, а його кромки – гострими.
 • Використовуйте захисні рукавиці під час установлення або зняття деталей, виконання робіт з налаштування і усунення несправностей.

Установлення бокової рукоятки

 • Прикрутіть бокову рукоятку до однієї з передбачених для цього нарізних втулок.

Захисний кожух

 • Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення відповідного захисного кожуха.

Установлення захисного кожуха

Розташований на захисному кожусі монтажний виступ дозволяє встановити на інструмент тільки той захисний кожух, який підходить саме до нього. Крім того, монтажний виступ запобігає падінню захисного кожуха на змінний робочий інструмент.
Image alternative
 1. Надіньте захисний кожух на шийку шпинделя так, щоб обидва зображення трикутників на інструменті і на захисному кожусі були розташовані один напроти одного.
 2. Притисніть захисний кожух до шийки шпинделя.
 3. Натисніть кнопку розблокування кожуха і повертайте захисний кожух, поки він не буде зафіксований у потрібному положенні.
  • Кнопка розблокування кожуха відскакує назад.

Регулювання положення захисного кожуха

Image alternative
 • Натисніть кнопку розблокування кожуха і повертайте захисний кожух, поки він не буде зафіксований у потрібному положенні.

Знімання захисного кожуха

 1. Натисніть кнопку розблокування кожуха та поверніть захисний кожух таким чином, щоб обидва зображення трикутників на захисному кожусі та на інструменті були розташовані один напроти одного.
 2. Зніміть захисний кожух.

Установлення та зняття передньої накладки

Image alternative
 1. Установіть передню накладку до упора таким чином, щоб її закрита сторона була направлена до стандартного захисного кожуха.
 2. Щоб від'єднати передню накладку, відкрийте фіксатор та зніміть її зі стандартного захисного кожуха.

Установлення та зняття кругів

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм. Змінний робочий інструмент може бути гарячим.
 • Під час заміни робочого інструмента використовуйте захисні рукавиці.
Алмазні круги слід заміняти, коли ефективність різання або шліфування помітно знижується. Як правило, це відбувається у тому випадку, якщо висота алмазних сегментів становить менше 2 мм (1/16").
Круги інших типів слід заміняти, коли ефективність різання помітно знижується або коли під час роботи будь-які частини кутової шліфувальної машини (окрім круга) торкаються оброблюваного матеріалу.
Абразивні круги слід заміняти після дати закінчення терміну придатності.

Установлення шліфувального круга

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Переконайтеся, що ущільнювальне кільце знаходиться у затискному фланці та не пошкоджене.
  Результат Ущільнювальне кільце пошкоджене.
  Ущільнювальне кільце відсутнє у затискному фланці.
  • Уставте новий затискний фланець з ущільнювальним кільцем.
 3. Установіть затискний фланець на шпиндель.
 4. Установіть шліфувальний круг.
 1. Затягніть затискну гайку, яка відповідає робочому інструменту, що має використовуватися.
 2. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 3. За допомогою затискного ключа затягніть затискну гайку, після чого відпустіть кнопку фіксації шпинделя та зніміть ключ.

Зняття шліфувального круга

 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження та руйнування. Якщо натиснути кнопку фіксації шпинделя під час обертання шпинделя, змінний робочий інструмент може зіскочити з нього.
 • Натискайте кнопку фіксації шпинделя тільки після того, як він повністю зупиниться.
 1. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 2. Послабте затискну гайку, встановивши на неї ключ та повернувши його проти годинникової стрілки.
 3. Відпустіть кнопку фіксації шпинделя та вийміть шліфувальний круг.

Установлення шліфувального круга зі швидкозатискною гайкою Kwik‑Lock

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження. Якщо затягувати швидкозатискну гайку Kwik‑Lock занадто міцно, вона може зламатися.
 • Слідкуйте за тим, щоб під час роботи швидкозатискна гайка Kwik-Lock не торкалася опорної поверхні.
 • Не використовуйте пошкоджену затискну гайку Kwik‑Lock .
Замість затискної гайки можна використовувати швидкозатискну гайку Kwik-Lock (приладдя). Вона дає змогу змінювати шліфувальні круги без використання додаткового приладдя.
Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Почистіть затискний фланець і швидкозатискну гайку.
 3. Переконайтеся, що ущільнювальне кільце знаходиться у затискному фланці та не пошкоджене.
  Результат Ущільнювальне кільце пошкоджене.
  Ущільнювальне кільце відсутнє у затискному фланці.
  • Уставте новий затискний фланець з ущільнювальним кільцем.
 4. Установіть затискний фланець на шпиндель.
 1. Установіть шліфувальний круг.
 2. Затягніть швидкозатискну гайку Kwik‑Lock , доки вона не буде знаходитися на шліфувальному крузі.
  • Напис Kwik‑Lock у затягнутому положенні повинен читатися.
 3. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 4. Вручну обертайте шліфувальний круг за годинниковою стрілкою, поки швидкозатискна гайка Kwik‑Lock не буде міцно затягнута, після чого відпустіть кнопку фіксації шпинделя.

Зняття шліфувального круга зі швидкозатискною гайкою Kwik-Lock

 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження та руйнування. Якщо натиснути кнопку фіксації шпинделя під час обертання шпинделя, змінний робочий інструмент може зіскочити з нього.
 • Натискайте кнопку фіксації шпинделя тільки після того, як він повністю зупиниться.
 1. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 2. Відкрутіть швидкозатискну гайку Kwik‑Lock , обертаючи її рукою проти годинникової стрілки.
 3. Якщо Ви не можете відкрутити швидкозатискну гайку Kwik‑Lock вручну, встановіть на неї ключ та повертайте його проти годинникової стрілки.
  Ніколи не користуйтеся трубним ключем, щоб не пошкодити затискну гайку Kwik‑Lock .
 4. Відпустіть кнопку фіксації шпинделя та вийміть шліфувальний круг.

Установлення бурової коронки

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Установіть бокову рукоятку.
 3. Установіть захисний кожух.
 4. Уставте бурову коронку і закрутіть її зусиллям руки.
 5. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 6. Затягніть бурову коронку за допомогою відповідного гайкового ключа.
 7. Після цього відпустіть кнопку фіксації шпинделя та зніміть ключ.

Установлення дротової щітки

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Установіть бокову рукоятку.
 3. Установіть захисний кожух.
 4. Уставте дротову щітку і закрутіть її зусиллям руки.
 5. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 6. Затягніть дротову щітку за допомогою відповідного гайкового ключа.
 7. Після цього відпустіть кнопку фіксації шпинделя та зніміть ключ.

Установлення фібрового круга

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Установіть бокову рукоятку.
 3. Установіть захисний кожух.
 4. Установіть опорний диск і фібровий круг та міцно прикрутіть затискну гайку.
 5. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації шпинделя.
 6. За допомогою затискного ключа затягніть затискну гайку, після чого відпустіть кнопку фіксації шпинделя та зніміть ключ.

Експлуатація

Шліфування

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм. Може раптово статися блокування або заїдання змінного робочого інструмента.
 • Завжди використовуйте інструмент із боковою рукояткою (додається до дугової рукоятки) та міцно утримуйте інструмент обома руками.

Відрізне шліфування

 • Для здійснення відрізного шліфування помірно просувайте інструмент уперед, але не перекошуйте інструмент або відрізний шліфувальний круг (він має бути розташований під кутом близько 90° до площини різання).
  Щоб досягти найкращих результатів різання профілів та невеликих прямокутних труб, рекомендується спочатку розташовувати відрізний шліфувальний круг з їхньої найменшої сторони.

Грубе шліфування

 • Пересувайте інструмент вперед і назад, помірно натискаючи на нього та утримуючи його під кутом від 5° до 30°.
  • Таким чином вдається уникнути надмірного нагріву оброблюваної деталі, її знебарвлювання та утворювання рубців.

Увімкнення і вимкнення

Увімкнення

 1. Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
 2. Натисніть на задню частину вимикача.
 3. Пересуньте вимикач уперед.
 4. Зафіксуйте вимикач.
  • Двигун працює.

Вимикання інструмента

 • Натисніть на задню частину вимикача.
  • Вимикач переходить у положення вимкнення, після чого двигун зупиняється.

Догляд за інструментом

  НЕБЕЗПЕКА
  Небезпека ураження електричним струмом через несправність захисної ізоляції. У жорстких умовах експлуатації під час обробки металів можливе накопичення електропровідного пилу всередині інструмента, що може негативно сказатися на захисній ізоляції інструмента.
 • У жорстких умовах експлуатації використовуйте стаціонарний витяжний пристрій.
 • Регулярно очищайте вентиляційні прорізи інструмента.
 • Перед початком роботи вмикайте пристрій захисного відключення (ПЗВ).
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Небезпека ураження електричним струмом. Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до тяжких травм.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Не працюйте з інструментом, якщо його вентиляційні прорізи заблоковані! Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою. Слідкуйте за тим, щоб усередину корпусу інструмента не потрапляли сторонні предмети.
 • Слідкуйте за тим, щоб інструмент був сухим і чистим – це особливо стосується його рукояток; не допускайте забруднення інструмента мастилом. Для догляду за інструментом не використовуйте засоби, що містять силікон.
 • Регулярно чистьте зовнішні поверхні інструмента вологою тканиною. Для видалення бруду заборонено застосовувати водяний розпилювач, парогенератор або струмінь води.
  Часта обробка електропровідних матеріалів (наприклад, металу або вуглецевого волокна) може призвести до скорочення інтервалів технічного обслуговування. Дотримуйтеся місцевих норм безпеки, щоб попередити можливі ризики на робочому місці.

Перевірка після проведення догляду і технічного обслуговування

 • Після проведення догляду і технічного обслуговування перевірте, чи встановлені всі захисні пристрої та чи функціонують вони належним чином.

Транспортування та зберігання

 • Забороняється транспортувати електроінструмент із установленим змінним робочим інструментом.
 • Завжди зберігайте інструмент із утягнутою штепсельною вилкою кабелю живлення.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж розпочинати використання електроінструмента після тривалого транспортування або зберігання, перевірте його на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Пошук і усунення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не вмикається.
Збій у мережі електроживлення.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Пошкоджений кабель живлення або його штепсельна вилка.
 • Зверніться до фахівця-електрика, щоб перевірити кабель живлення; за необхідності замініть кабель.
Зносилися вугільні щітки.
 • Зверніться до фахівця-електрика, щоб перевірити інструмент; за необхідності замініть вугільні щітки.
Інструмент не працює.
Інструмент перенавантажений.
 • Відпустіть вимикач та знову натисніть на нього. Після цього дайте інструменту попрацювати приблизно 30 секунд на холостому ходу.
Інструмент працює не на повну потужність.
Подовжувальний кабель має занадто малий поперечний переріз.
 • Використовуйте подовжувальний кабель з достатнім поперечним перерізом.
Підвищилася температура корпуса редуктора.
Гальмо спрацьовує через короткі проміжки часу.
 • Дайте інструменту попрацювати на холостому ходу, доки він не охолоне.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за наступними посиланнями: qr.hilti.com/r4522554.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative