Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [3 MB]

SB 4-A22

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Постійний струм
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .
Image alternative Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею у якості ударного інструмента.
Image alternative Не допускайте падіння акумуляторної батареї. Не використовуйте акумуляторну батарею, яка зазнала ударного навантаження або була пошкоджена іншим чином.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Стрічкова пилка
  SB 4-A22
  Версія:
  01
  Серійний номер:

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Використання акумуляторного інструмента та належний догляд за ним
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Для живлення електроінструментів застосовуйте лише спеціально призначені для цього акумуляторні батареї. Застосування інших акумуляторних батарей може призвести до отримання травм і виникнення пожежі.
 • Акумуляторну батарею, яка не використовується, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які могли б спричинити коротке замикання її контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї може призвести до отримання опіків або до виникнення пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з акумуляторної батареї рідина може призвести до подразнення шкіри або отримання опіків.
 • Не використовуйте акумуляторну батарею, якщо вона пошкоджена або якщо її конструкція була змінена. Пошкоджені або модифіковані акумуляторні батареї вкрай ненадійні та становлять небезпеку пожежі, вибуху або травмування.
 • Не піддавайте акумуляторну батарею впливу вогню або високих температур. Вогонь або температури понад 130 °C (265 °F) можуть спричинити вибух.
 • Дотримуйтеся вказівок щодо заряджання. Ніколи не заряджайте акумуляторну батарею або акумуляторний інструмент в умовах, що виходять за межі температурного діапазону, зазначеного в інструкції з експлуатації. Неналежне заряджання або заряджання за межами зазначеного температурного діапазону може призвести до руйнування акумуляторної батареї та підвищує ризик займання.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність інструмента.
 • Забороняється здійснювати технічне обслуговування пошкоджених акумуляторних батарей. У будь-яких випадках технічне обслуговування акумуляторних батарей повинен здійснювати виробник або уповноважена служба технічного обслуговування.

Додаткові вказівки з техніки безпеки під час пиляння

Безпека персоналу
 • Не наближайте руки до робочої зони та до пиляльного полотна. Утримуйте інструмент другою рукою за додаткову рукоятку або за корпус двигуна. Якщо тримати інструмент обома руками, виключається ризик їх травмування пиляльним полотном.
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Існує ризик отримання травм!
 • Під час заміни змінного робочого інструмента також користуйтеся захисними рукавицями. Контакт зі змінним робочим інструментом може призвести до отримання порізів або опіків.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу. Пил, що містить такі матеріали, як фарби із вмістом свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця та користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. Контакт із таким пилом або його вдихання може викликати алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів у користувача інструмента та у людей, які знаходяться поруч. До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
 • Перш ніж починати роботу, затягніть пристрої для встановлення кута та глибини різання. Якщо їх налаштування зміняться під час роботи, це може призвести до защемлення пиляльного полотна та до віддачі.
 • Відрегулюйте глибину пропилу залежно від товщини оброблюваної деталі. Пиляльне полотно повинне виступати з-під нижньої поверхні деталі менше ніж на висоту зубця полотна.
 • Під час виконання подовжнього розпилу завжди використовуйте упор або напрямну. Це дозволить покращити точність розпилу та зменшити вірогідність защемлення пиляльного полотна.
 • Не беріться за нижню частину оброблюваної деталі. Захисний кожух не може захистити Вас від пиляльного полотна під оброблюваною деталлю.
 • Не утримуйте розпилювану деталь у руці та не підпирайте її ногою. Закріпіть оброблювану деталь на стійкій основі.
 • Завжди надійно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки, вибравши таке положення тіла і рук, у якому Ви зможете амортизувати можливу віддачу.
 • Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими та чистими.
 • Завжди перебувайте збоку від пиляльного полотна – ніколи не розміщуйте його безпосередньо перед собою. У разі виникнення віддачі пилку може з силою відкинути назад!
 • Якщо пиляльне полотно защемлене або якщо Ви перериваєте роботу, вимкніть пилку та надійно утримуйте її, доки пиляльне полотно не зупиниться повністю. Поки пиляльне полотно продовжує рухатись, не тягніть пилку до себе та не намагайтеся дістати її з оброблюваної деталі – інакше це може призвести до віддачі.
 • Перед повторним вмиканням пилки, яка залишилася в оброблюваній деталі, відцентруйте пиляльне полотно у пропилі та перевірте, чи не застрягли зубці пиляльного полотна в деталі.
 • Будьте надзвичайно обережні під час пиляння стін або інших об'єктів, протилежну сторону яких Ви не можете бачити. Під час урізного пиляння може виникнути віддача через блокування пиляльного полотна прихованими у матеріалі об'єктами.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Завжди використовуйте пиляльне полотно належного розміру з відповідним посадочним отвором.
 • Не використовуйте затуплене або пошкоджене пиляльне полотно. Це призводить до сильного тертя, защемлення пиляльного полотна або до віддачі.
 • Ніколи не використовуйте пошкоджені або неправильно підібрані шайби або кріпильні гвинти для пиляльного полотна.
 • Дотримуйтеся вказівок виробника щодо застосування та зберігання пиляльного полотна.

Указівки з техніки безпеки під час використання стрічкових пилок

 • Якщо під час виконання робіт існує ймовірність того, що змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку, утримуйте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Акумуляторна батарея
 2. Кнопка блокування вимикача
 3. Вимикач
 4. Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
 5. Напрямна
 6. Стрічкове пиляльне полотно
 7. Стрілка на корпусі, яка позначає напрям обертання
 8. Важіль для натягування стрічкового пиляльного полотна
 9. Бокова рукоятка (з ізольованою поверхнею)
 10. Деблокувальна кнопка акумуляторної батареї
 11. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 12. Ролик для стрічкового пиляльного полотна
 13. Напрямна пиляльного полотна
 14. Ущільнювальне кільце

Огляд продукту

Image alternative
 1. Захисна кришка пиляльного полотна
 1. Кріпильні гвинти захисної кришки пиляльного полотна

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою акумуляторну стрічкову пилку. Вона призначена для різання металевих матеріалів і пластику.

Під час використання інструмент слід утримувати обома руками.
 • Використовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 22.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої, рекомендовані компанією Hilti . Додаткову інформацію можна знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Можливі варіанти неналежного використання

 • Забороняється здійснювати різання цегли, бетону, газобетону, природного каменю або кахлі.
 • Не використовуйте інструмент для пиляння трубопроводів, які містять рідину.
 • Не пиляйте незнайомі матеріали.

Індикатор літій-іонної акумуляторної батареї

Стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї та несправності інструмента позначаються за допомогою індикатора літій-іонної акумуляторної батареї. Щоб відобразити стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї, слід натиснути на одну з деблокувальних кнопок акумуляторної батареї.
Стан
Значення
Горять 4 світлодіоди.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
Горять 3 світлодіоди.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
Горять 2 світлодіоди.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
Горить 1 світлодіод.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
Мигає 1 світлодіод.
Стан заряду: < 10 %
Мигає 1 світлодіод, інструмент не готовий до роботи.
Акумуляторна батарея перегрілася або повністю розряджена.
Мигають 4 світлодіоди, інструмент не готовий до роботи.
Інструмент перенавантажений або перегрітий.
При натиснутому вимикачі та протягом 5 секунд після його відпускання перевірка стану заряду неможлива. Якщо світлодіодні індикатори акумуляторної батареї мигають, будь ласка, виконайте вказівки, наведені в розділі «Допомога у разі виникнення несправностей».

Комплект постачання

Стрічкова пилка, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Технічні дані

Стрічкова пилка


SB 4-A22
Номінальна напруга
21,6 В
Температура навколишнього середовища
−17 ℃ … 60 ℃
Маса відповідно до EPTA Procedure 01 з акумуляторною батареєю B22⁄8.0
4,3 кг
Частота обертання на холостому ходу
167 м/хв
Макс. глибина різання
63,5 мм
Стрічкове пиляльне полотно (Довжина x ширина x товщина)
733 мм x 12,7 мм х 0,5 мм або 733 мм x 12,4 мм x 0,35 мм
Робоча температура
−10 ℃ … 50 ℃
Температура зберігання (без акумуляторної батареї)
−30 ℃ … 70 ℃

Акумуляторна батарея

Робоча напруга акумуляторної батареї
21,6 В
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃
Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ … 45 ℃

Дані про шум та вібрацію, виміряні згідно з EN 60745

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Рівень шуму

SB 4-A22
Рівень шумової потужності (LWA)
84 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
73 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
Сумарне значення вібрації

SB 4-A22
Рівень вібрації, що створюється під час різання металу (ah,CM)
1,5 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²
Рівень вібрації, що створюється під час різання деревини (ah,CW)
1,3 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²

Експлуатація

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Електрична небезпека. Небезпека короткого замикання.
 • Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах акумуляторної батареї та пилки немає сторонніх предметів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека падіння акумуляторної батареї.
 • Падіння акумуляторної батареї може становити небезпеку для Вас та інших осіб. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована у стрічковій пилці.
Image alternative
 • Уставте акумуляторну батарею в інструмент до упору, натискаючи на неї у напрямку тильної сторони інструмента, щоб вона зафіксувалася з добре відчутним подвійним клацанням.

Виймання акумуляторної батареї

Image alternative
 1. Натисніть та утримуйте обидві деблокувальні кнопки.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею з інструмента, потягнувши її у напрямку його передньої сторони.

Безпечне використання

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок непередбаченого увімкнення інструмента!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що відповідний інструмент вимкнений.
 • Від'єднайте акумуляторну батарею, перш ніж задавати налаштування інструмента або заміняти приладдя.
  Image alternative
 • Натисніть та утримуйте обидві деблокувальні кнопки.
 • Дістаньте акумуляторну батарею з інструмента, потягнувши її у напрямку його передньої сторони.

Установлення/заміна стрічкового пиляльного полотна

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пошкодження обладнання. Неналежне або невірно встановлене стрічкове пиляльне полотно може пошкодити пилку.
 • Застосовуйте лише стрічкові пиляльні полотна, спеціально призначені для цієї пилки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека травмування внаслідок контакту зі стрічковим пиляльним полотном.
 • Під час установлення стрічкового пиляльного полотна користуйтеся захисними рукавицями.
Image alternative
 1. Послабте 2 гвинти, які утримують захисну кришку пиляльного полотна, та зніміть її.
 2. Обертаючи бокову рукоятку проти годинникової стрілки, викрутіть її з корпусу стрічкової пилки.
 3. Переведіть важіль на 180° у напрямку обертання до упору.
  Щоб задіяти важіль, необхідно демонтувати бокову рукоятку.
 4. Послідовно вставте стрічкове пиляльне полотно у напрямні пиляльного полотна. Тильна сторона пиляльного полотна повинна торкатися підшипників у нижній частині напрямних.
 5. Послідовно просмикніть стрічкове пиляльне полотно за обидва ролики.
 6. Переведіть важіль на 180° у напрямку обертання до упору.
 7. Переконайтеся, що стрічкове пиляльне полотно належним чином просмикнуте за обидва ролики.
 8. Установіть на місце захисну кришку пиляльного полотна.
  • При цьому переконайтеся, що захисна кришка розташована та встановлена належним чином.
 9. Обертаючи бокову рукоятку за годинниковою стрілкою, вкрутіть її у корпус стрічкової пилки.
 10. Переконайтеся, що стрічкове пиляльне полотно встановлене належним чином: для цього декілька разів послідовно вмикайте стрічкову пилку на короткий час, а потім вимикайте її.

Установлення бокової рукоятки

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм. Небезпека травмування через втрату контролю над стрічковою пилкою.
 • Завжди використовуйте інструмент із боковою рукояткою. Укрутіть бокову рукоятку у різьбовий отвір, передбачений для неї на корпусі.
Image alternative
 • Установіть бокову рукоятку.

Заміна ущільнювального кільця

Image alternative
 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Послабте 2 гвинти, які утримують захисну кришку пиляльного полотна, та зніміть її.
 3. Обертаючи бокову рукоятку проти годинникової стрілки, викрутіть її з корпусу стрічкової пилки.
 4. Переведіть важіль на 180° у напрямку обертання до упору.
  Щоб задіяти важіль, необхідно демонтувати бокову рукоятку.
 5. Зніміть стрічкове пиляльне полотно.
 6. Перевірте напрямні канавки на наявність забруднень і за необхідності прочистьте їх.
 7. Зніміть ущільнювальне кільце.
 8. Натягніть нове ущільнювальне кільце на ролик для стрічкового пиляльного полотна.
 9. Повністю вставте ущільнювальне кільце у напрямні канавки.
  • Ущільнювальне кільце розташоване на одному рівні з напрямними канавками.
  • Ущільнювальне кільце розташоване не на одному рівні з напрямними канавками.
   • Вирівняйте ущільнювальне кільце.
 10. Послідовно вставте стрічкове пиляльне полотно у напрямні пиляльного полотна. Тильна сторона пиляльного полотна повинна торкатися підшипників у нижній частині напрямних.
 11. Послідовно просмикніть стрічкове пиляльне полотно за обидва ролики.
 12. Переведіть важіль на 180° у напрямку обертання до упору.
 13. Переконайтеся, що стрічкове пиляльне полотно належним чином просмикнуте за обидва ролики.
 14. Установіть на місце захисну кришку пиляльного полотна.
  • При цьому переконайтеся, що захисна кришка розташована та встановлена належним чином.
 15. Обертаючи бокову рукоятку за годинниковою стрілкою, вкрутіть її у корпус стрічкової пилки.
 16. Переконайтеся, що стрічкове пиляльне полотно встановлене належним чином: для цього декілька разів послідовно вмикайте стрічкову пилку на короткий час, а потім вимикайте її.

Увімкнення

 1. Натисніть на кнопку блокування вимикача.
 2. Натисніть на вимикач інструмента.
  Із міркувань безпеки конструкція інструмента не передбачає можливості зафіксувати вимикач: під час роботи оператор повинен постійно утримувати його натиснутим.

Вимкнення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека травмування через контакт із робочим інструментом пилки, який продовжує рухатися за інерцією.
 • Виймати інструмент з оброблюваної заготовки слід тільки після його повної зупинки.
 • Зачекайте, доки інструмент повністю не зупиниться, перш ніж виймати його з оброблюваної заготовки.
 • Відпустіть вимикач.

Вирівнювання заготовки

Image alternative
 • Вирівняйте заготовку відносно стрічкової пилки.
  Неналежне вирівнювання підвищує небезпеку виникнення віддачі.

Догляд, технічне обслуговування, транспортування та зберігання

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Транспортування і зберігання акумуляторних інструментів

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Вийміть акумуляторні батареї.
 • Не слід перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після дальніх перевезень, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці.
 • Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після довгого зберігання, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Стрічкова пилка не готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Індикація світлодіодів відсутня.
Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.
 • Зафіксуйте акумуляторну батарею з подвійним клацанням.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Зарядіть акумуляторну батарею.
Кнопка блокування вимикача не натиснута.
 • Натисніть на кнопку блокування вимикача.
Мигає 1 світлодіод.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея занадто гаряча або холодна.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея не нагріється або не охолоне до належної робочої температури.
Мигають 4 світлодіоди.
Сталося короткочасне перенавантаження стрічкової пилки.
 • Відпустіть вимикач та знову натисніть на нього.
Стрічкова пилка занадто гаряча.
 • Зачекайте, доки стрічкова пилка не охолоне.
Інструмент заблокований
 • Перевірте, чи належним чином установлене пиляльне полотно та/або чи не пошкоджене воно.

Стрічкова пилка готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент працює не на повну потужність.
Вимикач неповністю натиснуто.
 • Натисніть на вимикач інструмента до упору.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Утилізація акумуляторних батарейУ разі неналежної утилізації акумуляторних батарей з них можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r5962279.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative