Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [4 MB]

PR 3-HVSG A12

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Ротаційний лазерний нівелір
  PR 3-HVSG A12
  Версія
  02
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Основні вимоги щодо безпеки

Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Зберігайте всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому. Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).

Загальні вимоги щодо техніки безпеки

 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.
 • Зберігайте лазерні інструменти в недоступному для дітей місці.
 • У разі розгвинчування інструмента некваліфікованою особою назовні може потрапити випромінювання, інтенсивність якого перевищує клас 2. Ремонт інструмента повинен виконуватися лише в сервісних центрах Hilti .
 • Лазерні промені повинні проходити значно нижче або вище рівня очей.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
 • Вказівка відповідно до вимог FCC §15.21: Унесення змін до конструкції інструмента без дозволу компанії Hilti може призвести до обмеження права користувача на введення інструмента в експлуатацію.
 • Якщо інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень, необхідно перевірити точність його роботи.
 • Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не акліматизується.
 • Якщо Ви працюєте з адаптерами та приладдям, переконайтеся, що інструмент надійно закріплений.
 • Щоб уникнути помилок під час вимірювання, утримуйте вихідні віконця лазерного променя в чистоті.
 • Хоча інструмент і призначений для застосування у важких умовах експлуатації на будівельних майданчиках, поводитися з ним, як і з іншими оптичними та електричними пристроями (польовими біноклями, окулярами, фотоапаратами), слід дуже акуратно й обережно.
 • Незважаючи на те що інструмент захищений від проникнення вологи, його слід протирати насухо, перш ніж класти у транспортний контейнер.
 • Перевіряйте інструмент також щоразу перед важливими вимірюваннями.
 • Під час застосування неодноразово перевіряйте точність вимірювання інструмента.
 • Подбайте про належне освітлення робочої ділянки.
 • Намагайтеся не торкатися контактів.
 • Дбайливо доглядайте за інструментом. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини інструмента, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить його справна робота. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування інструментів.

Належне облаштування робочого місця

 • Огородіть місце виконання вимірювань. Під час встановлення інструмента PR 3-HVSG A12 переконайтеся, що лазерний промінь не направлений на Вас або на інших осіб.
 • Під час виконання робіт на драбині подбайте про зручну позу. Намагайтеся працювати у стійкій позі та повсякчас утримувати рівновагу.
 • Якщо вимірювання проводяться поблизу об'єктів із високою відбивною здатністю, через поверхню зі скла або з інших подібних матеріалів, це може негативно позначитися на точності результатів вимірювань.
 • Переконайтеся, що інструмент встановлений на стійкій надійній опорі (захищеній від впливу вібрацій!).
 • Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.
 • Застосовуйте інструмент, приладдя до нього, змінний робочий інструмент та інші деталі згідно з цими вказівками і лише так, як це передбачено для конкретного типу інструмента. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Користуватися нівелірними рейками поблизу ліній високої напруги не дозволяється.
 • Переконайтеся, що поблизу не використовується інший інструмент PR 3‑HVSG A12. Його інфрачервона система керування може заважати роботі Вашого інструмента. Час від часу перевіряйте обладнання.

Електромагнітна сумісність

Незважаючи на те що інструмент відповідає суворим вимогам відповідних директив, компанія Hilti не виключає можливості виникнення таких ситуацій:
 • Сильне випромінювання інших приладів може негативно позначитися на роботі інструмента та призвести до виникнення помилок.
  У цих та в інших випадках повинні виконуватися контрольні вимірювання.
 • Використання інструмента може становити перешкоди для роботи інших приладів (наприклад, навігаційного обладнання літаків).
Тільки для Кореї:Цей інструмент розрахований на вплив електромагнітних хвиль, які генеруються у побутовому середовищі (клас B). Він призначений головним чином для застосування у побутовому середовищі, але може також використовуватися в інших місцях.

Класифікація лазерних пристроїв із лазером класу 2

Цей інструмент відповідає класу лазера 2 згідно зі стандартами IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Такі інструменти дозволяється використовувати без додаткових засобів безпеки.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Не спрямовуйте лазерний промінь на людей.
 • Ніколи не дивіться безпосередньо на джерело лазерного випромінювання. У разі прямого потрапляння променя в очі закрийте їх і відведіть голову від області випромінювання.

Належне використання акумуляторних інструментів

 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати. У разі недотримання цієї вимоги існує небезпека займання, вибуху та отримання хімічних опіків.
 • Не піддавайте акумуляторну батарею значним механічним навантаженням та не кидайте її.
 • Тримайте акумуляторні батареї подалі від дітей.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину акумуляторної батареї. Якщо волога потрапить усередину, це може призвести до короткого замикання, спричинити опіки або пожежу.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з елементів живлення рідина може призвести до подразнення шкіри або опіків.
 • Використовуйте тільки ті акумуляторні батареї, що допущені до експлуатації з відповідним інструментом. У разі використання інших акумуляторних батарей або у разі використання акумуляторних батарей не за призначенням існує небезпека займання або вибуху.
 • Зберігайте акумуляторну батарею в якомога більш прохолодному та сухому місці. Забороняється зберігати акумуляторну батарею на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Акумуляторну батарею або зарядний пристрій, що не використовуються, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть спричинити коротке замикання контактів. Коротке замикання контактів акумуляторних батарей або зарядних пристроїв може призвести до опіків або до пожежі.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї (наприклад, з тріщинами, відламаними деталями, погнутими, вдавленими або витягнутими контактами) не можна ані заряджати, ані продовжувати використовувати.
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Якщо необхідно відправити інструмент поштою, то акумуляторні батареї слід ізолювати або дістати з інструмента. У разі витоку електроліту з акумуляторних батарей інструмент може бути серйозно пошкоджений.
 • Якщо акумуляторна батарея значно нагрівається у вимкненому інструменті, це свідчить про можливу несправність самої акумуляторної батареї або системи інструмента та акумуляторної батареї. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути.

Опис

Огляд продукту

Ротаційний лазерний нівелір PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. Лазерний промінь (площина обертання)
 2. Контрольний промінь 90°
 3. Рукоятка
 4. Літій-іонна акумуляторна батарея
 5. Панель керування
 6. Підставка з різьбою 5/8 дюйма

Панель керування PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. Світлодіод: автоматичне нівелювання
 2. Кнопка: деактивація функції «антишок»
 3. Світлодіод: деактивація функції «антишок»
 4. Світлодіод: кут нахилу
 5. Кнопка: кут нахилу
 6. Кнопка: швидкість обертання
 7. Кнопка: увімкн./вимкн.
 8. Індикатор стану заряду елементів живлення

Пульт дистанційного керування PRA 2

Image alternative
 1. Світлодіод: «команда відіслана»
 2. Кнопка: швидкість обертання
 3. Кнопка: встановлення напрямку лінії (ліворуч/праворуч)
 4. Кнопка: лінійна функція
 5. Кнопки керування сервосистемою (+/-)

Використання за призначенням

Описаний інструмент являє собою ротаційний лазерний нівелір з видимим зеленим лазерним променем, що обертається, та зміщеним на 90° контрольним променем. Ротаційний лазерний нівелір може використовуватися для нівелювання вертикальних, горизонтальних і нахилених поверхонь. Інструмент призначений для розмічання, перенесення та перевірки горизонтальних, вертикальних та нахилених площин, а також прямих кутів. Приклади використання: перенесення точок відліку та відміток висоти, визначення прямих кутів стін, вирівнювання по вертикалі за опорними точками, розмічання нахилених площин.

 • Використовуйте з цим інструментом тільки літій-іонну акумулятору батарею Hilti B 12⁄2.6.
 • Використовуйте з цим інструментом тільки зарядний пристрій Hilti C 4⁄12‑50.

Характерні ознаки

За допомогою інструмента одна особа може швидко та з високою точністю виконати нівелювання будь-якої площини.
Передбачено 4 різні швидкості обертання (0, 90, 300, 600 об/хв). Попередньо встановлене значення швидкості обертання складає 300 об/хв.
Інструмент має такі індикатори режимів роботи: світлодіод автоматичного нівелювання, світлодіод кута нахилу та світлодіод функції «антишок».
Під час автоматичного нівелювання в одному чи в обох напрямках сервосистема контролює дотримання параметрів точності відповідно до технічних характеристик. Інструмент автоматично вимикається , якщо не вдається виконати нівелювання (інструмент заблокований механічно або знаходиться поза межами діапазону автоматичного нівелювання) або якщо інструмент відхиляється від вертикальної площини (через струс/поштовх). Після вимкнення лазерний промінь перестає обертатися, а всі світлодіоди починають мигати.
Видимість лазерного променя може бути обмежена залежно від робочої відстані та від яскравості навколишнього освітлення. За допомогою мішені можна покращити видимість. Якщо видимість лазерного променя недостатня, наприклад через сонячне світло, рекомендується застосувати приймач лазерних променів (приладдя).
НівелюванняПісля увімкнення інструмента вирівнювання (± 5°) за нівельованою площиною відбувається автоматично за допомогою двох убудованих сервомоторів. Відповідний робочий режим позначається світлодіодами. Інструмент можна встановлювати безпосередньо на підлогу, на штатив або на відповідне кріплення.
Нівелювання у вертикальній площині здійснюється автоматично. За допомогою кнопок +/- на пульті дистанційного керування PRA 2 Ви можете вирівняти (повернути) вертикальну площину вручну.
Нахил можна налаштувати вручну у режимі нахилу за допомогою пульта дистанційного керування PRA 2 з точністю до ± 5°. У режимі нахилу Ви також можете скористатися адаптером для налаштування нахилу до 60 %.
Якщо під час роботи інструмент виведений з вертикального положення (через струс/поштовх), то інтегрована функція «антишок» , яка активується через одну хвилину після нівелювання інструмента, переводить інструмент у режим попереджувальної індикації. Усі світлодіоди мигають, головка не обертається, а лазер вимкнений.
Використання у комбінації з іншими інструментамиПульт дистанційного керування PRA 2 надає можливість зручно керувати роботою ротаційного лазерного нівеліра на відкритих ділянках. Додатково передбачена можливість вирівнювати лазерний промінь за допомогою функції дистанційного керування.
Приймачі лазерних променів Hilti можуть використовуватися для покращення індикації лазерного променя на великих відстанях. Більш детальну інформацію Ви можете знайти в інструкції з експлуатації приймача лазерних променів.

Світлодіодні індикатори

Світлодіодні індикатори вимикаються разом із ротаційним лазерним нівеліром.
Стан
Значення
Усі світлодіоди мигають
Інструмент був зсунутий з місця, нівелювання збилося або виникла інша помилка.
Світлодіод автоматичного нівелювання мигає зеленим кольором
Інструмент перебуває в режимі нівелювання.
Світлодіод автоматичного нівелювання світиться зеленим кольором
Інструмент віднівельований/працює належним чином.
Світлодіод функції «антишок» світиться оранжевим кольором
Функція «антишок» деактивована.
Світлодіод індикації нахилу світиться оранжевим кольором
Режим нахилу активований.

Індикатор стану заряду літій-іонної акумуляторної батареї

Літій-іонна акумуляторна батарея оснащена індикатором стану заряду.
Стан
Значення
4 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
3 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
2 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
Горить 1 світлодіод.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
Мигає 1 світлодіод.
Стан заряду: < 10 %
Під час роботи стан заряду акумуляторної батареї відображається на панелі керування інструмента.
Під час перерви у роботі для перевірки стану її заряду досить злегка натиснути на деблокувальну кнопку.
Під час заряджання стан заряду показує індикатор на акумуляторній батареї (додаткова інформація наведена в інструкції з експлуатації зарядного пристрою).

Комплект постачання

Ротаційний лазерний нівелір PR 3-HVSG A12, пульт дистанційного керування PRA 2, мішень PRA 54, 2 елементи живлення (батареї типу AA), 2 сертифікати виробника, інструкція з експлуатації.
Із іншим приладдям, допущеним до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.com .

Технічні дані

Дальність прийому (діаметр робочої зони)
150 м
Дальність передачі даних (PRA 2)
30 м
Точність вимірювань на відстані 10 м (за умов, які відповідають стандарту MIL‑STD‑810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)
±1 мм
Клас лазера
Видимий, клас 2, 510–530 нм/Po < 4,85 мВт, ≥ 300 об/хв; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Робоча температура
−10 ℃ … 50 ℃
Температура зберігання
−25 ℃ … 63 ℃
Маса (разом з акумуляторною батареєю B12/2.6)
2,4 кг
Висота при випробуванні на стійкість до падіння (за умов, які відповідають стандарту MIL‑STD‑810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)
1,5 м
Різьба штатива
5/8 дюйм
Клас захисту згідно з IEC 60529
IP 56

Уведення до експлуатації

Належне застосування лазерного інструмента та акумуляторної батареї

  Image alternative
 • Рис. 1: Робота у горизонтальній площині.
 • Рис. 2: У режимі нахилу лазерний нівелір можна трохи підняти з боку панелі керування.
 • Рис. 3: Зберігання та транспортування у належному положенні.
 • Лазерний нівелір слід утримувати таким чином, щоб відсік для акумуляторної батареї або сама акумуляторна батарея НЕ БУЛИ спрямовані вгору, інакше до них може потрапити волога.
 • Акумуляторна батарея типу B12 не має класу захисту. Захищайте акумуляторну батарею від впливу дощу та вологи. Згідно з указівками компанії Hilti акумуляторну батарею дозволяється використовувати тільки з призначеним для неї інструментом; для цього акумуляторну батарею слід уставити у батарейний відсік.

Установлення акумуляторної батареї

Image alternative
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм. Випадкове увімкнення інструмента.
 • Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтеся, що інструмент вимкнений.
ОБЕРЕЖНО
Електрична небезпека. Якщо контакти забруднені, існує можливість короткого замикання.
 • Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах акумуляторної батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм. Якщо акумуляторна батарея встановлена неналежним чином, вона може впасти.
 • Щоб акумуляторна батарея не впала та не травмувала Вас, переконайтеся, що вона надійно закріплена в інструменті.
 • Установіть акумуляторну батарею та переконайтеся, що вона надійно закріплена в інструменті.

Діставання акумуляторної батареї

Image alternative
 • Вийміть акумуляторну батарею.

Експлуатація

Увімкнення інструмента

 • Натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.».
  Після вмикання інструмент запускає автоматичне нівелювання.
  Перевіряйте точність роботи інструмента, зокрема – якщо потрібно провести відповідальне вимірювання, а також якщо інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень.

Вимірювання в горизонтальній площині

Image alternative
 1. Установіть інструмент на тримач.
  У якості тримача можна використовувати настінний фіксатор або штатив. Кут нахилу поверхні, на якій встановлюється інструмент, не має перевищувати ± 5°.
 2. Натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.». Світлодіод автоматичного нівелювання починає мигати зеленим.
  Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися, при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.

Вимірювання у вертикальній площині

Image alternative
 1. Установіть інструмент таким чином, щоб панель керування інструмента була спрямована вгору.
  Для забезпечення точності вимірювань інструмент слід встановлювати на рівну поверхню або відповідним чином відрегулювати його на штативі або іншому приладді.
 2. Вирівняйте вертикальну вісь інструмента вручну у потрібному напрямку.
  Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися, при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.
 3. Натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.». Після закінчення нівелювання інструмент вмикає лазер із ротаційним променем, що проецирується вертикально вниз. Ця точка проекції є опорною та використовується для позиціонування інструмента.
 4. Натисніть кнопку регулювання швидкості обертання, щоб побачити промінь у всій площині обертання.
 5. За допомогою кнопок + та − на пульті дистанційного керування Ви можете пересувати вертикальний ротаційний промінь ліворуч та праворуч із кроком до 5°.

Нахил

Щоб досягти оптимальних результатів, слід контролювати вирівнювання PR 3-HVSG A12. Найкращим чином це можна зробити, намітивши 2 точки, розташовані у 5 м (16 футах) ліворуч та праворуч від інструмента паралельно його осі. Відмітьте висоту віднівельованої горизонтальної площини, потім відмітьте значення висоти відповідно до нахилу. Вирівнювання інструмента є оптимальним тільки в тому випадку, якщо ці значення висоти ідентичні в обох точках.

Установлення нахилу вручну

 1. Залежно від застосування установіть інструмент, наприклад, на штативі.
 2. Розмістіть ротаційний лазерний нівелір на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
 3. Станьте позаду інструмента таким чином, щоб панель керування знаходилася у полі зору.
 4. За допомогою цільової позначки на головці інструмента вирівняйте інструмент приблизно паралельно до нахиленої площини.
 5. Увімкніть інструмент та натисніть кнопку режиму нахилу. Загориться світлодіод режиму нахилу. Коли нівелювання успішно завершене, вмикається лазерний промінь.
 6. Натисніть кнопку + або − на пульті дистанційного керування, щоб нахилити площину. Ви також можете скористатися адаптером для налаштування нахилу (приладдя).
 7. Щоб повернутися до стандартного режиму роботи, інструмент потрібно вимкнути, а потім знову увімкнути.

Установлення нахилу за допомогою адаптера кута нахилу

 1. Установіть на штатив відповідний адаптер кута нахилу.
 2. Розмістіть штатив на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
 3. Установіть ротаційний лазерний нівелір на адаптер кута нахилу та вирівняйте інструмент PR 3-HVSG A12 за допомогою цільової позначки на його лазерній головці разом з адаптером кута нахилу паралельно до площини нахилу.
 4. Переконайтеся, що адаптер кута нахилу знаходиться у вихідній позиції (0°).
  Панель керування PR 3-HVSG A12 має знаходитися на стороні, протилежній напряму нахилу.
 5. Увімкніть інструмент.
 6. Натисніть кнопку режиму нахилу. На панелі керування ротаційного лазерного нівеліра світиться світлодіод режиму нахилу. Інструмент починає процес автоматичного нівелювання. Коли цей процес завершений, лазер вмикається та починає обертатися.
 7. Установіть потрібний кут нахилу на адаптері кута нахилу.
  Якщо Ви встановлюєте нахил вручну, то PR 3-HVSG A12 нівелює площину лазерного променя один раз та після цього фіксує її. Вібрації, коливання температури або інші навантаження, які виникають протягом дня, можуть впливати на положення площини лазерного променя.

Робота із застосуванням пульта дистанційного керування PRA 2

Пульт дистанційного керування PRA 2 полегшує роботу з ротаційним лазерним нівеліром, дозволяючи керувати деякими його функціями.
Вибір швидкості обертанняПісля увімкнення ротаційний лазерний нівелір завжди починає працювати на швидкості 300 обертів на хвилину. За низької швидкості обертання лазерний промінь має підвищену яскравість і краще розпізнається. За високої швидкості обертання лазерний промінь є більш стабільним. Налаштування швидкості обертання послідовно змінюється при неодноразовому натисканні кнопки регулювання швидкості обертання.
Вибір лінійної функціїНатисканням кнопки лінійної функції на пульті дистанційного керування Ви можете зменшити область лазерного променя до однієї лінії. Завдяки цьому лазерний промінь стає значно яскравішим. Натискаючи кнопку лінійної функції декілька разів, Ви змінюватимете довжину лінії. Довжина лінії обумовлюється відстанню між лазером та стіною/поверхнею. Лінію лазера можна довільно пересувати за допомогою кнопок встановлення напрямку (праворуч/ліворуч).

Деактивація функції «антишок»

 1. Увімкніть інструмент.
 2. Натисніть кнопку деактивації функції «антишок». Якщо світлодіод деактивації функції «антишок» світиться постійно, це означає, що функція деактивована.
 3. Щоб повернутися до стандартного режиму роботи, вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.

Перевірка головної та поперечної горизонтальної осі

Image alternative
 1. Установіть штатив на відстані приблизно 20 м (66 футів) від стіни та вирівняйте головку штатива по горизонталі за допомогою рівня.
 2. Установіть інструмент на штатив та направте головку інструмента на стіну, використовуючи для цього цільову позначку.
 3. За допомогою приймача лазерних променів захопіть точку (точка 1) та відмітьте її на стіні.
 4. Поверніть інструмент навколо його осі на 90º за годинниковою стрілкою. При цьому висота інструмента має залишатись незмінною.
 5. За допомогою приймача лазерних променів захопіть другу точку (точка 2) та відмітьте її на стіні.
 6. Повторіть два наведені вище кроки ще двічі, захопіть точку 3 та точку 4 за допомогою приймача та відмітьте їх на стіні.
  За умов належного виконання відстань по вертикалі між відміченими точками 1 та 3 (головна вісь), а також між точками 2 та 4 (поперечна вісь) не має перевищувати 3 мм (на відстані 20 м) (0,12 дюйма на відстані 66 футів). У разі більшого відхилення відправте інструмент до служби сервісного обслуговування компанії Hilti для його калібрування.

Перевірка вертикальної осі

Image alternative
 1. Установіть інструмент на якомога рівнішій поверхні на відстані приблизно 20 м (66 футів) від стіни.
 2. Вирівняйте рукоятки інструмента паралельно стіні.
 3. Увімкніть інструмент та відмітьте опорну точку (R) на підлозі.
 4. За допомогою приймача відмітьте точку (A) з нижнього краю стіни. (Виберіть середню швидкість).
 5. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (В) приблизно на 10 метрів (33 фути) вище.
Image alternative
 1. Поверніть інструмент на 180° і вирівняйте його по опорній точці (R) на підлозі та по нижній точці (A), відміченій на стіні.
 2. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (C) приблизно на 10 метрів (33 фути) вище.
  За умов належного виконання відстань по горизонталі між обома точками (B) та (C), відміченими на висоті 10 м, не має перевищувати 2 мм (на висоті 10 м) (0,08 дюйма на висоті 33 фути). У разі більшого відхилення: відправте інструмент до служби сервісного обслуговування компанії Hilti для його калібрування.

Догляд, технічне обслуговування, транспортування та зберігання

Чищення та висушування

 • Здувайте пил з вихідного віконця лазера.
 • Не торкайтеся пальцями поверхні вихідного віконця лазера.
 • Для чищення інструмента використовуйте тільки чисту м'яку тканину. За необхідності тканину можна злегка змочити чистим спиртом або водою.
  Занадто грубий засіб для чищення може подряпати скло, завдавши шкоди точності вимірювань інструмента. За винятком чистого спирту або води, забороняється використовувати будь-які інші рідкі миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі.
  Під час просушки обладнання температура повинна знаходитися у межах зазначеного діапазону.

Зберігання

 • Забороняється зберігати інструмент у вологому стані. Перш ніж класти інструмент у транспортний контейнер для зберігання, зачекайте, доки інструмент не просохне.
 • Перед зберіганням слід прочистити інструмент, транспортний контейнер та приладдя.
 • Після довготривалого зберігання або дальніх перевезень обов'язково виконайте контрольне вимірювання перед використанням інструмента.
 • Під час зберігання обладнання дотримуйтесь температурного режиму, зокрема, коли воно зберігається у салоні автомобіля .

Догляд за літій-іонною акумуляторною батареєю

 • Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея була чистою, та не допускайте її забруднення мастилом. Для догляду за акумуляторною батареєю не використовуйте засоби, що містять силікон.
 • Регулярно очищайте зовнішні поверхні злегка зволоженою тканиною.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину акумуляторної батареї.
 • Заряджайте акумуляторні батареї тільки за допомогою зарядних пристроїв, дозволених компанією Hilti до застосування з літій-іонними акумуляторними батареями.

Транспортування

Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
Якщо необхідно відправити інструмент поштою, то елементи живлення/акумуляторні батареї слід ізолювати або дістати з інструмента. У разі витоку електроліту з елементів живлення/акумуляторних батарей інструмент може бути серйозно пошкоджений.

Служба технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti

Служба технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti перевіряє інструмент та, якщо виявлені відхилення, відновлює його відповідність технічним умовам, після чого проводиться повторна перевірка інструмента. Відповідність технічним умовам на момент перевірки підтверджується письмовим сертифікатом служби технічного обслуговування. Рекомендується:
 • Дотримуватися належних інтервалів проведення перевірок залежно від інтенсивності використання інструмента.
 • Після інтенсивного використання інструмента та перед виконанням важливих робіт, однак не рідше ніж один раз на рік, слід передавати інструмент до служби технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti для здійснення перевірки.
Перевірка у службі технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti не звільняє користувача від необхідності проведення перевірки інструмента перед його використанням і під час роботи з ним.

Перевірка точності вимірювання

Щоб інструмент відповідав технічним вимогам, слід регулярно здійснювати його перевірку (принаймні перед кожним значним або відповідальним вимірюванням).
Якщо інструмент впав з великої висоти, слід перевірити його функціональність. За наступних умов інструмент можна вважати таким, що працює точно і без збоїв:
 • Висота падіння інструмента не перевищує висоту, зазначену у технічних характеристиках.
 • До падіння інструмент працював точно і без збоїв.
 • Після падіння інструмент не зазнав механічних пошкоджень (наприклад, поломки пентапризми).
 • У робочому режимі інструмент генерує лазерний промінь, що обертається.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не працює.
Акумуляторна батарея вставлена в інструмент не до кінця.
 • Зафіксуйте акумуляторну батарею із чітко відчутним подвійним клацанням.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея розряджається швидше, ніж звичайно.
Занадто низька температура навколишнього середовища.
 • Дайте акумуляторній батареї повільно прогрітися до кімнатної температури.
Акумуляторна батарея не зафіксовується з чітко відчутним клацанням.
Фіксатори акумуляторної батареї засмічені.
 • Прочистіть зачіпки фіксаторів та вставте акумуляторну батарею знову.
Інструмент або його акумуляторна батарея сильно перегріваються.
Електрична несправність
 • Негайно вимкніть інструмент, дістаньте акумуляторну батарею, поспостерігайте за нею, дайте їй охолонути, після чого зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Небезпека через неналежну утилізацію.
 • У разі неналежної утилізації обладнання можуть мати місце такі негативні наслідки: Під час спалювання пластмас утворюються токсичні гази, які можуть призвести до захворювання людей. У разі пошкодження або сильного нагрівання акумуляторні батареї можуть вибухнути, що призведе до отруєння, отримання термічних і хімічних опіків або забруднення довкілля. У разі недбалої утилізації обладнання може потрапити до рук сторонніх осіб, які можуть його використовувати неналежним чином. Це може призвести до тяжкого травмування як цих осіб, так і сторонніх людей, а також до забруднення довкілля.
 • Несправні акумуляторні батареї слід негайно утилізувати. Тримайте їх подалі від дітей. Не розбирайте акумуляторні батареї та не кидайте їх у вогонь.
 • Утилізуйте відпрацьовані акумуляторні батареї згідно з нормами чинного національного законодавства або повертайте їх до найближчого представництва компанії Hilti .
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Як зазначено у Директиві Європейського союзу щодо норм утилізації старого електричного і електронного обладнання та щодо узгодження цих норм з національним законодавством, електроінструменти та акумуляторні батареї, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електронні вимірювальні прилади у баки для побутового сміття!
Щоб захистити довкілля від забруднення, утилізуйте інструменти, акумуляторні батареї та елементи живлення згідно з відповідними вимогами, що діють у Вашій країні.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative