Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [8 MB]

PR 30-HVSG A12

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Інструмент підтримує бездротову передачу даних та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею у якості ударного інструмента.
Image alternative Не допускайте падіння акумуляторної батареї. Не використовуйте акумуляторну батарею, яка зазнала ударного навантаження або була пошкоджена іншим чином.

На інструменті

Інформація про лазерний промінь
Image alternative Клас лазера 2 згідно зі стандартом IEC60825-1/EN60825-1:2007 та CFR 21 § 1040 (зауваження щодо використання лазерів № 50).
Не направляйте лазерний промінь в очі.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Ротаційний лазерний нівелір | приймач лазерних променів
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Версія
  02
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Image alternative
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Основні вимоги щодо безпеки

Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Зберігайте всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому. Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).

Загальні вимоги щодо техніки безпеки

 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.
 • Зберігайте лазерні інструменти в недоступному для дітей місці.
 • У разі розгвинчування інструмента некваліфікованою особою назовні може потрапити випромінювання, інтенсивність якого перевищує клас 2. Ремонт інструмента повинен виконуватися лише в сервісних центрах Hilti .
 • Лазерні промені повинні проходити значно нижче або вище рівня очей.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
 • Указівка відповідно до вимог FCC §15.21: Унесення змін до конструкції інструмента без дозволу на це компанії Hilti може призвести до обмеження права користувача на введення інструмента в експлуатацію.
 • Якщо інструмент впав або зазнав впливу інших механічних навантажень, необхідно перевірити точність його роботи.
 • Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не акліматизується.
 • Якщо Ви працюєте з адаптерами та приладдям, переконайтеся, що інструмент надійно закріплений.
 • Щоб уникнути помилок під час вимірювання, утримуйте вихідні віконця лазерного променя в чистоті.
 • Хоча інструмент і призначений для застосування у важких умовах експлуатації на будівельних майданчиках, поводитися з ним, як і з іншими оптичними та електричними пристроями (польовими біноклями, окулярами, фотоапаратами), слід дуже акуратно й обережно.
 • Незважаючи на те що інструмент захищений від проникнення вологи, його слід витирати насухо, перш ніж класти у транспортний контейнер.
 • Перевіряйте інструмент також щоразу перед важливими вимірюваннями.
 • Під час застосування неодноразово перевіряйте точність вимірювання інструмента.
 • Подбайте про належне освітлення робочої ділянки.
 • Захищайте лазерний пристрій від впливу дощу та вологи.
 • Намагайтеся не торкатися контактів.
 • Дбайливо доглядайте за інструментом. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини інструмента, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить його справна робота. Пошкоджені деталі завчасно, ще до початку роботи з інструментом, здайте в ремонт. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування інструментів.

Належне облаштування робочого місця

 • Огородіть місце виконання вимірювань. Під час установлення інструмента переконайтеся, що лазерний промінь не направлений на Вас або на інших осіб.
 • Під час виконання робіт на драбині подбайте про зручну позу. Намагайтеся працювати у стійкій позі та повсякчас утримувати рівновагу.
 • Якщо вимірювання проводяться поблизу об'єктів із високою відбивною здатністю, через поверхню зі скла або з інших подібних матеріалів, це може негативно позначитися на точності результатів вимірювань.
 • Переконайтеся, що інструмент встановлений на стійкій надійній опорі (захищеній від впливу вібрацій!).
 • Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.
 • Застосовуйте інструмент, приладдя до нього, змінний робочий інструмент та інші деталі згідно з цими вказівками і лише так, як це передбачено для конкретного типу інструмента. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Користуватися нівелірними рейками поблизу ліній високої напруги не дозволяється.

Електромагнітна сумісність

Незважаючи на те що інструмент відповідає суворим вимогам відповідних директив, компанія Hilti не виключає можливості виникнення таких ситуацій:
 • Сильне випромінювання інших приладів може негативно позначитися на роботі інструмента та призвести до виникнення помилок.
  У цих та в інших випадках повинні виконуватися контрольні вимірювання.
 • Використання інструмента може становити перешкоди для роботи інших приладів (наприклад, навігаційного обладнання літаків).

Класифікація лазерних пристроїв із лазером класу 2

Цей інструмент відповідає класу лазера 2 згідно зі стандартами IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Такі інструменти дозволяється використовувати без додаткових засобів безпеки.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Не спрямовуйте лазерний промінь на людей.
 • Ніколи не дивіться безпосередньо на джерело лазерного випромінювання. У разі прямого потрапляння променя в очі закрийте їх і відведіть голову від області випромінювання.

Належне використання акумуляторних інструментів

 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати. У разі недотримання цієї вимоги існує небезпека займання, вибуху та отримання хімічних опіків.
 • Не піддавайте акумуляторну батарею значним механічним навантаженням та не кидайте її.
 • Тримайте акумуляторні батареї подалі від дітей.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину акумуляторної батареї. Якщо волога потрапить усередину, це може призвести до короткого замикання, спричинити опіки або пожежу.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з елементів живлення рідина може призвести до подразнення шкіри або опіків.
 • Використовуйте тільки ті акумуляторні батареї, що допущені до експлуатації з відповідним інструментом. У разі використання інших акумуляторних батарей або у разі використання акумуляторних батарей не за призначенням існує небезпека займання або вибуху.
 • Зберігайте акумуляторну батарею в якомога більш прохолодному та сухому місці. Забороняється зберігати акумуляторну батарею на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Акумуляторну батарею або зарядний пристрій, що не використовуються, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть спричинити коротке замикання контактів. Коротке замикання контактів акумуляторних батарей або зарядних пристроїв може призвести до опіків або до пожежі.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї (наприклад, з тріщинами, відламаними деталями, погнутими, вдавленими або витягнутими контактами) не можна ані заряджати, ані продовжувати використовувати.
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Якщо необхідно відправити інструмент поштою, то акумуляторні батареї слід ізолювати або дістати з інструмента. У разі витоку електроліту з акумуляторних батарей інструмент може бути серйозно пошкоджений.
 • Якщо акумуляторна батарея значно нагрівається у вимкненому інструменті, це свідчить про можливу несправність самої акумуляторної батареї або системи інструмента та акумуляторної батареї. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути.

Опис

Огляд продукту

Ротаційний лазерний нівелір PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Лазерний промінь (площина обертання)
 2. Ротаційна головка
 3. Візирний пристрій
 4. Рукоятка
 5. Деблокувальна кнопка акумуляторної батареї
 6. Літій-іонна акумуляторна батарея
 7. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 8. Панель керування
 9. Підставка з різьбою 5/8 дюйма

Панель керування PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Кнопка та світлодіод режиму нахилу
 2. Кнопка та світлодіод функції «антишок»
 3. Кнопка регулювання швидкості обертання
 4. Світлодіод увімкнення/вимкнення автоматичного нівелювання
 5. Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
 6. Світлодіод режиму контролю (тільки при вертикальному автоматичному вирівнюванні)
 7. Світлодіод стану заряду акумуляторної батареї

Панель керування та приймач лазерних променів PRA 30G

Image alternative
 1. Кнопка меню
 2. Зменшення нахилу у напрямку «вліво». Опускання штатива PRA 90. Навігація у меню.
 3. Автоматичне вирівнювання / режим контролю / функція маркування
 4. Кнопка OK
 5. Збільшення нахилу у напрямку «вправо». Підіймання штатива PRA 90. Навігація у меню.
 6. Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
 7. Дисплей
 8. Маркувальна позначка
 9. Вікно детекції

Індикатори приймача лазерних променів PRA 30G

Image alternative
 1. Відстань між лазерним променем та маркувальною позначкою
 2. Індикатор рівня гучності
 3. Індикатор вимкнення областей випромінювання
 4. Індикатор стану заряду елементів живлення
 5. Індикатор точності вимірювання
 6. Індикатор положення приймача лазерних променів відносно висоти площини лазерного променя

Використання за призначенням

Інструмент, описаний у цьому документі, являє собою ротаційний лазерний нівелір із видимим лазерним променем, що обертається; керування інструментом може здійснювати одна особа. Інструмент призначений для розмічання, перенесення та перевірки горизонтальних, вертикальних та нахилених площин, а також прямих кутів.

 • Використовуйте з цим інструментом тільки літій-іонні акумуляторні батареї Hilti B12/2.6 та B 12‑30.
 • Використовуйте з цим інструментом тільки зарядний пристрій Hilti C 4⁄12‑50.

Автоматичне нівелювання

Після увімкнення інструмента здійснюється автоматичне нівелювання. Про відповідний робочий режим сигналізують світлодіоди. Якщо автоматичне нівелювання активоване, його можна деактивувати за допомогою кнопки Image alternative. Інструмент можна встановлювати безпосередньо на підлогу, на штатив або на відповідне кріплення.

Автоматичне вирівнювання

Функція автоматичного вирівнювання дозволяє спрямувати площину лазерного променя на приймач лазерних променів. Ротаційний лазерний нівелір здійснює вирівнювання за таких умов:
 • У горизонтальній площині – у поєднанні з автоматичним штативом PRA 90 та приймачем лазерних променів PRA 30G.
 • Нахил по осі X у поєднанні з приймачем лазерних променів PRA 30G.
 • У вертикальній площині – у поєднанні з приймачем лазерних променів PRA 30G.

Нахил

Нахил можна регулювати вручну або автоматично. Якщо нахил площини дуже великий, Ви можете скористатися адаптером кута нахилу PRA 79.

Функція контролю

Ротаційний лазерний нівелір контролює вирівнювання площини лазерного променя, коли він використовується у поєднанні з приймачем лазерних променів PRA 30G. Якщо інструмент виявляє відхилення вирівнювання, система корегує положення площини лазерного променя, щоб утримувати її на нульовій відмітці приймача лазерних променів. Ротаційний лазерний нівелір виправляє усі помилки, спричинені перепадами температури, вітром або іншими факторами. Якщо візуальний зв'язок між лазерним променем та приймачем лазерних променів переривається більше ніж на дві хвилини, система видає сигнал про помилку. Функцію контролю можна активувати у меню «AUTO» виключно під час вимірювання у вертикальній площині.

Автоматичне вимкнення

Автоматичне вимкнення здійснюється за неможливості нівелювання, оскільки ротаційний лазерний нівелір:
 • занадто сильно нахилений відносно горизонтальної площини (за винятком роботи у режимі нахилу);
 • заблокований механічно;
 • виведений із вертикального положення внаслідок дії вібрації або поштовху;
 • виявив помилку.
Після вимкнення лазерний промінь перестає обертатися, а всі світлодіоди мигають.

Функція «антишок»

Якщо ротаційний лазерний нівелір під час роботи виведений із горизонтального положення, то він переходить у режим попереджувальної індикації за допомогою інтегрованої функції «антишок». Функція «антишок» активується тільки через одну хвилину після виконання нівелювання. Якщо протягом цих 2 хвилин натиснути будь-яку кнопку на панелі керування, то функція «антишок» активується знову тільки через дві хвилини. Якщо ротаційний лазерний нівелір знаходиться у режимі попереджувальної індикації:
 • усі світлодіоди мигають;
 • ротаційна головка зупиняється;
 • лазерний промінь згасає.
Чутливість функції «антишок» можна встановити за допомогою приймача лазерних променів PRA 30G.
Функцію «антишок» можна деактивувати за допомогою кнопки Image alternative, якщо основа є нестійкою або якщо інструмент використовується у режимі нахилу.

Режим очікування

Якщо Ви вирішили зробити перерву або перейти до виконання інших завдань, Ви можете активувати режим очікування на ротаційному лазерному нівелірі. У цьому випадку будуть збережені всі налаштування площини лазерного променя або нахилу. Режим очікування також дозволяє економити електроенергію та подовжує строк служби акумуляторної батареї.
Режим очікування активується та деактивується за допомогою приймача лазерних променів PRA 30G.
Режим очікування може залишатися активованим протягом не більше 4 годин. Після закінчення цього періоду часу система вимикається.

Вимкнення областей випромінювання

Ви можете деактивувати окремі області лазерного променя, щоб:
 • захистити себе та своїх колег від лазерного променя;
 • не впливати на інші вимірювання, що здійснюються поблизу.

Приймач лазерних променів/пульт дистанційного керування

Приймач лазерних променів Hilti показує у цифровому форматі відстань між лазерним променем (його площиною), що потрапляє на поле детекції, та маркувальною позначкою на приймачі лазерних променів. Приймати лазерний промінь можна і на великій відстані. Виріб PRA 30G може використовуватися як приймач лазерних променів або як пульт дистанційного керування для ротаційного лазерного нівеліра.

Об'єднання приладдя та інструмента у пару

Об'єднання приладдя та інструмента у паруОб'єднання у пару – це поєднання приладдя та інструментів у єдину систему за допомогою радіозв'язку.
Ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів, що належать до одного комплекту постачання, вже об'єднані у пару. Це гарантує їх справну роботу під час застосування поблизу інших інструментів, керування якими здійснюється за допомогою радіозв'язку.
Інші приймачі лазерних променів або автоматичні штативи PRA 90 не можна використовувати без об'єднання у пару.

Світлодіодні індикатори

Світлодіодні індикатори вимикаються разом із ротаційним лазерним нівеліром.
Стан
Значення
Усі світлодіоди мигають
Інструмент був зсунутий з місця, нівелювання збилося або виникла інша помилка.
Світлодіод автоматичного нівелювання мигає зеленим кольором
Інструмент перебуває в режимі нівелювання.
Світлодіод автоматичного нівелювання світиться зеленим кольором
Інструмент віднівельований/працює належним чином.
Світлодіод функції «антишок» світиться оранжевим кольором
Функція «антишок» деактивована.
Світлодіод індикації нахилу світиться оранжевим кольором
Режим нахилу активований.
Світлодіод режиму контролю мигає оранжевим кольором
Інструмент спрямовує площину лазерного променя на опорну точку (PRA 30G).
Світлодіод режиму контролю світиться оранжевим кольором
Інструмент знаходиться у режимі контролю. Вирівнювання відносно опорної точки (PRA 30G) вірне.

Індикатор стану заряду літій-іонної акумуляторної батареї

Літій-іонна акумуляторна батарея оснащена індикатором стану заряду.
Стан
Значення
4 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
3 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
2 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
Горить 1 світлодіод.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
Мигає 1 світлодіод.
Стан заряду: < 10 %
Під час роботи стан заряду акумуляторної батареї відображається на панелі керування інструмента.
Під час перерви у роботі для перевірки стану її заряду досить злегка натиснути на деблокувальну кнопку.
Під час заряджання стан заряду показує індикатор на акумуляторній батареї (додаткова інформація наведена в інструкції з експлуатації зарядного пристрою).

Комплект постачання

Ротаційний лазерний нівелір PR 30-HVSG A12, приймач лазерних променів/пульт дистанційного керування PRA 30G, 2 елементи живлення (типу AA), мішень PRA 54, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Технічні дані

Технічні дані ротаційного лазерного нівеліра


PR 30-HVSG A12
Номінальна напруга
10,8 В
Номінальний струм
120 мА
Максимальна відносна вологість
80 %
Максимальна робоча висота над рівнем моря
2 000 м
Дальність прийому PRA 30G (діаметр робочої зони)
2 м … 300 м
Дальність передачі даних (PRA 30G)
200 м
Точність вимірювань на відстані 10 м (за умов, які відповідають стандарту MIL‑STD‑810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)
±1,0 мм
Клас лазера
2, видимий
Діапазон автоматичного нівелювання
±5°
Робоча температура
−10 ℃ … 50 ℃
Температура зберігання
−25 ℃ … 60 ℃
Маса (разом з акумуляторною батареєю B12/2.6 або B 12‑30)
2,5 кг
Висота при випробуванні на стійкість до падіння (за умов, які відповідають стандарту MIL‑STD‑810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)
1,5 м
Клас захисту згідно з IEC 60529 (окрім акумуляторної батареї та відсіку для акумуляторної батареї)
IP66
Вертикальний промінь
Безперервний промінь, перпендикулярний до площини обертання
Максимальна випромінювана потужність передачі
7,3 дБм
Частота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц

Технічні дані приймача лазерних променів

Номінальна напруга
3 В
Номінальний струм
150 мА
Максимальна відносна вологість
80 %
Максимальна робоча висота над рівнем моря
2 000 м
Діапазон індикації відстані
±52 мм
Діапазон індикації площини лазерного променя
±0,5 мм
Довжина поля детекції
≤ 120 мм
Індикація центру від верхнього краю корпуса
75 мм
Час простою перед автоматичним вимкненням
15 хв
Дальність дії пульта дистанційного керування для інструмента PR 30‑HVSG A12 (діаметр робочої зони)
2 м … 150 м
Висота при випробуванні фіксатора приймача лазерних променів PRA 83 на стійкість до падіння (за умов, які відповідають стандарту MIL‑STD‑810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)
2 м
Робоча температура
−20 ℃ … 50 ℃
Температура зберігання
−25 ℃ … 60 ℃
Маса (разом з елементами живлення)
0,25 кг
Клас захисту згідно з IEC 60529, за винятком батарейного відсіку
IP66
Максимальна випромінювана потужність передачі
−0,2 дБм
Частота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц

Експлуатація ротаційного лазерного нівеліра

Підготовка до роботи

Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Належне застосування ротаційного лазерного нівеліра та акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея типу B12 не має класу захисту. Захищайте акумуляторну батарею від впливу дощу та вологи.
Згідно з указівками компанії Hilti акумуляторну батарею дозволяється використовувати тільки з призначеним для неї інструментом; для цього акумуляторну батарею слід уставити у батарейний відсік.
Image alternative
 1. Рис. 1: Робота у горизонтальній площині.
 2. Рис. 2: У режимі нахилу ротаційний лазерний нівелір можна трохи підняти з боку панелі керування.
 3. Рис. 3: Зберігання та транспортування у належному положенні. Робота у вертикальному положенні.
  • Ротаційний лазерний нівелір слід утримувати таким чином, щоб відсік для акумуляторної батареї або сама акумуляторна батарея НЕ БУЛИ спрямовані вгору, інакше до них може потрапити волога.

Установлення/виймання акумуляторної батареї

Image alternative
ОБЕРЕЖНО
Електрична небезпека. Якщо контакти забруднені, існує можливість короткого замикання.
 • Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах акумуляторної батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм. Якщо акумуляторна батарея встановлена неналежним чином, вона може впасти.
 • Щоб акумуляторна батарея не впала та не травмувала Вас, переконайтеся, що вона надійно закріплена в інструменті.
 1. Уставте акумуляторну батарею до кінця, щоб вона належним чином зафіксувалася.
  • Ротаційний лазерний нівелір готовий до увімкнення.
 2. Натисніть та утримуйте деблокувальну кнопку.
 3. Дістаньте акумуляторну батарею.

Увімкнення ротаційного лазерного нівеліра та робота у горизонтальній площині

Перевіряйте точність роботи ротаційного лазерного нівеліра, зокрема – якщо потрібно провести відповідальне вимірювання, а також якщо інструмент впав, зазнав впливу значних навантажень, або довгий час знаходився на зберіганні.
Image alternative
 1. Установіть ротаційний лазерний нівелір на відповідний тримач.
 2. Натисніть кнопку Image alternative.
  • Світлодіод автоматичного нівелювання починає мигати зеленим.
  • Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.
  У якості тримача можна використовувати настінний фіксатор або штатив. Кут нахилу поверхні, на якій встановлюється інструмент, не має перевищувати ± 5°.

Ручне вирівнювання у горизонтальній площині за допомогою штатива PRA 90

Ротаційний лазерний нівелір повинен бути установлений на автоматичний штатив PRA 90.
Приймач лазерних променів PRA 30G, ротаційний лазерний нівелір та автоматичний штатив PRA 90 повинні бути об'єднані у пару.
Направте приймач лазерних променів PRA 30G та панель керування автоматичного штатива PRA 90 один до одного та розташуйте їх у зоні прямого візуального контакту.
Image alternative
 1. На ротаційному лазерному нівелірі, на приймачі лазерних променів PRA 30G та на автоматичному штативі PRA 90 натисніть кнопку Image alternative.
  • Інструменти готові до використання.
 2. Щоб підняти площину лазерного променя, натисніть кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G або кнопку зі стрілкою вгору на автоматичному штативі PRA 90.
 3. Щоб опустити площину лазерного променя, натисніть кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G або кнопку зі стрілкою вниз на автоматичному штативі PRA 90.

Автоматичне вирівнювання у горизонтальній площині за допомогою штатива PRA 90

Ротаційний лазерний нівелір повинен бути установлений на автоматичний штатив PRA 90.
Приймач лазерних променів PRA 30G, ротаційний лазерний нівелір та автоматичний штатив PRA 90 повинні бути об'єднані у пару.
Направте приймач лазерних променів PRA 30G та панель керування автоматичного штатива PRA 90 один до одного та розташуйте їх у зоні прямого візуального контакту.
Image alternative
 1. На ротаційному лазерному нівелірі, на приймачі лазерних променів PRA 30G та на автоматичному штативі PRA 90 натисніть кнопку Image alternative.
  • Інструменти готові до використання.
 2. Утримуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на потрібній висоті. Приймач лазерних променів PRA 30G слід утримувати нерухомо або зафіксувати.
 3. Запустіть автоматичне вирівнювання, двічі натиснувши кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G, або оберіть відповідну функцію у меню «AUTO».
  • Автоматичний штатив PRA 90 рухається вгору та вниз, доки не досягне потрібного положення. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
  • Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра. Успішне завершення операції позначається безперервним сигналом тривалістю 5 секунд. На дисплеї короткочасно відображається символ Image alternative.
  • Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдасться, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплеї буде короткочасно відображений символ Image alternative.
 4. Перевірте індикацію налаштування висоти.
 5. Зніміть приймач лазерних променів PRA 30G.
 6. Щоб перервати автоматичне вирівнювання, двічі натисніть кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G.

Вирівнювання у вертикальній площині вручну

Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір був надійно закріпленим (на штативі, настінному фіксаторі, на адаптері для кріплення до фасаду або контрольної рейки), або установіть його на задні рукоятки. Відмітьте опорну точку (A) під головкою лазерного нівеліра (наприклад, підвісивши цвях на нитці розмітки або намалювавши точку на підлозі).
Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.
Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.
Image alternative
 1. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
  • Ротаційний лазерний нівелір виконує нівелювання, а потім проецирує безперервний лазерний промінь униз.
 2. Вирівняйте ротаційний лазерний нівелір таким чином, щоб лазерний промінь був точно спрямований на опорну точку (A). Опорна точка не є основою перпендикуляра!
 3. Щоб перемістити площину лазерного променя вправо або вліво, скористайтеся кнопками Image alternative та Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G.
  • Ротаційний лазерний нівелір починає обертатися після натискання однієї з двох кнопок вибору напряму.

Автоматичне вирівнювання у вертикальній площині

Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір був надійно закріпленим (на штативі, настінному фіксаторі, на адаптері для кріплення до фасаду або контрольної рейки), або установіть його на задні рукоятки. Відмітьте опорну точку (A) під головкою лазерного нівеліра (наприклад, підвісивши цвях на нитці розмітки або намалювавши точку на підлозі).
Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.
Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.
Image alternative
 1. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
  • Ротаційний лазерний нівелір виконує нівелювання, а потім проецирує безперервний лазерний промінь униз.
 2. Вирівняйте ротаційний лазерний нівелір таким чином, щоб лазерний промінь був точно спрямований на опорну точку (A). Опорна точка не є основою перпендикуляра!
 3. Утримуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на потрібній висоті. Приймач лазерних променів PRA 30G слід утримувати нерухомо або зафіксувати.
 4. Запустіть автоматичне вирівнювання, двічі натиснувши кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G, або оберіть відповідну функцію у меню «AUTO».
  • Головка лазерного нівеліра рухатиметься вправо та вліво, доки не досягне потрібного положення. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
  • Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра. На дисплеї короткочасно відображається символ Image alternative.
  • Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдасться, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплеї буде короткочасно відображений символ Image alternative.
 5. Двічі натисніть кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G.
  • Під час автоматичного вирівнювання: переривання автоматичного вирівнювання.

Автоматичне вирівнювання у вертикальній площині із функцією контролю

Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір був надійно закріпленим (на штативі, настінному фіксаторі, на адаптері для кріплення до фасаду або контрольної рейки), або установіть його на задні рукоятки. Відмітьте опорну точку (A) під головкою лазерного нівеліра (наприклад, підвісивши цвях на нитці розмітки або намалювавши точку на підлозі).
Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.
Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.
 1. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
  • Ротаційний лазерний нівелір виконує нівелювання, а потім проецирує безперервний лазерний промінь униз.
 2. Вирівняйте ротаційний лазерний нівелір таким чином, щоб лазерний промінь був точно спрямований на опорну точку (A). Опорна точка не є основою перпендикуляра!
 3. Утримуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на потрібній висоті. Приймач лазерних променів PRA 30G слід утримувати нерухомо або зафіксувати.
 4. На інструменті PRA 30G натисніть кнопку Image alternative, щоб викликати меню «AUTO». Запустіть автоматичне вирівнювання із функцією контролю Image alternative.
  • Головка лазерного нівеліра рухатиметься вправо та вліво, доки не досягне потрібного положення. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
  • Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра. На дисплеї короткочасно відображається символ Image alternative, а акустичний сигнал зникає.
  • Ротаційний лазерний нівелір активує функцію контролю. Невеликі відхилення, спричинені зовнішніми факторами, автоматично компенсуються, а лазерний промінь утримується на висоті маркувальної позначки приймача лазерних променів.
  • Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдасться, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплеї буде короткочасно відображений символ Image alternative.
 5. Не змінюйте висоту приймача лазерних променів PRA 30G, поки інструмент знаходиться у режимі контролю.
 6. Двічі натисніть кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G.
  • Під час автоматичного вирівнювання: переривання автоматичного вирівнювання.
  • Якщо функція контролю активована: Вимкнення функції контролю.

Налаштування нахилу вручну

Ротаційний лазерний нівелір повинен бути встановлений або закріплений відповідно до способу його застосування.
Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.
Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.
Image alternative
 1. Розмістіть ротаційний лазерний нівелір на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
 2. За допомогою візирного пристрою, розташованого на головці ротаційного лазерного нівеліра, вирівняйте ротаційний лазерний нівелір паралельно до площини нахилу.
 3. На ротаційному лазерному нівелірі та на приймачі лазерних променів PRA 30G натисніть кнопку Image alternative.
  • Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.
 4. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
  • На ротаційному лазерному нівелірі загориться світлодіод режиму нахилу.
  • На дисплеї приймача лазерних променів PRA 30G з'явиться символ режиму нахилу.
 5. Щоб нахилити площину лазерного променя, натискайте кнопки Image alternative та Image alternative на приймачі лазерних променів.
  Якщо Ви встановлюєте нахил вручну, то ротаційний лазерний нівелір одноразово нівелює площину лазерного променя та після цього одноразово фіксує її. Зверніть увагу, що ця модель ротаційного лазерного нівеліра не компенсує коливання нахилу площини лазерного променя, які можуть виникати внаслідок зміни умов навколишнього середовища та/або зміщення положення кріплення. Вібрації, коливання температури або інші навантаження, які виникають протягом дня, можуть впливати на положення площини лазерного променя.

Налаштування нахилу за допомогою адаптера кута нахилу PRA 79

Залежно від способу застосування адаптер кута нахилу PRA 79 можна встановити на штатив або настінний фіксатор.
Виставте кут нахилу адаптера PRA 79 на 0°.
 1. Установіть ротаційний лазерний нівелір на адаптер кута нахилу PRA 79. Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації адаптера кута нахилу PRA 79. Панель керування ротаційного лазерного нівеліра повинна бути спрямована до Вас.
 2. Розмістіть ротаційний лазерний нівелір на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
 3. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
  • Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.
 4. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
  • На ротаційному лазерному нівелірі загориться світлодіод режиму нахилу.
 5. Установіть потрібний кут нахилу на адаптері кута нахилу PRA 79.
  Якщо Ви встановлюєте нахил вручну, то ротаційний лазерний нівелір одноразово нівелює площину лазерного променя та після цього одноразово фіксує її. Зверніть увагу, що ця модель ротаційного лазерного нівеліра не компенсує коливання нахилу площини лазерного променя, які можуть виникати внаслідок зміни умов навколишнього середовища та/або зміщення положення кріплення. Вібрації, коливання температури або інші навантаження, які виникають протягом дня, можуть впливати на положення площини лазерного променя.

Автоматичне налаштування нахилу

Ротаційний лазерний нівелір повинен бути встановлений або закріплений відповідно до способу його застосування.
Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.
Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.
Image alternative
 1. Розмістіть ротаційний лазерний нівелір на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
 2. На ротаційному лазерному нівелірі та на приймачі лазерних променів PRA 30G натисніть кнопку Image alternative.
  • Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.
 3. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
  • На ротаційному лазерному нівелірі загориться світлодіод режиму нахилу.
  • На дисплеї приймача лазерних променів PRA 30G з'явиться символ режиму нахилу.
 4. Розташуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на іншому краю площини нахилу.
 5. Запустіть автоматичне вирівнювання, двічі натиснувши кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G, або оберіть відповідну функцію у меню «AUTO».
  • Ротаційний лазерний нівелір автоматично нахилятиме площину лазерного променя по осі X, доки не буде досягнута маркувальна позначка приймача лазерних променів PRA 30G. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
  • Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра по осі Y. Успішне завершення операції позначається безперервним сигналом тривалістю 5 секунд. На дисплеї короткочасно відображається символ Image alternative.
  • Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдасться, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплеї буде короткочасно відображений символ Image alternative.
 6. Щоб перервати автоматичне налаштування нахилу, на приймачі лазерних променів PRA 30G двічі натисніть кнопку Image alternative.
  Якщо ротаційний лазерний нівелір розпочне автоматичний пошук у невірному напрямку, натисніть кнопку Image alternative, щоб змінити напрямок пошуку.

Ручна функція «Scanline»

 1. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
 2. Установіть площину лазерного променя у потрібне положення на належній висоті. Функція «Scanline» може використовуватися у горизонтальному та вертикальному положенні, а також у режимі нахилу.
 3. Щоб викликати меню, натисніть кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів PRA 30G.
 4. Виберіть пункт меню функції «Scanline» Image alternative.
 5. У підменю для налаштування ширини лінії Ви можете налаштувати ширину лінії сканування, вибравши один із чотирьох ступенів.
 6. Ви зможете переміщати лінію сканування ліворуч або праворуч за допомогою символів Image alternative та Image alternative. Для цього лазерний промінь не повинен бути направлений на приймач лазерних променів.

Автоматична функція «Scanline»

 1. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
 2. Установіть площину лазерного променя у потрібне положення на належній висоті. Функція «Scanline» може використовуватися у горизонтальному та вертикальному положенні, а також у режимі нахилу.
 3. На інструменті PRA 30G натисніть кнопку Image alternative, щоб викликати меню «AUTO».
 4. Запустіть автоматичну функцію «Scanline» Image alternative.
 5. Установіть приймач лазерних променів у потрібне положення. Ротаційний лазерний нівелір автоматично сконцентрує промінь на короткій лінії в області приймача лазерних променів.
  Ширину лінії сканування можна відрегулювати у меню інструмента PRA 30G. Чим тоншу лінію сканування Ви обиратимете, тим вищою буде її яскравість.
 6. Вибравши пункт меню функції «Scanline», Ви зможете переміщати лінію ліворуч або праворуч за допомогою символів Image alternative та Image alternative. Для цього лазерний промінь не повинен бути направлений на приймач лазерних променів.

Деактивація функції «антишок»

 1. Натисніть кнопку Image alternative на ротаційному лазерному нівелірі.
 2. Натисніть кнопку Image alternative.
  • Якщо світлодіод деактивації функції «антишок» світиться постійно, це означає, що функція деактивована.
  Щоб повернутися до стандартного режиму роботи, вимкніть ротаційний лазерний нівелір, а потім увімкніть його знову.

Експлуатація приймача лазерних променів

Уставлення елементів живлення у приймач лазерних променів

Image alternative
 • Уставте елементи живлення у приймач лазерних променів.
  Використовуйте тільки ті елементи живлення, які виготовлені згідно з міжнародними стандартами.

Об'єднання ротаційного лазерного нівеліра та приймача лазерних променів PRA 30G у пару

 1. Розташуйте обидва інструменти на відстані приблизно 0,5 м один від одного. На обох інструментах одночасно натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку Image alternative.
  • Якщо об'єднання у пару завершене успішно, то усі світлодіоди на ротаційному лазерному нівелірі починають мигати, а приймач лазерних променів PRA 30G видає акустичний сигнал. На дисплеї приймача лазерних променів на короткий час з'являться символи Image alternative та Image alternative.
  • Інструменти об'єднані у пару.
  • Після цього ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів вимикаються.
 2. Увімкніть інструменти знову.

Об'єднання штатива PRA 90 та приймача лазерних променів PRA 30G у пару

 1. Розташуйте обидва інструменти на відстані приблизно 0,5 м один від одного. На обох інструментах одночасно натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку Image alternative.
  • Якщо об'єднання у пару завершене успішно, то усі світлодіоди на автоматичному штативі PRA 90 починають мигати, а приймач лазерних променів PRA 30G видає акустичний сигнал. На дисплеї приймача лазерних променів на короткий час з'являться символи Image alternative та Image alternative.
  • Інструменти об'єднані у пару.
  • Після цього автоматичний штатив та приймач лазерних променів вимикаються.
 2. Увімкніть інструменти знову.
  • На дисплеї приймача лазерних променів з'явиться індикація ротаційного лазерного нівеліра та автоматичного штатива.

Приймання лазерного променя за допомогою приймача лазерних променів

 1. Натисніть кнопку Image alternative на приймачі лазерних променів.
 2. Утримуйте приймач лазерних променів таким чином, щоб його вікно детекції було спрямоване безпосередньо до площини лазера.
 3. Під час вирівнювання не переміщайте приймач лазерних променів та подбайте про те, щоб між ним та ротаційним лазерним нівеліром не було ніяких перешкод.
  • Приймання лазерного променя позначається оптичним та акустичним сигналом.
  • Приймач лазерних променів відображатиме відстань до ротаційного лазерного нівеліра.
  • Приймач лазерних променів можна використовувати на відстані (у радіусі) до 300 метрів.

Пояснення опцій меню

 • Щоб викликати меню, натисніть кнопку Image alternative.
 • Для навігації у меню скористайтеся кнопками Image alternative та Image alternative.
 • Вибраний символ відображається на чорному фоні. Приклад: Image alternative
 • Активне налаштування відображається у чорній рамці. Приклад: Image alternative
 • Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку Image alternative.
Головне меню
Image alternative Функція маркування
Image alternative Швидкість обертання
Image alternative Налаштування ротаційного лазерного нівеліра
Image alternative Налаштування приймача лазерних променів
Image alternative Інформація
Image alternative Назад. Не зберігаючи зміни, Ви повертаєтесь на рівень вище або залишаєте меню.
Меню «Функція маркування»
Image alternative Меню «Налаштування ширини лінії» (індикація відображає поточну встановлену ширину)
Image alternative Перемістити лінію ліворуч
Image alternative Перемістити лінію праворуч
Підменю «Налаштування ширини лінії»
Image alternative Широка
Image alternative Середня
Image alternative Вузька
Image alternative Точка
Меню «Швидкість обертання»
Image alternative 300 обертів на хвилину
Image alternative 600 обертів на хвилину
Image alternative 1200 обертів на хвилину
Меню «Налаштування ротаційного лазерного нівеліра»
Image alternative Режим очікування
Image alternative Функція «антишок»
Image alternative Вимкнення областей випромінювання
Підменю «Функція “антишок”»
Image alternative Ступінь 1, висока чутливість
Image alternative Ступінь 2, середня чутливість
Image alternative Ступінь 3, низька чутливість
Підменю «Режим очікування»
Image alternative Режим очікування увімкнений
Image alternative Режим очікування вимкнений
Підменю «Вимкнення областей випромінювання»
Image alternative Приклад: Область випромінювання зверху зліва активована
Image alternative Приклад: Область випромінювання зверху зліва деактивована
Image alternative Інші області випромінювання активуються та деактивуються аналогічним чином.
Меню «Налаштування приймача лазерних променів»
Image alternative Гучність
Image alternative Точність
Підменю «Гучність»
Image alternative Звук вимкнено
Image alternative Ступінь гучності 1
Image alternative Ступінь гучності 2
Image alternative Ступінь гучності 3
Підменю «Точність»
Image alternative 1 мм
Image alternative 2 мм
Image alternative 5 мм
Image alternative 10 мм
Image alternative 25 мм
Меню «Інформація»
Image alternative Версія програмного забезпечення
Image alternative Строк технічного обслуговування
Image alternative QR-код
Меню «AUTO»Щоб викликати меню «AUTO», один раз натисніть кнопку Image alternative.
Image alternative Автоматичне вирівнювання
Image alternative Автоматичне вирівнювання із функцією контролю
Image alternative Автоматична функція «Scanline»

Приймач лазерних променів із фіксатором PRA 83

Image alternative
 1. Нахиліть приймач лазерних променів та вставте його зверху у гумову оболонку штатива PRA 83.
 2. Після цього вставте приймач лазерних променів у гумову оболонку штатива, доки вона не буде повністю охоплювати приймач лазерних променів.
 3. Установіть гумову оболонку на магнітну рукоятку.
 4. Натисніть кнопку Image alternative.
 5. Відкрийте поворотну ручку рукоятки.
 6. Надійно закріпіть фіксатор приймача лазерних променів PRA 83 на телескопічній або нівелірній штанзі, закривши для цього поворотну ручку.
  • Приймач лазерних променів готовий для вимірювання.

Приймач лазерних променів із фіксатором PRA 80

Image alternative
 1. Відкрийте затискну скобу на фіксаторі PRA 80 та установіть на нього приймач лазерних променів.
 2. Закрийте затискну скобу на фіксаторі PRA 80.
 3. Натисніть кнопку Image alternative.
 4. Відкрийте поворотну ручку рукоятки.
 5. Надійно закріпіть фіксатор приймача лазерних променів PRA 80 на телескопічній або нівелірній штанзі, закривши для цього поворотну ручку.
  • Приймач лазерних променів готовий до вимірювання.

Приймач лазерних променів із фіксатором PRA 81

Image alternative
 1. Відкрийте затискну скобу на фіксаторі PRA 81 та установіть на нього приймач лазерних променів.
 2. Закрийте затискну скобу на фіксаторі PRA 81.
 3. Натисніть кнопку Image alternative.
 4. Утримуйте приймач лазерних променів таким чином, щоб його вікно детекції було спрямоване безпосередньо до площини лазера.
 5. Розташуйте приймач лазерних променів таким чином, щоб індикація відстані дорівнювала 0 .
 6. Виміряйте бажану відстань за допомогою вимірювальної рулетки.

Догляд і технічне обслуговування

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їх роботу.
Чищення вихідного віконця лазера
 • Здувайте пил з вихідного віконця лазера.
 • Не торкайтеся пальцями поверхні вихідного віконця лазера.
  Занадто грубий засіб для чищення може подряпати скло, завдавши шкоди точності вимірювань інструмента. За винятком чистого спирту або води, забороняється використовувати будь-які інші рідкі миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі.
  Під час просушки обладнання температура повинна знаходитися у межах зазначеного діапазону.

Служба технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti

Служба технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti перевіряє інструмент та, якщо виявлені відхилення, відновлює його відповідність технічним умовам, після чого проводиться повторна перевірка інструмента. Відповідність технічним умовам на момент перевірки підтверджується письмовим сертифікатом служби технічного обслуговування. Рекомендується:
 • Дотримуватися належних інтервалів проведення перевірок залежно від інтенсивності використання інструмента.
 • Після інтенсивного використання інструмента та перед виконанням важливих робіт, однак не рідше ніж один раз на рік, слід передавати інструмент до служби технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti для здійснення перевірки.
Перевірка у службі технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti не звільняє користувача від необхідності проведення перевірки інструмента перед його використанням і під час роботи з ним.

Перевірка точності вимірювання

Щоб інструмент відповідав технічним вимогам, слід регулярно здійснювати його перевірку (принаймні перед кожним значним або відповідальним вимірюванням).
Якщо інструмент впав з великої висоти, слід перевірити його функціональність. За наступних умов інструмент можна вважати таким, що працює точно і без збоїв:
 • Висота падіння інструмента не перевищує висоту, зазначену у технічних характеристиках.
 • До падіння інструмент працював точно і без збоїв.
 • Після падіння інструмент не зазнав механічних пошкоджень (наприклад, поломки пентапризми).
 • У робочому режимі інструмент генерує лазерний промінь, що обертається.

Перевірка головної та поперечної горизонтальної осі

Image alternative
 1. Установіть штатив на відстані приблизно 20 м від стіни та вирівняйте головку штатива по горизонталі за допомогою рівня.
 2. Установіть інструмент на штатив та направте головку інструмента на стіну, використовуючи для цього цільову позначку.
 3. Рис. a: За допомогою приймача лазерних променів захопіть точку (точка 1) та відмітьте її на стіні.
 4. Поверніть інструмент навколо його осі на 90º за годинниковою стрілкою. При цьому висота інструмента має залишатись незмінною.
 5. Рис. b: За допомогою приймача лазерних променів захопіть другу точку (точка 2) та відмітьте її на стіні.
 6. Рис. c та d: Повторіть два наведені вище кроки ще двічі – захопіть точку 3 та точку 4 за допомогою приймача та відмітьте їх на стіні.
  Якщо зазначені дії виконані належним чином, відстань по вертикалі між відміченими точками 1 та 3 (головна вісь), а також між точками 2 та 4 (поперечна вісь) має бути менше 2 мм (на відстані 20 м). У разі більшого відхилення відправте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для його калібрування.

Перевірка вертикальної осі

Image alternative
 1. Установіть інструмент на якомога рівнішій поверхні на відстані приблизно 1–10 м від стіни.
 2. Установіть рукоятки паралельно до стіни.
 3. Увімкніть інструмент та відмітьте опорну точку (R) на підлозі.
 4. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (A) з нижнього краю стіни.
 5. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (B) приблизно 10 метрами вище.
 6. Поверніть інструмент на 180° і вирівняйте його по опорній точці (R) на підлозі та по нижній точці (A), відміченій на стіні. Для цього Ви також можете скористатися функцією автоматичного вирівнювання.
 7. Вирівняйте вертикальну площину лазерного променя в автоматичному режимі.
 8. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (C) приблизно 10 метрами вище.
  • За умов належного виконання відстань по горизонталі між відміченими точками (B) та (C) має бути менше 2 мм (на відстані 10 м). У разі більшого відхилення відправте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для його калібрування.

Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання

Транспортування акумуляторних інструментів та акумуляторних батарей
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Діставайте акумуляторну(-і) батарею(-ї).
 • Ніколи не перевозьте акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил, які регламентують порядок перевезення акумуляторних батарей.
 • Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим транспортуванням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.
Зберігання акумуляторних інструментів та акумуляторних батарей
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому прохолодному місці. Дотримуйтеся діапазону температур, зазначеного у технічних даних інструмента.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після закінчення процесу заряджання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на сонці, біля джерел тепла або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим зберіганням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не працює.
Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.
 • Зафіксуйте акумуляторну батарею із чітко відчутним клацанням.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Під час роботи інструмента виникла помилка.
 • Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову. Якщо помилка виникає знову, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Акумуляторна батарея розряджається швидше, ніж звичайно.
Занадто низька температура навколишнього середовища.
 • Дайте акумуляторній батареї повільно прогрітися до кімнатної температури.
Акумуляторна батарея не зафіксовується з чітко відчутним клацанням.
Фіксатори акумуляторної батареї засмічені.
 • Прочистіть зачіпки фіксаторів та вставте акумуляторну батарею знову.
Інструмент або його акумуляторна батарея сильно перегріваються.
Електрична несправність
 • Негайно вимкніть інструмент, дістаньте акумуляторну батарею, поспостерігайте за нею, дайте їй охолонути, після чого зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Image alternative
Серйозна помилка. На ротаційному лазерному нівелірі мигають усі світлодіоди.
Серйозна помилка. Система постійно видає повідомлення, відображаючи відповідний символ.
 • Подальша робота неможлива. Вимкніть усі інструменти, а потім увімкніть їх знову.
Image alternative
Попередження
Система постійно видає попереджувальне повідомлення, відображаючи відповідний символ.
 • Рішення проблеми залежить від значення відображуваного символу.
Image alternative
Об'єднання у пару завершилося невдачею
Об'єднання ротаційного лазерного нівеліра та приймача лазерних променів у пару неможливе.
 • Точно виконайте інструкції з об'єднання інструментів у пару.
Image alternative
Об'єднання у пару завершилося невдачею
Об'єднання штатива та приймача лазерних променів у пару можливе.
 • Точно виконайте інструкції з об'єднання інструментів у пару.
Image alternative
Попередження функції «антишок»
Спрацювала функція «антишок».
 • Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір знаходився у стійкому положенні та був захищений від впливу вібрації.
 • Змініть налаштування чутливості функції «антишок».
Image alternative
Попередження про положення лазерного нівеліра
Занадто сильний нахил лазерного нівеліра, нівелювання неможливе.
 • Установіть лазерний нівелір у положення, яке є якомога ближчим до вертикального.
Image alternative
Попередження про нахил
Приймач лазерних променів знаходиться поза межами області автоматичного налаштування нахилу.
Image alternative
Попередження режиму контролю
Застосування функції контролю є неможливим або було перерване.
 • Перевірте положення ротаційного лазерного нівеліра й приймача лазерних променів та за необхідності виконайте їх вирівнювання знову.
 • Приберіть перешкоди, що знаходяться у площині лазерного променя.
 • Після цього перезапустіть функцію контролю.
Image alternative
Попередження про регулювання висоти
Автоматичне регулювання висоти неможливе.
 • Штатив не об'єднаний у пару. Об'єднайте у пару штатив, ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів.
 • Увімкніть штатив.
 • Увімкніть ротаційний лазерний нівелір.
Image alternative
Низький заряд акумуляторної батареї ротаційного лазерного нівеліра.
Низький заряд акумуляторної батареї ротаційного лазерного нівеліра.
 • Зарядіть акумуляторну батарею.
Image alternative
Низький заряд акумуляторної батареї приймача лазерних променів.
Низький заряд акумуляторної батареї приймача лазерних променів.
 • Зарядіть акумуляторну батарею.
Image alternative
Низький заряд акумуляторної батареї штатива.
Низький заряд акумуляторної батареї штатива.
 • Зарядіть акумуляторну батарею.
Image alternative
Активований режим очікування.
Інструмент знаходиться у режимі очікування.

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Image alternative
Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r7677226.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок неналежної утилізації! Небезпека для здоров'я внаслідок контакту з газами або рідинами, що виходять з акумуляторної батареї.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .