Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [4 MB]

BX 3
BX 3-L

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Загальний наказовий знак
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисні навушники
Image alternative Використовуйте захисний шолом
Image alternative Постійний струм

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Монтажний пістолет
  BX 3 | BX 3-L
  Версія
  02
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Під час роботи не торкайтеся заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Від'єднайте від інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати налаштування інструмента, замінювати приладдя або робити перерву в роботі. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкції . У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Дбайливо доглядайте за електроінструментом. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
Використання акумуляторного інструмента та належний догляд за ним
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Для живлення електроінструментів застосовуйте лише спеціально призначені для цього акумуляторні батареї. Застосування інших акумуляторних батарей може призвести до отримання травм і виникнення пожежі.
 • Акумуляторну батарею, яка не використовується, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які могли б спричинити коротке замикання її контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї може призвести до отримання опіків або до виникнення пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. Пролита з акумуляторної батареї рідина може призвести до подразнення шкіри або отримання опіків. У разі випадкового контакту зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Указівки з техніки безпеки під час використання кріпильних інструментів

 • Під час використання інструмента слід завжди вважати, що в ньому знаходяться цвяхи. Недбале ставлення до правил застосування кріпильного інструмента може призвести до його непередбачуваного спрацьовування та, як наслідок, до травмування.
 • Не направляйте електроінструмент на себе або на інших осіб, які знаходяться поруч. У разі раптового спрацьовування інструмента з нього на великій швидкості вилітає цвях, що може призвести до травмування.
 • Натискайте на запобіжне реле тільки після того, як міцно притиснете електроінструмент до заготовки. Якщо електроінструмент не торкається заготовки, цвях може відскочити від місця кріплення.
 • Якщо цвях заклинило, від'єднайте електроінструмент від мережі або дістаньте з нього акумуляторну батарею. Якщо кріпильний інструмент залишається підключеним до джерела живлення, то під час видалення цвяха, який заклинило, він може раптово спрацювати.
 • Будьте уважні під час видалення цвяха, який заклинило. Система може знаходитися у напруженому стані, тому цвях може вилетіти з інструмента на великій швидкості, коли Ви намагатиметеся усунути заклинювання.
 • Закріплюючи електричні кабелі, переконайтеся, що вони не знаходяться під напругою. Утримуйте кріпильний інструмент тільки за ізольовані поверхні рукояток. Використовуйте тільки ті цвяхи, які призначені для монтажу електричних кабелів. Перевіряйте, чи не пошкодив забитий цвях ізоляцію електричних кабелів. Якщо цвях пошкодив ізоляцію електричного кабелю, це може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.

Указівки з техніки безпеки

Основні вимоги щодо безпеки Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Вимоги до користувача
 • Ви можете використовувати цей інструмент та здійснювати його технічне обслуговування тільки у тому випадку, якщо Ви отримали відповідний дозвіл та пройшли спеціальну підготовку.
Засоби індивідуального захисту
 • Під час застосування інструмента його користувач та інші особи, які знаходяться поруч, повинні використовувати відповідні захисні окуляри та захисний шолом.
 • Використовуйте захисні навушники.
 • Занадто сильний шум може призвести до ураження органів слуху.
Безпека персоналу
 • Дотримуйтеся вказівок з експлуатації, догляду і технічного обслуговування, наведених в інструкції з експлуатації.
 • Будьте уважні, зосередьтесь на виконуваній операції, до роботи з монтажним інструментом поставтесь свідомо. Не користуйтеся інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотиків, алкоголю або лікарських засобів. У разі виникнення болю або погіршення самопочуття припиніть роботу. Під час роботи з інструментом не відволікайтесь ні на мить, бо це може призвести до серйозних травм.
 • Уникайте незручних поз під час роботи. Намагайтеся працювати у стійкій позі та повсякчас утримувати рівновагу.
 • На роботі носіть взуття на нековзній підошві.
 • Не відтягуйте назад напрямну для дюбелів або кріпильний елемент рукою.
 • Відтягуючи назад напрямну для дюбелів або кріпильний елемент, Ви можете за певних умов перевести інструмент у стан готовності до використання. При цьому не виключається ризик випадкового пострілу кріпильним елементом в себе.
 • Під час роботи з інструментом руки повинні бути зігнуті, а не витягнуті вперед.
 • Не підпускайте до робочої зони сторонніх осіб, особливо дітей.
Застосування монтажних інструментів та дбайливий догляд за ними Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека через наскрізне пробивання основи кріпильним елементом! Перш ніж забивати кріпильні елементи у деталь, переконайтеся, що за нею або під нею немає сторонніх осіб.
 • Перед виконанням робіт зробіть 2 пробних забивання кріпильних елементів у матеріал основи.
 • Використовуйте лише придатний для роботи інструмент. Використовуйте інструмент тільки за призначенням; не користуйтеся несправним інструментом.
 • Не залишайте заряджений інструмент без нагляду.
 • Транспортувати та зберігати інструмент дозволяється лише у закритій валізі.
 • Завжди розряджайте інструмент перед його чищенням, технічним обслуговуванням та ремонтом, перед заміною напрямної для дюбелів, під час перерв у роботі, а також перед тим, як здавати його на зберігання (діставайте з інструмента кріпильні елементи).
 • Інструменти, що не використовуються, зберігайте у сухому захищеному від дітей приміщенні, яке закривається на ключ.
 • Перевіряйте інструмент та його приладдя на наявність пошкоджень. Перевіряйте рухомі деталі на наявність пошкоджень; вони повинні справно працювати та не заклинювати.
 • Усі деталі інструмента мають бути належним чином змонтовані та відповідати всім вимогам щодо забезпечення його безперебійної роботи. Пошкоджені деталі повинні бути відремонтовані або замінені в спеціалізованому сервісному центрі компанії Hilti , якщо в цій інструкції з експлуатації не вказано інше.
 • Перш ніж забивати кріпильні елементи, перевіряйте основу на наявність прихованих електричних кабелів.
 • Не забивайте кріпильні елементи в матеріал основи, непридатний для цього.
 • Для забивання кріпильних елементів не підходять такі матеріали, як зварювальна сталь та стальні відливки, а також чавун, скло, мармур, пластмаса, бронза, латунь, мідь, ізоляційні матеріали, порожниста цегла, керамічна цегла, тонкий листовий метал (< 4 мм) та газобетон. Під час забивання кріпильних елементів у ці матеріали може мати місце пошкодження кріпильного елемента, розлітання осколків матеріалу, а також пробивання основи наскрізь.
 • Натискайте на спусковий гачок лише після того, як інструмент буде перпендикулярно притиснутий до основи.
 • Під час забивання кріпильних елементів утримуйте монтажний пістолет під прямим кутом до основи, щоб уникнути відскакування кріпильного елемента від матеріалу основи.
 • Утримуйте рукоятки сухими і чистими від бруду та мастил.
 • Не допускайте падіння інструмента.
 • Не використовуйте магазин у якості рукоятки.
 • Без особливого дозволу не використовуйте інструмент у місцях, де існує небезпека займання або вибуху.
 • Не забивайте кріпильні елементи у наявні отвори, за винятком випадків, коли це рекомендує компанія Hilti (наприклад, у разі використання інструментів із технологією «DX-Kwik»).
Безпека на робочому місці
 • Підтримуйте порядок на робочому місці. У зоні проведення робіт не повинно бути сторонніх предметів, які можуть спричинити травми.
 • Безлад на робочому місці може стати причиною травмування.
 • Подбайте про належне освітлення та вентиляцію робочої ділянки.
Заходи щодо попередження механічних травм
 • Не вносьте зміни до конструкції інструмента, зокрема до конструкції поршня.
 • Застосовуйте лише кріпильні елементи, спеціально призначені та допущені до використання саме з цим інструментом.
Заходи щодо попередження термічних травм
 • Не перевищуйте рекомендовану максимальну інтенсивність забивання.
 • Якщо інструмент перегрівся, дайте йому охолонути.
 • Не розбирайте інструмент, коли він гарячий. Попередньо дайте інструменту охолонути.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Головка інструмента
 2. Напрямна для дюбелів X-FG B3-ME 02
 3. Напрямна для дюбелів X-FG B3-IF 02
 4. Фіксатор напрямної для дюбелів
 5. Вентиляційні прорізи
 6. Запобіжне реле
 7. Рукоятка
 8. Кнопки розблокування акумуляторної батареї
 9. Гачок для кріплення інструмента на поясі/риштуванні
 10. Індикатор стану заряду
 11. Літій-іонна акумуляторна батарея
 12. Важіль подачі цвяха, заблоковане положення
 13. Кнопка розблокування важеля подачі цвяха
 14. Опорна стійка
 15. Магазин
 16. Індикатор статусу
 17. Кнопка «Увімкн./‌Вимкн.»
 18. Важіль подачі цвяха, розблоковане положення

Використання за призначенням

Описаний пристрій являє собою ручний акумуляторний монтажний пістолет для використання у приміщенні. Він призначений для забивання спеціально вироблених кріпильних елементів у бетон, сталь, цеглу, силікатну цеглу та інші матеріали, що можуть використовуватися для виконання нероз'ємних з'єднань. Інструмент також призначений для монтажу електричних кабелів за допомогою кріпильних скоб – за умови застосування скоб відповідного типу. Використовуйте із цією напрямною для дюбелів тільки дозволені кріпильні елементи (додаткова інформація наведена у розділі з технічними характеристиками).

Монтажний пістолет, акумуляторна батарея та кріпильні елементи утворюють єдиний технічний вузол. Це означає, що безпроблемне виконання кріплень із застосуванням цього монтажного пістолета можливе лише за умови використання спеціально призначених для цього інструмента кріпильних елементів виробництва компанії Hilti , а також зарядних пристроїв та акумуляторних батарей, рекомендованих компанією Hilti . Лише у разі дотримання зазначених умов залишаються дійсними рекомендації компанії Hilti щодо виконання кріпильних робіт та застосування цього інструмента.
 • Монтажний пістолет призначений виключно для ручного застосування.
 • Уникайте випадків неналежного використання інструмента. Випадками неналежного використання інструмента є забивання кріпильних елементів у дуже м'який матеріал (наприклад, у деревину) та забивання кріпильних елементів у занадто твердий матеріал (наприклад, у високоміцну сталь або у занадто твердий природний камінь).
 • Застосовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 22.
 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої Hilti типу C 4/36.

Засоби безпеки

Під час роботи з магазином діє функція розпізнавання цвяха – вона призначена для попередження осічок, які можуть призвести до пошкодження монтажного пістолета.
Натискний запобіжник допомагає попередити неконтрольоване забивання цвяхів. Під час роботи з магазином притискати монтажний пістолет до оброблюваної поверхні (та його активувати) можна тільки у тому випадку, коли в інструмент уставлений цвях.

Характеристики комплектації

Монтажний пістолет оснащений ергономічною нековзною вібропоглинаючою рукояткою, гачком для кріплення інструмента на поясі та риштуванні, а також опорною стійкою. Інструмент захищений від перенавантаження спеціальною електронною системою, а система контролю температури попереджає перегрів інструмента.

Bluetooth

Інструмент оснащений інтерфейсом Bluetooth. Бездротовий зв'язок через підключення Bluetooth можливий відразу після вставляння акумуляторної батареї і вмикання монтажного пістолета за допомогою кнопки «Увімкн./Вимкн.».
Після того як інструмент перейде до режиму очікування або монтажний пістолет буде вимкнуто за допомогою кнопки «Увімкн./Вимкн.», дані можуть бути передані ще протягом трьох годин.
Щоб деактивувати функцію Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку «Увімкн./Вимкн.» протягом 5 секунд, поки світлодіод не мигне двічі синім кольором.
Після виймання акумуляторної батареї дані передати неможливо.
Функція Bluetooth доступна не для всіх країн.

Індикатор статусу

Індикатор статусу сигналізує про стан монтажного пістолета.
Стан
Значення
Вимкнений
Монтажний пістолет вимкнений
Світлодіод горить зеленим кольором.
Монтажний пістолет увімкнений і готовий до забивання цвяхів
Світлодіод мигає кожні 3 секунди зеленим кольором.
Монтажний пістолет знаходиться у режимі очікування (щоб увімкнути його, слід натиснути на головку інструмента)
Світлодіод горить синім кольором.
Монтажний пістолет увімкнений, слід уставити нові стрічки з цвяхами
Світлодіод мигає синім кольором.
Монтажний пістолет увімкнений, магазин порожній
Світлодіод мигає зеленим кольором.
Монтажний пістолет занадто гарячий або розряджена акумуляторна батарея (див. таблицю несправностей)
Світлодіод мигає червоним кольором.
Несправність інструмента (див. таблицю несправностей)
Світлодіод горить червоним кольором.
Несправність інструмента (див. таблицю несправностей)

Індикатор стану заряду акумуляторної батареї

Якщо натиснути деблокувальну кнопку акумуляторної батареї, на дисплеї буде відображений її стан заряду.
Під час забивання кріпильних елементів та відразу після завершення роботи точно визначити стан заряду акумуляторної батареї неможливо.
Стан
Значення
Усі чотири світлодіоди горять зеленим кольором.
Стан заряду – від 75 % до 100 %.
Три світлодіоди горять зеленим кольором.
Стан заряду – від 50 % до 75 %.
Два світлодіоди горять зеленим кольором.
Стан заряду – від 25 % до 50 %.
Один світлодіод горить зеленим кольором.
Стан заряду – від 10 % до 25 %.
Один світлодіод мигає зеленим кольором.
Стан заряду менше 10 %. Акумуляторна батарея розряджена.

Комплект постачання

Монтажний пістолет BX 3 або BX 3-L, інструкція з експлуатації.
З іншим приладдям, допущеним до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.com

Технічні дані

Монтажний пістолет


BX 3
BX 3-L
Маса згідно з процедурою EPTA від 01/2003
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
4,0 кг
4,0 кг
B 22/3.0 Li-Ion (01)
4,1 кг
4,1 кг
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 кг
4,3 кг
Довжина цвяхів для магазина
14 мм … 30 мм
14 мм … 36 мм
Можливість доступу
52 мм
46 мм
Діаметр цвяхів
3 мм
2,75 мм … 3,0 мм
Місткість магазина
30 цвяхів
30 цвяхів
Хід притискання
12 мм
12 мм
Сила притискання
50 Н … 70 Н
50 Н … 70 Н
Температура експлуатації (температура навколишнього середовища)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Рекомендована максимальна швидкість забивання
650 забивань на годину
650 забивань на годину
Номінальна напруга
21,6 В
21,6 В
Максимальна випромінювана потужність передачі
−11,9 дБм
−11,9 дБм
Частота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц
2 400 МГц … 2 483,5 МГц

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 60745

Наведені у цих рекомендаціях значення шумового тиску та вібрації виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електричних інструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартний змінний робочий інструмент або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримування рук у теплі, належна організація робочого процесу.
Інформація про шум та вібрацію
Скоригований за шкалою «А» типовий рівень шумової потужності (у разі забивання цвяхів) (LWA)
Бетон
101 дБ
Сталь
105 дБ
Скоригований за шкалою «А» типовий рівень шумового тиску (у разі забивання цвяхів) (LpA)
Бетон
90 дБ
Сталь
94 дБ
Похибка наведених вище значень рівня шумового тиску (K)
3 дБ
Сумарні значення вібрації за однією віссю (у напрямку осі Z)
Рівень вібрації (у разі забивання цвяхів) (ah)
Бетон
2,3 м/с²
Сталь
2,2 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²

Акумуляторна батарея

Робоча напруга акумуляторної батареї
21,6 В
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃
Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ … 45 ℃

Підготовка до роботи

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок непередбаченого увімкнення інструмента!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що відповідний інструмент вимкнений.
 • Від'єднайте акумуляторну батарею, перш ніж задавати налаштування інструмента або заміняти приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Установлення акумуляторної батареї

Щоб максимально подовжити термін служби акумуляторної батареї, вставляйте заряджену акумуляторну батарею замість тієї, що використовується, як тільки потужність інструмента помітно знижується.
Image alternative
 1. Переконайтеся, що на контактах акумуляторної батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 2. Установіть акумуляторну батарею таким чином, щоб вона зафіксувалася з чітко відчутним клацанням.
  • Після того як акумуляторна батарея вставлена, на короткий час загораються світлодіоди, позначаючи стан її заряду.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека падіння акумуляторної батареї. Якщо акумуляторна батарея закріплена неналежним чином, вона може випасти під час роботи.
 • Завжди контролюйте надійність закріплення акумуляторної батареї.
 1. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно закріплена в монтажному пістолеті.

Діставання акумуляторної батареї

Image alternative
 1. Вимкніть монтажний пістолет.
 2. Натисніть та утримуйте обидві кнопки розблокування акумуляторної батареї.
 3. Зніміть акумуляторну батарею з інструмента, потягнувши її у напрямку, протилежному напрямку встановлення.

Знімання напрямної для дюбелів

 1. Вимкніть монтажний пістолет.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею.
 3. Потягніть важіль подачі цвяха вниз, доки він не зафіксується.
 4. Спорожніть магазин.
 5. Пересуньте фіксатор напрямної для дюбелів до упору у напрямку стрілки.
  • Це вивільнить напрямну для дюбелів.
 6. Зніміть напрямну для дюбелів.

Установлення напрямної для дюбелів

 1. Вимкніть монтажний пістолет.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею.
 3. Потягніть важіль подачі цвяха вниз, доки він не зафіксується.
 4. Спорожніть магазин.
 5. Пересуньте фіксатор напрямної для дюбелів до упору у напрямку стрілки та утримуйте його у цьому положенні.
 6. Уставте напрямну для дюбелів у головку інструмента, доки вона не зафіксується з відчутним клацанням.
 7. Відпустіть фіксатор напрямної для дюбелів.
  • Фіксатор напрямної для дюбелів перейде у середнє положення.
 8. Потягніть за напрямну для дюбелів, щоб перевірити надійність її фіксації.

Безпечна робота з гачком для кріплення інструмента на поясі та риштуванні

  Image alternative
 • Перш ніж розпочинати роботу, перевірте, чи надійно приєднаний до інструмента гачок для його кріплення на поясі/риштуванні.
 • Не використовуйте гачок для кріплення інструмента на поясі/риштуванні довше, ніж це є необхідним. Покладіть інструмент у надійне місце, якщо Ви не використовуватимете його протягом тривалого часу.

Уставлення цвяхів у магазин

Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека защемлення пальців! Різке зворотне відскакування важеля подачі цвяха може призвести до защемлення пальців або до пошкодження монтажного пістолета.
 • Переміщуючи важіль подачі цвяха вниз, слідкуйте за тим, щоб він був зафіксований належним чином. Не допускайте різкого зворотного відскакування важеля подачі цвяха.
 1. Потягніть важіль подачі цвяха вниз, доки він не зафіксується.
 2. Уставте стрічку з цвяхами у магазин (дозволяється вставляти не більше 3 стрічок із 10 цвяхами у кожній з них).
 3. Міцно утримуючи важіль подачі цвяха, натисніть на кнопку його розблокування.
 4. Відведіть важіль подачі цвяха назад, доки він не торкнеться цвяха.

Під час роботи

Використання опорної стійки

Якщо поверхня основи рівна, то завдяки опорній стійці Вам буде зручніше встановити монтажний пістолет під прямим кутом до неї, оскільки Вам доведеться підтримувати його перпендикулярне положення тільки у боковому напрямку. Якщо поверхня нерівна, Вам може знадобитися закрити опорну стійку, щоб установити напрямну для дюбелів перпендикулярно до матеріалу основи.

Закривання опорної стійки

Image alternative
 1. Натисніть на опорну стійку, щоб вивільнити її із зафіксованого положення.
 2. Поверніть опорну стійку назад приблизно на 230°.
 3. Натисніть на опорну стійку знизу, щоб зафіксувати її у закритому положенні.

Відкривання опорної стійки

Image alternative
ОБЕРЕЖНО
Небезпека защемлення пальців! Під час відкидання опорної стійки існує небезпека защемлення пальців між опорною стійкою та корпусом інструмента.
 • Під час відкидання опорної стійки утримуйте монтажний пістолет за рукоятку.
 1. Натисніть на опорну стійку, щоб вивільнити її із зафіксованого положення.
 2. Поверніть опорну стійку вперед приблизно на 230°.
 3. Натисніть на опорну стійку знизу, щоб зафіксувати її у відкритому положенні.

Увімкнення/вимкнення монтажного пістолета

Увімкнення монтажного пістолета

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Не притискайте монтажний пістолет до тіла, оскільки це може призвести до тяжких травм через непередбачене забивання кріпильного елемента.
 • Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла.
 • Натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.».
  • Пружинний елемент активується із характерним звуком, а індикатор статусу загоряється зеленим кольором.
  Якщо акумуляторна батарея розряджена, активація пружинного елемента відбувається повільніше, ніж під час роботи із зарядженою акумуляторною батареєю.
  За низьких температур потужність акумуляторної батареї знижується.
  Якщо продовжити працювати із розрядженою акумуляторною батареєю, монтажний пістолет вимкнеться з метою запобігання пошкодження акумуляторної батареї.

Вимкнення монтажного пістолета

 • Натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.».
  • Пружинний елемент деактивується із характерним звуком, а індикатор статусу згасне.

Забивання кріпильного елемента

Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання травми через частинки, що відлітають від матеріалу основи! Під час забивання цвяхів існує небезпека травмування частин тіла та очей уламками, що відколюються від матеріалу основи, та фрагментами стрічки, що на великій швидкості вилітають з інструмента.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри та захисні рукавиці. Інші особи, які знаходяться поблизу, також повинні носити захисні окуляри та захисний шолом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Не притискайте монтажний пістолет до тіла, оскільки це може призвести до тяжких травм через непередбачене забивання кріпильного елемента.
 • Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла.
 1. Увімкніть монтажний пістолет.
 2. Притисніть монтажний пістолет під прямим кутом до матеріалу основи та натисніть на напрямну для дюбелів до упору.
 3. Забийте кріпильний елемент, натиснувши на запобіжне реле.
 4. Після забивання кріпильного елемента повністю зніміть монтажний пістолет з поверхні основи.
  Якщо напрямна для дюбелів залишається притиснутою до матеріалу основи більше 6 секунд, а забивання цвяха при цьому не здійснюється, то монтажний пістолет автоматично вимикається. Щоб знову увімкнути монтажний пістолет, натисніть кнопку «Увімкн./‌Вимкн.».
  Якщо монтажний пістолет не використовується протягом 6 хвилин, пружинні елементи деактивуються та монтажний пістолет автоматично переходить до режиму очікування. Коли Ви притискаєте монтажний пістолет до оброблюваної поверхні, пружинні елементи автоматично активуються знову та Ви можете продовжувати застосування монтажного пістолета для забивання цвяхів.
  Монтажний пістолет вимикається, якщо він перебуває у режимі очікування більше трьох годин. Щоб знову увімкнути інструмент, натисніть кнопку «Увімкн./‌Вимкн.».

Вимкнення функції Bluetooth

 • Натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.» та утримуйте її натиснутою протягом не менше 5 секунд, поки світлодіод не мигне два рази синім кольором.
  • Передача даних більше не є можливою.
  • Функція Bluetooth доступна не для всіх країн.
  Якщо Ви знаходитеся у місці, де використання функції Bluetooth не дозволене (наприклад, у клініці), Ви можете деактивувати Bluetooth.

Діставання цвяхів під час роботи з магазином

 1. Потягніть важіль подачі цвяха вниз, доки він не зафіксується.
 2. Дістаньте цвяхи з магазина, потягнувши їх униз.
 3. Міцно утримуючи важіль подачі цвяха, натисніть на кнопку його розблокування.
 4. Відведіть важіль подачі цвяха назад у вихідне положення.

Цвяхи, які заклинило

Поодинокі цвяхи може заклинити у напрямній для дюбелів. За допомогою вибивача X-NP Ви можете дістати з напрямної для дюбелів цвяхи, які заклинило. Із приладдям Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі компанії Hilti або на веб-сайті www.hilti.com .
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання травм та пошкодження монтажного пістолета. Використання неналежних компонентів замість оригінального приладдя, рекомендованого компанією Hilti , може призвести до травмування осіб, а також до пошкодження монтажного пістолета.
 • Щоб дістати цвях, який заклинило, використовуйте тільки рекомендований вибивач.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травми через частинки, що відлітають від матеріалу основи! Якщо в області напрямної для дюбелів знаходяться сторонні предмети або якщо кріпильні елементи заклинює у напрямній для дюбелів, існує небезпека отримання травм через уламки, що розлітаються.
 • Ніколи не намагайтеся усунути збій у роботі інструмента, продовжуючи забивати кріпильні елементи!

Видалення цвяха, який заклинило

 1. Дістаньте напрямну для дюбелів (див.).
 2. Уставте напрямну для дюбелів у затискну гільзу вибивача.
 3. Вибийте цвях, який заклинило, з напрямної для дюбелів за допомогою вибивача та молотка.
 4. Установіть напрямну для дюбелів в інструмент (див.).

Догляд і технічне обслуговування

Технічне обслуговування акумуляторних інструментів та догляд за ними

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їх роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Чищення внутрішньої поверхні головки інструмента

 1. Зніміть напрямну для дюбелів.
 2. Прочистьте внутрішню поверхню головки інструмента.
 3. Установіть напрямну для дюбелів.

Транспортування і зберігання акумуляторних інструментів

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Вийміть акумуляторні батареї.
 • Не слід перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після дальніх перевезень, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці.
 • Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після довгого зберігання, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Пружинний елемент не активується; індикація статусу відсутня.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея встановлена неналежним чином.
Пружинний елемент активується із затримкою, індикатор статусу мигає синім кольором, одночасно лунає акустичний сигнал; після цього індикатор статусу продовжує горіти синім кольором протягом 6 хвилин.
Магазин порожній.
Пружинний елемент не активується, індикатор статусу мигає зеленим кольором, а також мигає 1 світлодіод індикатора стану заряду.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею.
Температура акумуляторної батареї занадто низька.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея повільно нагріється до кімнатної температури.
Пружинний елемент додатково не активується, індикатор статусу мигає зеленим кольором, а також мигають 4 світлодіоди індикатора стану заряду.
Монтажний пістолет перегрівся.
 • Зачекайте, доки монтажний пістолет охолоне.
Пружинний елемент не активується, а індикатор статусу мигає червоним кольором.
Напрямна для дюбелів установлена неналежним чином.
Пружинний елемент не активується, а індикатор статусу горить червоним кольором.
Не вдається притиснути напрямну для дюбелів до матеріалу основи, а індикатор статусу світиться зеленим кольором.
Магазин порожній.
Важіль подачі цвяха заклинило.
 • Дістаньте стрічку з цвяхами з магазина та прочистьте магазин.
Цвях заклинило у напрямній для дюбелів.
Напрямну для дюбелів заклинило у притиснутому стані.
Засмічена область між напрямною для дюбелів та головкою інструмента.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Утилізація акумуляторних батарейУ разі неналежної утилізації акумуляторних батарей з них можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative