Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [4 MB]

TE 1000-AVR

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття
Image alternative Hilti Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Hilti Зарядний пристрій

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті.
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи на інструменті

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Клас захисту II (подвійна ізоляція)

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Відбійний молоток
  TE 1000‑AVR
  Версія
  02
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уважно прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил, гострих кромок або рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струмів витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтесь електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установити систему пиловидалення та пилозбірники, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перевантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкці ї. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтесь наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Вказівки з техніки безпеки стосовно роботи з перфоратором

 • Використовуйте захисні навушники. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Використовуйте додаткові рукоятки, що входять до комплекту постачання інструмента. Адже втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку або кабель живлення, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Під час наскрізного оброблювання укріпіть відповідну ділянку поверхні з протилежного боку деталі. Осколки можуть розлітатися у різні боки та/або вниз і травмувати інших людей.
 • Переконайтеся в тому, що бокова рукоятка правильно змонтована і належним чином закріплена. Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки. Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом.
 • Працюйте з перервами та виконуйте вправи на розминання пальців, щоб покращити кровообіг у них. Під час довготривалих робіт вібрація може пошкодити судини або нерви у пальцях, руках або зап'ясткових суглобах.
 • Використання інструмента вимагає певної фізичної сили. Крім того, інструмент не призначений для використання особами, які не пройшли належний інструктаж.
 • Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу.
 • За можливості використовуйте систему видалення пилу та відповідний пересувний пилосос. Пил, що містить такі матеріали, як фарби із вмістом свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця та користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. У разі контакту з таким пилом або при його вдиханні у користувача електроінструмента та у людей, що знаходяться поблизу, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
 • На виконання робіт обов'язково отримайте дозвіл будівельного управління. Під час виконання робіт у будівлях та інших спорудах може бути порушена їх статика, зокрема, при порушенні цілісності арматури або несучих елементів.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента і в разі його пошкодження забезпечте його заміну фахівцем-електриком. Якщо з'єднувальний кабель електроінструмента зазнав пошкоджень, його необхідно замінити на спеціально налагоджений і затверджений з'єднувальний кабель, який можна замовити у службі сервісного обслуговування. Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження. Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, до них заборонено навіть торкатися. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення. Пошкоджені дроти живлення та подовжувальні кабелі становлять серйозну небезпеку ураження електричним струмом.
 • У разі частої обробки електропровідних матеріалів регулярно здавайте забруднені електроінструменти на перевірку до сервісної служби компанії Hilti . Якщо на поверхні інструмента накопичується волога або пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов призвести до ураження електричним струмом.
 • У разі перебою в електроживленні вимкніть інструмент і вийміть його штепсельну вилку з розетки. Це допоможе уникнути випадкового увімкнення інструмента після відновлення живлення в електромережі.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Затискний патрон
 2. Вентиляційні прорізи
 3. Бокова рукоятка
 4. Ручка-фіксатор
 5. Вимикач
 6. Рукоятка
 7. Перемикач потужності
 8. Роз'єм на електроінструменті
 9. Кабель живлення із рознімним з'єднувачем спеціальної форми
 10. Сервісний індикатор
 11. Індикатор перемикача потужності

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою електричний відбійний молоток для виконання важких довбальних робіт.

Він призначений для виконання робіт із руйнування бетону, цегляної кладки, каменю й асфальту.
 • Експлуатація інструмента можлива лише за умови, що напруга і частота мережі живлення відповідають значенням, вказаним на заводській табличці.

Можливі варіанти неналежного використання

Цей інструмент не призначений для обробки матеріалів, що становлять небезпеку для здоров'я людини.
Цей інструмент не призначений для використання у вологому середовищі.

Active Vibration Reduction (AVR)

Відбійний молоток оснащений системою Active Vibration Reduction (AVR), яка значно зменшує рівень вібрації.

Індикатор перемикача потужності

Відбійний молоток оснащений індикатором перемикача потужності зі світловим сигналом.
Натиснувши на перемикач потужності, можна зменшити потужність довбання приблизно до 70 %. При зменшеній потужності індикатор перемикача світиться.

Стан сервісного індикатора

Відбійний молоток оснащений сервісним індикатором зі світловим сигналом.
Стан
Значення
Сервісний індикатор горить червоним.
Інструмент потребує планового технічного обслуговування.
Інструмент вийшов з ладу.
Сервісний індикатор мигає червоним.
Спрацював захист від перегрівання.
Занадто висока напруга джерела електроживлення.
Своєчасно передавайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti . У цьому випадку він завжди буде готовий до роботи.

Комплект постачання

Відбійний молоток, бокова рукоятка, інструкція з експлуатації.
Із іншим приладдям, допущеним до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.group .

Технічні дані

Відбійний молоток

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та/або номінальна споживана потужність вказані на заводській табличці інструмента, передбаченій для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

TE 1000‑AVR
Маса згідно з процедурою EPTA 01
12,5 кг
Енергія поодинокого удару згідно з процедурою EPTA 05
26 Дж

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження.
Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу.
Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Рівень шуму
Рівень шумової потужності (LWA)
96 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
85 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
Дані про шум та значення вібрації
Довбання отворів (ah, Cheq)
5 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²

Експлуатація

Підготовка до роботи

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Випадкове увімкнення інструмента.
 • Виймайте штепсельну вилку кабелю живлення з розетки, перш ніж задавати налаштування інструмента або замінювати приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Установлення та регулювання положення бокової рукоятки

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм Втрата контролю над відбійним молотком.
 • Переконайтеся в тому, що бокова рукоятка правильно змонтована і належним чином закріплена.
Image alternative
 • Установіть бокову рукоятку або відрегулюйте її положення.
  Також дотримуйтеся вказівок щодо використання бокової рукоятки.

Знімний кабель живлення

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок ураження струмом витоку, що утворюється через забруднення контактів.
 • Рознімний з'єднувач кабелю живлення слід приєднувати до електроінструмента тільки у тому випадку, коли інструмент від'єднаний від мережі живлення та знаходиться у чистому сухому стані.
 • Приєднайте/від'єднайте знімний кабель живлення.

Приєднання знімного кабелю живлення

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок ураження струмом витоку, що утворюється через забруднення контактів.
 • Рознімний з'єднувач кабелю живлення слід приєднувати до електроінструмента тільки у тому випадку, коли інструмент від'єднаний від мережі живлення та знаходиться у чистому сухому стані.
 1. Уставте рознімний з'єднувач спеціальної форми, розташований на кінці кабелю живлення, у відповідне гніздо інструмента до упору, доки він не зафіксується із чітким характерним звуком.
 2. Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.

Від'єднання знімного кабелю живлення від електроінструмента

 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Натисніть кнопку блокування та вийміть рознімний з'єднувач спеціальної форми, розташований на кінці кабелю живлення.
 3. Вийміть кабель живлення з інструмента.

Установлення змінного робочого інструмента

Image alternative
 1. Нанесіть мастило тонким шаром на хвостовик змінного робочого інструмента.
 2. Уставте змінний робочий інструмент у затискний патрон та, злегка натиснувши на нього, прокрутіть його, щоб він зафіксувався із чітким характерним звуком.
  • Інструмент готовий до роботи.
  Використовуйте лише оригінальне мастило виробництва компанії Hilti . Використання невідповідного консистентного мастила може спричинити несправність виробу.

Виймання змінного робочого інструмента

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм У процесі використання робочий інструмент нагрівається. Крім того, можна поранитися об його гострі кромки.
 • Під час заміни робочого інструмента користуйтеся захисними рукавицями.
НЕБЕЗПЕКА
Небезпека пожежі Контакт гарячого робочого інструмента з легкозаймистими матеріалами становить небезпеку.
 • Не кладіть на легкозаймисті матеріали змінний робочий інструмент, що сильно нагрівся під час використання.
Image alternative
 1. Відведіть назад затискний патрон.
 2. Вийміть змінний робочий інструмент.

Під час роботи

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження обладнання внаслідок неналежного використання!
 • Не натискайте на перемикач напряму обертання та/або на перемикач вибору функцій під час роботи інструмента.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Довбання отворів

Зубило може бути виставлене в 6 різних позиціях (через кожні 60°). Це надає можливість працювати пласкими та фасонними зубилами в оптимальному для кожного їх різновиду робочому положенні.
Якщо сила притискання недостатня, зубило відскакуватиме від оброблюваної поверхні. У разі надмірної сили притискання зменшуватиметься потужність довбання.
Image alternative
 1. Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
 2. Розташовуйте зубило на відстані приблизно 80–100 мм (3¹⁄₈"–4") від кромки оброблюваної поверхні.
 3. Довбати починайте під кутом 70–80° до поверхні бетону, направляючи лезо зубила у бік кромки плити. Після цього збільшуйте кут нахилу зубила до 90° і відламуйте матеріал.
  • Якщо Ви обробляєте залізобетон, завжди направляйте зубило в бік кромки плити, а не в бік арматурних стрижнів.
 4. Регулярно повертайте зубило, оскільки рівномірне зношування сприяє його самозаточуванню.

Регулювання потужності довбання

 • Натисніть на перемикач потужності.
  • Натиснувши на перемикач потужності, можна зменшити потужність довбання приблизно до 70 %.
  Регулювання потужності довбання можливе тільки у тому випадку, коли інструмент увімкнений. Якщо натиснути на перемикач потужності ще раз, то інструмент знову перейде до повної потужності довбання. Якщо вимкнути інструмент, а потім увімкнути його знову, потужність довбання буде встановлена на максимальне значення.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Чищення пилозахисного ковпака

 • Регулярно протирайте пилозахисний ковпак затискного патрона для робочого інструмента чистою сухою тканиною.
 • Обережно протирайте робочу кромку ущільнення і злегка змащуйте її консистентним мастилом Hilti .
 • Обов'язково замініть пилозахисний ковпак, якщо робоча кромка ущільнення пошкоджена.

Транспортування та зберігання

 • Забороняється транспортувати цей електроінструмент з установленим змінним робочим інструментом.
 • На час зберігання електроінструмента слід завжди виймати штепсельну вилку із розетки.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент після довготривалого зберігання або дальніх перевезень, його слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Пошук і усунення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не вмикається.
Триває ініціалізація електронного блоку (продовжується до 4 секунд після приєднання штекера). Електронна система блокування повторного вмикання інструмента після збою в електромережі живлення активована.
 • Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Збій в мережі електроживлення.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Генератор знаходиться у режимі сну.
 • Збільште навантаження на генератор, підключивши до нього ще один пристрій (наприклад, освітлювальну лампу для будівельного майданчика). Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Знімний кабель живлення підключений неналежним чином.
 • Належним чином підключіть до електроінструмента знімний кабель живлення.
Сервісний індикатор горить червоним.
Інструмент пошкоджений або потребує планового технічного обслуговування.
 • Ремонт інструмента повинен здійснюватися тільки у сервісній службі компанії Hilti .
Сервісний індикатор мигає червоним.
Занадто висока напруга джерела електроживлення.
 • Скористайтеся іншою розеткою. Перевірте стан мережі живлення.
Спрацював захист від перегрівання.
 • Дайте інструменту охолонути. Прочистьте вентиляційні прорізи. Робота на холостому ходу ще можлива.
Відсутній удар.
Інструмент занадто холодний.
 • Установіть відбійний молоток на робочу поверхню та дайте йому попрацювати на холостому ходу. За необхідності повторіть операцію, доки ударний механізм не почне працювати.
Інструмент працює не на повну потужність.
Зниження потужності активовано.
 • Скористайтеся перемикачем потужності (див. індикатор перемикача потужності). Вимкніть інструмент, а потім знову увімкніть його.
Подовжувальний кабель занадто довгий та / або має занадто малий поперечний переріз.
 • Використовуйте подовжувальний кабель належної довжини та / або з достатнім поперечним перерізом.
Занадто низька напруга джерела електроживлення.
 • Підключіть інструмент до іншого джерела живлення.
Зубило неможливо дістати з фіксатора.
Затискний патрон неповністю відведено назад.
 • Відведіть фіксатор змінного робочого інструмента назад до упору і вийміть робочий інструмент.
Інструмент вимикається під час використання.
Спрацював захист від перегрівання.
 • Дайте інструменту охолонути. Прочистьте вентиляційні прорізи. Робота на холостому ходу ще можлива.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Image alternative
Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за наступним посиланням: qr.hilti.com/r9672135.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .