Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [2 MB]

VC 5-A22

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти у баки для побутового сміття!

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.
Image alternative Бездротова передача даних

Символи на інструменті

Символи, що обумовлені типом інструмента

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Постійний струм
Image alternative Забороняється використовувати інструмент для усмоктування вологих речовин

Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
Інформація про інструмент
Промисловий пилосос для сухого прибирання
VC 5-A22
Версія
01
Серійний номер

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки під час роботи з електричними інструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
 • Інструмент не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, а також особами без відповідного досвіду та/або професійної підготовки.
 • Інструмент дозволяється використовувати лише тим особам, які ознайомилися з ним, були проінструктовані стосовно його безпечного використання і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Інструмент не призначений для використання дітьми.
 • Дітям забороняється грати з інструментом. Чищення та відповідне технічне обслуговування інструмента можна доручати дітям тільки за умови належного нагляду.
 • Забороняється використовувати інструмент для усмоктування пилу, який може бути шкідливим для здоров'я, а також для усмоктування займистого та/або вибухонебезпечного пилу (магнієво-алюмінієвого пилу тощо). Забороняється використовувати інструмент для усмоктування речовин, температура яких перевищує 60 °C (наприклад, гарячого попелу або сигарет, що тліють).
 • Не застосовуйте воду, мастила, пластичні мастила або чистильні засоби.
 • Для чищення інструмента не використовуйте бензин або інші займисті рідини.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .

Додаткові вказівки з техніки безпеки під час роботи з пилососом

Безпека на робочому місці
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло знаходиться в контакті з системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте пилосос від дощу та вологи. Якщо вода потрапить усередину пилососа, підвищується ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Не застосовуйте пилосос у дуже запиленому середовищі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. Пролита з акумуляторної батареї рідина може призвести до подразнення шкіри або отримання опіків. У разі контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води та терміново зверніться по лікарську допомогу.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з інструментом або не читали ці інструкції. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Використовуйте лише той інструмент, який призначений для виконання відповідного типу робіт. Використовуйте інструмент тільки за призначенням, не користуйтеся несправним інструментом.
 • Не використовуйте пилосос у якості пилозбірника у комбінації з іншими електроінструментами.
 • Застосовуйте пилосос тільки з установленим фільтром.
 • Уникайте випадкового увімкнення інструмента. Вимикайте інструмент, перш ніж установлювати у нього акумуляторну батарею, піднімати його або переносити його в інше місце. Не носіть інструмент, поклавши палець на його головний вимикач. Якщо інструмент не використовується, наприклад під час перерв у роботі, перед початком технічного обслуговування, під час заміни робочих інструментів або під час перевезення, від'єднайте від нього акумуляторну батарею.
 • На інструменті забороняється сидіти або стояти.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Опис

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою пилосос, який призначений для промислового використання, наприклад у готелях, школах, лікарнях, на фабриках, у магазинах, офісах та орендованих приміщеннях. Він підходить тільки для сухого прибирання.

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
 • Використовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 22.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої Hilti типу C4/36.

Огляд продукту

Image alternative
 1. Кнопка EJECT для від'єднання шланга
 2. Рукоятка
 3. Вимикач інструмента
 4. Тримач наплічного ременя
 5. Насадка для ручного прибирання
 6. Шланг
 7. Насадка для видалення пилу зі щілин
 8. Фіксатор
 9. Контейнер для сміття
 10. Верхня частина пилососа
 11. Кнопка CLEAN для увімкнення системи очистки фільтра
 12. Відсік елементів живлення
 13. Фільтр для очищення витяжного повітря

Вимикач інструмента

Стан
Значення
ECO
Режим енергозбереження
MAX
Увімкнення
OFF
Вимкнення

Комплект постачання

Промисловий пилосос для сухого прибирання із фільтруючим елементом, усмоктувальний шланг у зборі, насадка для ручного прибирання, насадка для видалення пилу зі щілин, наплічний ремінь, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Індикатор літій-іонної акумуляторної батареї

Стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї та несправності інструмента позначаються за допомогою індикатора літій-іонної акумуляторної батареї. Щоб відобразити стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї, слід злегка натиснути на одну з деблокувальних кнопок акумуляторної батареї.
Стан
Значення
4 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
3 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
2 світлодіоди горять.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
Горить 1 світлодіод.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
1 світлодіод мигає, інструмент готовий до роботи.
Стан заряду: < 10 %
1 світлодіод мигає, інструмент не готовий до роботи.
Акумуляторна батарея перегрілася.
4 світлодіоди мигають, інструмент не готовий до роботи.
Інструмент перенавантажений або перегрітий.
При натиснутому вимикачі інструмента та протягом 5 секунд після його відпускання перевірка стану заряду неможлива.
Якщо світлодіодні індикатори стану заряду акумуляторної батареї мигають, будь ласка, виконайте вказівки, наведені в розділі «Допомога у разі виникнення несправностей».

Індикатор перенавантаження та перегрівання

Інструмент оснащено електронним запобіжником від перенавантаження та перегрівання. У разі перенавантаження або перегрівання інструмент автоматично вимикається. Якщо відпустити вимикач, а потім знову натиснути його, інструмент може увімкнутися із затримкою (фаза охолодження).

Технічні дані


VC 5-A22
Номінальна напруга (ПОСТІЙНИЙ СТРУМ)
21,6 В
Номінальний струм
16 A
Маса згідно з EPTA-Procedure 01(виміряна за допомогою B22⁄5.2)
5,2 кг
Температура навколишнього середовища
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 70 ℃

Інформація щодо шуму та вібрації (дані виміряні згідно зі стандартом EN 60335-2-69)


VC 5-A22
Рівень звукового тиску (LpA)
70,9 дБ(А)
Рівень шумової потужності (LWA)
85,2 дБ(А)
Похибка
2,4 дБ(А)
Рівень вібрації (ah)
< 2,5 м/с²
Похибка (K)
Врахована у вказаному значенні

Експлуатація

Підготовка до роботи

Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Експлуатацію інструмента слід доручати лише авторизованому персоналу з відповідною підготовкою.

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею у тримач на інструменті таким чином, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальні кнопки акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею із тримача на інструменті.

Заміна мішка із фільтром

Image alternative
 1. Вимкніть інструмент.
 2. Відкрийте два фіксатори.
 3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
 4. Дістаньте мішок із фільтром та зніміть із нього тримач.
 5. Установіть тримач на новий мішок із фільтром.
 6. Закріпіть тримач та мішок із фільтром на ребра жорсткості контейнера для сміття.
 7. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрийте два фіксатори.

Приєднання/від'єднання усмоктувального шланга

 1. Приєднайте усмоктувальний шланг до відповідного забірного фітинга.
  • Фіксація усмоктувального шланга відбувається із чітким характерним звуком.
 2. Щоб від'єднати усмоктувальний шланг, натисніть та утримуйте кнопку EJECT .
 3. Потім дістаньте усмоктувальний шланг із забірного фітинга.

Під час роботи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм !
 • Забороняється використовувати цей інструмент для усмоктування пилу, який становить небезпеку.
 • Використовуйте цей інструмент тільки для сухого прибирання.

Увімкнення/вимкнення інструмента

 1. Щоб увімкнути інструмент, переведіть вимикач інструмента у положення MAX .
  Щоб пилосос працював довгий час зі зменшеною потужністю усмоктування, установіть вимикач інструмента у положення ECO .
 2. Щоб вимкнути інструмент, переведіть вимикач інструмента у положення OFF .

Чищення фільтра

 1. Увімкніть інструмент.
 2. Закрийте кінець шланга долонею.
 3. Зачекайте, доки не буде досягнута максимальна сила усмоктування.
 4. Натисніть кнопку CLEAN 4–5 разів.
 5. Вимкніть інструмент.

Завершення роботи з пилососом

 1. Переведіть вимикач інструмента у положення OFF .
 2. Спорожніть контейнер для пилу та протріть інструмент вологою тканиною.
 3. Зафіксуйте шланг у тримачі шланга.
 4. Зніміть насадки.
 5. Зберігайте пилосос у сухому приміщенні, захищеному від доступу сторонніх осіб.
  • УВАГА! Цей пилосос дозволяється зберігати тільки у закритому приміщенні.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину інструмента.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Заміна фільтра

Image alternative
 1. Вимкніть інструмент.
 2. Відкрийте два фіксатори.
 3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
 4. Щоб від'єднати раму фільтра, поверніть фіксатор фільтра на 180°.
 5. Дістаньте фільтр разом із рамою фільтра.
 6. Очистьте від пилу ущільнення та кріплення рами фільтра.
 7. Установіть раму фільтра на новий фільтр.
 8. Уставте раму фільтра у передбачений для неї тримач.
 9. Закріпіть раму фільтра за допомогою фіксаторів фільтра.
 10. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрийте два фіксатори.

Заміна фільтра-мішка з нетканого матеріалу

Image alternative
 1. Натисніть кнопку деблокування фільтра для очищення витяжного повітря, після чого дістаньте тримач фільтра.
 2. Від'єднайте фільтр-мішок із нетканого матеріалу від тримача фільтра.
 3. Закріпіть на тримачі фільтра новий фільтр-мішок із нетканого матеріалу.
 4. Закріпіть тримач фільтра на інструменті.

Транспортування і зберігання акумуляторних інструментів

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Вийміть акумуляторні батареї.
 • Не слід перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після дальніх перевезень, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці.
 • Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перш ніж використовувати інструмент та акумуляторні батареї після довгого зберігання, їх слід перевірити на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Пошук і усунення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Акумуляторна батарея не зафіксовується з чітко відчутним подвійним клацанням.
Фіксатор акумуляторної батареї засмічений.
 • Прочистіть зачіпку фіксатора та встановіть акумуляторну батарею.
1 світлодіод мигає.
Інструмент не працює.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея занадто холодна або гаряча.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея повільно нагріється або охолоне до кімнатної температури.
4 світлодіоди мигають.
Двигун перегрівся.
 • Вимкніть інструмент.
 • Зачекайте 10 хвилин.
 • Видаліть засмічення фільтра, забірного штуцера, шланга та випускного фільтра.
 • Увімкніть інструмент.
Зменшена потужність усмоктування.
Заповнений контейнер для сміття.
 • Спорожніть контейнер для сміття.
Заблокований усмоктувальний шланг або насадка.
 • Прочистьте усмоктувальний шланг або насадку.
Фільтр заблокований
 • Перевірте, чи належним чином установлений фільтр.
Пошкоджений усмоктувальний шланг або насадка.
 • Замініть усмоктувальний шланг або насадку.
Усмоктувальний шланг закріплений неналежним чином.
Легкі удари електричного струму.
Електростатичні ефекти.
 • Збільште вологість повітря.
 • Використовуйте пилосос у режимі ECO .

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Утилізація акумуляторних батарейУ разі неналежної утилізації акумуляторних батарей з них можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative