Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [2 MB]

GX-IE
GX-IE XL

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті наведені такі символи:
Image alternative Загальний наказовий знак
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисні навушники
Image alternative Використовуйте захисний шолом
Image alternative Відпрацьовані матеріали відправляйте на вторинну переробку

Виокремлення позначень та написів

Позначення та написи виокремлюються таким чином:
‚ ‛
Позначення підписаних органів керування монтажного пістолета.
« »
Написи на монтажному пістолеті

Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
 • Перепишіть тип та серійний номер із заводської таблички у наведену нижче таблицю.
 • Якщо у Вас виникли питання відносно інструмента, завжди посилайтеся на ці дані, звертаючись до нашого представництва або до відділу сервісного обслуговування.
  Інформація про інструмент
Інформація про інструмент
Монтажний пістолет, газовий
GX-IE
GX-IE XL
Версія:
01
Серійний номер:

Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Ці вказівки з техніки безпеки стосуються як інструментів, що оснащені магазином, так й інструментів, що не оснащені магазином.
Безпечна робота з монтажним пістолетом
 • Притискання монтажного пістолета до тіла може призвести до тяжких травм через непередбачене забивання кріпильного елемента. Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла.
 • Під час установлення спеціальних кріпильних елементів у напрямну для дюбелів (наприклад, ронделів, скоб, затискачів тощо) Ви можете зазнати тяжких травм через непередбачене спрацьовування монтажного пістолета. Тому під час установлення спеціальних кріпильних елементів ніколи не притискайте руку або інші частини тіла до напрямної для дюбелів.
 • Заборонено направляти монтажний пістолет на себе або інших людей.
 • Під час роботи з монтажним пістолетом руки повинні бути зігнуті (а не витягнуті вперед).
 • Переміщуючи важіль подачі цвяха назад, завжди слідкуйте за тим, щоб він був зафіксований належним чином.
 • Відкриваючи запобіжник, не допускайте різкого відскакування важеля подачі цвяха вперед; натомість обережно пересуньте його вперед. Інакше Ви можете защемити пальці.
 • Не забивайте кріпильні елементи у занадто твердий матеріал , наприклад у зварювальну сталь та стальні відливки. Невиконання цієї вказівки може призвести до осічок та до руйнування кріпильного елемента.
 • Не забивайте кріпильні елементи у дуже м'який матеріал , наприклад у деревину або ґіпсокартон. Невиконання цієї вказівки може призвести до осічок та до наскрізного пробивання матеріалу.
 • Не забивайте кріпильні елементи у крихкий матеріал, наприклад у скло або кахельну плитку. Невиконання цієї вказівки може призвести до осічок та до розколювання матеріалу.
 • Перш ніж забивати кріпильний елемент, переконайтеся, що Ви не можете поранити осіб або пошкодити предмети, які знаходяться з іншого боку основи.
 • Натискайте на спусковий гачок лише в тому випадку, коли монтажний пістолет притиснутий до поверхні основи таким чином, щоб напрямна для дюбелів до упору зайшла у монтажний пістолет.
 • Обов'язково користуйтеся захисними рукавицями, коли Вам доводиться здійснювати технічне обслуговування гарячого монтажного пістолета.
 • За високої інтенсивності забивання кріпильних елементів протягом довгого часу поверхня інструмента за межами рукоятки може нагріватися. Щоб уникнути опіків, використовуйте захисні рукавиці.
 • Якщо монтажний пістолет перегрівся, зніміть газовий балон та зачекайте, доки монтажний пістолет не охолоне. Не перевищуйте гранично припустиму швидкість монтажу.
 • Під час забивання кріпильних елементів від матеріалу основи можуть відколюватися уламки або відлітати частини стрічки, яка знаходиться у магазині монтажного пістолета. Уламки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі. Використовуйте захисні окуляри, захисні навушники та захисний шолом. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від моделі монтажного пістолета та особливостей його застосування, – зменшує ризик травмування. Інші особи, які знаходяться поблизу, також повинні носити захисні окуляри та захисний шолом.
 • Використовуйте належні захисні навушники (інформація про шум зазначена у технічних характеристиках). Забивання кріпильних елементів відбувається шляхом запалювання газоповітряної суміші. При цьому виникає шумове навантаження, яке може зашкодити органам слуху. Інші особи, які знаходяться поблизу, також повинні використовувати належні захисні навушники.
 • Під час забивання кріпильного елемента утримуйте монтажний пістолет міцно і під прямим кутом до поверхні основи. Це допомагає уникнути відскакування кріпильного елемента від поверхні основи.
 • Ніколи не забивайте в одне місце два кріпильних елемента. Це може призвести до руйнування або заклинювання кріпильних елементів.
 • Перш ніж замінювати магазин, розпочинати чищення або технічне обслуговування інструмента, транспортувати інструмент, ставити його на зберігання або залишати без нагляду, завжди знімайте газовий балон та акумуляторну батарею, а також спорожнюйте магазин.
 • Перевірте монтажний пістолет та приладдя на наявність можливих пошкоджень, щоб гарантувати їхню належну функціональність. Перевіряйте рухомі деталі на наявність пошкоджень; вони повинні справно працювати та не заклинювати. Усі деталі монтажного пістолета мають бути належним чином змонтовані та повинні відповідати всім вимогам щодо забезпечення його безперебійної роботи. Пошкоджені захисні пристрої та деталі повинні бути відремонтовані або замінені в спеціалізованому сервісному центрі компанії Hilti , якщо в цій інструкції з експлуатації не вказано інше.
 • Доручайте ремонт монтажного пістолета лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність монтажного пістолета.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції монтажного пістолета заборонено.
 • Не застосовуйте монтажний пістолет у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не піддавайте монтажний пістолет дії атмосферних опадів, не використовуйте його у вологих або сирих умовах.
 • Застосовуйте монтажний пістолет лише в робочих зонах із достатньою вентиляцією.
 • Обирайте належну комбінацію напрямної для дюбелів та кріпильних елементів. Якщо обрати невірну комбінацію, це може призвести до пошкодження монтажного пістолета або до зниження якості кріплення.
 • Завжди дотримуйтесь вимог інструкцій з експлуатації.
Небезпека ураження електричним струмом
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад, за допомогою металошукача.
 • Коли Ви виконуєте роботу, під час якої існує можливість пошкодити приховані електричні кабелі, утримуйте монтажний пістолет лише за ізольовану рукоятку. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі монтажного пістолета також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Використання акумуляторних інструментів та дбайливий догляд за ними
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, упевніться в тому, що інструмент вимкнено. Приєднання акумуляторної батареї до увімкненого електроінструмента може призвести до нещасного випадку.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати. У разі недотримання цієї вимоги існує небезпека займання, вибуху та отримання хімічних опіків.
 • Уникайте потрапляння вологи всередину акумуляторної батареї. Якщо волога потрапить усередину, це може призвести до короткого замикання, пожежі або спричинити опіки.
 • Використовуйте тільки ті акумуляторні батареї, що допущені до експлуатації з відповідним інструментом. У разі використання інших акумуляторних батарей або у разі використання акумуляторних батарей не за призначенням існує небезпека займання або вибуху.
 • Дотримуйтеся також особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • На час зберігання та транспортування інструмента виймайте з нього акумуляторну батарею.
 • Уникайте короткого замикання контактів акумуляторної батареї. Перш ніж уставляти акумуляторну батарею в інструмент, переконайтеся, що на контактах акумуляторної батареї та інструмента немає сторонніх предметів. У разі короткого замикання контактів акумуляторної батареї існує загроза займання, вибуху та отримання хімічних опіків.
 • Якщо акумуляторна батарея пошкоджена (наприклад, на ній є тріщини, зламані частини, викривлені, втиснені всередину та/або вирвані контакти), то її забороняється використовувати або заряджати.
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у місці, яке є надійним з точки зору пожежної безпеки, та зачекайте, доки вона охолоне. Переконайтеся, що поблизу неї не знаходяться займисті матеріали. Зверніться до сервісного центру компанії Hilti.
Указівки щодо поводження з газовим балоном, який використовується
 • Дотримуйтеся вказівок, наведених на газовому балоні та в інструкції, що додається до нього.
 • Газ, що виділятиметься, є небезпечним для легенів, шкіри та очей. Тримайте обличчя та очі подалі від відсіку для газового балона принаймні протягом 10 секунд після виймання газового балона.
 • Не відкривайте клапан газового балона вручну.
 • Якщо газ потрапив у легені, відведіть постраждалу особу на свіже повітря або у добре провітрюване приміщення та уложіть її у зручне положення. За необхідності зверніться до лікаря.
 • Якщо постраждала особа втратила свідомість, зверніться до лікаря. Перенесіть постраждалу особу у добре провітрюване приміщення та уложіть її у стійке положення на боку. Якщо постраждала особа не дихає, зробіть їй штучне дихання, за необхідності скористайтеся кисневою маскою.
 • У разі контакту газу з очима промийте відкриті очі протягом декількох хвилин проточною водою.
 • Якщо газ потрапив на шкіру, ретельно промийте уражене місце теплою водою з милом. Після цього нанесіть на уражене місце крем для шкіри.
Загальні вказівки щодо особистої безпеки
 • Працюйте у зручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати монтажний пістолет у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Не підпускайте до робочої зони сторонніх осіб, особливо дітей.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Напрямна для дюбелів
 2. Важіль для деблокування напрямної для дюбелів
 3. Поясний гачок
 4. Спусковий гачок
 5. Вентиляційні прорізи
 6. Відсік для газового балона
 7. Деблокувальна кнопка акумуляторної батареї
 8. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 9. Кнопка індикатора газового балона
 10. Індикатор газового балона
 11. Акумуляторна батарея

Використання за призначенням

Описаний у цій інструкції інструмент являє собою газовий монтажний пістолет. Він призначений для забивання спеціальних кріпильних елементів у бетон та інші матеріали, що можуть використовуватися для виконання нероз'ємних з'єднань.

Монтажний пістолет, газовий балон, акумуляторна батарея та кріпильні елементи утворюють єдиний технічний вузол. Це означає, що безпроблемне виконання кріплень із застосуванням цього монтажного пістолета можливе лише за умови використання спеціально призначених для нього кріпильних елементів, газових балонів та акумуляторних батарей виробництва компанії Hilti . Лише у разі дотримання зазначених умов залишаються дійсними рекомендації компанії Hilti щодо виконання кріпильних робіт та застосування цього інструмента.
Монтажний пістолет призначений виключно для ручного застосування.
 • Застосовуйте з цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 12.
 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої Hilti типу C 4/12-50.

Комплект постачання

Газовий монтажний пістолет із напрямною для дюбелів, 2 акумуляторні батареї, зарядний пристрій, валіза, інструкція з експлуатації.
Із іншим приладдям, допущеним до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.group

Напрямна для дюбелів

Image alternative
Напрямна для дюбелів утримує дюбель, призначений для кріплення ізоляційного матеріалу, а також спрямовує кріпильний елемент під час забивання у потрібне місце основи.

Важіль для деблокування напрямної для дюбелів

Якщо перевести важіль у положення EJECT (вивільнення), Ви зможете зняти напрямну для дюбелів.
Стан
Значення
EJECT (вивільнити)
Деблокування напрямної для дюбелів

Поясний гачок

Передбачено три ступені витягання поясного гачка.
Стан
Значення
Ступінь 1
Положення для носіння на поясі
Ступінь 2
Положення для навішування на драбину, риштування, платформи тощо
Ступінь 3
Положення для зняття поясного гачка

Газовий балон

Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки, що додаються до газового балона!
Для використання газовий балон слід уставити у передбачений для нього відсік монтажного пістолета.
Стан газового балона можна перевірити на світлодіодному дисплеї, натиснувши кнопку GAS (газ).
Перед перервою в роботі, технічним обслуговуванням, транспортуванням та зберіганням монтажного пістолета слід обов'язково діставати з нього газовий балон.

Індикатор стану газового балона

Після натискання кнопки GAS (газ) на світлодіодному дисплеї відображається стан газового балона.
Стан
Значення
Усі чотири світлодіоди горять зеленим кольором.
Рівень наповнення – від 75 % до 100 %.
Три світлодіоди горять зеленим кольором.
Рівень наповнення – від 50 % до 75 %.
Два світлодіоди горять зеленим кольором.
Рівень наповнення – від 25 % до 50 %.
Один світлодіод горить зеленим кольором.
Рівень наповнення – від 10 % до 25 %.
Один світлодіод мигає зеленим кольором.
 • Рівень наповнення менше 10 %. Рекомендується замінити газовий балон.
 • Газовий балон порожній або несправний. Рекомендується замінити газовий балон.
Навіть у тому випадку, коли індикатор позначає, що балон порожній, у ньому все ще знаходиться газ, що обумовлюється технічними особливостями конструкції.
Один світлодіод мигає червоним кольором.
Газовий балон відсутній, або у монтажний пістолет уставлений невірний газовий балон.

Індикатор стану заряду акумуляторної батареї

Під час натискання деблокувальної кнопки акумуляторної батареї на дисплеї відображається стан заряду акумуляторної батареї у монтажному пістолеті.
Стан
Значення
Усі чотири світлодіоди горять зеленим кольором.
Стан заряду – від 75 % до 100 %.
Три світлодіоди горять зеленим кольором.
Стан заряду – від 50 % до 75 %.
Два світлодіоди горять зеленим кольором.
Стан заряду – від 25 % до 50 %.
Один світлодіод горить зеленим кольором.
Стан заряду – від 10 % до 25 %.
Один світлодіод мигає зеленим кольором.
 • Стан заряду менше 10 %.
 • Монтажний пістолет не готовий до використання, оскільки він перенавантажений або перегрівся.

Технічні дані

Монтажний пістолет

Маса GX-IE (у порожньому стані)
3,3 кг
Маса GX-IE XL (у порожньому стані)
3,4 кг
Довжина інструмента GX-IE
500 мм
Довжина інструмента GX-IE XL
550 мм
Температура експлуатації, температура навколишнього середовища
−10 ℃ … 45 ℃
Максимальна довжина кріпильних елементів GX-IE
150 мм
Максимальна довжина кріпильних елементів GX-IE-XL
200 мм
Діаметр кріпильних елементів
 • 60 мм
 • 90 мм
Хід притискання
20 мм
Максимальна інтенсивність забивання (Кріпильні елементи/год.)
800
Максимальна напруженість магнітного поля
−7,6 дБмкА/м
Частота
13 553 МГц … 13 567 МГц

Дані про шум та значення вібрації

Наведені у цих рекомендаціях значення шумового тиску та вібрації виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння монтажних пістолетів для забивання цвяхів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування монтажного пістолета для забивання цвяхів. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент працює на холостому ході. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: своєчасне технічне обслуговування монтажного пістолета для забивання цвяхів та приладдя до нього, утримування рук у теплі, належна організація робочого процесу.
Рівень шуму, визначений згідно з EN 15895
Рівень звукового тиску на робочому місці (LpA, 1s)
100 дБ(А)
Піковий рівень звукового тиску на робочому місці (LpC, peak)
133 дБ (C)
Рівень шумової потужності (LWA, 1 с)
104 дБ(А)
Похибка значення рівня шумового тиску
2 дБ(A) / 2 дБ(C)
Віддача
Енергетичний еквівалент прискорення (ahw, RMS(3))
Результати, отримані під час кріплення листа жерсті товщиною 1 мм до бетону C40: 4,5 м/с2
Похибка
0,3 м/с²

Заряджання монтажного пістолета

Готовність інструмента до забивання кріпильних елементів

Кріпильні елементи подаються на напрямну для дюбелів шляхом насаджування вручну.

Установлення газового балона

 1. Якщо Ви вставляєте новий газовий балон, видаліть його транспортний фіксатор.
 2. Відкрийте кришку відсіку для газового балона.
 3. Уставте газовий балон зі встановленим клапаном-дозатором у червоний адаптер відсіку для газового балона.
 4. Закрийте кришку відсіку для газового балона.

Установлення акумуляторної батареї

 1. Переконайтеся, що контакти акумуляторної батареї та монтажного пістолета не пошкоджені та на них немає сторонніх предметів.
 2. Установіть акумуляторну батарею таким чином, щоб вона зафіксувалася з чітко відчутним клацанням.
  • Після того як акумуляторна батарея вставлена, на короткий час загораються світлодіоди, позначаючи стан її заряду.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека падіння акумуляторної батареї. Якщо акумуляторна батарея закріплена неналежним чином, вона може випасти під час роботи.
 • Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.
 1. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно закріплена в монтажному пістолеті.

Забивання кріпильних елементів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через непередбачене спрацьовування монтажного пістолета! Неконтрольоване забивання цвяха може призвести до тяжких травм
 • Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла.
 • Не відтягуйте назад магазин, напрямну для дюбелів або кріпильний елемент рукою.
 1. Забийте в ізоляційний матеріал кріпильний елемент, який знаходиться на напрямній для дюбелів.
 2. До упору притисніть монтажний пістолет до поверхні основи.
 3. Слідкуйте за тим, щоб напрямна для дюбелів була розташована під прямим кутом до поверхні основи та знаходилася на ізоляції.
 4. Щоб забити цвях, натисніть на спусковий гачок.
  Забивання неможливе, якщо монтажний пістолет та кріпильний елемент притиснуті до поверхні основи неповністю.
 5. Після забивання кріпильного елемента повністю зніміть монтажний пістолет з поверхні основи.
 6. Після закінчення роботи, а також у тому випадку, коли Ви залишаєте монтажний пістолет без нагляду, виймайте з нього газовий балон ) та акумуляторну батарею ).

Розряджання монтажного пістолета

Діставання акумуляторної батареї

 • Натисніть на деблокувальну кнопку і вийміть акумуляторну батарею з монтажного пістолета.

Знімання газового балона

 1. Відкрийте відсік для газового балона.
 2. Зніміть газовий балон.
 3. Закрийте відсік для газового балона.

Додаткові робочі кроки

Видалення транспортного фіксатора нового газового балона

Image alternative
 1. Зніміть з газового балона транспортний фіксатор разом із клапаном-дозатором, що знаходиться у ньому.
 2. Дістаньте клапан-дозатор із транспортного фіксатора.
 3. Насадіть клапан-дозатор переднім пазом на фаску газового балона.
 4. Натисніть на задній паз клапана-дозатора, міцно притискаючи його до фаски газового балона, щоб паз зафіксувався на фасці із відчутним клацанням; при цьому клапан-дозатор має рівномірно прилягати до газового балона.

Перевірка стану газового балона

 1. Коли у монтажний пістолет установлена акумуляторна батарея, натисніть кнопку GAS (газ), не притискаючи монтажний пістолет до поверхні основи.
 2. Буде відображена індикація стану газового балона.

Знімання напрямної для дюбелів

 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Зніміть газовий балон.
 3. Пересуньте важіль для деблокування напрямної для дюбелів у положення EJECT (вивільнити).
 4. Зніміть напрямну для дюбелів.

Установлення напрямної для дюбелів

 1. Зніміть газовий балон.
 2. Вийміть акумуляторну батарею.
 3. Пересуньте важіль для деблокування напрямної для дюбелів у напрямку, позначеному стрілкою; встановіть його у положення EJECT (вивільнити) та утримуйте його у такому положенні.
  Напрямну для дюбелів можна встановити лише у тому випадку, коли важіль утримується у положенні EJECT (вивільнити).
 4. Уставте напрямну для дюбелів у паз, розташований у передній частині монтажного пістолета, щоб вона зафіксувалася з відчутним клацанням.
 5. Переконайтеся, що напрямна для дюбелів установлена належним чином.

Усунення несправностей

Видалення сторонніх предметів з області напрямної для дюбелів

 1. Вийміть акумуляторну батарею.
 2. Зніміть газовий балон.
 3. Зніміть напрямну для дюбелів.
 4. Видаляйте усі сторонні предмети з області напрямної для дюбелів.
 5. Установіть напрямну для дюбелів.

Догляд і технічне обслуговування

Належний догляд за монтажним пістолетом

 • Регулярно чистьте монтажний пістолет ганчіркою.
 • Не допускайте забруднення рукояток мастильними матеріалами.
 • Не застосовуйте для чищення розпилювачі, парогенератори або проточну воду.
 • Для догляду за інструментом не використовуйте засоби, що містять силікон.
 • Не використовуйте спреї та аналогічні мастильні матеріали та засоби.
 • Не працюйте з монтажним пістолетом, якщо в ньому забилися вентиляційні прорізи.

Чищення монтажного пістолета

Монтажний пістолет потребує регулярного технічного обслуговування та чищення. Ми рекомендуємо чистити його не рідше ніж через кожні 25 000 операцій із забивання кріпильних елементів.
 • Монтажний пістолет необхідно чистити у разі неодноразової появи збоїв, наприклад у разі відсутності запалювання газоповітряної суміші.
 • Для чищення інструмента використовуйте спеціальний набір, що входить до комплекту постачання у якості приладдя, а також виконуйте вказівки, наведені в інструкції з чищення, що додається до нього.

Технічне обслуговування

 • Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Із рекомендованими запасними частинами, видатковими матеріалами та приладдям для Вашого інструмента Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі Hilti або на веб-сайті www.hilti.group .
 • Регулярно перевіряйте всі зовнішні деталі монтажного пістолета на наявність пошкоджень, а також контролюйте справну роботу його органів керування.
 • Ніколи не працюйте з монтажним пістолетом, якщо на ньому є видимі пошкодження або неналежним чином функціонують органи керування.
 • Несправний монтажний пістолет передайте до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Газового балона не вистачає на забивання усіх кріпильних елементів, що містяться в упаковці.
Підвищене споживання газу через часте притискання інструмента до поверхні основи без забивання кріпильних елементів.
 • Уникайте притискання інструмента до поверхні основи без забивання кріпильних елементів.
Після забивання кріпильного елемента напрямна для дюбелів не висувається повністю.
Напрямну для дюбелів заклинило внаслідок потрапляння у неї сторонніх предметів або будівельного сміття.
Напрямна для дюбелів зношена.
 • Замініть напрямну для дюбелів.
Монтажний пістолет не забиває кріпильні елементи.
Акумуляторна батарея розряджена
 • Замініть акумуляторну батарею або зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Газовий балон порожній
Світлодіод 1 горить червоним кольором
Невірне положення поршня через занадто швидке зняття інструмента після забивання кріпильного елемента
 • Утримуйте монтажний пістолет притиснутим до поверхні основи протягом довшого часу.
Невірне положення поршня через засмічення
 • Прочистьте монтажний пістолет.
Сторонні предмети в області напрямної для дюбелів
Помилка електроніки
 • Дістаньте газовий балон, а потім уставте його знову. Якщо це не усуває проблему, вставте новий газовий балон.
 • Дістаньте акумуляторну батарею, а потім уставте її знову.
Image alternative
Кріпильний елемент входить у матеріал основи недостатньо глибоко.
Невідповідна система. Основа занадто тверда
 • Скористайтеся системою Hilti DX.
Занадто низький рівень енергії привода.
 • Перевірте інструмент. Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Image alternative
Поверхня матеріалу основи занадто нерівна.
Поверхня матеріалу основи занадто нерівна.
 • Скористайтеся системою Hilti DX.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .
Image alternative