Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [2 MB]

RT 6–A22

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисні навушники
Image alternative Використовуйте захисний шолом
Image alternative Постійний струм
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .
Image alternative Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею у якості ударного інструмента.
Image alternative Не допускайте падіння акумуляторної батареї. Не використовуйте акумуляторну батарею, яка зазнала ударного навантаження або була пошкоджена іншим чином.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Інструмент для одностороннього клепання з живленням від акумуляторної батареї
  RT 6–A22
  Версія:
  01
  Серійний номер:

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Використання акумуляторного інструмента та належний догляд за ним
 • Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
 • Для живлення електроінструментів застосовуйте лише спеціально призначені для цього акумуляторні батареї. Застосування інших акумуляторних батарей може призвести до отримання травм і виникнення пожежі.
 • Акумуляторну батарею, яка не використовується, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які могли б спричинити коротке замикання її контактів. Коротке замикання контактів акумуляторної батареї може призвести до отримання опіків або до виникнення пожежі.
 • У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарську допомогу. Пролита з акумуляторної батареї рідина може призвести до подразнення шкіри або отримання опіків.
 • Не використовуйте акумуляторну батарею, якщо вона пошкоджена або якщо її конструкція була змінена. Пошкоджені або модифіковані акумуляторні батареї вкрай ненадійні та становлять небезпеку пожежі, вибуху або травмування.
 • Не піддавайте акумуляторну батарею впливу вогню або високих температур. Вогонь або температури понад 130 °C (265 °F) можуть спричинити вибух.
 • Дотримуйтеся вказівок щодо заряджання. Ніколи не заряджайте акумуляторну батарею або акумуляторний інструмент в умовах, що виходять за межі температурного діапазону, зазначеного в інструкції з експлуатації. Неналежне заряджання або заряджання за межами зазначеного температурного діапазону може призвести до руйнування акумуляторної батареї та підвищує ризик займання.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність інструмента.
 • Забороняється здійснювати технічне обслуговування пошкоджених акумуляторних батарей. У будь-яких випадках технічне обслуговування акумуляторних батарей повинен здійснювати виробник або уповноважена служба технічного обслуговування.

Загальні вказівки з техніки безпеки

Окрім загальних вимог з техніки безпеки, що наведені в окремих розділах цієї інструкції з експлуатації, необхідно також повсякчас суворо дотримуватись усіх наведених нижче вказівок.
Безпека персоналу
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Використовуйте лише придатний для роботи інструмент. Використовуйте інструмент тільки за призначенням; не користуйтеся інструментом, який знаходиться у технічно несправному стані.
 • Інструмент призначений виключно для виконання одностороннього клепання за допомогою витяжних заклепок.
 • Будьте уважні, зосередьтесь на виконуваній операції, до роботи з інструментом поставтесь відповідально. Не використовуйте інструмент, якщо Ви не можете зосередитися на роботі.
 • Щоб уникнути ризику травмування, використовуйте лише оригінальне приладдя і запасні частини виробництва компанії Hilti або приладдя і запасні частини, які повністю відповідають їм за якістю.
 • Застосовуйте лише кріпильні елементи, спеціально призначені та допущені до використання саме з цим інструментом.
 • Дотримуйтеся вказівок з експлуатації, догляду і технічного обслуговування, наведених в інструкції з експлуатації.
 • Заборонено направляти інструмент на себе або інших людей.
 • Не притискайте інструмент до себе або до інших людей (наприклад, до руки або іншої частини тіла).
 • Установлюйте кріпильні елементи лише у метал. Не намагайтеся установлювати кріпильні елементи в інші типи матеріалу основи.
 • Натискайте на спусковий гачок тільки в тому випадку, якщо інструмент торкається оброблюваної поверхні та належним чином притиснутий до неї.
 • Під час установлення кріпильного елемента утримуйте інструмент під прямим кутом до основи, щоб уникнути відхилення кріпильного елемента від матеріалу основи.
 • Не установлюйте кріпильний елемент повторним робочим ходом інструмента, оскільки це може призвести до пошкодження кріпильного елемента.
 • Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом.
 • Не залишайте заряджений інструмент без нагляду.
 • Перед чищенням, технічним обслуговуванням або ремонтом інструмента завжди діставайте з нього витяжну заклепку.
 • Ніколи не залишайте інструмент без нагляду.
 • Інструменти, що не використовуються, зберігайте порожніми (без витяжних заклепок) у сухому недоступному для дітей місці, яке закривається на ключ.
 • Не розбирайте інструмент, який значно нагрівся. Якщо ж це вкрай необхідно, скористайтеся захисними рукавицями.
 • Ніколи не працюйте з інструментом, якщо в нього є видимі пошкодження або несправно функціонують органи керування. Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Не натискайте на вимикач, якщо витяжна заклепка знаходиться всередині інструмента.
 • Не дивіться безпосередньо на світлодіодне підсвічування та не направляйте його в обличчя іншим особам. Існує небезпека засліплення.
Безпека на робочому місці
 • Подбайте про належне освітлення робочої ділянки.
 • Підтримуйте порядок на робочому місці. У зоні проведення робіт не повинно бути сторонніх предметів, які можуть спричинити травми.
 • На роботі носіть взуття на нековзній підошві.
 • Під час застосування інструмента його оператор та інші особи, які знаходяться поруч, повинні використовувати відповідні захисні окуляри, захисний шолом, захисні навушники і захисні рукавиці.
 • Якщо інструмент не використовується, зберігайте його та витяжні заклепки у недоступному для дітей місці, яке закривається на ключ.
 • Не допускайте сторонніх осіб і дітей до свого робочого місця.
 • Уникайте незручних поз. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу.
 • Перш ніж установлювати кріпильні елементи, переконайтеся, що жодна особа не знаходиться з іншого боку оброблюваного листового металу.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за нею можна спостерігати. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Якщо через годину акумуляторна батарея все ще залишається гарячою на дотик, це свідчить про її несправність. Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Насадка
 2. Сталева гільза
 3. Корпус патрона
 4. Патрон
 5. Натискна втулка
 6. Натискна пружина
 7. Адаптер
 8. Контейнер для відходів
 9. Індикатор стану заряду та несправності акумуляторної батареї
 10. Кнопки розблокування акумуляторної батареї з додатковою функцією активування індикації стану заряду
 11. Акумуляторна батарея
 12. Підсвічування / світлодіодний індикатор перенавантаження
 13. Вимикач

Комплект постачання

Інструмент для одностороннього клепання, 4 насадки, ключ, знімний контейнер для відходів, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі виріб являє собою ручний акумуляторний інструмент для одностороннього клепання.

 • Застосовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B22.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядні пристрої Hilti типу C4/36.

Індикатор літій-іонної акумуляторної батареї

Стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї та несправності інструмента позначаються за допомогою індикатора літій-іонної акумуляторної батареї. Щоб відобразити стан заряду літій-іонної акумуляторної батареї, слід злегка натиснути на одну з деблокувальних кнопок акумуляторної батареї.
Стан
Значення
Горять 4 світлодіоди.
Стан заряду: від 75 % до 100 %
Горять 3 світлодіоди.
Стан заряду: від 50 % до 75 %
Горять 2 світлодіоди.
Стан заряду: від 25 % до 50 %
Горить 1 світлодіод.
Стан заряду: від 10 % до 25 %
Мигає 1 світлодіод.
Стан заряду: < 10 %
1 світлодіод мигає, інструмент не готовий до роботи.
Акумуляторна батарея перегрілася або повністю розряджена.
4 світлодіоди мигають, інструмент не готовий до роботи.
Інструмент перенавантажений або перегрітий.
При натиснутому вимикачі та протягом 5 секунд після його відпускання перевірка стану заряду неможлива.
Якщо світлодіодні індикатори акумуляторної батареї мигають, будь ласка, виконайте вказівки, наведені в розділі «Допомога у разі виникнення несправностей».

Захист від перенавантаження

У разі перенавантаження інструмент автоматично вимикається, після чого світлодіодний індикатор перенавантаження мигає протягом наступних 10 секунд.
У цей час використання інструмента неможливе. Зазвичай причиною перенавантаження є наявність уламків сердечника заклепки у механізмі патрона, тому його слід відповідним чином прочистити. У цьому випадку зверніться до розділу з інформацією про догляд за інструментом і технічне обслуговування інструмента та дотримуйтеся наведених у ньому вказівок щодо видалення залишків сердечника. Як правило, після успішного видалення засмічення інструмент готовий до подальшої експлуатації.

Технічні дані


RT 6-A22
Номінальна напруга
21,6 В
Маса відповідно до EPTA Procedure 01 з акумуляторною батареєю B22⁄8.0
2,7 кг
Довжина робочого ходу
25 мм

Акумуляторна батарея

Робоча напруга акумуляторної батареї
21,6 В
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃
Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ … 45 ℃

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження.
Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу.
Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Дані про шум

RT 6-A22
Рівень шумової потужності, LWA
98,9 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності, KWA
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску, LpA
85,9 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску, KpA
3 дБ(А)
Дані про вібрацію

RT 6-A22
Значення вібрації, ah,D
0,94 м/с²
Похибка наведених значень вібрації, K
0,033 м/с²

Добір насадки для витяжних заклепок, що використовуються

Позначення насадки
Діаметр витяжної заклепки для всіх звичайних матеріалів
RTN 2.4
2,4 мм
RTN 3.2
3,2 мм
RTN 4.0
4,0 мм
RTN 4.8
4,8 мм
5,0 мм (виключно алюмінієві витяжні заклепки)

Підготовка до роботи

Підготовка до роботи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок непередбаченого увімкнення інструмента!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що відповідний інструмент вимкнений.
 • Від'єднайте акумуляторну батарею, перш ніж задавати налаштування інструмента або заміняти приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею в інструмент, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальні кнопки акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею з інструмента.

Заміна насадки

ОБЕРЕЖНО
Небезпека травмування У разі контакту з витяжною заклепкою Ви можете травмуватися.
 • Переконайтеся, що в інструменті відсутня витяжна заклепка.
 1. Натисніть на вимикач та утримуйте його.
 2. За допомогою відповідного кільцевого гайкового ключа (SW 12) послабте насадку і викрутіть її.
 3. Прикрутіть нову насадку.
 4. Затягніть насадку за допомогою відповідного кільцевого гайкового ключа.

Під час роботи

Установлення витяжної заклепки

 1. Приєднайте до інструмента насадку, яка відповідає діаметру використовуваних заклепок.
 2. Уставте витяжну заклепку у насадку.
 3. Щільно притисніть інструмент до поверхні оброблюваної деталі.
  Кріплення можливе лише за наявності попередньо просвердлених отворів в оброблюваній деталі.
 4. Короткочасно натисніть на перемикач, щоб установити витяжну заклепку.
 5. Нахиліть інструмент назад, щоб відірваний сегмент сердечника заклепки потрапив у контейнер для відходів.

Спорожнення контейнера для відходів

 1. Зніміть контейнер для відходів, повертаючи його проти годинникової стрілки.
 2. Спорожніть контейнер для відходів.
 3. Знову прикрутіть контейнер для відходів до інструмента.

Догляд за інструментом і технічне обслуговування інструмента

Видалення металевих уламків

 1. За допомогою відповідного гайкового ключа з відкритим зівом (SW 24) послабте сталеву гільзу.
 2. Повністю викрутіть сталеву гільзу.
 3. Ретельно видаліть сміття зі сталевої гільзи, постукуючи по ній.
 4. Викрутіть насадку і додатково прочистьте стальну гільзу тканиною, доки усі металеві уламки не будуть видалені.
 5. Прикрутіть насадку на місце.
 6. За допомогою відповідного кільцевого гайкового ключа (SW 17) послабте корпус патрона і повністю викрутіть його.
 7. Дістаньте патрон, що складається з трьох частин (затискних цанг).
 8. Ретельно видаліть сміття з корпусу патрона, постукуючи по ньому.
 9. Прочищайте корпус патрона і затискні цанги патрона тканиною, змоченою в антикорозійному засобі, доки усі металеві уламки не будуть видалені.
  Якщо затискні цанги патрона зносилися, замініть їх.
 10. Після цього дістаньте натискну втулку з натискною пружиною.
 11. Прочистьте натискну втулку і натискну пружину тканиною.
 12. Прочистьте адаптер тканиною.
 13. За допомогою ключа на 15 мм перевірте, що з’єднувальний вал надійно закріплений.
 14. Виконавши наведені вище дії, установіть усі деталі у зворотному порядку.
  Змастіть натискну втулку та корпус патрона із зовнішньої сторони консистентним мастилом Hilti .
  Додайте одну краплю мастила у корпус патрона.
 15. За допомогою відповідного гайкового ключа з відкритим зівом (SW 24) затягніть сталеву гільзу.

Видалення часток металу із корпусу патрона

 1. За допомогою відповідного гайкового ключа з відкритим зівом (SW 24) послабте сталеву гільзу.
 2. Повністю викрутіть сталеву гільзу.
 3. Ретельно видаліть сміття зі сталевої гільзи, постукуючи по ній.
 4. За допомогою відповідного кільцевого гайкового ключа (SW 17) послабте корпус патрона і повністю викрутіть його.
 5. Ретельно видаліть сміття з корпусу патрона, постукуючи по ньому.
  • При цьому разом із уламками металу з корпусу випаде патрон, що складається з трьох частин.
 6. Виконавши наведені вище дії, установіть усі деталі у зворотному порядку.
  Додайте одну краплю мастила у корпус патрона.
 7. За допомогою відповідного гайкового ключа з відкритим зівом (SW 24) затягніть сталеву гільзу.

Перевірка правильності установлення корпусу патрона

 1. За допомогою відповідного гайкового ключа з відкритим зівом послабте сталеву гільзу.
 2. Повністю викрутіть сталеву гільзу.
 3. Перевірте, чи належним чином установлений корпус патрона.
 4. За необхідності знову прикрутіть корпус патрона, щоб він був повністю установлений на адаптер.
 5. Прикрутіть сталеву гільзу на місце.
 6. За допомогою відповідного гайкового ключа з відкритим зівом затягніть сталеву гільзу.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Видаляйте накопичення бруду обережно.
 • Якщо конструкцією інструмента передбачені вентиляційні прорізи, обережно прочищайте їх м'якою сухою щіткою.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Для чищення контактів інструмента використовуйте чисту суху тканину.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею із заблокованими вентиляційними прорізами. Обережно прочищайте вентиляційні прорізи м'якою сухою щіткою.
 • Уникайте зайвого контакту акумуляторної батареї з пилом або брудом. Ніколи не піддавайте акумуляторну батарею впливу високої вологості (зокрема, не занурюйте її у воду та не залишайте під дощем).
  Якщо рідина потрапила всередину акумуляторної батареї, з нею слід поводитися як із пошкодженою акумуляторною батареєю. Ізолюйте акумуляторну батарею у контейнері з незаймистого матеріалу та зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 • Не допускайте забруднення акумуляторної батареї сторонніми мастильними матеріалами. Слідкуйте за тим, щоб на акумуляторній батареї не накопичувалась занадто велика кількість пилу або бруду. Видаляйте забруднення з акумуляторної батареї м'якою сухою щіткою або чистою сухою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
  Не торкайтеся контактів акумуляторної батареї та не видаляйте з них мастильні матеріали, нанесені на заводі виробника.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини інструмента на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
 • Не використовуйте інструмент у разі виявлення пошкоджень та/або порушень функціональності. Негайно передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після завершення робіт з догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані компанією Hilti запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Транспортування та зберігання акумуляторних інструментів та акумуляторних батарей

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Діставайте акумуляторну(-і) батарею(-ї).
 • Ніколи не перевозьте акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил, які регламентують порядок перевезення акумуляторних батарей.
 • Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим транспортуванням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому прохолодному місці. Дотримуйтеся діапазону температур, зазначеного у технічних даних інструмента.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після закінчення процесу заряджання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на сонці, біля джерел тепла або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим зберіганням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Інструмент для одностороннього клепання не готовий до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Індикація світлодіодів відсутня.
Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.
 • Зафіксуйте акумуляторну батарею з відчутним клацанням.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея занадто гаряча або холодна.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея не нагріється або не охолоне до належної робочої температури.
Мигає 1 світлодіод.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея занадто гаряча або холодна.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея не нагріється або не охолоне до належної робочої температури.
Мигають 4 світлодіоди.
Сталося короткочасне перенавантаження інструмента.
 • Відпустіть вимикач та знову натисніть на нього.
Спрацював захист від перегрівання.
 • Зачекайте, доки інструмент не охолоне, та прочистьте вентиляційні прорізи.
Світлодіодний індикатор перенавантаження мигає протягом 10 секунд.
Захист від перенавантаження.
 • Видаліть металеві уламки .
Витяжна заклепка не зафіксовується в оброблюваній деталі.
Акумуляторна батарея розряджена.
 • Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Затискні цанги патрона забруднені або зношені.
 • Прочистьте затискні цанги патрона або замініть їх.
Корпус патрона прикручений неналежним чином.
 • Прикрутіть корпус патрона належним чином .
Натискна пружина пошкоджена або занадто послаблена.
 • Замініть натискну пружину .
Сердечник заклепки не потрапляє у контейнер.
Використовується неналежна насадка.
 • Замініть насадку .
Насадка зношена.
 • Замініть насадку .
Сердечник заклепки заклинило у затискних цангах патрона.
 • Видаліть уламки сердечника заклепки із корпусу патрона .
Сталева гільза забруднена.
 • Прочистьте сталеву гільзу .
Контейнер для відходів заповнений.
 • Спорожніть контейнер для відходів .

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Image alternative
Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r9615527.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .