Мова

TE 3000-AVR

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи на інструменті

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Клас захисту II (подвійна ізоляція)
Image alternative Транспортування інструмента за допомогою підйомного крана заборонено
Image alternative Бездротова передача даних

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Відбійний молоток
  TE 3000‑AVR
  Версія
  03
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Вказівки з техніки безпеки стосовно роботи з перфоратором

Указівки з техніки безпеки для виконання усіх типів робіт
 • Використовуйте захисні навушники. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Використовуйте додаткові рукоятки, що входять до комплекту постачання інструмента. Адже втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку або кабель живлення, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Під час наскрізної обробки укріпіть відповідну ділянку поверхні з протилежного боку. Осколки можуть розлітатися у різні боки та/або вниз і травмувати інших людей.
 • Переконайтеся в тому, що бокова рукоятка правильно змонтована і належним чином закріплена. Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки. Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом.
 • Використовуйте із цим інструментом тільки зубило Hilti , оснащене з'єднувальним кінцем TE-H.
 • Під час заміни зубила розташовуйте робочий інструмент тільки горизонтально і ніколи не розташовуйте його вертикально.
 • Уставляйте зубило у затискний патрон до упору, щоб воно зафіксувалося з відчутним клацанням, а жовте попереджувальне кільце вже не було помітним.
 • Перевірте, чи зафіксоване зубило належним чином. УВАГА! Якщо зубило закріплене неналежним чином, це може призвести до раптового виникнення небезпечних ситуацій!
 • Запускайте інструмент тільки в робочому положенні; не запускайте інструмент у транспортному положенні!
 • Працюйте з перервами та виконуйте вправи на розминання пальців, щоб покращити кровообіг у них. Під час довготривалих робіт вібрація може пошкодити судини або нерви у пальцях, руках або зап'ясткових суглобах.
 • Інструмент не призначений для використання дітьми, особами, які не мають достатньої фізичної сили, а також особами, які не пройшли належний інструктаж.
 • Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу.
 • За можливості використовуйте систему видалення пилу та відповідний пересувний пилосос. Пил, що містить такі матеріали, як фарби із вмістом свинцю, тирсу деяких порід деревини, бетон, цеглу, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця та користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. У разі контакту з таким пилом або при його вдиханні у користувача електроінструмента та у людей, що знаходяться поблизу, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб. Якщо Ви під час роботи випадково пошкодите електричні кабелі, контакт з відкритими металевими деталями інструмента може спричинити ураження електричним струмом.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента і в разі його пошкодження звертайтеся до фахівця-електрика для заміни кабелю. Якщо з'єднувальний кабель електроінструмента зазнав пошкоджень, його необхідно замінити на спеціально налагоджений і затверджений з'єднувальний кабель, який можна замовити у службі сервісного обслуговування. Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження. Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, до них заборонено навіть торкатися. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки. Пошкоджені дроти живлення та подовжувальні кабелі становлять серйозну небезпеку ураження електричним струмом.
 • Якщо Вам часто доводиться обробляти електропровідні матеріали, то забруднені ними електроінструменти слід регулярно здавати на перевірку до сервісної служби компанії Hilti . Якщо на поверхні інструмента накопичується волога та пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов призвести до ураження електричним струмом.
 • У разі перебою в електроживленні вимкніть електроінструмент і вийміть його штепсельну вилку з розетки. Це допоможе уникнути випадкового увімкнення інструмента після відновлення живлення в електромережі.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Рукоятка з вимикачем
 2. Сервісний індикатор
 3. Рукоятка для перенесення
 4. Рукоятка
 5. Штекерне з'єднання для кабелю живлення
 6. Кабель живлення зі штекерним з'єднувачем спеціальної форми
 7. Вентиляційні прорізи
 8. Затискний патрон

Огляд транспортного візка

Image alternative
 1. Ручка
 2. Замок для закріплення вантажу
 3. Скоба-фіксатор
 4. Тримач для видаткового матеріалу (зубила)
 5. Ходові коліщата
 6. Стопор коліщати (шайба, шплінт)
 7. Оправка для насаджування інструмента
 8. Рукоятка для перенесення

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою ручний відбійний молоток із шестигранним затискним патроном (28 мм). Він призначений для довбальних робіт на бетоні, цегляній кладці та асфальті. Інструмент також може використовуватися для трамбування та риття.

 • Експлуатація інструмента можлива лише за умови, що напруга і частота мережі живлення відповідають значенням, вказаним на заводській табличці.

Можливі варіанти неналежного використання

Цей інструмент не призначений для обробки матеріалів, що становлять небезпеку для здоров'я людини.
Цей інструмент не призначений для використання у вологому середовищі.

Сервісний індикатор

Відбійний молоток оснащений сервісним індикатором зі світловим сигналом.
Стан
Значення
Сервісний індикатор горить червоним.
 • Інструмент потребує планового технічного обслуговування. Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti .
 • Несправність інструмента. Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti .
Сервісний індикатор мигає червоним.
 • Тимчасова несправність. Зачекайте 10 секунд, доки індикатор не перестане мигати.
 • Якщо через 10 секунд індикатор не перестане мигати, вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки та зачекайте 2 хвилини.
 • Якщо мигання індикатора не припиниться, передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti .
Індикатор готовності до роботи мигає зеленим кольором.
 • Спрацював захист від перегрівання.
 • Зачекайте, доки інструмент охолоне.
Індикатор готовності до роботи горить зеленим кольором.
Інструмент готовий до роботи.
Своєчасно передавайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti . У цьому випадку він завжди буде готовий до роботи.

Active Vibration Reduction

Інструмент оснащений системою Active Vibration Reduction (AVR), яка значно знижує рівень вібрації.

Комплект постачання

Відбійний молоток, інструкція з експлуатації, мастило.
Транспортний візок пропонується у якості додаткового приладдя.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Технічні дані

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та/або номінальна споживана потужність вказані на заводській табличці інструмента, передбаченій для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

TE 3000‑AVR
Маса згідно з процедурою EPTA 01
27,1 кг
Енергія поодинокого удару згідно з процедурою EPTA
85 Дж
Температура зберігання
−20 ℃ … 70 ℃
Температура навколишнього середовища під час роботи
−20 ℃ … 55 ℃

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 60745

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Дані про шум
Рівень шумової потужності (LWA)
106 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (LpA)
95 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
Дані про вібрацію
Довбання отворів (ah, Cheq)
6,9 м/с²
Похибка (K)
1,5 м/с²

Використання подовжувального кабелю

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через пошкодження кабелю! Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, торкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента. Якщо Ви виявили його пошкодження зверніться до фахівця-електрика, щоб замінити кабель.
 • Використовуйте тільки дозволені для цієї області застосування подовжувальні кабелі з достатнім поперечним перерізом дроту. Інакше може спостерігатися зниження потужності інструмента і перегрівання кабелю.
 • Регулярно перевіряйте подовжувальний кабель на наявність пошкоджень.
 • Пошкоджені подовжувальні кабелі підлягають заміні.
 • Для зовнішніх робіт використовуйте лише дозволені для експлуатації подовжувальні кабелі, що мають відповідне маркування.
Рекомендований мінімальний поперечний переріз та максимальна довжина кабелю наведені наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Підготовка до роботи

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Випадкове увімкнення інструмента.
 • Виймайте штепсельну вилку кабелю живлення з розетки, перш ніж задавати налаштування інструмента або замінювати приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Змінний робочий інструмент

Використовуйте із цим інструментом тільки зубило Hilti , оснащене з'єднувальним кінцем TE-H .
Інші зубила неможливо закріпити належним чином, на що вказуватиме жовте попереджувальне кільце, яке залишатиметься видимим на фіксаторі змінного робочого інструмента. У такому випадку це означає, що змінний робочий інструмент не призначений для використання з цим відбійним молотком!
Image alternative
 • Кожного разу перед використанням інструмента звертайте увагу на жовте попереджувальне кільце: воно не повинне бути помітним на фіксаторі змінного робочого інструмента.

Установлення змінного робочого інструмента

Перш ніж розпочинати роботу, завжди перевіряйте робочий інструмент на наявність пошкоджень та нерівномірного зношення; за необхідності замініть робочий інструмент.
Image alternative
 1. Нанесіть мастило тонким шаром на хвостовик змінного робочого інструмента.
 2. Уставляйте зубило з'єднувальним кінцем TE-H у затискний патрон до упору, щоб воно зафіксувалося з відчутним клацанням, а жовте попереджувальне кільце вже не було помітним.
 3. Потягніть змінний робочий інструмент до себе, щоб упевнитися в тому, що він надійно зафіксований у патроні.
  Використовуйте лише оригінальне мастило виробництва компанії Hilti . Використання невідповідного консистентного мастила може спричинити несправність виробу.

Приєднання знімного кабелю живлення

Image alternative
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок ураження струмом витоку, що утворюється через забруднення контактів.
 • Рознімний з'єднувач кабелю живлення слід приєднувати до електроінструмента тільки у тому випадку, коли інструмент від'єднаний від мережі живлення та знаходиться у чистому сухому стані.
 1. Уставте рознімний з'єднувач спеціальної форми, розташований на кінці кабелю живлення, у відповідне гніздо інструмента до упору, доки він не зафіксується із чітким характерним звуком.
 2. Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
  Компанія Hilti рекомендує завжди залишати знімний кабель живлення приєднаним до інструмента. Знімний кабель живлення слід від'єднувати тільки у разі його поломки або пошкодження.

Експлуатація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через пошкодження кабелю! Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, негайно від'єднайте інструмент та кабелі від мережі живлення. Не торкайтеся пошкодженого місця!
 • Регулярно перевіряйте усі з'єднувальні кабелі. Замінюйте пошкоджені подовжувальні кабелі. Ремонт пошкоджених кабелів живлення доручайте кваліфікованому спеціалісту.
Зазвичай рекомендується використовувати автомат захисту від струму витоку (RCD) з максимальним струмом розмикання у 30 мА.

Запуск відбійного молотка

Image alternative
 1. Стисніть рукоятку таким чином, щоб натиснути розташований на ній вимикач до упору.
  • Відбійний молоток запуститься.
 2. Під час роботи утримуйте вимикач натиснутим.
  • Крім того, стискаючи рукоятку, Ви можете регулювати потужність машини.
  Якщо пауза у роботі триває більше 1 хвилини, машина повертається до початкового налаштування. У цьому випадку для повторного запуску необхідно ще раз стиснути рукоятку таким чином, щоб натиснути розташований на ній вимикач до упору.

Довбання отворів

Зубило може бути виставлене в 6 різних позиціях (через кожні 60°). Це надає можливість працювати пласкими та фасонними зубилами в оптимальному для кожного їх різновиду робочому положенні.
Image alternative
 1. Уставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку.
 2. Розташовуйте зубило на відстані приблизно 80–100 мм (3¹⁄₈"–4") від кромки оброблюваної поверхні.
 3. Стисніть рукоятку таким чином, щоб натиснути розташований на ній вимикач до упору.
 4. Довбати починайте під кутом 90° до поверхні бетону, направляючи лезо зубила у бік кромки плити. Після цього зменшуйте кут нахилу зубила до 70°–80° і відламуйте матеріал.
  • Якщо Ви обробляєте залізобетон, завжди направляйте зубило в бік кромки плити, а не в бік арматурних стрижнів.
  Робота за низьких температур:
  Для функціонування ударного механізму інструмента потрібна певна мінімальна робоча температура. Щоб прогріти інструмент до такої температури, покладіть його на робочу поверхню і дайте йому попрацювати на холостому ходу протягом деякого часу. У разі необхідності повторюйте вищезазначене, аж поки ударний механізм не почне працювати.

Виймання змінного робочого інструмента

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм У процесі використання робочий інструмент нагрівається. Крім того, можна поранитися об його гострі кромки.
 • Під час заміни робочого інструмента користуйтеся захисними рукавицями.
Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Відведіть фіксатор змінного робочого інструмента назад до упору.
 3. Вийміть змінний робочий інструмент.
 4. Image alternative УВАГА! Не кладіть на легкозаймисті матеріали змінний робочий інструмент, що сильно нагрівся під час використання.

Від'єднання знімного кабелю живлення від електроінструмента

 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Натисніть кнопку блокування та вийміть рознімний з'єднувач спеціальної форми, розташований на кінці кабелю живлення.
 3. Вийміть кабель живлення з інструмента.
  Компанія Hilti рекомендує завжди залишати знімний кабель живлення приєднаним до інструмента. Знімний кабель живлення слід від'єднувати тільки у разі його поломки або пошкодження.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Транспортування та зберігання

Транспортування
 • Забороняється транспортувати інструмент із установленим змінним робочим інструментом.
 • Надійно закріплюйте інструмент під час транспортування.
 • Після транспортування інструмента завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
Зберігання
 • На час зберігання інструмента завжди виймайте його штепсельну вилку з розетки.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Якщо інструмент знаходився на зберіганні протягом тривалого часу, завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.

Перевезення інструмента за допомогою транспортного візка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання травм через падіння важкого інструмента Відбійний молоток важкий.
 • За можливості завжди використовуйте транспортний візок. Якщо Ви не можете скористатися транспортним візком, переносити відбійний молоток слід завжди удвох.
Не залишайте транспортний візок на похилій площині.
Подбайте про те, щоб транспортний візок був у стійкому положенні.
Подбайте про безпечні маршрути для транспортування.
 1. Установіть відбійний молоток на оправку для насаджування інструмента, яка знаходиться на транспортному візку.
 2. На час перевезення закріпіть відбійний молоток за допомогою скоби-фіксатора.
 3. Уставте зубило до упору у тримач для видаткового матеріалу.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Пошук і усунення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Відбійний молоток не вмикається.
Триває ініціалізація електронного блоку (продовжується до 4 секунд після приєднання штекера)
 • Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Збій в мережі електроживлення
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Активована електронна система блокування повторного вмикання інструмента після збою в електромережі живлення
 • Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Генератор знаходиться у режимі сну
 • Збільште навантаження на генератор, підключивши до нього ще один пристрій (наприклад, освітлювальну лампу для будівельного майданчика). Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову.
Знімний кабель живлення підключений неналежним чином
 • Належним чином підключіть до електроінструмента знімний кабель живлення.
Сервісний індикатор горить червоним.
Інструмент пошкоджений або потребує планового технічного обслуговування
 • Ремонт інструмента повинен здійснюватися тільки у сервісній службі компанії Hilti .
Сервісний індикатор мигає червоним.
Тимчасова несправність
 • Зачекайте 10 секунд, доки індикатор не перестане мигати.
 • Якщо через 10 секунд індикатор не перестане мигати, вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки та зачекайте 2 хвилини.
 • Якщо мигання індикатора не припиниться, передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti
Занадто висока напруга джерела електроживлення
 • Скористайтеся іншою розеткою. Перевірте стан мережі живлення.
Індикатор готовності до роботи мигає зеленим кольором.
Спрацював захист від перегрівання
 • Зачекайте, доки інструмент охолоне.
 • Прочистьте вентиляційні прорізи. Робота на холостому ходу ще можлива.
Відсутній удар.
Інструмент занадто холодний
 • Установіть відбійний молоток на робочу поверхню та дайте йому попрацювати на холостому ходу. За необхідності повторіть операцію, доки ударний механізм не почне працювати.
Відбійний молоток виконує удари із суттєво зниженою частотою.
Холості удари (зубило не виконує удари на твердому матеріалі)
 • Відпустіть вимикач і знову запустіть інструмент або:
 • Утримуючи вимикач, стисніть рукоятку до упору.
Відбійний молоток не вдається увімкнути, або він вимикається під час роботи.
Подовжувальний кабель занадто довгий та/або має занадто малий поперечний переріз
 • Використовуйте подовжувальний кабель належної довжини та/або з достатнім поперечним перерізом.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Image alternative
Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r11668382.
Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .