Мова

DX 6-GR

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті.
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи

Додатково використовуються такі символи:
Image alternative Якщо ця мітка проставлена на інструменті, це означає, що інструмент був сертифікований цим органом сертифікації для ринку США й Канади відповідно до стандартів, що застосовуються.

Наказові знаки

На інструменті наведені такі наказові знаки:
Image alternative Увага! Дотримуйтеся наступних указівок.
Image alternative Використовуйте захисний шолом
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисні навушники

Індикація на дисплеї

На дисплеї можуть відображатися такі типи індикації:
Image alternative Цей символ позначає стан заряду акумуляторної батареї. Коли акумуляторна батарея розряджена, з'являється символ технічного обслуговування.
Image alternative Символ технічного обслуговування позначає, що настав час для проведення технічного обслуговування. Він з'являється кожні 5 років, кожні 30 000 пострілів або у тому випадку, коли акумуляторна батарея розряджена. Наша рекомендація: зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Image alternative Лічильник пострілів показує, коли настане час для наступного технічного обслуговування інструмента. Кожний стовпчик відповідає 500 пострілам. Індикація складається з 5 стовпчиків, що дорівнює 2500 пострілів.
Image alternative Цей символ позначає, що пристрій Bluetooth увімкнений. Якщо символ відсутній на дисплеї, то пристрій Bluetooth вимкнений.

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Монтажний пістолет
  DX 6-GR
  Версія
  01
  Серійний номер

Безпека

Указівки з техніки безпеки під час використання порохових монтажних інструментів

 • Не вносьте зміни до конструкції монтажного пістолета.
 • Завжди використовуйте лише ті монтажні пістолети, елементи обладнання (опорні плити, напрямні для дюбелів, магазини, поршні та приладдя) та витратні матеріали (кріпильні елементи й порохові заряди), які пристосовані один до одного.
 • Перевіряйте монтажний пістолет та приладдя до нього на наявність пошкоджень.
 • Рухомі деталі повинні справно працювати і не заклинювати. Дотримуйтеся вказівок із чищення та змащування, які наведені у цій інструкції з експлуатації.
 • Усі деталі монтажного пістолета мають бути належним чином змонтовані для забезпечення його безперебійної роботи. Пошкоджені деталі повинні бути відремонтовані або замінені в спеціалізованому сервісному центрі компанії Hilti , якщо в цій інструкції з експлуатації не вказано інше.
 • Використовуйте лише порохові заряди DX від компанії Hilti або інші належні порохові заряди, які відповідають мінімальним вимогам безпеки.
 • Застосовуйте монтажний пістолет для виконання тільки тих видів робіт, які наведені у розділі «Використання за призначенням».
 • Не забивайте кріпильні елементи в матеріал основи, який є непридатним для цього, наприклад у занадто тонкий, занадто твердий або занадто крихкий матеріал. Під час забивання кріпильних елементів у ці матеріали може мати місце пошкодження кріпильного елемента, розлітання осколків матеріалу, а також пробивання основи наскрізь. Приклади непридатних матеріалів:
 • Зварні шви у сталі, чавун, скло, мармур, пластмаса, бронза, латунь, мідь, ізоляційні матеріали, порожниста цегла, керамічна цегла, тонкий листовий метал (< 4 мм) та газобетон.
 • Дотримуйтеся вказівок, наведених у посібнику з технології кріплення Hilti або у відповідному технічному посібнику з технології кріплення Hilti , призначеному для Вашого регіону. Крім того, завжди дотримуйтеся інструкції з експлуатації кріпильного елемента, що забивається.
Необхідні дії перед використанням
 • Експлуатація і технічне обслуговування цього монтажного пістолета дозволяється лише кваліфікованому персоналу, який пройшов інструктаж з приводу можливих небезпек.
 • Під час використання інструмента користуйтеся засобами індивідуального захисту.
 • Носіть придатні захисні окуляри і захисний шолом.
 • Носіть захисні рукавиці. Під час роботи монтажний пістолет може нагріватися.
 • Використовуйте захисні навушники. Загоряння порохового заряду може призвести до порушення слуху.
 • На роботі носіть взуття на нековзній підошві.
Безпека на робочому місці
 • Підтримуйте порядок на робочому місці. У зоні проведення робіт не повинно бути сторонніх предметів, які можуть спричинити травми. Безлад на робочому місці може стати причиною травмування.
 • Забезпечте належне освітлення робочого місця, а також достатню вентиляцію у разі роботи у закритому приміщенні.
Безпека персоналу
 • Ніколи не притискайте монтажний пістолет до руки або до інших частин тіла! Заборонено спрямовувати монтажний пістолет на інших людей!
 • Не притискайте руку до магазина, напрямної для дюбелів, поршня, напрямної поршня або вставленого кріпильного елемента. Притискання руки може перевести монтажний пістолет у стан готовності до використання навіть у тому випадку, коли напрямна для дюбелів не встановлена. Це піддає Вас та інших осіб небезпеці отримання тяжких травм.
 • Усі особи, які знаходяться поруч, повинні використовувати захисні навушники, захисні окуляри і захисний шолом.
 • Будьте уважні, зосередьтеся на виконуваній операції; до роботи з монтажним інструментом поставтеся свідомо. Не користуйтеся монтажним пістолетом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотиків, алкоголю або лікарських засобів. У разі виникнення болю або погіршення самопочуття припиніть роботу. Під час роботи з монтажним пістолетом не відволікайтеся ні на мить, бо це може призвести до серйозних травм.
 • Уникайте незручних поз під час роботи. Намагайтеся працювати у стійкій позі та повсякчас утримувати рівновагу.
 • Під час роботи з монтажним пістолетом руки повинні бути зігнуті, а не витягнуті вперед.
 • Не підпускайте до робочої зони сторонніх осіб, особливо дітей.
Застосування монтажних інструментів та дбайливий догляд за ними
 • Використовуйте монтажний пістолет тільки за призначенням; не користуйтеся несправним інструментом.
 • Не використовуйте монтажний пістолет у місцях, де існує небезпека займання або вибуху.
 • Перш ніж забивати кріпильні елементи в основу, переконайтеся, що за нею у напрямку забивання немає сторонніх осіб, а також що кріпильні елементи були надійно закріплені. Небезпека через наскрізне пробивання основи кріпильним елементом!
 • Слідкуйте за тим, щоб вихідний отвір монтажного пістолета не був направлений на Вас або інших осіб.
 • Тримайте монтажний пістолет лише за передбачені для цього рукоятки.
 • Утримуйте рукоятки сухими і чистими від бруду та мастила.
 • Натискайте на спусковий гачок лише після того, як монтажний пістолет буде повністю та перпендикулярно притиснутий до основи.
 • Перед початком роботи завжди перевіряйте обране налаштування потужності забивання.
 • Виконайте декілька пробних забивань кріпильних елементів у матеріал основи.
 • Завжди притискайте монтажний пістолет до гладкої рівної відкритої поверхні, яка має міцну основу.
 • Під час забивання утримуйте монтажний пістолет під прямим кутом до основи. Цим ви знизите ризик відскакування кріпильного елемента від матеріалу основи.
 • Не забивайте кріпильні елементи у наявні отвори, за винятком випадків, коли це рекомендує компанія Hilti (наприклад, у разі використання DX-Kwik).
 • Не забивайте вже використані кріпильні елементи! Ризик отримання травм! Користуйтеся новими кріпильними елементами.
 • Не дозволяється повторно забивати кріпильний елемент, який увійшов у матеріал основи недостатньо глибоко! Кріпильний елемент при цьому може зламатися.
 • Дотримуйтеся необхідних відстаней від краю та між осями кріпильних елементів (додаткова інформація наведена у розділі «Мінімальні відстані та відстані від краю»).
 • Не залишайте заряджений монтажний пістолет без нагляду.
 • Завжди розряджайте монтажний пістолет (діставайте з нього порохові заряди та кріпильні елементи) перед його чисткою, технічним обслуговуванням та ремонтом, перед заміною напрямної для дюбелів, під час перерв у роботі, а також перед тим, як ставити інструмент на зберігання.
 • Транспортуйте та зберігайте монтажний пістолет у передбаченій для нього валізі Hilti .
 • Розряджайте монтажні пістолети, що не використовуються, та зберігайте їх у сухому, надійному і недоступному для дітей місці.
 • Перш ніж забивати кріпильні елементи, перевіряйте основу на наявність прихованих електричних кабелів, водопроводів та газопроводів.
 • Щоб отримати докладну інформацію, будь ласка, запитайте у найближчому магазині Hilti посібник із технології кріплення Hilti або відповідний технічний посібник з технології кріплення Hilti , призначений для Вашого регіону.
Заходи щодо попередження термічних травм
 • Не перевищуйте максимальну інтенсивність забивання, зазначену у розділі з технічними характеристиками .
 • Якщо монтажний пістолет перегрівся або якщо деформувалися чи розплавилися патронні стрічки, витягніть патронні стрічки і дайте монтажному пістолету охолонути.
 • Не розбирайте монтажний пістолет, коли він гарячий. Зачекайте, доки монтажний пістолет охолоне.
Небезпека вибуху порохових зарядів
 • Застосовуйте лише порохові заряди, спеціально призначені або допущені до використання саме з цим монтажним пістолетом.
 • Перед перервою у роботі, після завершення роботи або перед транспортуванням монтажного пістолета діставайте з нього патронну стрічку.
 • Не докладайте надмірних зусиль, щоб видалити кріпильні елементи та/або порохові заряди з патронної стрічки або з монтажного пістолета.
 • Зберігайте невикористані порохові заряди у захищеному місці, дотримуючись правил зберігання порохових зарядів для порохових монтажних пістолетів (зокрема, зберігайте їх у сухому середовищі за температури від +5 °C до +25 °C).
 • Не залишайте невикористані або частково використані патронні стрічки лежати у безладі. Збирайте невикористані патронні стрічки та складайте їх у належному місці.
 • Дотримуйтеся усіх указівок із техніки безпеки, використання та зберігання, наведених у паспорті безпеки порохових зарядів.

Опис

Огляд інструмента (монтажного пістолета)

Image alternative
 1. Кільце регулювання потужності забивання
 2. Напрямна втулка
 3. Пристрій для відведення поршня під дією порохових газів
 4. Поршень
 5. Поршневі кільця
 6. Кнопка розблокування «кільця регулювання потужності забивання»
 7. Корпус
 8. Канал порохових зарядів (вихід)
 9. Кнопка керування на дисплеї
 10. Канал порохових зарядів (вхід)
 11. Спусковий гачок
 12. Вентиляційні прорізи
 13. Монтажний роз'єм для приладдя
 14. Рукоятки

Огляд інструмента (напрямні для дюбелів)

Image alternative
 1. Напрямна для дюбелів
 2. Фіксатор напрямної для дюбелів
 3. Стопор
 4. Центрувальна гільза

Органи керування на монтажному пістолеті

На монтажному пістолеті знаходяться такі органи керування:
Image alternative Кнопка розблокування «кільця регулювання потужності забивання»
Ця кнопка розблоковує «кільце регулювання потужності забивання» або ж використовується для демонтажу пристрою для відведення поршня під дією порохових газів.
Image alternative Кнопка розблокування напрямної для дюбелів (A)
Натискання цієї кнопки розблоковує напрямну для дюбелів, що дає змогу замінити напрямну для дюбелів або виконати чищення інструмента.

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою монтажний пістолет для забивання цвяхів, дюбелів і кріпильних елементів у сталь.

Інструмент можна використовувати лише разом з обладнанням, що призначене для нього. Напрямні для дюбелів, поршень та кріпильні елементи повинні відповідати один одному.
Інструмент можна використовувати лише з запасними частинами та приладдям Hilti , з пороховими зарядами і кріпильними елементами Hilti або іншими відповідними пороховими зарядами та кріпильними елементами.

Bluetooth®

Текстове позначення Bluetooth ® і відповідні графічні позначення (логотипи) є зареєстрованими торговельними марками, що знаходяться у власності компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих текстових/графічних позначень з боку компанії Hilti відбувається згідно з ліцензією.
Bluetooth – це технологія бездротової передачі даних, завдяки якій два інструменти з інтерфейсом Bluetooth, розташовані на невеликій відстані, можуть обмінюватися між собою інформацією.
Цей інструмент оснащений модулем Bluetooth низької потужності. Цей модуль забезпечує зв'язок з мобільними телефонами і міжмережевими пристроями Hilti та передачу даних. Цей модуль використовується для перевірки статусу інструмента і передачі налаштувань і даних, а також може надсилати таку інформацію, як місцезнаходження кінцевого пристрою, тривалість роботи, загальна кількість застосувань, кількість застосувань протягом певного інтервалу та відмітка часу передачі.
Інформацію про функції, які пропонуються, можна знайти у відповідному застосунку Hilti (програмі).

Передавання даних через інтерфейс Bluetooth

Інтервал відправлення даних може змінюватися залежно від джерела енергії, до якого підключений інструмент. Робоча дальність може значно відрізнятися залежно від зовнішніх умов, зокрема від пристрою-приймача, який використовується. У межах закритих приміщень та за наявності металевих перешкод (наприклад, стін, полиць, валіз тощо) робоча дальність підключення Bluetooth може суттєво зменшуватися. Залежно від оточення може знадобитися декілька інтервалів відправлення даних, перш ніж інструмент буде розпізнаний.
Якщо інструмент не вдається розпізнати, будь ласка, перевірте:
Чи є відстань до мобільного пристрою завеликою?
→ Зменште відстань між мобільним пристроєм та інструментом.

Установлення та налаштування програми

Щоб скористатися функціями та можливостями підключення, необхідно спочатку встановити відповідну програму Hilti .
(1.) Завантажте програму з відповідного магазину програм (App Store, Google Play).
Для цього Вам знадобиться обліковий запис у магазині програм.
(2.) Після першого запуску програми виконайте вхід за допомогою своїх облікових даних або зареєструйтеся.
(3.) На екрані кінцевого мобільного пристрою з'являться усі подальші кроки, які слід виконати для встановлення зв'язку між інструментом і кінцевим мобільним пристроєм.
Дотримуйтеся також всіх вказівок щодо використання програми. Це допоможе Вам краще зрозуміти процес встановлення зв'язку та функції.

Інформація про застосунок

Щоб отримати додаткову інформацію про застосунок, а також щоб завантажити та встановити його, проскануйте QR-код, наведений у валізі.

Вимоги до порохових зарядів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування внаслідок непередбаченого вибуху! У порохових зарядах, які не відповідають мінімальним вимогам безпеки, можуть утворюватися залишки незгорілого пороху. Через це можливий раптовий вибух, що може призвести до тяжких травм користувача та осіб, які знаходяться поруч.
 • Використовуйте тільки ті порохові заряди, які відповідають мінімальним вимогам безпеки, передбаченим законодавством Вашої країни!
 • Дотримуйтеся інтервалів технічного обслуговування та регулярно віддавайте монтажний пістолет у сервісну службу Hilti-Service для проведення чищення!
Використовуйте лише порохові заряди Hilti DX, перелічені у цій таблиці, або інші відповідні порохові заряди, які відповідають мінімальним вимогам безпеки:
 • У країнах-членах ЄС та країнах-членах Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) порохові заряди повинні відповідати стандартам CE та мати маркування CE.
 • У Великій Британії порохові заряди повинні відповідати стандартам UKCA та мати маркування UKCA.
 • У США порохові заряди повинні відповідати положенням стандарту ANSI A10.3-2020.
 • У країнах, які не є членами ЄС, але є членами Постійної міжнародної комісії з випробування стрілецької зброї (C.I.P.), порохові заряди для монтажного пістолета DX повинні мати дозвіл C.I.P.
 • У решті країн порохові заряди повинні пройти випробування на залишки відповідно до стандарту EN 16264 та мати відповідну декларацію виробника.
Порохові заряди
Умовне позначення
Колір
Потужність
DX 6 Пороховий заряд
титановий сірий
потужний заряд
DX 6 Пороховий заряд
чорний
надпотужний заряд

Мінімальні відстані та відстані від краю

Під час виконання кріплення потрібно дотримуватися мінімальних відстаней. Вони можуть відрізнятися залежно від виробу.
Дотримуйтеся вказівок із застосування, наведених в інструкції з експлуатації використовуваного кріпильного елемента, у посібнику з технології кріплення Hilti або у відповідному технічному посібнику з технології кріплення Hilti , призначеному для Вашого регіону.
Кріплення до стальної основиПід час забивання кріпильних елементів у сталь дотримуйтеся таких мінімальних параметрів:
 • Мінімальна відстань від краю основи до кріпильного елемента повинна складати 15 мм.
 • Мінімальна відстань між осями двох кріпильних елементів повинна складати 20 мм.
 • Мінімальна товщина основи повинна складати 6 мм.

Інформація про сфери застосування

Щоб дізнатися більше про типи застосування, зверніться до сторінки Hilti з інформацією про продукт.

Технічні дані


DX 6-GR
Маса
3,42 кг
Довжина (монтажний пістолет)
491 мм
Рекомендована максимальна швидкість забивання
700 забивань/год
Необхідна сила притискання
174 Н … 200 Н
Хід притискання
19 мм
Температура навколишнього середовища (зберігання і застосування)
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Частота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц
Максимальна випромінювана потужність передачі
−27,2 дБм

Інформація про шум та вібрацію

Наведені дані про шум отримані за таких типових умов:
Типові умови для отримання даних про шум
Пороховий заряд
Калібр 6,8/11, чорний
Налаштування потужності забивання
6
Застосування
Кріплення дерев'яної плити товщиною 24 мм до бетону (C40) за допомогою кріпильних елементів X-P47 P8
Дані про шум згідно з EN 15895
Рівень шумової потужності (LWA)
106 ±2 дБ
Рівень звукового тиску (LpA)
103 ±2 дБ
Піковий рівень звукового тиску (LpCpeak)
134 ±2 дБ
Інформація про вібрації згідно з EN 2006/42/EG
Створення вібрації
< 2,5 м/с²

Підготовка до роботи

Установлення монтажного пістолета

Image alternative
 1. Переконайтеся, що в монтажний пістолет не вставлена патронна стрічка.
 2. Виставте стрілки на одній лінії і вставте пристрій для відведення поршня під дією порохових газів у корпус.
 3. Уведіть напрямну для дюбелів по центру у пристрій для відведення поршня під дією порохових газів.
 4. Установіть поршень.
 5. Установіть стопор на напрямну для дюбелів.
 6. Уведіть напрямну для дюбелів по центру і не навскіс у пристрій для відведення поршня під дією порохових газів.
 7. Обертайте напрямну для дюбелів за годинниковою стрілкою до фіксації.
  • Напрямна для дюбелів заблокується.

Захист від падіння з висоти

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок падіння робочого інструмента та/або приладдя!
 • Використовуйте тільки той страхувальний строп для інструментів Hilti , який рекомендований для Вашого інструмента.
 • Перед кожним використанням перевіряйте точку кріплення страхувального стропа для інструментів на наявність можливих пошкоджень.
Дотримуйтеся місцевих указівок щодо виконання робіт на висоті.
У якості пристрою для попередження падіння цього інструмента використовуйте тільки страхувальний строп для інструментів Hilti номер #2261971.
  Image alternative
 • Закріпіть страхувальний строп на інструменті за допомогою передбаченого для цього вушка, як показано на рисунку. Перевірте надійність кріплення.
 • Закріпіть гачок карабіна на несучій конструкції. Перевірте надійність кріплення гачка карабіна.
  Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації страхувального стропа для інструментів Hilti .

Гачок для кріплення на риштуванні (приладдя)

Image alternative
Щоб мати змогу тимчасово навішувати виріб на поручні або на пояс, можна встановити на нього гачок Hilti для кріплення на риштуванні (приладдя). Щоб виконати монтаж, будь ласка, дотримуйтеся інструкції зі встановлення, яка додається до приладдя.
Копія інструкції зі встановлення наведена наприкінці цієї інструкції з експлуатації.
Монтажний пістолет необхідно додатково закріплювати за допомогою страхувального стропа для інструментів Hilti .

Експлуатація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через раптове спрацьовування монтажного пістолета! Заряджений монтажний пістолет може у будь-який момент перейти у стан готовності до використання. Раптовий постріл кріпильним елементом може становити небезпеку для Вас та інших осіб.
 • Під час перерв у роботі з монтажним пістолетом завжди розряджайте монтажний пістолет (діставайте з нього порохові заряди та кріпильні елементи).
 • Перш ніж виконувати будь-які роботи з технічного обслуговування, чищення або оснащення, слід переконатися, що у монтажному пістолеті відсутні порохові заряди та кріпильні елементи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання опіку під час торкання до гарячих поверхонь! Під час роботи монтажний пістолет нагрівається.
 • Носіть захисні рукавиці.
Якщо опір при вставлянні патронної стрічки незвично високий, перевірте, щоб патронна стрічка була сумісною з цим монтажним пістолетом.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
Вказівки щодо безпечного використання
Ілюстрація як приклад
Опис
Image alternative Ніколи не притискайте монтажний пістолет до частин тіла!
Якщо притиснути монтажний пістолет до частини тіла (приміром, до руки), це може перевести його у стан готовності до використання. Внаслідок цього виникає небезпека забивання кріпильного елемента у частини тіла.

Завантаження патронної стрічки

Image alternative
 • Уставте патронну стрічку вузьким кінцем уперед знизу в рукоятку монтажного пістолета таким чином, щоб патронна стрічка повністю увійшла в монтажний пістолет.
  Якщо Ви вставляєте частково використану патронну стрічку:
  Витягуйте повністю вставлену патронну стрічку рукою вгору з монтажного пістолета, поки невикористаний пороховий заряд не займе своє робоче положення в патроннику

Заряджання монтажного пістолета під час використання для поодинокого забивання цвяхів

Image alternative
 • Заштовхніть кріпильний елемент спереду у напрямну для дюбелів, поки напрямна для дюбелів не буде тримати шайбу кріпильного елемента.

Установлення потужності забивання

Оберіть налаштування потужності відповідно до типу застосування інструмента. Якщо у Вас немає досвіду роботи з певним матеріалом основи, слід завжди починати з мінімальної потужності забивання.
Image alternative
 1. Натисніть і тримайте натиснутою кнопку розблокування «кільця регулювання потужності забивання».
 2. Поверніть «кільце регулювання потужності забивання» на бажаний рівень потужності.
  Рівні потужності:
  • 1 = найнижча потужність
  • 8 = найвища потужність
 3. Перевірте правильність кріплення відповідно до інструкції з експлуатації кріпильного елемента.

Забивання кріпильних елементів

Image alternative
 1. Установіть монтажний пістолет у потрібне положення.
 2. Утримуйте монтажний пістолет притиснутим до робочої поверхні під прямим кутом.
 3. Натисніть на спусковий гачок, щоб забити кріпильний елемент.

Розряджання монтажного пістолета під час використання для поодинокого забивання цвяхів

 1. Витягніть патронну стрічку з монтажного пістолета рухом вгору.
 2. Витягніть кріпильний елемент з монтажного пістолета.

Монтаж кріплення X-FCM для ґратчастого настилу

Image alternative
 1. Установіть дюбель з різьбою на стальну балку.
  Скористайтеся центрувальною гільзою, щоб полегшити монтаж кріпильного елемента по центру.
 2. Установіть кріпильний фланець X-FCM.
 3. Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції зі встановлення кріпильного елемента.

Монтаж кріплення X-FCP для рифленої сталі

Image alternative
 1. Здійсніть попереднє свердління листа рифленої сталі або скористайтеся пробивачем.
  Дотримуйтеся необхідних мінімальних відстаней:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Уставте дюбель з різьбою у зроблений отвір.
 3. Установіть кріпильний фланець X-FCP.
 4. Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції зі встановлення кріпильного елемента.

Монтаж кріплення X-GR для ґратчастого настилу

Image alternative
 1. Уставте кріпильний елемент для ґратчастого настилу у напрямну для дюбелів.
 2. Забийте кріпильний елемент для ґратчастого настилу у сталь, розташувавши його між секціями ґратчастого настилу.
 3. Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції зі встановлення кріпильного елемента.

Скидання індикатора чищення

Індикатор чищення складається з 5 стовпчиків. Кожний стовпчик відповідає 500 пострілам.
Індикатор чищення призначений для того, щоб показувати правильні інтервали чищення у разі використання таких порохових зарядів:
 • Пороховий заряд DX 6, титановий сірий
 • Пороховий заряд DX 6, чорний
 • Натисніть кнопку керування на дисплеї і утримуйте її протягом 10–12 секунд.
  • Відбудеться скидання індикатора чищення.

Порядок дій у разі виникнення несправностей

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека вибуху! У разі неналежного поводження з пороховими зарядами вони можуть спрацювати.
 • Намагайтеся не докладати надмірних зусиль при вийманні порохових зарядів з монтажного пістолета або патронної стрічки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання опіку під час торкання до гарячих поверхонь! Під час роботи монтажний пістолет нагрівається.
 • Носіть захисні рукавиці.

Монтажний пістолет заклинює, та його не вдається розкрити

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека травмування через готовий до використання монтажний пістолет! Якщо монтажний пістолет заклинив у стиснутому стані, він може бути зарядженим та готовим до забивання кріпильного елемента. Раптове спрацьовування монтажного пістолета та забивання кріпильного елемента може призвести до серйозних травм.
 • Завжди слідкуйте за тим, щоб монтажний пістолет не був направлений на Вас або на інших осіб.
 1. Притисніть монтажний пістолет не менше ніж на 10 секунд і знову приведіть його у дію.
 2. Відведіть монтажний пістолет від робочої поверхні.
  • Image alternative Слідкуйте за тим, щоб інструмент не був направлений на Вас або інших осіб!
 3. Спробуйте рукою перевести напрямну для дюбелів у вихідне положення.
  • Image alternative При цьому зніміть палець зі спускового гачка та не перекривайте рукою вихідний отвір!
 4. Витягніть патронну стрічку з монтажного пістолета.
  • Image alternative Якщо патронну стрічку не вдається вийняти:
   • залиште монтажний пістолет у надійному місці у полі зору та зачекайте, доки він не охолоне.
   • Завжди слідкуйте за тим, щоб монтажний пістолет не був направлений на Вас або на інших осіб.
   • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 5. Здійсніть технічне обслуговування інструмента.

Пороховий заряд не спрацьовує, коли температура монтажного пістолета перевищує робочу температуру

Завжди слідкуйте за тим, щоб монтажний пістолет не був направлений на Вас або на інших осіб!
 1. Притисніть монтажний пістолет не менше ніж на 10 секунд і знову приведіть його у дію.
 2. Якщо пороховий заряд все ще не спрацьовує, зачекайте 10 секунд, після чого відведіть монтажний пістолет від робочої поверхні.
 3. Витягніть патронну стрічку з монтажного пістолета.
  • Якщо патронну стрічку не вдається вийняти:
   • залиште монтажний пістолет у надійному місці у полі зору та зачекайте, доки він не охолоне.
   • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 4. Здійсніть технічне обслуговування інструмента.
 5. Покладіть порохові заряди у безпечне місце.
 6. Утилізуйте неспрацьовані порохові заряди.
  • Дотримуйтеся місцевих правил щодо утилізації.
 7. Дайте монтажному пістолету охолонути і продовжуйте роботу з новою патронною стрічкою.

Порохові заряди не спрацьовують від нагрітого до робочої температури монтажного пістолета.

 1. Негайно припиніть роботу.
 2. Розрядіть монтажний пістолет (дістаньте порохові заряди та кріпильні елементи) та демонтуйте монтажний пістолет.
 3. Перевірте, чи вірну комбінацію напрямної для дюбелів, поршня, кріпильних елементів та порохових зарядів Ви обрали.
 4. Перевірте стопор, поршень і напрямні для дюбелів на наявність зношення та за необхідності замініть відповідні елементи.
 5. Почистіть і змастіть монтажний пістолет.
  • Якщо вживання зазначених заходів не усуває проблему, не можна продовжувати використання монтажного пістолета.
  • Передайте монтажний пістолет до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту або заміни.
  У разі регулярного використання інструмента у нього забруднюються та зношуються робочі деталі.
  Виконуйте регулярне технічне обслуговування інструмента. Щодня перевіряйте поршень і стопор у разі інтенсивного використання монтажного пістолета, однак не пізніше ніж після 2500–3000 пострілів. Цей інтервал відповідає циклу регулярного чищення монтажного пістолета. Періодичність технічного обслуговування та чищення встановлена на основі типової інтенсивності використання інструмента.
  Лічильник пострілів відображає кількість пострілів, здійснених після останнього скидання індикатора чищення. Кожний стовпчик відповідає 500 пострілам.
  Після 30000 пострілів передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для проведення технічного обслуговування.

Догляд і технічне обслуговування

Догляд за монтажним пістолетом

Для чищення використовуйте лише приладдя для чищення, що входить до комплекту постачання Hilti , або еквівалентні матеріали. У жодному разі не використовуйте для чищення розпилювачі, стиснене повітря, чищення під високим тиском, розчинники або воду.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження монтажного пістолета! У монтажному пістолеті можуть застрягти сторонні предмети і під час спрацювання пошкодити його.
 • Слідкуйте за тим, щоб усередину корпусу монтажного пістолета не потрапляли сторонні предмети.
 • Регулярно очищуйте зовнішні поверхні монтажного пістолета злегка зволоженою тканиною.

Технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпечні речовини Бруд, що накопичується в інструментах DX, містить речовини, які можуть бути шкідливими для здоров'я.
 • Не допускайте, щоб пил та частки бруду потрапляли у дихальні шляхи.
 • Не допускайте, щоб пил та частки бруду потрапляли на продукти харчування.
 • Мийте руки після чищення монтажного пістолета.
 • Чистьте монтажний пістолет та використовуйте аерозольне мастило Hilti згідно з інформацією, наведеною в інструкції з експлуатації. Це дозволить уникнути порушень функціональності.
 1. Регулярно перевіряйте всі зовнішні деталі монтажного інструмента на наявність пошкоджень.
 2. Регулярно перевіряйте справну роботу органів керування інструмента.
 3. Використовуйте монтажний пістолет лише з відповідними пороховими зарядами та при рекомендованій величині потужності.
  • Невірно обрані порохові заряди або занадто висока потужність пострілу можуть призвести до передчасного виходу монтажного пістолета з ладу.

Здійснення технічного обслуговування інструмента

Здійснюйте технічне обслуговування інструмента у таких ситуаціях:
 1. Виникають коливання потужності (які можна розпізнати за нерівномірною глибиною проникнення кріпильного елемента).
 2. Трапляється неспрацювання порохового заряду (пороховий заряд не спрацьовує).
 3. Зручність використання інструмента знижується.
  • Інструмент доводиться сильніше притискати до поверхні оброблюваного матеріалу.
  • Опір спускового курка зростає.
  • «Кільце регулювання потужності забивання» важко переміщується.
  • Патронну стрічку вдається вийняти тільки зі значним зусиллям.
 4. Лічильник пострілів вказує на необхідність проведення технічного обслуговування інструмента.

Демонтаж монтажного пістолета

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через раптове спрацьовування монтажного пістолета! Заряджений монтажний пістолет може у будь-який момент перейти у стан готовності до використання. Раптовий постріл кріпильним елементом може становити небезпеку для Вас та інших осіб.
 • Під час перерв у роботі з монтажним пістолетом завжди розряджайте монтажний пістолет (діставайте з нього порохові заряди та кріпильні елементи).
 • Перш ніж виконувати будь-які роботи з технічного обслуговування, чищення або оснащення, слід переконатися, що у монтажному пістолеті відсутні порохові заряди та кріпильні елементи.
Image alternative
 1. Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку розблокування напрямної для дюбелів.
 2. Обертайте напрямну для дюбелів проти годинникової стрілки до упору.
 3. Витягніть напрямну для дюбелів з поршнем.
 4. Витягніть поршень з напрямної для дюбелів.
 5. Від'єднайте стопор, відхиливши напрямну для дюбелів.
 6. Натисніть і тримайте натиснутою кнопку розблокування «кільця регулювання потужності забивання».
 7. Обертайте «кільце регулювання потужності забивання» проти годинникової стрілки, поки не буде досягнуте положення демонтажу.
 8. Витягніть пристрій для відведення поршня під дією порохових газів з корпусу.

Перевірте стан поршня і стопора

Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! У разі використання дефектного стопора, поршня або дефектної опорної плити підвищується ризик виходу інструмента з ладу.
 • Перевірте поршень та стопор на наявність зношення, замініть їх у разі наявності пошкоджень.
 • Не вносьте змін до конструкції поршня.
 • Не намагайтеся самостійно відновлювати дефектний поршень, наприклад шляхом шліфування.
 1. Поршень підлягає заміні за таких умов:
  • Поршень зламався.
  • Поршень сильно зношений (наприклад, відколювання периферичного кільцеподібного виступу на кінчику поршня більше ніж на 90°)
  • Поршневі кільця тріснули або відсутні.
  • Поршень погнувся (це можна перевірити, перекочуючи його рівною поверхнею).
 2. Стопор підлягає заміні за таких умов:
  • Металеве кільце стопора відпадає або зламалося.
  • Стопор більше не утримується на напрямній для дюбелів.
  • Під металевим кільцем наявні крупинки стертої гуми.

Чищення і змащення монтажного пістолета

Використовуйте для цього виключно спрей Hilti . Використання інших мастильних засобів може призвести до неполадок у роботі або пошкодження монтажного пістолета.
Image alternative
 1. Розрядіть монтажний пістолет (дістаньте порохові заряди та кріпильні елементи) та демонтуйте монтажний пістолет.
 2. Почистіть поршневі кільця пласкою щіткою, що входить до комплекту постачання, так, щоб вони почали вільно рухатися.
 3. Прочистіть стопор напрямної для дюбелів пласкою щіткою.
 4. Змастіть стопор напрямної для дюбелів і легенько протріть його тканиною.
 5. Почистіть пристрій для відведення поршня під дією порохових газів всередині великою круглою щіткою, що входить до комплекту постачання.
 6. Змастіть стопор пристрою для відведення поршня під дією порохових газів всередині.
 7. Почистіть плоскою щіткою задній кінець пристрою для відведення поршня під дією порохових газів і штифти.
 8. Змастіть штифти, а потім легенько протріть їх тканиною.
 9. Почистіть конічний патронник конічною щіткою, що входить до комплекту постачання.
 10. Почистіть канал порохових зарядів штовхачем, що входить до комплекту постачання.

Завершальна перевірка монтажного пістолета

 1. Після проведення догляду і технічного обслуговування перевірте, чи встановлені всі захисні пристрої та чи функціонують вони належним чином.
 2. Виконайте скидання індикатора чищення.

Проблеми з монтажним пістолетом

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримання травм! Перш ніж розпочинати усунення несправностей, переконайтеся, що у монтажному пістолеті немає жодних порохових зарядів. Якщо порохові заряди не вдається витягнути, зверніться до сервісної служби компанії Hilti
У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент доводиться сильніше притискати до матеріалу основи
Утворювання залишкових продуктів згоряння.
 • Виконайте технічне обслуговування інструмента.
 • Почистіть патронник.
 • Уставте нову патронну стрічку.
Опір спускового курка зростає
Утворювання залишкових продуктів згоряння.
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
«Кільце регулювання потужності забивання» важко переміщується
Утворювання залишкових продуктів згоряння.
 • Виконайте технічне обслуговування інструмента.
 • Почистіть патронник.
 • Уставте нову патронну стрічку.
Image alternative
Кріпильний елемент забитий недостатньо глибоко
Кріпильний елемент занадто довгий.
 • Використовуйте коротший кріпильний елемент.
Дефектний пороховий заряд.
 • Перемістіть патронну стрічку на один заряд уперед.
Занадто низька потужність забивання
 • Збільште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
 • Використовуйте більш потужні порохові заряди.
Image alternative
Поршень заклинює у пристрої для відведення поршня під дією порохових газів
Пошкоджений поршень.
 • Замініть поршень.
Зношення стопора всередині пристрою для відведення поршня під дією порохових газів.
 • Перевірте стан поршня та стопора, за необхідності виконайте заміну.
 • Якщо проблему усунути не вдалося, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Утворювання залишкових продуктів згоряння.
 • Виконайте технічне обслуговування інструмента.
 • Почистіть патронник.
 • Уставте нову патронну стрічку.
Image alternative
Заклинювання пристрою для відведення поршня під дією порохових газів. Монтажний пістолет не вдається розкрити.
Утворювання залишкових продуктів згоряння.
 • Виконайте технічне обслуговування інструмента.
 • Почистіть патронник.
 • Уставте нову патронну стрічку.
Заклинювання через накопичення бруду або осколків бетону.
 • Якщо помилка виникає знову, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Image alternative
Поршень заклинює в напрямній для дюбелів
Поршень та/або стопор пошкоджений.
 • Відгвинтіть магазин, перевірте стан поршня та стопора, за необхідності виконайте заміну.
Занадто висока потужність забивання
 • Зменште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
Поршень зігнувся через забивання без кріпильного елемента
 • Уникайте пострілів без кріпильного елемента.
 • Перевірте прямолінійність поршня, за необхідності замініть.
Монтажний пістолет не спрацьовує
Монтажний пістолет притиснутий до робочої поверхні неналежним чином.
 • Повністю притисніть монтажний пістолет.
Невірне положення поршня (під час спрацьовування інструмента поршень знаходиться не у вихідному положенні)
Напрямна для дюбелів невірно встановлена.
Сильний удар поршня через занадто високу потужність забивання.
 • Зменште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».

Проблеми під час установлення кріпильних елементів у стальну основу

Несправність
Можлива причина
Рішення
Кріпильний елемент входить у матеріал основи недостатньо глибоко
Занадто низька потужність забивання
 • Збільште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
 • Використовуйте більш потужні порохові заряди.
Перевищена максимально припустима потужність (дуже твердий матеріал основи).
 • Використовуйте посилену систему, наприклад, DX 76 (PTR) з відповідними кріпильними елементами.
Сильний удар поршня через занадто високу потужність забивання.
 • Зменште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
Image alternative
Кріпильний елемент не утримується у матеріалі основи
Тонка стальна основа (4–5 мм)
 • Використовуйте іншу потужність забивання або інший пороховий заряд.
Image alternative
Відхилення в глибині забивання кріпильних елементів
Невірне положення поршня
 • Витягніть патронну стрічку і виконайте технічне обслуговування інструмента.
 • Перевірте стан поршня та стопора, за необхідності виконайте заміну.
Монтажний пістолет занадто сильно забруднений.
 • Почистіть монтажний пістолет.
 • За необхідності здайте монтажний пістолет до сервісної служби компанії Hilti для проведення перевірки.
Сильний удар поршня через занадто високу потужність забивання.
 • Зменште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
Image alternative
Пошкодження кріпильного елемента
Занадто низька потужність забивання
 • Збільште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
 • Використовуйте більш потужні порохові заряди.
Перевищена максимально припустима потужність (дуже твердий матеріал основи).
 • Використовуйте посилену систему, наприклад, DX 76 (PTR) з відповідними кріпильними елементами.
Занадто висока потужність забивання.
 • Зменште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
Кріпильний елемент забитий занадто глибоко
Занадто висока потужність забивання.
 • Зменште потужність забивання на «кільці регулювання потужності забивання».
 • Використовуйте пороховий заряд меншої потужності.

Проблеми з пороховими зарядами

Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Патронна стрічка не подається
Пошкоджена патронна стрічка.
 • Замініть патронну стрічку.
Монтажний пістолет занадто сильно забруднений.
 • Почистіть монтажний пістолет.
 • За необхідності здайте монтажний пістолет до сервісної служби компанії Hilti для проведення перевірки.
Монтажний пістолет пошкоджений.
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Використовується неправильна патронна стрічка
 • Використовуйте лише патронні стрічки, передбачені для цього монтажного пістолета.
Image alternative
Патронну стрічку важко витягнути.
Монтажний пістолет перегрівся.
 • Залиште монтажний пістолет вистигати під наглядом.
 • Після цього обережно вийміть з монтажного пістолета патронну стрічку.
Утворювання залишкових продуктів згоряння.
 • Виконайте технічне обслуговування інструмента.
 • Почистіть патронник.
 • Уставте нову патронну стрічку.
Image alternative
Пороховий заряд не спрацьовує
Дефектний пороховий заряд.
 • Перемістіть патронну стрічку на один заряд уперед.
Монтажний пістолет забруднений.
 • Виконайте технічне обслуговування інструмента.
Image alternative
Патронна стрічка плавиться
Під час забивання кріпильних елементів монтажний пістолет притискається до матеріалу протягом занадто довгого часу.
 • Вийміть патронну стрічку і замініть її новою патронною стрічкою.
 • Перед активацією спускового механізму притискайте монтажний пістолет до матеріалу протягом меншого часу.
Занадто висока частота забивання (перегрівання монтажного пістолета).
 • Негайно припиніть роботу.
 • Вийміть патронну стрічку та дайте монтажному пістолету охолонути.
 • Не перевищуйте рекомендовану максимальну інтенсивність забивання (додаткова інформація наведена у розділі з технічними характеристиками).
Image alternative
Пороховий заряд випадає з патронної стрічки
Занадто висока частота забивання (перегрівання монтажного пістолета).
 • Негайно припиніть роботу.
 • Вийміть патронну стрічку та дайте монтажному пістолету охолонути.
 • Не перевищуйте рекомендовану максимальну інтенсивність забивання (додаткова інформація наведена у розділі з технічними характеристиками).

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .

Підтвердження перевірки CIP

Наступні положення стосуються країн-учасників Постійної міжнародної комісії (CIP), на які не розповсюджуються правові норми Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA): Інструмент Hilti DX 6 пройшов системну перевірку і допущений до застосування за типом конструкції. Виходячи з цього, інструмент має значок допуску PTB квадратної форми з номером допуску S 1035. Цим компанія Hilti гарантує його відповідність допущеному типу конструкції.

Додаткова інформація

RoHS Китай (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Китаю.
RoHS Тайвань (директива Тайваню про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Тайваню.
RoHS Росія (директива Російської Федерації про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Росії.