Мова

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У наших документах використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Обережно!
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На наших ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Якщо ця мітка проставлена на інструменті, це означає, що інструмент був сертифікований цим органом сертифікації для ринку США й Канади відповідно до стандартів, що застосовуються.

Заборонні знаки

На інструменті наведені такі заборонні знаки:
Image alternative Транспортування інструмента за допомогою підйомного крана заборонено

Спеціальні наклейки на інструменті

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей пилосос містить шкідливий для здоров'я пил. Тільки спеціалістам дозволяється утилізовувати мішок для пилу, а також здійснювати технічне обслуговування інструмента – за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту. Використовуйте пилосос лише з повністю зібраною та справною системою фільтрації.
Одна з наведених нижче попереджувальних наклейок закріплена на пилососі:
VC 20L-X
VC 40L-X
Попереджувальні наклейки на пилососах класу L:
Image alternative
Слідкуйте за тим, щоб попереджувальні наклейки завжди залишалися добре помітними.
VC 20M-X
VC 40M-X
Попереджувальні наклейки на пилососах класу L:
Image alternative
Слідкуйте за тим, щоб попереджувальні наклейки завжди залишалися добре помітними.

Інформація про інструмент

Інструменти Hilti призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Промисловий пилосос для вологого/сухого прибирання
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки

Окрім загальних вимог з техніки безпеки, що наведені в окремих розділах цієї інструкції з експлуатації, необхідно також повсякчас суворо дотримуватись усіх наведених нижче вказівок.
 • Прочитайте усі вказівки! Недотримання цих вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання важких травм.
 • Перш ніж починати використання інструмента у комбінації з іншим електроінструментом, прочитайте інструкцію з експлуатації цього електроінструмента та дотримуйтеся наведених у ній вказівок.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Використовуйте лише той інструмент, який призначений для виконання відповідного типу робіт. Використовуйте інструмент тільки за призначенням, не користуйтеся несправним інструментом.
 • Перш ніж починати роботу з інструментом, ознайомтеся з правилами його використання, процедурою належної утилізації матеріалів, а також з можливими факторами небезпеки, яку вони становлять.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.
 • Інструмент дозволяється використовувати лише тим особам, які ознайомилися з ним, були проінструктовані стосовно його безпечного використання і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Інструмент не призначений для використання дітьми. Забезпечте належний догляд за дітьми та подбайте про те, щоб вони не грали з інструментом.
 • Інструменти, які не використовуються, зберігайте у безпечному місці. Якщо Ви не використовуєте інструменти, зберігайте їх у сухому місці, яке розташоване високо над підлогою або зачиняється на замок і тому є недоступним для дітей.

Безпека персоналу

 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з інструментом ставтеся відповідально. Не користуйтеся інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з інструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Під час роботи з інструментом та під час проведення його технічного обслуговування сам користувач, а також особи, що знаходяться поблизу, мають використовувати відповідні захисні окуляри, шолом, навушники, робочі рукавиці, захисне взуття та легкий респіратор.
 • Переконайтеся, що пилосос не може відкотитися або впасти.
 • Щоб пилосос надійно стояв на обраному місці, скористайтеся системою блокування коліс. Якщо система блокування коліс не задіяна, пилосос може раптово зсунутися з місця.
 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.
 • Якщо передбачена можливість встановлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи пиловидалення дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.

Використання інструмента та дбайливий догляд за ним

 • Ніколи не залишайте інструмент без нагляду.
 • Не деактивуйте систему очистки фільтра під час усмоктування небезпечних речовин, особливо під час роботи з електроінструментами в умовах підвищеного пилоутворення.
 • Захищайте інструмент від впливу низьких температур.
 • Регулярно чистьте обмежувач рівня води щіткою відповідно до вказівок, а також перевіряйте його на наявність пошкоджень.
 • Установлюючи верхню частину пилососа, слідкуйте за тим, щоб Ви не защемили пальці та не пошкодили кабель живлення. Будьте обережними, оскільки існує ризик отримання травм або пошкодження обладнання.
 • Перевіряйте інструмент та приладдя до нього на наявність пошкоджень. Перед кожним застосуванням інструмента ретельно перевіряйте справність та функціонування захисних пристроїв і деталей, що легко пошкоджуються. Перевіряйте рухомі деталі на наявність пошкоджень; вони повинні справно працювати та не заклинювати. Усі деталі інструмента мають бути належним чином змонтовані та повинні відповідати всім вимогам щодо забезпечення його безперебійної роботи.
 • Доручайте ремонт інструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить справність інструмента.
 • Завжди виймайте штепсельну вилку кабелю живлення з розетки, якщо Ви не використовуєте інструмент (під час перерв у роботі), наприклад перед проведенням технічного обслуговування, перед заміною приладдя або фільтра. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання інструмента.
 • Якщо потрібно перемістити пилосос в інше місце, ніколи не тягніть його за кабель живлення. Не переїжджайте колесами пилососа кабель живлення.
 • Для транспортування інструмента забороняється використовувати кран.
VC 20M-X
VC 40M-X
Пилососи M (додатково)
 • Під час транспортування та періодів невикористання інструмента закривайте фітинг усмоктувального шланга передбаченою для цього заглушкою .

Електрична безпека

 • Штепсельна вилка інструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в інструментах із захисним заземленням. У разі застосування оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Уставте штепсельну вилку у відповідну заземлену та належним чином установлену розетку, яка відповідає усім чинним місцевим нормам. Якщо у Вас виникли сумніви стосовно належного заземлення розетки, її повинен перевірити кваліфікований електрик.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло знаходиться в контакті з системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте інструмент від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Переконайтеся, що кабель живлення не лежить у калюжі.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента та у разі пошкодження замінюйте його у сервісному центрі компанії Hilti . Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження.
 • Якщо під час роботи було пошкоджено з'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, та/або подовжувальний кабель, доторкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки. Якщо пошкоджено з'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, та подовжувальний кабель, це становить небезпеку ураження електричним струмом.
 • З'єднувальний кабель, що підключається до мережі живлення, можна заміняти тільки на кабель відповідного типу, який зазначений у цій інструкції з експлуатації.
 • Використовуйте кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього інструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тягніть за нього, виймаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджений або заплутаний кабель підвищує ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • У разі відключення електроживлення вимкніть інструмент і вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 • Використовуйте інтегровану розетку тільки за вказаним у цій інструкції з експлуатації призначенням.
 • Не користуйтеся інструментом, якщо він знаходиться у забрудненому або мокрому стані. Якщо на поверхні інструмента накопичується волога та пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов призвести до ураження електричним струмом. Тому рекомендується регулярно здавати забруднені інструменти до служби сервісного обслуговування компанії Hilti для перевірки, особливо якщо Вам часто доводиться виконувати обробку струмопровідних матеріалів.

Безпека на робочому місці

 • Подбайте про належне освітлення робочого місця.
 • Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Недостатньо провітрюване робоче місце може стати причиною погіршення стану здоров'я через високе пилове навантаження.
 • Підтримуйте порядок на робочому місці. У зоні проведення робіт не повинно бути сторонніх предметів, які можуть спричинити травми. Безлад на робочому місці може стати причиною травмування.
 • Не працюйте з інструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.

Захист від пилу та сміття

 • Забороняється використовувати пилосос для усмоктування шкідливого для здоров'я пилу, клас якого вище за клас пилососа. Забороняється використовувати інструмент для усмоктування займистого та/або вибухонебезпечного пилу (наприклад, магнієвого або алюмінієвого пилу). Забороняється використовувати інструмент для усмоктування речовин, температура яких перевищує 60 °C (140 °F) (наприклад, гарячого попелу або сигарет, що тліють).
 • Забороняється використовувати інструмент для усмоктування легкозаймистих, вибухонебезпечних та агресивних рідин (наприклад, охолоджувальної рідини та мастильних матеріалів, бензину, розчинників, кислот (pH < 5), лугів (pH > 12,5) тощо).
 • Негайно вимикайте пилосос у разі появи піни або рідини.
 • Надягайте захисні рукавиці під час використання інструмента для усмоктування гарячого пилу та сміття температурою до 60 °C (140 °F).
 • Під час роботи з мінеральним буровим шламом використовуйте захисний одяг та уникайте контакту шламу зі шкірою (pH > 9 має роз'їдаючу дію).
 • Уникайте контакту з лужними або кислотними рідинами. У разі випадкового контакту зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води та терміново зверніться по лікарську допомогу.
VC 20L-X
VC 40L-X
Пилососи L (додатково)
 • Пилосос призначений для усмоктування пилу класу L: сухого незаймистого пилу, тирси, а також небезпечного пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація > 1 мг/м³. Залежно від ступеня небезпеки усмоктуваного пилу на пилосос слід установлювати відповідні фільтри.
VC 20M-X
VC 40M-X
Пилососи M (додатково)
 • Пилосос призначений для усмоктування пилу класу M: сухого незаймистого пилу, тирси, а також небезпечного пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація ≧ 0,1 мг/м³. Залежно від ступеня небезпеки усмоктуваного пилу на пилосос слід установлювати відповідні фільтри.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Рукоятка для перевезення (висувна)
 2. Кріпильна петля для валізи Hilti
 3. Рукоятка для перенесення
 4. Інтегрована розетка
 5. Індикаторне поле та панель керування
 6. Заглушка для радіомодуля (опція)
 7. Вимикач інструмента
 8. Забірний фітинг (усмоктувального шланга)
 9. Фіксатор контейнера (2x)
 10. Кабель живлення
 11. Кріпильний гачок (2x) із гумовою стрічкою
 12. Верхня частина пилососа
 13. Контейнер для сміття
 14. Касета фільтра зі скобою-фіксатором

Використання за призначенням

Описані у цьому документі інструменти являють собою універсальні промислові пилососи. Вони можуть використовуватися як для вологого, так і для сухого прибирання.

Забороняється направляти усмоктувальний шланг на людей та тварин. Забороняється використовувати інструмент під водою.
 • Перш ніж починати роботу з інструментом, ознайомтеся з правилами його використання, процедурою належної утилізації матеріалів, а також з можливими факторами небезпеки, яку вони становлять.

 • Не використовуйте інструмент стаціонарно у режимі безперервної роботи, а також в автоматичних або напівавтоматичних установках.

 • Щоб уникнути ризику травмування, використовуйте лише оригінальне приладдя та інструменти виробництва компанії Hilti .

 • Щоб уникнути електростатичних ефектів, використовуйте антистатичний усмоктувальний шланг.

 • Забороняється усмоктувати предмети, які можуть спричинити травми навіть під час знаходження у мішку для пилу (наприклад, предмети з гострими кінцями або краями).

 • Не використовуйте інструмент як драбину.

 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.

Допустимі способи застосування:

Під час використання пилозбірника необхідно подбати про належну кратність повітрообміну L у приміщенні, якщо відпрацьоване повітря направляється з інструмента назад у приміщення.

Дотримуйтеся національних норм та вказівок!
Допустимі способи застосування:
 • Усмоктування великих обсягів пилу під час застосування інструмента у комбінації з алмазними шліфувальними системами, відрізними машинами, перфораторами та коронками для сухого буріння виробництва компанії Hilti .
 • Усмоктування мінерального бурового шламу під час застосування інструмента у комбінації з установками алмазного буріння виробництва компанії Hilti або з алмазними пилами виробництва компанії Hilti , а також усмоктування рідкого бруду температурою до 60 °C (140 °F).
 • Усмоктування мастила та рідких речовин температурою до 60 °C (140 °F).
 • Сухе та вологе прибирання поверхонь стін та підлоги.
VC 20M-X
VC 40M-X
Пилососи M (додатково)
 • Усмоктування сухого незаймистого пилу, рідини, тирси, а також небезпечного пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація ≧ 0,1 мг/м³ (пил класу M).

 • Пилососи, які використовуються для збирання мінерального пилу, що містить кварц, повинні відповідати принаймні класу M.

Пилососи M (додатково) VC 20L-X
VC 40L-X
Пилососи L (додатково)
 • Усмоктування сухого незаймистого пилу, рідини, тирси, а також небезпечного пилу, для якого зазначена максимально припустима концентрація > 1 мг/м³ (пил класу L).

Пилососи L (додатково)

Можливі варіанти неналежного використання

 • Забороняється використовувати пилосос для всмоктування азбесту.
 • Пилосос забороняється використовувати у горизонтальному положенні.
 • Пилосос забороняється використовувати для усмоктування вибухонебезпечних речовин та пилу, що тліє або горить; це також стосується займистого пилу (за винятком тирси) та агресивного пилу (наприклад, магнієвого або алюмінієвого пилу).
 • Забороняється використовувати пилосос для всмоктування займистих рідин (наприклад, бензину, розчинників, кислот, охолоджувальної рідини та мастильних матеріалів).

Засоби індикації на інструменті

Дисплей
Опис
Image alternative Сервісний індикатор «Замініть фільтр»
Якщо світлодіод горить, це означає, що фільтр заблокований.
 1. Перевірте ступінь заповнення контейнера для сміття
 2. Натисніть кнопку керування «Ручна очистка фільтра» .
 3. Перевірте фільтр і за необхідності замініть його.
Image alternative Контроль рівня заповнення
Якщо світлодіод горить, це означає, що система захисного відключення у режимі вологого прибирання активована.
Спорожніть контейнер і прочистьте датчики.
Image alternative Індикація потужності у режимі
Індикатор надає інформацію про поточний стан фільтра. Коли потужність усмоктування максимальна, горять усі 3 світлодіоди.

Кнопки керування на інструменті

Кнопка керування
Опис
Image alternative Ручна очистка фільтра
Натисніть цю кнопку, щоб виконати ручну очистку фільтра.
Image alternative Автоматична очистка фільтра
Якщо світлодіод горить, це означає, що система автоматичної очистки фільтра активована.
Деактивуйте систему автоматичної очистки фільтра, натиснувши цю кнопку. Світлодіод згасне.
Image alternative Налаштування діаметра шланга (тільки для пилососів класу M)
Натисніть кнопку, щоб налаштувати поточний діаметр шланга.
Значення, яке слід установити, залежить від підключеного інструмента та діаметра його усмоктувального шланга; за необхідності це значення слід відрегулювати відповідним чином.

Комплект постачання

Промисловий пилосос для вологого/сухого прибирання; до комплекту також входить фільтруючий елемент, усмоктувальний шланг із поворотною муфтою (зі сторони пилососа) та муфтою для приєднання змінного робочого інструмента, мішок для пилу (синтетичний) PE, інструкція з експлуатації
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Попереджувальний звуковий сигнал

VC 20M-X
VC 40M-X
Пилососи класу M оснащені системою, яка видає попереджувальний акустичний сигнал. Він вмикається з міркувань безпеки, якщо швидкість повітря в усмоктувальному шлангу падає нижче 20 м/с.
Щоб забезпечити належну активацію попереджувального звукового сигналу, необхідно встановити на цьому пристрої вірне значення діаметра шланга, що використовується.

Очистка фільтра

Очистка фільтра працює тільки тоді, коли приєднаний усмоктувальний шланг.
Інструмент оснащений системою очистки фільтра: вона, наскільки це можливо, дозволяє вручну або автоматично видаляти з фільтруючого елемента пил, який у ньому накопичився.
Щоб вимкнути автоматичну очистку фільтра, натисніть кнопку автоматичної очистки фільтра; щоб задіяти її знову, натисніть цю кнопку ще раз.
Стан
Значення
Світлодіод горить.
Очистка фільтра активована.
Світлодіод не горить.
Очистка фільтра деактивована.
Після кожного запуску пилососа система очистки фільтра вмикається автоматично.
Фільтруючий елемент автоматично прочищається струменем повітря (пульсуючий звук).
Під час застосування інструмента у поєднанні з іншими пристроями (особливо під час шліфування, різання та штробління) або під час усмоктування значних обсягів пилу слід активувати систему очистки фільтра, щоб забезпечити високу потужність усмоктування протягом тривалого часу.
Незалежно від того, чи увімкнена система автоматичної очистки, фільтр можна будь-якого часу очистити вручну, натиснувши кнопку ручної очистки фільтра.
Форсована очистка: Щоб досягти максимально потужної очистки фільтра, закрийте отвір шланга та натисніть кнопку ручної очистки фільтра.

Указівки щодо експлуатації

VC 20M-X
VC 40M-X
Використовуйте пилосос класу M виключно з мішком для пилу.
Клас M – для всмоктування пилу з максимально припустимою концентрацією ≥ 0,1 мг/м3.
Приладдя та способи його використання
Номер матеріалу
Приладдя
Тип використання
2261451
Синтетичний мішок для пилу PE VC 20, VC 150-6
усмоктування мінеральних речовин, вологе та сухе прибирання
2262095
Синтетичний мішок для пилу PE VC 40, VC 150-10
усмоктування мінеральних речовин, вологе та сухе прибирання
2261258
Мішок для пилу Premium VC 20, VC 150-6
Усмоктування тирси та мінеральних речовин (бетону), сухе
2262130
Мішок для пилу Premium VC 40, VC 150-10
Усмоктування тирси та мінеральних речовин (бетону), сухе
2261453
Фільтр PTFE VC 20⁄40⁄150
універсальне використання, вологе та сухе прибирання
2261257
Фільтр VC 20⁄40⁄150 універсальний
універсальне використання, вологе та сухе прибирання
2278640
Фільтр DRY VC 20⁄40⁄150 універсальний
сухе прибирання
2261452
Фільтр HEPA VC 20⁄40⁄150
вологе та сухе прибирання
203867
Усмоктувальний шланг 36x4,65M AS
вологе та сухе прибирання

Технічні дані

Характеристики інструмента

Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

VC 20-X
VC 40-X
Маса
11 кг
14,4 кг
Габаритні розміри (Д x Ш x В)
530 мм x 290 мм x 415 мм
560 мм x 365 мм x 590 мм
Макс. додаткове навантаження
25 кг
25 кг
Об'єм контейнера
15 л
30 л
Корисний об'єм для пилу
15 кг
34 кг
Корисний об'єм для рідини
9 л
22,8 л
Температура повітря
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Автоматична очистка фільтра
контролюється датчиком
контролюється датчиком
Частота електромережі
50 Гц …60 Гц
50 Гц …60 Гц
Клас захисту
I
I
Вид захисту
IP X4
IP X4

Номінальна напруга


100 В
110 В
110 В (GB 16 А)
110 В (GB 32 А)
Номінальна споживана потужність
1 200 Вт
1 100 Вт
1 100 Вт
1 100 Вт
Приєднана потужність – інтегрована розетка для електроінструмента
·/·
·/·
650 Вт
1 600 Вт
Підключення до мережі живлення (тип)
CNS HVCTF 300, 3 x 2 мм2
CNS HVCTF 300, 3 x 2 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
HARSJT 3 x 12 (2,5) AWG

220–240 В
220–240 В (CH)
220–240 В (GB)
240 В (NZ)
Номінальна споживана потужність
1 200 Вт
1 200 Вт
1 200 Вт
1 200 Вт
Приєднана потужність – інтегрована розетка для електроінструмента
2 400 Вт
1 100 Вт
1 800 Вт
1 200 Вт
Підключення до мережі живлення (тип)
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2

Максимальна об'ємна витрата та максимальне розрідження


100 В
110 В
220–240 В
220–240 В (CH)
240 В (NZ)
Макс. об'ємна витрата (турбіна)
71 л/с
71 л/с
74 л/с
74 л/с
74 л/с
Макс. об'ємна витрата на кінці шланга
177,1 м³/год (49,2 л/с)
177,1 м³/год (49,2 л/с)
183 м³/год (50,6 л/с)
183 м³/год (50,6 л/с)
183 м³/год (50,6 л/с)
Макс. розрідження
22,3 кПа
22,3 кПа
24,25 кПа
24,25 кПа
24,25 кПа

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 60335

Нижче наведені дані стосовно всіх промислових пилососів VC 20 та VC 40.
Рівень звукового тиску (LpA)
69 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
2,5 дБ(А)
Рівень вібрації
< 2,5 м/с²

Використання подовжувального кабелю

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через пошкодження кабелю! Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, торкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента. Якщо Ви виявили його пошкодження зверніться до фахівця-електрика, щоб замінити кабель.
 • Використовуйте тільки дозволені для цієї області застосування подовжувальні кабелі з достатнім поперечним перерізом дроту. Інакше може спостерігатися зниження потужності інструмента і перегрівання кабелю.
 • Регулярно перевіряйте подовжувальний кабель на наявність пошкоджень.
 • Пошкоджені подовжувальні кабелі підлягають заміні.
 • Для зовнішніх робіт використовуйте лише дозволені для експлуатації подовжувальні кабелі, що мають відповідне маркування.

Уведення в експлуатацію

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека ураження електричним струмом. Якщо пилосос приєднаний до мережі живлення неналежним чином, це може спричинити тяжкі травми або навіть смерть.
 • Підключайте пилосос тільки до належним чином заземленого джерела електроживлення.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм через неконтрольований рух! Якщо система блокування коліс не задіяна, пилосос може раптово зсунутися з місця.
 • Щоб пилосос надійно стояв на обраному місці, скористайтеся системою блокування коліс.

Перше уведення в експлуатацію

Виберіть мішок, який підходить для всмоктування пилу відповідного типу (мінерального пилу, тирси) та для способу застосування інструмента (вологого/сухого прибирання). → Розділ «Указівки щодо експлуатації»
 1. Відкрийте два фіксатори.
 2. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
 3. Дістаньте приладдя з контейнера для сміття та зніміть упаковку.
 4. Установіть в інструмент мішок для пилу відповідно до вказівок, наведених в інструкції.
 5. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрийте два фіксатори.
 6. Переконайтеся, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафіксована належним чином.
 7. Приєднайте усмоктувальний шланг.

Установлення мішка для пилу Premium

Гострі предмети можуть проколоти мішок для пилу.
Перевірте мішок на наявність проколів, які могли утворитися внаслідок потрапляння до нього гострих предметів.
Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Відкрийте 2 фіксатори.
 3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
 4. Уставте мішок для пилу Premium у контейнер для сміття.
 5. Переконайтеся, що адаптер зафіксований належним чином, а мішок для пилу не виступає над краєм контейнера.
 6. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття.
 7. Закрийте 2 фіксатори.
 8. Переконайтеся, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафіксована належним чином.
 9. Приєднайте усмоктувальний шланг.

Заміна синтетичного мішка для пилу

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Відкрийте 2 фіксатори.
 3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття.
 4. За необхідності дістаньте заповнений синтетичний мішок для пилу.
 5. Уставте у контейнер для сміття новий синтетичний мішок для пилу та загорніть його за край контейнера для сміття.
  • Отвори у мішку для пилу повинні знаходитися всередині контейнера для сміття.
  • Вирівняйте вставлений мішок для пилу, орієнтуючись за допомогою чорної лінії, розташованої на краю контейнера.
 6. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття.
 7. Закрийте 2 фіксатори.
 8. Переконайтеся, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафіксована належним чином.
 9. Приєднайте усмоктувальний шланг.

Експлуатація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. У разі пошкодження системи фільтрації до повітря може потрапити шкідливий для здоров’я пил.
 • У разі надзвичайної ситуації (наприклад, у разі пошкодження фільтра) вимкніть пилосос, вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки та передайте пилосос кваліфікованому персоналу для проведення обстеження.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм через неконтрольований рух! Якщо система блокування коліс не задіяна, пилосос може раптово зсунутися з місця.
 • Щоб пилосос надійно стояв на обраному місці, скористайтеся системою блокування коліс.

Установлення діаметра шланга

 1. Під час усмоктування тирси та сухого незаймистого пилу, для якого встановлена певна максимально припустима концентрація, переконайтеся, що діаметр шланга відповідає значенню, на яке встановлений перемикач діаметра шланга.
 2. Щоб змінити налаштування діаметра шланга, а з ним – і поріг спрацьовування попереджувального звукового сигналу, декілька разів натисніть кнопку Image alternative.

Використання інструмента без інтегрованої розетки

 1. Перш ніж уставити штепсельну вилку в розетку, переконайтеся, що вимикач інструмента встановлений у положення «OFF» (вимкн.).
 2. Уставте штепсельну вилку пилососа в розетку.
 3. Переведіть вимикач інструмента у положення «ON» (увімкн.).

Використання інструмента із інтегрованою розеткою

Інтегрована розетка призначена виключно для прямого підключення електроінструментів до пилососа.
При підключенні електроінструмента до інтегрованої розетки дотримуйтеся інструкції з його експлуатації та наведених у ній вказівок з техніки безпеки.
 1. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 2. Переконайтеся, що максимальна споживана потужність підключеного електроінструмента знаходиться у межах максимально припустимої потужності інтегрованої розетки (додаткова інформація наведена у розділі «Технічні дані» та на відтиску інтегрованої розетки).
 3. Перш ніж уставляти штепсельну вилку електроінструмента, переконайтеся, що електроінструмент вимкнений.
 4. Уставте штепсельну вилку електроінструмента в інтегровану розетку.
 5. Уставте штепсельну вилку пилососа в розетку.
 6. Переведіть вимикач інструмента у положення «AUTO» (авто).
 7. Увімкніть електроінструмент.
  Після відключення електроінструмента пилосос продовжує працювати ще протягом короткого проміжку часу, щоб увібрати пил, що знаходиться в усмоктувальному шлангу.

Використання пилососа для усмоктування сухого пилу

Перед усмоктуванням сухого пилу (особливо це стосується мінерального пилу) переконайтеся, що у контейнер для пилу установлений належний мішок для пилу. Це дозволить утилізувати зібраний матеріал просто та без забруднення.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека травмування внаслідок контакту зі шкідливим для здоров'я пилом! Якщо використовувати інструмент без фільтруючого елемента, до повітря може потрапляти небезпечний пил та сміття.
 • Використовуйте пилосос тільки з установленим фільтруючим елементом.
 • Переконайтеся, що фільтруючий елемент сухий та що в інструменті знаходиться належний мішок для пилу.

Використання пилососа для всмоктування рідини

ОБЕРЕЖНО
Небезпека травмування внаслідок контакту зі шкідливим для здоров'я пилом! Якщо використовувати інструмент без фільтруючого елемента, до повітря може потрапляти небезпечний пил та сміття.
 • Використовуйте пилосос тільки з установленим фільтруючим елементом.
 1. Перевірте рівень заповнення.
 2. За можливості використовуйте окремий фільтруючий елемент для вологого прибирання.
 3. Коли всмоктування рідини буде завершене, відкрийте два фіксатори.
 4. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні, щоб просушити фільтруючий елемент.
 5. Спорожніть контейнер для сміття та промийте його водою зі шланга. Прочистьте електроди щіткою. Коли фільтруючий елемент висохне, протріть його вручну.
 6. Зачекайте, доки контейнер для сміття не висохне.

Завершення роботи з пилососом

 1. Вимкніть електроінструмент.
 2. Переведіть вимикач інструмента у положення «OFF» (вимкн.).
 3. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.
 4. Згорніть з'єднувальний кабель та намотайте його на передбачені для цього гачки для кабелю.
 5. Спорожніть контейнер для пилу та протріть інструмент вологою тканиною.
 6. Згорніть шланг.
 7. Зберігайте пилосос у сухому приміщенні, захищеному від доступу сторонніх осіб.

Спорожнення контейнера для сміття при сухому прибиранні

 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Відкрийте 2 фіксатори.
 3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні.
 4. Спорожніть контейнер для сміття:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Щоб спорожнити контейнер для сміття, перекиньте його, утримуючись за захвати, або дістаньте мішок для пилу.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Пилососи класу M: Дістаньте мішок для пилу з контейнера для сміття.
  Використовуйте пилосос класу H виключно з мішком для пилу.
 5. Після цього установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрийте 2 фіксатори.

Спорожнення контейнера для сміття без мішка для пилу (із рідиною)

 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні.
 3. Відкрийте 2 фіксатори.
 4. Щоб спорожнити контейнер для сміття, перекиньте його, утримуючись за захвати.
 5. Протріть край контейнера для сміття ганчіркою.
 6. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття та закрийте два фіксатори.

Використання автомата захисту від струму перенавантаження

Тільки для ринків Австралії та Нової Зеландії
Запобіжник захищає інтегровану розетку інструмента від стрибків струму. Якщо запобіжник спрацьовує, автомат захисту від струму перенавантаження загоряється під прозорою кришкою (білим кольором). Щоб уникнути повторного спрацьовування запобіжника, усуньте причину цієї ситуації, наприклад від'єднайте електроінструмент від інтегрованої розетки.
Image alternative
 • Щоб відновити живлення підключеного електроінструмента, натисніть на автомат захисту від струму перенавантаження.

Догляд і технічне обслуговування

Догляд за пилососом

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм внаслідок ураження електричним струмом.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Слідкуйте за тим, щоб пилосос був сухим і чистим – це особливо стосується його рукояток; не допускайте забруднення пилососа мастилом. Для догляду за інструментом не користуйтеся засобами, що містять в собі силікон.
 • Не працюйте з пилососом, якщо його вентиляційні прорізи заблоковані! Обережно прочистьте вентиляційні прорізи сухою щіткою. Слідкуйте за тим, щоб усередину корпусу пилососа не потрапляли сторонні предмети.
 • Регулярно очищайте зовнішні поверхні злегка зволоженою тканиною. Не застосовуйте для чищення розпилювачі, парогенератори або проточну воду, оскільки це може негативно вплинути на електричну безпеку пилососа.
Пилососи класу L та M:Обслуговувати або чистити пилосос слід таким чином, щоб не піддавати небезпеці технічний персонал та інших осіб.
 • Використовуйте примусову вентиляцію з фільтрацією.
 • Використовуйте захисний одяг.
 • Під час виконання технічного обслуговування дбайте про чистоту на робочому місці, щоб небезпечні речовини не потрапили до навколишнього середовища.
 • Перш ніж виносити пилосос із приміщення, яке містить небезпечні речовини, слід очистити корпус пилососа за допомогою усмоктувального шланга, а потім протерти насухо або герметично упакувати. При цьому слідкуйте за тим, щоб небезпечний пил не розповсюджувався приміщенням.
 • Під час виконання технічного обслуговування та ремонту слід очистити усі забруднені частини, а ті частини, які не можуть бути очищені належним чином, слід запакувати у герметичні пакети та утилізувати згідно з чинними нормами та вказівками.
 • Принаймні один раз на рік слід проводити перевірку пилососа на запиленість його деталей, наявність пошкоджень фільтра, герметичність корпусу та справність органів керування; перевірку повинна виконувати сервісна служба компанії Hilti або відповідний кваліфікований спеціаліст.

Чищення фільтра

Здійснюючи чищення фільтруючого елемента, не слід стукати ним по твердих предметах, а також обробляти твердими або гострими предметами. Внаслідок цього зменшується термін служби фільтруючого елемента.
Забороняється чистити фільтруючий елемент за допомогою пневматичного очищувача. Інакше у матеріалі фільтра можуть утворитися розриви.
Фільтруючий елемент є деталлю, що швидко зношується.
 • Замінюйте фільтруючий елемент принаймні один раз на півроку.
 • У разі інтенсивного використання інструмента замінюйте фільтруючий елемент ще частіше.

Заміна фільтруючого елемента

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Відкрийте скобу-фіксатор касети фільтра.
 3. Відкрийте касету фільтра.
 4. Обережно вийміть фільтруючий елемент, утримуючи його за передбачені для цього захвати.
 5. Протріть поверхню ущільнення ганчіркою.
 6. Установіть новий фільтруючий елемент.
 7. Закрийте касету фільтра, потягнувши фіксатор кришки уперед.
 8. Закрийте скобу-фіксатор касети фільтра.
 9. Приберіть пил, який під час заміни фільтра висипався з пилососа та/або фільтруючого елемента.

Перевірка рівня заповнення

Image alternative
 1. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Відкрийте два фіксатори.
 3. Зніміть верхню частину пилососа з контейнера для сміття та розташуйте її на рівній поверхні.
 1. Перевірте на наявність забруднення контакти (дротові зонди), що відповідають за відключення інструмента, та за необхідності прочистьте їх щіткою.
 2. Перевірте ущільнення верхньої частини пилососа на наявність забруднення та за необхідності прочистьте його ганчіркою.
 3. Установіть верхню частину пилососа назад на контейнер для сміття.
 4. Закрийте два фіксатори.
 5. Переконайтеся, що верхня частина пилососа встановлена вірно та зафіксована належним чином.

Перевірка після проведення догляду й технічного обслуговування

 1. Після проведення догляду і технічного обслуговування перевірте, чи вірно зібраний пилосос та чи працює він належним чином.
 2. Проведіть перевірку функцій інструмента.

Транспортування та зберігання

Транспортування

Забороняється переносити пилосос із повним контейнером для сміття.
Пилосос забороняється підвішувати на крані.
 • Від'єднайте від інструмента джерело стабілізованого електроживлення або незакріплене приладдя.
 • Якщо необхідно перенести пилосос в інше місце, його слід спочатку спорожнити.
 • Якщо пилосос використовувався для всмоктування рідини, не допускайте перекидання пилососа та транспортуйте його тільки у вертикальному положенні.
 • Для транспортування скріпляйте обидва кінці шланга за допомогою конусного адаптера.
VC 20M-X
VC 40M-X
Пилососи класу M
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування внаслідок контакту зі шкідливим для здоров'я пилом! Через фітинг усмоктувального шланга до повітря може потрапляти небезпечний пил та сміття.
 • Під час транспортування або періодів невикористання пилососів класу M закривайте фітинг усмоктувального шланга передбаченою для цього заглушкою.

Закріплення валізи

Image alternative
 1. Установіть пилосос у стійке положення та активуйте стоянкове гальмо. Повністю висуньте рукоятку для перевезення.
 2. Установіть одну або декілька валіз на пилосос.
  • При цьому висота валізи (валіз) не повинна перевищувати висоту рукоятки для перевезення.
  • Крім того, враховуйте значення максимального додаткового навантаження.
 3. Дістаньте кріпильну петлю з тримача та протягніть її над валізою. За необхідності подовжте кріпильну петлю.
 4. Зачепіть гачок кріпильної петлі за рукоятку для перевезення, після чого натягніть кріпильну петлю.

Зберігання

 • Зберігайте пилосос у сухому приміщенні, захищеному від доступу сторонніх осіб.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Несправність пилососа

Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Горить сервісний індикатор «Замініть фільтр» .
Фільтруючий елемент засмічений або занадто старий.
Фільтруючий елемент не встановлений.
Image alternative
Інструмент не вмикається або відключається через короткий час після увімкнення.
Спрацювала функція відключення подачі води.
 • Очистьте щіткою датчики та область навколо них.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Попереджувальний звуковий сигнал (знижена потужність усмоктування)
Мішок для сміття заповнений.
 • Замініть мішок для пилу.
Фільтруючий елемент сильно засмічений.
 • Якщо система автоматичної очистки фільтра деактивована, активуйте її та дайте пилососу попрацювати протягом 30 секунд на холостому ходу.
Засмічений усмоктувальний шланг або кожух для видалення пилу в електроінструменті.
 • Прочистьте усмоктувальний шланг та кожух для видалення пилу.
Перемикач діаметра шланга встановлений у невірне положення.
З інструмента видувається пил.
Фільтруючий елемент установлений невірно.
Фільтруючий елемент пошкоджений.
Інструмент вмикається або вимикається мимовільно, або користувач отримує удар статичним розрядом.
Відведення електростатичних розрядів не забезпечується; інструмент підключений до незаземленої розетки.
 • Підключіть інструмент до заземленої розетки; скористайтеся антистатичним усмоктувальним шлангом.
Двигун не запускається.
Спрацював запобіжник розетки електромережі.
 • Увімкніть запобіжник.
 • У разі повторного спрацьовування встановіть причину появи струму перенавантаження.
Заповнений контейнер для сміття.
 • Вимкніть інструмент та спорожніть контейнер для сміття.
Спрацювала система термозахисту двигуна.
 • Вимкніть інструмент та дайте йому охолонути протягом приблизно 5 хвилин.
 • Якщо Вам не вдається запустити двигун, передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti .
Система термозахисту двигуна постійно вимикає двигун.
 • Обережно прочистьте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
Двигун не запускається в автоматичному режимі.
Підключений електроінструмент несправний або приєднаний неналежним чином.
 • Перевірте функціональність підключеного електроінструмента або щільніше уставте штепсельну вилку.
Система автоматичної очистки фільтруючого елемента не працює.
Усмоктувальний шланг не приєднаний.
 • Приєднайте усмоктувальний шланг.

Несправність системного пристрою

Якщо пилосос використовується у складі бездротової системи, то підключені до нього системні пристрої можуть відображати на своєму дисплеї зазначені нижче повідомлення.
Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Сервісний індикатор «Невідома помилка» загоряється на короткий час.
Підключений системний пристрій отримав від пилососа невідомий код помилки.
 • Перевірте пилосос на наявність несправностей.
Image alternative
Горить сервісний індикатор «Замініть фільтр» .
Фільтруючий елемент засмічений або занадто старий.
Фільтруючий елемент не встановлений.
Image alternative
Горить сервісний індикатор відключення подачі води .
Спрацювала функція відключення подачі води.
 • Очистьте щіткою датчики та область навколо них.
Image alternative
Горить сервісний індикатор зниженої потужності усмоктування .
Мішок для сміття заповнений.
 • Замініть мішок для пилу.
Фільтруючий елемент сильно засмічений.
 • Якщо система автоматичної очистки фільтра деактивована, активуйте її та дайте пилососу попрацювати протягом 30 секунд на холостому ходу.
Засмічений усмоктувальний шланг або кожух для видалення пилу в електроінструменті.
 • Прочистьте усмоктувальний шланг та кожух для видалення пилу.
Перемикач діаметра шланга встановлений у невірне положення.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Як зазначено у Директиві Європейського союзу щодо норм утилізації старого електричного й електронного устаткування та щодо узгодження цих норм з національним законодавством, електроінструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти у баки для побутового сміття!
Буровий шламЗгідно з нормами охорони довкілля потрапляння бурових відходів у ріки, озера або інші природні водойми без відповідної попередньої обробки є неприпустимим.
 • Відповідну інформацію та інструкції можна одержати у представників місцевих органів влади.
Ми рекомендуємо проводити попередню обробку бурового шламу таким чином:
 • Зберіть буровий шлам (наприклад, промисловим пилососом для вологого прибирання).
 • Дайте буровому шламу відстоятися та передайте тверді матеріали на смітник промислових відходів для їхньої подальшої утилізації (додавання флокулянтів прискорює процес відстоювання).
 • Перш ніж зливати лужну воду (значення pH > 7) у каналізацію, її варто нейтралізувати додаванням кислих реагентів або розбавити великою кількістю води.
Буровий пил
 • Утилізуйте зібраний буровий пил відповідно до норм чинного національного законодавства.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .