Мова

DD 250-CA

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Наказові знаки

Використовуються такі наказові знаки:
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисний шолом
Image alternative Використовуйте захисні навушники
Image alternative Використовуйте захисні рукавиці
Image alternative Використовуйте захисне взуття
Image alternative Використовуйте респіратор

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Аналітичні дані
Image alternative Режим початкового буріння
Image alternative Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
Image alternative Змінний струм
Image alternative Діаметр
Image alternative Транспортування інструмента за допомогою підйомного крана заборонено
Image alternative Bluetooth
Image alternative Фіксатор відкритий
Image alternative Фіксатор закритий
Image alternative Інструмент підтримує бездротову передачу даних та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Захисне заземлення
Image alternative Якщо ця мітка проставлена на інструменті, це означає, що інструмент був сертифікований цим органом сертифікації для ринку США й Канади відповідно до стандартів, що застосовуються.

Указівні щитки

На станині, опорній плиті або установці алмазного буріння
Image alternative На вакуумній опорній плиті
Верхня половина малюнка : Горизонтальне буріння з вакуумним кріпленням дозволяється здійснювати тільки за умови використання додаткових пристроїв для фіксації станини.
Нижня половина малюнка : Забороняється здійснювати буріння отворів, спрямованих угору, використовуючи вакуумне кріплення без додаткових пристроїв для фіксації.
Image alternative На установці алмазного буріння
Під час буріння отворів у стелі обов'язково використовуйте систему відводу води та промисловий пилосос для вологого прибирання.
Image alternative На установці алмазного буріння
Працюйте тільки зі справним автоматом захисту від струму витоку.

Інформація про інструмент

Інструменти Image alternative призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Установка алмазного буріння
  DD 250-CA
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Указівки з техніки безпеки при роботі зі свердлильними інструментами

Указівки з техніки безпеки для виконання усіх типів робіт
 • Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток, оскільки під час використання робочий інструмент може натрапити на приховані електричні кабелі або власний з'єднувальний кабель. У разі контакту з електричним кабелем, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Указівки з техніки безпеки під час застосування довгих свердел
 • Швидкість обертання у жодному разі не повинна перевищувати максимально припустиму швидкість обертання свердла. Якщо свердло обертатиметься із більшою швидкістю, то під час вільного обертання без контакту з оброблюваним об'єктом воно може деформуватися, що у свою чергу може спричинити травми.
 • Завжди розпочинайте свердління за низької швидкості обертання, попередньо встановивши свердло на оброблюваний об'єкт. Якщо свердло обертатиметься із більшою швидкістю, то під час вільного обертання без контакту з оброблюваним об'єктом воно може деформуватися, що у свою чергу може спричинити травми.
 • На свердло дозволяється натискати лише у поздовжньому напрямку, не докладаючи при цьому надмірних зусиль. Невиконання цієї вказівки може призвести до руйнування свердла внаслідок його деформування або спричинити травми внаслідок втрати контролю над інструментом.

Указівки з техніки безпеки під час роботи з установками алмазного буріння

 • Під час виконання робіт, що потребують застосування води, подбайте про належне відведення води з робочої ділянки або використовуйте спеціальний уловлювач рідини. Такі запобіжні заходи дозволять утримувати робочу ділянку сухою та зменшують ризик ураження електричним струмом.
 • Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукояток, оскільки під час роботи ріжучий інструмент може натрапити на приховані електричні кабелі або кабель живлення інструмента. У разі контакту ріжучого інструмента з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі електроінструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
 • Під час роботи з установкою алмазного буріння використовуйте захисні навушники . Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Якщо сталося блокування змінного робочого інструмента, не просувайте інструмент уперед та вимкніть його. Установіть причину блокування змінного робочого інструмента та усуньте її.
 • Якщо Ви хочете запустити установку алмазного буріння, що знаходиться в оброблюваній деталі, спочатку переконайтеся, що змінний робочий інструмент вільно обертається. Якщо змінний робочий інструмент заклинило, може статися так, що він не обертатиметься; це може призвести до перенавантаження або до від'єднання установки алмазного буріння від оброблюваної деталі.
 • Під час кріплення станини на оброблюваній деталі за допомогою анкерів та гвинтів переконайтеся, що кріпильні засоби, які Ви використовуєте, можуть утримати інструмент протягом його застосування. Якщо матеріал оброблюваної деталі є пористим або слабким, анкер може витягнутися з нього, внаслідок чого станина від'єднається від оброблюваної деталі.
 • Під час кріплення станини на оброблюваній деталі за допомогою вакуумної плити слідкуйте за тим, щоб поверхня деталі була гладкою, чистою та не містила пор. Не слід кріпити станину на ламінованих поверхнях, наприклад на кахельних плитках та композитних матеріалах, що складаються з декількох шарів. Якщо поверхня оброблюваної деталі не є гладкою та рівною або якщо деталь закріплена неналежним чином, вакуумна плита може від'єднатися від оброблюваної деталі.
 • Перед бурінням та під час буріння слідкуйте за тим, щоб розрідження підтримувалось на належному рівні. Якщо розрідження недостатнє, вакуумна плита може від'єднатися від оброблюваної деталі.
 • Ніколи не здійснюйте буріння отворів над головою або буріння наскрізних отворів у стіні, якщо інструмент закріплений лише за допомогою вакуумної плити. У разі втрати вакууму вакуумна плита від'єднається від оброблюваної деталі.
 • Під час буріння наскрізних отворів у стіні або стелі подбайте про належний захист робочої ділянки та осіб з іншої сторони. Бурова коронка може виступати з бурового отвору, а буровий керн може падати з іншої сторони.
 • Під час буріння отворів над головою завжди використовуйте уловлювач рідини, що зазначений в інструкції з експлуатації. Подбайте про те, щоб вода не потрапила у внутрішню частину інструмента. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Використання інструмента вимагає певної фізичної сили; крім того, він не призначений для використання особами, які не пройшли належний інструктаж.
 • Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Умикати інструмент дозволяється лише в межах робочої зони. Контакт із деталями, що обертаються, зокрема з обертовими робочими інструментами, може призвести до отримання тяжких травм.
 • Уникайте контакту шкіри з буровим шламом.
 • Пил, що містить у собі такі матеріали, як фарба із вмістом свинцю, тирса деяких порід деревини, бетон, цегла, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я. У разі контакту з таким пилом або його вдихання у користувача електроінструмента та у людей, які під час роботи з ним перебувають поблизу, можуть виникнути алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою. Рекомендується працювати з якомога ефективнішою системою видалення пилу. Застосовуйте відповідний пересувний пилосос, рекомендований компанією Hilti для видалення деревного та/або мінерального пилу та спеціально призначений для експлуатації саме з цим електроінструментом. Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Рекомендується під час роботи використовувати респіратор, який підходить до матеріалу, що обробляється. Дотримуйтеся чинних у своїй країні норм і приписів щодо оброблюваних матеріалів.
 • Установка алмазного буріння і алмазна бурова коронка важкі. Існує небезпека защемлення частин тіла. Як сам працівник, так й інші люди поблизу місця проведення робіт повинні під час застосування інструмента користуватися відповідними захисними окулярами, касками і навушниками та носити захисні рукавиці і захисне взуття .
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Переконайтеся, що інструмент надійно закріплений на станині.
 • Слідкуйте за тим, щоб кінцевий упор був постійно закріплений на станині, інакше функція кінцевого упору, що гарантує безпеку під час роботи, не буде доступна.
 • Переконайтеся в тому, що змінний робочий інструмент оснащений відповідним затискним пристроєм, який підходить до інструмента, а також перевірте, чи належним чином змінний робочий інструмент зафіксований у затискному патроні.
Електрична безпека
 • Не рекомендується використовувати подовжувальний кабель із блоком розеток, до якого підключені та одночасно працюють декілька інструментів.
 • Інструмент дозволяється підключати тільки до оснащеної заземленням мережі живлення з відповідними характеристиками.
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад за допомогою металошукача. Відкриті металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму, якщо, зокрема, під час роботи будуть випадково пошкоджені електричні кабелі. Це становитиме серйозну небезпеку ураження електричним струмом.
 • Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити кабель живлення під час пересування каретки.
 • Категорично забороняється використання інструмента без автомата захисту від струму витоку, що входить до комплекту постачання (якщо інструмент не оснащений автоматом захисту від струму витоку, його не можна використовувати без розділового трансформатора). Кожного разу перед початком роботи перевіряйте автомат захисту від струму витоку.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента і в разі його пошкодження забезпечте його заміну фахівцем-електриком. Якщо з'єднувальний кабель електроінструмента зазнав пошкоджень, його необхідно замінити на спеціально налагоджений і затверджений з'єднувальний кабель, який можна замовити у сервісній службі. Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження. Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, до них заборонено навіть торкатися. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення. Пошкоджені дроти живлення та подовжувальні кабелі становлять серйозну небезпеку враження електричним струмом.
 • Не користуйтеся інструментом, якщо він забруднений або мокрий. Якщо на поверхні інструмента накопичується волога та пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов призвести до ураження електричним струмом. Тому рекомендується регулярно здавати забруднені інструменти до служби сервісного обслуговування компанії Hilti для перевірки, особливо якщо Вам часто доводиться виконувати обробку струмопровідних матеріалів.
 • Якщо Ви використовуєте установку алмазного буріння без пристрою автоматичної подачі DD AF-CA H, завжди закривайте захисною кришкою джерело живлення, призначене для DD AF-CA H. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
Безпека на робочому місці
 • Обов'язково отримайте від будівельного управління дозвіл на виконання буріння. Під час буріння у будівлях та інших спорудах може бути порушена їх статика, зокрема, у разі порушення цілісності арматури або несучих елементів.
 • Якщо станина закріплена неналежним чином, пересуньте встановлений на станині інструмент вниз до кінця, щоб він не перекинувся.
 • Кабель живлення та подовжувальний кабель, а також шланг для відводу пилу та вакуумний шланг тримайте подалі від деталей інструмента, що обертаються.
 • Під час мокрого буріння отворів, спрямованих угору, обов'язково використовуйте систему відведення води та промисловий пилосос для вологого прибирання.
 • Під час буріння отворів, спрямованих угору, забороняється використовувати вакуумне кріплення без додаткових кріпильних засобів.
 • Горизонтальне буріння із вакуумним кріпленням (приладдя) дозволяється здійснювати тільки за умови використання додаткових пристроїв для фіксації станини.

Опис

Огляд інструмента

Установка алмазного буріння DD 250-CA

Image alternative
 1. Багатофункціональний дисплей
 2. Кнопка керування «Режим початкового буріння»
 3. Кнопка керування «Аналітичні дані»
 4. Заводська табличка
 5. Вимикач
 6. Захисна кришка кабелю живлення
 7. Джерело живлення для пристрою автоматичної подачі DD AF-CA H (приладдя)
 8. Кабель живлення, у т. ч. автомат захисту від струму витоку
 9. З'єднувальна муфта водяного шланга
 10. Рукоятка (2 шт.)
 11. Захисна кришка вугільних щіток (2x)
 12. Регулятор витрати води
 13. Затискний патрон
 14. Перемикач редуктора

Станина DD-HD 30

Image alternative
 1. Гвинтовий шпиндель (приладдя)
 2. Захисна кришка
 3. Напрямна
 4. Нівелювальний гвинт (3x)
 5. Індикатор центра отвору
 6. Анкер
 7. Опорна плита
 8. Заводська табличка
 9. Натяжний шпиндель
 10. Затискна гайка
 11. Розпірка
 12. Рукоятка
 13. Гвинт кінцевого упору
 14. Обмежувач глибини (приладдя)
 15. Кріпильний елемент шасі
 16. Тримач водяного колектора (приладдя)
 17. Ущільнювач (приладдя)
 18. Водяний колектор (приладдя)
 19. Ущільнювальна шайба системи відведення води (приладдя)

Каретка DD-HD 30

Image alternative
 1. Втулка поворотної ручки 1:1
 2. Втулка поворотної ручки 1:3
 3. Ексцентрик (кріплення установки алмазного буріння)
 4. Зрізний штифт
 5. Поворотна ручка
 6. Бульбашковий рівень (2x)
 7. Пристрій фіксації каретки
 8. Кабелепровід
 9. Роз'єм для підключення інструмента DD AF-CA H
 10. Гвинт для регулювання вільного ходу каретки (4x)

Вакуумна опорна плита (приладдя)

Image alternative
 1. Вакуумний вентиляційний клапан
 2. З'єднувальна муфта вакуумного шланга
 3. Кріпильний елемент шасі
 4. Манометр
 5. Вакуумний ущільнювач
 6. Нівелювальний гвинт (4x)

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою електричну установку алмазного буріння. Інструмент призначений для вологого буріння наскрізних та глухих отворів в (армованих) мінеральних матеріалах із закріпленням на станині. Ручне застосування установки алмазного буріння забороняється.

 • Завжди використовуйте установку алмазного буріння тільки зі станиною. Станина повинна бути належним чином прикріплена до робочого матеріалу за допомогою анкерної або вакуумної опорної плити.

 • Під час регулювання опорної плити забороняється використовувати ударний інструмент (молоток тощо).

 • Експлуатація інструмента можлива лише за умови, що напруга і частота мережі живлення відповідають значенням, вказаним у табличці з паспортними даними.

 • Дотримуйтеся також вказівок з техніки безпеки і експлуатації приладдя, що використовується.

Bluetooth®

Цей інструмент оснащений функцією Bluetooth.
Bluetooth – це технологія бездротової передачі даних, завдяки якій два інструменти з інтерфейсом Bluetooth, розташовані на невеликій відстані, можуть обмінюватися між собою інформацією.
Для досягнення стабільного зв'язку Bluetooth прослідкуйте за тим, щоб між поєднуваними інструментами не знаходилися сторонні об'єкти.
Функції Bluetooth, передбачені у цьому інструментіЩоб ознайомитися з докладним описом функції Bluetooth, будь ласка, зверніться до інструкції з експлуатації зовнішнього інструмента, об'єднаного у пару з цим інструментом.
 • Повідомлення про стан та роботу зовнішніх інструментів Hilti на дисплеї установки алмазного буріння.
 • Підключення до мобільного пристрою за допомогою програми Hilti ON!Track 3 – для реалізації сервісних функцій та для передачі аналітичних даних про роботу інструмента.
Увімкнення або вимкнення функції Bluetooth
Інструменти компанії Hilti постачаються з вимкненим пристроєм Bluetooth. Функція Bluetooth автоматично вмикається під час першого використання інструмента.
 • Щоб вимкнути її, одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative та утримуйте їх протягом 10 секунд.
 • Щоб увімкнути цю функцію, одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative.
Об'єднання інструментів у паруОб'єднання у пару з інструментом Hilti , оснащеним функцією Bluetooth, залишатиметься актуальним, доки установка алмазного буріння не буде об'єднана у пару з іншим інструментом Hilti того самого типу або доки функція Bluetooth не буде вимкнена. Об'єднання у пару залишається актуальним навіть після вимкнення та увімкнення інструментів: об'єднані у пару інструменти відновлюють підключення автоматично.
 • Щоб об'єднати інструмент у пару з інструментом Hilti , оснащеним функцією Bluetooth, або з мобільним пристроєм, увімкніть функцію Bluetooth та одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative.
Проміжок часу, протягом якого слід установити підключення до інструмента Hilti , оснащеного функцією Bluetooth, становить 2 хвилини. Через 2 хвилини процес установлення підключення буде перерваний.
Ліцензія
Текстове позначення Bluetooth® і логотип є зареєстрованими торговими марками, що знаходяться у власності компанії Bluetooth SIG, Inc. ; компанія Hilti використовує ці торгові марки згідно з ліцензією.

Символи індикації та пояснення на багатофункціональному дисплеї установки алмазного буріння

Наступні символи індикації вказують на те, що установка алмазного буріння готова до роботи (вона приєднана до мережі живлення та система захисту від струму витоку (PRCD) увімкнена).
Показання індикаторів можуть відрізнятися залежно від вибору швидкості та способу використання.
Image alternative
Початковий екран
Початковий екран з'являється на дисплеї, коли Ви підключаєте установку алмазного буріння до джерела живлення. На початковому екрані відображається стан функції Bluetooth, персоналізоване ім'я та серійний номер установки алмазного буріння.
 • Ім'я, яке відображається на екрані, можна змінити за допомогою програми Hilti ON!Track 3 (попереднє налаштування: 'Your name here ').
Image alternative
Рівень
Установка алмазного буріння не увімкнена. Цей індикатор допомагає вирівняти систему, а також належним чином виставити станину у разі буріння під кутом. Індикатор позначає вирівнювання установки алмазного буріння як за допомогою символів, так і у градусах.
 • Точність індикації у градусах за кімнатної температури: ±2°
Image alternative
Індикатор швидкості
Установка алмазного буріння працює на холостому ходу. Цей індикатор допомагає перевірити, що установлена швидкість підходить до алмазної бурової коронки, що використовується. Індикатор показує зверху зліва обрану швидкість, посередині – рекомендований для цієї швидкості діапазон діаметрів бурових коронок у міліметрах та дюймах.
Image alternative
Активований режим початкового буріння
Установка алмазного буріння вимкнена або працює на холостому ходу. Ця функція дозволяє здійснювати початкове буріння без значної вібрації під час використання бурових коронок великого діаметра. Ви можете у будь-який час деактивувати цю функцію, натиснувши кнопку Image alternative ще раз.
 • Через декілька секунд індикатор автоматично згасне.
Image alternative
Залишковий час роботи інструмента у режимі початкового буріння
Установка алмазного буріння здійснює буріння, режим початкового буріння активований. Індикатор показує час роботи установки алмазного буріння, який залишається до автоматичного відключення інструмента.
 • Для захисту установки алмазного буріння режим початкового буріння автоматично відключається через 2 хвилини використання.
  Після цього індикатор згасає.
Image alternative
Режим початкового буріння деактивований
Режим початкового буріння був деактивований. Швидкість обертання та потужність установки алмазного буріння зростають, після чого Ви можете продовжувати буріння
 • Через декілька секунд індикатор автоматично згасне.
Image alternative
Активація режиму початкового буріння неможлива
Установка алмазного буріння продовжує буріння. Кнопка активації режиму початкового буріння була натиснута, коли установка алмазного буріння знаходилася під навантаженням або у режимі охолодження.
 • Через декілька секунд індикатор автоматично згасне.
Image alternative
Індикатор потужності буріння: замала сила притискання
Установка алмазного буріння здійснює буріння, режим початкового буріння не активований. Цей індикатор допомагає переконатися, що установка алмазного буріння використовується в оптимальному робочому діапазоні.
 • Колір фону: жовтий.
  Замала сила притискання. Збільште силу притискання.
Image alternative
Індикатор потужності буріння: сила притискання оптимальна
Установка алмазного буріння здійснює буріння, режим початкового буріння не активований. Цей індикатор допомагає переконатися, що установка алмазного буріння використовується в оптимальному робочому діапазоні.
 • Колір фону: зелений.
  Сила притискання оптимальна.
Image alternative
При 120 В
Перевищене максимально припустиме значення номінального струму
Установка алмазного буріння здійснює буріння, режим початкового буріння не активований. Значення номінального струму перевищує 20 A.
 • Занадто висока сила притискання. Зменште силу притискання.
Image alternative
Індикатор потужності буріння: занадто висока сила притискання
Установка алмазного буріння здійснює буріння, режим початкового буріння не активований. Цей індикатор допомагає переконатися, що установка алмазного буріння використовується в оптимальному робочому діапазоні.
 • Колір фону: червоний.
  Занадто висока сила притискання. Зменште силу притискання.
Image alternative
Статусний рядок для вказівок
У цьому статусному рядку відображаються різні вказівки щодо актуального стану інструмента, наприклад установлена швидкість або активований режим початкового буріння.
Image alternative
Статусний рядок для попереджень
У цьому статусному рядку відображаються різні попередження щодо актуального стану інструмента, які не призводять до негайної зупинки установки алмазного буріння.
Image alternative
Bluetooth увімкнений
Функція Bluetooth активована в основних налаштуваннях.
Щоб деактивувати функцію Bluetooth, при вимкненому двигуні одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative та утримуйте їх протягом 10 секунд.
 • Через декілька секунд індикатор автоматично згасне.
Image alternative
Bluetooth вимкнений
Функція Bluetooth деактивована. Підключення установки алмазного буріння до інших інструментів або приладдя неможливе.
Щоб активувати функцію Bluetooth, при вимкненому двигуні одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative.
 • Через декілька секунд індикатор автоматично згасне.
Image alternative
Установлення підключення
Установка алмазного буріння готова до підключення до іншого інструмента або приладдя.
Щоб запустити установлення підключення, одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative та утримуйте їх протягом принаймні 1 секунди.
 • Проміжок часу, протягом якого слід установити підключення з іншим інструментом, становить 2 хвилини. Через 2 хвилини процес установлення підключення буде перерваний.
Підключення установки алмазного буріння до іншого інструмента або приладдя залишається актуальним:
 • доки установка алмазного буріння не буде об'єднана в пару з іншим інструментом або приладдям аналогічного типу;
 • доки функція Bluetooth не буде деактивована.
Image alternative
Підключення перерване
Установлене раніше підключення до інструмента або приладдя було перерване.
Image alternative
Аналіз часу роботи
Індикатор показує зверху час буріння (протягом якого установка алмазного буріння здійснює буріння), а знизу – загальний час роботи (протягом якого установка алмазного буріння залишається увімкненою) у годинах, хвилинах та секундах.
Щоб скинути на нуль показники часу буріння та інші аналітичні дані, натисніть та утримуйте протягом декількох секунд кнопку Image alternative.
 • Індикатор згасає автоматично через декілька секунд або після натискання кнопки Image alternative.
 • Ще раз натиснувши кнопку Image alternative, Ви переходите до наступної індикації аналітичних даних.
Image alternative
Аналіз поведінки оператора
Цей індикатор показує оператору узагальнену інформацію про притискне зусилля під час буріння (у відсотках). Ці дані допомагають оптимізувати роботу оператора.
 • Індикатор згасає автоматично через декілька секунд або після натискання кнопки Image alternative.
 • Ще раз натиснувши кнопку Image alternative, Ви переходите до наступної індикації аналітичних даних.
Image alternative
Аналіз напрямку буріння
Цей індикатор показує узагальнену інформацію про напрямок буріння (у відсотках).
 • Індикатор згасає автоматично через декілька секунд або після натискання кнопки Image alternative.
 • Ще раз натиснувши кнопку Image alternative, Ви переходите до наступної індикації аналітичних даних.
Image alternative
Аналіз вибору швидкості
Цей індикатор показує узагальнену інформацію про тривалість використання тієї або іншої швидкості (у відсотках). Стрілкою позначається швидкість, яка використовується найчастіше.
 • Індикатор згасає автоматично через декілька секунд або після натискання кнопки Image alternative.
 • Ще раз натиснувши кнопку Image alternative, Ви переходите до наступної індикації аналітичних даних.
Image alternative
Аналіз використання
Індикатор показує у відсотках (%) співвідношення часу роботи установки алмазного буріння у ручному режимі та з використанням пристрою автоматичної подачі AF-CA.
 • Індикатор згасає автоматично через декілька секунд або після натискання кнопки Image alternative.
 • Ще раз натиснувши кнопку Image alternative, Ви переходите до наступної індикації аналітичних даних.
Image alternative
Підключені інструменти
Цей індикатор показує оглядову інформацію про усі інструменти або приладдя, які підключені до установки алмазного буріння.
 • Індикатор згасає автоматично через декілька секунд або після натискання кнопки Image alternative.
 • Ще раз натиснувши кнопку Image alternative, Ви переходите до наступної індикації аналітичних даних.
Image alternative
Запуск установлення підключення
Спочатку запустіть процес установлення підключення на установці алмазного буріння, а потім – на іншому інструменті або приладді, які Ви бажаєте підключити.
Щоб запустити установлення підключення, одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative та утримуйте їх протягом принаймні 1 секунди.
 • Індикатор згасає автоматично через декілька секунд або після натискання кнопки Image alternative.
 • Ще раз натиснувши кнопку Image alternative, Ви переходите до наступної індикації аналітичних даних.
Image alternative
Перемикач редуктора не входить у зачеплення
Перемикач редуктора знаходиться у центральному положенні або не увійшов у зачеплення належним чином.
Натискайте на перемикач редуктора, доки він не увійде у зачеплення повністю.
Image alternative
Система блокування повторного увімкнення
Перевищений максимальний час роботи інструмента у режимі початкового буріння; Несправність мережі живлення; Установка алмазного буріння перенавантажена; Інструмент перегрівся, у двигун потрапила вода або час перебування у режимі охолодження вийшов.
На момент відновлення живлення вимикач інструмента був установлений у положення I .
Image alternative
Несправність мережі живлення (недостатня напруга)
Недостатня напруга у мережі живлення. У разі недостатньої напруги у мережі живлення установка алмазного буріння не може використовуватися на повну потужність.
 • Через декілька секунд індикатор автоматично згасне.
Image alternative
Перегрів
Установка алмазного буріння відключилась через перегрів або знаходиться у режимі охолодження. Індикатор показує час до завершення охолодження. Якщо після закінчення цього часу температура установки алмазного буріння все ще занадто висока, відлік часу починається знову.
Image alternative
Підійшов строк заміни вугільних щіток
Двигун установки алмазного буріння працює, але майже досягнута межа зношення вугільних щіток. Індикатор показує проміжок часу, після завершення якого вугільні щітки необхідно буде замінити. У годинах та хвилинах відображається час, протягом якого установку алмазного буріння ще можна використовувати, доки вона не вимкнеться автоматично.
 • Через декілька секунд індикатор автоматично згасне.
Image alternative
Індикатор технічного обслуговування
Вугільні щітки зношені, тому їх слід замінити.
Image alternative
Нові вугільні щітки потребують припрацювання
Двигун установки алмазного буріння працює. Вугільні щітки були замінені, тому інструмент слід тримати увімкненим без перерви протягом принаймні 1 хвилини на холостому ходу, щоб забезпечити їх максимальну продуктивність.
 • Індикатор виконання показує час, який залишається до закінчення процесу припрацювання.

Комплект постачання

Установка алмазного буріння, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Приладдя та запасні частини

Запасні частини
Номер артикулу
Позначення
51279
З'єднувальна муфта шланга
2006843
Вугільні щітки 220–240 В
2104230
Вугільні щітки 100–127 В
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальне приладдя, запасні частини та видаткові матеріали виробництва компанії Hilti .

Технічні дані

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та/або номінальна споживана потужність вказані у табличці з паспортними даними інструмента, які передбачені для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану у табличці з паспортними даними інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

DD 250-CA
Маса згідно з процедурою EPTA від 01
15,4 кг
Глибина буріння без подовжувача
500 мм
Припустимий тиск подачі води
≤ 7 бар
Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
1-а швидкість
240 об/хв
2-а швидкість
580 об/хв
3-я швидкість
1 160 об/хв
4-а швидкість
2 220 об/хв
Оптимальний діаметр бурової коронки
1-а швидкість
152 мм … 500 мм
2-а швидкість
82 мм … 152 мм
3-я швидкість
35 мм … 82 мм
4-а швидкість
12 мм … 35 мм
Ідеальна відстань між відміткою на анкерній опорній плиті та центром отвору
267 мм
Ідеальна відстань між відміткою на вакуумній опорній плиті та центром отвору
292 мм

Припустимий діаметр бурової коронки з різними комплектаціями

Дотримуйтеся припустимих напрямків буріння, встановлених для відповідної комплектації.
Під час буріння отворів у стелі слід обов'язково використовувати промисловий пилосос для вологого прибирання у комбінації із системою відведення води.

DD 250-CA
Ø без приладдя
12 мм … 300 мм
Ø з розпірною деталлю
12 мм … 500 мм
Ø із системою відведення води та промисловим пилососом для вологого прибирання
12 мм … 250 мм

Станина


DD-HD 30
Маса
21,4 кг

Bluetooth


DD 250-CA
Діапазон частот
2 400 МГц … 2 483 МГц
Максимальна випромінювана потужність передачі
10 дБм

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження.
Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу.
Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримувати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Значення шуму

DD 250-CA
Рівень шумової потужності (L WA)
109 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (K WA)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (L pA)
93 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (K pA)
3 дБ(А)

Сумарне значення вібрації (сума векторів за трьома напрямками), виміряне згідно з EN 62841

Сумарні значення вібрації за трьома осями (векторна сума) на поворотній ручці (хрестоподібна ручка) не перевищують 2,5 м/c 2 (у т. ч. похибка K) згідно зі стандартом EN 62841-3-6.

Підготовка до роботи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм! Якщо станина закріплена недостатньо міцно, вона може обертатися або перекинутися.
 • Перед використанням установки алмазного буріння закріпіть станину на поверхні оброблюваного матеріалу за допомогою анкерів або вакуумної опорної плити.
 • Використовуйте тільки ті анкери, що розраховані на відповідний оброблюваний матеріал, та дотримуйтесь указівок із монтажу, які надаються виробником анкерів.
 • Використовуйте вакуумну опорну плиту тільки в тому випадку, якщо оброблюваний матеріал дозволяє закріплювати на ньому станину за допомогою вакуумної опорної плити.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Випадкове увімкнення інструмента.
 • Виймайте штепсельну вилку кабелю живлення з розетки, перш ніж задавати налаштування інструмента або замінювати приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

DD-HD 30: Установлення станини та налаштування кута буріння

ОБЕРЕЖНО
Небезпека защемлення пальців! Послаблення поворотного механізму станини може призвести до несподіваного перекидання напрямної.
 • Щоб уникнути защемлення пальців, послабляйте поворотний механізм обережно.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Установка алмазного буріння може впасти.
 • Завжди встановлюйте захисну кришку на кінці напрямної. Вона виконує захисну функцію та одночасно слугує кінцевим упором.
Image alternative
 1. Ослабте гвинт знизу на шарнірі напрямної та зверху на розпірці.
 2. Установіть напрямну у потрібне положення.
  • Для зручності на задній стінці напрямної нанесена градусна шкала.
 3. Знову затягніть обидва гвинти.

DD-HD 30: Фіксація каретки на станині

 1. Поверніть пристрій фіксації каретки у заблоковане положення.
  • Стопорний палець повинен увійти у зачеплення.
 2. Шляхом незначного обертання поворотної ручки переконайтеся, що каретка зафіксована.

Установлення поворотної ручки на станину

Поворотну ручку можна встановити з лівого або з правого боку каретки.
У станині DD‑HD 30 можна встановити поворотну ручку на каретку на двох різних осях. Верхня вісь працює як пряма передача каретки, а нижня вісь – як знижувальна передача каретки у пропорції 1:3.
Image alternative
 1. Щоб установити поворотну ручку, потягніть назад чорне кільце.
 2. Установіть поворотну ручку на вісь.

Кріплення станини за допомогою анкера

Як правило, щоб закріпити алмазне обладнання для колонкового буріння у бетоні без тріщин, використовуються металеві розпірні анкери M16 (5/8") виробництва компанії Hilti . Однак за певних умов може знадобитися інший спосіб кріплення.
Якщо у Вас виникли питання щодо надійного способу кріплення, будь ласка, зверніться до служби технічної підтримки компанії Hilti .
Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок використання неналежних анкерів! Інструмент може вирватися з рук та травмувати оператора.
 • Використовуйте анкери, розраховані на відповідний робочий матеріал, дотримуйтесь вказівок з монтажу, які надаються виробником анкерів.
 1. Використовуйте анкер, розрахований на відповідний робочий матеріал. Відстань слід обирати відповідно до опорної плити, що використовується.
  • Ідеальна відстань від центра отвору для DD-HD 30: 330 мм (13 дюймів)
 2. Укрутіть натяжний шпиндель (приладдя) в анкер.
 3. Установіть станину на шпиндель та вирівняйте її. Під час роботи зі станиною DD-HD 30 використовуйте індикатор центра отвору для її вирівнювання. Якщо Ви використовуєте розпірну деталь, станину не можна вирівняти за допомогою індикатора центра отвору.
 4. Нагвинтіть натяжну гайку на шпиндель, але не затягуйте її.
 5. Вирівняйте опорну плиту за допомогою нівелювальних гвинтів. При цьому використовуйте бульбашкові рівні. Переконайтеся, що нівелювальні гвинти надійно спираються на поверхню робочого матеріалу.
 6. Рівномірно затягніть нівелювальні гвинти, доки станина не буде належним чином закріплена.
 7. Переконайтеся у надійній фіксації станини.

Кріплення станини за допомогою вакуумної опорної плити

НЕБЕЗПЕКА
Ризик отримання травм через падіння установки алмазного буріння !
 • Забороняється встановлювати станину на стелі з використанням тільки вакуумного кріплення. У якості додаткового кріплення може використовуватися, наприклад, важка підпірка або гвинтовий шпиндель.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок недостатнього контролювання тиску !
 • Перед початком буріння і під час роботи необхідно слідкувати за тим, щоб стрілка манометра постійно знаходилася в зеленій області.
Під час використання станини з анкерною опорною плитою забезпечте міцне і щільне з'єднання між вакуумною опорною плитою і анкерною опорною плитою. Надійно пригвинтіть анкерну опорну плиту до вакуумної опорної плити. Переконайтеся, що обрана бурова коронка не пошкоджує вакуумну опорну плиту.
Під час горизонтального буріння слід додатково зафіксувати установку алмазного буріння (наприклад, за допомогою ланцюга, закріпленого анкером).
Перш ніж установлювати положення станини, зверніть увагу на те, чи достатньо місця є у наявності для монтажу та технічного обслуговування.
Image alternative
 1. Поверніть усі нівелювальні гвинти таким чином, щоб вони виступали приблизно на 5 мм відносно нижньої поверхні вакуумної опорної плити.
 2. Приєднайте вакуумну муфту вакуумної опорної плити до вакуумного насоса.
 3. Визначте центр отвору для буріння. Проведіть лінію від центра бурового отвору у тому напрямку, де буде зупинятися інструмент.
 4. На лінії поставте відмітку на зазначеній відстані від центра бурового отвору.
  Відстань до маркування
 5. Увімкніть вакуумний насос, після чого натисніть на вакуумний вентиляційний клапан і утримуйте його.
 6. Вирівняйте маркування на опорній плиті відносно лінії.
 7. Якщо станина встановлена правильно, відпустіть вакуумний вентиляційний клапан і притисніть опорну плиту до робочого матеріалу.
 8. Вирівняйте опорну плиту за допомогою нівелювальних гвинтів.
 9. Перевірте надійність кріплення станини.
Відстань до маркуванняВідстань слід обирати відповідно до опорної плити, що використовується.
Ідеальна відстань між відміткою на вакуумній опорній плиті та центром отвору
292 мм
Ідеальна відстань між відміткою на комбінованій опорній плиті та центром отвору
292 мм

DD-HD 30: Кріплення станини за допомогою гвинтового шпинделя (приладдя)

 1. Зніміть кришку (із вбудованим кінцевим упором), розташовану на верхньому кінці напрямної.
 2. Уставте циліндр штифта гвинтового шпинделя у напрямну станини.
 3. Закріпіть гвинтовий шпиндель, обертаючи ексцентрик.
 4. Розташуйте станину на робочому матеріалі.
 5. Вирівняйте опорну плиту за допомогою нівелювальних гвинтів.
 6. Закріпіть станину за допомогою гвинтового шпинделя та зафіксуйте її.
 7. Переконайтеся у надійній фіксації станини.

DD-HD 30: Подовження напрямної (приладдя) на станині

Для початкового буріння дозволяється використовувати бурові коронки або подовжені бурові коронки загальною довжиною не більше 650 мм (25 1/2 дюйма).
У якості додаткового кінцевого упора може використовуватися обмежувач глибини на напрямній.
Після демонтажу подовжувальної напрямної слід знову встановити захисну кришку (із вбудованим кінцевим упором) на станину. Інакше функція кінцевого упору, що гарантує безпеку під час роботи, не буде доступна.
Image alternative
 1. Зніміть кришку (із вбудованим кінцевим упором), розташовану на верхньому кінці напрямної. Установіть захисну кришку на подовжувальну напрямну.
 2. Уставте штифт подовжувальної напрямної у напрямну станини.
 3. Зафіксуйте подовжувальну напрямну, обертаючи ексцентрик.

DD-HD 30: Установлення розпірної деталі (приладдя)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм. Кріплення може бути перенавантажене.
 • Під час використання однієї розпірної деталі або декількох розпірних деталей слід зменшувати силу притискання, щоб не перенавантажити кріплення.
Установка алмазного буріння не була встановлена під час монтажу розпірної деталі.
Якщо використовується бурова коронка діаметром >300 мм (>11 1/2 дюйма), слід збільшити відстань між віссю буріння і станиною за допомогою однієї або декількох розпірних деталей. У разі використання розпірної деталі застосування індикатора центра отвору неможливе.
Image alternative
 1. Закріпіть каретку на напрямній за допомогою пристрою фіксації каретки.
 2. Витягніть ексцентрик для фіксації установки алмазного буріння на каретці.
 3. Установіть розпірну деталь у каретку.
 4. Заштовхніть ексцентрик у каретку до упору.
 5. Затягніть ексцентрик.
 6. Переконайтеся, що розпірна деталь надійно закріплена.

DD-HD 30: Закріплення установки алмазного буріння на станині

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм Небезпека випадкового вмикання установки алмазного буріння.
 • Під час встановлення будь-яких деталей установка алмазного буріння повинна бути відключеною від мережі живлення.
Image alternative
 1. Закріпіть каретку на напрямній за допомогою пристрою фіксації каретки.
 2. Витягніть ексцентрик для фіксації установки алмазного буріння на каретці.
 3. Установіть установку алмазного буріння в каретку або в розпірну деталь.
 4. Уставте ексцентрик до упору в каретку або розпірну деталь.
 5. Затягніть ексцентрик.
 6. Закріпіть кабель живлення у кабелепроводі на захисній кришці каретки.
 7. Переконайтеся, що установка алмазного буріння надійно закріплена на станині.

Установлення з'єднувальної муфти водяного шланга (приладдя)

УВАГА
Небезпека через неналежне використання! У разі неналежного використання шланг може бути пошкоджений.
 • Регулярно перевіряйте шланги на наявність пошкоджень та слідкуйте за тим, щоб максимально припустимий тиск подачі води не перевищувався (див. розділ з технічними характеристиками).
 • Уникайте контакту обертових частин інструмента зі шлангом.
 • Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити шланг під час пересування каретки.
 • Максимальна температура води: 40 °C.
 • Перевірте підключену систему подачі води на герметичність.
Використовуйте тільки свіжу воду або воду без часток бруду, щоб запобігти пошкодженню компонентів.
У якості додаткового приладдя можна встановити датчик витрати води між інструментом та трубопроводом подачі води.
 1. Закрийте регулятор витрати води, розташований на установці алмазного буріння.
 2. Приєднайте систему постачання води (за допомогою з'єднувальної муфти шланга).

Монтаж системи відведення води (приладдя)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! У разі несправності витяжного пристрою вода може почати стікати по двигуну та захисній кришці!
 • Негайно припиніть роботу, якщо витяжний пристрій не функціонує.
Установка алмазного буріння повинна бути розташована під кутом 90° до стелі. Ущільнювальну шайбу системи відведення води слід налаштувати відповідно до діаметра алмазної бурової коронки.
Система відведення дозволяє відводити воду, не допускаючи при цьому забруднення робочого місця. Кращий результат досягається у сполученні із промисловим пилососом для вологого прибирання.
Image alternative
 1. Послабте гвинт, розташований на станині з нижнього переднього боку напрямної.
 2. Уставте тримач водяного колектора і закріпіть гвинтом знизу.
 3. Затягніть гвинт.
 4. Між двома пересувними рукоятками тримача установіть водяний колектор із закріпленим ущільнювачем та ущільнювальною шайбою системи відведення води.
 5. Закріпіть водяний колектор на тримачі за допомогою двох гвинтів.
 6. Приєднайте до водяного колектора промисловий пилосос для вологого прибирання або приєднайте шланг для відведення води.

Під час роботи

Монтаж обмежувача глибини (приладдя)

 1. Обертайте поворотну ручку, доки бурова коронка не торкнеться матеріалу основи.
 2. Відрегулюйте необхідну глибину буріння шляхом підбору відстані між кареткою і обмежувачем глибини.
 3. Зафіксуйте обмежувач глибини.

Установлення алмазних бурових коронок (із затискним патроном BL)

НЕБЕЗПЕКА
Ризик отримання травм Фрагменти оброблюваної деталі або поламаних робочих інструментів можуть відлетіти на значну відстань і стати причиною травмування осіб навіть за межами безпосередньої робочої зони.
 • Не використовуйте пошкоджені робочі інструменти. Перед кожним використанням перевіряйте робочі інструменти на наявність відколів, тріщин, зношування або сильного стирання.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм під час заміни робочого інструмента! У процесі використання робочий інструмент нагрівається. Крім того, можна поранитися об його гострі кромки.
 • Під час заміни робочого інструмента завжди користуйтеся захисними рукавицями.
Алмазні бурові коронки слід заміняти, коли ефективність різання або швидкість буріння помітно знижується. Як правило, це відбувається у тому випадку, якщо висота алмазних сегментів становить менше 2 мм (1/16 дюйма).
Image alternative
 1. Закріпіть каретку на напрямній за допомогою пристрою фіксації каретки. Переконайтеся, що вона надійно закріплена.
 2. Відкрийте затискний патрон, обертаючи його у напрямку, позначеному символом у вигляді відкритих дужок.
 3. Установіть хвостовик алмазної бурової коронки знизу у зубчасте зачеплення затискного патрона на установці алмазного буріння.
 4. Закрийте затискний патрон, обертаючи його у напрямку, позначеному символом у вигляді закритих дужок.
 5. Перевірте, чи надійно алмазна бурова коронка закріплена у затискному патроні.

Установлення алмазної бурової коронки з альтернативним затискним патроном

 1. Зафіксуйте вал інструмента за допомогою відповідного гайкового ключа.
 2. Затягніть бурову коронку за допомогою відповідного гайкового ключа.

Вибір швидкості обертання

Натискайте на вимикач тільки у тому випадку, коли інструмент зупинений.
Image alternative
 1. Виберіть положення перемикача залежно від діаметра бурової коронки, що використовується.
 2. Переведіть перемикач у потрібне положення, одночасно обертаючи бурову коронку рукою.

Автомат захисту від струму витоку (PRCD)

 1. Уставте штепсельну вилку установки алмазного буріння в розетку із заземленням.
 2. Натисніть кнопку «I» або «RESET» на автоматі захисту від струму витоку.
  • Індикатор загориться.
 3. Натисніть кнопку «0» або «TEST» на автоматі захисту від струму витоку.
  • Індикатор згасне.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм через ураження електричним струмом! Якщо індикація автомата захисту від струмів витоку не зникає під час натискання кнопки 0 або кнопки TEST , забороняється продовжувати використання установки алмазного буріння!
 • Передайте установку алмазного буріння до служби сервісного обслуговування компанії Hilti .
 1. Натисніть кнопку «I» або «RESET» на автоматі захисту від струму витоку.
  • Індикатор загориться.

Використання установки алмазного буріння

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека для осіб та матеріалу Установка алмазного буріння може бути пошкоджена, що підвищує ризик ураження електричним струмом.
 • Під час вологого буріння отворів, спрямованих угору, обов'язково використовуйте систему відведення води та промисловий пилосос для вологого прибирання.
НЕБЕЗПЕКА
Небезпека для осіб та матеріалу Промисловий пилосос для вологого прибирання вмикається або вимикається із затримкою. Це може призвести до потрапляння води всередину установки алмазного буріння. Установка алмазного буріння може бути пошкоджена, що підвищує ризик ураження електричним струмом.
 • Коли Ви здійснюєте буріння отворів, спрямованих угору, слід вручну увімкнути промисловий пилосос для вологого прибирання, перш ніж умикати подачу води, а після припинення подачі води його також слід вимкнути вручну.
НЕБЕЗПЕКА
Небезпека для осіб та матеріалу Установка алмазного буріння може бути пошкоджена, що підвищує ризик ураження електричним струмом.
 • Під час буріння отворів, спрямованих угору, негайно припиніть роботу у разі вимкнення системи відводу пилу (наприклад, через заповнення промислового пилососа для вологого прибирання).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека для осіб та матеріалу Під час буріння спрямованих угору отворів під кутом система уловлювання води вимикається. Установка алмазного буріння може бути пошкоджена, що підвищує ризик ураження електричним струмом.
 • Не здійснюйте буріння отворів угору під кутом.
Натиснувши кнопку режиму початкового буріння (коли інструмент зупинений або коли він працює на холостому ходу), Ви зменшуєте швидкість обертання для здійснення початкового буріння. Це дозволяє використовувати алмазні бурові коронки великого діаметра у режимі початкового буріння без зайвої вібрації та додаткових зусиль. Якщо натиснути кнопку режиму початкового буріння ще раз, ця функція буде деактивована, а установка алмазного буріння збільшить швидкість обертання до попереднього встановленого значення. Якщо функція початкового буріння не буде деактивована протягом 2 хвилин, установка алмазного буріння відключиться автоматично.
 1. Повільно відкривайте регулятор витрати води, доки не буде досягнута потрібна витрата води.
 2. Переведіть вимикач установки алмазного буріння у положення «I».
 3. Відкрийте пристрій фіксації каретки.
 4. Обертайте поворотну ручку, доки бурова коронка не торкнеться матеріалу основи.
 5. На початковому етапі буріння натискайте на інструмент лише злегка, доки бурова коронка не відцентрується. Тільки після цього можна збільшувати тиск.
 6. Регулюйте силу притискання відповідно до показань індикатора потужності буріння.

Вимкнення установки алмазного буріння

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека для осіб та матеріалу Під час буріння отворів, спрямованих угору, алмазна бурова коронка наповнюється водою. Установка алмазного буріння може бути пошкоджена, що підвищує ризик ураження електричним струмом.
 • Після закінчення буріння отворів, спрямованих угору, перш за все треба обережно злити воду. Для цього необхідно від'єднати подачу води на регуляторі витрати води і злити воду, відкривши регулятор витрати води. Вода не повинна стікати по двигуну та захисній кришці.
 1. Закрийте регулятор витрати води, розташований на установці алмазного буріння.
 2. Вийміть алмазну бурову коронку з бурового отвору.
 3. Вимкніть установку алмазного буріння.
 4. Закріпіть каретку на напрямній за допомогою пристрою фіксації каретки.
 5. У разі наявності вимкніть промисловий пилосос для вологого прибирання.

DD-HD 30: Від'єднання установки алмазного буріння від станини

 1. Закріпіть каретку на напрямній за допомогою пристрою фіксації каретки.
 2. Дістаньте кабель живлення з кабелепровода на захисній кришці каретки.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека для осіб та матеріалу Небезпека падіння установки алмазного буріння.
 • Надійно утримуйте інструмент колонкового буріння однією рукою за рукоятку.
 1. Послабте ексцентрик для фіксації установки алмазного буріння на каретці.
 2. Дістаньте ексцентрик.
 3. Зніміть установку алмазного буріння з каретки.
 4. Заштовхніть ексцентрик у каретку до упору.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Тримайте у чистоті хвостовик і затискний патрон установки алмазного буріння, а також наносіть на них невелику кількість мастила.
 • Регулярно очищайте зовнішні поверхні інструмента вологою ганчіркою. Для видалення бруду заборонено застосовувати водяний розпилювач, парогенератор або струмінь води.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

DD-HD 30: Установлення вільного ходу між напрямною та кареткою

За допомогою 4 гвинтів для регулювання, що розташовані на каретці, Ви можете встановити вільний хід між напрямною та кареткою.
 1. Послабте гвинти для регулювання за допомогою торцевого шестигранного ключа SW5 (не виймайте).
 2. За допомогою гайкового ключа SW19 проверніть гвинти для регулювання і одночасно притисніть ролики до напрямної.
 3. Затягніть гвинти для регулювання. Каретку відрегульовано правильно, якщо вона без установки алмазного буріння залишається у своєму робочому положенні, а з установкою алмазного буріння пересувається вниз.

Заміна вугільних щіток

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм через ураження електричним струмом !
 • До обслуговування та ремонту інструмента може бути допущений лише професійно підготовлений авторизований персонал! Цей персонал повинен пройти спеціальний інструктаж відносно можливих ризиків.
Індикатор технічного обслуговування з'являється на дисплеї, коли вугільні щітки вимагають заміни. Завжди замінюйте обидві вугільні щітки одночасно.
 1. Від'єднайте установку алмазного буріння від мережі живлення.
 2. Відкрийте захисні кришки вугільних щіток ліворуч та праворуч від двигуна.
  • Зверніть увагу на те, як встановлені вугільні щітки та укладені багатожильні кабелі!
 3. Зніміть відпрацьовані вугільні щітки з установки алмазного буріння.
 4. Установіть нові вугільні щітки таким самим чином, як були встановлені старі вугільні щітки.
  • Під час заміни слідкуйте за тим, щоб не пошкодити ізоляцію сигнального дроту.
 5. Пригвинтіть захисні кришки вугільних щіток ліворуч та праворуч від двигуна.
 6. Щоб досягти припрацювання вугільних щіток, використовуйте інструмент без перерви протягом 1 хвилини на холостому ходу.
  Після заміни вугільних щіток на дисплеї з'являється індикатор припрацювання після заміни вугільних щіток . Індикатор виконання показує залишковий час до закінчення процесу припрацювання.
  Якщо не дотриматися вимоги щодо роботи інструмента протягом 1 хвилини на холостому ходу, це значно зменшить ресурс вугільних щіток.

Транспортування та зберігання

УВАГА
Небезпека під час роботи за низьких температур! Якщо вода потрапить до внутрішньої частини інструмента, це може призвести до пошкодження інструмента, а також підвищити ризик ураження електричним струмом.
 • За температури нижче нуля в інструменті не повинна залишатись вода.
Транспортування
 • Забороняється транспортувати інструмент із установленим змінним робочим інструментом.
 • Надійно закріплюйте інструмент під час транспортування.
 • Після транспортування інструмента завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
Зберігання
 • На час зберігання інструмента відкрийте регулятор витрати води.
 • На час зберігання інструмента завжди виймайте його штепсельну вилку з розетки.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Якщо інструмент знаходився на зберіганні протягом тривалого часу, завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Установка алмазного буріння готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Система блокування повторного увімкнення
На момент відновлення живлення вимикач інструмента був установлений у положення I .
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
Установка алмазного буріння перенавантажена
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
 • Не допускайте перенавантаження установки алмазного буріння (наприклад, через безперервне спрацьовування фрикційної муфти).
Перевищений максимальний час роботи інструмента у режимі початкового буріння.
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
У двигун потрапила вода.
 • Поставте установку алмазного буріння у тепле сухе місце та зачекайте, доки вона повністю не просохне.
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
Несправність мережі живлення – безперервність енергопостачання була порушена.
 • Перевірте, чи не обумовлена несправність роботою інших приладів, підключених до мережі живлення або до генератора, якщо він використовується.
 • Перевірте довжину використовуваного подовжувального кабелю.
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
Двигун перегрівся. Процес охолодження завершений.
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
Image alternative
Перегрів
Двигун перегрівся. Установка алмазного буріння перебуває у режимі охолодження – працює на холостому ходу.
 • Зачекайте декілька хвилин, поки двигун не охолоне, або дайте установці алмазного буріння попрацювати на холостому ходу, щоб прискорити процес охолодження. Після досягнення нормальної температури індикатор згасне, а установка алмазного буріння перейде до режиму блокування повторного увімкнення. Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
Image alternative
Підійшов строк заміни вугільних щіток.
Майже досягнута межа зношення вугільних щіток. Установку алмазного буріння можна використовувати ще декілька годин, доки вона не вимкнеться автоматично.
 • Замініть вугільні щітки за першої можливості.
Image alternative
Нові вугільні щітки потребують припрацювання.
Були встановлені нові вугільні щітки, які потребують припрацювання.
 • Щоб досягти припрацювання вугільних щіток, використовуйте інструмент без перерви протягом 1 хвилини на холостому ходу.
Image alternative
Активація режиму початкового буріння неможлива
Установка алмазного буріння продовжує буріння.
 • Обертайте поворотну ручку, доки бурова коронка не перестане торкатися матеріалу основи.
Двигун перегрівся. Установка алмазного буріння перебуває у режимі охолодження – працює на холостому ходу.
 • Завершіть роботу інструмента у режимі охолодження.
Image alternative
Недостатня напруга – Установка алмазного буріння не розвиває повну потужність.
Несправність мережі живлення – стався стрибок напруги.
 • Перевірте, чи не обумовлена несправність роботою інших приладів, підключених до мережі живлення або до генератора, якщо він використовується.
 • Перевірте довжину використовуваного подовжувального кабелю .
Image alternative
На багатофункціональному дисплеї відображається індикація швидкості «0», та алмазна бурова коронка не обертається.
Перемикач редуктора не входить у зачеплення.
 • Натискайте на перемикач редуктора, доки він не увійде у зачеплення.
Image alternative
З'єднання перервано
Установлене раніше підключення Bluetooth було перерване.
 • Переконайтеся, що між інструментом та приладдям не знаходяться сторонні об'єкти. Умови навколишнього середовища, наприклад стіни з армованого бетону, можуть впливати на якість з'єднання.
 • Повторіть процедуру підключення приладдя до установки алмазного буріння.
Image alternative
Bluetooth вимкнений
Функція Bluetooth деактивована.
 • Активуйте функцію Bluetooth. Одночасно натисніть кнопки Image alternative і Image alternative.
Інша установка алмазного буріння за допомогою функції Bluetooth автоматично підключилась до використовуваного приладдя (наприклад, до системи обробки води).
Декілька установок алмазного буріння об'єднані у пару з одним й тим самим приладдям. Приладдя завжди автоматично об'єднується у пару з тією установкою алмазного буріння, яка забезпечує найшвидше установлення підключення.
 • Вимкніть і знову увімкніть функцію Bluetooth приладдя та повторіть підключення установки алмазного буріння до приладдя.
Алмазна бурова коронка не обертається.
Алмазну бурову коронку заклинило у матеріалі основи.
 • Вивільніть алмазну бурову коронку за допомогою гайкового ключа: Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки. Візьміться гайковим ключем за алмазну бурову коронку ближче до хвостовика та вивільніть алмазну бурову коронку, обертаючи її.
 • Буріння із закріпленням на станині: Обертаючи поворотну ручку, спробуйте вивільнити алмазну бурову коронку за рахунок зворотно-поступального руху каретки.
Знижується швидкість буріння.
Досягнута максимальна глибина буріння.
 • Видаліть буровий керн та скористайтеся подовжувачем для бурової коронки.
Буровий керн заклинює в алмазній буровій коронці.
 • Витягніть буровий керн.
Специфікація алмазної бурової коронки не відповідає матеріалу основи.
 • Скористайтеся алмазною буровою коронкою, специфікація якої відповідає матеріалу основи.
Матеріал містить значну кількість сталі (на це вказує чиста вода з металевою стружкою).
 • Скористайтеся алмазною буровою коронкою, специфікація якої відповідає матеріалу основи.
Алмазна бурова коронка несправна.
 • Перевірте алмазну бурову коронку на наявність пошкоджень та за необхідності замініть її.
Вибрана невірна швидкість.
 • Виберіть вірну швидкість.
Замала сила притискання.
 • Збільште силу притискання.
Замала потужність інструмента.
 • Виберіть наступну меншу швидкість.
Алмазна бурова коронка затупилася.
 • Загостріть алмазну бурову коронку за допомогою плити для заточення.
Занадто велика витрата води.
 • Зменште витрату води за допомогою відповідного регулятора.
Недостатня витрата води.
 • Перевірте лінію подачі води до алмазної бурової коронки або збільште витрату води за допомогою відповідного регулятора.
Пристрій фіксації каретки закритий.
 • Відкрийте пристрій фіксації каретки.
Пил заважає подальшому бурінню.
 • Використовуйте відповідну систему видалення пилу.
Поворотна ручка обертається без відчутного опору.
Зрізний штифт пошкоджений.
 • Замініть зрізний штифт.
Не вдається вставити алмазну бурову коронку у затискний патрон.
Хвостовик/затискний патрон забруднений або пошкоджений.
 • Прочистьте та змажте хвостовик/затискний патрон або замініть їх.
Із муфти для подачі води або з корпуса редуктора витікає вода.
Занадто високий тиск води.
 • Зменште тиск води.
Під час роботи вода витікає із затискного патрона.
Алмазна бурова коронка затягнута у затискному патроні недостатньо надійно.
 • Затягніть алмазну бурову коронку сильніше.
 • Витягніть алмазну бурову коронку. Поверніть алмазну бурову коронку приблизно на 90° навколо її осі. Установіть алмазну бурову коронку на місце.
Хвостовик/затискний патрон забруднений.
 • Прочистьте та змажте хвостовик/затискний патрон.
Дефект ущільнення затискного патрона або хвостовика.
 • Перевірте ущільнювач та за необхідності замініть його.
Відсутня подача води.
Трубка подачі води засмічена.
 • Збільште тиск води або промийте трубку, пустивши по ній воду у зворотному напрямку.
 • Прочистьте вхідний та вихідний отвори трубки подачі води.
Занадто великий вільний хід бурової системи.
Алмазна бурова коронка затягнута у затискному патроні недостатньо надійно.
 • Затягніть алмазну бурову коронку сильніше.
 • Витягніть алмазну бурову коронку. Поверніть алмазну бурову коронку приблизно на 90° навколо її осі. Установіть алмазну бурову коронку на місце.
Хвостовик/затискний патрон несправний.
 • Перевірте хвостовик та затискний патрон, за необхідності замініть їх.
Каретка має занадто великий вільний хід.
Послаблені гвинтові з'єднання на станині.
 • Переконайтеся, що гвинти на станині міцно затягнуті, та за необхідності затягніть їх.
Станина закріплена неналежним чином.
 • Закріпіть станину належним чином.
Послаблене з'єднання між установкою алмазного буріння й кареткою та/або розпірними деталями.
 • Перевірте з'єднання та за необхідності закріпіть установку алмазного буріння знову.

Установка алмазного буріння не готова до роботи

Несправність
Можлива причина
Рішення
Image alternative
Індикація на багатофункціональному дисплеї відсутня.
Система захисту від струму витоку (PRCD) не увімкнена.
 • Перевірте функціональність системи захисту від струму витоку (PRCD) та увімкніть її.
Порушене енергопостачання.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
 • Перевірте гнізда, кабель живлення, електричні дроти та запобіжник мережі.
У двигун потрапила вода.
 • Поставте установку алмазного буріння у тепле сухе місце та зачекайте, доки вона повністю не просохне.
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.
Image alternative
Інструмент потребує сервісного обслуговування.
Зношені вугільні щітки.
У двигун потрапила вода.
 • Поставте установку алмазного буріння у тепле сухе місце та зачекайте, доки вона повністю не просохне.
 • Вимкніть установку алмазного буріння, а потім увімкніть її знову.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Рекомендовані дії з утилізації бурового шламу

Згідно з нормами охорони довкілля потрапляння бурових відходів у ріки, озера або інші природні водойми без відповідної попередньої обробки неприпустиме. Відповідну інформацію та інструкції можна одержати у представників місцевих органів влади.
 1. Зберіть буровий шлам (наприклад, промисловим пилососом для вологого прибирання).
 2. Дайте відходам відстоятися та викиньте тверді матеріали на смітник промислових відходів (додавання флокулянтів прискорює процес відстоювання).
 3. Перш ніж зливати залишкову воду (значення ph > 7) у каналізацію, її варто нейтралізувати додаванням кислих реагентів або розбавити великою кількістю води.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .

Додаткова інформація

RoHS Китай (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Китаю.
RoHS Тайвань (директива Тайваню про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Тайваню.