Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (EN ZH) [169 KB]

TE 6-CL

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Попередження! Перед використанням продукту слід обов'язково прочитати та зрозуміти інструкцію з експлуатації, що додається, у тому числі інструкції, вказівки з техніки безпеки, попереджувальні вказівки, ілюстрації та технічні характеристики. Зокрема, ознайомтеся з усіма інструкціями, вказівками з техніки безпеки, попереджувальними вказівками, ілюстраціями, технічними характеристиками, а також інформацією щодо компонентів та функцій. Недотримання цієї вимоги може призвести до ризику ураження електричним струмом, виникнення пожежі та/або тяжких травм. Зберігайте інструкцію з експлуатації, зокрема всі інструкції, вказівки з техніки безпеки та попереджувальні вказівки, щоб можна було звернутися до них у майбутньому.
 • Інструкція з експлуатації, що додається до продукту, відповідає стану науки і техніки, актуальному на момент її друку. Більш актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти в інтернеті на сторінці з інформацією про продукти Hilti. Для цього перейдіть за посиланням або QR-кодом у цій інструкції з експлуатації, що позначені символом Image alternative.
 • У разі зміни власника передавайте продукт лише разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Наведена на рисунках нумерація позначає порядок виконання важливих робочих кроків або показує важливі деталі, необхідні для виконання цих робочих кроків. У тексті ці робочі кроки або деталі виділяються відповідними цифрами, наприклад (3) .
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Безударне свердління отворів
Image alternative Ударне свердління отворів
Image alternative Довбання отворів
Image alternative Позиціонування зубила
Image alternative Номінальна швидкість обертання під час холостого ходу
Image alternative Кількість обертів на хвилину
Image alternative Клас захисту II (подвійна ізоляція)
Image alternative Інструмент підтримує бездротову передачу даних та є сумісним із платформами iOS та Android.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Перфоратор
  TE 6-CL
  Версія
  02
  Серійний номер

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки, ознайомтеся з малюнками та технічними даними цього електроінструмента. Щонайменше недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструментів утворюються іскри, від яких можуть зайнятися легкозаймисті випари або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб. Щонайменше відволікання може призвести до втрати контролю над інструментом.
Електрична безпека
 • Штепсельна вилка електроінструмента повинна підходити до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати перехідні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. У разі використання оригінальних штепсельних вилок і відповідних розеток знижується ризик ураження електричним струмом.
 • Під час роботи намагайтеся не торкатися заземлених поверхонь, наприклад труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо Ваше тіло перебуває в контакті із системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
 • Захищайте електроінструменти від дощу та вологи. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
 • Використовуйте з'єднувальний кабель тільки за призначенням, не переносьте за нього електроінструмент, не користуйтеся ним для підвішування інструмента та не тримайтеся за нього, дістаючи штепсельну вилку з розетки. Оберігайте з'єднувальний кабель від впливу високих температур, від дії мастил та контакту з гострими кромками або рухомими частинами інструмента. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
 • Працюючи з електроінструментом під відкритим небом, використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, призначеного для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 • Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму витоку. Використання автомата захисту від струму витоку зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди надягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад респіратора, захисного взуття на нековзній підошві, захисного шолома або шумозахисних навушників – залежно від різновиду електроінструмента та особливостей його застосування – зменшує ризик травмування.
 • Уникайте випадкового вмикання електроінструмента. Переконайтеся в тому, що електроінструмент вимкнений, перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або приєднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його. Якщо під час перенесення електроінструмента тримати палець на вимикачі або приєднувати інструмент до джерела живлення увімкненим, це може призвести до нещасного випадку.
 • Перш ніж вмикати електроінструмент, від'єднайте від нього все налагоджувальне приладдя або гайкові ключі. Приладдя або ключ, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть стати причиною отримання травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтеся повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам більш упевнено контролювати електроінструмент у разі виникнення несподіваних обставин.
 • Надягайте відповідний робочий одяг. Не надягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте за тим, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
 • Якщо передбачена можливість установлення системи пиловидалення та пилозбірників, обов'язково переконайтеся в тому, що вони правильно приєднані й використовуються належним чином. Застосування системи видалення пилу дозволяє зменшити негативний вплив пилу на персонал.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з електроінструментами навіть у тому випадку, коди Ви добре знайомі з тим чи іншим електроінструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
Використання електроінструмента та належний догляд за ним
 • Не допускайте перенавантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, призначений для виконання відповідної роботи. При використанні належного електроінструмента забезпечуються більш висока якість та безпека виконання робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
 • Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який неможливо вмикати або вимикати, є небезпечним і підлягає ремонту.
 • Перш ніж розпочинати налаштування інструмента, виконувати заміну приладдя або робити перерву в роботі, не забудьте вийняти штепсельну вилку з розетки та/або вийняти з інструмента змінну акумуляторну батарею. Такий запобіжний захід допоможе уникнути випадкового вмикання електроінструмента.
 • Електроінструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці вказівки. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Електроінструменти та їх приладдя потребують дбайливого догляду. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування електроінструментів.
 • Слідкуйте за тим, щоб ріжучі інструменти завжди залишались чистими та належним чином заточеними. Дбайливо доглянутий ріжучий інструмент із гострими різальними кромками не так часто заклинюється, і з ним легше працювати.
 • Під час експлуатації електроінструмента, приладдя до нього, робочих інструментів тощо дотримуйтеся наведених у цьому документі вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання електроінструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Слідкуйте за тим, щоб поверхні рукояток були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом. Якщо поверхні рукояток слизькі, це унеможливлює впевнене контролювання електроінструмента у непередбачених ситуаціях.
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт електроінструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить функціональність електроінструмента.

Вказівки з техніки безпеки стосовно роботи з перфоратором

Указівки з техніки безпеки для виконання усіх типів робіт
 • Використовуйте захисні навушники. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
 • Використовуйте додаткові рукоятки, що входять до комплекту постачання інструмента. Адже втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
 • Якщо під час виконання робіт змінний робочий інструмент може натрапити на приховану електропроводку або кабель живлення, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Указівки з техніки безпеки під час застосування довгих свердел
 • Завжди розпочинайте свердління за низької швидкості обертання, попередньо встановивши свердло на оброблюваний об'єкт. Якщо свердло обертатиметься із більшою швидкістю, то під час вільного обертання без контакту з оброблюваним об'єктом воно може деформуватися, що у свою чергу може спричинити травми.
 • На свердло дозволяється натискати лише у поздовжньому напрямку, не докладаючи при цьому надмірних зусиль. Невиконання цієї вказівки може призвести до руйнування свердла внаслідок його деформування або спричинити травми внаслідок втрати контролю над інструментом.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Слідкуйте за тим, щоб рукоятки були чистими та сухими, та не допускайте їхнього забруднення мастилом.
 • Переконайтеся в тому, що бокова рукоятка правильно змонтована і належним чином закріплена. Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за передбачені для цього рукоятки.
 • Щоб під час роботи у Вас не затерпали руки, робіть перерви та виконуйте вправи на розслаблення і розминання пальців з метою покращення кровообігу в них.
 • Використання інструмента вимагає певної фізичної сили. Крім того, він не призначений для використання особами, які не пройшли належний інструктаж.
 • Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.
 • Уникайте контакту з деталями інструмента, що обертаються. Умикати інструмент дозволяється лише в межах робочої зони. Контакт із деталями, що обертаються, зокрема з обертовими робочими інструментами, може призвести до отримання тяжких травм.
 • Пил, що містить такі матеріали, як фарба на основі свинцю, тирса деяких порід деревини, бетон, цегла, кварцові гірські породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я. Контакт із таким пилом або його вдихання може викликати алергійні реакції та/або захворювання дихальних шляхів у користувача інструмента та у людей, які знаходяться поруч. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматом, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азбест, допускаються лише фахівці зі спеціальною підготовкою. За можливості використовуйте систему видалення пилу. Для забезпечення належного видалення пилу використовуйте відповідний пересувний пилосос. Під час роботи користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що обробляється. Подбайте про належну вентиляцію робочого місця. Дотримуйтеся чинних у своїй країні норм і приписів щодо оброблюваних матеріалів.
 • Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає місцевим вимогам щодо захисту від пилу.
 • Дотримуйтеся національних вимог з охорони праці.
Належне використання електроінструментів та дбайливий догляд за ними
 • Надійно зафіксуйте оброблюваний об'єкт. Для належної фіксації оброблюваного об'єкта використовуйте затискний пристрій або лещата. Це забезпечить кращу фіксацію оброблюваного об'єкта у порівнянні з утримуванням його рукою; крім того, це вивільнить обидві руки для роботи з інструментом.
 • Переконайтеся в тому, що змінний робочий інструмент оснащений відповідним затискним пристроєм, який підходить до інструмента, а також перевірте, чи належним чином змінний робочий інструмент зафіксований у затискному патроні.
 • При вимкненні струму в мережі електроживлення вимкніть інструмент і витягніть його штепсель з розетки, а також не забудьте поставити його вимикач на запобіжник. Це допоможе уникнути випадкового увімкнення інструмента після відновлення живлення в електромережі.
Електрична безпека
 • Перед початком роботи перевіряйте робоче місце на наявність прихованих електричних кабелів, газових та водопровідних труб, наприклад за допомогою металошукача. Відкриті металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму, якщо, зокрема, під час роботи будуть випадково пошкоджені електричні кабелі. Це становитиме серйозну небезпеку ураження електричним струмом.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента і в разі його пошкодження забезпечте його заміну фахівцем-електриком. Якщо з'єднувальний кабель електроінструмента зазнав пошкоджень, його необхідно замінити на спеціально налагоджений і затверджений з'єднувальний кабель, який можна замовити у службі сервісного обслуговування. Регулярно перевіряйте стан подовжувальних кабелів і замінюйте їх у разі пошкодження. Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, до нього заборонено навіть торкатися. Вийміть з розетки штепсельну вилку кабелю живлення. Пошкоджені дроти живлення та подовжувальні кабелі становлять серйозну небезпеку враження електричним струмом.
 • У разі частої обробки електропровідних матеріалів забруднені ними електроінструменти регулярно здавайте на перевірку до сервісної служби компанії Hilti . Якщо на поверхні інструмента накопичується волога та пил, особливо від струмопровідних матеріалів, це може за несприятливих умов призвести до ураження електричним струмом.
Безпека на робочому місці
 • Під час наскрізного свердління укріпіть відповідну ділянку поверхні з протилежного боку деталі. Осколки можуть розлітатися у різні боки та/або вниз і травмувати інших людей.
Персональна безпека
 • Надягайте захисні рукавиці. Під час використання перфоратор може нагріватися. Контакт із робочим інструментом під час його заміни може призвести до отримання порізів або опіків.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Затискний патрон із пилозахисною кришкою
 2. Обмежувальний упор
 3. Перемикач функцій
 4. Вимикач
 5. Рукоятка
 6. Перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки
 7. Бокова рукоятка

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою електричний перфоратор. Він призначений для свердління отворів у бетоні, цегляній кладці, гіпсокартоні, деревині, пластику та металі. Перфоратор може також бути використаний для легких довбальних робіт на цегляній кладці та для чистової обробки поверхні бетону.

 • Експлуатація інструмента можлива лише за умови, що напруга і частота мережі живлення відповідають вказаним на заводській табличці значенням.

Комплект постачання

Перфоратор, бокова рукоятка, обмежувальний упор, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group | США: www.hilti.com

Технічні дані

Перфоратор

Номінальна напруга, номінальний струм, частота та/або номінальна споживана потужність вказані на заводській табличці інструмента, передбаченій для Вашої країни.
Якщо живлення інструмента здійснюється від генератора або трансформатора, то його вихідна потужність має принаймні вдвічі перевищувати номінальну споживану потужність, вказану на заводській табличці інструмента. Робоча напруга трансформатора або генератора повинна постійно перебувати у межах від +5 % до -15 % від номінальної напруги інструмента.

TE-6-CL
Маса згідно з процедурою EPTA 01
3,2 кг
Ø свердла для перфоратора
5 мм … 28 мм
Ø свердла для деревини
3 мм … 20 мм
Ø свердла для металу
≤ 13 мм

Дані про шум та значення вібрації, виміряні згідно зі стандартом EN 62841

Наведені у цих рекомендаціях значення звукового тиску та вібрації були виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння електроінструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження.
Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу.
Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких виріб залишається вимкненим або працює на холостому ходу. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу.
Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: проводити своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, тримати руки у теплі, належним чином організовувати робочий процес.
Дані про шум
Рівень шумової потужності (LWA)
100 дБ(А)
Похибка для рівня шумової потужності (KWA)
3 дБ(А)
Рівень звукового тиску (L pA)
89 дБ(А)
Похибка для рівня звукового тиску (KpA)
3 дБ(А)
Дані про вібрацію
Рівень вібрації, що створюється під час довбання отворів (ah, Cheq)
10,1 м/с²
Рівень вібрації, що створюється під час ударного свердління отворів у бетоні (ah, HD)
17,3 м/с²
Похибка наведених вище значень вібрації (K)
1,5 м/с²

Використання подовжувального кабелю

Image alternative
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через пошкодження кабелю! Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, торкатися до них заборонено. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки.
 • Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель інструмента. Якщо Ви виявили його пошкодження зверніться до фахівця-електрика, щоб замінити кабель.
 • Використовуйте тільки дозволені для цієї області застосування подовжувальні кабелі з достатнім поперечним перерізом дроту. Інакше може спостерігатися зниження потужності інструмента і перегрівання кабелю.
 • Регулярно перевіряйте подовжувальний кабель на наявність пошкоджень.
 • Пошкоджені подовжувальні кабелі підлягають заміні.
 • Для зовнішніх робіт застосовуйте лише дозволені для експлуатації кабелі, що мають відповідне маркування.

Підготовка до роботи

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Випадкове увімкнення інструмента.
 • Виймайте штепсельну вилку кабелю живлення з розетки, перш ніж задавати налаштування інструмента або замінювати приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Установлення бокової рукоятки

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Втрата контролю над інструментом.
 • Переконайтеся в тому, що бокова рукоятка правильно змонтована і належним чином закріплена. Переконайтеся, що стяжна стрічка знаходиться у призначеному для неї пазу на інструменті.
Image alternative
 1. Прокрутіть головку-фіксатор, щоб вивільнити тримач (стяжну стрічку) бокової рукоятки.
 2. Насадіть тримач (стяжну стрічку) спереду через затискний патрон у відповідний паз.
 3. Установіть бокову рукоятку у потрібне положення.
 4. Прокрутіть головку-фіксатор, щоб зафіксувати тримач (стяжну стрічку) бокової рукоятки.

Установлення обмежувального упору

Image alternative
 1. Натисніть і утримуйте деблокувальну кнопку на боковій рукоятці.
 2. Уставте обмежувальний упор спереду у передбачений для нього отвір у боковій рукоятці. Установіть обмежувач глибини на бажану глибину свердління.
 3. Відпустіть деблокувальну кнопку.
  • Обмежувальний упор зафіксований.

Установлення змінного робочого інструмента

Нанесіть мастило тонким шаром на хвостовик змінного робочого інструмента.
Використовуйте лише оригінальне мастило виробництва компанії Hilti . Використання неналежного мастила може спричинити несправність інструмента.
Image alternative
 1. Уставте змінний робочий інструмент у затискний патрон та, злегка натиснувши на нього, прокрутіть його, щоб він зафіксувався із чітким характерним звуком.
 2. Переконайтеся, що вставлений змінний робочий інструмент надійно зафіксований у патроні – для цього потягніть за робочий інструмент.
  • Інструмент готовий до роботи.

Експлуатація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через пошкодження кабелю! Якщо під час роботи було пошкоджено кабель живлення або подовжувальний кабель, негайно від'єднайте інструмент та кабелі від мережі живлення. Не торкайтеся пошкодженого місця!
 • Регулярно перевіряйте усі з'єднувальні кабелі. Замінюйте пошкоджені подовжувальні кабелі. Ремонт пошкоджених кабелів живлення доручайте кваліфікованому спеціалісту.
Зазвичай рекомендується використовувати автомат захисту від струму витоку (RCD) з максимальним струмом розмикання у 30 мА.

Обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки

Image alternative
 • Установіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки в положення «за годинниковою стрілкою» або «проти годинникової стрілки».

Безударне свердління отворів

Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Безударне свердління отворів» Image alternative.

Ударне свердління отворів

Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Ударне свердління отворів» Image alternative.

Позиціонування зубила

Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Позиціонування зубила» Image alternative.
  • Зубило може бути виставлене в 18 різних позиціях (через кожні 20°). Це надає можливість працювати пласкими та фасонними зубилами в оптимальному для кожного їх різновиду робочому положенні.

Довбання отворів

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм Втрата контролю над напрямом зубила.
 • Забороняється працювати, коли перемикач функцій знаходиться в положенні «Позиціювання зубила». Установіть перемикач функцій у положення «Довбання отворів» Image alternative, поки він не зафіксується.
Image alternative
 • Установіть перемикач функцій у положення «Довбання отворів» Image alternative.

Виймання змінного робочого інструмента

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок контакту зі змінним робочим інструментом! Змінний робочий інструмент може бути гарячим, а його кромки – гострими.
 • Під час заміни робочого інструмента використовуйте захисні рукавиці.
Image alternative
 1. Відведіть фіксатор змінного робочого інструмента назад до упору.
 2. Вийміть змінний робочий інструмент.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Здійснення догляду та технічного обслуговування інструмента, що підключений до мережі живлення, може призвести до тяжких травм та опіків.
 • Завжди діставайте штекер кабелю живлення з розетки, перш ніж розпочинати роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд
 • Обережно видаляйте накопичення бруду.
 • Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 • Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом! Проведення неавторизованого ремонту електричних частин інструмента може призвести до отримання тяжких травм та опіків.
 • До ремонту електричної частини інструмента залучайте лише фахівця-електрика.
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
 • Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для Вашого інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .

Заміна пилозахисної кришки

Image alternative
 1. Потягніть затискний патрон назад і зніміть пилозахисну кришку.
 2. Прочистьте затискний патрон.
 3. Установіть нову пилозахисну кришку на затискний патрон.

Заміна затискного патрона

ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм! Небезпека травмування користувача обмежувальним упором, який був встановлений, але не використовується.
 • Зніміть з інструмента обмежувальний упор.
Під час заміни затискного патрона установіть перемикач функцій у положення «Довбання отворів»  Image alternative.
Image alternative
 1. Потягніть вгору манжету затискного патрона.
 2. Зніміть затискний патрон із тримача.
 3. Потягніть вгору манжету прочищеного/нового затискного патрона.
 4. Установіть затискний патрон на тримач.
 5. Злегка поверніть затискний патрон, щоб зафіксувати його.

Транспортування та зберігання

Транспортування
 • Забороняється транспортувати інструмент із установленим змінним робочим інструментом.
 • Надійно закріплюйте інструмент під час транспортування.
 • Після транспортування інструмента завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
Зберігання
 • На час зберігання інструмента завжди виймайте його штепсельну вилку з розетки.
 • Зберігайте інструмент у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Якщо інструмент знаходився на зберіганні протягом тривалого часу, завжди перевіряйте усі його зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не вмикається.
Порушене енергопостачання.
 • Приєднайте інший інструмент до мережі живлення та перевірте його функціональність.
Відсутній удар.
Інструмент занадто холодний.
 • Установіть перфоратор на робочу поверхню та дайте йому попрацювати на холостому ходу. За необхідності повторіть операцію, доки ударний механізм не почне працювати.
Перемикач функцій знаходиться в положенні «Безударне свердління отворів» Image alternative.
 • Установіть перемикач функцій у положення «Ударне свердління отворів» Image alternative.
Перфоратор працює не на повну потужність.
Подовжувальний кабель має занадто малий поперечний переріз.
 • Використовуйте подовжувальний кабель із достатнім поперечним перерізом.
Вимикач неповністю натиснуто.
 • Натисніть на вимикач до упору.
Свердло не обертається.
Перемикач функцій не зафіксувався або знаходиться в положенні «Довбання отворів» Image alternative або «Позиціонування зубила» Image alternative.
 • Установіть перемикач функцій у положення «Безударне свердління отворів» Image alternative або «Ударне свердління отворів» Image alternative.
Свердло не вдається вивільнити з фіксатора.
Затискний патрон не повністю відведений назад.
 • Відведіть фіксатор змінного робочого інструмента назад до упору та вийміть змінний робочий інструмент.
Свердло не знімає стружку.
Інструмент установлений на обертання проти годинникової стрілки.
 • Установіть інструмент на обертання за годинниковою стрілкою.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .

Сертифікат відповідності

Image alternative
Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Image alternative
Ми підтверджуємо, що цей інструмент відповідає директиві RoHS про обмеження використання небезпечних речовин.

China RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Image alternative
Ми підтверджуємо, що цей інструмент відповідає директиві RoHS про обмеження використання небезпечних речовин.