Мова

R 6-22

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття
Image alternative Hilti Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Hilti Зарядний пристрій

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті.
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Клас захисту II (подвійна ізоляція)
Image alternative Для використання тільки в приміщеннях
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Якщо ця мітка проставлена на інструменті, це означає, що інструмент був сертифікований цим органом сертифікації для ринку США й Канади відповідно до стандартів, що застосовуються.

Інформація про інструмент

Інструменти Image alternative призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Радіоприймач
  R 6-22
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки

УВАГА! Обов'язково ознайомтеся зі всіма вказівками. Щонайменшого недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може бути досить для враження електричним струмом, пожежі та/або тяжких травм.
Зберігайте ці вказівки в надійному місці.
Безпека на робочому місці
 • Подбайте про належне освітлення робочої ділянки.
 • Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
 • Кріплення інструмента на стіні не передбачено.
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
Безпека персоналу
 • Інструмент не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, а також особами без відповідного досвіду та/або професійної підготовки. Якщо такі особи залучаються до експлуатації цього інструмента, відповідальна особа має проінструктувати їх щодо правил безпечного використання інструмента, а також наглядати за ними під час роботи з інструментом.
 • Поясніть дітям, що їм не можна грати з інструментом.
 • Якщо до експлуатації цього інструмента залучаються діти старше 8 років, відповідальна особа має проінструктувати їх щодо правил безпечного використання інструмента, а також наглядати за ними під час роботи з інструментом.
 • Перед початком роботи знімайте прикраси, зокрема персні або ланцюжки. Прикраси можуть спричинити коротке замикання, що призведе до опіків.
 • Намагайтеся не торкатися контактів.
Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними
 • Дотримуйтеся особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за нею можна спостерігати. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Якщо через годину акумуляторна батарея все ще залишається гарячою на дотик, це свідчить про її несправність. Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Сервісне обслуговування
 • Доручайте ремонт інструмента лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. Це забезпечить справність інструмента.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся наведених нижче вказівок з техніки безпеки, щоб гарантувати безпечне транспортування та використання літій-іонних акумуляторних батарей. Невиконання цих вказівок може призвести до подразнення шкіри, серйозних травм внаслідок контакту з корозійними речовинами, а також до хімічних опіків, пожежі та/або вибуху.
 • Користуйтеся лише повністю справними акумуляторними батареями.
 • Обережно поводьтеся з акумуляторними батареями, щоб уникнути їхнього пошкодження або витоку рідин, які є дуже небезпечними для здоров'я!
 • Забороняється вносити зміни до конструкції акумуляторних батарей або модифікувати їх!
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження або були пошкоджені іншим чином. Регулярно перевіряйте акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.
 • Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї із вторинних матеріалів або відремонтовані акумуляторні батареї.
 • Не застосовуйте акумуляторну батарею або акумуляторний електроінструмент у якості ударного інструмента.
 • Ніколи не піддавайте акумуляторні батареї впливу прямих сонячних променів, високих температур, іскор або відкритого вогню. Невиконання цієї вимоги може призвести до вибуху.
 • Не торкайтеся полюсів елементів живлення пальцями, робочими інструментами, прикрасами, а також іншими предметами зі струмопровідних матеріалів. Невиконання цієї вимоги може привести до пошкодження акумуляторної батареї, матеріальних збитків і травм.
 • Захищайте акумуляторні батареї від впливу дощу, вологи та рідин. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки, пожежу або вибух.
 • Використовуйте акумуляторну батарею тільки з тими електроінструментами та зарядними пристроями, для яких вона призначена. При цьому також дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкціях з експлуатації відповідних виробів.
 • Не використовуйте та не зберігайте акумуляторні батареї у вибухонебезпечному середовищі.
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за нею можна спостерігати. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Якщо через годину акумуляторна батарея все ще залишається гарячою на дотик, це свідчить про її несправність. Зверніться до сервісної служби компанії Hilti або ознайомтеся з указівками щодо техніки безпеки та належної експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей Hilti .
  Дотримуйтеся спеціальних указівок щодо транспортування, зберігання та використання літій-іонних акумуляторних батарей.
  Ознайомтеся з указівками щодо техніки безпеки та належної експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей Hilti : для цього відскануйте QR-код, наведений наприкінці цієї інструкції з експлуатації.

Опис

Огляд інструмента

Image alternative
 1. Дисплей
 2. Кнопка живлення
 3. Рукоятка
 4. Антена
 5. Регулятор
 6. Корпус
 7. Гумова оболонка
 8. Кнопка режиму
 9. Кнопка попереднього налаштування
 10. Кнопка Bluetooth
 11. Кнопка еквалайзера
 12. Кнопка налаштування часу
 13. Роз'єм USB
 14. Роз'єм AUX
 15. Акумуляторна батарея
 16. Інтерфейс NFC
 17. Відсік елементів живлення

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою акумуляторний радіоприймач для будівельних майданчиків. Він призначений для відтворення музики як радіоприймач або для відтворення звукового сигналу через підключення до різних зовнішніх пристроїв за допомогою інтерфейсу Bluetooth або кабелю AUX.

 • Інструмент розрахований на експлуатацію в умовах будівельного майданчика. Не піддавайте інструмент впливу вологи, зокрема захищайте його від проточної води.

 • Використовуйте цей інструмент виключно у закритих приміщеннях.

Image alternative
 • Використовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 22. Компанія Hilti рекомендує використовувати із цим інструментом акумуляторні батареї, зазначені у цій таблиці.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте лише наведені у цьому документі зарядні пристрої Hilti .

Комплект постачання

Радіоприймач, елементи живлення типу AAA (2 шт.), інструкція з експлуатації
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете придбати у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Bluetooth

Цей інструмент оснащений функцією Bluetooth (опція).
Bluetooth – це технологія бездротової передачі даних, завдяки якій два інструменти з інтерфейсом Bluetooth, розташовані на невеликій відстані, можуть обмінюватися між собою інформацією.

Варіанти індикації літій-іонної акумуляторної батареї

Літій-іонні акумуляторні батареї Hilti Nuron оснащені індикаторами, які можуть відображати стан заряду, повідомлення про несправності, а також позначати стан акумуляторної батареї.

Індикація стану заряду та повідомлень про несправність

Щоб відобразити одну з наведених нижче індикацій, короткочасно натисніть деблокувальну кнопку акумуляторної батареї.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм через падіння акумуляторної батареї!
 • Якщо Ви натиснули на деблокувальну кнопку, коли акумуляторна батарея встановлена в інструмент, будь ласка, переконайтеся, що вона належним чином зафіксована.
Після приєднання інструмента індикатор постійно показуватиме стан заряду акумуляторної батареї, а також можливі несправності.
Стан
Значення
Чотири (4) світлодіоди постійно горять зеленим кольором
Стан заряду: від 100 % до 71 %
Три (3) світлодіоди постійно горять зеленим кольором
Стан заряду: від 70 % до 51 %
Два (2) світлодіоди постійно горять зеленим кольором
Стан заряду: від 50 % до 26 %
Один (1) світлодіод постійно горить зеленим кольором
Стан заряду: від 25 % до 10 %
Один (1) світлодіод повільно мигає зеленим кольором
Стан заряду: < 10 %
Один (1) світлодіод швидко мигає зеленим кольором
Літій-іонна акумуляторна батарея повністю розряджена. Зарядіть акумуляторну батарею.
Якщо після заряджання акумуляторної батареї світлодіод продовжує швидко мигати, будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Один (1) світлодіод швидко мигає жовтим кольором
Літій-іонна акумуляторна батарея або приєднаний до неї інструмент перенавантажені, занадто гарячі або занадто холодні або виникла інша помилка.
Зачекайте, доки інструмент і акумуляторна батарея не нагріються або не охолонуть до належної робочої температури, та надалі уникайте перенавантаження інструмента під час використання.
Якщо індикація не зникає, будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Один (1) світлодіод горить жовтим кольором
Літій-іонна акумуляторна батарея та відповідний інструмент несумісні. Будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Один (1) світлодіод швидко мигає червоним кольором
Літій-іонна акумуляторна батарея заблокована та більше не може використовуватися. Будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Індикація стану акумуляторної батареї

Щоб відобразити індикацію стану акумуляторної батареї, натисніть і утримуйте деблокувальну кнопку протягом більше трьох секунд. Система не встановила жодних потенційних несправностей елемента живлення, обумовлених його неналежним використанням, наприклад падінням, проколюванням, пошкодженням внаслідок впливу високих температур тощо.
Стан
Значення
Усі світлодіоди послідовно загоряються, після чого один (1) світлодіод починає постійно горіти зеленим кольором.
Експлуатацію акумуляторної батареї можна продовжувати.
Усі світлодіоди послідовно загоряються, після чого один (1) світлодіод починає швидко мигати жовтим кольором.
Не вдалося завершити перевірку стану акумуляторної батареї. Повторіть операцію або зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Усі світлодіоди послідовно загоряються, після чого один (1) світлодіод починає постійно горіти червоним кольором.
Якщо використання приєднаного інструмента можна продовжувати, це означає, що залишкова ємність акумуляторної батареї становить менше 50 %.
Якщо використання приєднаного інструмента вже не можна продовжувати, це означає, що строк служби акумуляторної батареї закінчився та її потрібно замінити. Будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Індикація на дисплеї

Індикація на дисплеї
Індикація на дисплеї
Image alternative У якості джерела звуку обраний діапазон AM.
Image alternative У якості джерела звуку обраний діапазон FM.
Image alternative У якості джерела звуку обраний діапазон DAB. (Доступний не у всіх країнах.)
Для найкращої якості звучання завжди обирайте джерело звуку DAB, якщо його прийом доступний у Вашій місцевості.
Image alternative У якості джерела звуку обраний роз'єм AUX.
Image alternative У якості джерела звуку обраний пристрій, приєднаний за допомогою Bluetooth.
Image alternative Мобільний пристрій для відтворення музики приєднаний за допомогою Bluetooth.
Символ мигає, поки інструмент шукає можливі з'єднання або виконує підключення до пристрою.
Image alternative Показує налаштування низьких частот.
Image alternative Показує налаштування високих частот.
Image alternative Позначає, що відтворення відбувається у форматі стерео. Якщо сила прийому достатньо висока, відтворення автоматично відбувається у форматі стерео.
Image alternative Показує позицію зберігання радіостанції.
Image alternative Показує поточний час.
У режимі налаштувань символи мигають.
Image alternative Приймається занадто слабкий сигнал DAB.

Можливість розміщати мобільні пристрої на інструменті

Image alternative
Радіоприймач може відтворювати музику через підключення до зовнішніх мобільних пристроїв (наприклад, смартфонів або планшетних комп'ютерів) за допомогою інтерфейсу Bluetooth або кабелю AUX. Мобільні пристрої можна надійно розміщувати на радіоприймачі.

Технічні дані

Характеристики інструмента

Споживана потужність
160 Вт
Робоча напруга акумуляторної батареї
22 В
Акумуляторна батарея
Li-Ion
Маса (без акумуляторної батареї)
5,1 кг
Діапазон частот AM
526,5 кГц …1 606,5 кГц
Діапазон частот FM
87,5 МГц …108 МГц
DAB / DAB+
174 МГц …240 МГц
Вихідна напруга USB
5,0 В / 2,1 А
Температура навколишнього середовища
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Потужність випромінювання Bluetooth
7,30 дБм
Частота Bluetooth
2 402 МГц …2 480 МГц

Акумуляторна батарея

Робоча напруга акумуляторної батареї
21,6 В
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ …60 ℃
Температура зберігання
−20 ℃ …40 ℃
Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ …45 ℃

Підготовка до роботи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок непередбаченого увімкнення інструмента!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що відповідний інструмент вимкнений.
 • Від'єднайте акумуляторну батарею, перш ніж задавати налаштування інструмента або заміняти приладдя.
Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею в інструмент, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальну кнопку акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею з інструмента.

Установлення резервних елементів живлення

Без елементів живлення Ви не зможете зберігати налаштування.
Вірно визначайте полярність елементів живлення.
Image alternative
 1. Відкрийте кришку відсіку елементів живлення.
 2. Уставте у відповідний відсік 2 елементи живлення типу AAA, які входять до комплекту постачання.
 3. Установіть на місце кришку відсіку елементів живлення.

Увімкнення/вимкнення інструмента

Image alternative
 • Натисніть кнопку живлення.

Експлуатація

Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Установлення з'єднання Bluetooth

Якщо пристрій вимагатиме ввести код, будь ласка, введіть код 0000.
Image alternative
 1. Натисніть кнопку Bluetooth.
 2. Коли Ви вперше виконуєте з'єднання вручну, натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth протягом приблизно 2 секунд.
  • Символ Bluetooth мигатиме.
  • На мобільному пристрої виберіть радіоприймач Hilti .
  • Коли інструмент та зовнішній пристрій об'єднані в пару, на дисплеї інструмента з'являться та постійно світитимуться символ Bluetooth та символ сполучення.
 3. Якщо сполучення радіоприймача та мобільного пристрою вже виконувалось раніше, натисніть кнопку Bluetooth.
  • У цьому випадку з'єднання буде виконане автоматично, а на дисплеї почне мигати символ сполучення.
  • Радіоприймач шукає сигнал протягом не більше 3 хвилин.
  • Коли підключення інструмента та зовнішнього пристрою завершене, на дисплеї інструмента з'явиться символ сполучення.
  • Після того як радіоприймач знайде мобільний пристрій, об'єднаний з ним у пару, на дисплеї інструмента буде відображений символ Bluetooth.
 4. Якщо у Вас є ще один радіоприймач, Ви можете відтворювати музику через обидва інструменти одночасно у режимі стерео.
  • Радіоприймач (A) підключений до Вашого мобільного пристрою. Цей радіоприймач діє як головний інструмент.
  • Увімкніть радіоприймач (B) .
  • Натисніть кнопку Bluetooth на радіоприймачі (B) .
  • На головному радіоприймачі (A) натисніть кнопку попереднього налаштування (звуковий сигнал підтвердить успішне з'єднання).
  • Через короткий час музика почне відтворюватися за допомогою обох радіоприймачів у режимі стерео.

Установлення з'єднання NFC

Image alternative
 1. Активуйте функцію NFC на своєму мобільному пристрої, якщо вона не була активована раніше.
 2. Утримуйте мобільний пристрій упритул до інтерфейсу NFC на радіоприймачі. Він знаходиться з правого боку інструмента та позначений символом NFC.
  Якщо сполучення здійснюється вперше, Вам доведеться підтвердити з'єднання NFC на мобільному пристрої.

Налаштування джерела звуку

Image alternative
 1. Натисніть кнопку режиму.
 2. Виберіть потрібне джерело звуку.
  Ви можете обрати діапазони AM, FM, роз'єм AUX, з'єднання Bluetooth, а також діапазон DAB.

Пошук та зберігання радіостанцій

Щоб запустити автоматичний пошук радіостанцій, швидко прокрутіть регулятор на коротку відстань.
Image alternative
 1. За допомогою регулятора виберіть потрібну частоту.
 2. Натисніть кнопку попереднього налаштування.
 3. Щоб зберегти потрібну частоту, натисніть на регулятор.

Налаштування антени

Image alternative
 • Налаштуйте антену таким чином, щоб досягти найкращого прийому сигналу.

Налаштування гучності

Image alternative
 1. Обертайте кнопку живлення за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність.
 2. Обертайте кнопку живлення проти годинникової стрілки, щоб зменшити гучність.

Налаштування еквалайзера

Тут Ви можете задати налаштування низьких або високих частот.
Image alternative
 1. Натисніть кнопку еквалайзера (EQ) .
 2. Скористайтеся регулятором та виберіть низькі або високі частоти для налаштування.
 3. Задайте налаштування за допомогою регулятора.

Відтворення музики з мобільного пристрою через з'єднання Bluetooth

Для забезпечення належної якості музики установіть на зовнішньому пристрої дуже високий рівень гучності. Гучність музики, що відтворюється, слід налаштовувати безпосередньо на інструменті.
 1. Підключіть мобільний пристрій до радіоприймача за допомогою інтерфейсу Bluetooth.
 2. Виберіть режим відтворення (Bluetooth).
 3. Щоб увімкнути музику або поставити її на паузу, натисніть кнопку відтворення/паузи на мобільному пристрої або натисніть на регулятор.
 4. Щоб перейти до іншої пісні та відтворити її, скористайтеся кнопками зі стрілками на мобільному пристрої або обертайте регулятор.

Відтворення музики із зовнішнього пристрою через роз'єм AUX

Для забезпечення належної якості музики установіть на зовнішньому пристрої дуже високий рівень гучності. Гучність музики, що відтворюється, слід налаштовувати безпосередньо на інструменті.
Image alternative
 1. Виберіть режим відтворення (AUX або Bluetooth).
 2. Щоб увімкнути музику або поставити її на паузу, натисніть кнопку відтворення/паузи на зовнішньому пристрої.
 3. Щоб перейти до іншої пісні та відтворити її, скористайтеся кнопками зі стрілками на зовнішньому пристрої.

Налаштування часу

Ви можете увімкнути або вимкнути автоматичну синхронізацію часу інструмента із часом радіостанції.
Image alternative
 1. Натисніть кнопку налаштування часу.
 2. Задайте потрібне значення часу за допомогою регулятора.
 3. Щоб зберегти налаштування часу, короткочасно натисніть на регулятор.
 4. Якщо Вам потрібно синхронізувати час, виберіть відповідне налаштування за допомогою регулятора та короткочасно натисніть на нього.

Функція заряджання від роз'єму USB

Роз'єм USB призначений виключно для заряджання зовнішніх пристроїв. Передача даних неможлива.
Image alternative
 • Підключіть мобільний пристрій за допомогою кабелю USB до роз'єму USB радіоприймача.

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за виробом
 • Видаляйте накопичення бруду обережно.
 • Якщо конструкцією інструмента передбачені вентиляційні прорізи, обережно прочищайте їх м'якою сухою щіткою.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Для чищення контактів інструмента використовуйте чисту суху тканину.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею із заблокованими вентиляційними прорізами. Обережно прочищайте вентиляційні прорізи м'якою сухою щіткою.
 • Уникайте зайвого контакту акумуляторної батареї з пилом або брудом. Ніколи не піддавайте акумуляторну батарею впливу високої вологості (зокрема, не занурюйте її у воду та не залишайте під дощем).
  Якщо рідина потрапила всередину акумуляторної батареї, з нею слід поводитися як із пошкодженою акумуляторною батареєю. Ізолюйте акумуляторну батарею у контейнері з незаймистого матеріалу та зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 • Не допускайте забруднення акумуляторної батареї сторонніми мастильними матеріалами. Слідкуйте за тим, щоб на акумуляторній батареї не накопичувалась занадто велика кількість пилу або бруду. Видаляйте забруднення з акумуляторної батареї м'якою сухою щіткою або чистою сухою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
  Не торкайтеся контактів акумуляторної батареї та не видаляйте з них мастильні матеріали, нанесені на заводі виробника.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини інструмента на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
 • Не використовуйте інструмент у разі виявлення пошкоджень та/або порушень функціональності. Негайно передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після завершення робіт з догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані компанією Hilti запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Транспортування та зберігання акумуляторних інструментів та акумуляторних батарей

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Діставайте акумуляторну(-і) батарею(-ї).
 • Ніколи не перевозьте акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил, які регламентують порядок перевезення акумуляторних батарей.
 • Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим транспортуванням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому прохолодному місці. Дотримуйтеся діапазону температур, зазначеного у технічних даних інструмента.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після закінчення процесу заряджання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на сонці, біля джерел тепла або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим зберіганням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Радіоприймач не вмикається.
Акумуляторна батарея розряджена
 • Зарядіть акумуляторну батарею або вставте нову акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея несправна
 • Перевірте акумуляторну батарею, одночасно натиснувши на дві кнопки, розташовані з її боків. Якщо світлодіоди при цьому загоряються, це вказує на можливу несправність радіоприймача. Якщо світлодіоди при цьому не загоряються, це вказує на можливу несправність акумуляторної батареї.
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Радіоприймач несправний
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Мигає рамка символу елемента живлення, однак поле стану заряду не заповнене (ця індикація відображається на короткий час, після чого інструмент вимикається).
Акумуляторна батарея занадто гаряча
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея охолоне.
Акумуляторна батарея занадто холодна
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея прогріється.
Акумуляторна батарея несправна
 • Перевірте акумуляторну батарею, одночасно натиснувши на дві кнопки, розташовані з її боків. Якщо світлодіоди при цьому загоряються, це вказує на можливу несправність радіоприймача. Якщо світлодіоди при цьому не загоряються, це вказує на можливу несправність акумуляторної батареї.
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Налаштування, наприклад параметри часу, не зберігаються.
Елементи живлення розряджені
 • Установіть резервні елементи живлення.

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок неналежної утилізації! Небезпека для здоров'я внаслідок контакту з газами або рідинами, що виходять з акумуляторної батареї.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .

Додаткова інформація

China RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Китаю.
RoHS Тайвань (директива Тайваню про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Тайваню.

Літій-іонні акумуляторні батареї Hilti

Указівки щодо техніки безпеки та належної експлуатаціїУ цьому документі термін «акумуляторна батарея» використовується для позначення літій-іонних акумуляторних батарей Hilti, які є придатними до повторного заряджання та складаються з декількох літій-іонних елементів. Ці акумуляторні батареї призначені для електроінструментів Hilti та можуть використовуватися тільки з ними. Застосовуйте лише оригінальні акумуляторні батареї Hilti !
Акумуляторні батареї Hilti проектуються та виробляються згідно з найсучаснішими технологіями та оснащуються системами контролю, керування та захисту елементів.
ОписАкумуляторні батареї складаються з елементів, які містять літій-іонні матеріали, що накопичують електричний заряд, забезпечуючи високу густину енергії. На відміну від нікель-металгідридних та нікель-кадмієвих акумуляторних батарей, літій-іонним акумуляторним батареям притаманний лише незначний ефект пам'яті. Проте вони є дуже чутливими до зовнішніх навантажень, глибокого розряджання або високих температур. Додаткова інформація наведена у розділі « Безпека »
Із переліком інструментів, призначених для використання з нашими акумуляторними батареями, Ви можете ознайомитися у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті
www.hilti.group | США: www.hilti.com
Безпека
 • Забороняється вносити зміни до конструкції акумуляторних батарей або модифікувати їх!
 • Ніколи не використовуйте елементи живлення із вторинних матеріалів або відремонтовані елементи живлення, якщо вони не були рекомендовані сервісною службою компанії Hilti .
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. Регулярно перевіряйте акумуляторні батареї на наявність пошкоджень, наприклад ум'ятин, тріщин або проколів.
 • Не застосовуйте акумуляторну батарею або акумуляторний електроінструмент у якості ударного інструмента.
 • Якщо з акумуляторної батареї виступає рідина, не допускайте її контакту з очима та шкірою!
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї »
 • Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, рідина, що знаходиться всередині, може витікати та забруднювати предмети, які знаходяться поблизу. Для чищення забруднених деталей використовуйте теплий мильний розчин, а пошкоджені акумуляторні батареї замінюйте.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї »
 • Ніколи не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, іскор або відкритого вогню. Це може призвести до вибуху.
 • Не торкайтеся полюсів елементів живлення пальцями, робочими інструментами, прикрасами, а також іншими металевими предметами. Це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки або вибух.
 • Захищайте акумуляторні батареї від впливу дощу та вологи. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки або вибух.
 • Використовуйте акумуляторну батарею тільки з тими електроінструментами та зарядними пристроями, для яких вона призначена. При цьому також дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкціях з використання відповідних виробів.
 • Забороняється зберігати або використовувати акумуляторні батареї у вибухонебезпечному середовищі поблизу займистих рідин або газів. За цих умов непередбачена несправність акумуляторної батареї може призвести до вибуху.
Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї
 • У разі пошкодження акумуляторної батареї зверніться до партнера компанії Hilti з надання сервісних послуг.
 • Якщо з акумуляторної батареї виступає рідина, не допускайте її безпосереднього контакту з очима та/або шкірою: використовуйте захисні окуляри та захисні рукавиці.
 • Покладіть пошкоджену акумуляторну батарею у контейнер з незаймистого матеріалу та засипте її сухим піском, крейдяним порошком (CaCO3) або силікатом (вермикулітом). Після цього герметично закрийте контейнер кришкою та тримайте його подалі від займистих газів, рідин та предметів.
 • Щоб утилізувати контейнер, передайте його до найближчого магазину Hilti Store або представнику відповідної компанії з утилізації відходів. Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Щоб видалити рідину, яка витекла з акумуляторної батареї, скористайтеся спеціальним засобом для прибирання хімічних речовин.
Дії у разі виходу акумуляторної батареї з ладу
 • Звертайте увагу на ненормальну роботу акумуляторної батареї, наприклад на випадки неповного заряджання або занадто довгий час заряджання, значне зниження потужності, незвичайну роботу світлодіодних індикаторів або рідину, що виходить з акумуляторної батареї. Це ознаки внутрішньої несправності.
 • Якщо Ви підозрюєте внутрішню несправність акумуляторної батареї, зверніться до партнера компанії Hilti з надання сервісних послуг.
 • Якщо акумуляторна батарея не функціонує, не заряджається або з неї виступає рідина, її необхідно утилізувати згідно з наведеними вище вказівками.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї ».
Заходи безпеки у разі займання акумуляторної батареї
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Небезпека займання акумуляторної батареї! Якщо акумуляторна батарея загорілася, з неї до навколишнього середовища потрапляють шкідливі та вибухонебезпечні рідини та випари. Це може призвести до серйозних опіків і травм, обумовлених контактом із корозійними речовинами, або до вибуху.
 • Під час гасіння акумуляторних батарей використовуйте засоби індивідуального захисту.
 • Забезпечте належну вентиляцію приміщення, щоб видалити з нього шкідливі та вибухонебезпечні випари.
 • У разі інтенсивного утворення диму негайно залиште приміщення.
 • У разі подразнення дихальних шляхів зверніться до лікаря.
 • Для гасіння акумуляторних батарей використовуйте тільки воду. Застосування для цього порошкових вогнегасників та протипожежних покривал є неефективним. Вогонь, що розповсюдився на інші предмети та матеріали, можна гасити за допомогою звичайних засобів.
 • Не намагайтеся пересувати велику кількість пошкоджених акумуляторних батарей, акумуляторних батарей, що горять, або акумуляторних батарей, з яких витікає рідина. Приберіть подалі від джерела займання не пошкоджені вогнем предмети та матеріали, щоб ізолювати пошкоджені акумуляторні батареї. Якщо вогонь не вдається загасити наявними засобами, зверніться до пожежної служби.
Якщо сталося займання поодинокої акумуляторної батареї:
 • За допомогою лопати помістіть акумуляторну батарею у відро з водою. Охолоджуючий вплив води допоможе сповільнити розповсюдження вогню на акумуляторні елементи, які ще не нагрілися до критичної температури займання.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне повністю.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї ».
Указівки щодо транспортування та зберігання
 • Під час експлуатації температура навколишнього середовища повинна знаходитися у діапазоні від -17 °C до +60 °C / від 1 °F до 140 °F.
 • Під час зберігання температура навколишнього середовища повинна знаходитися у діапазоні від -20 °C до +40 °C / від -4 °F до 104 °F.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після використання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
 • Зберігайте акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці. Зберігання у прохолодному місці подовжує строк служби акумуляторної батареї. Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
 • Забороняється перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей.
Технічне обслуговування та утилізація
 • Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея була чистою, та не допускайте її забруднення мастилом. Видаляйте такі забруднення чистою сухою тканиною.
 • Не працюйте з відповідним акумуляторним інструментом, якщо його вентиляційні прорізи заблоковані. Обережно прочистьте вентиляційні прорізи м'якою щіткою.
 • Слідкуйте за тим, щоб усередину не потрапляли сторонні предмети.
 • Уникайте контакту акумуляторної батареї з пилом або брудом. Видаляйте забруднення з акумуляторної батареї м'якою щіткою або чистою сухою тканиною.
 • Не допускайте потрапляння вологи всередину акумуляторної батареї. Якщо волога потрапила всередину акумуляторної батареї, з нею слід поводитися як із пошкодженою акумуляторною батареєю та ізолювати у контейнері з незаймистого матеріалу.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї »
 • У разі неналежної утилізації акумуляторної батареї з неї можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини. Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів. Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Не кидайте акумуляторні батареї у баки для побутового сміття.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей. Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.