Мова

BX-S
BX‑SH B3

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті.
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.

На інструменті

Інформація про лазерний промінь
Image alternative Клас лазера 1 згідно зі стандартом IEC⁄EN 60825-1:2014 та CFR 21 § 1040 (зауваження щодо використання лазерів № 56).

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Лазер
  Тримач
  BX-S
  BX-SH B3
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. У разі неналежного використання виріб може стати джерелом небезпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до пошкодження інструмента та/або до тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не використовуйте інструмент у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання інструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб.
 • Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.
 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.
Електрична безпека
 • Захищайте інструмент від дощу та вологи. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки або вибух.
 • Витріть інструмент насухо, перш ніж класти його до транспортного контейнера для зберігання.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з інструментом ставтеся відповідально. Не користуйтеся виробом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з виробом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтесь повсякчас утримувати рівновагу.
 • Застосовуйте індивідуальні засоби захисту. Використання засобів індивідуального захисту знижує ризик отримання травм.
 • Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.
 • Уникайте випадкового вмикання інструмента. Переконайтеся, що виріб вимкнено, перш ніж уставляти елементи живлення, брати його в руки або переносити в інше місце.
 • Використовуйте інструмент та приладдя відповідно до вказівок, які стосуються саме цього типу інструмента. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки навіть у тому випадку, коли Ви добре знайомі з тим чи іншим виробом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
 • Забороняється використовувати виріб поблизу медичного обладнання.
Використання виробу та належний догляд за ним
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом та приладдям.
 • Вироби, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не читали ці інструкції. У руках недосвідчених людей цей виріб являтиме собою небезпеку.
 • Дбайливо доглядайте за виробом. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота виробу. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування інструментів.
 • Забороняється вносити зміни до конструкції інструмента або модифікувати його. Унесення змін до конструкції інструмента без дозволу на це компанії Hilti може призвести до обмеження права користувача на введення інструмента в експлуатацію.
 • Перевіряйте точність роботи виробу, зокрема – якщо потрібно провести відповідальне вимірювання, а також якщо виріб впав або зазнав впливу значних механічних навантажень.
 • На результатах вимірювань потенційно можуть негативно позначитися певні особливості навколишнього середовища. До них, зокрема, належить близьке розташування обладнання, яке генерує сильні магнітні або електромагнітні поля, а також вібрації та коливання температури.
 • Швидка зміна умов, за яких виконується вимірювання, може негативно позначитися на точності його результатів.
 • Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не «акліматизується». Значні перепади температури можуть стати причиною помилок у роботі інструмента та до отримання неточних результатів вимірювання.
 • Якщо робота виконується з використанням адаптерів та приладдя, переконайтеся, що приладдя надійно закріплене.
 • Хоча виріб і призначений для застосування у важких умовах експлуатації на будівельних майданчиках, поводитися з ним, як і з іншими оптичними та електричними пристроями (польовими біноклями, окулярами, фотоапаратами), слід дуже акуратно й обережно.
 • Дотримуйтеся наведених значень робочої температури та температури зберігання.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

 • У разі неналежного відкривання інструмента назовні може вивільнитися лазерне випромінювання, яке перевищує клас 1. Ремонт інструмента повинен здійснюватися тільки у сервісній службі компанії Hilti .
 • Не спрямовуйте інструмент на сонце або на інші потужні джерела світла.
 • Не направляйте виріб на інших осіб, а також не спрямовуйте на незахищену шкіру його лазерний промінь.
 • Вимикайте виріб, якщо він не використовується.
 • Не використовуйте виріб за умов занадто яскравого освітлення. Лазерний промінь повинен залишатися видимим. За необхідності затемніть або затініть робочу ділянку.
 • Якщо інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень, необхідно перевірити точність його роботи.
 • Щоб уникнути похибок під час вимірювання, утримуйте у чистоті вихідне віконце лазерного променя.
 • Дотримуйтеся національних вимог з охорони праці.

Електромагнітна сумісність

Хоча інструмент відповідає суворим вимогам належних директив, компанія Hilti не виключає, що під час вимірювання можуть виникати похибки, обумовлені негативним впливом сильного випромінювання на роботу інструмента. У цьому та в інших випадках повинні виконуватися контрольні вимірювання. Крім того, компанія Hilti не виключає наявності перешкод для роботи інших приладів (зокрема, навігаційного обладнання літаків).

Належне використання елементів живлення та дбайливий догляд за ними

 • Якщо інструмент не використовуватиметься протягом тривалого часу, не забудьте вийняти з нього елементи живлення. У разі тривалого зберігання елементи живлення можуть піддаватися корозії та саморозряджатися.
 • Слідкуйте за тим, щоб елементи живлення ніколи не потрапляли до рук дітей.
 • Не застосовуйте нові й старі елементи живлення впереміш. Заміну елементів живлення виконуйте лише повним комплектом і водночас. Не використовуйте разом елементи живлення від різних виробників або різних типів.
 • Не використовуйте пошкоджені елементи живлення.
 • Використовуйте лише той тип елементів живлення, що передбачений для цього інструмента. Використання інших елементів живлення може призвести до травмування та стати причиною виникнення пожежі.
 • Переконайтеся, що під час заміни елементів живлення Ви вірно визначили їхню полярність. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
 • Не допускайте перегрівання елементів живлення та захищайте їх від впливу відкритого вогню. Адже вони можуть вибухнути, що призведе до забруднення довкілля токсичними речовинами.
 • Елементи живлення не підлягають повторному заряджанню.
 • Не припаюйте елементи живлення до інструмента.
 • Не розряджайте елементи живлення шляхом короткого замикання їхніх контактів. Елементи живлення можуть стати негерметичними, вибухнути, спричинити займання та травмувати людей.
 • Не пошкоджуйте елементи живлення і не розбирайте їх. Елементи живлення можуть стати негерметичними, вибухнути, спричинити займання та травмувати людей.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Вихідне вікно лазера
 2. Регулювальне кільце
 3. Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
 4. Деблокувальна кнопка
 5. Кріпильний гвинт
 6. Тримач

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі виріб являє собою лазер. Він призначений виключно для використання з акумуляторним монтажним пістолетом BX 3 . Коли лазер установлений на тримач BX‑SH B3 (01) , який входить до комплекту постачання, та налаштований на певну відстань, він дозволяє швидко й точно визначати місце, де слід забити наступний кріпильний елемент.

Виріб призначений для використання у приміщенні.

Комплект постачання

Лазер, 3 елементи живлення типу AA (не в усіх країнах), інструкція з експлуатації
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Індикація низького рівня заряду елементів живлення

Якщо рівень заряду елементів живлення становить нижче 10 %, лазерний діод мигає згідно з певним шаблоном:
Момент мигання
Світловий сигнал
Під час увімкнення
5-кратне мигання
Під час експлуатації
5-кратне мигання (кожні 5 хвилин)

Технічні дані

Значення радіусу проеціювання
300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм
(11,8 дюйм, 15,7 дюйм, 19,7 дюйм, 23,6 дюйм, 31,5 дюйм)
Точність (коли монтажний пістолет не притиснутий)
-15% ... +5%
Клас лазера
1
Автоматичне вимкнення
≈ 6 хв
Термін служби
за температури +20 °C (+68 °F): 15 годин (за стандартних умов)
Енергозабезпечення
3 елементи живлення типу AA (1,5 В)
Діапазон напруги
2,7 В … 5 В
Максимальна середня вихідна потужність (p)
≤ 600 мВт
Маса з елементами живлення
266 г
(9,4 унція)
Маса з тримачем та елементами живлення
354 г
(12,5 унція)
Габаритні розміри лазера (довжина x ширина x висота)
103,6 мм × 70,1 мм × 76,4 мм
(4,08 дюйм × 2,76 дюйм × 3,01 дюйм)
Габаритні розміри тримача (довжина x ширина x висота)
85,4 мм × 100,7 мм × 137,3 мм
(3,36 дюйм × 3,96 дюйм × 5,41 дюйм)
Максимальна вологість повітря без утворення конденсату
85%
Температура навколишнього середовища під час роботи
0 ℃ … 50 ℃
(32 ℉ … 122 ℉)
Температура зберігання
−15 ℃ … 70 ℃
(5 ℉ … 158 ℉)

Експлуатація

Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Перше уведення в експлуатацію

Інструмент BX-S постачається з установленими елементами живлення (не в усіх країнах). Для початку експлуатації необхідно видалити ізоляційну плівку, яка захищає елементи живлення від завчасного розрядження.
 1. Відкрийте кришку відсіку елементів живлення.
 2. Зніміть ізоляційну плівку.
 3. Уставте виступи кришки відсіку елементів живлення у передбачені для них пази на корпусі інструмента, після чого закрийте кришку відсіку елементів живлення. Кришка повинна зафіксуватися із чітким характерним звуком.

Заміна елементів живлення

Image alternative
 1. Відкрийте кришку відсіку елементів живлення.
 2. Установіть три елементи живлення типу AA у відсік елементів живлення.
  • Переконайтеся, що Ви вірно визначили полярність.
 3. Уставте виступи кришки відсіку елементів живлення у передбачені для них пази на корпусі інструмента, після чого закрийте кришку відсіку елементів живлення. Кришка повинна зафіксуватися із чітким характерним звуком.

Установлення тримача

ОБЕРЕЖНО
Небезпека травмування внаслідок защемлення під час установлення тримача!
 • Під час установлення тримача користуйтеся належними засобами захисту рук.
Image alternative
 1. Відкрутіть кріпильний гвинт.
 2. Розташуйте тримач таким чином, щоб він охопив монтажний пістолет.
 3. Затягніть кріпильний гвинт.
 4. Перевірте правильність установлення.
  • Пази тримача повинні точно співпадати з вентиляційними прорізами монтажного пістолета.

Установлення/зняття лазера

Image alternative
 1. Установіть тримач.
 2. Установіть лазер переднім фіксатором на тримач.
 3. Після цього натисніть на лазер таким чином, щоб його задній фіксатор увійшов у зачеплення із тримачем із чітким характерним звуком.
 4. Переконайтеся, що обидва фіксатори лазера надійно зафіксовані на тримачі.
 5. Щоб від'єднати лазер, натисніть передбачену на ньому деблокувальну кнопку та зніміть лазер з тримача.

Використання лазера

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отримання травм через лазерне випромінювання! Лазерне випромінювання, яке генерує виріб, може неконтрольовано потрапляти назовні.
 • Не використовуйте виріб, якщо лінза або вихідне віконце лазера пошкоджені або якщо лазерний промінь виглядає незвичним чином (наприклад, має занадто світлі або занадто темні області, переривається тощо).
ОБЕРЕЖНО
Небезпека внаслідок неналежного використання! Помилкові результати вимірювання можуть призводити до неналежного забивання кріпильних елементів.
 • Цей виріб є допоміжним засобом та не замінює собою вимірювальні пристрої. Він призначений для отримання лише приблизних вимірювань та не може надавати точні значення вимірюваних параметрів. Під час використання виробу звертайте увагу на можливі похибки вимірювання.
 • Використовуйте лазер BX‑S виключно із призначеним для нього тримачем BX‑SH B3 у комбінації з монтажним пістолетом Hilti типу BX 3.
 • Монтажний пістолет можна використовувати тільки з опорною стійкою магазина, а забивати кріпильні елементи необхідно під прямим кутом до робочої поверхні.
 • За можливості використовуйте лазер тільки на рівній поверхні.
Image alternative
 1. Щоб увімкнути лазер, натисніть кнопку «Увімк./Вимк.».
  Якщо протягом 6 хвилин не відбувається жодного забивання кріпильного елемента, лазер автоматично вимикається.
 2. Установіть потрібну відстань за допомогою регулювального колеса.
 3. Виконайте забивання кріпильного елемента (додаткова інформація наведена в інструкції з експлуатації монтажного пістолета).
 4. Установіть монтажний пістолет для забивання наступного кріпильного елемента на робочу поверхню таким чином, щоб лазерний промінь був розташований точно посередині забитого перед цим кріпильного елемента.
  Правильний радіус показується тільки у тому випадку, якщо монтажний пістолет не притиснутий.
 5. Виконайте забивання наступного кріпильного елемента.
 6. Повторюйте кроки 3–5, доки не заб'єте усі потрібні кріпильні елементи.
 7. Щоб вимкнути лазер, натисніть кнопку «Увімк./Вимк.».

Догляд і технічне обслуговування

Догляд за інструментом
 • Видаляйте накопичення бруду обережно.
 • Здувайте пил з вихідного віконця лазера. Не торкайтеся пальцями поверхні вихідного віконця лазера.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини інструмента на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
 • Не використовуйте інструмент у разі виявлення пошкоджень та/або порушень функціональності. Негайно передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після завершення робіт з догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані компанією Hilti запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Перевірка точності

 1. Відмітьте на рівній поверхні точку (хрест).
 2. Правильно установіть лазер на монтажний пістолет.
 3. Установіть монтажний пістолет таким чином, щоб його ствол був спрямований у центр відміченого хреста.
 4. Увімкніть лазер та встановіть його на значення 300 мм.
 5. Справа, зліва та знизу від вихідної мітки поставте додаткові мітки на лазерному колі, що проеціюється.
 6. Вимкніть лазер та покладіть монтажний пістолет осторонь.
 7. Відмірте значення відстані між вихідною міткою та трьома новими мітками.
  • Відхилення у відстані кожної з цих міток повинне знаходитися у діапазоні від -15 % до +5 % від 300 мм.
  • Якщо відхилення більше, будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 8. Повторюйте кроки 4–7 для усіх інших значень радіусу (400 мм, 500 мм, 600 мм та 800 мм).

Транспортування та зберігання

Транспортування
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим транспортуванням і після його завершення перевіряйте інструмент на наявність пошкоджень.
Зберігання
 • Зберігайте виріб та елементи живлення у сухому прохолодному місці. Дотримуйтеся діапазону температур, зазначеного у технічних даних інструмента.
 • Не зберігайте виріб та елементи живлення на сонці, біля джерел тепла або на підвіконні.
 • Зберігайте виріб та елементи живлення у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим зберіганням і після його завершення перевіряйте інструмент на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Лазер не працює.
Елементи живлення розрядилися.
Неправильно встановлені елементи живлення.
Ізоляційна плівка не була видалена перед першим використанням.
Температура знаходиться за межами припустимого діапазону.
 • Зачекайте, доки виріб не нагріється або не охолоне до робочої температури у межах припустимого діапазону.
Несправність кнопки «Увімкн./Вимкн.» або інструмента.
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Неправильні результати вимірювання
Між тримачем та монтажним пістолетом або між тримачем і лазером потрапив пил або сторонні предмети
 • Прочистьте монтажний пістолет, тримач і кріплення лазера.
Тримач установлений на монтажний пістолет неналежним чином, або лазер установлений на тримач неналежним чином
 • Від'єднайте тримач і лазер, після чого правильно встановіть їх.
Лазерний діод несправний або змістився внаслідок впливу ударного навантаження
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Монтажний пістолет розташований не перпендикулярно до робочої поверхні.
 • Розташуйте монтажний пістолет точно під прямим кутом до робочої поверхні. Скористайтеся опорною стійкою магазина.

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик травмування. Небезпека через неналежну утилізацію.
 • У разі неналежної утилізації обладнання можуть мати місце такі негативні наслідки: Під час спалювання пластмас утворюються токсичні гази, які можуть призвести до захворювання людей. У разі пошкодження або сильного нагрівання акумуляторні батареї можуть вибухнути, що призведе до отруєння, отримання термічних і хімічних опіків або забруднення довкілля. У разі недбалої утилізації обладнання може потрапити до рук сторонніх осіб, які можуть його використовувати неналежним чином. Це може призвести до тяжкого травмування як цих осіб, так і сторонніх людей, а також до забруднення довкілля.
 • Утилізацію елементів живлення виконуйте згідно з національними нормами.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Як зазначено у Директиві Європейського союзу щодо норм утилізації старого електричного й електронного устаткування та щодо узгодження цих норм з національним законодавством, електроінструменти, термін служби яких закінчився, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.
Image alternative
 • Не викидайте електронні вимірювальні прилади у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .