Мова

PS 85

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття
Image alternative Hilti Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Hilti Зарядний пристрій

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті.
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative SD-карта
Image alternative USB-порт
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.
Image alternative Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Використання за призначенням» .
Image alternative Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Якщо ця мітка проставлена на інструменті, це означає, що інструмент був сертифікований цим органом сертифікації для ринку США й Канади відповідно до стандартів, що застосовуються.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Сканер для стін
  PS 85
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки під час роботи з вимірювальними інструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. У разі неналежного використання вимірювальний інструмент може стати джерелом небезпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до пошкодження вимірювального інструмента та/або тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не використовуйте інструмент у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання інструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб.
 • Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.
 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.
Електрична безпека
 • Захищайте інструмент від дощу та вологи. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки або вибух.
 • Витріть інструмент насухо, перш ніж класти його до транспортного контейнера для зберігання.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з вимірювальним інструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся вимірювальним інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з вимірювальним інструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтесь повсякчас утримувати рівновагу.
 • Застосовуйте індивідуальні засоби захисту. Використання засобів індивідуального захисту знижує ризик отримання травм.
 • Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.
 • Уникайте випадкового вмикання інструмента. Переконайтеся в тому, що вимірювальний інструмент вимкнений, перш ніж приєднувати акумулятор, піднімати вимірювальний інструмент або переносити його.
 • Використовуйте інструмент та приладдя відповідно до вказівок, які стосуються саме цього типу інструмента. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з вимірювальними інструментами навіть у тому випадку, коли Ви добре знайомі з тим чи іншим вимірювальним інструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
 • Забороняється використовувати вимірювальний інструмент поблизу медичного обладнання.
Використання вимірювального інструмента та належний догляд за ним
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом та приладдям.
 • Вимірювальні інструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не читали ці інструкції. У руках недосвідчених людей вимірювальні інструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Дбайливо доглядайте за вимірювальним інструментом. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота вимірювального інструмента. Перед початком роботи з вимірювальним інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування вимірювальних інструментів.
 • Забороняється вносити зміни до конструкції інструмента або модифікувати його. Унесення змін до конструкції інструмента без дозволу на це компанії Hilti може призвести до обмеження права користувача на введення інструмента в експлуатацію.
 • Перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента, зокрема – якщо потрібно провести відповідальне вимірювання, а також якщо інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень.
 • На результатах вимірювань потенційно можуть негативно позначитися певні особливості навколишнього середовища. До них, зокрема, належить близьке розташування обладнання, яке генерує сильні магнітні або електромагнітні поля, а також вібрації та коливання температури.
 • Швидка зміна умов, за яких виконується вимірювання, може негативно позначитися на точності його результатів.
 • Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не «акліматизується». Значні перепади температури можуть стати причиною помилок у роботі інструмента та до отримання неточних результатів вимірювання.
 • Якщо робота виконується з використанням адаптерів та приладдя, переконайтеся, що приладдя надійно закріплене.
 • Хоча вимірювальний інструмент і призначений для застосування у важких умовах експлуатації на будівельних майданчиках, поводитися з ним, як і з іншими оптичними та електричними пристроями (польовими біноклями, окулярами, фотоапаратами), слід дуже акуратно й обережно.
 • Дотримуйтеся наведених значень робочої температури та температури зберігання.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Безпека персоналу
 • Не наближайте вимірювальний інструмент до будь-яких медичних імплантатів.
 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.
 • Не використовуйте вимірювальний інструмент для обстеження людей або тварин.
 • Забороняється використовувати інструмент у присутності вагітних жінок та осіб з імплантованим кардіостимулятором.
Електрична безпека
 • Дістаньте акумуляторну батарею, перш ніж здавати інструмент на зберігання.
Використання вимірювального інструмента та належний догляд за ним
 • Перед застосуванням вимірювального інструмента перевіряйте як попередньо встановлені налаштування, так і власноруч задані параметри.
 • Після увімкнення інструмента та під час роботи завжди звертайте увагу на інформацію та попередження, які з'являються на дисплеї.
 • Тримайте колеса та нижню поверхню сканера у чистоті, оскільки їх стан може впливати на точність вимірювань.
 • Не наклеюйте наклейки або таблички на тильний бік вимірювального інструмента, де знаходиться сенсорне поле. Зокрема, металеві щитки можуть негативно позначитись на результатах вимірювання.
 • Під час сканування усі 4 колеса інструмента повинні торкатися досліджуваної поверхні. Не пересувайте інструмент через край сходів або через зовнішню кромку досліджуваної поверхні.
 • Під час сканування тримайте вимірювальний інструмент тільки за передбачену для цього рукоятку, щоб не впливати на результати вимірювання.
 • Під час сканування не використовуйте рукавиці та подбайте про належне заземлення. Недостатнє заземлення може негативно впливати на розпізнавання матеріалів (у тому числі на розпізнавання електричних кабелів, які знаходяться під напругою).
 • Рівномірно пересувайте вимірювальний інструмент уперед і назад.
 • Не свердліть отвори в тих місцях, в яких вимірювальний інструмент виявив приховані під поверхнею об'єкти. Завжди враховуйте діаметр свердла та відповідний коефіцієнт запасу міцності.
 • Не використовуйте вимірювальний інструмент для пошуку критично важливих об'єктів, наприклад елементів опорних конструкцій, високовольтних ліній, газопроводів або паропроводів, трубопроводів високого тиску тощо.
 • Ніколи не покладайтеся лише на показання вимірювального інструмента. Додатково перевіряйте результати вимірювання, використовуючи інші джерела даних, здійснюючи контрольні вимірювання або, наприклад, просвердлюючи пробні отвори.
 • Переконайтеся, що наручний ремінь надійно закріплений. Щоразу перед початком роботи перевіряйте точку кріплення наручного ременя на наявність пошкоджень.
 • Небезпека травмування в результаті падіння інструментів та/або приладдя. Використовуйте тільки той наручний ремінь, який входить до комплекту постачання.
 • Під час перенесення утримуйте вимірювальний інструмент тільки за передбачену для цього рукоятку. Слідкуйте за тим, щоб рукоятка завжди залишалася чистою та сухою, а також не допускайте потрапляння на неї мастильних матеріалів.
 • Слідкуйте за тим, щоб дисплей залишався чистим, а наведена на ньому індикація добре читалася. Протирайте дисплей тільки чистою тканиною, яка не подряпає його поверхню.
 • На результатах вимірювань потенційно можуть негативно позначитися певні особливості навколишнього середовища. Маються на увазі, зокрема, близькість обладнання, яке генерує сильні магнітні або електромагнітні поля, висока вологість, будівельні матеріали з вмістом металів, ізоляційні матеріали з алюмінієвим покриттям, багатошарові конструкції, наявність порожнин у досліджуваних основах, а також електропровідні шпалери чи облицювальна плитка. А тому рекомендується, перш ніж розпочинати свердління, пиляння або фрезерування будівельної основи, звернутися й до інших джерел інформації (наприклад, будівельних креслень тощо).
 • Під час сканування не наближайте інструмент до пристроїв, які генерують сильне електричне, магнітне або електромагнітне поле (наприклад, до мобільних телефонів). За можливості деактивуйте відповідні функції усіх пристроїв, випромінювання яких може негативно вплинути на результати вимірювання, або вимкніть ці пристрої.
 • Вимірювальний інструмент заборонено без попереднього дозволу використовувати поблизу військових частин, аеропортів та радіоастрономічних обсерваторій, а також на борту літака.
 • Якщо вимірювальний інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень, необхідно перевірити точність його роботи. У разі виявлення пошкоджень надішліть вимірювальний інструмент до сервісного центру компанії Hilti для ремонту.
 • Дотримуйтеся наведених значень робочої температури та температури зберігання.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся наведених нижче вказівок з техніки безпеки, щоб гарантувати безпечне транспортування та використання літій-іонних акумуляторних батарей. Невиконання цих вказівок може призвести до подразнення шкіри, серйозних травм внаслідок контакту з корозійними речовинами, а також до хімічних опіків, пожежі та/або вибуху.
 • Користуйтеся лише повністю справними акумуляторними батареями.
 • Обережно поводьтеся з акумуляторними батареями, щоб уникнути їхнього пошкодження або витоку рідин, які є дуже небезпечними для здоров'я!
 • Забороняється вносити зміни до конструкції акумуляторних батарей або модифікувати їх!
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження або були пошкоджені іншим чином. Регулярно перевіряйте акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.
 • Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї із вторинних матеріалів або відремонтовані акумуляторні батареї.
 • Не застосовуйте акумуляторну батарею або акумуляторний електроінструмент у якості ударного інструмента.
 • Ніколи не піддавайте акумуляторні батареї впливу прямих сонячних променів, високих температур, іскор або відкритого вогню. Невиконання цієї вимоги може призвести до вибуху.
 • Не торкайтеся полюсів елементів живлення пальцями, робочими інструментами, прикрасами, а також іншими предметами зі струмопровідних матеріалів. Невиконання цієї вимоги може привести до пошкодження акумуляторної батареї, матеріальних збитків і травм.
 • Захищайте акумуляторні батареї від впливу дощу, вологи та рідин. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки, пожежу або вибух.
 • Використовуйте акумуляторну батарею тільки з тими електроінструментами та зарядними пристроями, для яких вона призначена. При цьому також дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкціях з експлуатації відповідних виробів.
 • Не використовуйте та не зберігайте акумуляторні батареї у вибухонебезпечному середовищі.
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за нею можна спостерігати. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Якщо через годину акумуляторна батарея все ще залишається гарячою на дотик, це свідчить про її несправність. Зверніться до сервісної служби компанії Hilti або ознайомтеся з указівками щодо техніки безпеки та належної експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей Hilti .
  Дотримуйтеся спеціальних указівок щодо транспортування, зберігання та використання літій-іонних акумуляторних батарей.
  Ознайомтеся з указівками щодо техніки безпеки та належної експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей Hilti : для цього відскануйте QR-код, наведений наприкінці цієї інструкції з експлуатації.

Належне використання мініатюрних елементів живлення та дбайливий догляд за ними

 • Уникайте проковтування мініатюрних елементів живлення. Проковтування мініатюрного елемента живлення може протягом 2 годин призвести до серйозних внутрішніх опіків або смерті.
 • Слідкуйте за тим, щоб мініатюрні елементи живлення ніколи не потрапляли до рук дітей. Якщо існує підозра, що мініатюрний елемент живлення був проковтнутий або потрапив до інших природних отворів тіла, негайно зверніться до лікаря.
 • Під час заміни мініатюрного елемента живлення переконайтеся, що новий мініатюрний елемент живлення встановлений належним чином. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
 • Використовуйте лише мініатюрні елементи живлення, вказані в цій інструкції з експлуатації. Не використовуйте будь-які інші мініатюрні елементи живлення або будь-яке інше джерело живлення.
 • Не намагайтеся перезарядити мініатюрні елементи живлення та не допускайте замикання їхніх контактів. Мініатюрний елемент живлення може стати негерметичним, вибухнути, спричинити займання або травмувати людей.
 • Діставайте та належним чином утилізовуйте мініатюрні елементи живлення, які розрядилися. Мініатюрні елементи живлення, які розрядилися, можуть стати негерметичними та через це пошкодити інструмент або травмувати людей.
 • Не допускайте перегрівання мініатюрного елемента живлення та не наближайте його до вогню. Мініатюрний елемент живлення може стати негерметичним, вибухнути, спричинити займання або травмувати людей.
 • Не пошкоджуйте мініатюрні елементи живлення і не розбирайте їх. Мініатюрний елемент живлення може стати негерметичним, вибухнути, спричинити займання або травмувати людей.
 • Не допускайте контакту пошкодженого мініатюрного елемента живлення з водою. Літій, який потраплятиме назовні, може вступити в реакцію з водою та спричинити виділення водню, що у свою чергу може призвести до займання, вибуху або травмування людей.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Коліща
 2. Верхня маркувальна позначка
 3. Дисплей
 4. Ліва / права маркувальні позначки
 5. Панель керування
 6. Рукоятка
 7. Гвинт тримача мініатюрного елемента живлення
 8. Тримач мініатюрного елемента живлення
 9. Деблокувальна кнопка акумуляторної батареї
 10. Акумуляторна батарея
 11. Індикатор стану заряду акумуляторної батареї
 12. Слот для карти MicroSD
 13. Роз'єм USB Type-C
 14. Сенсорне поле
 15. Кільце
 16. Ліва функціональна кнопка
 17. Кнопки зі стрілками
 18. Кнопка запуску/зупинки
 19. Права функціональна кнопка
 20. Кнопка знімка екрана
 21. Кнопка «Увімкн./Вимкн.»

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі інструмент являє собою сканер для стін. Він призначений для виявлення об'єктів з чорних (арматурна сталь) та кольорових металів (мідь та алюміній), а також дерев'яних балок, пластикових труб, електричних дротів та кабелів у сухих будівельних основах.
До експлуатації інструментів допускаються тільки ті особи, які працюють у будівничій галузі.
Image alternative
 • Використовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B 12. Компанія Hilti рекомендує використовувати із цим інструментом акумуляторні батареї, зазначені у цій таблиці.
 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте лише наведені у цьому документі зарядні пристрої Hilti .

Комплект постачання

Сканер для стін, USB-кабель, інструкція з експлуатації
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Огляд режимів вимірювання

Вимірювальний інструмент має такі режими вимірювання:
 • Виявлення об'єктів – для пошуку предметів у стінах, підлозі та стелі.
 • Виявлення витоків – для пошуку місць витоку.
 • Вимірювання відстані – для вимірювання відстаней.
Ви можете змінити режим у меню «Режим вимірювання».

Технічні дані

Усі наведені дані виміряні на спеціальних стендах в лабораторних умовах. У зв'язку із можливими домішками у складі основного матеріалу, змінними умовами навколишнього середовища та особливими характеристиками прихованих об’єктів (наприклад, зігнута форма) результати вимірювання можуть значно відхилятися від зазначених (див. також розділ «Додаткові вказівки з техніки безпеки»). Нашими стандартними лабораторними умовами є:
 • Температура: 20 °C
 • Відносна вологість: 36,5%
 • Клас міцності бетону: C 50⁄60
Максимальна глибина виявлення у сухому бетоні
200 мм
(7,9 дюйм)
Глибина виявлення для забезпечення абсолютно достовірних результатів вимірювання у сухому бетоні
металеві об'єкти
≤ 85 мм
(≤ 3,3 дюйм)
інші об'єкти
≤ 80 мм
(≤ 3,1 дюйм)
Глибина виявлення дерев'яних балок у конструкціях, зведених методом сухого будівництва
38 мм
(1,5 дюйм)
Глибина виявлення металевих предметів у сирому бетоні
60 мм
(2,4 дюйм)
Глибина виявлення об'єктів в інших типах стін
80 мм
(3,1 дюйм)
Точність глибини виявленого об'єкта (може мати відхилення залежно від застосування)
в сухому бетоні
±5 мм
(±0,2 дюйм)
в сирому бетоні
±10 мм
(±0,4 дюйм)
Точність вимірювання до центру об'єкта
±5 мм
(±0,2 дюйм)
Мінімальна відстань між двома об’єктами, що знаходяться поруч
40 мм
(1,6 дюйм)
Точність вимірювання відстані
±10 мм / 1 м
(±0,4 дюйм / 3 фут)
Частота радіолокаційного датчика
1,8 GГц … 5,7 GГц
Максимальна випромінювана потужність радіолокаційного датчика
0,00001 мВт
Частота індуктивного датчика
48 кГц … 52 кГц
Максимальна сила магнітного поля (на відстані 10 м)
20 дБмкА/м
Максимальна робоча висота над рівнем моря
2 000 м
(6 561 фут — 10 дюйм)
Максимальна відносна вологість
90 %
Максимальна відносна вологість для пошуку об'єктів, які знаходяться під струмом
50 %
Рівень забруднення згідно з IEC 61010-1
2
Типова тривалість роботи з акумуляторною батареєю B 12/2.6
≈ 6 год
Мініатюрний елемент живлення
CR2032 (літієвий елемент живлення 3 В)
Термін експлуатації мініатюрного елемента живлення
прибл. 36 місяців
Вид захисту
IP 5X
Габаритні розміри (довжина x ширина x висота), без акумуляторної батареї
264 мм x 115 мм x 100 мм
(10,4 дюйм x 4,5 дюйм x 3,9 дюйм)
Маса відповідно до EPTA-Procedure 01 без акумуляторної батареї
0,57 кг
(1,26 фунт)
Температура навколишнього середовища під час роботи
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Температура зберігання
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Акумуляторна батарея

Робоча напруга акумуляторної батареї
10,8 В
Температура навколишнього середовища під час роботи
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Температура зберігання
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Температура акумуляторної батареї на початку процесу заряджання
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Експлуатація

Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

Заряджання акумуляторної батареї

 1. Перед заряджанням акумуляторної батареї прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою.
 2. Контакти акумуляторної батареї та зарядного пристрою повинні бути чистими та сухими.
 3. Заряджайте акумуляторну батарею тільки за допомогою тих зарядних пристроїв, які допущені до застосування з нею.

Установлення акумуляторної батареї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок короткого замикання або падіння акумуляторної батареї!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 • Завжди перевіряйте, щоб акумуляторна батарея була правильно зафіксована.
 1. Перед першим використанням акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
 2. Уставте акумуляторну батарею в інструмент, щоб вона зафіксувалася із чітким характерним звуком.
 3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.

Виймання акумуляторної батареї

 1. Натисніть на деблокувальну кнопку акумуляторної батареї.
 2. Дістаньте акумуляторну батарею з інструмента.

Кріплення наручного ременя

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через неправильне кріплення страхувального стропа для інструментів! Інструмент може впасти.
 • Не прикріплюйте страхувальний строп для інструментів до вушка та/або наручного ременя.
 1. Протягніть тонку петлю наручного ременя через вушко на нижній стороні інструмента.
 2. Просмикніть широкий ремінь через тонку петлю та міцно затягніть наручний ремінь.

Вмикання/вимикання вимірювального інструмента

Перед увімкненням вимірювального інструмента переконайтеся, що на сенсорне поле не потрапила волога. За необхідності просушіть вимірювальний інструмент ганчіркою.
 1. Щоб увімкнути вимірювальний інструмент, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення або кнопку запуску/зупинки.
  • У разі відхилення від діапазону робочої температури з’являється повідомлення про помилку та вимірювальний інструмент автоматично вимикається. Дайте вимірювальному інструменту охолонути або нагрітися, а потім увімкніть його знову.
  Якщо вимірювальний інструмент не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично повністю відключається. Період часу, після завершення якого відбувається деактивація, можна змінити у головному меню.
 2. Щоб вимкнути вимірювальний інструмент, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.

Меню

Навігація по меню

Лівій та правій функціональним кнопкам присвоюються різні функції залежно від інформації, що відображається на дисплеї. Ці функції відображаються на дисплеї графічно, безпосередньо над відповідною функціональною кнопкою.
 1. Щоб відкрити меню, натисніть ліву функціональну кнопку.
 2. Щоб прокрутити меню, натискайте кнопки зі стрілками «вгору» або «вниз».
 3. Щоб підтвердити вибраний пункт меню, натисніть на кнопку запуску/зупинки.
 4. Щоб повернутися у попереднє меню, натисніть ліву функціональну кнопку.
 5. Щоб вийти з меню, натисніть праву функціональну кнопку (недоступна у меню «Галерея»).

Пункти меню

Галерея Ви можете переглядати збережені зображення або видаляти їх, натиснувши на функціональну кнопку, розташовану праворуч, під символом кошика.
Ці зображення залишаються у пам'яті інструмента та у будь-який момент можуть бути відновлені. Для остаточного видалення цих даних натисніть «Форматувати внутрішню пам'ять» . Якщо в інструменті є SD-карта, спочатку натисніть «Форматувати SD-карту» , потім вийміть її та після цього відформатуйте внутрішню пам'ять. Крім того, ви можете остаточно видалити зображення за допомогою меню «Налаштування інструмента» у «Заводські налаштування» .
Режим вимірювання Установіть необхідний режим вимірювання. Інструмент переходить до нового режиму вимірювання одразу після вибору цього режиму. У режимі вимірювання «Виявлення об'єктів» також можна налаштувати тип стіни для запланованого вимірювання та вигляд результатів вимірювання.
Налаштування інструмента
 • Лінійка: Увімкніть або вимкніть лінійку для режимів виявлення об'єктів (окрім точкового вигляду) та виявлення місць витоку. За допомогою лінійки можна, наприклад, визначити відстань між центрами об’єктів. Натисніть на праву функціональну кнопку, щоб обнулити лінійку.
 • Яскравість дисплея : Установіть рівень яскравості дисплея.
 • Аудіо : Увімкніть/вимкніть звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал увімкнений, він лунає кожного разу під час натискання кнопки та кожного разу під час виявлення об'єкта на досліджуваній ділянці.
 • Початкові налаштування : Оберіть, з якими налаштуваннями (наприклад, тип стіни, вигляд, лінійка) вимірювальний інструмент має починати роботу відразу після увімкнення. Оберіть налаштування між тими, які були встановлені до останнього вимкнення інструмента та персоналізованими базовими налаштуваннями (відповідають поточним налаштуванням у головному меню).
 • Вимкнути через... : Оберіть інтервал часу, через який вимірювальний інструмент автоматично вимкнеться, якщо він не використовуватиметься.
 • Мова : Оберіть мову відображуваної на дисплеї інформації.
 • Дата та час : Встановіть дату і час, що використовуватимуться для збереження зображень, та оберіть їхній формат. Якщо дата і час на пристрої постійно збиваються, замініть мініатюрний елемент живлення (див. «Установлення/заміна мініатюрного елемента живлення (рис. D)», стор. 31).
 • Одиниці вимірювання : Оберіть одиниці вимірювання інструмента. (Доступний не у всіх країнах.)
 • Заводські налаштування : Ви можете скинути усі параметри до заводських налаштувань. У такому разі всі збережені зображення назавжди видаляються.
Інформація про інструмент Тут можна ознайомитися з інформацією про інструмент, наприклад дізнатися про версію встановленого програмного забезпечення.

Контекстна та довідкова інформація

Якщо символ знака питання відображається над правою функціональною кнопкою, натисніть на неї, щоб відобразити контекстну та довідкову інформацію. Ця опція доступна у випадку зміни типу стіни та вигляду у режимах виявлення об'єктів та місць витоку.

Збереження/передача результатів вимірювань

Збереження результатів вимірювання у вигляді зображення

У «Відображення об'єктів» доступні «Панорама»–«Знімок екрана»–«Функція». Завдяки цій функції результати вимірювань (зокрема глибину об'єкта) можна зберігати у вигляді зображень, що дозволяє документувати їх або аналізувати пізніше.
 1. Виконайте заплановане сканування звичайним чином.
 2. Після цього натисніть кнопку «Знімок екрана».
  • Якщо в інструменті є карта microSD, зображення збережеться на ній. В іншому випадку зображення зберігаються у внутрішній пам'яті вимірювального інструмента і можуть бути передані через USB-роз'єм.

Передача даних через USB-роз'єм

USB-роз'єм призначений виключно для передачі даних. Він не призначений для заряджання акумуляторних батарей та обладнання.
 1. Відкрийте кришку USB-роз'єму.
 2. За допомогою USB-кабелю підключіть USB-роз'єм вимкненого вимірювального інструмента до ПК.
  Підключайте USB-роз'єм вимірювального інструмента лише до ПК. У разі підключення до інших пристроїв вимірювальний інструмент може бути пошкоджено.
 3. Увімкніть вимірювальний інструмент.
 4. Відкрийте на своєму ПК файловий менеджер та оберіть зовнішній накопичувач Hilti PS 85 . Збережені дані можна скопіювати з внутрішньої пам'яті вимірювального інструмента, перемістити на ПК або видалити.
 5. Після закінчення процесу стандартним чином відключіть накопичувач.
  Перед відключенням накопичувача завжди спочатку виконуйте функцію безпечного виймання пристрою (виймання диска) в операційній системі ПК, інакше може бути пошкоджена внутрішня пам’ять вимірювального інструменту.
 6. Потім за допомогою кнопки увімкнення/вимкнення вимкніть вимірювальний інструмент.
 7. Відключіть USB-кабель і закрийте кришку USB-роз'єму, щоб захистити його від пилу та бризок води.

Збереження даних на карту microSD

Якщо у вимірювальний інструмент вставлена карта microSD, зображення автоматично зберігаються на ній, а не у внутрішній пам'яті інструмента.
Перш ніж виймати карту microSD з вимірювального інструмента, вимкніть його. Інакше карта microSD може бути пошкоджена.
 1. Відкрийте кришку роз'єму для карти microSD.
 2. Обережно натисніть на карту microSD у бік вимірювального інструмента до тих пір, поки вона не розблокується.
 3. Витягніть карту microSD з роз'єму та підключіть її до вашого ПК. Збережені дані можна скопіювати, перемістити на ПК або видалити.
 4. Після цього знову вставте карту microSD у відповідний роз'єм інструмента. Переконайтеся, що Ви вставляєте карту правильним боком. Натисніть на карту microSD, доки вона не зафіксується.
 5. Закрийте кришку роз'єму, щоб захистити його від пилу та бризок води.

Оновлення програмного забезпечення

У разі необхідності Ви можете оновити програмне забезпечення вимірювального інструмента.
Найактуальніша версія програмного забезпечення доступна за цим посиланням: Завантажити
 • Якщо ця версія є актуальнішою за версію, встановлену на Вашому інструменті, будь ласка, завантажте файл оновлення.
 • Завантажте файл оновлення на карту microSD.
 • Уставте карту microSD у вимірювальний інструмент.
 • Увімкніть вимірювальний інструмент.
 • Якщо пристрій розпізнає новий, ще не встановлений файл оновлення, процес оновлення запуститься автоматично.
 • Процес оновлення відображатиметься на дисплеї. Він може тривати декілька хвилин.
 • Після завершення оновлення вимірювальний інструмент автоматично перезавантажиться.
 • Компанія Hilti рекомендує потім видалити файл оновлення з карти microSD.
  Будь ласка, вимкніть вимірювальний інструмент, перш ніж виймати з нього карту microSD.

Режим вимірювання «Виявлення об'єктів»

Принцип дії

За допомогою вимірювального інструмента сканується поверхня. Якщо в стіні знаходяться декілька розташованих один за одним об'єктів, на дисплеї відображатиметься найближчий до поверхні об'єкт.
У режимі вимірювання «Виявлення об'єктів» також можна налаштувати тип стіни для запланованого вимірювання та вигляд результатів вимірювання.

Об'єкти, придатні для виявлення

Інструмент розпізнає предмети, виготовлені з матеріалів, які відрізняються від матеріалу поверхні.
 • Пластикові труби (наприклад, водопровідні пластикові труби діаметром не менше 10 мм, порожні труби діаметром не менше 20 мм, розташовані у твердому матеріалі)
 • Електричні дроти (з напругою та без неї)
 • Трифазні електричні кабелі (наприклад, які підводяться до електроплит)
 • Дроти низької напруги (наприклад, дроти для дзвінків, телефонів, мережеві кабелі та комунікації системи «Розумний дім»)
 • Металеві труби, прути та балки будь-якого типу (наприклад, сталеві, мідні та алюмінієві)
 • Арматурна сталь
 • Дерев'яні балки
 • Порожнини

Особливі випадки

  За наступних несприятливих умов можливе обмеження функціональних можливостей:
 • Багатошарові конструкції стін.
 • Порожні пластикові труби і дерев’яні балки в порожнинах чи в стінах полегшеної конструкції.
 • Об'єкти, розміщені в стіні під кутом.
 • Металеві поверхні та вогкі ділянки за певних обставин (наприклад, у разі високої вологості) можуть бути помилково розпізнані як об'єкти. Зверніть увагу, що для висихання бетону потрібно декілька місяців.
 • Порожнини в стіні можуть бути помилково розпізнані як об'єкти.
 • Близькість до обладнання, що генерує сильні магнітні або електромагнітні поля, зокрема до базових станцій мобільного зв'язку або генераторів.
Щоб забезпечити безпечне виконання робіт, перш ніж починати свердління, пиляння або фрезерування стіни, обов'язково отримайте всю наявну інформацію з усіх інших джерел інформації. Оскільки на результати вимірювань можуть впливати декілька факторів, наприклад вплив оточуючого середовища або характеристики матеріалу стіни, існує певний ризик наштовхнутися на об'єкти, навіть якщо на дисплеї вимірювального інструмента вони не відображаються.

Типи стін

Зміна типу стіниДля досягнення коректних результатів вимірювань завжди встановлюйте відповідний тип стіни. Глибина вимірювання залежить від типу стіни і становить максимум 85 мм (3,3 дюйма).
 • Натискайте на кнопку зі стрілкою «вліво» або «вправо», поки не з’явиться потрібний тип стіни.
 • Щоб вибрати тип стіни, натисніть на кнопку запуску/зупинки.
Тип стіни «Цегляна кладка/універсальна»Тип стіни «Цегляна кладка/універсальна» підходить для використання на конструкціях з суцільної цегли або з інших суцільних матеріалів. У разі використання цієї настройки можуть бути виявлені пластикові та металеві об'єкти, а також електричні та інші кабелі. Порожнини у суцільному матеріалі, діаметр яких складає менше 2 см (0,8 дюйма), можуть не розпізнаватися. Цей режим найкраще підходить для таких однорідних будівельних матеріалів, як силікатна цегла або керамічна плитка.
Тип стіни «Бетон»Тип стіни «Бетон» використовується тільки у разі використання інструмента на сухому бетоні. У разі використання цієї настройки можуть бути виявлені пластикові та металеві об'єкти, а також електричні та інші кабелі. Порожні пластикові труби, діаметр яких складає менше 2 см (0,8 дюйма), можуть не розпізнаватися. Налаштовуючи тип стіни, ви також можете встановити максимальну глибину вимірювання між 8 см (3,1 дюйма) та 20 см (7,9 дюйма).
Тип стіни «Сухе будівництво»Тип стіни «Сухе будівництво» підходить для виявлення дерев’яних балок, металевих стойок, електричних та інших кабелів у стінах, зведених методом сухого будівництва (деревина, гіпсокартон тощо). Наповнені пластикові труби та дерев'яні балки визначаються інструментом однаково. Порожні пластикові труби не розпізнаються. У разі виявлення декількох об'єктів, розташованих близько до поверхні (0–2 мм (0–0,08 дюйма) до поверхні), спробуйте під час пошуку використовувати накладку (наприклад, оргскло товщиною 1 см (0,4 дюйма)).
Тип стіни «Цегла з вертикальними порожнинами»Тип стіни «Цегла з вертикальними порожнинами» підходить виключно для використання на конструкціях з цегли з вертикальними порожнинами. Цегла з вертикальними порожнинами – це цегла з великою кількістю невеликих вертикальних порожнин. У разі використання цієї настройки можуть бути виявлені металеві предмети, електричні та інші кабелі та наповнені водою пластикові труби. Порожнини та порожні пластикові труби можуть не виявлятися.
Тип стіни «Цегла з горизонтальними порожнинами»Тип стіни «Цегла з горизонтальними порожнинами» підходить виключно для використання на конструкціях з цегли з горизонтальними порожнинами. Цегла з горизонтальними порожнинами – це цегла з декількома великими горизонтальними порожнинами. У разі використання цієї настройки інструмент виявляє металеві об'єкти, електричні та інші кабелі, а також наповнені водою пластикові труби, які рівно пролягають під поверхнею на глибині до 2 см. Порожнини та порожні пластикові труби можуть не виявлятися. Для поліпшення результату вимірювання додатково відскануйте цегляну поверхню за допомогою налаштування типу стіни «Цегла з вертикальними порожнинами». Слід розрізняти правдоподібні й неправдоподібні об'єкти (неіснуючі об'єкти).
Тип стіни «Сирий бетон»Тип стіни «Сирий бетон» особливо підходить для застосування на бетоні, який ще не встиг остаточно затвердіти і висохнути. У разі використання цієї настройки інструмент виявляє металеві об'єкти, пластикові та металеві труби, а також електричні дроти. При цьому інструмент не розрізнятиме дроти, що перебувають під напругою, та дроти, що не перебувають під напругою. Максимальна глибина вимірювання складає 6 см (2,4 дюйма). Зверніть увагу, що для висихання та зміцнення бетону потрібно декілька місяців.

Вигляд

Змінити вигляд
 • Натискайте на кнопку зі стрілкою «вгору» або «вниз», доки не з’явиться потрібний вигляд.
 • Щоб вибрати вигляд, натисніть на кнопку запуску/зупинки.

Точковий вигляд

Image alternative
У режимі точкового вигляду результат вимірювання відображається без переміщення вимірювального інструмента поверхнею. Саме тому він особливо підходить для вимірювань у кутах або у вузьких місцях. Максимальна глибина вимірювання складає 6 см. Знайдені об'єкти відображаються з властивостями матеріалу, але без інформації про глибину.
Для отримання оптимальних результатів вимірювань у разі можливості вимірювальний інструмент слід переміщувати поверхнею у режимі точкового вигляду. Без переміщення вимірювального інструмента виявлення пластикових труб та дерев'яних балок особливо обмежене.
Відображення результатів вимірюванняЯкщо жодного предмета під поверхнею не було виявлено, на дисплеї відображатиметься лише зовнішнє коло, яке світитиметься зеленим кольором.
Якщо на досліджуваній ділянці буде знайдений предмет, зовнішнє коло буде світитися червоним кольором. У міру наближення вимірювального інструмента до об’єкта кількість кіл збільшується. Якщо вимірювальний інструмент віддаляється від предмета, кількість кіл зменшується.
Якщо потужність сигналу достатня, відображаються стрілки орієнтації. Щоб визначити розташування центру об’єкта, переміщуйте вимірювальний інструмент у напрямку стрілок орієнтації. На дисплеї результатів вимірювань відображається максимальне відхилення від центру об'єкта. Центральний хрест відображається, коли потужність сигналу є достатньою. Кольорове маркування властивостей матеріалів ідентичне маркуванню у режимі «Відображення об'єктів».
Навіть якщо стрілки орієнтації або центральний хрест не відображаються, предмет усе одно може бути у безпосередній близькості.

Відображення об'єктів

Image alternative
Найкращі результати вимірювань, а також максимальна глибина вимірювання доступні для перегляду у пункті «Відображення об'єктів». Виявлені об'єкти відображаються при розташуванні інструмента над досліджуваною ділянкою та супроводжуються інформацією про глибину та властивості матеріалу.
Виконання вимірювань
 • Розташуйте вимірювальний інструмент на поверхні та переміщуйте його у необхідному напрямку. Результати вимірювання відображатимуться на дисплеї після того, як інструмент пройде мінімальну відстань приблизно у 10 см.
 • Завжди переміщуйте вимірювальний інструмент за прямолінійною траєкторією з легким тиском на поверхню, щоб колеса мали надійний контакт з нею.
 • Щоб отримати оптимальні результати вимірювань, повільно рухайте вимірювальний інструмент досліджуваною поверхнею та спостерігайте за результатами вимірювань під час зворотного руху. Досліджувана ділянка має бути не менш ніж 40 см.
 • У будь-який час ви можете розпочати нове вимірювання, натиснувши на кнопку запуску/зупинки.
 • Якщо під час вимірювання ви відведете вимірювальний інструмент від стіни, на дисплеї залишиться останній результат вимірювання. Вимірювання відновиться, коли ви знову встановите інструмент на поверхню та продовжите рух.
 • Для особливо чутливих вимірювань на інструменті слід налаштувати точковий вигляд із відповідним типом стіни.
Image alternative
Виходячи з функціональних особливостей, надійно розпізнаються верхні кромки об'єктів, які розміщені впоперек напрямку руху вимірювального інструмента. А тому рекомендується сканувати досліджувану ділянку будівельної конструкції у різних напрямках.
Щоб виявити об’єкт, достатньо один раз провести прилад досліджуваною ділянкою. Якщо ви хочете точно визначити положення об'єкта та позначити його, переміщуйте вимірювальний інструмент тією ж самою траєкторією у зворотному напрямку.
Ви можете визначити точне проходження виявленого предмета у стіні, дослідивши декілька ділянок, що розташовані одна за одною.
Відображення результатів вимірюванняЯкщо на досліджуваній ділянці не було виявлено жодного предмета, пунктирні лінії та центральна лінія залишаються повністю зеленими. Якщо предмет виявлений, він відображатиметься на дисплеї між двома пунктирними лініями, ці дві пунктирні лінії та центральна лінія стають повністю або частково червоними.
На шкалі глибини праворуч відображатиметься глибина розташування ближнього краю виявленого предмета.
Представлення на дисплеї знайдених предметів може відрізнятися від фактичного вигляду цих предметів. Зокрема, дуже тонкі предмети на дисплеї відображаються більш товстими. Циліндричні об'єкти відносно великих розмірів (наприклад, пластикові або водопровідні труби) можуть на дисплеї виглядати тоншими, ніж вони є насправді.
Кольорове маркування властивості матеріалуЗалежно від типу та глибини об’єкта можна визначити властивість матеріалу.
Кольорове маркування виконане таким чином:
Оранжевий
об'єкт під напругою
Синій
феромагнітні/чорні метали (наприклад, арматурна сталь)
Бірюзовий
немагнітні метали (наприклад, мідна труба)
Білий
неметалеві матеріали (наприклад, деревина, пластик)
Сірий
властивість матеріалу невідома
 • Для об'єктів, що знаходяться під струмом, більш детальні властивості не відображаються.
 • Трифазні лінії можуть не розпізнаватися як струмопровідні.
 • У разі відносної вологості більше 50 відсотків визначення властивостей струмопровідних об'єктів може бути обмеженим.
Маркування об'єктівВи можете позначати знайдені об'єкти за допомогою маркувальних позначок у верхній або бічних частинах вимірювального інструмента.
 • Перемістіть вимірювальний інструмент до знайденого об’єкта, який потрібно позначити.
 • Вирівняйте вимірювальний інструмент таким чином, щоб центр знайденого об'єкта знаходився на центральній лінії дисплея.
 • За допомогою маркувальних позначок зробіть відмітки вгорі, праворуч і ліворуч інструмента.
 • Центр об’єкта буде знаходитися у місці перетину умовних ліній, що проходять через ці відмітки.
 • Або ж вирівняйте вимірювальний інструмент так, щоб центр об’єкта знаходився на одній з двох пунктирних ліній на дисплеї.
 • Це означатиме, що центр об'єкта знаходиться уздовж відповідної бічної сторони інструмента.
 • Відмітьте на поверхні лінію вздовж цієї бічної сторони та відмітьте місце знаходження відповідної маркувальної позначки на цій лінії.
 • У цьому місці знаходитиметься центр об'єкта.
 • Ви можете позначити точне місце проходження знайденого об'єкта в стіні, дослідивши декілька ділянок, що розташовані одна за одною, і з'єднавши відповідні відмітки.

Signal View 2D

Image alternative
У вікні Signal View 2D потужність сигналу у відповідному положенні вимірювання відображається у поєднанні з інформацією про глибину розташування об'єкта. Вікно Signal View 2D є варіантом відображення об'єкта. Замість символів об'єкта воно відображає потужність сигналу. Максимальна потужність сигналу сповіщає про найближчий край розташованих об'єктів.
Вікно Signal View 2D можна використовувати для пошуку об'єктів, які знаходяться близько один до одного, а також для більш точного виявлення матеріалів зі складною структурою. Також за певних обставин під поверхнею можна виявляти дрібні предмети та предмети, розташовані один за одним. Зверніть увагу на інформацію про процес вимірювання у розділі «Відображення об'єктів».
Зверніть увагу на інформацію про процес вимірювання у розділі «Відображення об'єктів» .

Signal View

Image alternative
У вікні Signal View потужність сигналу у відповідному положенні вимірювання відображається без інформації про глибину розташування об'єкта. Вікно Signal View можна використовувати для пошуку об'єктів, які знаходяться близько один до одного, а також для більш точного виявлення матеріалів зі складною структурою, керуючись характеристиками сигналу на кривій.

Режим вимірювання «Виявлення витоків»

У цьому режимі вимірюється відносна вологість матеріалу поверхні. Отже, він підходить для визначення місця максимальної вологості матеріалу і таким чином вказує на можливий витік. Неоднорідність матеріалів, сторонні предмети, які рівно пролягають під поверхнею, та неоднорідна структура поверхні (наприклад, наявність стиків) можуть стати причиною помилкових результатів вимірювання.

Режим вимірювання «Вимірювання відстані»

У цьому режимі ви можете вимірювати відстань між об'єктами.
Орієнтиром для вимірювання завжди є верхня маркувальна позначка. Вимірювання можна виконувати лише за прямою лінією у напрямку руху коліщат. Відстань до початкової точки вимірюється безперервно. Виміряне значення, яке відображається на дисплеї, відповідає відстані до початкової точки поточного вимірювання, а не загальній пройденій відстані. У разі переміщення інструмента у зворотному напрямку (до початкової точки) виміряне значення зменшується.
Якщо вимірювальний інструмент видає помилкові значення відстані, виконайте контрольне вимірювання заданої одиниці вимірювання, наприклад 1 м (3 фути). Якщо різниця між виміряним значенням і реальною відстанню буде перевищувати відповідні похибки (див. розділ «Технічні дані»), зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю !
 • Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!
Догляд за інструментом
 • Видаляйте накопичення бруду обережно.
 • Якщо конструкцією інструмента передбачені вентиляційні прорізи, обережно прочищайте їх м'якою сухою щіткою.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
 • Для чищення контактів інструмента використовуйте чисту суху тканину.
Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями
 • Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею із заблокованими вентиляційними прорізами. Обережно прочищайте вентиляційні прорізи м'якою сухою щіткою.
 • Уникайте зайвого контакту акумуляторної батареї з пилом або брудом. Ніколи не піддавайте акумуляторну батарею впливу високої вологості (зокрема, не занурюйте її у воду та не залишайте під дощем).
  Якщо рідина потрапила всередину акумуляторної батареї, з нею слід поводитися як із пошкодженою акумуляторною батареєю. Ізолюйте акумуляторну батарею у контейнері з незаймистого матеріалу та зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 • Не допускайте забруднення акумуляторної батареї сторонніми мастильними матеріалами. Слідкуйте за тим, щоб на акумуляторній батареї не накопичувалась занадто велика кількість пилу або бруду. Видаляйте забруднення з акумуляторної батареї м'якою сухою щіткою або чистою сухою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
  Не торкайтеся контактів акумуляторної батареї та не видаляйте з них мастильні матеріали, нанесені на заводі виробника.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини інструмента на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
 • Не використовуйте інструмент у разі виявлення пошкоджень та/або порушень функціональності. Негайно передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після завершення робіт з догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані компанією Hilti запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Заміна мініатюрного елемента живлення

Щоб в інструменті не збивалися настройки годинника, він має мініатюрний елемент живлення. Якщо мініатюрний елемент живлення розрядився, його слід замінити.
Image alternative
 1. Викрутіть гвинт із тримача мініатюрного елемента живлення.
 2. Витягніть тримач мініатюрного елемента живлення з отвору (якщо потрібно за допомогою відповідного інструмента).
 3. Вийміть старий мініатюрний елемент живлення та установіть новий. Переконайтеся, що Ви вірно визначили полярність. Позитивний полюс мініатюрного елемента живлення має бути спрямований вгору.
 4. Уставте тримач мініатюрного елемента живлення у відповідний отвір. Переконайтеся, що тримач мініатюрного елемента живлення вставлений правильно і повністю, інакше захист від пилу та бризок води не може бути гарантовано.
 5. Установіть на місце гвинт тримача мініатюрного елемента живлення та затягніть його вручну.

Транспортування та зберігання акумуляторних інструментів та акумуляторних батарей

Транспортування
  ОБЕРЕЖНО
  Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !
 • На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Діставайте акумуляторну(-і) батарею(-ї).
 • Ніколи не перевозьте акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил, які регламентують порядок перевезення акумуляторних батарей.
 • Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим транспортуванням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.
Зберігання
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !
 • На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому прохолодному місці. Дотримуйтеся діапазону температур, зазначеного у технічних даних інструмента.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після закінчення процесу заряджання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на сонці, біля джерел тепла або на підвіконні.
 • Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим зберіганням і після його завершення перевіряйте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Інструмент не вмикається.
Акумуляторна батарея розрядилась.
 • Замініть акумуляторну батарею або зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.
 • Зафіксуйте акумуляторну батарею із чітко відчутним клацанням.
Акумуляторна батарея не зафіксовується з чітко відчутним клацанням.
Фіксатори акумуляторної батареї засмічені.
 • Прочистіть зачіпки фіксаторів та вставте акумуляторну батарею знову.
Неможливо увійти у панель керування
Панель керування несправна
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Хід коліс ускладнений.
На колесах накопичився пил або бруд
 • Очистіть колеса та корпус інструмента.
Інструмент не підключається до ПК.
Інструмент не розпізнається ПК.
 • Переконайтеся, що драйвер для інструмента оновлено. Можливо, вам доведеться оновити драйвер та/або операційну систему.
Несправний USB-кабель.
 • Спробуйте підключити інструмент за допомогою іншого USB-кабелю. За необхідності замініть USB-кабель.
USB-роз'єм інструмента несправний.
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Картка microSD не працює.
Карта microSD не розпізнається.
 • Перевірте роботу карти microSD за допомогою іншого пристрою (наприклад ПК).
 • Установіть іншу карту microSD. Якщо карта все одно не розпізнається, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Дані з карти microSD неможливо прочитати.
 • Перевірте карту microSD та роз'єм вимірювального інструмента на наявність забруднень. Обережно очистіть їх сухою м’якою щіткою.
 • Якщо проблема повторюватиметься, будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Декларація про відповідність вимогам FCC (чинна у США) / Декларація про відповідність вимогам IC (чинна у Канаді)

Цей інструмент під час випробувань продемонстрував дотримання граничних параметрів, обумовлених у § 15 вимог FCC щодо цифрового обладнання класу B. Цими граничними параметрами передбачається створення у зоні житлової забудови достатнього захисту від шкідливого випромінювання. В інструментах цього типу генеруються та застосовуються високі частоти, які можуть також випромінюватися. Тому в разі недотримання вимог щодо монтажу й експлуатації ці інструменти можуть стати джерелом перешкод радіоприйому.
На жаль, не гарантується, що в деяких випадках інструмент не стане джерелом перешкод. Якщо інструмент чинитиме перешкоди теле- або радіоприйому, для перевірки чого досить його вимкнути та знову увімкнути, користувач повинен вжити таких заходів щодо їх усунення:
 • Переорієнтуйте прийомну антену або перемістіть її.
 • Збільште відстань між інструментом та приймачем.
 • Підключіть інструмент та приймач лазерних променів до розеток, які належать до різних електричних контурів.
 • Зверніться по допомогу до постачальника інструмента або досвідченого спеціаліста з телевізійного обладнання та радіообладнання.
Унесення змін до конструкції інструмента без дозволу на це компанії Hilti може призвести до обмеження права користувача на введення інструмента в експлуатацію.
Цей інструмент відповідає параграфу 15 вимог Федеральної комісії з радіозв'язку (FCC), а також вимогам, зазначеним у стандартах RSS-220 та RSS-Gen Міністерства промисловості Канади (IC).
Уведення до експлуатації може відбуватися за таких двох умов:
 • Цей інструмент не має бути джерелом шкідливого випромінювання.
 • Цей інструмент має бути чутливим до будь-якого стороннього випромінювання, зокрема такого випромінювання, яке могло б спричинити невірне виконання певних операцій.
Для користувачів у Сполучених Штатах: Цей інструмент дозволяється використовувати лише представникам правоохоронних органів, співробітникам пожежних та рятувальних служб, наукових дослідницьких інститутів, комерційних гірничих компаній, будівельних компаній, а також представникам приватних підприємств, які працюють за дорученням цих організацій. Використання інструмента представниками інших організацій є порушенням § 301 Закону США про зв'язок (47 U.S.C.) та може бути підставою для накладання значних штрафів.
Вимоги до координації
 1. Перш ніж розпочинати роботу з надширокосмуговими системами формування зображень, їхнє використання необхідно узгодити з представником Федеральної комісії з радіозв'язку (FCC). Користувач має дотримуватися усіх експлуатаційних обмежень, які були встановлені під час процесу узгодження.
 2. Користувачі надширокосмугових систем формування зображень мають повідомляти про зони їхнього застосування відділу техніки та технології Федеральної комісії з радіозв'язку (FCC), який координує обмін інформацією між Національним управлінням з інформації та телекомунікації та федеральним урядом. Інформація, яку надає користувач надширокосмугових систем формування зображень, повинна містити ім'я, адресу та інші відповідні контактні дані користувача, бажаний(-і) географічний(-і) район(-и) застосування систем, ідентифікаційний номер, наданий Федеральною комісією з радіозв'язку (FCC), а також інші спеціальні характеристики надширокосмугових систем формування зображень. Якщо інструмент для формування зображень призначений для мобільного використання, то географічний район його застосування має позначатися як штат(-и) або округ(-и), де здійснюється експлуатація інструмента. Користувач системи формування зображень, експлуатація якої має здійснюватися у певному місці, має повідомляти певне географічне розташування або адресу, де інструмент застосовуватиметься. Ці документи слід надіслати до відділу координації радіочастот (OET) Федеральної комісії з радіозв'язку (FCC) на адресу головного офісу FCC, наведену у параграфі 47 CFR 0.401(a); одержувач: UWB Coordination.
 3. Виробники або їхні уповноважені торгові представники мають проінформувати покупців або користувачів своїх систем про те, що перед початком експлуатації інструментів вони мають детально узгодити зони їхнього застосування з Федеральною комісією з радіозв'язку (FCC).
 4. Користувачі авторизованих та узгоджених надширокосмугових систем можуть передавати ці системи іншим кваліфікованим користувачам або транспортувати ці системи в інше місце за тієї умови, що вони повідомлять представнику Федеральної комісії з радіозв'язку (FCC) про зміну власника або місця експлуатації та узгодять авторизоване використання цих систем.
 5. В узгоджувальному звіті Національного управління з інформації та телекомунікації (NTIA) та Федеральної комісії з радіозв'язку (FCC) мають бути зазначені усі географічні області, у яких для експлуатації системи формування зображень потрібне додаткове узгодження або у яких експлуатація системи формування зображень заборонена. Якщо для експлуатації системи у межах певних географічних областей потрібне додаткове узгодження, то користувачу мають бути надані дані контактної особи у місцевій адміністративній організації. За винятком випадків, коли експлуатація системи здійснюється у межах цих передбачених областей, після повідомлення Федеральній комісії з радіозв'язку (FCC) необхідної інформації про надширокосмугову систему формування зображень додаткове узгодження з FCC не потрібне, якщо зазначені зони експлуатації не змінюватимуться. Якщо зона експлуатації змінюється, то Федеральній комісії з радіозв'язку (FCC) необхідно повідомити оновлену інформацію у порядку, передбаченому в абзаці 2 цього розділу.
 6. Узгодження планової експлуатації надширокосмугової системи формування зображень не має тривати довше 15 робочих днів після надходження заяви про узгодження до Національного управління з інформації та телекомунікації (NTIA). У разі виконання особливих операцій, обмежених за часом, період обробки заяви може бути скорочений, якщо це є виправданим у поточних обставинах. Експлуатація надширокосмугових систем у надзвичайних ситуаціях, які стосуються захисту життя людей або збереження майна, може здійснюватися без узгодження, якщо користувач надширокосмугового обладнання дотримуватиметься процедури повідомлення, передбаченої та описаної у § 2.405(a) – (e) цього розділу.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Для користувачів у Канаді: Експлуатація цієї радіолокаційної системи формування зображень дозволяється тільки у тому випадку, коли вона спрямована до ґрунту або до стіни, торкається поверхні ґрунту або стіни або знаходиться на відстані 20 см від них. Цю радіолокаційну систему формування зображень дозволяється використовувати лише представникам правоохоронних органів, наукових дослідницьких інститутів, комерційних гірничих компаній, будівельних компаній, екстрених служб або служб пожежної охорони.

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок неналежної утилізації! Небезпека для здоров'я внаслідок контакту з газами або рідинами, що виходять з акумуляторної батареї.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .

Додаткова інформація

Інформацію про приладдя та системні компоненти, а також додаткову інформацію про інструмент, описаний у цьому документі, можна знайти тут.

China RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Китаю.

Літій-іонні акумуляторні батареї Hilti

Указівки щодо техніки безпеки та належної експлуатаціїУ цьому документі термін «акумуляторна батарея» використовується для позначення літій-іонних акумуляторних батарей Hilti, які є придатними до повторного заряджання та складаються з декількох літій-іонних елементів. Ці акумуляторні батареї призначені для електроінструментів Hilti та можуть використовуватися тільки з ними. Застосовуйте лише оригінальні акумуляторні батареї Hilti !
ОписАкумуляторні батареї Hilti оснащуються системами контролю, керування та захисту елементів.
Акумуляторні батареї складаються з елементів, які містять літій-іонні матеріали, що накопичують електричний заряд, забезпечуючи високу густину енергії. Літій-іонним акумуляторним батареям притаманний лише незначний ефект пам'яті, проте вони є дуже чутливими до зовнішніх навантажень, глибокого розряджання або високих температур.
Із переліком інструментів, призначених для використання з акумуляторними батареями Hilti , Ви можете ознайомитися у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group .
Безпека
 • Дотримуйтеся наведених нижче вказівок з техніки безпеки, щоб гарантувати безпечне транспортування та використання літій-іонних акумуляторних батарей. Невиконання цих вказівок може призвести до подразнення шкіри, серйозних травм внаслідок контакту з корозійними речовинами, а також до хімічних опіків, пожежі та/або вибуху.
 • Обережно поводьтеся з акумуляторними батареями, щоб уникнути їхнього пошкодження або витоку рідин, які є дуже небезпечними для здоров'я!
 • Забороняється вносити зміни до конструкції акумуляторних батарей або модифікувати їх!
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження або були пошкоджені іншим чином. Регулярно перевіряйте акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.
 • Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї із вторинних матеріалів або відремонтовані акумуляторні батареї.
 • Не застосовуйте акумуляторну батарею або акумуляторний електроінструмент у якості ударного інструмента.
 • Ніколи не піддавайте акумуляторні батареї впливу прямих сонячних променів, високих температур, іскор або відкритого вогню. Невиконання цієї вимоги може призвести до вибуху.
 • Не торкайтеся полюсів елементів живлення пальцями, робочими інструментами, прикрасами, а також іншими предметами зі струмопровідних матеріалів. Невиконання цієї вимоги може привести до пошкодження акумуляторної батареї, матеріальних збитків і травм.
 • Захищайте акумуляторні батареї від впливу дощу, вологи та рідин. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки, пожежу або вибух.
 • Використовуйте акумуляторну батарею тільки з тими електроінструментами та зарядними пристроями, для яких вона призначена. При цьому також дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкціях з експлуатації відповідних виробів.
 • Не використовуйте та не зберігайте акумуляторні батареї у вибухонебезпечному середовищі.
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за нею можна спостерігати. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Якщо через годину акумуляторна батарея все ще залишається гарячою на дотик, це свідчить про її несправність. Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Заходи безпеки у разі займання акумуляторної батареї» .
Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї
 • У разі пошкодження акумуляторної батареї зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 • Не використовуйте акумуляторну батарею, якщо з неї виступає рідина.
 • Якщо з акумуляторної батареї виступає рідина, не допускайте її безпосереднього контакту з очима та/або шкірою. Під час видалення рідини, яка витекла з акумуляторної батареї, завжди використовуйте захисні окуляри та захисні рукавиці.
 • Щоб видалити рідину, яка витекла з акумуляторної батареї, скористайтеся спеціальним засобом для прибирання хімічних речовин. Дотримуйтеся місцевих правил, що регламентують порядок прибирання рідини, яка витекла з акумуляторної батареї.
 • Покладіть пошкоджену акумуляторну батарею у контейнер з незаймистого матеріалу та засипте її сухим піском, крейдяним порошком (CaCO3) або силікатом (вермикулітом). Після цього герметично закрийте контейнер кришкою та тримайте його подалі від займистих газів, рідин та предметів.
 • Щоб утилізувати контейнер, передайте його до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів. Дотримуйтеся місцевих правил, які регламентують порядок перевезення пошкоджених акумуляторних батарей!
Дії у разі виходу акумуляторної батареї з ладу
 • Звертайте увагу на ненормальну роботу акумуляторної батареї, наприклад на випадки неповного заряджання або занадто довгий час заряджання, значне зниження потужності, незвичайну роботу світлодіодних індикаторів або рідину, що виходить з акумуляторної батареї. Це ознаки внутрішньої несправності.
 • Якщо Ви підозрюєте внутрішню несправність акумуляторної батареї, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея не функціонує, не заряджається або з неї виступає рідина, її необхідно утилізувати. Додаткова інформація наведена у розділі «Технічне обслуговування та утилізація» .
Заходи безпеки у разі займання акумуляторної батареї
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Небезпека займання акумуляторної батареї! Якщо акумуляторна батарея загорілася, з неї до навколишнього середовища потрапляють шкідливі та вибухонебезпечні рідини та випари. Це може призвести до серйозних опіків і травм, обумовлених контактом із корозійними речовинами, або до вибуху.
 • Під час гасіння акумуляторних батарей використовуйте засоби індивідуального захисту.
 • Забезпечте належну вентиляцію приміщення, щоб видалити з нього шкідливі та вибухонебезпечні випари.
 • У разі інтенсивного утворення диму негайно залиште приміщення.
 • У разі подразнення дихальних шляхів зверніться до лікаря.
 • Зверніться до пожежної служби, перш ніж намагатися загасити пожежу.
 • Для гасіння акумуляторних батарей використовуйте тільки воду та знаходьтеся при цьому на якомога більшій відстані від вогню. Застосування для цього порошкових вогнегасників та протипожежних покривал є неефективним. Вогонь, що розповсюдився на інші предмети та матеріали, можна гасити за допомогою звичайних засобів.
 • Не намагайтеся пересувати велику кількість акумуляторних батарей, що горять. Приберіть подалі від джерела займання не пошкоджені вогнем предмети та матеріали, щоб ізолювати пошкоджені акумуляторні батареї.
Якщо температура акумуляторної батареї не падає, якщо з акумуляторної батареї виходить дим або якщо акумуляторна батарея загорілася:
 • За допомогою лопати помістіть акумуляторну батарею у відро з водою. Охолоджуючий вплив води допоможе сповільнити розповсюдження вогню на акумуляторні елементи, які ще не нагрілися до критичної температури займання.
 • Залиште акумуляторну батарею у відрі принаймні на 24 години, доки вона не охолоне повністю.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї» .
Указівки щодо транспортування та зберігання
 • Під час експлуатації температура навколишнього середовища повинна знаходитися у діапазоні від -17 °C до +60 °C / від 1 °F до 140 °F.
 • Під час зберігання температура навколишнього середовища повинна знаходитися у діапазоні від -20 °C до +40 °C / від -4 °F до 104 °F.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після закінчення процесу заряджання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
 • Зберігайте акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці. Зберігання у прохолодному місці подовжує строк служби акумуляторної батареї. Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
 • Забороняється перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил, які регламентують порядок перевезення акумуляторних батарей.
Технічне обслуговування та утилізація
 • Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея була чистою, та не допускайте її забруднення мастилом. Уникайте контакту акумуляторної батареї з пилом або брудом. Видаляйте забруднення з акумуляторної батареї сухою м'якою щіткою або чистою сухою тканиною.
 • Не працюйте з відповідним акумуляторним інструментом, якщо його вентиляційні прорізи заблоковані. Обережно прочищайте вентиляційні прорізи м'якою сухою щіткою.
 • Слідкуйте за тим, щоб усередину не потрапляли сторонні предмети.
 • Не допускайте потрапляння вологи всередину акумуляторної батареї. Якщо волога потрапила всередину акумуляторної батареї, з нею слід поводитися як із пошкодженою акумуляторною батареєю та ізолювати у контейнері з незаймистого матеріалу.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї» .
 • У разі неналежної утилізації акумуляторної батареї з неї можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини. Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів. Дотримуйтеся місцевих правил, які регламентують порядок перевезення пошкоджених акумуляторних батарей!
 • Не кидайте акумуляторні батареї у баки для побутового сміття.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей. Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.