Мова

PM 2-LG

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація щодо інструкції з експлуатації

Про цю інструкцію з експлуатації

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте його іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:
Image alternative Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту»
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:
Image alternative Інструмент підтримує технологію NFC та є сумісним із платформами iOS та Android.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Лінійний лазерний нівелір
  PM 2-LG
  Версія
  02
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Наклейки на інструменті

Інформація про лазерний промінь
Image alternative Клас лазера 2 згідно зі стандартом IEC60825-1/EN60825-1:2014 та CFR 21 §1040.10 та 1040.11 (зауваження щодо використання лазерів № 56).
Не направляйте лазерний промінь в очі.

Безпека

Загальні вказівки з техніки безпеки під час роботи з вимірювальними інструментами

Image alternative ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. У разі неналежного використання вимірювальний інструмент може стати джерелом небезпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може призвести до пошкодження вимірювального інструмента та/або тяжких травм.
Збережіть всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому.
Безпека на робочому місці
 • Дбайте про чистоту та достатнє освітлення робочого місця. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
 • Не використовуйте інструмент у вибухонебезпечному середовищі, що містить легкозаймисті рідини, гази або пил.
 • Подбайте про те, щоб під час використання інструмента поблизу не було дітей та сторонніх осіб.
 • Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.
 • Враховуйте правила техніки безпеки і попередження нещасних випадків, чинні у Вашій країні.
Електрична безпека
 • Захищайте інструмент від дощу та вологи. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки або вибух.
 • Хоча інструмент захищений від проникнення вологи, його потрібно протерти насухо, перш ніж класти до транспортного контейнера.
Безпека персоналу
 • Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з вимірювальним інструментом ставтеся серйозно. Не користуйтеся вимірювальним інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або лікарських засобів. Під час роботи з вимірювальним інструментом не відволікайтеся ні на мить, оскільки це може призвести до отримання серйозних травм.
 • Уникайте виконання роботи в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтесь повсякчас утримувати рівновагу.
 • Застосовуйте індивідуальні засоби захисту. Використання засобів індивідуального захисту знижує ризик отримання травм.
 • Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.
 • Уникайте випадкового вмикання інструмента. Переконайтеся в тому, що вимірювальний інструмент вимкнений, перш ніж приєднувати акумулятор, піднімати вимірювальний інструмент або переносити його.
 • Використовуйте інструмент та приладдя відповідно до вказівок, які стосуються саме цього типу інструмента. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
 • Не можна нехтувати правилами безпеки під час роботи з вимірювальними інструментами навіть у тому випадку, коли Ви добре знайомі з тим чи іншим вимірювальним інструментом. Якщо користуватися інструментом необережно, лише малої частки секунди може бути достатньо для отримання тяжких травм.
 • Забороняється використовувати вимірювальний інструмент поблизу медичного обладнання.
Використання вимірювального інструмента та належний догляд за ним
 • Користуйтеся лише повністю справним інструментом та приладдям.
 • Вимірювальні інструменти, що не використовуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомлені з ним або не читали ці інструкції. У руках недосвідчених людей вимірювальні інструменти являють собою серйозну небезпеку.
 • Дбайливо доглядайте за вимірювальним інструментом. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота вимірювального інструмента. Перед початком роботи з вимірювальним інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування вимірювальних інструментів.
 • Забороняється вносити зміни до конструкції інструмента або модифікувати його. Унесення змін до конструкції інструмента без дозволу на це компанії Hilti може призвести до обмеження права користувача на введення інструмента в експлуатацію.
 • Перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента, зокрема – якщо потрібно провести відповідальне вимірювання, а також якщо інструмент впав або зазнав впливу значних механічних навантажень.
 • На результатах вимірювань потенційно можуть негативно позначитися певні особливості навколишнього середовища. До них, зокрема, належить близьке розташування обладнання, яке генерує сильні магнітні або електромагнітні поля, а також вібрації та коливання температури.
 • Швидка зміна умов, за яких виконується вимірювання, може негативно позначитися на точності його результатів.
 • Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не «акліматизується». Значні перепади температури можуть стати причиною помилок у роботі інструмента та до отримання неточних результатів вимірювання.
 • Якщо робота виконується з використанням адаптерів та приладдя, переконайтеся, що приладдя надійно закріплене.
 • Хоча вимірювальний інструмент і призначений для застосування у важких умовах експлуатації на будівельних майданчиках, поводитися з ним, як і з іншими оптичними та електричними пристроями (польовими біноклями, окулярами, фотоапаратами), слід дуже акуратно й обережно.
 • Дотримуйтеся наведених значень робочої температури та температури зберігання.

Додаткові вказівки з техніки безпеки під час використання лазерних вимірювальних інструментів

 • У разі неналежного відкривання інструмента назовні може вивільнитися лазерне випромінювання, яке перевищує клас 2. Ремонт інструмента повинен здійснюватися тільки у сервісній службі компанії Hilti .
 • Огородіть місце виконання вимірювань. Під час встановлення інструмента переконайтеся, що лазерний промінь не направлений на Вас або на інших осіб. Лазерні промені повинні проходити значно нижче або вище рівня очей.
 • Щоб уникнути похибок під час вимірювання, утримуйте у чистоті вихідне віконце лазерного променя.
 • Перед початком вимірювання і неодноразово під час використання перевіряйте точність інструмента.
 • Якщо вимірювання проводяться поблизу об'єктів із високою відбивною здатністю, через поверхню зі скла або з інших подібних матеріалів, це може негативно позначитися на точності результатів вимірювань.
 • Установіть інструмент на відповідну основу, наприклад на штатив або на рівну поверхню.
 • Користуватися нівелірними рейками поблизу ліній високої напруги не дозволяється.
 • Переконайтеся, що в робочій зоні не використовується інший лазерний вимірювальний інструмент, робота якого може вплинути на результати Вашого вимірювання.
 • Лазерний промінь не повинен потрапляти за межі контрольованої зони.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

 • Небезпека травмування в результаті падіння інструментів та/або приладдя. Перш ніж розпочинати роботу, перевірте, чи надійно закріплене приладдя.

Електромагнітна сумісність

Хоча інструмент відповідає суворим вимогам належних директив, компанія Hilti не виключає, що під час вимірювання можуть виникати похибки, обумовлені негативним впливом сильного випромінювання на роботу інструмента. У цьому та в інших випадках повинні виконуватися контрольні вимірювання. Крім того, компанія Hilti не виключає наявності перешкод для роботи інших приладів (зокрема, навігаційного обладнання літаків).

Класифікація лазерних пристроїв із лазером класу 2

Цей інструмент відповідає класу лазера 2 згідно зі стандартами IEC/EN 60825‑1:2014 та CFR 21 § 1040 (FDA). Такі інструменти дозволяється використовувати без додаткових засобів безпеки. Разом з тим, не слід дивитися прямо на джерело лазерного випромінювання, так само як не слід дивитися прямо на сонце. Якщо лазерний промінь потрапив безпосередньо в очі, закрийте їх і відведіть голову від області випромінювання. Не спрямовуйте лазерний промінь на людей.

Належне використання елементів живлення та дбайливий догляд за ними

 • Якщо інструмент не використовуватиметься протягом тривалого часу, не забудьте вийняти з нього елементи живлення. У разі тривалого зберігання елементи живлення можуть піддаватися корозії та саморозряджатися.
 • Слідкуйте за тим, щоб елементи живлення ніколи не потрапляли до рук дітей.
 • Не застосовуйте нові й старі елементи живлення впереміш. Заміну елементів живлення виконуйте лише повним комплектом і водночас. Не використовуйте разом елементи живлення від різних виробників або різних типів.
 • Не використовуйте пошкоджені елементи живлення.
 • Використовуйте лише той тип елементів живлення, що передбачений для цього інструмента. Використання інших елементів живлення може призвести до травмування та стати причиною виникнення пожежі.
 • Переконайтеся, що під час заміни елементів живлення Ви вірно визначили їхню полярність. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
 • Не допускайте перегрівання елементів живлення та захищайте їх від впливу відкритого вогню. Адже вони можуть вибухнути, що призведе до забруднення довкілля токсичними речовинами.
 • Елементи живлення не підлягають повторному заряджанню.
 • Не припаюйте елементи живлення до інструмента.
 • Не розряджайте елементи живлення шляхом короткого замикання їхніх контактів. Елементи живлення можуть стати негерметичними, вибухнути, спричинити займання та травмувати людей.
 • Не пошкоджуйте елементи живлення і не розбирайте їх. Елементи живлення можуть стати негерметичними, вибухнути, спричинити займання та травмувати людей.

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Відсік елементів живлення
 2. Індикатор стану заряду
 3. Кнопка режиму сполучення з приймачем
 4. Кнопка режиму багатолінійного лазера
 5. Вихідне вікно лазера
 6. Кріпильна різьба
 7. Багатопозиційний перемикач для увімкнення/вимкнення та блокування/розблокування виска
 8. Вушко для кріплення захисту від падіння
 9. Місце розташування таблички з паспортними даними

Використання за призначенням

Описаний у цьому документі виріб являє собою лінійний лазерний нівелір із функцією автоматичного нівелювання, який призначений для виконання нівелювальних робіт та вирівнювання об'єктів. Лінійний лазерний нівелір генерує дві лазерні лінії (горизонтальну і вертикальну) та точку їхнього перетину. Керування лінійним лазерним нівеліром може здійснювати одна особа. Робоча дальність генерування ліній і точки перетину ліній становить приблизно 20 м (65 футів). Робоча дальність залежить від освітленості місця використання виробу. Виріб призначений для використання у приміщенні.
Можливі застосування: нівелювання розеток, кабельних каналів, радіаторів опалення та електропроводки; нівелювання підвісної стелі; нівелювання та вирівнювання дверей і вікон; перенесення висотних міток; вертикальне вирівнювання трубопроводів.

Робочі повідомлення

Стан
Значення
Світлодіод не горить.
 • Інструмент вимкнений.
 • Елементи живлення розрядилися.
 • Неправильно встановлені елементи живлення.
Світлодіод горить постійно.
Лазерний промінь увімкнено. Інструмент працює. Елементи живлення заряджені.
Світлодіод швидко мигає.
Елементи живлення майже розрядилися.
Світлодіод мигає.
Інструмент вимкнений автоматично, але висок не заблокований.
Лазерний промінь мигає два рази кожні 10 секунд (висок не зафіксований) або кожні 2 секунди (висок зафіксований).
Елементи живлення майже розрядилися.
Лазерний промінь мигає п'ять разів та потім залишається увімкненим.
 • Функція автоматичного вимикання деактивована.
 • Режим сполучення з приймачем був активований або деактивований.
Лазерний промінь мигає з високою частотою.
Інструмент не в змозі виконати автоматичне нівелювання.
Лазерний промінь мигає кожні 2 секунди.
Режим роботи «Нахилена лінія». Висок заблокований, тому лазерні лінії не віднівельовані.

Комплект постачання

Лінійний лазерний нівелір, сумка, 4 елементи живлення типу AA (не в усіх країнах), інструкція з експлуатації, сертифікат виробника

Технічні дані

Робоча дальність ліній і точки перетину без використання приймача лазерних променів
20 м
(65 фут — 10 дюйм)
Робоча дальність ліній і точки перетину з використанням приймача лазерних променів (залежно від освітленості місця використання та положення приймача лазерних променів відносно лазерного нівеліра)
2 м … 50 м
(6 фут — 10 дюйм … 164 фут)
Час автоматичного нівелювання
3 с
Діапазон автоматичного нівелювання (типовий)
±4°
Точність вимірювань на відстані 10 м (33 фути)
±3 мм
(±0,1 дюйм)
Товщина лазерних ліній (на відстані 5 м)
< 2 мм
(< 0,1 дюйм)
Клас лазера
Клас 2, видимий, 510–530 нм, ±10 нм (IEC 60825-1:2014); клас II (CFR 21 §1040.10 і 1040.11) (FDA)
Розбіжність променя лазерних ліній *180°
0,05 ... 0,08 мрад
Середня вихідна потужність (макс.) (p)
< 1 мВт
Довжина хвилі (λ), ±10 нм
510 нм … 530 нм
Тривалість імпульсу (tp)
< 60 мкс
Частота імпульсів (f)
< 12 кГц
Енергозабезпечення
4 елементи живлення типу AA, 1,5 В
Тривалість роботи (типова), усі лазерні лінії увімкнені
за температури 24 °C (72 °F) : 10 год
Тривалість роботи (типова), тільки горизонтальна або вертикальна лазерна лінія увімкнена
за температури 24 °C (72 °F) : 20 год
Автоматичне вимкнення (активується через)
1 год
Індикація робочого стану
Світлодіод і лазерні промені
Робоча температура
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Температура зберігання
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Захист від пилу та водяних бризок (окрім відсіку елементів живлення)
IP 54 згідно зі стандартом IEC 60529
Різьба штатива
UNC 1/4"
Габаритні розміри: довжина x ширина x висота
66 мм x 116 мм x 103 мм
(2,6 дюйм x 4,6 дюйм x 4,1 дюйм)
Маса з підошвою та елементами живлення
600 г
(21,2 унція)

Експлуатація

Установлення/заміна елементів живлення

 • Вірно визначайте полярність елементів живлення.
 • Завжди замінюйте усі елементи живлення.
 • Використовуйте тільки ті елементи живлення, які виготовлені згідно з міжнародними стандартами.
Image alternative
 1. Відкрийте відсік елементів живлення.
 2. За необхідності дістаньте розряджені елементи живлення.
 3. Установіть нові елементи живлення.
 4. Закрийте відсік елементів живлення.

Захист від падіння з висоти

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок падіння робочого інструмента та/або приладдя!
 • Використовуйте тільки той захист від падіння з висоти Hilti , який рекомендований для відповідного виробу.
 • Перед кожним використанням перевіряйте захист від падіння з висоти та його точки кріплення на наявність можливих пошкоджень.
Дотримуйтеся місцевих указівок щодо виконання робіт на висоті.
У якості пристрою для попередження падіння цього виробу використовуйте тільки захист від падіння з висоти PMA 92, який пропонує компанія Hilti .
 • Закріпіть захист від падіння з висоти на лазерному нівелірі та на несучій конструкції. Перевірте надійність кріплення.
  Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації захисту від падіння з висоти Hilti .

Увімкнення лазерних променів

 1. Переведіть багатопозиційний перемикач у положення «Image alternative» (увімк./розблоковано).
  • Вмикаються усі лазерні лінії та усі точки.
 2. Натискайте на кнопку режиму багатолінійного лазера, поки не буде встановлений потрібний режим багатолінійного лазера.
  • Виріб перемикається між робочими режимами у такій послідовності: усі лінії, горизонтальна лінія, вертикальна лінія.

Налаштування лазерного променя для використання режиму «Нахилена лінія»

 1. Переведіть багатопозиційний перемикач у положення «Image alternative» (увімк./заблоковано).
  • Горизонтальна лазерна лінія вмикається.
 2. Натискайте на кнопку режиму багатолінійного лазера, поки не буде встановлений потрібний режим багатолінійного лазера.
  • Виріб перемикається між робочими режимами у такій послідовності: горизонтальна лінія, вертикальна лінія, усі лінії.
  У режимі «Нахилена лінія» висок заблокований, а лазер невіднівельований.
  Один або декілька лазерних променів мигають кожні 5 секунд.

Вимкнення лазерних променів

 1. Переведіть багатопозиційний перемикач у положення «OFF ».
  • Лазерний промінь вимикається, а висок блокується.
ОБЕРЕЖНО
Ризик отримання травм внаслідок випадкового увімкнення інструмента!
 • Перш ніж установлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що відповідний інструмент вимкнений.
 1. Якщо акумуляторна батарея розряджена, лазерний промінь автоматично вимикається.

Приклади використання

Перенесення міток висоти

Image alternative

Вирівнювання металопрофілів для монтажу перегородок

Image alternative

Вирівнювання стельових світильників

Image alternative

Вирівнювання трубопроводів

Image alternative

Вирівнювання елементів систем опалення

Image alternative

Вирівнювання дверних коробок та віконних рам

Image alternative

Активація/деактивація режиму сполучення з приймачем лазерних променів

Робоча дальність приймача лазерних променів може бути обмежена через асиметрію потужності лазерного випромінювання, обумовлену особливостями конструкції інструмента, а також через наявність зовнішніх джерел світла, які заважають роботі інструмента.
Щоб забезпечити оптимальну робочу дальність, використовуйте ту сторону лінійного лазерного нівеліра, де генерується потужніший лазерний промінь, та не застосовуйте виріб в умовах впливу прямих променів світла. Потужніший лазерний промінь генерується з передньої сторони лінійного лазерного нівеліра.
 1. Щоб активувати режим сполучення з приймачем, натисніть кнопку режиму сполучення з приймачем.
  • Активація режиму буде підтверджена п'ятиразовим миганням лазерного променя.
  • Світлодіод біля кнопки режиму сполучення з приймачем світиться зеленим кольором.
  • Видимість лазерних променів зменшується.
 2. Щоб деактивувати режим сполучення з приймачем, натисніть кнопку режиму сполучення з приймачем ще раз.
  • Світлодіод біля кнопки режиму сполучення з приймачем згасає.
  • Видимість лазерних променів збільшується та знову досягає нормального рівня.
  Після вимкнення лазерного нівеліра режим сполучення з приймачем деактивується.

Перевірка

Перевірка нівелювання лазерного променя

Image alternative
 1. Відстань між стінами повинна дорівнювати принаймні 10 м.
 2. Установіть лазерний нівелір на рівну горизонтальну поверхню на відстані приблизно 20 см від стіни (A) та спрямуйте точку перетину лазерних ліній на стіну (A).
 3. Відмітьте точку перетину лазерних ліній хрестом (1) на стіні (A) та хрестом (2) на стіні (B).
 4. Установіть лазерний нівелір на рівну горизонтальну поверхню на відстані приблизно 20 см від стіни (B) та спрямуйте точку перетину лазерних ліній на хрест (1), відмічений на стіні (A).
 5. Налаштуйте висоту точки перетину лазерних ліній таким чином, щоб вона співпадала із хрестом (2), відміченим на стіні (B). За можливості скористуйтеся штативом або настінним фіксатором.
 6. Знову відмітьте хрестом (3) точку перетину лазерних променів на стіні (А).
 7. Виміряйте довжину зсуву D між хрестами (1) та (3) на стіні (A) (RL = довжина приміщення).
Image alternative
 1. Розрахуйте значення R.
  • Значення R повинне бути менше 3 мм (1⁄8 дюйма).
 2. Якщо результат вимірювання знаходиться поза межами допуску, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Перевірка точності горизонтальної лазерної лінії

Image alternative
 1. Установіть інструмент на краю приміщення, довжина якого становить принаймні 10 м.
  Поверхня підлоги повинна бути рівною і горизонтальною.
 2. Увімкніть усі лазерні промені та переконайтеся, що блокування виска зняте.
 3. Поставте мітку на відстані не менше 10 м від інструмента таким чином, щоб точка перетину лазерних ліній знаходилася в центрі мітки (d0), а вертикальна лінія мітки проходила точно через центр вертикального лазерного променя.
 1. Поверніть інструмент на 45° за годинниковою стрілкою (якщо дивитися зверху).
Image alternative
 1. Після цього поставте мітку у точці (d1), де горизонтальна лазерна лінія перетинається з вертикальною лінією мітки.
 2. Тепер поверніть інструмент на 90° проти годинникової стрілки.
 3. Після цього поставте мітку у точці (d2), де горизонтальна лазерна лінія перетинається з вертикальною лінією мітки.
 4. Відмірте такі значення відстані по вертикалі: d0–d1, d0–d2 та d1–d2. Визначте найбільше (dmax) та найменше значення різниці (dmin).
 5. Для d0–d1, d0–d2 та d1–d2:
Image alternative
 1. Допустима виміряна відстань по вертикалі не повинна перевищувати 5 мм за величини інтервалу вимірювання у 10 м.
  • dmax–dmin = відстань від найвищої мітки до найнижчої мітки у міліметрах/¹⁄₁₀ дюйма
  • D = відстань від інструмента до мітки у метрах/футах

Перевірка точності вертикальної лазерної лінії

Для перевірки знадобиться дверний або подібний отвір із габаритною висотою не менше 2 м. Крім того, перед отвором та поза ним має бути щонайменше 2,5 м вільного простору.
Image alternative
 1. Увімкніть інструмент та переконайтеся, що блокування виска зняте.
 2. Установіть інструмент на підлогу на відстані 2,5 м від дверного отвору та спрямуйте вертикальну лазерну лінію на центр дверного отвору.
 3. Поставте мітку у центрі вертикальної лінії на підлозі (1) та на верхньому краї дверного отвору (3), а також на відстані 2,5 м за дверним отвором на підлозі (2).
Image alternative
 1. Установіть інструмент безпосередньо за точкою (2) на підлозі та спрямуйте лазерний промінь таким чином, щоб він проходив через точки (2) та (1).
 2. На верхньому краї дверного отвору можна визначити відхилення між лазерною лінією та точкою (3). Це значення відповідає відхиленню за подвійної висоти.
 3. Виміряйте висоту дверного отвору.
 4. Максимально припустиме відхилення становить 3 мм на 10 м висоти.
Image alternative
 1. Відносно відхилення, отриманого наведеним вище способом, максимально припустиме відхилення розраховується таким чином:
 2. Максимально припустиме отримане відхилення у міліметрах повинне бути менше 0,3 мм/м x подвійна висота у метрах.
  • d = виміряне подвійне відхилення у міліметрах/¹⁄₁₀ дюйма
  • H = висота дверей у метрах

Дії у разі виявлення відхилень

 • У разі виявлення відхилень, будь ласка, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Догляд і технічне обслуговування

Догляд за інструментом
 • Видаляйте накопичення бруду обережно.
 • Здувайте пил з вихідного віконця лазера. Не торкайтеся пальцями поверхні вихідного віконця лазера.
 • Чистьте корпус інструмента тільки вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
Технічне обслуговування
 • Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини інструмента на наявність пошкоджень, а органи керування – на предмет справної роботи.
 • Не використовуйте інструмент у разі виявлення пошкоджень та/або порушень функціональності. Негайно передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
 • Після завершення робіт з догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їхню роботу.
Щоб гарантувати належну роботу інструмента, використовуйте тільки оригінальні запасні частини та видаткові матеріали. Рекомендовані компанією Hilti запасні частини, видаткові матеріали та приладдя для інструмента Ви можете придбати у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Служба технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti

Служба технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti перевіряє вимірювальний інструмент та, якщо виявляються відхилення, відновлює його відповідність технічним умовам, після чого проводиться повторна перевірка вимірювального інструмента. Відповідність технічним умовам на момент перевірки підтверджується письмовим сертифікатом сервісної служби. Рекомендується:
 • Дотримуватися належних інтервалів проведення перевірок залежно від інтенсивності використання інструмента.
 • Передавати інструмент до служби технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti для здійснення перевірки – після інтенсивного використання інструмента та перед виконанням важливих робіт, однак не рідше ніж один раз на рік.
Перевірка у службі технічного обслуговування вимірювальних приладів Hilti не звільняє користувача від необхідності проводити перевірку вимірювального інструмента перед його використанням і під час роботи з ним.

Транспортування та зберігання

Транспортування
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим транспортуванням і після його завершення перевіряйте інструмент на наявність пошкоджень.
Зберігання
 • Зберігайте виріб та елементи живлення у сухому прохолодному місці. Дотримуйтеся діапазону температур, зазначеного у технічних даних інструмента.
 • Не зберігайте виріб та елементи живлення на сонці, біля джерел тепла або на підвіконні.
 • Зберігайте виріб та елементи живлення у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
 • Перед кожним використанням, а також перед тривалим зберіганням і після його завершення перевіряйте інструмент на наявність пошкоджень.

Допомога у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Несправність
Можлива причина
Рішення
Виріб не вмикається.
Елементи живлення розрядилися
 • Замініть елементи живлення.
Переплутана полярність елементів живлення
 • Уставте елементи живлення належним чином.
Відсік елементів живлення не закритий
 • Закрийте відсік елементів живлення.
Виріб або вимикач несправний
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti.
Не працюють окремі лазерні промені.
Несправне джерело лазерних променів або пристрій управління лазером
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti.
Виріб вмикається, але лазерних променів не видно.
Несправне джерело лазерних променів або пристрій управління лазером
 • Зверніться до сервісної служби компанії Hilti.
Температура занадто висока або занадто низька
 • Дайте виробу охолонути або нагрітися.
Автоматичне нівелювання не працює.
Виріб установлений на основу із занадто великим нахилом
 • Установіть виріб на рівну горизонтальну поверхню основи.
Висок заблокований
 • Розблокуйте висок.

Гарантійні зобов'язання виробника

 • З питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до найближчого партнера компанії Hilti .

Додаткова інформація

Інформацію про приладдя та системні компоненти, а також додаткову інформацію про інструмент, описаний у цьому документі, можна знайти тут.

Директива про обмеження використання небезпечних речовин
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Китаю.
Директива про обмеження використання небезпечних речовин
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Тайваню.

Утилізація

Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!