Мова
Технічна документація ЗАВАНТАЖИТИ PDF (UK) [9 MB]

GX 90-WF

Оригінальна інструкція з експлуатації

Інформація про документацію

Інформація про цей документ

 • Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цей документ. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
 • Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.
 • Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу інструмента та передавайте інструмент іншим особам лише разом з інструкцією.

Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:
НЕБЕЗПЕКА
НЕБЕЗПЕКА !
 • Указує на безпосередню небезпеку, що може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО !
 • Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

Символи в інструкції з експлуатації

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі символи:
Image alternative Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з експлуатації
Image alternative Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
Image alternative Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
Image alternative Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття
Image alternative Hilti Літій-іонна акумуляторна батарея
Image alternative Hilti Зарядний пристрій

Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:
Image alternative Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції з експлуатації.
Image alternative Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті.
Image alternative Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації , відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі «Огляд продукту» .
Image alternative Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.

Символи, що обумовлені типом інструмента

Додаткові символи

На інструменті або у цьому документі можуть бути додатково наведені такі символи:
Image alternative Попередження про загальну небезпеку
Image alternative Використовуйте захисні окуляри
Image alternative Використовуйте захисні рукавиці
Image alternative Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею у якості ударного інструмента.
Image alternative Не допускайте падіння акумуляторної батареї. Не використовуйте акумуляторну батарею, яка зазнала ударного навантаження або була пошкоджена іншим чином.

Інформація про інструмент

Image alternative Інструменти призначені для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приладдя можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.
Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.
 • Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.
  Інформація про інструмент
  Монтажний пістолет GX для забивання дюбелів
  GX 90-WF
  Версія
  01
  Серійний номер

Сертифікат відповідності

Image alternative
Виробник зі всією належною відповідальністю заявляє, що описаний у цьому документі інструмент відповідає чинному законодавству і стандартам.
Технічна документація зазначена нижче:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безпека

Указівки з техніки безпеки

Вимоги до користувача
 • Інструмент призначений для професійного використання.
 • До експлуатації, обслуговування та ремонту інструмента може бути допущений лише професійно підготовлений персонал. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики.
Безпека персоналу
 • Будьте уважні, зосередьтеся на виконуваній операції; до роботи з монтажним інструментом поставтеся свідомо. Не користуйтеся інструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотиків, алкоголю або лікарських засобів. У разі виникнення болю або погіршення самопочуття припиніть роботу. Під час роботи з інструментом не відволікайтеся ні на мить, бо це може призвести до серйозних травм.
 • Уникайте працювати в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтесь повсякчас утримувати рівновагу.
 • На роботі носіть взуття на нековзній підошві.
 • Заборонено направляти інструмент на себе або інших людей.
 • Не притискайте інструмент до себе, зокрема до рук або інших частин тіла, а також до інших осіб. У жодному випадку не наближайте руки або інші частини тіла до головки інструмента. Якщо притиснути головку інструмента до частини тіла, то непередбачене спрацьовування інструмента і вивільнення кріпильного елемента можуть призвести до тяжких травм.
 • Не тримайте вільну руку на оброблюваному матеріалі.
 • У жодному разі не наближайте вільну руку до головки інструмента.
 • Не підпускайте до робочої зони сторонніх осіб, особливо дітей.
 • Під час роботи з інструментом руки повинні бути зігнуті, а не витягнуті вперед.
 • Необхідно використовувати відповідні засоби індивідуального захисту (користувачу та особам, що знаходяться поряд), у тому числі захисні окуляри, захисні навушники та захисний шолом.
Застосування монтажних інструментів та дбайливий догляд за ними.
 • Не залишайте заряджений інструмент без нагляду.
 • Перед транспортуванням знімайте газовий балон з інструмента.
 • Завжди розряджайте інструмент перед його чищенням, технічним обслуговуванням та ремонтом, під час перерв у роботі та перш ніж здавати його на зберігання (знімайте акумуляторну батарею, газовий балон та цвяхи).
 • Зберігайте інструменти та невикористані газові балони у прохолодному місці, захищеному від надмірної вологості.
 • Перевірте інструмент та приладдя на наявність можливих пошкоджень, щоб гарантувати їхню належну функціональність. Перевіряйте рухомі деталі на наявність пошкоджень; вони повинні справно працювати та не заклинювати. Усі деталі інструмента мають бути належним чином змонтовані та відповідати всім вимогам щодо забезпечення його безперебійної роботи. Пошкоджені захисні пристрої та деталі, що не входять до пакету технічного обслуговування, який Ви отримали як приладдя (додаткова інформація наведена у розділі «Догляд за інструментом»), повинні бути належним чином відремонтовані або замінені у відділі сервісного обслуговування компанії Hilti, якщо інше не вказано в цій інструкції з експлуатації.
 • Під час забивання цвяхів завжди тримайте інструмент належним чином. Це зменшує можливість відскакування кріпильного елемента від матеріалу основи.
 • Якщо кріпильний елемент забитий не до кінця, не намагайтеся забити його повторним пострілом. Ніколи не забивайте один кріпильний елемент в інший. Це може призвести до пошкодження та заклинювання кріпильного елемента.
 • Завжди дотримуйтесь вимог інструкцій з експлуатації. Відповіді на можливі питання Ви можете знайти у довіднику компанії Hilit з виконання нероз'ємних з'єднань.
 • Не відсувайте назад головку інструмента вручну або за допомогою будь-яких предметів. Через це за певних умов інструмент може бути переведений у стан готовності до використання. При цьому не виключається ризик випадкового пострілу кріпильним елементом в себе.
Безпека на робочому місці
 • Подбайте про належне освітлення робочої ділянки.
 • Застосовуйте інструмент лише в робочих зонах з належною вентиляцією.
 • Забивайте кріпильні елементи тільки у дерево та відповідні матеріали з деревини (будь ласка, зверніться також до розділу з інформацією про використання інструмента за призначенням): Під час забивання кріпильних елементів в інші матеріали може мати місце пошкодження самого кріпильного елемента, розлітання осколків матеріалу, а також пробивання основи наскрізь.
 • Перш ніж приступати до забивання кріпильних елементів, прослідкуйте, щоб нікого не було за робочим місцем та під ним.
 • Підтримуйте порядок на робочому місці. На місці проведення робіт не повинно бути сторонніх предметів, які могли б травмувати Вас. Безлад на робочому місці може стати причиною травмування.
 • Утримуйте рукоятки сухими і чистими від бруду та мастил.
 • Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не піддавайте інструмент дії атмосферних опадів, не використовуйте його у вологих чи навіть сирих умовах. Не застосовуйте інструмент також в пожежо- або вибухонебезпечних умовах.
 • Приховані електричні дроти, а також газові та водопровідні труби являють собою серйозну небезпеку в разі їх пошкодження під час роботи. Тому рекомендується заздалегідь перевірити місце виконання робіт із застосуванням, наприклад, металодетектора. Зовнішні металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму, наприклад у разі випадкового пошкодження електричних дротів під час роботи.
 • Якщо Ви виконуєте роботи, під час яких змінний робочий інструмент може натрапити на приховані електричні кабелі, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. У разі контакту з електричним дротом, який знаходиться під напругою, металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може призвести до ураження електричним струмом.
Заходи щодо попередження термічних травм
 • Якщо інструмент перегрівся, дістаньте газовий балон та дайте інструменту охолонути. Не перевищуйте гранично припустиму швидкість монтажу.
 • Якщо необхідно провести технічне обслуговування інструмента, який ще не охолонув, обов'язково вдягайте захисні рукавиці.
Застосування газових балонів та дбайливий догляд за ними.
 • Ознайомтеся з інформацією щодо використання газового балона, догляду та надання першої допомоги, наведеною у сертифікаті безпеки матеріалу.

Застосування акумуляторних батарей та дбайливий догляд за ними

 • Дотримуйтеся особливих указівок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
 • Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню.
 • Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати.
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. У разі виникнення такої ситуації завжди звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti .
 • Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште акумуляторну батарею у захищеному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за нею можна спостерігати. Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне. Якщо через годину акумуляторна батарея все ще залишається гарячою на дотик, це свідчить про її несправність. Зверніться до сервісної служби компанії Hilti .

Опис

Огляд продукту

Image alternative
 1. Корпус інструмента
 2. Рукоятка
 3. Головка інструмента
 4. Магазин
 5. Заводська табличка
 6. Відсік для газового балона
 7. Акумуляторна батарея
 8. Вентиляційні прорізи
 9. Кришка корпуса
 10. Спусковий гачок
 11. Регулювальне колесо
 12. Важіль подачі цвяха
 13. Поясний гачок
 14. Світлодіод
 15. Адаптер для захисту поверхні
 16. Пересувна втулка

Використання за призначенням

Інструмент призначений для скріплення між собою деталей з деревини за допомогою спеціальних кріпильних елементів. До обробки придатні такі матеріали, як натуральна деревина, клеєна деревина, ДСП (наприклад, ОСП-плити з крупної стружки), ДВП (наприклад, волокнисті плити МДФ), а також фанера (наприклад, Multiplex). Інструмент призначений для професійного використання під час будівництва дерев'яних споруд. Указівки щодо використання інструмента Ви можете знайти у довіднику компанії Hilti з виконання нероз'ємних з'єднань.

Інструмент, газовий балон та кріпильні елементи утворюють технічний вузол. Це означає, що безпроблемне виконання кріплень із застосуванням цього інструмента можливе лише за умови використання спеціально призначених для цього інструмента цвяхів виробництва компанії Hilti та газових балонів виробництва компанії Hilti. Лише у разі дотримання зазначених умов залишаються дійсними рекомендації компанії Hilti щодо виконання кріпильних робіт та застосування цього інструмента. Інструмент призначений виключно для ручного застосування. Вносити будь-які зміни до конструкції інструмента заборонено.
Image alternative
 • Застосовуйте із цим інструментом лише літій-іонні акумуляторні батареї Hilti типу B7.

 • Для заряджання цих акумуляторних батарей використовуйте тільки зарядний пристрій C7, рекомендований компанією Hilti . Додаткову інформацію можна знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Bluetooth

Цей інструмент оснащений функцією Bluetooth (опція).
Bluetooth – це технологія бездротової передачі даних, завдяки якій два інструменти з інтерфейсом Bluetooth, розташовані на невеликій відстані, можуть обмінюватися між собою інформацією.

Режим глибокого сну

В інструменті передбачено режим глибокого сну, який захищає літій-іонну акумуляторну батарею від глибокого розрядження. Якщо інструмент не використовується протягом 120 хвилин, автоматично відбувається його повне відключення.
 • Щоб знову перевести інструмент у стан готовності до застосування, дістаньте з нього акумуляторну батарею на короткий час, після чого знову установіть її на місце (функція скидання акумуляторної батареї).

Комплект постачання

Інструмент у валізі, 2 акумуляторні батареї, зарядний пристрій, тканина для чищення, інструкція з експлуатації.
Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у Hilti Store або на веб-сайті www.hilti.group

Компоненти системи для експлуатації інструмента

Для експлуатації інструмента Вам знадобляться: інструмент, заряджена акумуляторна батарея B7 / 1,5 Li‑Ion, газовий балон GC 31 або GC 32 та цвяхи GX-WF для з'єднання дерев'яних елементів.

Технічні дані

Монтажний пістолет для забивання дюбелів

Застосування
Забивання цвяхів у дерев'яний брус квадратного перетину
Маса (з акумуляторною батареєю)
3,7 кг
Габаритні розміри
384 мм x 134 мм x 381 мм
Установлення потужності забивання
ні
Максимальна місткість магазина
75 шт.
Кут розташування цвяхів у магазині
34°
Максимальна інтенсивність забивання у тривалому режимі
1 200 год
Робота з перервами
до 3 кріплень за секунду
Калібр (газовий балон)
40 г
Робоча температура / температура навколишнього середовища під час використання газового балона GC 31
−5 ℃ …45 ℃
Робоча температура / температура навколишнього середовища під час використання газового балона GC 32
−10 ℃ …45 ℃
Довжина цвяхів
50 мм …90 мм
Діаметр цвяхів
2,8 мм …3,1 мм

Акумуляторна батарея B 7/1.5

Номінальна напруга
7,2 В
Енергоресурс
10,8 Вт год
Ємність
1,5 А⋅ч
Маса
0,19 кг

Дані про шум та прискорення, виміряні згідно зі стандартом EN 15895

Наведені у цих рекомендаціях значення шумового тиску та вібрації виміряні згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівняння монтажних пістолетів для забивання цвяхів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обумовлюють переважні сфери застосування монтажного пістолета для забивання цвяхів. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуєте нестандартне приладдя або неналежним чином здійснюєте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаних значень. Це може призвести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точної оцінки шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент працює на холостому ході. Це може значно зменшити вібраційне та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно також вживати додаткових заходів безпеки з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: своєчасне технічне обслуговування монтажного пістолета для забивання цвяхів та приладдя до нього, утримування рук у теплі, належна організація робочого процесу.
Інформація про шум
Рівень звукового тиску на робочому місці (LpA, 1s)
106 дБ(А)
Піковий рівень звукового тиску на робочому місці (LpC, peak)
138 дБ (C)
Рівень шумової потужності (LWA, 1S)
108 дБ(А)
Похибка рівня шуму (KpA)
2 дБ(А)
Віддача
Енергетичний еквівалент прискорення (ahw, RMS(3))
Результат вимірювання під час забивання цвяха розміром 90 x 3,1 мм у натуральну деревину ялини становить < 2,5 м/с2

Введення в експлуатацію

Уставлення цвяхів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через використання неналежних кріпильних елементів Використання неналежних кріпильних елементів може призвести до несправності інструмента та/або спричинити травми.
 • Звертайте особливу увагу на те, чи використовуються належні кріпильні елементи та чи вставлені вони у магазин під відповідним кутом розташування.
У нижній частині магазина знаходиться фіксуюча пружина. Якщо максимальна кількість кріпильних елементів у магазині перевищена, то ця пружина вже не зможе утримувати стрічку з цвяхами, яка була встановлена останньою. У цьому випадку зніміть стрічку з цвяхами, яку Ви вставили останньою.
Image alternative
 1. Розташуйте кріпильні елементи належним чином та вставте їх у магазин знизу.
ОБЕРЕЖНО
Травмування через відволікання Відволікання може призвести до защемлення пальців.
 • Обережно переведіть важіль подачі цвяха назад, щоб він увійшов у зачеплення з нижнього боку стрічки з цвяхами.
 1. Уставте кріпильні елементи у напрямку головки інструмента до кінця.
  Стрічка з цвяхами може бути пошкоджена, якщо важіль подачі цвяха вдарить по ній занадто сильно. Уникайте неконтрольованого удару важеля подачі цвяха по стрічці з цвяхами.

Підготування газового балона

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека нещасного випадку Небезпека травмування у разі витоку газу.
 • Газ, який виходить із газового балона, є небезпечним для легенів, шкіри та очей. Тримайте клапан-дозатор подалі від обличчя та очей.
 • Зріджений газ, який знаходиться у балоні під тиском, може у разі витоку становити небезпеку для Вас або інших осіб. Ніколи не знімайте клапан-дозатор підготовленого або використаного газового балона.
 • Пристрій для захисту газового балона під час транспортування.
  Газовий балон оснащений спеціальним пристроєм для захисту під час транспортування. Зніміть цей пристрій, перш ніж встановлювати газовий балон в інструмент.

Знімання пристрою для захисту під час транспортування

Image alternative
 1. Зніміть із газового балона запобіжний ковпачок та клапан-дозатор.
 2. Від'єднайте запобіжний ковпачок від клапана-дозатора.
 3. Установіть передню канавку клапана-дозатора у паз газового балона.
  На клапані-дозаторі канавка є як з переднього, так й із заднього боків.
 4. Міцно притисніть задню канавку клапана-дозатора до фаски на газовому балоні, щоб зафіксувати клапан-дозатор на ньому.

Установлення газового балона

Image alternative
 1. Відкрийте кришку відсіку для газового балона, натиснувши на неї вгору та назад.
 2. Уставте газовий балон та клапан-дозатор у червоний адаптер.
 3. Закрийте кришку відсіку для газового балона, натиснувши на неї вниз великим пальцем, щоб замок увійшов у зачеплення.

Установлення акумуляторної батареї

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження Неналежна експлуатація інструмента може призвести до матеріальних збитків.
 • Прочитайте інструкцію з експлуатації зарядного пристрою C 7, призначеного для акумуляторної батареї, а також ознайомтеся із додатковими вказівками щодо використання акумуляторної батареї та догляду за нею.
ОБЕРЕЖНО
Небезпека падіння акумуляторної батареї. Якщо акумуляторна батарея закріплена неналежним чином, вона може випасти під час роботи.
 • Переконайтеся, що акумуляторна батарея надійно зафіксована в інструменті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування Під час уставлення акумуляторної батареї існує ймовірність защемлення пальців.
 • Будьте обережні під час уставлення акумуляторної батареї.
 1. Перш ніж встановлювати акумуляторну батарею, переконайтеся, що на контактах самої батареї та інструмента немає сторонніх предметів.
 2. Уставте акумуляторну батарею знизу в отвір, розташований на кінці ручки, доки вона не буде зафіксована. Світлодіод загориться зеленим кольором на короткий час, що позначатиме готовність інструмента до роботи.
Image alternative
 1. Перед першим використанням інструмента акумуляторну батарею необхідно повністю зарядити.

Стан заряду акумуляторної батареї

Несправність
Можлива причина
Рішення
Горить/мигає зелений світлодіод
горить
 • Акумуляторна батарея готова до застосування.
мигає
 • Напруга акумуляторної батареї поступово зменшується. Замініть акумуляторну батарею найближчим часом.
Горить/мигає червоний світлодіод
горить
 • Акумуляторна батарея вже не забезпечує напругу, достатню для роботи інструмента. Замініть акумуляторну батарею.
 • Якщо горить червоний світлодіод, установіть іншу акумуляторну батарею якомога скоріше. Одразу ж поставте розряджену акумуляторну батарею на заряджання для подальшої заміни.
мигає
 • Акумуляторна батарея занадто холодна (< -15 °C/< 5 °F) або занадто гаряча (> 60 °C/> 140 °F), та вентилятор не запускається. Дістаньте акумуляторну батарею та дайте їй нагрітися або охолонути до належної температури.
Відсутній сигнал
не горить і не мигає жодний світлодіод
 • Рівень напруги акумуляторної батареї нижче мінімально припустимого. Зарядіть акумуляторну батарею.

Експлуатація

Можливості регулювання за допомогою головки інструмента

Image alternative
 • Ви можете регулювати глибину забивання цвяхів, змінюючи положення головки інструмента. Для цього скористайтеся регулювальним колесом.

Захист делікатних поверхонь

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування Ви можете мимоволі спричинити осічку.
 • Перед встановленням або зніманням захисту поверхні від'єднайте від інструмента акумуляторну батарею та газовий балон.
Image alternative
 • Використовуйте адаптер для захисту поверхні, якщо Ви виконуєте роботу на її видимій частині, наприклад на фасаді будівлі.
  Завдяки цьому адаптеру на дерев'яній поверхні не залишається відбитків від головки інструмента.

Запобіжник спрацьовування

 1. Ніколи не використовуйте інструмент без запобіжника спрацьовування (пересувної втулки).
 2. Інструмент оснащений захисним пристроєм, який запобігає його непередбачуваному спрацьовуванню. Пересувна втулка унеможливлює навмисне або випадкове пересування головки інструмента назад. Таким чином, це дозволяє уникнути раптового спрацьовування інструмента.

Забивання цвяхів

Забивання цвяхів можливе лише за наявності у магазині більше 5 цвяхів.
Надійно утримуйте інструмент. Уникайте застосування інструмента на основах з еластичного матеріалу.
Натискайте на спусковий гачок тільки в тому випадку, якщо Ви належним чином притиснули інструмент до поверхні, що обробляється.
Не відпускайте спусковий гачок, доки цвях повністю не увійде у матеріал.
 1. Притисніть головку інструмента до матеріалу основи та міцно натисніть на інструмент.
 2. Забийте кріпильний елемент, натиснувши на спусковий гачок.
 3. Після забивання кріпильного елемента відпустіть спусковий гачок та відведіть інструмент від матеріалу основи.

Розрядження інструмента

Виймання акумуляторної батареї

Зберігайте акумуляторну батарею в якомога більш прохолодному та сухому місці. Забороняється зберігати акумуляторну батарею на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні. Акумуляторні батареї, термін служби яких закінчився, повинні бути утилізовані з дотриманням чинних вимог щодо захисту довкілля та безпеки.
 1. Натисніть обидві деблокувальні кнопки.
 2. Зніміть акумуляторну батарею з інструмента, потягнувши її вниз.

Діставання газового балона

 1. Відкрийте кришку відсіку для газового балона.
 2. Дістаньте газовий балон.
 3. Закрийте відсік для газового балона.

Знімання стрічки з цвяхами

Image alternative
 1. Вивільніть важіль подачі цвяха, натиснувши чорну кнопку.
 2. Дайте важелю повільно пересунутися до упору у напрямку головки інструмента.
 3. Цвяхи у магазині повинні пересунутися вниз.
 4. Натисніть на фіксатор, розташований всередині з нижнього боку магазина. Тепер Ви можете видалити всі цвяхи з магазина.

Поясний гачок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування У разі падіння інструмент становить небезпеку для Вас та/або інших осіб.
 • Переконайтеся, що інструмент належним чином закріплений на поясному гачку.
Image alternative
 • За допомогою поясного гачка інструмент можна закріпити на ремені, драбині або будівельному риштуванні. Натисніть на поясний гачок на поздовжній осі магазина у напрямку інструмента. Це вивільнить поясний гачок із фіксатора, після чого Ви зможете його відкрити або закрити.

Догляд і технічне обслуговування

Догляд за інструментом

Завжди розряджайте інструмент перед виконанням робіт з його догляду та технічного обслуговування (діставайте з інструмента газовий балон та кріпильні елементи). Знімайте з інструмента акумуляторну батарею, газовий балон та стрічки з цвяхами.
 1. Регулярно чистьте зовнішні поверхні інструмента вологою тканиною.
 2. Не працюйте з інструментом, якщо в ньому позабивались вентиляційні прорізи! Обережно прочищайте вентиляційні прорізи сухою щіткою.
 3. Слідкуйте за тим, щоб усередину інструмента та акумуляторної батареї не потрапляли сторонні предмети та волога.
 4. Якщо всередину інструмента потрапила волога, слід дістати інструмент із валізи та просушити його. Крім того, слід також дістати акумуляторну батарею та залишити відкритою кришку відсіку для газового балона, що розташована у задній частині інструмента.
 5. Не допускайте потрапляння мастильних матеріалів на рукоятки інструмента.
 6. Для видалення бруду заборонено застосовувати водяний розпилювач, парогенератор або ж струмінь води!
 7. Для догляду за інструментом не використовуйте засоби, що містять силікон.
 8. Не допускайте потрапляння мастильних матеріалів на контакти акумуляторної батареї.

Ремонт інструмента

 • Регулярно перевіряйте всі зовнішні деталі інструмента на наявність пошкоджень, а всі його органи керування – на предмет справної роботи. Ніколи не працюйте з інструментом, якщо в нього є видимі пошкодження або несправно функціонують органи керування.
  Якщо інструмент пошкоджений, його слід ремонтувати тільки у відділі сервісного обслуговування компанії Hilti .

Чищення інструмента

Інструмент потребує регулярного технічного обслуговування та чищення. Ми рекомендуємо чистити інструмент не рідше ніж через кожні 40 000 операцій із забивання кріпильних елементів. Інструмент необхідно чистити у разі неодноразової появи збоїв, зокрема, у тих випадках, коли газоповітряна суміш не запалюється або трапляються постріли без кріпильного елемента.
Image alternative
 • Регулярно чистьте інструмент. Для чищення використовуйте виключно продукти виробництва компанії Hilti або продукти аналогічної якості.
  • Необхідні для цього матеріали, робочі інструменти та документи Ви можете отримати у компанії Hilti у якості приладдя.
  • Ви можете передати інструмент компанії Hilti для проведення технічного обслуговування. Із цього питання зверніться, будь ласка, до регіонального представництва компанії Hilti .

Чищення поршня

Бруд та уламки стрічок у магазині можуть заважати руху поршня. Неодноразово трапляються постріли без кріпильного елемента. У цьому випадку слід прочистити поршень таким чином:
Image alternative
 1. Дістаньте з інструмента акумуляторну батарею, газовий балон і кріпильні елементи.
 2. За допомогою викрутки відведіть поршень назад до упору.
 3. Залийте в головку інструмента значну кількість засобу для чищення.
 4. Знову вставте в інструмент акумуляторну батарею, а потім – газовий балон.
 5. Вручну пересуньте важіль подачі цвяха назад та зробіть п'ять пострілів без кріпильного елемента, притиснувши інструмент до відповідного матеріалу (будь ласка, зверніться також до розділу з інформацією про використання за призначенням).
 6. Знову вставте кріпильний елемент та продовжуйте роботу звичайним чином.
 7. За необхідності повторіть кроки 1–6.

Допомога у разі виникнення несправностей

Несправність
Можлива причина
Рішення
Часто трапляються постріли без кріпильного елемента
Швидкість роботи інструмента занадто висока
 • Дотримуйтеся максимальної інтенсивності забивання.
Інструмент притиснуто неповністю та/або спусковий гачок натиснуто не до кінця.
 • Повністю притисніть інструмент до матеріалу основи та не відпускайте спусковий гачок, доки цвях повністю не увійде у матеріал.
Вичерпаний робочий ресурс інструмента, розрахований на 40 000 операцій із забивання.
Поршень заклинило
Цвяхи нерівномірно виступають з матеріалу основи
Вичерпаний робочий ресурс інструмента, розрахований на 40 000 операцій із забивання.
Тверда та/або сукувата деревина
 • Змініть цвях або, якщо це можливо, матеріал основи.
Газовий балон порожній
Неналежне встановлення інструмента/інструмент не встановлений на матеріал основи
Швидкість роботи інструмента занадто висока
 • Дотримуйтеся максимальної інтенсивності забивання.
Невірне положення поршня
Поршень заклинило (в інструмент потрапили шматки паперу, уламки цвяхів або деревини)
Кріпильний елемент не забивається: інструмент повністю готовий до застосування, однак після натискання спускового гачка постріл не відбувається
Інструмент притиснутий не повністю
Заклинювання цвяхів
Цвях заклинило в головці інструмента
 • Вийміть акумуляторну батарею та газовий балон.
 • Видаліть цвях, який заклинило.
 • За допомогою викрутки відведіть поршень назад до упору.
Ресурс газового балона < 1000 цвяхів
Сталася втрата газу через часте притискання інструмента до поверхні без забивання кріпильного елемента
 • Притискайте інструмент до поверхні матеріалу тільки в тому випадку, коли Ви дійсно плануєте забити кріпильний елемент.
Кришка відсіку для газового балона не закривається (при вставленому газовому балоні).
Із газового балона не знятий пристрій для захисту під час транспортування
Цвях забивається занадто глибоко
Головка інструмента занадто відхилилась назад
Цвях забивається не до кінця
Головка інструмента занадто відхилилась уперед
Кут притискання інструмента занадто малий
 • Притискайте інструмент до робочої поверхні під прямим кутом.
Інструмент зсувається з поверхні матеріалу
На головку інструмента установлений адаптер для захисту поверхні
Вентилятор не працює, мигає червоний світлодіод
Акумуляторна батарея занадто холодна (< -15 °C) або занадто гаряча (> 60 °C)
 • Дістаньте акумуляторну батарею та дайте їй нагрітися або охолонути.
 • Уставте іншу акумуляторну батарею.
Вентилятор не працює, жоден світлодіод не горить
Інструмент знаходиться у стані глибокого сну
Якщо проблему усунути не вдається: відсутня напруга акумуляторної батареї
 • Уставте іншу акумуляторну батарею.
 • Зарядіть акумуляторну батарею.
Інструмент намокнув/усередину інструмента потрапила волога
Вентилятор не працює, горить червоний світлодіод
Акумуляторна батарея не забезпечує достатню для роботи інструмента напругу.
 • Уставте іншу акумуляторну батарею.
 • Зарядіть акумуляторну батарею.
Вентилятор не працює, горить зелений світлодіод
Порушене штепсельне підключення вентилятора
 • Вийміть акумуляторну батарею та газовий балон.
 • Уставте штепсельну вилку вентилятора.
Штепсельна вилка вентилятора встановлена вірно, проте вентилятор не працює.
 • Передайте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
Вентилятор працює, запалювання газоповітряної суміші не відбувається
Газовий балон порожній
Вичерпаний робочий ресурс інструмента, розрахований на 40 000 операцій із забивання.
Не вдається притиснути інструмент до поверхні належним чином
У магазині залишилось менше 5 цвяхів
 • Уставте нову стрічку з цвяхами.
Цвях заклинило
 • Вийміть акумуляторну батарею та газовий балон.
 • Забороняється виконувати роботи з технічного обслуговування на зарядженому інструменті!
 • Видаліть цвяхи, які заклинило.
Часто трапляються проблеми з пересуванням цвяхів у пластиковій обоймі
Пошкоджена магазинна стрічка
 • Надійно утримуйте важіль подачі цвяха під час застосування інструмента.

Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм внаслідок неналежної утилізації! Небезпека для здоров'я внаслідок контакту з газами або рідинами, що виходять з акумуляторної батареї.
 • Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
 • Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.
Image alternative Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti , придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія Hilti приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся до сервісної служби компанії Hilti або до свого торгового консультанта.
Image alternative
 • Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

Гарантійні зобов'язання виробника

 • Із питань гарантії, будь ласка, звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti .

Додаткова інформація

China RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)
Image alternative
Ця таблиця є чинною для ринку Китаю.

Літій-іонні акумуляторні батареї Hilti

Указівки щодо техніки безпеки та належної експлуатаціїУ цьому документі термін «акумуляторна батарея» використовується для позначення літій-іонних акумуляторних батарей Hilti, які є придатними до повторного заряджання та складаються з декількох літій-іонних елементів. Ці акумуляторні батареї призначені для електроінструментів Hilti та можуть використовуватися тільки з ними. Застосовуйте лише оригінальні акумуляторні батареї Hilti !
Акумуляторні батареї Hilti проектуються та виробляються згідно з найсучаснішими технологіями та оснащуються системами контролю, керування та захисту елементів.
ОписАкумуляторні батареї складаються з елементів, які містять літій-іонні матеріали, що накопичують електричний заряд, забезпечуючи високу густину енергії. На відміну від нікель-металгідридних та нікель-кадмієвих акумуляторних батарей, літій-іонним акумуляторним батареям притаманний лише незначний ефект пам'яті. Проте вони є дуже чутливими до зовнішніх навантажень, глибокого розряджання або високих температур. Додаткова інформація наведена у розділі « Безпека »
Із переліком інструментів, призначених для використання з нашими акумуляторними батареями, Ви можете ознайомитися у найближчому магазині Hilti Store або на веб-сайті
www.hilti.group | США: www.hilti.com
Безпека
 • Забороняється вносити зміни до конструкції акумуляторних батарей або модифікувати їх!
 • Ніколи не використовуйте елементи живлення із вторинних матеріалів або відремонтовані елементи живлення, якщо вони не були рекомендовані сервісною службою компанії Hilti .
 • Не використовуйте та не заряджайте акумуляторні батареї, які зазнали впливу ударного навантаження, впали з висоти більше одного метра або були пошкоджені іншим чином. Регулярно перевіряйте акумуляторні батареї на наявність пошкоджень, наприклад ум'ятин, тріщин або проколів.
 • Не застосовуйте акумуляторну батарею або акумуляторний електроінструмент у якості ударного інструмента.
 • Якщо з акумуляторної батареї виступає рідина, не допускайте її контакту з очима та шкірою!
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї »
 • Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, рідина, що знаходиться всередині, може витікати та забруднювати предмети, які знаходяться поблизу. Для чищення забруднених деталей використовуйте теплий мильний розчин, а пошкоджені акумуляторні батареї замінюйте.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї »
 • Ніколи не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, іскор або відкритого вогню. Це може призвести до вибуху.
 • Не торкайтеся полюсів елементів живлення пальцями, робочими інструментами, прикрасами, а також іншими металевими предметами. Це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки або вибух.
 • Захищайте акумуляторні батареї від впливу дощу та вологи. Якщо всередину акумуляторної батареї потрапить волога, це може спричинити коротке замикання, ураження електричним струмом, опіки або вибух.
 • Використовуйте акумуляторну батарею тільки з тими електроінструментами та зарядними пристроями, для яких вона призначена. При цьому також дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкціях з використання відповідних виробів.
 • Забороняється зберігати або використовувати акумуляторні батареї у вибухонебезпечному середовищі поблизу займистих рідин або газів. За цих умов непередбачена несправність акумуляторної батареї може призвести до вибуху.
Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї
 • У разі пошкодження акумуляторної батареї зверніться до партнера компанії Hilti з надання сервісних послуг.
 • Якщо з акумуляторної батареї виступає рідина, не допускайте її безпосереднього контакту з очима та/або шкірою: використовуйте захисні окуляри та захисні рукавиці.
 • Покладіть пошкоджену акумуляторну батарею у контейнер з незаймистого матеріалу та засипте її сухим піском, крейдяним порошком (CaCO3) або силікатом (вермикулітом). Після цього герметично закрийте контейнер кришкою та тримайте його подалі від займистих газів, рідин та предметів.
 • Щоб утилізувати контейнер, передайте його до найближчого магазину Hilti Store або представнику відповідної компанії з утилізації відходів. Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Щоб видалити рідину, яка витекла з акумуляторної батареї, скористайтеся спеціальним засобом для прибирання хімічних речовин.
Дії у разі виходу акумуляторної батареї з ладу
 • Звертайте увагу на ненормальну роботу акумуляторної батареї, наприклад на випадки неповного заряджання або занадто довгий час заряджання, значне зниження потужності, незвичайну роботу світлодіодних індикаторів або рідину, що виходить з акумуляторної батареї. Це ознаки внутрішньої несправності.
 • Якщо Ви підозрюєте внутрішню несправність акумуляторної батареї, зверніться до партнера компанії Hilti з надання сервісних послуг.
 • Якщо акумуляторна батарея не функціонує, не заряджається або з неї виступає рідина, її необхідно утилізувати згідно з наведеними вище вказівками.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї ».
Заходи безпеки у разі займання акумуляторної батареї
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Небезпека займання акумуляторної батареї! Якщо акумуляторна батарея загорілася, з неї до навколишнього середовища потрапляють шкідливі та вибухонебезпечні рідини та випари. Це може призвести до серйозних опіків і травм, обумовлених контактом із корозійними речовинами, або до вибуху.
 • Під час гасіння акумуляторних батарей використовуйте засоби індивідуального захисту.
 • Забезпечте належну вентиляцію приміщення, щоб видалити з нього шкідливі та вибухонебезпечні випари.
 • У разі інтенсивного утворення диму негайно залиште приміщення.
 • У разі подразнення дихальних шляхів зверніться до лікаря.
 • Для гасіння акумуляторних батарей використовуйте тільки воду. Застосування для цього порошкових вогнегасників та протипожежних покривал є неефективним. Вогонь, що розповсюдився на інші предмети та матеріали, можна гасити за допомогою звичайних засобів.
 • Не намагайтеся пересувати велику кількість пошкоджених акумуляторних батарей, акумуляторних батарей, що горять, або акумуляторних батарей, з яких витікає рідина. Приберіть подалі від джерела займання не пошкоджені вогнем предмети та матеріали, щоб ізолювати пошкоджені акумуляторні батареї. Якщо вогонь не вдається загасити наявними засобами, зверніться до пожежної служби.
Якщо сталося займання поодинокої акумуляторної батареї:
 • За допомогою лопати помістіть акумуляторну батарею у відро з водою. Охолоджуючий вплив води допоможе сповільнити розповсюдження вогню на акумуляторні елементи, які ще не нагрілися до критичної температури займання.
 • Зачекайте, доки акумуляторна батарея не охолоне повністю.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї ».
Указівки щодо транспортування та зберігання
 • Під час експлуатації температура навколишнього середовища повинна знаходитися у діапазоні від -17 °C до +60 °C / від 1 °F до 140 °F.
 • Під час зберігання температура навколишнього середовища повинна знаходитися у діапазоні від -20 °C до +40 °C / від -4 °F до 104 °F.
 • Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після використання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
 • Зберігайте акумуляторні батареї у якомога більш прохолодному та сухому місці. Зберігання у прохолодному місці подовжує строк служби акумуляторної батареї. Забороняється зберігати акумуляторні батареї на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
 • Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
 • Забороняється перевозити акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей.
Технічне обслуговування та утилізація
 • Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея була чистою, та не допускайте її забруднення мастилом. Видаляйте такі забруднення чистою сухою тканиною.
 • Не працюйте з відповідним акумуляторним інструментом, якщо його вентиляційні прорізи заблоковані. Обережно прочистьте вентиляційні прорізи м'якою щіткою.
 • Слідкуйте за тим, щоб усередину не потрапляли сторонні предмети.
 • Уникайте контакту акумуляторної батареї з пилом або брудом. Видаляйте забруднення з акумуляторної батареї м'якою щіткою або чистою сухою тканиною.
 • Не допускайте потрапляння вологи всередину акумуляторної батареї. Якщо волога потрапила всередину акумуляторної батареї, з нею слід поводитися як із пошкодженою акумуляторною батареєю та ізолювати у контейнері з незаймистого матеріалу.
 • Додаткова інформація наведена у розділі «Дії у разі пошкодження акумуляторної батареї »
 • У разі неналежної утилізації акумуляторної батареї з неї можуть виходити небезпечні для здоров'я гази або рідини. Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого Hilti Store або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів. Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
 • Не кидайте акумуляторні батареї у баки для побутового сміття.
 • Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей. Закрийте контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.